Деакура инструкция по применению

Деакура фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Деакура таблетки по 5 мг №50 во флак.
Производитель:
Регистрация:
№ UA/11339/01/02 от 29.12.2015. Приказ № 914 от 29.12.2015
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Stadnik-Anna
Анна Стадник Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 03.03.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: біотин;1 таблетка містить 2,5 мг або 5 мг біотину;допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, повідон, кросповідон, магнію стеарат.действующее вещество: биотин; 1 таблетка содержит 2,5 мг или 5 мг биотина;вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, повидон, кросповидон, магния стеарат.Лекарственная форма. Таблетки.Основные физико-химические свойства: белого цвета, круглые, плоские с двух сторон таблетки со скошенным краем и крестообразной разделительной риской с одной стороны.Фармакотерапевтическая группа. Простые препараты витаминов. Биотин.Код АТХ А11Н А05.Фармакологические свойства.Фармакодинамика. Биотин (витамин Н, витамин В7) жизненно важен для развития и роста клеток. Как кофермент играет важную роль в глюконеогенезе, липогенезе, биотрансформации пропионатов и расщеплении лейцина.Недостаточность биотина может возникать при несбалансированном питании, длительных диетах и ​​употреблении сырого яичного белка; при парентеральном питании; при синдроме мальабсорбции, после резекции тонкого кишечника; при ассоциированной с биотином множественной недостаточности карбоксилаз; у больных, находящихся на гемодиализе.Биотин является синергистом других витаминов группы В. Действует как кофермент карбоксилаз, оказывает инсулиноподобное действие и участвует в процессе глюконеогенеза (благодаря участию в синтезе глюкокиназы), вследствие чего способствует стабилизации содержания сахара в крови, улучшает функционирование нервной системы. Есть данные об участии биотина в синтезе пуриновых нуклеотидов. Биотин является источником серы, которая принимает участие в синтезе белка – коллагена, и таким образом положительно влияет на структуру кожи и ее придатков (волос, ногтей).Фармакокинетика. Всасывание свободного биотина начинается уже в верхней части тонкой кишки. Здесь молекула биотина проникает через стенку кишки в неизмененном виде. Всасывание происходит главным образом за счет диффузии.Степень связывания биотина с белками плазмы крови составляет 80 %.Концентрация свободного или слабосвязанного биотина в крови, как правило, от 200 до 1200 мкг/л. Биотин выводится с мочой (от 6 до 50 мкг в сутки) и калом в неизмененном виде (около 50 %) и в виде биологически инертных метаболитов. Период полувыведения зависит от величины полученной дозы и составляет почти 26 часов после приема внутрь дозы 100 мкг/кг массы тела. У больных с недостаточностью биотинидазы период полувыведения после той же дозы сокращается до 10-14 часов.Клинические характеристики.

Производитель:

Хюбнер Натурарцнаймиттель

Фармакотерапевтическая группа:

Витамины. Простые препараты витаминов. Биотин.

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка. Біотин (вітамін Н, вітамін В7) є життєво важливим для розвитку та росту клітин. Як кофермент відіграє важливу роль у глюконеогенезі, ліпогенезі, біотрансформації пропіонатів і розщепленні лейцину.Недостатність біотину може виникати при незбалансованому харчуванні, тривалих дієтах і вживанні сирого яєчного білка; при парентеральному харчуванні; при синдромі мальабсорбції, після резекції тонкого кишечнику; при асоційованій з біотином множинній недостатності карбоксилаз; у хворих, які перебувають на гемодіалізі.Біотин є синергістом інших вітамінів групи В. Діє як кофермент карбоксилаз, чинить інсуліноподібну дію та бере участь у процесі глюконеогенезу (завдяки участі у синтезі глюкокінази), внаслідок чого сприяє стабілізації вмісту цукру в крові, покращує функцію нервової системи. Є дані про участь біотину в синтезі пуринових нуклеотидів. Біотин є також джерелом сірки, що бере участь у синтезі білка – колагену, і таким чином позитивно впливає на структуру шкіри та її придатків (волосся, нігтів).Фармакокінетика.Всмоктування вільного біотину розпочинається вже у верхній частині тонкої кишки. Тут молекула біотину проникає крізь стінку кишки у незміненому вигляді. Всмоктування відбувається головним чином за рахунок дифузії. Ступінь зв'язування біотину з білками плазми крові становить 80 %.Концентрація вільного або слабкозв'язаного біотину в крові становить, як правило, від 200 до 1200 мкг/л. Біотин виводиться із сечею (від 6 до 50 мкг за добу) і калом у незміненому вигляді (майже 50 %) та у вигляді біологічно інертних метаболітів. Період напіввиведення залежить від величини введеної дози і становить майже 26 годин після внутрішнього прийому у дозі 100 мкг/кг маси тіла. У хворих із недостатністю біотинідази період напіввиведення після такої самої дози скорочується до 10-14 годин.

Показания к применению:

Лікування і профілактика захворювань, спричинених дефіцитом біотину: захворювання шкіри, нігтів, волосся. Лікування генетично зумовлених ензимопатій, асоційованих із біотином (множинна недостатність карбоксилаз).Лечение и профилактика заболеваний, обусловленных дефицитом биотина: заболевания кожи, ногтей, волос. Лечение генетически обусловленных энзимопатий, ассоциированных с биотином (множественная недостаточность карбоксилаз).

Противопоказания:

Гіперчутливість до біотину або до інших компонентів препарату. Гиперчувствительность к биотину или к другим компонентам препарата. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. При применении с противосудорожными препаратами возможно снижение уровня биотина в плазме крови за счет ускоренного выведения его с мочой. Вальпроевая кислота снижает активность биотинидазы, снижая функции митохондрий в печени.Пантотеновая кислота в больших дозах конкурирует с биотином, поэтому следует избегать их одновременного применения.

Особенности применения:

Білок сирого яйця містить протеїн авідин, який взаємодіє з біотином, тому слід уникати їх одночасного прийому.Вживання великої кількості сирих яєць протягом 2-3 тижнів може спричинити дефіцит біотину.Препарат містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.Белок сырого яйца содержит протеин авидин, взаимодействующий с биотином, поэтому следует избегать их одновременного приема.Употребление большого количества сырых яиц на протяжении 2-3 недель может вызвать дефицит биотина.Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

Применение в период беременности или кормления грудью:

Досвід застосування препарату при вагітності і годуванню груддю відсутній. Опыт применения препарата при беременности и кормлению грудью отсутствует. Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.Способ применения и дозы.Рекомендуемая доза для взрослых при лечении дефицита биотина (заболевания ногтей, волос, кожи) – 2,5-5 мг биотина в сутки.Для лечения генетически обусловленных энзимопатий, ассоциированных с биотином (множественная недостаточность карбоксилаз) назначают до 10 мг биотина в сутки.Таблетки принимать до еды, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.Продолжительность курса лечения зависит от характера и течения заболевания.Дети.Данные о применении детям отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:

Не впливає.

Дети:

Дані про застосування дітям відсутні.

Способ применения и дозы:

Рекомендована доза дорослим при лікуванні дефіциту біотину (захворювання нігтів, волосся, шкіри) - 2,5-5 мг біотину на добу. Для лікування генетично зумовлених ензимопатій, асоційованих з біотином (множинна недостатність карбоксилаз) призначають до 10 мг біотину на добу.Таблетки приймати до їди, не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю рідини.Тривалість курсу лікування залежить від характеру та перебігу захворювання.

Передозировка:

На даний час немає повідомлень щодо передозування біотину.В настоящее время нет сообщений о передозировке биотина.

Побочные действия:

З боку імунної системи: алергічні реакції, включаючи біль у грудині, задишку, кропив’янку, шкірні висипання.У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій рекомендовано припинити лікування та звернутися до лікаря.Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в т.ч. боль в грудине, одыщка, крапивница, кожная сыпь.В случае возникновения каких-либо нежелательных реакций рекомендуется прекратить лечение и обратиться к врачу.

Лекарственное взаимодействие:

При застосуванні з протисудомними препаратами можливе зниження рівню біотину у плазмі крові за рахунок збільшеного виведення його з сечею. Вальпроєва кислота знижує активність біотинідази, знижуючи функції мітохондрій у печінці. Пантотенова кислота у великих дозах конкурує з біотином, тому слід уникати їх одночасного застосування.

Срок годности:

3 роки. Після відкриття флакона – 9 місяців.3 года. После вскрытия флакона – 9 месяцев.

Условия хранения:

Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.Хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.

Форма выпуска / упаковка:

Скляний флакон по 50 або по 100 таблеток у картонній пачці з інструкцією для медичного застосування.Стеклянный флакон по 50 или по 100 таблеток в картонной коробке с инструкцией по медицинскому применению.Категория отпуска. Без рецепта.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Дополнительно:

ЗаявникДермафарм АГ, Німеччина.Місцезнаходження представника заявника.ТОВ Мібе Україна 01024, м. Київ, пер. Чекістів 2А, Україна.ИНСТРУКЦИЯпо медицинскому применению лекарственного средства ДЕАКУРА
Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Деакура
Производитель:Хюбнер Натурарцнаймиттель
Форма выпуска:Скляний флакон по 50 або по 100 таблеток у картонній пачці з інструкцією для медичного застосування.Стеклянный флакон по 50 или по 100 таблеток в картонной коробке с инструкцией по медицинскому применению.Категория отпуска. Без рецепта.
Регистрационное удостоверение:№ UA/11339/01/02 от 29.12.2015. Приказ № 914 от 29.12.2015
МНН:Biotin
Условия отпуска:Без рецепта.
Состав:

діюча речовина: біотин;1 таблетка містить 2,5 мг або 5 мг біотину;допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, повідон, кросповідон, магнію стеарат.действующее вещество: биотин; 1 таблетка содержит 2,5 мг или 5 мг биотина;вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, повидон, кросповидон, магния стеарат.Лекарственная форма. Таблетки.Основные физико-химические свойства: белого цвета, круглые, плоские с двух сторон таблетки со скошенным краем и крестообразной разделительной риской с одной стороны.Фармакотерапевтическая группа. Простые препараты витаминов. Биотин.Код АТХ А11Н А05.Фармакологические свойства.Фармакодинамика. Биотин (витамин Н, витамин В7) жизненно важен для развития и роста клеток. Как кофермент играет важную роль в глюконеогенезе, липогенезе, биотрансформации пропионатов и расщеплении лейцина.Недостаточность биотина может возникать при несбалансированном питании, длительных диетах и ​​употреблении сырого яичного белка; при парентеральном питании; при синдроме мальабсорбции, после резекции тонкого кишечника; при ассоциированной с биотином множественной недостаточности карбоксилаз; у больных, находящихся на гемодиализе.Биотин является синергистом других витаминов группы В. Действует как кофермент карбоксилаз, оказывает инсулиноподобное действие и участвует в процессе глюконеогенеза (благодаря участию в синтезе глюкокиназы), вследствие чего способствует стабилизации содержания сахара в крови, улучшает функционирование нервной системы. Есть данные об участии биотина в синтезе пуриновых нуклеотидов. Биотин является источником серы, которая принимает участие в синтезе белка – коллагена, и таким образом положительно влияет на структуру кожи и ее придатков (волос, ногтей).Фармакокинетика. Всасывание свободного биотина начинается уже в верхней части тонкой кишки. Здесь молекула биотина проникает через стенку кишки в неизмененном виде. Всасывание происходит главным образом за счет диффузии.Степень связывания биотина с белками плазмы крови составляет 80 %.Концентрация свободного или слабосвязанного биотина в крови, как правило, от 200 до 1200 мкг/л. Биотин выводится с мочой (от 6 до 50 мкг в сутки) и калом в неизмененном виде (около 50 %) и в виде биологически инертных метаболитов. Период полувыведения зависит от величины полученной дозы и составляет почти 26 часов после приема внутрь дозы 100 мкг/кг массы тела. У больных с недостаточностью биотинидазы период полувыведения после той же дозы сокращается до 10-14 часов.Клинические характеристики.

Фармакологическая группа:Витамины. Простые препараты витаминов. Биотин.
Код АТХ:A11HA05 - Биотин
Реклама
Камера-таблетка для выявления рака толстой кишки
Управление по санитарному надзору за качеством пищ...
В США ликвидировали сети по распространению наркотиков, которые могут вызвать сексуальную агрессию на свиданиях
Подставка для напитков с детекторной полоской позв...
Реклама
Бактериальный синусит
Бактериальный синусит — симптомы, причины и фактор...
Хронический гастрит
Классификация хронического гастрита по формам, вид...
Реклама
Витамин D поможет при лечении тяжелой формы рака кожи: открытие
Меланома — это вид рака, который развивается из кл...
Консервированные помидоры содержат больше ликопина, чем свежие
Многие люди избегают замороженных продуктов, счита...
Реклама