Деновель 30 (Dienogest and ethinylestradiol) инструкция по применению

Деновель 30 фото, инструкция
Дозировка:
Деновель 30 таблетки, п/плен. обол., по 0,03 мг/2 мг №21 (21х1)

Адаптированная инструкция

Лекарственная форма:

таблетки

Производитель:

Непосредственное производство: Мибе ГмбХ Арцнаймиттель, Германия

Фармакотерапевтическая группа:

Гормональні контрацептиви для системного застосування. Прогестогени та естрогени в комбінації.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Внимание

Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Официальная инструкция

Состав:

діючі речовини: етинілестрадіол, дієногест;1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить етинілестрадіолу 0,03 мг та дієногесту 2 мг;допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль кукурудзяний, мальтодекстрин, магнію стеарат, оболонка Opadry 31F58914 білий (гіпромелоза, лактози моногідрат, титану діоксид (E171), макрогол 4000, натрію цитрат).

Лекарственная форма:

таблетки

Производитель:

Мибе ГмбХ Арцнаймиттель, Германия

Фармакотерапевтическая группа:

Гормональні контрацептиви для системного застосування. Прогестогени та естрогени в комбінації.

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка.Усі гормональні методи контрацепції характеризуються дуже низьким показником контрацептивних невдач при застосуванні згідно з інструкцією. Показник контрацептивних невдач може бути вищим, якщо контрацептиви не застосовувати відповідно до інструкції (наприклад, пропуск прийому таблетки).Деновель 30 – це комбінований пероральний контрацептив (КПК) з етинілестрадіолом та прогестогеном дієногестом.Контрацептивна дія препарату Деновель 30 базується на взаємодії різних факторів, найважливішими з яких є супресія овуляції і зміна цервікальної секреції. У ході клінічних досліджень було розраховано такий індекс Перля:нескоригований індекс Перля: 0,454 (верхній 95 % довірчий інтервал (ДІ): 0,701);скоригований індекс Перля: 0,182 (верхній 95 % довірчий інтервал: 0,358).У дослідженнях повідомлялося про достовірне покращення симптомів легкого і середнього ступеня тяжкості акне (вугрів). Дієногест – похідна нортестостерону з афінністю in vitro до прогестеронових рецепторів у 10–30 разів меншою, ніж в інших синтетичних прогестогенів. Дані in vivo у тварин свідчать про сильну прогестагенну активність та антиандрогенну активність. Дієногест не проявляє значну андрогенну, мінералокортикоїдну або глюкокортикоїдну активність in vivo.Доза дієногесту, що призводить до пригнічення овуляції, становить 1 мг/добу.Фармакокінетика.ЕтинілестрадіолАдсорбція. При пероральному прийомі етинілестрадіол швидко і повністю всмоктується. Максимальна концентрація у сироватці крові становить приблизно 67 пкг/мл і досягається упродовж 1,5–4 годин. Протягом всмоктування та першого проходження через печінку етинілестрадіол метаболізується екстенсивно, що призводить до середньої оральної біодоступності приблизно 44 %.Розподіл. Етинілестрадіол міцно, проте не специфічно зв’язується із сироватковим альбуміном (приблизно 98 %) та індукує збільшення сироваткових концентрацій глобуліну, що зв’язує статеві стероїди (ГЗСС). Уявний об’єм розподілу етинілестрадіолу становить приблизно 2,8–8,6 л/кг. Метаболізм. Етинілестрадіол піддається пресистемній кон’югації у слизовій тонкого кишечнику та у печінці. Етинілестрадіол метаболізується головним чином шляхом ароматичного гідроксилювання, проте додатково утворюється велика кількість гідроксильованих і метильованих метаболітів, серед яких існують як вільні метаболіти, так і кон’югати з глюкуронідами і сульфатами. Кліренс становить 2,3–7 мл/хв/кг.Виведення з організму. Рівень етинілестрадіолу в сироватці крові знижується двофазно з періодами напіввиведення приблизно 1 година і 10–20 годин відповідно. Етинілестрадіол не виводиться з організму у незміненому вигляді, його метаболіти виводяться з сечею і жовчю у співвідношенні 4:6. Період напіввиведення метаболітів становить приблизно один день.Стан рівноваги. Стан рівноваги досягається протягом другої половини циклу застосування, коли концентрація етинілестрадіолу в сироватці крові приблизно вдвічі вища порівняно з такою після застосування разової дози. Дієногест.Всмоктування. Після перорального застосування дієногест швидко і повністю всмоктується. Максимальна концентрація у сироватці крові досягається упродовж 2,5 години після одноразового перорального прийому препарату і становить 51 нг/мл. Абсолютна біодоступність дієногесту в комбінації з етинілестрадіолом становить приблизно 96 %.Розподіл. Дієногест зв’язується із сироватковим альбуміном та не зв’язується з ГЗСС, або глобуліном, що зв’язує кортикоїди (ГЗК). Лише 10 % дієногесту у сироватці крові знаходяться у вигляді вільного стероїду, а 90 % неспецифічно зв’язані з альбуміном. Індуковане етинілестрадіолом підвищення рівня ГЗСС не впливає на зв’язування дієногесту з білками сироватки крові. Уявний об’єм розподілу дієногесту знаходиться у межах від 37 до 45 л.Метаболізм. Дієногест метаболізується переважно шляхом гідроксилювання та кон’югації з утворенням в основному ендокринологічно неактивних метаболітів. Ці метаболіти дуже швидко виводяться з плазми таким чином, що у плазмі крові не спостерігається жодного активного метаболіту, а лише дієногест у незміненому вигляді. Загальний кліренс становить приблизно 3,6 л/год після одноразового застосування.Виведення з організму. Рівень дієногесту в сироватці крові знижується з періодом напіввиведення, що становить близько 9 годин. Лише незначна кількість дієногесту екскретується нирками у незміненому вигляді. Після застосування пероральної дози 0,1 мг/кг маси тіла співвідношення ниркової екскреції з фекальною становить 3:2. Близько 86 % застосованої дози виводиться протягом 6 днів, більша частина, 42 %, виводиться із сечею у перші 24 години.Стан рівноваги. Фармакокінетика дієногесту не залежить від рівня ГЗСС. При щоденному застосуванні концентрація речовини у сироватці крові зростає у 1,5 раза, досягаючи рівноважного стану через 4 дні застосування.Дані доклінічних досліджень з безпекиДоклінічні дослідження етинілестрадіолу та дієногесту виявили очікувані естрогенні та прогестагенні ефекти.Результати стандартних доклінічних досліджень токсичності при багаторазовому застосуванні, генотоксичності, канцерогенності та репродуктивної токсичності не вказують на існування будь-якого специфічного ризику для людського організму. Проте слід зауважити, що статеві стероїди можуть сприяти росту попередньо існуючих певних гормонозалежних тканин та пухлин.

Показания к применению:

Пероральна контрацепція.Лікування звичайних вугрів помірної та середньої тяжкості у жінок, яким показана пероральна контрацепція для запобігання небажаній вагітності, та після неуспішного місцевого лікування.

Противопоказания:

Комбіновані пероральні контрацептиви (КПК) не слід застосовувати при наявності одного з нижчезазначених станів або захворювань. У разі якщо будь-який із цих станів або захворювань виникає вперше під час застосування КПК, прийом препарату слід негайно припинити. Підвищена чутливість до діючих речовин або до будь-якого з компонентів препарату. Венозні тромбоемболічні захворювання (наприклад тромбоз глибоких вен, легенева емболія), в тому числі в анамнезі. Артеріальні тромбоемболічні захворювання (інфаркт міокарда), продромальний симптом тромбозу (наприклад транзиторна ішемічна атака, стенокардія) або цереброваскулярний розлад, у тому числі в анамнезі. Наявність тяжких або численних факторів ризику венозного або артеріального тромбозу: цукровий діабет з ураженням судин, неконтрольована артеріальна гіпертензія, тяжка дисліпопротеїнемія. Спадкова або набута схильність до венозних або артеріальних тромбозів, наприклад резистентність до аргоноплазмової коагуляції (АПК), недостатність антитромбіну-III, недостатність протеїну С, недостатність протеїну S, гіпергомоцистеїнемія і антифосфоліпідні антитіла (антитіла до кардіоліпіну, вовчаковий антикоагулянт). Куріння.Панкреатит, у тому числі в анамнезі, якщо він пов’язаний із тяжкою гіпертригліцеридемією. Тяжке захворювання печінки. Пухлини печінки (доброякісні або злоякісні), в тому числі в анамнезі. Відомі або підозрювані злоякісні пухлини (наприклад, статевих органів або молочних залоз), які є залежними від статевих гормонів.Вагінальна кровотеча нез’ясованої етіології. Мігрень з вогнищевими неврологічними симптомами в анамнезі. Відома вагітність або підозра на вагітність, годування груддю.

Особенности применения:

Рішення про призначення препарату Деновель 30 слід приймати з урахуванням факторів ризику, у тому числі факторів ризику розвитку венозної тромбоемболії (ВТЕ), а також ризику ВТЕ, пов’язаного з прийомом препарату Деновель 30 порівняно з іншими КПК (див. розділи Протипоказання та Особливості застосування).Попередження. При наявності будь-яких станів або факторів ризику, зазначених нижче, слід обговорити з жінкою доцільність застосування препарату Деновель 30.У разі загострення або при перших проявах будь-яких із цих станів або факторів ризику жінкам рекомендується звернутися до лікаря та визначити необхідність припинення застосування препарату.У разі підозрюваної або підтвердженої ВТЕ або АТЕ слід припинити застосування КПК. Якщо розпочата антикоагулянтна терапія, слід забезпечити альтернативну адекватну контрацепцію у зв’язку з тератогенним впливом антикоагулянтів (кумарини). Циркуляторні порушення Ризик розвитку венозної тромбоемболії (ВТЕ)Застосування будь-яких КПК підвищує ризик розвитку венозної тромбоемболії (ВТЕ) у жінок, які їх застосовують, порівняно з тими, які їх не застосовують. Препарати, що містять левоноргестрел, норгестимат або норетистерон, асоціюються з найнижчим ризиком розвитку ВТЕ. На даний час невідомий ризик застосування препарату Деновель 30 порівняно з препаратами з нижчим ризиком. Рішення про застосування препарату, окрім тих, що мають найнижчий ризик розвитку ВТЕ, слід приймати лише після обговорення з жінкою. Слід переконатися, що вона усвідомлює ризик розвитку ВТЕ, асоційований із застосуванням КПК, ступінь впливу наявних у неї факторів ризику та той факт, що ризик ВТЕ є найвищим протягом першого року застосування КПК. За деякими даними, ризик ВТЕ може зростати при відновленні застосування КПК після перерви у 4 тижні або довше.У 2 з 10000 жінок, які не застосовують КПК та не є вагітними, розвивається ВТЕ за період у 1 рік. Однак для кожної окремої жінки ризик може бути значно вищим, залежно від наявних у неї факторів ризику (див. нижче).За даними епідеміологічних досліджень у жінок, які застосовують низькодозові (< 50 мкг етинілестрадіолу) КПК, показано, що з 10 000 жінок у 6–12 жінок розвинеться ВТЕ протягом 1 року.Передбачається, що з 10000 жінок, які застосовують КПК, що містять левоноргестрел, у близько 6 розвинеться ВТЕ протягом одного року (у середньому 5–7 випадків на 10000 жінко-років на основі розрахунку відносного ризику застосування КПК, що містять левоноргестрел, порівняно з таким у жінок, які не отримують КПК (близько 2,3–3,6 випадку)).Обмежені дані епідеміологічних досліджень свідчать про те, що ризик ВТЕ при застосуванні КПК, що містять дієногест, може бути подібним до такого при застосуванні КПК, що містять левоноргестрел.Вказана кількість випадків ВТЕ за рік була меншою, ніж очікують протягом вагітності або у післяпологовий період.ВТЕ може мати летальні наслідки у 1–2 % випадків.Надзвичайно рідко повідомлялося про виникнення тромбозу в інших кровоносних судинах, наприклад артеріях і венах печінки, нирок, мезентеріальних судинах або судинах сітківки, у жінок, які застосовують КПК.Фактори ризику розвитку ВТЕРизик розвитку венозних тромбоемболічних ускладнень у жінок, які застосовують КПК, може бути значно вищим при наявності додаткових факторів ризику, особливо множинних (див. таблицю 1).Застосування препарату протипоказане жінкам з множинними факторами ризику, що може підвищити ризик розвитку венозного тромбозу (див. розділ Протипоказання). Якщо жінка має більше одного фактора ризику, зростання ризику може бути більшим, ніж сума ризиків, асоційованих із кожним окремим фактором, тому слід брати до уваги загальний ризик розвитку ВТЕ. Якщо співвідношення користь/ризик є несприятливим, не слід призначати КПК (див. розділ Протипоказання).Таблиця 1. Фактори ризику розвитку ВТЕ
Фактор ризику Примітка
Ожиріння (індекс маси тіла перевищує 30 кг/м2). Ризик значно підвищується при збільшенні індексу маси тіла. Особливо потребує уваги у разі наявності інших факторів ризику.
Тривала іммобілізація, велике оперативне втручання, будь-яка операція на нижніх кінцівках або органах таза, нейрохірургічні втручання або обширна травма.   Примітка: тимчасова іммобілізація, у тому числі перельоти > 4 годин, також можуть бути фактором ризику розвитку ВТЕ, особливо у жінок з іншими факторами ризику. У таких ситуаціях рекомендується припинити застосування препарату (у разі планового оперативного втручання щонайменше за 4 тижні) та не відновлювати застосування раніше ніж через 2 тижні після повного відновлення рухової активності. З метою уникнення небажаної вагітності слід застосовувати інші методи контрацепції.   Слід розглянути доцільність антитромботичної терапії, якщо застосування препарату не було припинено попередньо.
Сімейний анамнез (венозна тромбоемболія у когось з родичів або батьків, особливо у відносно молодому віці, наприклад до 50 років). У разі підозри щодо наявності спадкової схильності перед застосуванням будь-яких КПК жінкам рекомендується порадитися зі спеціалістом.
Інші стани, пов’язані з ВТЕ. Рак, системний червоний вовчак, гемолітико-уремічний синдром, хронічне запальне захворювання кишечника (хвороба Крона або виразковий коліт) та серпоподібноклітинна анемія.
Вік. Особливо у віці понад 35 років.
Немає єдиної думки щодо можливого впливу варикозу вен та поверхневого тромбофлебіту на настання або розвиток венозного тромбозу.Необхідно звернути увагу на підвищений ризик розвитку тромбоемболії у період вагітності, особливо протягом 6 тижнів після пологів (інформацію щодо вагітності та лактації див. у розділі Застосування у період вагітності або годування груддю).Симптоми ВТЕ (тромбоз глибоких вен (ТГВ) та тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА)Жінкам слід порадити у разі появи нижчевказаних симптомів негайно звернутися до лікаря та повідомити про те, що вони застосовують КПК.Симптоми ТГВ можуть включати:однобічний набряк стегна, гомілки та/або стопи або ділянки уздовж вени на нозі;біль або підвищену чутливість у нозі, що може відчуватися тільки при стоянні або ходьбі;відчуття жару в ураженій нозі; почервоніння або зміну кольору шкіри на нозі.Симптоми ТЕЛА можуть включати:раптову задишку нез’ясованої етіології або прискорене дихання;раптовий кашель, можливо з кров’ю;раптовий біль у грудній клітці;важке запаморочення або порушення рівноваги;швидке або нерегулярне серцебиття.Деякі з цих симптомів (наприклад задишка, кашель) є неспецифічними або можуть бути неправильно інтерпретовані як більш поширені або менш тяжкі явища (наприклад інфекції дихальних шляхів).Інші прояви васкулярної оклюзії можуть включати раптовий біль, набряк та незначне посиніння кінцівки.При оклюзії судин ока початковою симптоматикою може бути нечіткість зору, яка не супроводжується больовими відчуттями і може прогресувати до втрати зору. Інколи втрата зору розвивається майже миттєво.Ризик розвитку артеріальної тромбоемболії (АТЕ)За даними епідеміологічних досліджень застосування будь-яких КПК асоціюється з підвищеним ризиком артеріальної тромбоемболії (інфаркт міокарда) або цереброваскулярних подій (наприклад, транзиторна ішемічна атака, інсульт). Артеріальні тромбоемболічні явища можуть мати летальні наслідки.Фактори ризику розвитку АТЕПри застосуванні КПК ризик розвитку артеріальних тромбоемболічних ускладнень або цереброваскулярних подій зростає у жінок із факторами ризику (див. таблицю 1). Застосування препарату протипоказане, якщо жінки мають один серйозний або множинні фактори ризику розвитку АТЕ, що можуть підвищити ризик розвитку артеріального тромбозу (див. розділ Протипоказання). Якщо жінка має більше одного фактора ризику, зростання ризику може бути більшим, ніж сума ризиків, асоційованих із кожним окремим фактором, тому слід брати до уваги загальний ризик. Якщо співвідношення користь/ризик є несприятливим, не слід призначати КПК (див. розділ Протипоказання).Таблиця 2. Фактори ризику розвитку АТЕ
Фактор ризику Примітка
Збільшення віку. Особливо у віці понад 35 років
Паління. Жінкам, які застосовують КПК, рекомендується утримуватися від паління. Жінкам віком від 35 років, які продовжують палити, настійно рекомендується застосовувати інший метод контрацепції.
Артеріальна гіпертензія.  
Ожиріння (індекс маси тіла перевищує 30 кг/м2). Ризик значно підвищується при збільшенні індексу маси тіла. Особливо потребує уваги при наявності у жінок інших факторів ризику.
Сімейний анамнез (артеріальна тромбоемболія у когось із родичів або батьків, особливо у відносно молодому віці, наприклад до 50 років). У разі підозри щодо наявності спадкової схильності перед застосуванням будь-яких КПК жінкам рекомендується порадитися зі спеціалістом.
Мігрень. Зростання частоти виникнення або тяжкості перебігу мігрені під час застосування КПК (можливі продромальні стани перед розвитком цереброваскулярних подій) може стати причиною негайного припинення застосування КПК.
Інші стани, пов’язані із небажаними реакціями з боку судин. Цукровий діабет, гіпергомоцистеїнемія, вади клапанів серця, фібриляція передсердь, дисліпопротеїнемія та системний червоний вовчак.
Симптоми АТЕЖінкам слід порадити у разі появи таких симптомів негайно звернутися до лікаря та повідомити про те, що вони застосовують КПК.Симптоми цереброваскулярного розладу можуть включати:раптове оніміння або слабкість обличчя, верхньої або нижньої кінцівки, особливо однобічне;раптове порушення ходьби, запаморочення, втрату рівноваги або координації;раптову сплутаність свідомості, порушення мовлення або розуміння;раптове погіршання зору одного або обох очей;раптовий, сильний або тривалий головний біль без визначеної причини;втрату свідомості або зомління із судомами або без них.Транзиторний характер симптомів може свідчити про транзиторну ішемічну атаку (ТІА).Симптомами інфаркту міокарда можуть включати:біль, дискомфорт, відчуття важкості, тяжкість, відчуття стиснення або переповнення у грудній клітці, руці або нижче груднини;дискомфортне відчуття, що віддає у спину, щелепу, горло, руку, шлунок;відчуття переповненого шлунка, порушення травлення або ядуху;посилене потовиділення, нудоту, блювання або запаморочення;надзвичайну слабкість, тривожний стан або задишку;швидке або нерегулярне серцебиття. Пухлини Результати деяких епідеміологічних досліджень вказують на додаткове підвищення ризику розвитку раку шийки матки при довготривалому застосуванні КПК, проте це твердження залишається суперечливим, оскільки остаточно не з’ясовано, наскільки результати досліджень враховують супутні фактори ризику, наприклад статеву поведінку чи наявність папіломавірусної інфекції людини. Метааналіз на підставі 54 епідеміологічних досліджень вказує на незначне підвищення відносного ризику (ВР = 1,24) розвитку раку молочної залози у жінок, які застосовують КПК. Цей підвищений ризик поступово повертається до рівня базового ризику, пов’язаного з віком жінки, протягом 10 років після закінчення застосування КПК. Оскільки рак молочної залози у жінок віком до 40 років зустрічається рідко, збільшення кількості випадків діагностики раку молочної залози у жінок, які застосовують у даний час або нещодавно застосовували КПК, є незначним щодо загального ризику раку молочної залози. У поодиноких випадках у жінок, які застосовують КПК, спостерігалися доброякісні, а ще рідше – злоякісні пухлини печінки, що в окремих випадках призводили до небезпечної для життя внутрішньочеревної кровотечі. У разі виникнення скарг на сильний біль в епігастральній ділянці, збільшення печінки або появи ознак внутрішньочеревної кровотечі при диференційній діагностиці слід враховувати можливість наявності пухлини печінки при застосуванні КПК. Інші стани Жінки з гіпертригліцеридемією або з цим порушенням у сімейному анамнезі становлять групу ризику розвитку панкреатиту при застосуванні КПК.Хоча повідомлялося про незначне підвищення артеріального тиску у багатьох жінок, які приймають КПК, клінічно значуще підвищення артеріального тиску є рідкісним явищем. Проте якщо тривала клінічно виражена артеріальна гіпертензія виникає під час застосування КПК, то слід припинити застосування КПК та лікувати артеріальну гіпертензію. Якщо це доцільно, застосування КПК може бути відновлено після досягнення нормалізації тиску за допомогою антигіпертензивної терапії. Слід припинити застосування КПК, якщо протягом їх застосування при артеріальній гіпертензії, що була діагностована до прийому КПК, зберігаються стабільно високі цифри артеріального тиску, незважаючи на адекватну антигіпертензивну терапію. Повідомлялося про виникнення або загострення зазначених нижче захворювань під час вагітності та при застосуванні КПК, але їх взаємозв’язок із застосуванням КПК не є остаточно з’ясованим: жовтяниця та/або свербіж, пов’язаний з холестазом; утворення жовчних конкрементів; порфірія; системний червоний вовчак; гемолітико-уремічний синдром; хорея Сиденгама; герпес вагітних; втрата слуху, пов’язана з отосклерозом.У жінок зі спадковою схильністю до ангіоневротичного набряку екзогенні естрогени можуть спричиняти або посилювати симптоми ангіоневротичного набряку.При гострих або хронічних порушеннях функції печінки може виникнути необхідність припинення застосування КПК, поки показники функції печінки не повернуться до норми. При рецидиві холестатичної жовтяниці та/або свербежу, пов’язаного з холестазом, що вперше виник під час вагітності або попереднього прийому статевих гормонів, застосування КПК слід припинити.Хоча КПК можуть впливати на периферичну інсулінорезистентність та толерантність до глюкози, немає даних щодо потреби змінювати терапевтичний режим жінкам з діабетом, які приймають низькодозовані КПК (< 0,05 мг етинілестрадіолу). Проте жінкам, які страждають на цукровий діабет, необхідне ретельне обстеження протягом застосування КПК, особливо на початку їх застосування.Випадки загострення ендогенної депресії, епілепсії, хвороби Крона та виразкового коліту також спостерігалися під час застосування КПК.Іноді може виникати хлоазма, особливо у жінок з хлоазмою вагітних в анамнезі. Жінки, схильні до виникнення хлоазми, повинні уникати дії прямих сонячних променів або ультрафіолетового опромінювання під час застосування КПК.Деновель 30 містить лактозу. У разі наявності рідкісних спадкових станів непереносимості галактози, дефіциту лактази Лаппа або мальабсорбції глюкози-галактози, пацієнтки не повинні приймати цей лікарський засіб.Медичне обстеження/консультаціяПеред початком або відновленням застосування препарату Деновель 30 рекомендується збір повного медичного анамнезу (включаючи сімейний анамнез) та виключення вагітності. Необхідно виміряти артеріальний тиск та провести медичне обстеження, беручи до уваги протипоказання (див. розділ Протипоказання) та особливості застосування (див. розділ Особливості застосування). Слід звернути увагу жінки на інформацію щодо венозного та артеріального тромбозу, у тому числі на ризик, пов’язаний із застосуванням препарату Деновель 30, порівняно з таким при застосуванні інших КПК, а також щодо симптомів ВТЕ та АТЕ, відомих факторів ризику та дій, які необхідно здійснити при підозрі на тромбоз.Пацієнткам рекомендується уважно прочитати інструкцію для медичного застосування лікарського засобу та дотримуватися рекомендацій, які містяться в ній. Частота і характер оглядів мають залежати від встановлених протоколів лікування і бути адаптованими до кожної окремої жінки.Пацієнток необхідно попередити, що гормональні контрацептиви не захищають від зараження ВІЛ-інфекцією (СНІДом) та будь-якими іншими захворюваннями, що передаються статевим шляхом.Зниження ефективностіЕфективність КПК може знижуватися у разі пропуску прийому таблеток (див. розділ Спосіб застосування та дози), розладів шлунково-кишкового тракту (див. розділ Спосіб застосування та дози) або супутнього застосування інших лікарських засобів (див. розділ Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій).Порушення циклуПри застосуванні всіх КПК можливі нерегулярні кровотечі (кровомазання або проривні кровотечі), особливо протягом перших кількох місяців. Зважаючи на це, оцінку будь-яких нерегулярних кровотеч можна проводити лише після періоду адаптації організму до препарату (зазвичай після трьох циклів застосування).Якщо нерегулярні кровотечі зберігаються після періоду адаптації або з’являються після періоду регулярних кровотеч, слід розглянути негормональні причини кровотеч та провести відповідні діагностичні заходи, включаючи обстеження, з метою виключення наявності пухлин або вагітності. До діагностичних заходів можна включити кюретаж.У деяких жінок може не настати кровотеча відміни під час перерви у застосуванні препарату. У разі застосування КПК відповідно до рекомендацій, вказаних у розділі Спосіб застосування та дози, вагітність малоймовірна. Проте якщо застосування КПК відбувалося нерегулярно перед першою відсутньою кровотечею відміни або якщо дві кровотечі відміни відсутні, перед продовженням застосування КПК необхідно виключити вагітність.Застосування в період вагітності або годування груддю. Препарат протипоказаний у період вагітності. У разі настання вагітності застосування препарату необхідно припинити. Результати епідеміологічних досліджень не вказують на підвищення ризику вроджених вад у дітей, матері яких приймали пероральні контрацептиви до вагітності, як і на можливість тератогенної дії при ненавмисному прийомі пероральних контрацептивів на ранніх термінах вагітності. Застосування препарату у період годування груддю протипоказане. Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Способ применения и дозы:

Для перорального застосування.ДозуванняЯк приймати препарат Деновель 30Приймати 1 таблетку на добу протягом 21 дня поспіль приблизно в один і той же час, запиваючи при необхідності невеликою кількістю рідини, у порядку, визначеному на блістері. Прийом таблеток з кожної наступної упаковки слід розпочинати після закінчення семиденної перерви у прийомі препарату, протягом якої має відбуватися кровотеча відміни. Як правило, кровотеча відміни розпочинається на 2–3-й день після застосування останньої таблетки і може не закінчитися до початку застосування таблеток з наступної упаковки.Як розпочати лікування препаратом Деновель 30;Якщо гормональні контрацептиви у попередній період (минулий місяць) не застосовувалиПрийом таблеток слід розпочинати у перший день природного циклу (тобто у перший день менструальної кровотечі). ;Перехід з іншого КПКБажано розпочати прийом таблеток препарату Деновель 30 наступного дня після прийому останньої гормоновмісної таблетки попереднього КПК, але не пізніше наступного дня після звичайної перерви у прийомі таблеток або після прийому таблеток плацебо попереднього КПК. ;Перехід з вагінального кільця або трансдермального пластиру Слід віддавати перевагу застосуванню препарату Деновель 30 у день видалення вагінального кільця або трансдермального пластиру, але не пізніше дня, коли необхідне наступне застосування цих засобів.;Перехід з методу, що базується на застосуванні лише прогестогену (міні-пілі, ін’єкції, імпланти) або внутрішньоматкової системи з прогестогеном Можна розпочати прийом препарату Деновель 30 у будь-який день після припинення прийому міні-пілі (у разі використання імпланта або внутрішньоматкової системи – в день їх видалення, у разі ін’єкції – замість наступної ін’єкції). Однак у всіх випадках рекомендується додатково використовувати бар’єрний метод контрацепції протягом перших 7 днів прийому препарату.;Після аборту в І триместрі вагітностіМожна починати прийом препарату одразу ж. У такому випадку немає необхідності застосовувати додаткові засоби контрацепції.;Після пологів або аборту в ІІ триместріРекомендується розпочинати приймання препарату з 21–28-го дня після пологів або аборту в другому триместрі вагітності. При пізнішому початку прийому таблеток рекомендується додатково використовувати бар’єрний метод контрацепції протягом перших 7 днів застосування таблеток. Проте якщо статевий акт уже відбувся, то перед початком застосування КПК слід виключити вагітність або дочекатися настання першої менструації.Для жінок, які годують груддю, див. розділ Застосування у період вагітності або годування груддю.Що робити у разі пропуску прийому таблеткиЯкщо запізнення в прийомі таблетки не перевищує 12 годин, протизаплідна дія препарату не знижується. Пропущену таблетку треба прийняти одразу, як тільки це з’ясувалося. Наступну таблетку з цієї упаковки необхідно приймати у звичний час.Якщо запізнення з прийомом таблетки перевищує 12 годин, контрацептивний захист може зменшитися. У такому разі можна керуватися двома основними правилами.1. Перерва у прийомі таблеток ніколи не може становити більше 7 днів.2. Адекватне пригнічення системи гіпоталамус-гіпофіз-яєчники досягається безперервним прийомом таблеток протягом 7 днів.Відповідно до цього у повсякденному житті слід керуватися нижчезазначеними рекомендаціями:§ 1 -й тижденьСлід прийняти останню пропущену таблетку якомога швидше, навіть якщо доведеться прийняти дві таблетки одночасно. Після цього продовжувати приймати таблетки у звичний час. Крім того, протягом наступних 7 днів слід використовувати бар’єрний метод контрацепції, наприклад презерватив. У разі якщо у попередні 7 днів відбувся статевий акт, слід враховувати можливість настання вагітності. Чим більше таблеток пропущено і чим ближче перерва у прийомі препарату, тим більший ризик вагітності.§ 2-й тижденьСлід прийняти останню пропущену таблетку якомога швидше, навіть якщо доведеться прийняти дві таблетки одночасно. Після цього продовжувати приймати таблетки у звичний час. За умови правильного прийому таблеток протягом 7 днів перед пропуском немає необхідності застосування додаткових протизаплідних засобів. Однак при пропуску більше ніж однієї таблетки рекомендується додатково використовувати інші методи контрацепції протягом 7 днів.§ 3-й тижденьРизик зниження надійності зростає при наближенні семиденного інтервалу у прийомі таблеток. Однак при дотриманні схеми прийому таблеток можна уникнути зниження контрацептивного захисту. Якщо дотримуватися одного з двох нижченаведених варіантів, то не виникне необхідності у застосуванні додаткових контрацептивних засобів за умови правильного прийому таблеток протягом 7 днів до пропуску. В іншому випадку рекомендується дотримуватися першого з нижченаведених варіантів і використовувати додаткові застережні методи протягом наступних 7 днів.1. Слід прийняти останню пропущену таблетку якомога швидше, навіть якщо доведеться прийняти 2 таблетки одночасно. Після цього продовжувати приймати таблетки у звичний час. Таблетки з наступної упаковки слід почати приймати одразу ж після закінчення попередньої, тобто не повинно бути перерви між прийомом таблеток з двох упаковок. Малоймовірно, що у жінки почнеться кровотеча відміни до закінчення прийому таблеток з другої упаковки, хоча під час прийому таблеток можливе кровомазання або проривна кровотеча.2. Можна також припинити прийом таблеток з поточної упаковки. У такому разі перерва у прийомі препарату повинна становити до 7 днів, включаючи дні пропуску таблеток; прийом таблеток слід почати з наступної упаковки.Якщо після пропуску у прийомі таблеток відсутня очікувана кровотеча відміни протягом першої звичної перерви у прийомі препарату, то ймовірна вагітність. Рекомендації у разі розладів з боку шлунково-кишкового трактуУ разі тяжких розладів з боку шлунково-кишкового тракту можливе неповне всмоктування препарату; у такому разі слід застосовувати додаткові засоби контрацепції. Якщо блювання почалось упродовж 3–4 годин після прийому препарату, якнайшвидше необхідно прийняти нову таблетку. Якщо минуло більше 12 годин, прийнятною є рекомендація, наведена вище у розділі Спосіб застосування та дози, підпункт Що робити у разі пропуску прийому таблетки. Якщо жінка не хоче змінювати свій графік застосування таблеток, їй необхідно прийняти додаткову таблетку(и) з наступної упаковки.Як відтермінувати настання кровотечі відміниЩоб затримати кровотечу відміни, слід продовжувати приймати таблетки препарату із нової упаковки і не робити перерви у застосуванні препарату. Якщо є бажання, термін прийому можна продовжити аж до закінчення таблеток із другої упаковки. При цьому можлива спостерігатися проривна кровотеча або кровомазання. Регулярне застосування препарату Деновель 30 відновлюють після звичної семиденної перерви у прийомі таблеток.Щоб змістити час настання кровотечі відміни на інший день тижня, рекомендується скоротити перерву у прийомі таблеток на стільки днів, на скільки бажано. Слід зазначити, що чим коротшою буде перерва, тим частіше спостерігається відсутність кровотечі відміни та більший ризик проривної кровотечі або кровомазання протягом прийому таблеток з другої упаковки (як і у разі затримки настання кровотечі відміни).Додаткова інформація щодо особливих груп пацієнтівПацієнти літнього вікуНе застосовувати. Препарат Деновель 30 не показаний після настання менопаузи.Пацієнти з печінковою недостатністюПрепарат Деновель 30 протипоказаний жінкам із захворюваннями печінки тяжкого ступеня. Див. також розділ Протипоказання.Пацієнти з нирковою недостатністюПрепарат Деновель 30 спеціально не вивчали за участю пацієнток з порушеннями функції нирок. Наявні дані не свідчать про необхідність зміни способу застосування для цієї групи пацієнток.Діти. Препарат показаний для застосування за призначенням лікаря тільки після встановлення сталого менструального циклу.

Передозировка:

Гостра токсичність при комбінованому передозуванні дієногесту і етинілестрадіолу дуже низька. Імовірність виникнення симптомів інтоксикації низька навіть у дітей, які випадково прийняли декілька таблеток.При передозуванні можливі нудота, блювання, незначна кровотеча з піхви. Лікування. Ніяких антидотів не існує. Терапія симптоматична.

Побочные действия:

Побічні реакції за частотою визначаються як часті (від ≥1/100 до ≤ 1/10), нечасті (від ≥1/1000 до <1/100) і поодинокі (від ≥1/10000 до <1/1000). Побічні реакції зазначені у порядку зменшення тяжкості. Побічні реакції, частота яких не може бути оцінена, зазначені у колонці Частота невідома.Таблиця 3.
Класи систем органів Часті Нечасті Поодинокі Частота невідома
Інфекційні процеси та інвазії   вагініт/вульво-вагініт, вагінальний кандидоз або інші грибкові вульвовагінальні інфекції сальпінгоофорит, інфекції сечовивідних шляхів, цистит, мастит, цервіцит, грибкові інфекції, кандидоз, герпес ротової порожнини, грип, бронхіт, синусит, інфекції верхніх дихальних шляхів, вірусні захворювання  
З боку системи крові та лімфатичної системи     анемія  
З боку імунної системи     гіперчутливість  
З боку ендокринної системи     вірильний синдром  
Метаболічні порушення та порушення харчування   підвищення апетиту анорексія  
Психічні розлади   пригнічений настрій депресія, ментальні розлади, безсоння, розлади сну, агресія зміна настрою, підвищення лібідо, зниження лібідо
З боку нервової системи голов-ний біль запаморочення, мігрень ішемічний інсульт, порушення мозкового кровообігу, дистонія  
З боку органів зору     сухість слизової оболонки ока, подразнення очей, осцилопсія, порушення зору Непереноси мість контактних лінз
З боку органів слуху     раптова втрата слуху, дзвін у вухах, вертиго, порушення слуху  
З боку серця     кардіоваскулярні порушення, тахікардія1  
З боку судин   гіпертензія, гіпотензія ВТЕ, АТЕ, ТЕЛА, тромбофлебіт, діастолічна гіпертензія, циркуляторні ортостатичні порушення, припливи, варикозне розширення вен, порушення з боку вен, болючість по ходу вен  
З боку органів дихання, грудної клітки та середостіння     астма, гіпервентиляція  
З боку шлунково-кишкового тракту   біль у черевній порожнині2, нудота, блювання, діарея гастрит, ентерит, диспепсія  
З боку шкіри та підшкірної клітковини   акне, алопеція, висип3, свербіж4 дерматит алергічний, дерматит атопічний/ нейродерміт, екзема, псоріаз, гіпергідроз, хлоазма, порушення пігментації/ гіперпігментація, себорея, лупа, гірсутизм, захворювання шкіри, шкірні реакції, целюліт, павукоподібний невус кропив’янка, вузликова еритема, мультиформна еритема
З боку кістково-м’язової системи і сполучної тканини     біль у спині, дискомфорт у м’язах та кістках, міалгія, біль у кінцівках  
З боку репродуктивної системи та молочних залоз болючість молочних залоз5 аномальні кровотечі відміни6, міжменструальні кровотечі7, збільшення молочних залоз8, набряк молочних залоз, дисменорея, генітальні/ вагінальні виділення, кіста яєчника, тазовий біль лейоміома матки, ліпома молочної залози, дисплазія шийки матки, кіста придатків матки, болючість придатків матки, кіста молочної залози, фіброзно-кістозна мастопатія, диспареунія, галакторея, менструальні порушення виділення з молочних залоз
Загальні розлади   підвищена втомлюваність9 біль у грудній клітці, периферичні набряки, грипоподібний стан, запалення, пірексія, дратівливість затримка рідини
Дані обстежень   збільшення маси тіла підвищення рівня тригліцеридів у крові, гіперхолестеринемія, зниження маси тіла, зміни маси тіла  
Вроджені, сімейні та генетичні порушення     прояви безсимптомної полімастії  
1 включаючи збільшення частоти серцевих скорочень2 включаючи біль у верхній та нижній частині живота, дискомфорт у черевній порожнині/здуття3 включаючи макулярний висип4 включаючи генералізований свербіж5 включаючи відчуття дискомфорту та напруженості молочних залоз6 включаючи менорагію, гіпоменорею, олігоменорею та аменорею7 в тому числі вагінальні кровотечі і метрорагії8 включаючи нагрубання і набухання молочних залоз 9 в тому числі слабкість і нездужанняОпис окремих побічних реакційУ жінок, які застосовують КПК, підвищений ризик артеріальної та венозної тромбоемболії та тромбоемболічних явищ, включаючи інфаркт міокарда, інсульт, транзиторну ішемічну атаку, венозний тромбоз та ТЕЛА, що детально описано у розділі Особливості застосування.Серйозні побічні реакції, що також описані у розділі Особливості застосування:венозні тромбоемболічні розлади;артеріальні тромбоемболічні розлади;порушення мозкового кровообігу;артеріальна гіпертензія;гіпертригліцеридемія;зміни толерантності до глюкози або вплив на периферичну резистентність інсуліну;пухлини печінки (злоякісні або доброякісні);порушення функції печінки;хлоазма;у жінок зі спадковою схильністю до ангіоневротичного набряку екзогенні естрогени можуть спричиняти або посилювати симптоми ангіоневротичного набряку;захворювання, зв’язок розвитку або загострення яких з прийомом КПК остаточно не з’ясований: жовтяниця та/або свербіж, пов’язані з холестазом; утворення каменів у жовчному міхурі; порфірія; системний червоний вовчак, гемолітико-уремічний синдром; хорея Сиденгама; герпес вагітних; втрата слуху внаслідок отосклерозу, хвороба Крона, виразковий коліт, рак шийки матки.Повідомлення про підозрювані побічні реакціїПовідомлення про підозрювані побічні реакції є дуже важливими. Медичним працівникам та пацієнтам слід повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції за допомогою системи національної звітності.

Лекарственное взаимодействие:

Вплив інших лікарських засобів на препарат Деновель 30 Взаємодія пероральних контрацептивів та інших лікарських засобів (індукторів ферментів, деяких антибіотиків) може призводити до проривної кровотечі та/або втрати ефективності контрацептиву. Жінки, які отримують короткострокову терапію лікарськими засобами, що індукують ферменти (включаючи антибіотики рифампіцин та гризеофульвін), мають використовувати додатково бар’єрний метод контрацепції протягом усього часу застосування такої терапії та 28 днів після її припинення. Жінкам, які отримують лікарські засоби, що не індукують ферменти, включаючи антибіотики, бар’єрний метод слід використовувати ще протягом 7 днів після припинення терапії. У разі якщо бар’єрний метод все ще застосовується, а таблетки в поточній упаковці КПК вже закінчилися, слід почати застосовувати таблетки з наступної упаковки КПК без звичної перерви у застосуванні препарату. Жінкам при довгостроковій терапії діючими речовинами, що індукують ферменти печінки, рекомендується обрати інший ефективний негормональний метод контрацепції. Діючі речовини, що знижують ефективність КПК (індуктори ферментів та антибіотики);Індукція ферментів (підвищення печінкового метаболізму): може збільшуватися кліренс статевих гормонів при взаємодії з лікарським засобами, які індукують мікросомальні ферменти (наприклад, з такими як фенітоїн, барбітурати, примідон, карбамазепін, рифампіцин і, можливо, також окскарбазепін, топірамат, фелбамат, гризеофульвін та лікарські засоби, що містять звіробій).Також інгібітори ВІЛ-протеази (наприклад ритонавір) і ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази (наприклад невірапін) та їх комбінації потенційно можуть впливати на метаболізм у печінці.;Антибіотики (вплив на ентерогепатичну циркуляцію): результати деяких клінічних досліджень дають можливість припустити, що ентерогепатична циркуляція естрогенів може знижуватися при застосуванні певних антибіотиків, що можуть знижувати концентрацію етинілестрадіолу (наприклад антибіотиків пеніцилінового і тетрациклінового ряду).Діючі речовини, що впливають на метаболізм КПК (інгібітори ферментів)Дієногест є субстратом цитохрому Р450 (CYP) ЗА4.Відомі інгібітори цитохрому CYРЗА4, наприклад протигрибкові засоби азольної групи (зокрема кетоконазол), циметидин, верапаміл, макроліди (зокрема еритроміцин), дилтіазем, антидепресанти та грейпфрутовий сік, можуть підвищувати рівень дієногесту у плазмі крові.Вплив препарату на інші лікарські засобиПероральні контрацептиви можуть вплинути на метаболізм інших лікарських засобів. Відповідно, концентрація у плазмі крові та тканинах може збільшуватися (наприклад, циклоспорину) або зменшуватися (наприклад, ламотриджину). Однак на підставі даних in vitro пригнічення ферментів системи CYP дієногестом у терапевтичній дозі є малоймовірним.Інші види взаємодійЛабораторні аналізиЗастосування контрацептивних стероїдів може впливати на результати певних лабораторних аналізів, у тому числі на біохімічні параметри функції печінки, щитовидної залози, надниркових залоз та нирок, концентрацію в плазмі білків-носіїв, таких як ГЗК, фракції ліпідів/ліпопротеїнів, параметри вуглеводного обміну, а також показники коагуляції і фібринолізу. Зазвичай такі зміни перебувають у межах норми.

Срок годности:

3 роки.

Условия хранения:

Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С.

Форма выпуска / упаковка:

По 21 таблетці у блістері; по 1 або по 3, або по 6 блістерів у картонній коробці.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Внимание

Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Редакция

Автор: Поліщук Ольга
Фармацевт
загальна фармація
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, фармацевтичний факультет Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, загальна фармація
Этот сайт использует cookies. Вы можете изменить настройки cookies в своём браузере. Узнать больше.