Энтал-Здоровье (Capecitabine) инструкция по применению

Энтал-Здоровье фото, инструкция
Нет Регистрации
Дозировка:
Энтал-Здоровье таблетки, п/о, по 150 мг №60 (10х6)

Адаптированная инструкция

Лекарственная форма:

таблетки

Производитель:

Непосредственное производство: ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье"

Фармакотерапевтическая группа:

Антинеопластические средства.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Внимание

Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: 1 таблетка містить 150 мг або 500 мг капецитабіну; допоміжні речовини: лактоза, целюлоза мікрокристалічна, повідон, магнію стеарат, тальк, натрію кроскармелоза, кремнію діоксид колоїдний безводний, крохмаль кукурудзяний, гідроксипропілметилцелюлоза, титану діоксид (Е 171), заліза оксид червоний (Е 172), заліза оксид жовтий (Е 172), поліетиленгліколь.

Лекарственная форма:

таблетки

Основные физико-химические свойства:

таблетки по 150 мг: оранжевого кольору, круглі, двоопуклі, вкриті оболонкою; таблетки по 500 мг: оранжевого кольору, подовженої форми, двоопуклі, вкриті оболонкою.

Производитель:

ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье"

Фармакотерапевтическая группа:

Антинеопластические средства.

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка. Капецитабін – похідне фторпіримідину карбамату, пероральний цитостатик, який активується в тканині пухлини і справляє на неї селективну цитотоксичну дію. Сам капецитабін не має цитотоксичної дії, однак перетворюється у цитотоксичну сполуку - фторурацил(5-ФУ). Утворення 5-ФУ відбувається в тканині пухлини під дією пухлинного ангіогенного фактора тимідинфосфорилази, що таким чином зводить до мінімуму системний вплив 5-ФУ на здорові тканини організму.Послідовна ферментна біотрансформація капецитабіну у 5-ФУ утворює у клітинах пухлини його вищі концентрації, ніж в навколишніх здорових тканинах. Після перорального прийому капецитабіну хворим на рак товстої кишки концентрація 5-ФУ в тканині пухлини вища, ніж у здорових тканинах у 3,2 рази. Відношення концентрацій 5-ФУ в тканині пухлини і плазмі – 21,4, відношення його концентрації в здорових тканинах і в плазмі – 8,9. Активність тимідинфосфорилази в первинній колоректальній пухлині в 4 рази вища, ніж в навколишніх здорових тканинах.У пухлинних клітинах у хворих на рак молочної залози, шлунка, товстої кишки, шийки матки і яєчників міститься більше тимідинфосфорилази, що здатна перетворювати 5’-ДФУР (5’-дезокси-5-фторуридин) в 5-ФУ, ніж у відповідних здорових тканинах.Фармакокінетика. Швидко й повністю всмоктується у ШКТ (прийом їжі зменшує швидкість абсорбції). У печінці за участі карбоксиестерази піддається біотрансформації й утворює 5-дезокси-5-фторцитидин (5-ДФЦТ); останній дезамінуєтся цитидиндезаміназою (у печінці й пухлинних тканинах) і перетворюється у 5-дезоксифторуридин (5-ДФУР). Капецитабін, 5-ДФЦТ, 5-ДФУР й 5-фторурацил (5-ФУ) зв'язуються з білками плазми на 54, 10, 62 і 10% відповідно. Cmax капецитабіну реєструється через 1,5 год, 5-ДФЦТ й 5-ДФУР - через 2 год, їх період напіввиведення (Т1/2) - 0,7-1,14 год. Cmax альфа-фтор-бета-аланіну, метаболіту 5-ФУ досягається через 3 год, його Т1/2 - 3-4 год. Виводиться переважно із сечею (95.5% дози), у т.ч. 57% - у вигляді альфа-фтор-бета-аланіну. У хворих з нирковою недостатністю при зниженні кліренсу креатиніну на 50% концентрації альфа-фтор-бета-аланіну підвищуються на 114%.Фармацевтичні характеристики.

Показания к применению:

Рак молочної залози (місцевий розповсюджений та метастазуючий), у разі неефективності паклітакселу та препаратів антрациклінового ряду чи за наявності протипоказань до хіміотерапії антрациклінами; колоректальний рак з метастазами; рак ободової кишки (в ад’ювантній терапії).

Противопоказания:

Гіперчутливість до капецитабіну або до будь-якого компонента препарату. Тяжкі, у тому числі неочікувані, реакції на лікування фторпіримідином або гіперчутливість до фторурацилу в анамнезі. Важка ниркова недостатність(кліренс креатиніну менше 30 мл/хв.). Одночасний прийом соривудину або його структурних аналогів, типу бривудину.Не можна проводити лікування за схемами Ентал-Здоров’я в комбінації з другими препаратами, якщо ці препарати протипоказані. Вагітність, годування груддю.

Надлежащие меры безопасности при применении:

Особенности применения:

До початку лікування Енталом-Здоров’я хворі повинні пройти ретельне гінекологічне (для виключення вагітності) і терапевтичне обстеження.Під час лікування необхідний ретельний лікарський контроль з метою своєчасного виявлення ознак передозування (діарея, нудота, стоматит, долонно-підошовний синдром, гіпербілірубінемія). Хворих, які приймають Ентал-Здоров’я, необхідно ретельно наглядати на наявність ознак токсичності. При виникненні симптомів токсикозу, залежно від їх проявів, необхідне проведення симптоматичної терапії, зниження дози, перерва у лікуванні або повна відміна препарату.Якщо дозу довелося знизити, збільшувати її згодом не можна. На фоні ІХС під час лікування необхідний ретельний нагляд, спрямований на виявлення ознак кардіотоксичності. Пацієнтам з метастазами в печінку потрібен лабораторний контроль її функцій. Слід мати на увазі, що з віком збільшується чутливість до токсичної дії 5-фторурацилу. Лікування Енталом-Здоров’я може спричиняти діарею, іноді тяжку. Медіана часу до появи перших ознак діареї I-II-го ступеня становить 31 день. Хворих з тяжкою діареєю треба ретельно наглядати, проводячи їм заміщення рідини і електролітів у випадку дегідратації. Діарею II-го ступеня визначають, як збільшення кількості випорожнень до 4-6 разів на добу або випорожнення у нічний час, діарею III-го ступеня - як збільшення кількості випорожнень до 7- 9 разів на добу або нетримання калу і синдром мальбсорбції, діарею 1V-го ступеня - як збільшення кількості випорожнень до 10 і більше разів на добу, або поява у калі макродомішок крові, або необхідність парентеральної підтримуючої терапії. З появою діареї II, III і IV-го ступеня терапію Енталом-Здоров’я слід припинити до зникнення діареї або зменшення її інтенсивності до I-го ступеня. При діареї III-го і IV-го ступеня лікування Енталом-Здоров’я повинно відновлюватися зі зменшенням дози. Рекомендується призначати стандартні протидіарейні препарати (наприклад, лоперамід).Ентал-Здоров’я може спричинити розвиток долонно-підошовного синдрому. що характеризується затерплістю, парестезіями, поколюванням, набряками, почервонінням, лущенням, утворенням пухирів і різким больовим синдромом. Долонно-підошовний синдром II-го ступеня виявляється хворобливим почервонінням і набряками кистей і/або стоп, причому спричинений цими симптомами дискомфорт порушує повсякденну активність пацієнта. Долонно-підошовний синдром III-го ступеня визначається як волога десквамація, виразка, утворення пухирів і різкі болі в кистях і/або стопах, а також сильний дискомфорт, що робить неможливим для пацієнта будь-які види повсякденної активності. При виникненні II-го або III-го ступеня долонно-підошовного синдрому застосування Енталу-Здоров’я потрібно припинити до зникнення симптомів або їхнього зменшення до I-го ступеня; при синдромі III-го ступеня наступні дози Енталу-Здоров’я потрібно зменшити. Якщо в результаті лікування Енталом-Здоров’я спостерігається гіпербілірубінемія, що перевищує верхню межу норми більше ніж в 3 рази, або підвищується активність печінкових амінотрансфераз (АЛТ, ACT) більше ніж в 2,5 рази порівняно з верхньою межею норми, застосування препарату слід припинити. Його можна відновити при зниженні рівня білірубіну і активності печінкових трансаміназ нижче за вказані межі. При захворюваннях печінки неметастатичного характеру терапію проводять під пильним спостереженням медичним персоналом. Фармакокінетика препарату при захворюваннях печінки, не обумовлених метастазами в печінку, а також при тяжкій печінковій недостатності, не вивчена.Досвіду застосування препарату при нирковій недостатності мало; при призначенні Енталу-Здоров’я таким хворим слід дотримуватися обережності. У хворих, які приймають кумаринові антикоагулянти і Ентал-Здоров’я, необхідно регулярно контролювати параметри згортання крові. Не можна проводити лікування за схемами Ентал-Здоров’я в комбінації з доцетакселом або цисплатином, якщо ці препарати протипоказані. 

Применение в период беременности или кормления грудью:

Жінки дітородного віку під час лікування повинні використовувати надійні методи контрацепції. Якщо вагітність настає під час терапії, необхідно попередити пацієнтку про можливу небезпеку для плоду. На час лікування виключається годування груддю.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:

Застосування препарату Ентал-Здоров’я може знижувати здатність пацієнтів керувати автомобілем та працювати з механізмами, оскільки спостерігалися втома, слабкість, запаморочення, нудота. Реакції можуть значно знижуватися внаслідок недостатньої тривалості сну, індивідуальної чутливості або дозування.

Дети:

Безпека та ефективність Енталу-Здоров’я у дітей молодше 18 років не вивчалися.

Способ применения и дозы:

Монотерапія: рекомендована добова доза Енталу-Здоров’я становить 2 500 мг/м2 поверхні тіла і застосовується у вигляді тритижневих циклів: препарат приймають щодня протягом двох тижнів, після чого роблять тижневу перерву. Сумарну добову дозу Енталу-Здоров’я розподіляють на два прийоми (ранком і ввечері). Препарат приймають перорально, не пізніше, ніж через 30 хвилин після їжі, запиваючи таблетки водою.Комбінована терапія з доцетакселом: по 1250 мг/м2 2 рази на добу протягом 2 тижнів з наступною тижневою перервою у поєднанні з доцетакселом. (75 мг/м2 1 раз у 3 тижні). Премедикація проводиться перед введенням доцетакселу відповідно до інструкції для застосування доцетакселу.Якщо захворювання прогресує або виникають ознаки токсичності тяжкого перебігу, препарат відміняють. Дозу Енталу-Здоров’я розраховують на площу поверхні тіла таким чином:
Добова доза 2 500 мг/м2 Кількість таблеток на кожен прийом (ранком і ввечері)
Площа поверхні, м2 Сумарна добова доза, мг* 150 мг 500 мг
<1,26 3 000 - 3
1,27-1,38 3 300 1 3
1,39-1,52 3 600 2 3
1,53-1,66 4 000 - 4
1,67-1,78 4 300 1 4
1,79-1,92 4 600 2 4
1,93-2,06 5 000 - 5
2,07-2,18 5 300 1 5
>2,19 5 600 2 5
* Сумарну добову дозу розподіляють на 2 рівні прийоми (ранком і ввечері).Корекція дози в процесі лікуванняЯвища токсичності при лікуванні Енталом-Здоров’я можна усунути симптоматичною терапією чи зміною дози Енталу-Здоров’я (перервавши лікування чи зменшивши дозу препарату). При токсичності І ступеня корегувати дозу не потрібно. При токсичності II або III ступеня прийом Енталу-Здоров’я слід припинити до зникнення токсичності або зменшення симптоматики до I ступеня. Прийом Енталу-Здоров’я можна відновити у повній дозі чи з корекцією, відповідно до нижче наведених рекомендацій. При розвитку ознак токсичності IV ступеня лікування слід припинити до зменшення симптоматики (до І ступеня), після чого застосування препарату відновлюють у дозі, що становить 50 % від початкової. Пацієнтів, які отримують лікування Енталом-Здоров’я, необхідно попередити, що лікування потрібно припинити у разі розвитку помірних або тяжких токсичних реакцій. Якщо через токсичні явища було пропущено кілька прийомів Енталу-Здоров’я, то пропущені дози не потрібно вживати додатково, а просто продовжувати заплановані цикли терапії. Якщо дозу довелося знизити, надалі вона не збільшується.Коригування доз при комбінації з доцетакселомКорекцію дози Енталу-Здоров’я і/або доцетакселу слід проводити за загальними принципами, що описані вище, якщо не йде мова про особливі випадки корекції доз. При появі таких побічних ефектів, як алопеція, зміна смакових відчуттів, зміна нігтів, лікування може бути продовжено в таких саме дозах. На початку кожного циклу терапії, якщо очікується відстрочка з введенням або доцетакселу, або Енталу-Здоров’я, потрібно відкласти введення доти, доки не з’явиться можливість відновити терапію обома препаратами. Якщо доцетаксел потрібно відмінити, лікування Енталом-Здоров’я можна продовжити відповідно до вимог щодо відновлення терапії капецитабіном.

Передозировка:

Симптоми: нудота, блювання, діарея, подразнення ШКТ, кровотеча, пригнічення гемопоезу.Лікування: симптоматичне, гемодіаліз.

Побочные действия:

Найчастіші побічні ефекти (10%): діарея, стоматит, нудота, блювання, долонно-підошовний синдром, підвищена втомлюваність, астенія, підвищена сонливість.Порушення шлунково-кишкового тракту. Діарея, блювання, стоматит (в т.ч. виразковий), кандидоз порожнини рота, анорексія, абдомінальний біль, біль в епігастрію, запор, сухість у роті, диспепсія, метеоризм, езофагіт, гастрит, дуоденіт, коліт, шлунково-кишкові кровотечі.Порушення функції печінки і біліарної системи. Описані випадки печінкової недостатності і холестатичного гепатиту, їх причинний зв’язок із застосуванням Енталу-Здоров’я не встановлений.Зміни шкіри та її похідних. Долонно-підошовний синдром (парестезії, набряк, гіперемія, лущення шкіри, утворення пухирів), дерматит, сухість шкіри, еритематозний висип, еритема, алопеція, свербіж, вогнищеве лущення, гіперпігментація шкіри, порушення структури і знебарвлення нігтів, оніхолізис; реакції фотосенсибілізації, синдром, що подібний до променевого дерматиту, тріщини шкіри.Порушення організму в цілому – загальні порушення. Лихоманка, дегідратація, зменшення маси тіла, зниження апетиту.Порушення нервової системи. Головний біль, порушення сну (виражена сонливість, безсоння), парестезії, стомлюваність, запаморочення, слабкість, астенія, периферична невропатія, сплутаність свідомості, енцефалопатія, мозочкова симптоматика (атаксія, дизартрія, порушення рівноваги і координації), депресія.Порушення органів чуття. Сльозоточивість, кон’юнктивіт, порушення смаку.Порушення дихальної системи. Біль у горлі, задишка, кашель, носові кровотечі.Порушення опорно-рухового апарату. Артралгії, міальгії, біль у спині, біль в кінцівках.Серцево-судинні порушення. Набряки нижніх кінцівок, інфаркт міокарда, стенокардія, аритмія, міокардіопатія, серцева недостатність, раптова смерть, аритмія (тахікардія, надшлуночкові аритмії, включаючи фібриляцію передсердь, шлуночкові екстрасистоли).Система кровотворення. Нейтропенія, анемія, панцитопенія.Інфекції. Інфекційні ускладнення на фоні мієлосупресії, послаблення імунітету і порушення цілісності слизових оболонок, місцеві та системні інфекції (бактеріальні, вірусні, грибкові), можливо, з фатальним завершенням, сепсис.Зміна лабораторних показників: незалежно від прийому Енталу-Здоров’я: гранулоцитопенія, лімфоцитопенія, тромбоцитопенія, гіпербілірубінемія, підвищення активності АЛТ/АСТ, гіперкреатинінемія, підвищення активності лужної фосфатази, гіперглікемія, гіпокальціємія, гіперкальціємія, гіпонатріємія, гіпокаліємія.У разі появи будь-яких небажаних впливів або інших незвичних реакцій необхідно припинити прийом препарату і негайно звернутися до лікаря!

Лекарственное взаимодействие:

Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, обов’язково повідомте про це Вашого лікаря. Ентал-Здоров’я має низький потенціал фармакокінетичних взаємодій, оскільки слабо зв'язується з білками сироватки, і ні капецитабін, ні його метаболіти не пригнічують і не стимулюють активність ізоферментів CYP450 іn vіtro і іn vіvo у тварин. Антикоагулянти кумаринового ряду: у хворих, які приймали Ентал-Здоров’я одночасно з кумариновими антикоагулянтами типу варфарину і фенпрокумону, описано порушення показників згортання крові і кровотечі. Вони виникали в межах декількох днів - декількох місяців від початку терапії Енталом-Здоров’я, а в одному випадку - через місяць після її завершення. Антациди: вплив антацидів, що містять гідроксид алюмінію і магнію, полягав у невеликому підвищенні концентрацій Енталу-Здоров’я й одного метаболіту (5'-ДФЦР) у плазмі; на три основних метаболіти (5'-ДФУР, 5-ФУ і ФБА) вони не впливали. Лейковорин не впливає на фармакокінетику Енталу-Здоров’я і його метаболітів. Паклітаксел: Ентал-Здоров’я не впливає на фармакокінетику паклітакселу. Паклітаксел не виявляє клінічно значущої дії на фармакокінетику Енталу-Здоров’я. Соривудин і аналоги: у літературі описана клінічно значуща взаємодія між соривудином і 5-ФУ, що виникає через пригнічення дигідропіримідиндегідрогенази соривудином. Це призводить до посилення токсичності фторпіримідинів, потенційно фатального. Тому Ентал-Здоров’я не слід призначати із соривудином або його хімічними аналогами, такими як бривудин.Доцетаксел: Не можна проводити лікування за схемою Ентал-Здоров’я в комбінації з доцетакселом, якщо доцетаксел протипоказаний. Цисплатин: Не можна проводити лікування за схемою Ентал-Здоров’я в комбінації з цисплатином, якщо цисплатин протипоказаний. 

Срок годности:

3 роки.Не застосовуйте препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Условия хранения:

Зберігати при температурі не вище 25°C, у сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці.

Форма выпуска / упаковка:

Для таблеток Ентал-Здоров’я 150 мг №60 – по 10 таблеток у блістері, 6 блістерів у картонній коробці; для таблеток Ентал-Здоров’я 500 мг №120 – по 10 таблеток у блістері, 12 блістерів у картонній коробці.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Дополнительно:

Місцезнаходження

61013, Україна, м. Харків, вул. Шевченка, 22.

Дополнительные данные

Внимание

Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Редакция

Автор: Жарикова Юлия
Врач педиатр
неонатолог

Донецкий Мед. Университет им.Максима Горького

Донецкий Мед. Университет им.Максима Горького - педиатрический факультет

Знание английского

Этот сайт использует cookies. Вы можете изменить настройки cookies в своём браузере. Узнать больше.