Эрбисол (Mono) инструкция по применению

Эрбисол фото, инструкция
Дозировка:
Эрбисол раствор д/ин. по 1 мл в амп. №10

Адаптированная инструкция

Лекарственная форма:

раствор

Производитель:

Непосредственное производство: Эрбис Лаб., ЧП, г. Киев, Украина

Фармакотерапевтическая группа:

Цитокины и иммуномодуляторы. Гепатотропные препараты.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Внимание

Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Официальная инструкция

Лекарственная форма:

раствор

Производитель:

Эрбис Лаб., ЧП, г. Киев, Украина

Фармакотерапевтическая группа:

Цитокины и иммуномодуляторы. Гепатотропные препараты.

Применение в период беременности или кормления грудью:

Не слід застосовувати в період вагітності та годування груддю.

Дети:

Не застосовують дітям. Особливості застосування.Холецистит Поєднується з терапією, що нормалізує діяльність біліарної системи.Гіпертонія ® Виразкові Поєднується з ерадикаційною антихелікобактерною терапією. ураження При підвищеній кислотності шлунка слід застосовувати ШКТ антисекреторні препарати (блокатори Н2-рецепторів гістаміну та протонної помпи), антацидні препарати. Цукровий Починаючи з 3-ї доби застосування препарату слід контролювати рівень цукру діабет в крові. У разі його зниження, починаючи з 10-ї доби можна декілька зменшуватидозу цукропонижуючих препаратів. Якщо проявляється тенденція до зниження рівня цукру, то курс лікування доцільно подовжити до 23 - 30 діб. При наявності аутоімунної агресії спочатку, з метою її припинення, додатково призначають ЕРБІСОЛ® по 2 мл 1 раз на добу о 21 - 24 годині протягом 5 - 7 діб.При підвищеному артеріальному тиску, а також у фазі загострення патологічного процесу препарат слід зас­тосовувати з обережністю, зменшуючи дозу.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або при роботі з іншими механізмами. ЕРБІСОЛ® не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або при роботі з іншими механізмами.Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії. ЕРБІСОЛ® потенціює дію антибактеріальних засобів та інтерферонів. ЕРБІСОЛ® підвищує чутливість рецепторів, тому при сумісному зас­тосуванні з ним гормональних препаратів, біостимуляторів, а також біоінгібіторів (транквілізатори, снодійні, заспокійливі, психотропні засоби, депресанти тощо) слід контролювати їх дозування, знижуючи дозу у разі потреби.Фармакологічні властивості Фармакодинаміка. Фармакологічна активність препарату визначається вмістом в ньому низькомолекулярних біологічно активних пептидів, які активують природні, еволюційно сформовані контролюючі системи організму, що відповідають за пошук та усунення патологічних змін. ЕРБІСОЛ® активізує імунну систему на прискорення відновлення ушкоджених та знищення аномальних клітин і тканин. Основний імуномодулюючий ефект препарату проявляється, перш за все, через дію на макрофагальну ланку, яка відповідає за репарацію пошкоджених клітин та відновлення функціональної активності органів і тканин, а також через NК-клітини (CD3-16+56+) та Т-кілери (CD3+16+56+), які відповідають за знищення ушкоджених клітин, нездатних до регенерації, або аномальних клітин (мутантних, злоякісних, клітин-вірусоносіїв тощо) і тканин. Одночасно ЕРБІСОЛ® чинить імунокоригуючу дію і при порушеннях імунного стану сприяє його нормалізації внаслідок активації Т-лімфоцитів, Тh1-хелперів і Т-кілерів та інгібування активності Тh2-хелперів та В-лімфоцитів, що важливо для відновлення балансу між клітинним та гуморальним імунітетом при онкозахворюваннях і для припи­нення алергічних реакцій. Залежно від імунного статусу орга­нізму препарат коригує активність і деяких інших факторів гумораль­ного та клітинного імунітету: індукує синтез α-, β- та γ-інтерферона, фактора некрозу пухлини, інтерлейкіну-2 (ІЛ-2) та ІЛ-12, пригнічує синтез ІЛ-4 та ІЛ-10. ЕРБІСОЛ® потенціює дію антибіотиків, екзогених інтерферонів i, разом з тим, послаблює їх токсичну побічну дію. ЕРБІСОЛ® прискорює процес регенерації та репарації при ерозивно-­виразкових ураженнях шлунково-кишкового тракту, сприяє загоєнню ушкоджень слизових оболонок шлунка та дванадцатипалої кишки. Препарат підвищує регенеративно-репаративний потенціал тканин, що призводить до швидкого заживлення травматичних, гнійних та післяопераційних ран, трофічних виразок різної етіології, до прискореної консолідації кісткових фрагментів при переломах, до ефективного лікування пародонтитів. Ербісол® виявляє ефективність при лікуванні гострих і хронічних гепатитів різної етіології, включаючи токсичні, медикаментозні та вірусні гепатити, при яких препарат активізує процеси регенерації печінки. При вірусних гепатитах ЕРБІСОЛ®, крім того, акти­візує цитотоксичні Т-лімфоцити (CD8+) та Т-кілери (CD3+16+56+), відповідальні за знищення клітин-вірусоносіїв, а також індукує синтез α-, β- і γ-інтерферона, підвищує їх рівень у крові в 4 - 6 разів, що сприяє приско­ренню елімінації вірусу. У той же час, активізуючи процеси регенерації печінки, препарат сприяє заміщенню загиблих гепатоцитів здоровими клітинами, що дозволяє віднести ЕРБІСОЛ® до препаратів, які полегшують перебіг тяжкості інфекційного захворювання. Препарат виявляє протизапальні властивості, але лікування хронічних запальних процесів може проходити через фазу загострення протягом 2 - 5 діб. ЕРБІСОЛ® сприяє нормалізації функцій гепатоцитів, виявляє виражений антиоксидантний і мембрано­стабілізуючий ефекти на рівні плазматичних мембран, запобігає розвитку дистрофії, цитолізу та холестазу, а також атеросклерозу при ураженнях печінки, сприяє нормалізації рівня білірубінів і трансаміназ. Це приз­водить до швидкого зникнення астеновегетативного, диспептичного та больового синдромів. Активуючи функції печінки, препарат сприяє прискоренню видалення із організму сторонніх токсичних агентів та шкідливих продуктів його життєдіяльності. При хронічних обструктивних захворюваннях легень та бронхіальній астмі, при дихальній недостаності застосування ЕРБІСОЛ®у послабшує явища нейтрофільного запалення, надмірна активація якого формує необоротний компонент обструкції бронхів за рахунок деструкції еластичної колагенової основи легень. Зменшення клітинного запалення сприяє покращенню функції зовнішнього дихання, що впливає на рівень тканинної гіпоксії, енергетичної забезпеченності клітин, зменшенню завантаженості їх мембран токсинами та імунокомплексами, посилює функцію мембран еритроцитів, що зв’язує катехоламін, зменшує відносну в’язкість еритроцитарної суспензії та здатність їх до агрегації, збільшує деформабельність еритроцитів, що сприяє зростанню плинності крові і покращенню мікроциркуляції. Клінічна дія ЕРБІСОЛ® проявляється у значному послабленні вираженості клінічних симптомів захворювання, позитивному прирості динамічних показників функції зовнішнього дихання, зменшенні кратності застосування інгаляційних бронхолітиків. При інсулінозалежному цукровому діабеті ЕРБІСОЛ®, інгібуючи активність Тh2-хелперів та В-лімфоцитів, зменшує інтенсивність аутоімунного процесу, а активізуючи макрофаги, сприяє репарації пошкоджених бета-клітин, що призводить до зменшення добової потреби в ін’єкційному інсуліні, а також до стійкої компенсації вуглеводного та ліпідного обмінів, зменшення перекисного окислення ліпідів. Це сприяє зменшенню або ліквідації клінічних проявів та покращанню функції печінки, міокарда, серцево­-судинної системи. При комплексній терапії ЕРБІСОЛ® позитивно впливає на лікування нейропатій, діабетичних макро- і мікроангіопатій, поліпшує мікроциркуляцію у кровоносних судинах, запобігає розвитку гангрени. При первинно виявленному цукровому діабеті сприяє значному зниженню добової дози інсуліну, стійкій та тривалій ремісії. У хворих з інсулінонезалежним цукровим діабетом ЕРБІСОЛ® покращує показники метаболічного синдрому, поліпшує скорочувальну здат­ність міокарда. ЕРБІСОЛ® сприяє покращанню рівня якості життя хворих на цукровий діабет.При онкозахворюваннях ЕРБІСОЛ® не стимулює розбалансовану імунну систему хворих, а сприяє її корекції, нормалізуючи імунний статус за рахунок активізації Т-лімфоцитів, Тh1-хелперів та Т-кілерів і інгібуючи активність Тh2-хелперів та В-лимфоцитів, що сприяє відновленню специфічного клітинного імунітету і, перед усім, активізації Т-кілерів. Препарат активізує також макрофаги та природні кілери (N-кілери) неспецифічного імунітету, індукує синтез α- та γ-інтерферону і фактора некрозу пухлин. Це призводить до інгібування як росту, так і метастазування злоякісних пухлин, а в комплексі з хірургічним втручанням або з хіміо- та радіопроменевою терапією сприяє їх ефективному знищенню. ЕРБІСОЛ® як препарат супроводу при хіміо- та радіопроменевій терапії значно підвищує ефективність лікування за двома напрямами. По-перше, як репарант, гепатопротектор та імунопротектор, захищає здорові клітини і тканини від хімічного та променевого ураження, відновлюючи ушкоджені ділянки. Це дозволяє використовувати більш інтенсивні схеми із застосуванням сильнодіючих хіміопрепаратів та доз випромінення без ризику виникнення особливо негативних наслідків для стану хворих, запобігаючи випадінню волосся, усуненню або суттєвому зниженню проявів вегетативного, диспептич­ного та больового синдромів. По-друге, як імунокоректор препарат відновлює протипухлинні функції імунної системи і, незважаючи на ушкоджуючу дію хіміо- та радіопроменевої терапії, сприяє нормалізації імунного статуса хворих після лікування до параметрів здорових людей. Це дозволяє, на відміну від стандартної хіміо- та радіопроменевої те­рапії, мобілізувати захисні протипухлинні функції організму як під час лікування, так i в міжкурсові періоди, що сприяє, в подальшому, підвищенню їх ефективності та покращеннюякості життя хворих, а також можливого заміщення деяких курсів хіміо- і радіо­променевої терапії на курси імунотерапії та імунокорекції ЕРБІСОЛ®ом.При клінічних дослідженнях за участю хворих, які застосовували ЕРБІСОЛ®, відмічено зменшення кількості повторних інтенсивних курсів хіміо- та радіопроменевої терапії, які необхідно проводити в найближчий термін, а також зниження частоти виникнення нових метастатичних вузлів в період між плановими курсами лікування.ЕРБІСОЛ® є адаптогеном, який підвищує захистні та адаптативно-пристосувальні функції організму. ЕРБІСОЛ® рекомендується застосовувати в комплексній терапії наслідків радіаційного впливу та екологічного забруднення. Препарат проявляє радіопротекторний ефект, що пов'язано з його мембраностабілізуючими та антиоксидант­ними властивостями, активацією процесів репарації як на клітинному, так і на генетичному (активізує ДНК-полімеразу-В - репарант генетичного коду) рівнях, нормалізацією функції печінки для ефективного видалення сторонніх токсичних агентів.ЕРБІСОЛ® активує імунну систему для проведення ревізії та реставрації організму, що має важливе значення в геронтології, тому що в процесі життєдіяльності накопичуєть­ся велика кількість аномальних клітин, багато з яких знаходиться в "прихованому" стані і активуються при послабленні імунної системи. ЕРБІСОЛ® сприяє відновленню функції імунної системи, коли активізовані N- та Т-кілери мають змогу про­вести ревізію - знайти і знищити аномальні клітини, а макрофаги де­якою мірою реставрувати, тобто регенерувати функції органів і тканин, порушенні у людей літнього віку.Імуномодулюючий ефект починає розвиватися з 5 - 7 доби і досягає максимальних значень на 20 - 21 добу, зберігаючись на цьому рівні, після закінчення курсу терапії препарата, ще 8 - 10 діб. Репаративна дія починає розвиватися на 2 - 3 добу лікування, а гепатопротекторний ефект проявляється після 2 - 3 ін'єкцій препарату.Препарат не токсичний, не виявляє кумулятивної токсичності, алергенних, тератогенних, мутагенних і канцерогенних властивостей.Фармакокінетіка. Не вивчена.Фармацевтичні характеристики.Основні фізико - хімічні властивості: прозора або злегка опалісцююча безбарвна або світло-жовта рідина зі специфічним запахом. Несумісність. Для ефективної реалізації направленої імуномодулюючої дії ЕРБІСОЛ® не слід застосовувати разом із:а) алкоголем ( нейтралізує репаративну дію макрофагів ); б) імуномодуляторами, які можуть стимулювати гуморальний імунітет, що заважає дії Т-кілерів. Термін придатності. 5 років. При зберіганні допускається поява опалес­ценції. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Умови зберігання. Зберігати при температурі 4-12 оC в недоступному для дітей місці. Упаковка. 10 ампул по 1 мл або 2 мл.Категорія відпуску. За рецептом.Виробники. ТОВ “ЕРБІС”,ПП “Лабораторія ЕРБІС”.E-mail: erbis@ukr.netВеб-сторінка: www.erbisol.com.uaМісцезнаходження. Україна, 02002, м. Київ, вул. Р. Окіпної 10Б, офіс 92. тел: (044) 569-70-13; 569-70-14; 569-70-12; 592-37-77.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Внимание

Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Редакция

Автор: Поліщук Ольга
Фармацевт
загальна фармація
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, фармацевтичний факультет Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, загальна фармація
Этот сайт использует cookies. Вы можете изменить настройки cookies в своём браузере. Узнать больше.