Идалик инструкция по применению

Идалик фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Идалик раствор д/ин., 1 мг/мл по 10 мл во флак. №1
Производитель:
Регистрация:
№ UA/4957/01/01 от 18.08.2011. Приказ № 520 от 18.08.2011
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Фото аватара
Ольга Полищук Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 03.03.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: 1 мл розчину містить ідарубіцину гідрохлориду 1 мг;допоміжні речовини: гліцерин, розчин хлористоводневої кислоти 0,1 М, вода для ін’єкцій.

Производитель:

ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК».

Фармакотерапевтическая группа:

Антинеопластические средства. Цитотоксические антибиотики и родственные препараты. Эпирубицин.

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка. Ідарубіцин – антрациклін, який вбудовується між нитками ДНК, взаємодіє з ферментом топоізомеразою ІІ та пригнічує синтез нуклеїнових кислот. Модифікація молекули антрацикліну у 4-му положенні надає сполуці високу ліпофільність, що призводить до підвищення частоти захоплення молекули клітиною порівняно з доксорубіцином та даунорубіцином.Було показано, що ідарубіцин має більш високу активність порівняно з даунорубіцином та є ефективним препаратом для лікування лейкемії і лімфоми у мишей при внутрішньовенному та пероральному введенні. Дослідження in vitro на стійких до впливу антрациклінів клітинах мишей та людини показали, що для ідарубіцину характерні менш високі рівні перехресної резистентності порівняно з доксорубіцином та даунорубіцином. Результати досліджень кардіотоксичності на тваринах свідчать, що для ідарубіцину характерний більш високий терапевтичний індекс, ніж для даунорубіцину та доксорубіцину. В експериментальних моделях in vitro та іn vivo було показано протипухлинну активність основного метаболіту препарату – ідарубіцинолу. Введення щурам ідарубіцинолу у дозах, еквівалентних дозам незміненого препарату, супроводжувалося вочевидь меншою кардіотоксичністю порівняно з аналогічними дозами ідарубіцину.Дослідження in vitro показали, що для досліджуваного лікарського препарату характерне щонайменше 95 % зв'язування з білками плазми крові. Слід враховувати цей факт при вивченні можливості застосування цього препарату у комбінації з іншими лікарськими засобами.Фармакокінетика. У пацієнтів з нормальною функцією нирок та печінки ідарубіцин після внутрішньовенного введення виводиться з системного кровообігу (термінальний час напіввиведення з плазми крові у межах 11-25 годин) та інтенсивно метаболізується з утворенням активного метаболіту ідарубіцинолу, який повільно виводиться з плазми крові (період напіввиведення змінюється у межах від 41 до 69 годин). Препарат виводиться з жовчю і через нирки, головним чином у формі ідарубіцинолу. Дослідження клітинних культур ядровмісних клітин крові та кісткового мозку, отриманих у пацієнтів хворих на лейкемію, показали, що пікові концентрації ідарубіцину у клітинах настають через кілька хвилин після ін'єкції препарату. Концентрації ідарубіцину та ідарубіцинолу у ядровмісних клітинах крові та кісткового мозку перевищують концентрації цих речовин у плазмі крові більш ніж у сто разів. Ідарубіцин виводиться з плазми крові та з клітин приблизно з однаковою швидкістю, і термінальний період напіввиведення становить приблизно 15 годин. Кінцевий період напіввиведення ідарубіцинолу з клітин становить приблизно 72 години.

Показания к применению:

Для лікування гострої нелімфобластної лейкемії у дорослих, для індукції ремісії у пацієнтів, які раніше не отримували лікування, або у пацієнтів з рецидивами або рефрактерним перебігом захворювання.Як препарат другої лінії для лікування рецидивів гострої лімфобластної лейкемії у дорослих та дітей.ІДАЛІК® можна застосовувати у схемах комбінованого лікування, поєднуючи з іншими цитотоксичними препаратами.

Противопоказания:

Гіперчутливість до ідарубіцину або до будь-яких інших компонентів препарату, а також до інших антрациклінів чи антрацендіонів; тяжка печінкова недостатність; тяжка ниркова недостатність; інфекції, що не піддаються контролю; тяжка кардіоміопатія; нещодавно перенесений інфаркт міокарда; тяжкі аритмії; персистуюча мієлосупресія; попереднє лікування максимальними кумулятивними дозами ідарубіцину та/або іншими антрациклінами та антрацендионами.

Надлежащие меры безопасности при применении:

Враховуючи токсичність препарату, слід дотримуватися наступних запобіжних заходів:з препаратом повинні працювати винятково співробітники, які пройшли навчання з безпечного поводження з подібними речовинами;слід відсторонити вагітних співробітниць від роботи з даним препаратом;персоналові, який працює з препаратом ІДАЛІК®, необхідно вдягати захисний одяг: окуляри, халат, одноразові рукавички та маску;усі матеріали, що використовувались під час введення препарату або прибирання (включаючи рукавички), необхідно помістити у пакети для утилізації особливо небезпечних відходів шляхом спалювання при високих температурах.У випадках проливання або протікання препарату поверхню спочатку слід обробити розведеним розчином гіпохлориту натрію (1 % вільного хлору), бажано шляхом змочування, а потім водою. Усі матеріали, що використовувались для очищення, необхідно утилізувати, як зазначено вище. При випадковому контакті зі шкірою та очима слід негайно промити ділянку контакту великою кількістю води або розчином бікарбонату натрію та звернутися за медичною допомогою. Невикористані залишки розчину слід викинути.

Особенности применения:

Загальні. Ідарубіцин слід вводити лише під наглядом лікарів, досвідчених у проведенні цитотоксичної хіміотерапії. Це гарантує можливість проведення невідкладного та ефективного лікування тяжких ускладнень захворювання та/або лікування (наприклад, кровотеча, генералізовані інфекції).Перед початком лікування ідарубіцином пацієнт повинен одужати після токсичних наслідків попереднього циклу хіміотерапії (таких як стоматит, нейтропенія, тромбоцитопенія і генералізовані інфекції).Токсичний вплив на систему крові. Ідарубіцин здійснює потужний пригнічувальний вплив на кістковий мозок. У пацієнтів, які отримують терапевтичні дози цього препарату, буде розвиватися тяжка мієлосупресія.Перед початком та протягом кожного циклу лікування ідарубіцином слід проводити оцінку показників системи крові, у тому числі визначати розгорнуту лейкоцитарну формулу.Токсичний вплив ідарубіцину на систему крові переважно проявляється у вигляді дозо-залежної оборотної лейкопенії та/або гранулоцитопенії (нейтропенії). Ці явища найчастіше зустрічаються у якості проявів гострої дозолімітуючої токсичності препарату.Лейкопенія та нейтропенія зазвичай носять тяжкий характер. Також можливий розвиток тромбоцитопенії та анемії. Кількість нейтрофілів та тромбоцитів сягає мінімуму зазвичай через 10-14 днів після введення препарату, але протягом третього тижня ці показники зазвичай повертаються до норми.Існують повідомлення про виникнення летального наслідку через інфекції та/або кровотечі під час фази тяжкої мієлосупресії.До клінічних наслідків тяжкої мієлосупресії належать підвищення температури тіла, інфекції, сепсис або септицемія, септичний шок, кровотеча, тканинна гіпоксія або летальний наслідок. У випадках розвитку фебрильної нейтропенії рекомендовано проводити лікування шляхом в/в введення антибіотиків.Вторинна лейкемія. У пацієнтів, які отримували лікування антрациклінами (у тому числі ідарубіцином), були описані випадки розвитку вторинної лейкемії (з передлейкозною фазою або без неї). Вторинна лейкемія частіше виникає у випадках, коли такі препарати призначають у комбінації з антинеопластичними агентами, що ушкоджують ДНК, коли пацієнти отримують інтенсивний попередній курс лікування цитотоксичними препаратами, або у випадках підвищення дози антрациклінів. Прихований період розвитку такої лейкемії може становити від 1 до 3 років.Вплив на функцію серця. Лікування антрациклінами супроводжується ризиком розвитку кардіотоксичності, яка може проявлятись у вигляді ранніх (гостра токсичність) або пізніх (відстрочена токсичність) проявів.Ранні прояви (гостра токсичність). До ранніх проявів кардіотоксичності ідарубіцину відносять переважно синусову тахікардію та/або зміни на ЕКГ (наприклад, неспецифічні зміни сегменту ST та зубця Т). Також повідомлялося про випадки розвитку тахіаритмії (у тому числі шлуночкових екстрасистол та шлуночкової тахікардії), брадикардії, атріовентрикулярної блокади та блокади ніжки пучка Гіса. Ці явища зазвичай не є передвісниками подальшого розвитку проявів пізньої токсичності, рідко є важливими з клінічної точки зору та, як правило, не є причиною відміни лікування ідарубіцином.Пізні прояви (відстрочена токсичність). Прояви відстроченої кардіотоксичності виникають зазвичай наприкінці циклу лікування або в межах 2-3 місяців після закінчення циклу; однак також були описані випадки розвитку проявів токсичності через кілька місяців або навіть років після завершення лікування. Відстрочена кардіоміопатія проявляється у вигляді зниження фракції викиду лівого шлуночка (ФВЛШ) та/або таких ознак та симптомів ЗСН як задишка, набряк легень, постуральні набряки, кардіомегалія, гепатомегалія, олігурія, асцит, накопичення плевральної рідини та ритм галопу. Також були описані такі підгострі прояви як перикардит/міокардит. ЗСН, що загрожує життю, є найбільш тяжкою формою спричиненої дією антрациклінів кардіоміопатії та ілюструє кумулятивну дозолімітуючу токсичність препарату.Межі кумулятивної дози для ідарубіцину при пероральному або в/в введенні не визначені. Водночас у 5 % пацієнтів, які отримували препарат внутрішньовенно у кумулятивних дозах від 150 до 290 мг/м2, був описаний розвиток кардіоміопатії, пов'язаної з застосуванням ідарубіцину. Наявні дані щодо пацієнтів, які отримували лікування ідарубіцином перорально у загальних кумулятивних дозах до 400 мг/м2, свідчать про низьку імовірність розвитку кардіотоксичності.З метою зведення до мінімуму ризику тяжкого ураження серця перед початком лікування ідарубіцином слід провести оцінку функцій серця та контролювати їх протягом курсу лікування. Ризик можна зменшити шляхом регулярного контролю значень ФВЛШ протягом курсу лікування та негайним припиненням лікування ідарубіцином при перших ознаках порушення функцій серця. Придатним кількісним методом для багаторазової оцінки функцій серця (оцінка ФВЛШ) може бути метод радіоізотопної вентрикулографії (РІВГ) або ехокардіографії (ехоКГ). Початкову оцінку функції серця рекомендовано проводити за допомогою ЕКГ та одного з двох методів – РІВГ або ехоКГ. Особливо актуальна ця рекомендація для пацієнтів з наявними факторами ризику підвищеної кардіотоксичності. Необхідно проводити повторні визначення ФВЛШ за допомогою РІВГ або ехоКГ, особливо у разі застосування більш високих кумулятивних доз антрацикліну. Для обстеження пацієнтів необхідно весь час протягом періоду спостереження використовувати одну й ту саму методику.До факторів ризику розвитку кардіологічної токсичності належать захворювання серцево-судинної системи активного чи латентного перебігу, променева терапія ділянки середостіння або навколосерцевої ділянки в анамнезі або проведення такої променевої терапії одночасно з лікуванням препаратом, наявність в анамнезі курсів лікування іншими антрациклінами або антрацендіонами, а також одночасне застосування препаратів, які здатні пригнічувати скорочувальну здатність серця чи кардіотоксичних препаратів (наприклад, трастузумабу). Антрацикліни, у тому числі ідарубіцин, можна призначати у комбінації з іншими кардіотоксичними препаратами лише за умови ретельного контролю функції серця пацієнта. У пацієнтів, які приймають антрацикліни після завершення курсу лікування іншими кардіотоксичними препаратами, особливо препаратами з довгим періодом напіввиведення (наприклад, трастузумаб), також може зберігатися підвищений ризик розвитку кардіотоксичності. Період напіввиведення трастузумабу становить приблизно 28,5 дня. Цей препарат може залишатись у системі кровообігу до 24 тижнів. Таким чином, у разі можливості слід уникати призначення курсів лікування на основі антрациклінів протягом перших 24 тижнів після закінчення курсу лікування трастузумабом. У випадку більш раннього призначення антрациклінів рекомендується проводити ретельний моніторинг функції серця.Особливо ретельно слід контролювати показники діяльності серця у пацієнтів, яким призначено високі кумулятивні дози препарату, а також у пацієнтів з наявними факторами ризику. Водночас розвиток кардіотоксичності можливий і при менш високих кумулятивних дозах незалежно від наявності або відсутності факторів ризику.Немовлята та діти більш чутливі до токсичного впливу антрациклінів на діяльність серця, тому для цих вікових груп необхідно здійснювати періодичну оцінку функції серця протягом тривалих періодів часу.Можливо, токсичність ідарубіцину та інших антрациклінів або антрацендионів здатна до сумації.Вплив на функцію печінки та нирок. Оскільки робота печінки та/або нирок може вплинути на розподіл ідарубіцину, необхідно до початку та протягом лікування проводити стандартні клінічні лабораторні аналізи для оцінки функції печінки та нирок (використовуючи у якості індикаторів рівні білірубіну та креатиніну у сироватці крові). У ряді клінічних досліджень III фази лікування було протипоказане за умови, що рівні білірубіну та/або креатиніну у сироватці крові перевищували 2-мг%. Зменшення дози інших антрациклінів на 50 % зазвичай застосовують, якщо рівні білірубіну знаходяться у діапазоні 1,2-2-мг%. Вплив на шлунково-кишковий тракт. Ідарубіцин викликає блювання. На ранніх етапах після введення препарату часто розвивається мукозит (переважно у формі стоматиту, езофагіт є менш поширеним). У разі тяжкого перебігу мукозит може через кілька днів прогресувати до виразок слизової оболонки. У більшості пацієнтів це небажане явище зникає до початку третього тижня лікування.У пацієнтів, які перенесли гостру лейкемію, пацієнтів з іншими захворюваннями в анамнезі, або пацієнтів, які приймали препарати з відомою здатністю спричиняти ускладнення з боку шлунково-кишкового тракту, на тлі прийому ідарубіцину іноді виникали серйозні явища з боку шлунково-кишкового тракту (такі як перфорація чи кровотеча). Для пацієнтів із захворюваннями шлунково-кишкового тракту активного перебігу, які супроводжуються підвищеним ризиком кровотечі та/або перфорації, лікар повинен зважити користь від перорального лікування ідарубіцином та ризики, з якими пов'язане таке лікування.Явища у місці ін’єкції. У результаті ін'єкції у дрібну судину або багатократних ін'єкцій в одну й ту саму судину може розвинутись флебосклероз. Дотримання рекомендованих процедур введення препарату може звести до мінімуму ризик розвитку флебіту/тромбофлебіту у місці ін'єкції.Екстравазація. Потрапляння ідарубіцину за межі судин під час внутрішньовенного введення може призвести до виникнення місцевого болю, тяжкого ураження місцевих тканин (утворення пухирів, тяжке запалення підшкірної клітковини) та некрозу. У разі появи ознак чи симптомів екстравазації під час внутрішньовенного введення ідарубіцину слід негайно припинити введення препарату.Для профілактики або зменшення площі ураження тканин при екстравазації можна застосовувати дексразоксан.Синдром лізису пухлини. Ідарубіцин може спровокувати гіперурикемію внаслідок інтенсивного катаболізму пуринів, яким супроводжується швидкий лізис пухлинних клітин під впливом препарату (синдром розпаду пухлини). Після початку лікування необхідно проводити оцінку рівнів сечової кислоти, калію, кальцію фосфату та креатиніну. Гідратація пацієнта, підлужування сечі та профілактика настання гіперурикемії за допомогою алопуринолу може звести до мінімуму потенційні ускладнення синдрому лізису пухлини.Імуносупресивні ефекти/підвищена схильність до інфекцій. Введення пацієнтам з ослабленим імунітетом внаслідок впливу препаратів для хіміотерапії (у тому числі ідарубіцину) живих або живих атенуйованих вакцин (наприклад, вакцини жовтої лихоманки) може призвести до серйозних інфекцій, та навіть до інфекцій з летальним наслідком. Слід уникати проведення вакцинації пацієнтів, які приймають ідарубіцин, живими вакцинами. Дозволяється застосування убитих або інактивованих вакцин, проте відповідь на такі вакцини може бути послабленою.Вплив на репродуктивну систему. Чоловікам, які отримують лікування ідарубіцину гідрохлоридом, рекомендовано вживати заходи контрацепції протягом усього курсу лікування, а також, у разі необхідності та при наявності такої можливості, слід проконсультуватися з приводу консервації сперми у зв'язку з можливістю настання незворотного безпліддя внаслідок лікування (див. розділ Застосування у період вагітності або годування груддю).Інші. Як і при використанні інших цитотоксичних препаратів, застосування ідарубіцину в окремих випадках супроводжувалося розвитком тромбофлебіту та тромбоемболічних явищ, у тому числі емболії легеневої артерії.Протягом 1-2 днів після введення препарат може спричиняти почервоніння сечі, про що слід попередити пацієнтів.

Применение в период беременности или кормления грудью:

Порушення фертильної функції. Ідарубіцин може індукувати пошкодження хромосом у сперматозоїдах людини. З цієї причини чоловікам, які отримують лікування ідарубіцином, необхідно використовувати ефективні методи контрацепції протягом усього курсу лікування та впродовж перших 3 місяців після закінчення терапії (див. розділ Особливості застосування). Вагітність. Ембріотоксичний потенціал ідарубіцину був продемонстрований у дослідженнях in vitro та in vivo. Водночас не було проведено адекватних досліджень з належним рівнем контролю, що вивчали б застосування препарату для лікування вагітних жінок. Жінкам репродуктивного віку слід рекомендувати протягом лікування уникати вагітності та вживати відповідних заходів контрацепції, рекомендованих лікарем.Ідарубіцин у період вагітності слід призначати лише у випадках, коли потенційна користь більша за потенційний ризик для плода. Пацієнтку слід проінформувати про потенційний ризик для плода. Пацієнтам, які бажають мати дітей після завершення лікування, слід у разі необхідності та наявності такої можливості рекомендувати спочатку пройти генетичну консультацію.Годування груддю. На сьогоднішній день невідомо, чи проникає ідарубіцин або його метаболіти у грудне молоко людини. Під час лікування цим препаратом слід припинити годування груддю.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:

Систематичної оцінки впливу ідарубіцину на здатність керувати автотранспортом або працювати з механізмами не проводилося.

Дети:

Для лікування рецидивів гострої лімфобластної лейкемії у дітей як препарат другої лінії лікування.Вважається, що немовлята та діти чутливіші до кардіотоксичної дії антрациклінів, тому вони потребують проведення довгострокової періодичної оцінки функціонального стану серця.

Способ применения и дозы:

ДозуванняВинятково для внутрішньовенного застосування. Препарат не призначений для інтратекального введення. Розрахунок дози проводити, враховуючи площу поверхні тіла.Гостра нелімфобластна лейкеміяДорослі12 мг/м2/добу внутрішньовенно щоденно протягом 3 днів у комбінації з цитарабіном або 8 мг/м2/добу внутрішньовенно щоденно протягом 5 днів окремо або у комбінації з іншими препаратами.Гостра лімфобластна лейкеміяДоросліПри застосуванні у вигляді монотерапії рекомендована доза становить 12 мг/м2 внутрішньовенно щоденно протягом 3 днів.ДітиПри застосуванні у вигляді монотерапії рекомендована доза становить 10 мг/м2 внутрішньовенно щоденно протягом 3 днів.Водночас усі ці схеми дозування повинні враховувати гематологічний статус пацієнта та дозування інших цитотоксичних препаратів у разі комбінованого застосування з іншими препаратами.Пацієнтам, у яких розвинувся тяжкий мукозит, слід відкласти початок другого циклу лікування до повного зникнення проявів токсичного впливу. Також рекомендовано зменшити дозу препарату на 25 %.Спосіб застосуванняВнутрішньовенне введення. ІДАЛІК® необхідно вводити винятково внутрішньовенно. Препарат слід вводити повільно, протягом 5-10 хвилин, у систему для внутрішньовенних інфузій, через яку в організм пацієнта вільно поступає 0,9 % розчин натрію хлориду. Препарат не рекомендовано вводити за допомогою звичайної ін'єкції через ризик потрапляння препарату за межі судини, що може статися навіть за умови адекватного надходження крові у шприц при аспірації голкою.

Передозировка:

Дуже високі дози ідарубіцину можуть спричинити розвиток проявів гострої токсичності з боку міокарду протягом перших 24 годин та тяжкої мієлосупресії протягом 1-2 тижнів. Навіть через кілька місяців після передозування антрациклінів можна спостерігати розвиток відстроченої серцевої недостатності.Слід контролювати стан пацієнтів, які отримували ідарубіцин перорально, у зв'язку з ризиком шлунково-кишкової кровотечі та тяжких уражень слизової оболонки.

Побочные действия:

Інфекції та інвазії: інфекції, сепсис, септицемія.Доброякісні, злоякісні та невизначені новоутворення (включаючи кісти та поліпи): вторинна лейкемія (гострая мієлоїдна лейкемія та мієлодиспластичний синдром). З боку кровотворної та лімфатичної системи: анемія, тяжка лейкопенія та нейтропенія, тромбоцитопенія, панцитопенія.З боку імунної системи: анафілаксія, анафілактичні реакції. Ендокринні захворювання: анорексія, дегідратація.З боку обміну речовин та трофіки: гіперурикемія, синдром лізису пухлини.З боку нервової системи: внутрішньомозковий крововилив.З боку серцево-судинної системи: брадикардія, синусова тахікардія, тахіаритмія, безсимптомне зниження фракції викиду лівого шлуночка, застійна серцева недостатність, кардіоміопатія (перелік споріднених ознак та симптомів (див. розділ Особливості застосування), локальний флебіт, тромбофлебіт, кровотеча, аномалії на ЕКГ (наприклад, неспецифічні зміни сегменту ST), інфаркт міокарда, шок; перикардит, міокардит, атріовентрикулярна блокада та блокада ніжки пучка Гіса, тромбоемболія, припливи.З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, блювання, мукозит/стоматит, діарея, біль у животі або відчуття пекучого болю, кровотеча у шлунково-кишковому тракті, кишкові коліки, печія, езофагіт, коліт (включаючи тяжкий ентероколіт/нейтропенічний ентероколіт з перфорацією), ерозії або виразки шлунка.З боку гепатобіліарної системи: підвищення активності ферментів печінки та рівня білірубіну.З боку шкіри та підшкірних тканин: алопеція, висипання, свербіж, гіперчутливість опроміненої шкіри (ремісія побічних ефектів променевої терапії), гіперпігментація шкіри та нігтів, кропив’янка, запалення підшкірної клітковини (це явище може мати тяжкий перебіг), некроз тканин, акральна еритема, локальна реакція, зміни шкіри.З боку сечовидільної системи: забарвлення сечі в червоний колір протягом 1-2 днів після введення препарату.Загальні розлади: лихоманка, головний біль, озноб.Опис деяких побічних реакційЗ боку системи кровотворення Найбільш тяжкою побічною реакцією, яка супроводжує лікування ідарубіцином, є виражена мієлосупресія. Водночас цей стан є необхідним для ерадикації лейкемічних клітин (див. розділ Особливості застосування).КардіотоксичністьЗастійна серцева недостатність (ЗСН), що загрожує життю, є найтяжчою формою кардіоміопатії, що викликана дією антрациклінів та ілюструє кумулятивну дозолімітуючу токсичність препарату (див. розділ Особливості застосування).Вплив на шлунково-кишковий трактСтоматит та, у тяжких випадках, утворення виразок слизових оболонок, дегідратація внаслідок тяжкого блювання та діареї, ризик перфорації товстої кишки.Реакції у місці введення препаратуФлебіт/тромбофлебіт та заходи профілактики були описані у розділі Особливості застосування. Ненавмисне введення препарату поза межі судин може призвести до виникнення болю, тяжкого запалення підшкірної клітковини та некрозу тканин.Інші небажані реакції: гіперурикеміяПрофілактика симптомів за допомогою гідратації пацієнта, підлужування сечі та профілактики за допомогою алопуринолу може мінімізувати потенційні ускладнення синдрому лізису пухлини.

Лекарственное взаимодействие:

Ідарубіцин є потужним мієлосупресором, тому комбіновані режими хіміотерапії, до складу яких входять інші препарати з аналогічним механізмом дії, можуть здійснювати адитивний ефект пригнічення функцій кісткового мозку (див. розділ Особливості застосування).Зміни функції печінки або нирок, спричинені супутніми лікарськими засобами, можуть впливати на метаболізм, фармакокінетику, терапевтичну ефективність та/або токсичність ідарубіцину (див. розділ Особливості застосування).Застосування ідарубіцину в комбінованих курсах хіміотерапії одночасно з іншими потенційно кардіотоксичними препаратами, а також застосування одночасно з ідарубіцином інших препаратів, що впливають на функцію серця (наприклад, блокаторів кальцієвих каналів), потребує проведення моніторингу функцій серця протягом курсу лікування.У разі проведення променевої терапії одночасно з курсом лікування ідарубіцином або за 2-3 тижні до початку курсу лікування цим препаратом можлива сумація мієлосупресивного ефекту.Не рекомендується одночасно з ідарубіцином вводити живі атенуйовані вакцини (наприклад, вакцину жовтої лихоманки) через ризик системної патології з потенційно летальним результатом. Цей ризик збільшується, якщо у пацієнтів вже має місце пригнічення імунної системи, спричинене основним захворюванням. У разі можливості слід використовувати інактивовані вакцини.При одночасному призначенні пероральних антикоагулянтів та препаратів для протипухлинної хіміотерапії рекомендовано контролювати показники МНС (міжнародного нормалізованого співвідношення) частіше, ніж зазвичай, у зв'язку з неможливістю виключення ризику взаємодії препаратів.Циклоспорин A: комбіноване застосування циклоспорину A у вигляді окремого хемосенсибілізатора у пацієнтів з гострою лейкемією призводить до значного підвищення AUC ідарубіцину (у 1,78 рази) та ідарубіцинолу (у 2,46 рази). Клінічне значення цієї взаємодії невідоме. Деякі пацієнти можуть потребувати корекції дози препарату.

Срок годности:

1,5 року.

Условия хранения:

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі від 2 ºС до 8 ºС. Не заморожувати!

Форма выпуска / упаковка:

По 5 мл або по 10 мл у флаконах № 1 або № 10 у пачці.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Дополнительно:

НесумісністьСлід уникати контакту препарату з будь-якими розчинами, що мають лужний рН, оскільки це призводить до розпаду препарату. ІДАЛІК® не слід змішувати з гепарином, через можливе утворення осаду. Також ІДАЛІК® не рекомендовано змішувати з іншими лікарськими засобами.
Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Идалик
Производитель:ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК».
Форма выпуска: По 5 мл або по 10 мл у флаконах № 1 або № 10 у пачці.
Регистрационное удостоверение:№ UA/4957/01/01 от 18.08.2011. Приказ № 520 от 18.08.2011
МНН:Idarubicin
Условия отпуска:Без рецепта.
Состав:

діюча речовина: 1 мл розчину містить ідарубіцину гідрохлориду 1 мг;допоміжні речовини: гліцерин, розчин хлористоводневої кислоти 0,1 М, вода для ін’єкцій.

Фармакологическая группа:Антинеопластические средства. Цитотоксические антибиотики и родственные препараты. Эпирубицин.
Код АТХ:L01DB06 - Идарубицин
Реклама
Свиньи будут выращивать органы для трансплантологии
Химерная технология включает в себя интеграцию чел...
Этот чудодейственный препарат поможет сохранить вечную молодость
По данным Федерального управления по лекарственным...
Реклама
Как снять зуд при молочнице
Чем снять зуд при молочницеКак убрать зуд при моло...
Лечение молочницы в домашних условиях
Как избавиться от молочницы в домашних условиях с ...
Реклама
Дневная сонливость может быть симптомом опасного заболевания
Чрезмерная дневная сонливость (Excessive Daytime S...
Контактные линзы для глаз могут вызвать заболевания печени и даже рака: исследование
Контактные линзы представляют собой тонкие и гибки...
Реклама