Листеда инструкция по применению

Листеда фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Листеда таблетки по 650 мг №100 во флак.
Производитель:
Регистрация:
№ UA/13648/01/01 от 28.05.2014. Приказ № 364 от 28.05.2014
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Фото аватара
Ольга Полищук Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 03.03.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: 1 таблетка містить транексамової кислоти 650 мг;допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид колоїдний безводний, крохмаль прежелатинізований кукурудзяний, повідон, гіпромелоза, кислота стеаринова, магнію стеарат.

Основные физико-химические свойства:

білі або майже білі таблетки овальної форми, гладенькі з одного боку та з тисненням FP650 – на другому.

Производитель:

Ферринг Интернешнл Сентер СА, Швейцария

Фармакотерапевтическая группа:

Ингибиторы фибринолиза. Кислота транексамовая.

Фармакологические свойства:

Транексамова кислота є синтетичною похідною амінокислоти лізину, що зменшує розщеплення гемостатичного фібрину плазміном. У присутності транексамової кислоти відбувається заповнення лізинових рецепторних ділянок плазміну для фібрину, що перешкоджає зв’язуванню з мономерами й таким чином зберігає та стабілізує матричну структуру фібрину.Антифібринолітична дія транексамової кислоти опосередковується оборотними взаємодіями у множинних ділянках зв’язування у плазміногені. Нативний плазміноген людини містить 4–5 лізинових рецепторних ділянок із низьким спорідненням до транексамової кислоти (константа дисоціації = 750 мкмоль/л) і 1 ділянку із високим спорідненням (константа дисоціації = 1,1 мкмоль/л). Високоспоріднена лізинова ділянка плазміногену бере участь у його зв’язуванні з фібрином. Внаслідок насичення високоспорідненої ділянки зв’язування транексамовою кислотою відбувається витіснення плазміногену з поверхні фібрину. Хоча можливе утворення плазміну шляхом конформаційних змін у плазміногені, зв’язування та розчинення фібринової матриці інгібується.Фармакодинаміка. Транексамова кислота у концентраціях in vitro 25–100 мкмоль знижує максимальну швидкість плазмінового лізису фібрину, що каталізується тканинним активатором плазміногену (ТАП).У жінок із тяжкими менструальними кровотечами (ТМК) спостерігається підвищена концентрація ТАП в ендометріальній, матковій та менструальній крові порівняно з жінками із нормальним об’ємом менструальних кровотеч. У жінок із ТМК, що отримують транексамову кислоту перорально у загальній дозі 2–3 г на добу протягом 5 днів, спостерігається вплив транексамової кислоти на зниження ендометріальної активності ТАП та фібриноліз менструальної рідини.У здорових жінок транексамова кислота при концентрації в крові < 10 мг/мл, не впливає на вміст тромбоцитів, час згортання крові або різні фактори згортання крові у цільній або цитратній крові. Однак при концентрації у крові від 1 до 10 мг/мл транексамова кислота подовжує тромбіновий час.Фармакокінетика.Всмоктування. Після одноразового перорального прийому двох таблеток по 650 мг Листеди максимальна концентрація у плазмі крові (Cmax) досягалась приблизно через 3 години (Tmax). Абсолютна біодоступність Листеди у жінок у віці від 18 до 49 років становить приблизно 45 %. Після багатократного перорального прийому відповідної дози (дві таблетки 650 мг 3 рази на день) Листеди протягом 5 днів середнє значення Cmax збільшилось приблизно на 19 %, а середня площа під кривою концентрація–час (AUC) залишилась без змін в порівнянні з одноразовим пероральним прийомом відповідної дози (дві таблетки 650 мг). Концентрація в плазмі досягла стабільного стану після прийому 5-ої дози Листеди на другий день. Середні фармакокінетичні параметри транексамової кислоти у плазмі крові у 19 здорових жінок після одноразового (дві таблетки по 650 мг) та багаторазового (дві таблетки по 650 мг 3 рази на добу протягом 5 днів) перорального прийому Листеди вказані в Таблиці 1. Таблиця 1 Параметр Середнє арифметичне значення (CV %) Одноразовий прийом Багаторазовий прийом Cmax (мкг/мл) 13,83 (32,14) 16,41 (26,19) AUCtldc (мкг·год/мл) 77,96 (31,14) 77,67 (29,39) AUCinf (мкг·год/мл) 80,19 (30,43) - Tmax (год)b 2,5 (1–5) 2,5 (2–3,5) t1/2 (год) 11,08 (16,94) - Cmax – максимальна концентрація;AUCtldc – площа під кривою концентрації в інтервалі часу від 0 до моменту останньої концентрації, яку можна визначити;AUCinf – площа під кривою концентрації в інтервалі часу від 0 до безкінечності; Tmax – час досягнення максимальної концентрації; t1/2 – кінцевий період напіввиведення; a AUC0-tau (мкг·год/мл) – площа під кривою концентрації в інтервалі часу від 0 до 8 годин;b Дані представлені в наступному вигляді: медіана (розмах). Вплив прийому їжі: Листеду можна приймати незалежно від прийому їжі. Після прийому разової дози (дві таблетки по 650 мг) Листеди під час їжі Cmax та AUC підвищуються на 7 % та 16 % відповідно. Розподіл: Зв’язування транексамової кислоти з білками плазми становить 3 %. Транексамова кислота не зв’язується з альбуміном плазми. При розподілі транексамової кислоти початковий об’єм розподілу становить 0,18 л/кг, а уявлений об’єм розподілу в рівноважному стані дорівнює 0,39 л/кг. Транексамова кислота проникає крізь плацентарний бар’єр. Концентрація транексамової кислоти в пуповинній крові після внутрішньовенної ін’єкції 10 мг/кг вагітним жінкам становила приблизно 30 мг/л – на тому ж рівні, що концентрація в крові матері.Концентрація транексамової кислоти в спинномозковій рідині становить біля 1/10 від плазмової. Препарат проникає у внутрішньоочну рідину, досягаючи концентрації близько 1/10 від плазмової. Метаболізм. Транексамова кислота метаболізується незначною мірою.Виведення. Транексамова кислота виводиться нирками, головним чином шляхом гломерулярної фільтрації. 95 % транексамової кислоти виводиться в незміненому вигляді. Після внутрішньовенного введення у дозі 10 мг/кг близько 90 % транексамової кислоти виводиться через 24 год. Після внутрішньовенного введення виведення відбувалось головним чином протягом перших 10 годин; при цьому період напіввиведення становив приблизно 2 години. Середній кінцевий період напіввиведення Листеди становить приблизно 11 годин. Плазмовий кліренс транексамової кислоти становить 110–116 мл/хв.

Показания к применению:

Лікування тяжких менструальних кровотеч.

Противопоказания:

Препарат Листеда протипоказаний жінкам:які застосують комбіновані гормональні контрацептивні засоби;за наявності будь-яких з нижчезазначених умов: Тромбоемболічна хвороба в активній формі (наприклад тромбоз глибоких вен, тромбоемболія легеневої артерії або тромбоз судин головного мозку).Наявність тромбозу або тромбоемболії в анамнезі, включаючи оклюзію вени або артерії сітківки.Суттєвий ризик тромбозу або тромбоемболії (наприклад тромбогенна вада серця, тромбогенне порушення частоти серцевих скорочень або гіперкоагулопатія).Підвищена чутливість до транексамової кислоти або будь-якого компонента препарату.

Особенности применения:

До початку застосування препарату необхідно виключити патологію ендометрія, яка може бути пов'язана з тяжкими менструальними кровотечами.Відомо, що комбіновані гормональні контрацептивні препарати підвищують ризик венозної тромбоемболії, а також артеріальних тромбозів, зокрема інсульту та інфаркту міокарда. Оскільки Листеда є антифібринолітичним засобом, одночасне застосування з гормональними контрацептивами може підвищити ризик виникнення венозної тромбоемболії, а також артеріальних тромбозів, таких як інсульт. Цей факт має суттєве значення для жінок з ожирінням, а також жінок, що палять, особливо у віці від 35 років.Тому супутнє застосування Листеди та комбінованих гормональних контрацептивних засобів протипоказано.Не рекомендується прийом Листеди жінкам, які приймають комплексні концентрати фактору IX або антиінгібіторні коагулянтні концентрати, оскільки може зростати ризик тромбозу.Слід з обережністю призначати Листеду жінкам з гострим промієлоцитарним лейкозом, які приймають політрансретиноєву кислоту для індукції ремісії, у зв’язку з можливим підсиленням прокоагулянтної дії політрансретиноєвої кислоти.Є повідомлення про випадки оклюзії вен і артерій сітківки у пацієнток, що вживали транексамову кислоту. Пацієнткам слід дати вказівку про необхідність негайно повідомити про будь-які зміни з боку органів зору. У випадку таких симптомів пацієнткам слід дати вказівку негайно припинити вживання Листеди та направити їх до офтальмолога для проведення повного офтальмологічного обстеження з метою виключення можливості оклюзії вени або артерії сітківки.Є повідомлення про гостру алергічну реакцію на Листеду у ході клінічного випробування, в учасниці якого спостерігалася задишка, стискання в горлі та почервоніння обличчя, що зумовило потребу в невідкладній медичній допомозі. Також є дані про випадок анафілактичного шоку в пацієнтки після внутрішньовенного струменевого введення транексамової кислоти.Застосування Листеди жінкам з субарахноїдальним крововиливом може викликати набряк головного мозку та ішемічний інсульт. Є повідомлення про дерев’янистий кон’юнктивіт у пацієнток, що застосовували транексамову кислоту. Кон’юнктивіт минув після припинення застосування препарату.

Применение в период беременности или кормления грудью:

Препарат не показаний для застосування вагітним. Безпека транексамової кислоти в період вагітності не встановлена. Повідомлень щодо небажаних ефектів немає. Відомо, що транексамова кислота проникає крізь плацентарний бар’єр, а її концентрація приблизно дорівнює або є нижчою концентрації в крові матері. Адекватних та суворо контрольованих досліджень застосування вагітним не проводилося. Транексамова кислота проникає в грудне молоко, де її концентрація становить близько 1 % відповідної концентрації в сироватці крові матері. В період годування груддю препарат слід застосовувати тільки у разі крайньої необхідності.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:

Листеда має незначний або помірний вплив на здатність керувати автомобілем і працювати з іншими механізмами. Транексамова кислота може викликати запаморочення, тому слід утримуватися від застосовування водіям та користувачам механізмів.

Дети:

Базуючись на фармакокінетичних дослідженнях у дівчаток-підлітків віком від 12 до 16 років, коригування дози не потрібно у підлітковій популяції.

Способ применения и дозы:

Рекомендована доза препарату для жінок з нормальною функцією нирок становить 2 таблетки 3 рази на день (3900 мг/день) протягом не більше 5 днів упродовж щомісячної менструації. Препарат можна приймати незалежно від прийому їжі. Таблетки слід ковтати цілими, не розжовуючи та не розламуючи. Пацієнтки з порушенням функції нирок.У пацієнток з порушенням функції нирок концентрація транексамової кислоти у плазмі крові збільшується по мірі підвищення концентрації креатиніну в сироватці крові. Пацієнткам з концентрацією креатиніну в сироватці крові > 1,4 мг/дл необхідна корекція дози.Дози для пацієнток з порушенням функції нирок: Креатинін сироватки крові (мг/дл) Скоректована доза Загальна добова доза Креатинін від 1,4 до 2,8 1300 мг (2 таблетки по 650 мг) двічі на добу до 5 днів протягом менструації 2600 мг Креатинін від 2,8 до 5,7 1300 мг (2 таблетки по 650 мг) один раз на добу до 5 днів протягом менструації 1300 мг Креатинін > 5,7 650 мг (1 таблетка по 650 мг) один раз на добу до 5 днів протягом менструації 650 мг Якщо пацієнтка пропустила прийом препарату, її слід повідомити про необхідність прийому відповідної дози одразу, коли вона згадала про це. Пацієнтку необхідно попередити про те, що не можна перевищувати добову дозу препарату та вживати подвійну дозу.

Передозировка:

Відомостей про випадки навмисного передозування Листеди немає; жоден із учасників програми клінічних досліджень не приймав Листеду у дозі, що перевищувала б призначену більш ніж удвічі, протягом доби (> 7800 мг на добу). Однак повідомлялося про випадки передозування транексамової кислоти. Виходячи з цих повідомлень, можливі наступні симптоми передозування: нудота, блювання, діарея; ортостатична гіпотензія; артеріальні, венозні, емболічні симптоми; порушення зору; зміни психічного стану; міоклонічні судоми; висипи. Лікування: симптоматична та підтримуюча терапія. Специфічний антидот відсутній.

Побочные действия:

У таблиці наведено небажані реакції, про які повідомляли ≥ 5 % пацієнток, що отримували лікування препаратом Листеда. З боку нервової системи Головний біль, головний біль напруги, мігрень З боку ЛОР-органів Закладеність носа, дихальних шляхів і навколоносових пазух, синусит, гострий синусит, синусний головний біль, алергічний синусит і біль у навколоносових пазухах, а також поліалергічні реакції та сезонні алергії З боку кістково-м'язової системи Біль у спині, кістково-м'язовий біль, кістково-м'язовий дискомфорт, м'язові судоми та спазми, міалгія, артралгія, скутість і набряки суглобів З боку травної системи Біль у животі, включаючи біль у м’язах передньої черевної стінки та неприємні відчуття в животі З боку крові Анемія Загальні порушення Втома Перелічені нижче побічні реакції спостерігалися протягом післяреєстраційного застосування препарату. Оскільки повідомлення щодо таких реакцій отримані в добровільному порядку, не завжди є можливість достовірно оцінити частоту їх виникнення або установити причинно- наслідковий зв’язок з прийомом препарату:нудота, блювання, діарея;алергічні шкірні реакції;анафілактичний шок та анафілактоїдні реакції;тромбоемболічні ускладнення (наприклад, тромбоз глибоких вен, тромбоемболія легеневої артерії, тромбоз судин головного мозку, гострий кортикальний некроз нирок і оклюзія центральної артерії або вени сітківки);порушення кольорового зору та інші розлади зору;запаморочення.

Лекарственное взаимодействие:

Одночасне застосування з комбінованими гормональними контрацептивними засобами може підвищити ризик тромботичних ускладнень. Тому супутнє застосування Листеди та комбінованих гормональних контрацептивних засобів протипоказано.При застосуванні комплексних концентратів фактору IX або антиінгібіторних коагулянтних концентратів ризик тромбозів може підвищитися.При одночасному застосуванні препарату з тканинними активаторами плазміногену може знижуватися їх ефективність та ефективність Листеди.Слід проявляти обережність при призначенні препарату жінкам із гострим промієлоцитарним лейкозом, що приймають політрансретиноєву кислоту для індукції ремісії, оскільки можливе посилення прокоагулюючої дії політрансретиноєвої кислоти.

Срок годности:

5 років.

Условия хранения:

Не потребує особливих умов зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці.

Форма выпуска / упаковка:

По 6, 30 або 100 таблеток у флаконі в картонній коробці.

Категория отпуска:

Без рецепта.
Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Листеда
Производитель:Ферринг Интернешнл Сентер СА, Швейцария
Форма выпуска: По 6, 30 або 100 таблеток у флаконі в картонній коробці.
Регистрационное удостоверение:№ UA/13648/01/01 от 28.05.2014. Приказ № 364 от 28.05.2014
МНН:Tranexamic acid
Условия отпуска:Без рецепта.
Состав:

діюча речовина: 1 таблетка містить транексамової кислоти 650 мг;допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид колоїдний безводний, крохмаль прежелатинізований кукурудзяний, повідон, гіпромелоза, кислота стеаринова, магнію стеарат.

Фармакологическая группа:Ингибиторы фибринолиза. Кислота транексамовая.
Код АТХ:B02AA02 - Транексамовая кислота
Реклама
В США ликвидировали сети по распространению наркотиков, которые могут вызвать сексуальную агрессию на свиданиях
Подставка для напитков с детекторной полоской позв...
Более 1 миллиарда человек в мире страдают ожирением
В настоящее время более 1 млрд человек во всем мир...
Реклама
Как прокалывают нос при гайморите?
Пункция при гайморите — показания и противопоказан...
Одонтогенный гайморит
Причины развития зубного гайморита и виды заболева...
Реклама
Борщ поможет снизить кровяное давление и улучшит здоровье сердца
Борщ — это популярное украинское блюдо. Обычно оно...
Низкое артериальное давление после 50 лет повышает риск развития болезни Альцгеймера: ученые
После 50 лет многие люди могут страдать от низкого...
Реклама