Метролавин (Combined drugs) инструкция по применению

Адаптированная инструкция

Лекарственная форма:

мазь

Производитель:

Непосредственное производство: Красная звезда, ХФЗ, ПАО

Фармакотерапевтическая группа:

Антибіотики та хіміотерапевтичні препарати для застосування у дерматології. Антибіотики та хіміотера

Категория отпуска:

Без рецепта.

Внимание

Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Официальная инструкция

Состав:

діючі речовини: 1 г мазі містить: лідокаїну гідрохлорид – 40 мг, метронідазол – 20 мг, хлорамфенікол – 10 мг; допоміжні речовини: макроголи. действующее вещество: 1 г мази содержит: лидокаина гидрохлорид – 40 мг, метронидазол – 20 мг, хлорамфеникол – 10 мг;вспомогательные вещества: макроголы. Лекарственная форма. Мазь.Основные физико-химические свойства: мазь от серовато-желтоватого до зеленовато-желтоватого цвета.Фармакотерапевтическая группа. Антибиотики и химиотерапевтические средства, комбинации. Код АТХ D06С.

Лекарственная форма:

мазь

Производитель:

Красная звезда, ХФЗ, ПАО

Фармакотерапевтическая группа:

Антибіотики та хіміотерапевтичні препарати для застосування у дерматології. Антибіотики та хіміотера

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка.Мазь Метролавін – комплексний препарат, що проявляє антимікробні, місцевознеболювальні та протизапальні властивості. Антимікробна дія забезпечується метронідазолом та хлорамфеніколом, які проявляють широкий спектр антибактеріальної активності щодо аеробних та анаеробних мікроорганізмів – збудників гнійно-некротичних процесів: стафілококу, протею, синьогнійної палички, кишкової палички, клебсієли, клостридій, бактероїдів, превотели, пептострептококу. За рахунок місцевого анестетика лідокаїну мазь чинить виражену та тривалу знеболювальну дію. Макроголи, поряд із властивостями основи, посилюють проникнення активних компонентів мазі в глибокі шари шкіри та проявляють виражену осмотичну активність, що забезпечує адсорбцію гнійно-некротичних мас та ексудату з рани. Вказаний комплекс фармакологічних вла­стивостей забезпечує лікувальну ефективність мазі Метролавін при гнійних ранах та опіках на І (гнійно-некротичній) фазі ранового процесу, яка супроводжується вираженим інфекційним і запальним процесом та болем.Фармакокінетика.Не вивчалася.Фармакодинамика.Мазь Метролавин – комплексный препарат, проявляющий антимикробные, местнообезболивающие и противовоспалительные свойства. Антимикробное действие обеспечивается метронидазолом и хлорамфениколом, которые проявляют широкий спектр антибактериальной активности по отношению к аэробным и анаэробным микроорганизмам – возбудителям гнойно-некротических процессов: стафилококку, протею, синегнойной палочке, кишечной палочке, клебсиелле, клостридиям, бактероидам, превотелле, пептострептококку. За счет местного анестетика лидокаина мазь оказывает выраженное и длительное обезболивающее действие. Макроголы, наряду со свойствами основы, усиливают проникновение активных компонентов мази в глубокие слои кожи и проявляют выраженную осмотическую активность, обеспечивающую адсорбцию гнойно-некротических масс и экссудата из раны. Указанный комплекс фармакологических свойств обеспечивает лечебную эффективность мази Метролавин при гнойных ранах и ожогах на І (гнойно-некротической) фазе раневого процесса, которая сопровождается выраженным инфекционным и воспалительным процессом и болью.Фармакокинетика.Не изучалась.Клинические характеристики.

Показания к применению:

Лікування гнійних ран та опіків у гнійно-некротичній фазі ранового процесу, спричинених аеробно-анаеробною інфекцією; карбункули, фурункули, флегмони у І фазі ранового процесу (перша доба після операцій).Лечение гнойных ран и ожогов при гнойно-некротической фазе раневого процесса, обусловленных аэробно-анаэробной инфекцией; карбункулы, фурункулы, флегмоны в І фазе раневого процесса (первые сутки после операций).

Противопоказания:

Відома підвищена чутливість до інших місцевих анестетиків амідного типу; до похідних імідазолу, парабенів та подібних сполук; псоріаз, екзема, грибкові ураження шкіри, активний оперізувальний герпес, атопічний дерматит; ІІ фаза ранового процесу (грануляція і проліферація), ІІІ фаза (епітелізація і рубцювання) ранового процесу, підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату, період вагітності або годування груддю, дитячий вік до 12 років.Известная повышенная чувствительность к другим местным анестетикам амидного типа; к производным имидазола, парабенов и подобным соединением; псориаз, экзема, грибковые поражения кожи, активный опоясывающий герпес, атопический дерматит; ІІ фаза раневого процесса (грануляция и пролиферация), ІІІ фаза (эпителизация и рубцевание) раневого процесса, повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, период беременности или кормления грудью, детский возраст до 12 лет.

Надлежащие меры безопасности при применении:

Мазь Метролавін призначати з обережністю хворим з порушенням кровотворення, захворюваннями серця та печінки. При нанесенні мазі на рану з великою поверхнею або при тривалому застосуванні мазі потрібен контроль за роботою серця, печінки та показниками кровотворення, оскільки всмоктування у кров компонентів мазі метронідазолу і хлорамфеніколу може призвести до порушення кровотворення, роботи серця та печінки. З обережністю застосовувати при гострих захворюваннях, ослабленим хворим, пацієнтам літнього віку, при нирковій недостатності.Слід запобігати попаданню мазі в очі. Не можна наносити на слизові оболонки. Застосування препарату може призвести до сенсибілізації шкіри, що супроводжується розвитком реакції підвищеної чутливості при подальшому застосуванні цього препарату зовнішньо або у вигляді лікарських форм системної дії.Мазь Метролавин назначать с осторожностью больным с нарушениями кроветворения, заболеваниями сердца и печени. При нанесении мази на рану с обширной поверхностью или при длительном применении мази необходим контроль за работой сердца, печени и показателями кроветворения, поскольку всасывание в кровь компонентов мази метронидазола и хлорамфеникола может привести к нарушению кроветворения, работы сердца и печени. С осторожностью применять при острых заболеваниях, ослабленным больным, пациентам пожилого возраста, при почечной недостаточности. Следует предотвращать попадание мази в глаза. Нельзя наносить на слизистые оболочки. Применение препарата может привести к сенсибилизации кожи, сопровождающейся развитием реакции повышенной чувствительности при дальнейшем применении этого препарата наружно или в виде лекарственных форм системного действия.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Лидокаина гидрохлорид. Под влиянием ингибиторов моноаминооксидазы возможно усиление местноанестезирующего действия лидокаина. Необходимо с осторожностью применять больным, которые принимают противоаритмические препараты І класса (например, токаинид, мексилетин); другие местные анестетики, поскольку возможен риск возникновения совокупных системных эффектов.Метронидазол. При местном применении взаимодействие с другими лекарственными средствами маловероятно. Применение метронидазола у пациентов, получающих антикоагулянтные средства, может приводить к увеличению времени образования протромбина. С осторожностью применять с фенобарбиталом, дисульфирамом, циметидином, алкоголем.Хлорамфеникол. Совместное применение хлорамфеникола с эритромицином, олеандомицином, нистатином и леворином повышает антибактериальную активность средства, а с солями бензилпенициллина – понижает. Хлорамфеникол несовместим с цитостатиками, сульфаниламидами, дифенилом, барбитуратами, производными пиразолона и алкоголем.

Применение в период беременности или кормления грудью:

Препарат не застосовувати у період вагітності або годування груддю. Препарат не применять в период беременности или кормления грудью.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Не влияет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:

Не впливає.

Дети:

Не застосовувати дітям віком до 12 років.

Способ применения и дозы:

Мазь Метролавін застосовувати місцево після первинної хірургічної обробки ран, яка включає видалення некротичних тканин і гнійного ексудату з наступним промиванням рани розчином антисептичного засобу. Мазь наносити безпосередньо на уражену поверхню 1 раз на добу або на стерильні марлеві серветки, якими слід закривати ранову поверхню, після чого накладати стерильну пов’язку. Перев'язку робити 1 раз на добу щодня до повного очищення рани від гнійно-некротичних мас та до початку формування грануляційної тканини.Для лікування опіків шкіри, ускладнених гнійною ексудацією, мазь Метролавін застосовувати після первинного очищення та туалету рани. Мазь наносити безпосередньо на опікову рану, після чого накладати стерильну пов’язку, або на пов’язку, якою потім закрити рану. Перев'язку робити через день або 1 раз у 2-3 дні залежно від кількості гнійного ексудату до повного очищення рани та початку формування грануляцій.Максимальна добова доза мазі для дорослих становить 75 г, для дітей віком від 12 років – 25 г. Тривалість курсу лікування залежить від тяжкості захворювання і становить 1-2 тижні. У разі глибокої локалізації інфекції у м’яких тканинах мазь застосовувати сумісно з антибактеріальними препаратами системної дії.Мазь Метролавин применять местно после первичной хирургической обработки ран, которая включает удаление некротических тканей и гнойного экссудата с последующим промыванием раны раствором антисептического средства. Мазь наносить непосредственно на пораженную поверхность 1 раз в сутки или на стерильные марлевые салфетки, которыми следует закрывать раневую поверхность, после чего накладывать стерильную повязку. Перевязку проводить 1 раз в сутки ежедневно до полного очищения раны от гнойно-некротических масс и до начала формирования грануляционной ткани. Для лечения ожогов кожи, осложненных гнойной экссудацией, мазь Метролавин применять после первичного очищения и туалета раны. Мазь наносить непосредственно на ожоговую рану, после чего накладывать стерильную повязку, или на перевязку, которой потом закрыть рану. Перевязку проводить через день или 1 раз в 2-3 дня в зависимости от количества гнойного экссудата до полного очищения раны и начала формирования грануляций.Максимальная суточная доза мази для взрослых составляет 75 г, для детей с 12 лет – 25 г. Длительность курса лечения зависит от тяжести заболевания и составляет 1-2 недели. В случае глубокой локализации инфекции в мягких тканях мазь применять совместно с антибактериальными препаратами системного действия.Дети.Не применять детям до 12 лет.

Передозировка:

При тривалому застосуванні, або при неправильному використанні та застосуванні на ушкоджену шкіру може збільшитися концентрація лідокаїну в плазмі крові.При длительном применении, или при неправильном использовании и применении на пораженную кожу может увеличиться концентрация лидокаина в плазме крови.

Побочные действия:

З боку шкіри: реакції у місці застосування, включаючи подразнення, свербіж, набряк у місці нанесення мазі, висипання, печіння.З боку імунної системи: реакції гіперчутливості.Порушення метаболізму міокарда, підвищення рівня трансаміназ та порушення кровотворення.При правильному застосуванні розвиток системних побічних реакцій малоймовірний, оскільки надходження лідокаїну в системний кровообіг є незначним. Системні побічні реакції, пов’язані з лідокаїном, ідентичні за проявами до таких, що пов’язані з місцевими анестетиками амідної групи. Системні побічні ефекти метронідазолу є малоймовірними через те, що концентрації, які досягаються у результаті місцевого застосування, є дуже низькими. Під час застосування препарату слід уникати прямого потрапляння сонячних променів.Со стороны кожи: реакции в месте применения, включая раздражение, зуд, отек в месте нанесения мази, сыпь, жжение.Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности.Нарушения метаболизма миокарда, повышение уровня трансаминаз и нарушение кроветворения.При правильном применении развитие системных побочных реакций маловероятно, поскольку поступление лидокаина в системный кровоток незначительно. Системные побочные реакции, связанные с лидокаином, идентичные по проявлениями к таким, которые связаны с местными анестетиками амидной группы. Системные побочные эффекты метронидазола маловероятны ввиду того, что концентрации, которые достигаются в результате местного применения, очень низкие. Во время применения препарата следует избегать прямого попадания солнечных лучей.

Лекарственное взаимодействие:

Лідокаїну гідрохлорид. Під впливом інгібіторів моноамінооксидази імовірне посилення місцевоанестезуючої дії лідокаїну. Необхідно з обережністю застосовувати хворим, які приймають протиаритмічні препарати І класу (наприклад, токаінід, мексилетин); інші місцеві анестетики, оскільки можливий ризик виникнення сукупних системних ефектів.Метронідазол. При місцевому застосуванні взаємодія з іншими лікарськими засобами малоймовірна. Застосування метронідазолу у пацієнтів, які одержують антикоагулянтні засоби, може призводити до подовження протромбінового часу. З обережністю застосовувати з фенобарбіталом, дисульфірамом, циметидином, алкоголем.Хлорамфенікол. Сумісне застосування хлорамфеніколу з еритроміцином, олеандоміцином, ністатином та леворином підвищує антибактеріальну активність засобу, а з солями бензилпеніциліну – знижує. Хлорамфенікол несумісний з цитостатиками, сульфаніламідами, дифенілом, барбітуратами, похідними піразолону та алкоголем.

Срок годности:

2 роки.Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.2 года.Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения:

Зберігати в холодильнику при температурі від 2 °С до 8 °С.Зберігати у недоступному для дітей місці.Хранить в холодильнике при температуре от 2 °С до 8 °С.Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска / упаковка:

По 40 г мазі у тубі № 1; у пачці з картону. По 40 г мази в тубе № 1; в пачке из картона. Категория отпуска.Без рецепта.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Внимание

Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Редакция

Редактор Medpravda.ua
Автор: Стаднік Ганна
Фармацевт
загальна фармація
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, фармацевтичний факультет
Этот сайт использует cookies. Вы можете изменить настройки cookies в своём браузере. Узнать больше.