Пакталик инструкция по применению

Пакталик фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Пакталик концентрат для р-ра д/инф., 6 мг/мл по 16,7 мл во флак. №1
Производитель:
Регистрация:
№ UA/10796/01/01 от 01.09.2010. Приказ № 751 от 01.09.2010
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Фото аватара
Ольга Полищук Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 03.03.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: 1 флакон містить 30 мг або 100 мг, 150 мг, 210 мг, 250 мг, 260 мг, 300 мг паклітакселу (6 мг/мл);допоміжні речовини: олія рицинова поліетоксильована, етанол безводний.

Основные физико-химические свойства:

прозорий, безбарвний або світло-жовтий розчин.

Производитель:

ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК».

Фармакотерапевтическая группа:

Антинеопластические средства. Таксаны.

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка.Пакталік® є антимітотичним агентом, який діє на мікротрубочковий апарат клітини. Він стимулює складання мікротрубочок з димерів тубуліну і стабілізує їх, запобігаючи деполімеризації. Внаслідок цього порушується нормальний процес динамічної реорганізації мікротрубочкових мереж, важливий для клітинних функцій на етапах інтерфази і мітозу. Окрім того, Пакталік® спричиняє утворення аномальних скупчень або "зв'язок" мікротрубочок протягом клітинного циклу, а також множинних "зірок" з мікротрубочок під час мітозу.Фармакокінетика.Після внутрішньовенного введення препарату спостерігається двофазне зниження концентрації Пакталіку® у плазмі крові.Фармакокінетику вивчали при внутрішньовенному введенні препарату протягом 3 і 24 годин у дозах 135 мг/м2 і 175 мг/м2 поверхні тіла. Середня тривалість періоду напіввиведення в термінальній фазі становила 3,0–52,7 години, а середній загальний кліренс з організму – 11,6–24,0 л/год∙м2. Ймовірно, загальний кліренс Пакталіку® з організму знижується при підвищенні його концентрації в плазмі крові. Середній рівноважний об'єм розподілу Пакталіку® становив 198–688 л/м2, що свідчить про широкий екстраваскулярний розподіл та/або зв'язування з тканинами. При інфузіях тривалістю 3 години фармакокінетика Пакталіку® мала нелінійний характер. При збільшенні доз на 30 % (з 135 мг/м2 до 175 мг/м2 поверхні тіла) максимальна концентрація в плазмі крові Сmax і площа під фармакокінетичною кривою AUC→∞ збільшилися – відповідно на 75 % і 81 %. Після введення Пакталіку® в дозі 100 мг/м2 поверхні тіла шляхом 3-годинних внутрішньовенних інфузій середній показник Сmax у 19 хворих із саркомою Капоші становив 1530 нг/мл (діапазон 761–2860 нг/мл), середня площа під фармакокінетичною кривою – 5619 нг×год/мл (діапазон 2609–9428 нг×год/мл), кліренс – 20,6 л/год×м2 (діапазон 11‑38 л/год×м2), об'єм розподілу – 291 л/м2 (діапазон 121–638 л/м2), а період напіввиведення в термінальній фазі – 23,7 години (діапазон 12–33 години).Інтрасуб'єктна варіабельність показників системної експозиції Пакталіку® була мінімальною. Ознак кумуляції Пакталіку® при декількох курсах лікування не було виявлено.89–98 % препарату зв'язується з білками плазми крові людини. Присутність циметидину, ранітидину, дексаметазону або дифенгідраміну не впливає на зв'язування Пакталіку® з білками.Метаболізм Пакталіку® в організмі людини остаточно не досліджений, із сечею в незміненому вигляді виводиться від 1,3 % до 12,6 % уведеної дози, що свідчить про інтенсивний ненирковий кліренс. Ймовірно, препарат метаболізується переважно у печінці за участі ізоферментів системи цитохрому Р450 і виводиться з жовчю. Після введення Пакталіку®, міченого радіоактивним ізотопом, у середньому 26 %, 2 % і 6 % радіоактивності було екскретовано з калом, відповідно у вигляді 6α-гідроксипаклітакселу, 3'‑р‑гідроксипаклітакселу і 6α-3'-р-дигідроксипаклітакселу. Утворення цих гідроксильованих метаболітів каталізується, відповідно, ізоферментами CYP2C8, CYP3A4 і разом CYP2C+ CYP3A4. Вплив порушень функцій нирок і печінки на фармакокінетику Пакталіку® при 3-годинних інфузіях формально не вивчався. Фармакокінетичні показники в одного пацієнта, який потребував гемодіалізу і лікувався Пакталіком® у дозі 135 мг/м2 поверхні тіла шляхом 3-годинних інфузій, не відрізнялися від показників хворих без порушень функції нирок.При комбінованому застосуванні Пакталіку® і доксорубіцину було відзначено збільшення тривалості розподілу та елімінації доксорубіцину і його метаболітів. При введенні Пакталіку® негайно після доксорубіцину показники загальної експозиції доксорубіцину в плазмі крові були на 30 % вище, ніж при введенні Пакталіку® через 24 години після доксорубіцину.

Показания к применению:

Рак яєчників (хіміотерапія першої лінії у разі поширеної форми хвороби або залишкових пухлин (розміром понад 1 см) після лапаротомії, у комбінації з цисплатином; хіміотерапія другої лінії метастатичного раку яєчників у разі неефективності стандартної терапії препаратами платини). Рак молочної залози (ад'ювантна хіміотерапія хворих на рак молочної залози з ураженням лімфатичних вузлів, після лікування антрациклінами і циклофосфамідом; первинна хіміотерапія місцево поширеного або метастатичного раку молочної залози у комбінації з антрациклінами або у поєднанні з трастузумабом у разі виявленої імуногістохімічним методом надекспресії онкопротеїну HER-2 (3+) або ж за наявності протипоказань до терапії антрациклінами; монотерапія метастатичного раку молочної залози у хворих, які не є кандидатами на стандартну терапію антрациклінами, або ж у разі неефективності попередньої терапії антрациклінами. Поширений недрібноклітинний рак легені (НДКРЛ) (комбінована хіміотерапія з цисплатином у разі неможливості застосування хірургічного лікування та/або променевої терапії). Саркома Капоші у хворих на СНІД (терапія другої лінії поширеної саркоми Капоші у разі неефективності попередньої терапії ліпосомальними антрациклінами).

Противопоказания:

Підвищена чутливість до паклітакселу або до інших компонентів препарату, особливо олії рицинової поліетоксильованої.Нейтропенія до початку лікування (кількість нейтрофілів <1,5´109/л, у разі саркоми Капоші у хворих на СНІД кількість нейтрофілів <1,0´109/л).Вагітність і період годування груддю.Серйозні, неконтрольовані інфекції при саркомі Капоші.Дитячий вік.

Особенности применения:

Лікування Пакталіком® повинно здійснюватися під наглядом кваліфікованого лікаря-онколога. Оскільки можливі серйозні реакції гіперчутливості, в наявності має бути відповідне реанімаційне обладнання.При комбінованому застосуванні разом з цисплатином Пакталік® необхідно вводити до цисплатину.При введенні Пакталіку® після адекватної премедикації тяжкі реакції гіперчутливості (що виявляються у вигляді задишки та артеріальної гіпотензії, які вимагають вживання терапевтичних заходів, ангіоневротичного набряку і генералізованої кропив'янки) спостерігаються менше, ніж в 1 % пацієнтів. Імовірно, ці реакції є гістамін-опосередкованими. У разі тяжких реакцій гіперчутливості вливання Пакталіку® необхідно негайно припинити і почати симптоматичне лікування. Повторно таким пацієнтам Пакталік не повинен призначатися.Пригнічення функції кісткового мозку (переважно нейтропенія) є головним дозолімітуючим токсичним ефектом. У період лікування препаратом необхідно часто контролювати кількість формених елементів крові. Повторне введення препарату допускається лише після збільшення кількості нейтрофілів до рівня ≥ 1,5´109/л (≥ 1,0´109/л у разі саркоми Капоші), а тромбоцитів – до рівня ≥ 100´109/л (≥ 75´109/л у разі саркоми Капоші). Під час клінічних досліджень більшість хворих із саркомою Капоші одержували гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор (ГКСФ).Тяжкі порушення провідності серця при монотерапії Пакталіком® спостерігаються рідко. У разі розвитку в процесі терапії Пакталіком® значних порушень серцевої провідності призначається відповідне лікування, а при наступних введеннях Пакталіку® проводиться безперервний моніторинг функції серця. Під час введення Пакталіку® відзначалися артеріальна гіпотензія, артеріальна гіпертензія і брадикардія, зазвичай вони є безсимптомними і не вимагають вживання терапевтичних заходів. Рекомендується частий контроль життєво важливих показників, особливо в першу годину введення Пакталіку®. Тяжкі серцево-судинні порушення частіше спостерігаються у пацієнтів з недрібноклітинним раком легенів, ніж у хворих на рак молочної залози або яєчників. Під час клінічних досліджень був відзначений один випадок розвитку серцевої недостатності після терапії Пакталіком® у пацієнта із саркомою Капоші, хворого на СНІД.Коли Пакталік® застосовується у поєднанні з доксорубіцином або трастузумабом для первинної хіміотерапії метастатичного раку молочної залози, необхідно приділяти увагу контролю функції серця. Хворі, які є кандидатами на таку комбіновану терапію, перед початком лікування повинні проходити ретельне кардіологічне обстеження, що включає ЕКГ і ЕхоКГ дослідження, а також MUGA-сканування. В процесі лікування необхідно регулярно контролювати функцію серця (наприклад, кожні 3 місяці). Такий моніторинг дозволяє вчасно виявляти розвиток порушень функції серця. При прийнятті рішення про частоту контролю функції шлуночків необхідно враховувати кумулятивну дозу антрациклінів (у мг/м2 поверхні тіла). Якщо результати дослідження свідчать про порушення функції серця, навіть безсимптомні, необхідно ретельно зважувати потенційну користь від продовження лікування і можливий ризик ушкодження серця, інколи необоротного. У разі продовження комбінованої хіміотерапії необхідно частіше контролювати функцію серця (кожні 1-2 курси).Хоча периферична нейропатія є частим побічним ефектом при лікуванні Пакталіком®, тяжка нейропатія розвивається рідко. У серйозних випадках рекомендується знижувати всі наступні дози Пакталіку® на 20 % (25 % у разі саркоми Капоші). Периферична нейропатія може розвинутися вже після першого курсу терапії і ставати тяжчою при продовженні лікування Пакталіком®. Сенсорні порушення звичайно слабшають або зникають протягом декількох місяців після припинення терапії препаратом. Наявна нейропатія внаслідок попередньої хіміотерапії не є протипоказанням для лікування Пакталіком®.Ризик токсичних ефектів (зокрема мієлосупресії III-IV ступеня тяжкості) вище у пацієнтів з порушеннями функції печінки. При введенні Пакталіку® шляхом 3-годинних інфузій не спостерігається посилення токсичних ефектів у пацієнтів з легкими порушеннями функції печінки. Однак при тривалішому введенні Пакталіку® у хворих з помірними порушеннями функції печінки може спостерігатися виразніша мієлосупресія.Пацієнтам з тяжкими порушеннями функції печінки не слід призначати Пакталік®.Пацієнти повинні перебувати під пильним наглядом з метою виявлення ознак розвитку глибокої мієлосупресії. На цей час недостатньо даних для розробки рекомендацій щодо корекції доз для хворих з порушеннями функції печінки легкого або середнього ступеня тяжкості. Інформація про лікування Пакталіком® хворих з тяжким холестазом відсутня.Оскільки Пакталік® містить етанол, необхідно враховувати його можливий вплив на центральну нервову систему, а також інші ефекти.Необхідно вживати усіх заходів для запобігання внутрішньоартеріальному введенню Пакталіку®, оскільки експерименти на тваринах виявили тяжкі тканинні реакції після внутрішньоартеріального введення препарату.Були відзначені поодинокі випадки розвитку псевдомембранозного коліту, зокрема у хворих, які не одержували супутньої терапії антибіотиками. Це необхідно враховувати при диференціальній діагностиці у разі розвитку тяжкої або персистуючої діареї у процесі або незабаром після лікування Пакталіком®.При хіміотерапії Пакталіком® у поєднанні з променевою терапією на ділянку легенів, незалежно від їхньої послідовності, були відзначені випадки розвитку інтерстиціального пневмоніту.У хворих із саркомою Капоші тяжкі запалення слизових оболонок спостерігаються рідко. У разі тяжких реакцій дози Пакталіку® знижують на 25 %.При застосуванні Пакталіку® в поєднанні з іншими антинеопластичними препаратами (цисплатином, доксорубіцином, трастузумабом) необхідно враховувати рекомендації щодо застосування цих лікарських засобів.Інструкції медичному персоналуПри роботі з Пакталіком®, як і іншими антинеопластичними препаратами, необхідна обережність. Розводити препарат необхідно в асептичних умовах у спеціально відведеному приміщенні. Цим повинен займатися підготовлений персонал. Необхідно вживати усіх заходів для запобігання потраплянню розчинів Пакталіку® на шкіру і слизові оболонки, зокрема користуватися захисним одягом (халатами, шапочками, масками, окулярами й одноразовими рукавичками). У разі потрапляння препарату на шкіру (при цьому можливі такі місцеві реакції, як поколювання, печіння і почервоніння шкіри) уражену ділянку промивають водою з милом. При потраплянні препарату на слизові оболонки їх ретельно промивають великою кількістю води. Повідомлялося про задишку, біль у грудях, печіння в горлі і нудоту при вдиханні розпилених розчинів Пакталіку®.При охолодженні нерозпечатаних флаконів у препараті може утворюватися осад, який розчиняється при обережному збовтуванні або навіть без перемішування при досягненні кімнатної температури. Це явище не впливає на якість препарату. Якщо ж розчин залишається каламутним або в ньому присутній нерозчинний осад, препарат застосовувати не можна, і такий флакон має бути знищений згідно із встановленою процедурою утилізації небезпечних відходів.УтилізаціяНевикористані розчини і всі інструменти та матеріали, що контактували з Пакталіком®, повинні знищуватися відповідно до стандартної лікарняної процедури утилізації відходів цитотоксичних речовин, з урахуванням діючих нормативних актів щодо знищення небезпечних відходів.

Применение в период беременности или кормления грудью:

Як і інші цитотоксичні препарати, Пакталік® може шкідливо впливати на плід, тому його не слід призначати в період вагітності. Пацієнткам необхідно вживати заходів для запобігання вагітності в період лікування Пакталіком® і негайно інформувати лікаря про можливу вагітність. В період лікування Пакталіком® годування груддю необхідно припинити.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:

Під час лікування Пакталіком® необхідно утримуватися від потенційно небезпечних видів діяльності, що вимагають підвищеної концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій. Необхідно враховувати, що Пакталік® містить алкоголь, а деякі побічні ефекти можуть негативно впливати на здатність керувати автотранспортом або іншими механізмами.

Дети:

Не застосовують.

Способ применения и дозы:

Всі пацієнти повинні отримувати премедикацію кортикостероїдами, антигістамінними препаратами і антагоністами Н2-рецепторів, наприклад, за такою схемою: Препарат Доза Час прийому Дексаметазон 20 мг перорально або внутрішньовенно (8-20 мг перорально у разі саркоми Капоші) При пероральному прийомі: приблизно за 12 і за 6 годин до введення Пакталіку®. При внутрішньовенному введенні: за 30-60 хвилин до введення Пакталіку®. Дифенгідрамін (або еквівалентний антигістамінний препарат) 50 мг внутрішньовенно За 30-60 хвилин до введення Пакталіку®. Циметидин або ранітидин 300 мг внутрішньовенно 50 мг внутрішньовенно За 30-60 хв до введення Пакталіку®. Розчин Пакталіку® необхідно вводити внутрішньовенно краплинно за допомогою інфузійних систем з вбудованими мембранними фільтрами з розміром пор ≤ 0,22 мкм.Хіміотерапія першої лінії раку яєчників. Рекомендується комбінована схема лікування Пакталіком® і цисплатином. Пакталік® вводять у дозі 135 мг/м2 поверхні тіла протягом 24‑годинних внутрішньовенних інфузій, після чого вводять цисплатин у дозі 75 мг/м2 поверхні тіла. Інтервали між курсами лікування - 3 тижні.Хіміотерапія другої лінії раку яєчників. Пакталік® рекомендується вводити у дозі 175 мг/м2 поверхні тіла шляхом 3-годинних внутрішньовенних інфузій. Інтервали між курсами лікування - 3 тижні.Ад'ювантна хіміотерапія раку молочної залози. Пакталік® призначають після хіміотерапії антрациклінами і циклофосфамідом. Препарат рекомендується вводити у дозі 175 мг/м2 поверхні тіла шляхом 3-годинних внутрішньовенних інфузій, усього 4 курси з 3-тижневими інтервалами між ними.Хіміотерапія першої лінії раку молочної залози. При комбінованому застосуванні з доксорубіцином (у дозі 50 мг/м2 поверхні тіла) Пакталік® необхідно вводити через 24 години після доксорубіцину. Рекомендована доза препарату - 175 мг/м2 поверхні тіла при введенні шляхом 3-годинних внутрішньовенних інфузій. Інтервали між курсами лікування – 3 тижні.При комбінованому застосуванні з трастузумабом Пакталік® рекомендується вводити у дозі 175 мг/м2 поверхні тіла шляхом 3-годинних внутрішньовенних інфузій з 3-тижневими інтервалами між курсами. Пакталік® можна вводити наступного дня після введення першої дози трастузумабу або негайно після введення наступних доз, якщо попередні дози трастузумабу добре переносилися.Хіміотерапія другої лінії раку молочної залози. Пакталік® рекомендується вводити у дозі 175 мг/м2 поверхні тіла шляхом 3-годинних внутрішньовенних інфузій. Інтервали між курсами лікування – 3 тижні.Хіміотерапія поширеного недрібноклітинного раку легені (НДКРЛ). Рекомендується комбінована схема лікування Пакталіком® і цисплатином. Пакталік® вводять у дозі 175 мг/м2 поверхні тіла шляхом 3-годинних внутрішньовенних інфузій, після чого вводять цисплатин у дозі 80 мг/м2 поверхні тіла. Інтервали між курсами лікування – 3 тижні.Хіміотерапія саркоми Капоші у хворих на СНІД. Пакталік® рекомендується вводити у дозі 100 мг/м2 поверхні тіла шляхом 3-годинних внутрішньовенних інфузій. Інтервали між курсами лікування – 2 тижні.Лікування пацієнтів з порушеннями функції печінки. Дотепер недостатньо даних для вироблення рекомендацій щодо корекції доз для хворих з порушеннями функції печінки легкого або середнього ступеня тяжкості. Пацієнтам з тяжкими порушеннями функції печінки не слід призначати Пакталік®.Наступні дози препарату визначають індивідуально залежно від переносимості терапії. Наступну дозу Пакталіку® можна вводити лише після збільшення кількості нейтрофілів до рівня ≥ 1,5´109/л (≥ 1,0´109/л у разі саркоми Капоші), а тромбоцитів – до рівня ≥ 100´109/л (≥75´109/л у разі саркоми Капоші). Хворим, у яких була відмічена тяжка нейтропенія (кількість нейтрофілів < 0,5´109/л протягом 7 діб і більше) або тяжка периферична нейропатія, наступні дози зменшують на 20 % (25 % у разі саркоми Капоші).Приготування розчину для внутрішньовенних інфузій.Концентрат для розчину для інфузій повинен бути розведений в асептичних умовах 0,9 % розчином натрію хлориду, 5 % розчином глюкози, 5 % розчином глюкози в 0,9 % розчині натрію хлориду або 5 % розчином глюкози в розчині Рінгера до кінцевої концентрації 0,3‑1,2 мг/мл.При багаторазовому відборі препарату з флакона концентрат для розчину для інфузій залишається мікробіологічно, фізично і хімічно стабільним протягом до 28 діб при температурі 25 °С.Розчини для інфузій, приготовані шляхом розведення Пакталіку® 0,9 % розчином натрію хлориду або 5% розчином глюкози, є фізично і хімічно стабільними протягом 51 години у разі зберігання при температурі 25 °С і 14 діб – у разі зберігання при температурі 5 °С. З мікробіологічної точки зору розчин для інфузій необхідно вводити відразу ж після приготування. Якщо розчин не використовується негайно, за тривалістю й умовами його зберігання повинен стежити користувач. Зазвичай час зберігання не повинен перевищувати 24 години при температурі 2–8 °С, якщо тільки розчин не готувався в контрольованих і атестованих асептичних умовах.Приготовлений розчин для інфузій може бути каламутним, що обумовлено складом основи препарату. Фільтрування не усуває цю каламутність. Розчин для інфузій необхідно вводити через вбудований в інфузійну систему мембранний фільтр з порами розміром ≤ 0,22 мкм.Приготовані розчини для інфузій не потребують захисту від світла.Надходили поодинокі повідомлення про випадіння осаду в розчині для інфузій у процесі введення (зазвичай наприкінці 24-годинного періоду введення). Хоча точні причини утворення осаду не були з'ясовані; ймовірно, це явище обумовлене перенасиченням розчину для інфузій. Для зниження ризику утворення осаду розчин для інфузій необхідно уводити відразу ж після розведення й уникати надмірних струсів, вібрацій і збовтування. Інфузійна система повинна бути ретельно промита перед використанням. У процесі введення необхідно регулярно контролювати зовнішній вигляд розчину і при виявленні осаду припиняти інфузію.Щоб мінімізувати потрапляння в організм пацієнта ди (2-етилгексил) фталату (ДЕГФ), який може вимиватися з інфузійних мішків, систем або іншого медичного обладнання з пластифікованого полівінілхлориду (ПВХ), розчини для інфузій необхідно зберігати в контейнерах з матеріалів, що не містять ПВХ (пляшках зі скла або поліпропілену, мішках з поліпропілену або поліолефіну) і вводити через інфузійні системи, футеровані поліетиленом. При підключенні фільтрів (наприклад IVEX-2®) короткими трубками з ПВХ значного вимивання ДЕГФ не відбувається.

Передозировка:

Специфічний антидот Пакталіку® невідомий. У разі передозування можна очікувати більш тяжких побічних ефектів, в першу чергу – пригнічення функції кісткового мозку, периферичних нейротоксичних ефектів і запалення слизових оболонок. Лікування симптоматичне.

Побочные действия:

Побічні реакції при монотерапії Пакталіком® шляхом 3-годинних інфузій.Інфекції та інвазіїДуже поширені (≥ 10 %). Інфекції (переважно сечовидільної системи і верхніх відділів дихальних шляхів), у поодиноких випадках – з летальним кінцем.Непоширені (≥ 0,1 % – < 1 %). Септичний шок.Рідко поширені (≥ 0,01% – < 0,1%). Пневмонія, перитоніт, сепсис.З боку системи крові і лімфатичної системиДуже поширені (≥ 10 %). Мієлосупресія, нейтропенія, анемія, тромбоцитопенія, лейкопенія, кровотечі.Непоширені (≥ 0,01 % – < 0,1 %). Фебрильна нейтропенія.Дуже рідко поширені (< 0,01%). Гострий мієлоїдний лейкоз, мієлодиспластичний синдром.З боку імунної системиДуже поширені (≥ 10 %). Слабкі реакції гіперчутливості (переважно припливи і висипання).Непоширені (≥ 0,1 % – < 1 %). Серйозні реакції гіперчутливості, що вимагають вживання терапевтичних заходів (зокрема артеріальна гіпотензія, ангіоневротичний набряк, респіраторний дистрес, генералізована кропив'янка, озноб, біль у спині, біль у грудях, тахікардія, абдомінальний біль, біль у кінцівках, профузне потовиділення, артеріальна гіпертензія).Рідко поширені (≥ 0,01 % – < 0,1 %). Анафілактичні реакції.Дуже рідко поширені (< 0,01 %). Анафілактичний шок.Метаболічні розладиДуже рідко поширені (< 0,01 %). Анорексія.Психіатричні ефектиДуже рідко поширені (< 0,01 %). Стан сплутаності свідомості.З боку нервової системиДуже поширені (≥ 10 %). Нейротоксичні ефекти (переважно периферична нейропатія).Рідко поширені (≥ 0,01 % – < 0,1 %). Моторна нейропатія (що виявляється в помірно вираженій слабкості дистальних м'язів).Дуже рідко поширені (< 0,01 %). Вегетативна нейропатія (що призводить до паралітичної непрохідності кишечнику й ортостатичної гіпотензії), великі епілептичні напади ("grand mal"), конвульсії, енцефалопатія, запаморочення, головний біль, атаксія.З боку органа зоруДуже рідко поширені (< 0,01 %). Ураження зорового нерва та/або порушення зору (миготлива скотома), особливо у пацієнтів, які одержували дози вище рекомендованих.З боку органів слухуДуже рідко поширені (< 0,01 %). Ототоксичні ураження, втрата слуху, шум у вухах, вертиго.З боку серцево-судинної системиПоширені (≥ 1 % – < 10 %). Брадикардія.Непоширені (≥ 0,1 % – < 1 %). Кардіоміопатія, безсимптомна шлуночкова тахікардія, тахікардія в поєднанні з бігемінією, атріовентрикулярна блокада і непритомність, інфаркт міокарда.Дуже рідко поширені (< 0,01 %). Фібриляція передсердь, надшлуночкова тахікардія.Дуже поширені (≥ 10 %). Артеріальна гіпотензія.Непоширені (≥ 0,1 % – < 1 %). Артеріальна гіпертензія, тромбоз, тромбофлебіт.Дуже рідко поширені (< 0,01 %). Шок.З боку дихальної системиРідко поширені (≥ 0,01 % – < 0,1 %). Задишка, плевральний випіт, інтерстиціальний пневмоніт, фіброз легенів, емболія легеневої артерії, дихальна недостатність.Дуже рідко поширені (< 0,01 %). Кашель.З боку травної системиДуже поширені (≥ 10 %). Нудота, блювання, діарея, запалення слизових оболонок.Рідко поширені (≥ 0,01 % – < 0,1 %). Обструкція кишечнику, перфорація кишечнику, ішемічний коліт, панкреатит.Дуже рідко поширені (< 0,01 %). Мезентеріальний тромбоз, псевдомембранозний коліт, езофагіт, запор, асцити, нейтропенічний коліт.З боку гепатобіліарної системиДуже рідко поширені (< 0,01%). Некроз печінки, печінкова енцефалопатія (відзначені випадки з летальним кінцем).З боку шкіри і підшкірних тканинДуже поширені (≥ 10 %). Алопеція.Поширені (≥ 1% – < 10 %). Транзиторні незначні зміни нігтів і шкіри. Рідко поширені (≥ 0,01 % – < 0,1 %). Свербіж, висипання, еритема.Дуже рідко поширені (< 0,01 %). Синдром Стівенса-Джонсона, епідермальний некроліз, мультиформна еритема, ексфоліативний дерматит, кропив'янка, оніхолізис. Пацієнти, які одержують Пакталік®, повинні носити одяг з довгими рукавами і довгі штани для захисту від сонця рук і ніг.З боку кістково-м'язової системи Дуже поширені (≥ 10 %). Артралгія, міалгія.Ефекти загального характеру і місцеві реакціїПоширені (≥ 1 % – < 10 %). Реакції у місцях ін'єкцій (локалізований набряк, біль, еритема, індурація, випадкова екстравазація може спричинити целюліт, фіброз шкіри і некроз шкіри).Рідко поширені (≥ 0,01 % – < 0,1 %). Астенія, підвищення температури тіла, дегідратація, набряк, нездужання.Лабораторні показникиПоширені (≥ 1 % – < 10 %). Значне підвищення рівнів ACT і лужної фосфатази. Непоширені (≥ 0,1 % – < 1 %). Значне підвищення рівня білірубіну. Рідко поширені (≥ 0,01 % – < 0,1 %). Підвищення рівня креатиніну крові.Побічні ефекти при комбінованій хіміотерапіїПри комбінованій терапії Пакталіком® і цисплатином частота і тяжкість нейротоксичних ефектів, переважно периферичної нейропатії, були вище при введенні Пакталіку® в дозі 175 мг/м2 поверхні тіла шляхом 3-годинних внутрішньовенних інфузій (нейротоксичні ефекти були відзначені у 85 % пацієнтів, у 15 % - тяжкі), ніж при введенні Пакталіку® в дозі 135 мг/м2 поверхні тіла шляхом 24-годинних внутрішньовенних інфузій (нейротоксичні ефекти були відзначені у 25 % пацієнтів, у 3 % - тяжкі).У хворих на рак яєчників, які одержували хіміотерапію першої лінії Пакталіком® шляхом 3-годинних внутрішньовенних інфузій у поєднанні з цисплатином, частота і тяжкість нейротоксичних ефектів, артралгії/міалгії і реакцій гіперчутливості були вище, ніж при лікуванні циклофосфамідом у поєднанні з цисплатином. Частота і тяжкість мієлосупресії були нижче в групі, яка одержувала Пакталік® шляхом 3-годинних внутрішньовенних інфузій у поєднанні з цисплатином, порівняно з групою, яка одержувала циклофосфамід у поєднанні з цисплатином.При хіміотерапії першої лінії метастатичного раку молочної залози частота і тяжкість нейтропенії, анемії, периферичної нейропатії, артралгії/міалгії, астенії, пропасниці та діареї були вище при введенні Пакталіку® в дозі 220 мг/м2 поверхні тіла шляхом 3-годинних внутрішньовенних інфузій через 24 години після введення доксорубіцину в дозі 50 мг/м2 поверхні тіла, порівняно зі стандартною терапією 5-фторурацилом (500 мг/м2), доксорубіцином (50 мг/м2) і циклофосфамідом (500 мг/м2) (схема FAC). Частота і тяжкість нудоти і блювання при терапії Пакталіком® (220 мг/м2) і доксорубіцином (50 мг/м2) були нижче, ніж при лікуванні за схемою FAC. Частково це може пояснюватися застосуванням кортикостероїдів.При хіміотерапії першої лінії Пакталіком® шляхом 3-годинних внутрішньовенних інфузій у поєднанні з трастузумабом частота перелічених нижче небажаних ефектів (незалежно від їхнього причинного зв'язку з терапією Пакталіком® або трастузумабом) у хворих на метастатичний рак молочної залози була вище, ніж при монотерапії Пакталіком®: серцева недостатність (8 % порівняно з 1 %), інфекції (46 % порівняно з 27 %), озноб (42 % порівняно з 4 %), пропасниця (47 % порівняно з 23 %), кашель (42 % порівняно з 22 %), висипання (39 % порівняно з 18 %), артралгія (37 % порівняно з 21 %), тахікардія (12 % порівняно з 4 %), діарея (45 % порівняно з 30 %), артеріальна гіпертензія (11 % порівняно з 3 %), носові кровотечі (18 % порівняно з 4 %), вугри (11 % порівняно з 3 %), простий герпес (12 % порівняно з 3 %), випадкові травми (13 % порівняно з 3 %), безсоння (25 % порівняно з 13 %), риніт (22 % порівняно з 5 %), синусит (21 % порівняно з 7 %), реакції у місцях ін'єкцій (7 % порівняно з 1 %). Розбіжності в частоті деяких небажаних ефектів можуть пояснюватися більшою кількістю і тривалістю курсів лікування Пакталіком® і трастузумабом порівняно з монотерапією Пакталіком®. Частота серйозних побічних ефектів при комбінованій хіміотерапії Пакталіком® і трастузумабом і монотерапії Пакталіком® була порівнянною. Порушення скорочувальної здатності серця (зниження фракції викиду лівого шлуночка більше, ніж на 20 %) спостерігалися у 15 % хворих на метастатичний рак молочної залози, які одержували доксорубіцин у поєднанні з Пакталіком®, і у 10 % хворих, які одержували стандартну терапію 5-фторурацилом, доксорубіцином і циклофосфамідом (схема FAC). Частота розвитку застійної серцевої недостатності становила < 1 % як при лікуванні Пакталіком® у поєднанні з доксорубіцином, так і при стандартній терапії за схемою FAC. У разі комбінованої хіміотерапії трастузумабом і Пакталіком® частота і тяжкість порушень функції серця у хворих, які раніше одержували антрацикліни, були вищими, ніж при монотерапії Пакталіком® (серцева недостатність І-ІІ функціонального класу за класифікацією NYHA у 10 % пацієнтів порівняно з 0 %, серцева недостатність III‑IV функціонального класу в 2 % пацієнтів порівняно з 1 %). У поодиноких випадках ці порушення асоціювалися з летальним кінцем. В усіх випадках, окрім згаданих поодиноких винятків з летальним кінцем, пацієнти відповідали на адекватну терапію.Побічні ефекти у хворих на СНІД із саркомою КапошіЗа винятком побічних ефектів з боку системи кровотворення і печінки, частота і тяжкість небажаних ефектів у пацієнтів з саркомою Капоші і хворих з іншими солідними пухлинами, які одержували монотерапію Пакталіком®, була порівнянною.Пригнічення функції кісткового мозку було головним дозолімітуючим токсичним ефектом. Найістотнішим проявом гематологічної токсичності була нейтропенія. Під час першого курсу терапії тяжка нейтропенія (<0,5´109/л) спостерігалася у 20 % пацієнтів. За весь період лікування тяжка нейтропенія була відзначена у 39 % пацієнтів. Тривалість нейтропенії становила більше 7 діб у 41 % хворих і 30–35 діб – у 8 % хворих. У всіх пацієнтів, які перебували під наглядом, гематологічні показники нормалізувалися протягом 35 діб. Частота нейтропенії 4-го ступеня тяжкості тривалістю більше 7 діб становила 22 %. Нейтропенічна гарячка, пов'язана з лікуванням Пакталіком®, була відзначена у 14 % пацієнтів під час 1,3 % курсів терапії. У процесі лікування препаратом було відзначено три септичні епізоди (2,8 %), які призвели до летального кінця.Тромбоцитопенія спостерігалася у 50 % пацієнтів, а тяжка тромбоцитопенія (< 50´109/л) – у 9 %. Лише у 14 % хворих кількість тромбоцитів знижувалася нижче рівня 75´109/л щонайменше один раз у процесі лікування. Епізоди кровотеч, пов'язані з терапією Пакталіком®, були відзначені менше ніж у 3 % пацієнтів, але вони були локалізовані. Анемія (Нb < 11 г/дл) була відзначена у 61 % пацієнтів, а тяжка анемія (Нb < 8 г/дл) – у 10 %. Трансфузій еритроцитарної маси потребував 21 % пацієнтів.Підвищення рівнів білірубіну, лужної фосфатази і ACT було відзначено відповідно у 28 %, 43 % і 44 % пацієнтів з нормальними вихідними показниками функції печінки (більше половини з цих пацієнтів одержували інгібітори протеази). Значне підвищення зазначених показників спостерігалося в 1 % випадків.

Лекарственное взаимодействие:

Премедикація циметидином не впливає на кліренс Пакталіку®.При комбінованій хіміотерапії першої лінії раку яєчників Пакталік® необхідно вводити до цисплатину. У цьому разі профіль безпеки Пакталіку® не відрізняється від такого при монотерапії. Якщо ж препарат вводиться після цисплатину, спостерігається тяжча мієлосупресія, а кліренс Пакталіку® знижується приблизно на 20 %. Ризик розвитку ниркової недостатності у хворих на рак яєчників, які одержують комбіновану терапію Пакталіком® і цисплатином, вище, ніж при монотерапії цисплатином.Оскільки елімінація доксорубіцину і його активних метаболітів може знижуватися при скороченні періоду часу між уведеннями Пакталіку® і доксорубіцину, при первинній хіміотерапії метастатичного раку молочної залози Пакталік® необхідно вводити через 24 години після доксорубіцину.Метаболізм Пакталіку® частково каталізується ізоферментами CYP2C8 і CYP3A4 системи цитохрому Р450. Клінічні дослідження продемонстрували, що головним метаболічним шляхом у людини є СУР2С8-опосередкована трансформація Пакталіку® в 6а‑гідроксипаклітаксел. Супутній прийом кетоконазолу, потужного інгібітору CYP3A4, не уповільнює елімінації Пакталіку® з організму людини, тому обидва препарати можна застосовувати одночасно без корекції доз. Інформація про потенційно можливу взаємодію Пакталіку® з індукторами та інгібіторами CYP3A4 обмежена, тому необхідна обережність при одночасному призначенні інгібіторів (наприклад, еритроміцину, флуоксетину, гемфіброзилу) або індукторів (наприклад, рифампіцину, карбамазепіну, фенітоїну, фенобарбіталу, ефавірензу, невірапіну) ізоферментів CYP2C8 і CYP3A4. Дослідження фармакокінетики Пакталіку® у хворих із саркомою Капоші, які одержували супутню терапію декількома препаратами, свідчать про значне зниження системного кліренсу Пакталіку® при одночасному застосуванні нелфінавіру і ритонавіру, але не індинавіру. Інформації щодо взаємодії Пакталіку® з іншими інгібіторами протеази недостатньо. Тому Пакталік® необхідно з обережністю призначати пацієнтам, які одержують супутню терапію інгібіторами протеази.

Срок годности:

2 роки.

Условия хранения:

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці, при температурі від 15 °С до 25 °С. Не заморожувати!Зберігати в недоступному для дітей місці.

Форма выпуска / упаковка:

По 30 мг (5 мл), по 100 мг (16,7 мл), по 150 мг (25 мл), по 210 мг (35 мл), по 250 мг (41,7 мл), по 260 мг (43,4 мл), по 300 мг (50 мл) у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Дополнительно:

НесумісністьОлія рицинова поліетоксильована, яка входить до складу Пакталіку®, може спричинити вимивання ди (2-етилгексил) фталату (ДЕГФ) з пластифікованого полівінілхлориду (ПВХ). Інтенсивність цього процесу залежить від тривалості дії і концентрації олії рицинової. Тому готувати, зберігати і вводити розчини для інфузій необхідно з використанням контейнерів і систем, що не містять ПВХ.Не застосовувати з іншими розчинниками, окрім зазначених у розділі Спосіб застосування та дози.МісцезнаходженняУкраїна, 61070, м. Харків, Помірки.
Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Пакталик
Производитель:ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК».
Форма выпуска: По 30 мг (5 мл), по 100 мг (16,7 мл), по 150 мг (25 мл), по 210 мг (35 мл), по 250 мг (41,7 мл), по 260 мг (43,4 мл), по 300 мг (50 мл) у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону.
Регистрационное удостоверение:№ UA/10796/01/01 от 01.09.2010. Приказ № 751 от 01.09.2010
МНН:Paclitaxel
Условия отпуска:Без рецепта.
Состав:

діюча речовина: 1 флакон містить 30 мг або 100 мг, 150 мг, 210 мг, 250 мг, 260 мг, 300 мг паклітакселу (6 мг/мл);допоміжні речовини: олія рицинова поліетоксильована, етанол безводний.

Фармакологическая группа:Антинеопластические средства. Таксаны.
Код АТХ:L01CD01 - Паклитаксел
Реклама
Камера-таблетка для выявления рака толстой кишки
Управление по санитарному надзору за качеством пищ...
В США ликвидировали сети по распространению наркотиков, которые могут вызвать сексуальную агрессию на свиданиях
Подставка для напитков с детекторной полоской позв...
Реклама
Атрофический гастрит
Причины развития атрофического гастритаСтадии разв...
Бактериальный синусит
Бактериальный синусит — симптомы, причины и фактор...
Реклама
FDA: диклофенак вызывает нарушения сердца
Диклофенак — это препарат из группы НПВС (нестерои...
Хозяйственное мыло поможет устранить запах пота и защитит от инфицирования
Хозяйственное мыло содержит моющие вещества, котор...
Реклама