Рибомустин (Bendamustine) инструкция по применению

Рибомустин фото, инструкция
Дозировка:
Рибомустин порошок д/приг. конц. для р-ра д/инф. по 100 мг во флак. №1
Производитель:

Адаптированная инструкция

Лекарственная форма:

порошок

Производитель:

Непосредственное производство: Астеллас Фарма Юроп Б.В.

Фармакотерапевтическая группа:

Антинеопластические средства. Алкилирующие соединения.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Внимание

Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: бендамустин;1 флакон містить 25 мг або 100 мг бендамустину гідрохлориду;допоміжна речовина: маніт (Е 421).

Лекарственная форма:

порошок

Производитель:

Астеллас Фарма Юроп Б.В.

Фармакотерапевтическая группа:

Антинеопластические средства. Алкилирующие соединения.

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка. Бендамустину гідрохлорид є алкілуючим протипухлинним препаратом з біфункціональною алкілуючою активністю. Антинеопластичний і цитотоксичний ефект бендамустину гідрохлориду пов'язаний переважно з утворенням перехресних зшивок молекул одноланцюгової і дволанцюгової ДНК внаслідок алкілування. В результаті цього порушується матрична функція ДНК і її синтез. Антинеопластичний ефект бендамустину гідрохлориду був підтверджений у численних дослідженнях іn vіtro на різних клітинних лініях пухлин (рак молочної залози, недрібноклітинний і дрібноклітинний рак легенів, рак яєчників і різні види лейкозу) та іn vіvo на різних експериментальних моделях пухлин тварин та людини (меланома, рак молочної залози, саркома, лімфома, лейкоз і дрібноклітинний рак легенів). Профіль активності бендамустину гідрохлориду проявлявся в клітинах пухлини людини та відрізнявся від такого в інших алкілуючих засобів.Бендамустину гідрохлорид не демонструє або демонструє лише незначною мірою перехресну резистентність у людських клітинних лініях пухлин з різними механізмами стійкості, що щонайменше частково пояснюється взаємодією з ДНК, яке, порівняно з іншими алкілуючими засобами, триває довше. Крім того, у клінічних дослідженнях було виявлено, що не існує повної перехресної резистентності між бендамустином і антрациклінами або алкілуючими засобами чи ритуксимабом. Проте оцінювали невелику кількість пацієнтів.Фармакокінетика. РозподілТривалість періоду напіввиведення в 1-й фазі (t1/2) після внутрішньовенної 30-хвилинної інфузії бендамустину в дозі 120 мг/м2 поверхні тіла становила 28,2 хв. Після внутрішньовенної інфузії препарату протягом 30 хв центральний об’єм розподілу становив 19,3 л. Після болюсного внутрішньовенного введення засобу в рівноважному стані об’єм розподілу становив 15,8 - 20,5 л.Більше 95 % активної речовини зв’язується з білками плазми крові (головним чином з альбуміном). Метаболізм Бендамустину гідрохлорид метаболізується переважно в печінці. Основним шляхом виведення бендамустину гідрохлориду з організму є його гідроліз з утворенням моногідрокси- і дигідроксибендамустину. В утворенні N-десметилбендамустину та метаболіту гамма-гідроксибендамустину в печінці задіяний ізофермент СYР 1А2 цитохрому Р450. Інші значні шляхи метаболізму бендамустину включають зв’язування з глутатіоном. Іn vіtro бендамустин не інгібує СYР 1А4, СYР 2С9/10, СYР 2D6, СYР 2Е1 і СYР ЗА4.ЕкскреціяСереднє значення загального кліренсу після 30-хвилинної внутрішньовенної інфузії препарату 12 особам в дозі 120 мг/м2 становило 639,4 мл/хв. Близько 20 % уведеної дози екскретувалось із сечею протягом 24 годин.Екскретований із сечею незмінений бендамустин і його метаболіти розподілено у порядку зменшення їх кількості таким чином: моногідроксибендамустин > бендамустин > дигідроксибендамустин > окиснений метаболіт > N-десметилбендамустин.З жовчю виводяться переважно полярні метаболіти.Фармакокінетика при порушенні функції печінкиУ пацієнтів з 30 - 70 % пухлинним/метастатичним ураженням органа і незначним зниженням функції печінки (сироватковий білірубін <1,2 мг/дл) в порівнянні з пацієнтами з нормальної функцією печінки і нирок не відзначалося значних відмінностей в показниках: максимальна концентрація бендамустину в плазмі крові (Сmах), час досягнення максимальної концентрації в крові (tmах), площа під фармакокінетичною кривою (АUС), тривалість періоду напіввиведення в бета-фазі (t1/2β), об’єм розподілу, кліренсу та екскреції.Фармакокінетика при порушенні функції нирокУ пацієнтів із кліренсом креатиніну >10 мл/хв (в тому числі у пацієнтів, що перебувають на діалізі) в порівнянні з пацієнтами з нормальною функцією печінки та нирок не відмічалося значних відмінностей у показниках: Сmах, tmах, АUС, тривалість періоду напіввиведення в бета-фазі (t1/2β), об’єм розподілу та екскреції.Пацієнти літнього вікуУ фармакокінетичних дослідженнях брали участь пацієнти віком до 84 років. Bіковий фактор не має суттєвого впливу на фармакокінетику бендамустину гідрохлориду.

Показания к применению:

Терапія першої лінії хронічної лімфоцитарної лейкемії (стадія В та С за класифікацією Binet), коли не прийнятна комбінована терапія з флударабіном.Монотерапія індолентних неходжкінських лімфом при прогресуванні хвороби під час або через 6 місяців після лікування ритуксимабом чи терапії, що містила ритуксимаб. -Терапія першої лінії у комбінації з преднізоном множинної мієломи (за класифікацією Дьюрі-Сальмона ІІ стадія з прогресуванням або ІІІ стадія) у пацієнтів віком понад 65 років, для яких неприйнятна трансплантація стовбурових клітин і в яких наявна клінічна нейропатія на момент встановлення діагнозу, коли не прийнятне застосування талідоміду чи бортезоміду.

Противопоказания:

Гіперчутливість до бендамустину гідрохлориду і/або манітолу; період годування груддю; тяжка печінкова недостатність (рівень білірубіну >3,0 мг/дл); жовтяниця; тяжке пригнічення кісткового мозку і виражені зміни кількості формених елементів у крові (зменшення кількості лейкоцитів до <3 х109/л і/або тромбоцитів <75 х109/л); хірургічне втручання менш ніж за 30 днів до початку лікування; інфекції, особливо ті, які супроводжуються лейкопенією; період вакцинації проти жовтої лихоманки.

Особенности применения:

МієлосупресіяУ пацієнтів, що застосовують бендамустин, може розвинутись мієлосупресія, тому необхідно проводити контроль рівня лейкоцитів, тромбоцитів, гемоглобіну і нейтрофілів щонайменше 1 раз на тиждень. Курс лікування Рибомустином можна продовжувати при таких показниках: лейкоцити > 4х109/л і тромбоцити >100 х109/л.ІнфекціїПовідомлялося про розвиток інфекцій, включаючи пневмонію та сепсис. Рідко інфекція призводила до госпіталізації, септичного шоку та летального наслідку. Пацієнти з нейтропенією і/чи лейкопенією, спричиненої застосуванням бендамустину, більш чутливі до розвитку інфекцій. Пацієнтам з розвитком мієлосупресії внаслідок застосування бендамустину гідрохлориду необхідно звернутися до лікаря, якщо відмічаються прояви інфекції, зокрема лихоманка чи респіраторні симптоми. Можуть виникати цитомегаловірусна інфекція та реактивація вірусу герпесу. Повідомлялося про реактивацію вірусу гепатиту В, що призводить до виникнення гепатиту, у т.ч. з летальним наслідком. Тому перед застосуванням бендамустину потрібно вжити відповідних превентивних заходів для попередження виникнення гепатиту В: періодично контролювати функцію печінки та визначати маркери гепатиту В; проводити відповідне лікування і/або превентивне лікування.Шкірні реакціїВідмічалися реакції з боку шкіри, включаючи висипи, токсичні шкірні реакції та бульозну екзантему. Деякі реакції виникали при застосуванні бендамустину гідрохлориду в комбінації з іншими протипухлинними засобами, тому причинно-наслідковий зв'язок чітко встановити не можна. Шкірні реакції, що виникли, можуть прогресувати при продовженні лікування, а їх прояви посилюватися. При прогресуванні шкірних реакцій слід утриматися від застосування Рибомустину. При тяжких шкірних реакціях, коли підозрюється причино-наслідковий зв'язок з бендамустином, відмінити застосування препарату. Серцеві розладиПід час лікування бендамустину гідрохлоридом слід контролювати рівень калію в крові та застосовувати препарати калію, якщо його рівень <3,5 ммоль/л, а також проводити електрокардіографічний моніторинг.Під час лікування бендамустином відмічалися випадки інфаркту міокарда та серцевої недостатності з летальним наслідком. Пацієнти із захворюваннями серця або із наявністю захворювань серця в анамнезі повинні знаходитися під ретельним медичним наглядом.Нудота, блювання Для симптоматичного лікування нудоти та блювання слід застосовувати протиблювотні лікарські засоби.Синдром лізису пухлиниВ клінічних дослідженнях повідомлялося про синдром лізису пухлини. Як правило, він виникає протягом 48 годин після застосування першої дози препарату і без лікування може призвести до гострої ниркової недостатності та смерті. Превентивні заходи включають адекватну гідратацію, контроль біохімічних показників крові, особливо рівня калію та сечової кислоти. Протягом перших 2 тижнів терапії Рибомустином можна розглянути можливість застосування алопуринолу, однак застосування алопуринолу не є обов’язковим. Проте при одночасному застосуванні бендамустину та алопуринолу повідомлялося про декілька випадків синдрому Стівенса-Джонсона та токсичного епідермального некролізу. АнафілаксіяІнфузійні реакції на бендамустин часто виникали в клінічних дослідженнях. Симптоми зазвичай були помірними та включали гарячку, озноб, свербіж та висипи. Рідко виникали тяжкі анафілактичні та анафілактоїдні реакції. Після першого циклу терапії пацієнта необхідно опитати щодо наявності у нього в анамнезі симптомів, характерних для інфузійних реакцій. Для пацієнтів, у яких у минулому виникали інфузійні реакції, слід розглянути можливість вжиття заходів для попередження даних реакцій, включаючи застосування антигістамінних лікарських засобів, антипіретиків та кортикостероїдів. Пацієнтам, у яких відмічалися алергічні реакції ІІІ ступеня чи вище, не слід повторно призначати препарат.КонтрацепціяБендамустину гідрохлорид чинить тератогенну та мутагенну дію. Жінкам слід застосовувати ефективні методи контрацепції для запобігання вагітності протягом лікування препаратом. Пацієнтам-чоловікам рекомендується застосовувати ефективні методи контрацепції під час терапії і протягом 6 місяців після застосування препарату. До початку лікування бендамустином гідрохлоридом рекомендується розглянути питання щодо консервації сперми через імовірність розвитку необоротної безплідності.ЕкстравазаціяУ разі екстравазації інфузію слід терміново припинити. Після короткої аспірації слід вийняти голку. Ділянку екстравазації слід охолодити; підняти руку, де відбулась екстравазація. Застосування кортикостероїдів як і допоміжного лікування не дає значного покращення.Інші новоутворенняІснують повідомлення про виникнення вторинних пухлин, у т.ч. про мієлодиспластичний синдром, мієлопроліферативні розлади, гостру мієлоїдну лейкемію та карциному бронхів. Зв'язок з бендамустином не визначений. Застосування у період вагітності або годування груддю.ВагітністьНедостатньо даних щодо застосування Рибомустину під час вагітності. В доклінічних дослідженнях бендамустин чинить ембріо-/фетолетальну, тератогенну та генотоксичну дію. Вагітним не слід призначати препарат, крім випадків застосування за життєвими показаннями. Жінку потрібно проінформувати про потенційний ризик для майбутньої дитини. При настанні вагітності під час лікування необхідна генетична консультація.КонтрацепціяПеред та під час лікування препаратом рекомендується використовувати ефективні методи контрацепції. Пацієнтам-чоловікам рекомендується уникати батьківства під час терапії і протягом 6 місяців після застосування препарату. Через імовірність розвитку необоротної безплідності рекомендується консервація сперми до початку лікування бендамустином гідрохлоридом. Годування груддю Невідомо, чи проникає бендамустин в грудне молоко, тому призначення бендамустину гідрохлориду в період годування груддю протипоказане (див. розділ Протипоказання). Якщо виникає необхідність у застосуванні бендамустину гідрохлориду в період лактації, годування груддю потрібно припинити.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Дослідження впливу на здатність керувати автотранспортом чи іншими механізмами не проводились. Під час лікування Рибомустином повідомлялося про атаксію, периферичну нейропатію та сонливість (див. розділ Побічні реакції). Пацієнтів необхідно попередити, що у разі виникнення даних реакцій слід уникати керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

Способ применения и дозы:

Призначений для внутрішньовенного введення протягом 30-60 хв.Рибомустин застосовують тільки під контролем лікаря, що має досвід проведення протипухлинної терапії. Під час лікування препаратом слід суворо дотримуватися інструкції щодо його застосування.Пригнічення функції кісткового мозку пов’язане з підвищенням гематологічної токсичності хіміотерапії. Лікування препаратом не слід розпочинати, якщо в периферичній крові кількість лейкоцитів <Зх109/л і/або кількість тромбоцитів < 75х109/л (див. розділ Протипоказання).Монотерапія хронічної лімфоцитарної лейкеміїРибомустин вводять в дозі 100 мг/м2 в 1-й і на 2-й день курсу; курс повторюють кожні 4 тижні.Монотерапія індолентних неходжкінських лімфом, рефрактерних до ритуксимабуРибомустин вводять в дозі 120 мг/м2 в 1-й і на 2-й день курсу; курс повторюють кожні 3 тижні.Множинна мієломаРибомустин застосовують в дозі 120-150 мг/м2 в 1-й і на 2-й день курсу, в дозі 60 мг/м2 щодня з 1-го по 4-й день курсу з преднізолоном внутрішньовенно або перорально; курс повторюють кожні 4 тижні.Лікування препаратом необхідно припинити, якщо в периферичній крові кількість лейкоцитів <Зх109/л і/або кількість тромбоцитів <75 х109/л. Лікування можна продовжити при підвищенні кількості лейкоцитів до > 4х109/л та тромбоцитів >100 х109/л.Зниження лейкоцитів, нейтрофілів та тромбоцитів, як правило, спостерігається на 14 - 20 день, відновлення – через 3-5 тижнів. Під час терапії препаратом рекомендовано проводити контроль показників крові (див. розділ Особливості застосування).При негематологічній токсичності зниження дози повинно базуватися на погіршенні загальних критеріїв токсичності при попередньому курсі лікування. Рекомендовано знизити дозу на 50% при 3-му рівні загальних критеріїв токсичності, припинити застосування препарату – при 4-му рівні загальних критеріїв токсичності. У разі необхідності зниження дози слід проводити індивідуально в 1-й та 2-й день курсу лікування. Застосування пацієнтам з порушенням функції печінки На підставі фармакокінетичних даних немає необхідності в корекції дози для пацієнтів з помірно зниженою функцією печінки (рівень білірубіну в сироватці крові <1,2 мг/дл).Рекомендується зниження дози препарату на 30 % для пацієнтів з середнім ступенем печінкової недостатності (рівень білірубіну в сироватці крові 1,2 - 3 мг/дл). Немає даних щодо застосування пацієнтам з тяжкою печінковою недостатністю (рівень білірубіну в сироватці крові >3 мг/дл) (див. розділ Протипоказання).Застосування пацієнтам з порушенням функції нирокНа підставі фармакокінетичних даних немає необхідності в корекції дози для пацієнтів з кліренсом креатиніну >10 мл/хв. Обмежений досвід застосування пацієнтам з тяжкою нирковою недостатністю.Рекомендації щодо приготування розчину для інфузій.При приготуванні розчину органи дихання, шкіра та слизові оболонки медичного персоналу повинні бути захищені (одягнути рукавички та захисний одяг). При попаданні препарату на шкіру та слизові оболонки необхідно промити їх водою з милом, при попаданні в очі – промити фізіологічним сольовим розчином. Якщо можливо, рекомендовано користуватися одноразовими спеціальними засобами захисту з водонепроникною абсорбуючою поверхнею. Вагітні жінки не повинні розводити цитостатики.Для приготування розчину вміст флакона Рибомустину розчиняють у воді для ін'єкцій, як зазначено нижче:у флакон, що містить 25 мг бендамустину гідрохлориду, додають 10 мл води для ін'єкцій, після чого флакон струшують;у флакон, що містить 100 мг бендамустину гідрохлориду, додають 40 мл води для ін'єкцій, після чого флакон струшують.Відразу ж після одержання прозорого розчину (зазвичай через 5-10 хв) загальну дозу Рибомустину розводять 0,9 % розчином натрію хлориду, при цьому кінцевий об’єм розчину повинен бути близько 500 мл.Розводити Рибомустин можна тільки 0,9 % розчином натрію хлориду; інші розчини для ін'єкцій застосовувати не слід.Необхідно дотримуватися правил асептики.Діти. Рибомустин не застосовують дітям через відсутність даних щодо ефективності та безпеки застосування препарату.

Передозировка:

Максимальною переносимою дозою було 280 мг/м2 у вигляді 30-хвилинної інфузії Рибомустину 1 раз кожні 3 тижні.Серцеві явища загальних критеріїв токсичності 2 ступеня проявлялися ішемічними змінами на ЕКГ та оцінювались як пограничні дози.В подальшому дослідженні при проведенні 30-хвилинної інфузії Рибомустину в 1-й та на 2-й день курсу кожні три тижні максимальна переносима доза була 180 мг/м2. Дозолімітуючою токсичністю була тромбоцитопенія 4 ступеня. В цій схемі лікування серцева токсичність не була дозолімітуючою токсичністю. При передозуванні можливе посилення проявів побічних реакцій.Лікувальні заходиСпецифічного антидоту немає. Для корекції гематологічних побічних ефектів може виникнути потреба в трансплантації кісткового мозку і трансфузійній терапії (тромбоцити, еритроцитарна маса) або застосуванні гематологічних факторів росту. Бендамустину гідрохлорид або його метаболіти при проведенні діалізу видаляються незначною мірою.

Побочные действия:

Найчастішими побічними реакціями бендамустину гідрохлориду є гематологічні побічні реакції (лейкопенія, тромбоцитопенія), шкірна токсичність (алергічні реакції), конституційні симптоми (гарячка), шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання).Побічні реакції перераховані за частотою їх реєстрації відповідно до такої градації: дуже часто (>1/10); часто (>1/100, <1/10); нечасто (>1/1000, <1/100); рідко(>1/10000, <1/1000) і дуже рідко (<1/10000), частота невідома (неможливо оцінити за доступними даними).Інфекції та інвазії: дуже часто: інфекції;рідко: сепсис; дуже рідко: первинна атипова пневмонія.Новоутворення доброякісні, злоякісні:часто: сидром лізису пухлини.З боку крові і лімфатичної системи: дуже часто: лейкопенія, тромбоцитопенія; часто: кровотечі, анемія, нейтропенія;дуже рідко: гемоліз.З боку імунної системи: часто: реакції гіперчутливості; рідко: анафілактична реакція, анафілактоїдна реакція; дуже рідко: анафілактичний шок.З боку нервової системи: часто: безсоння;рідко: сонливість, афонія; дуже рідко: порушення смаку, парестезія, периферична сенсорна нейропатія, антихолінергічний синдром, неврологічні розлади, атаксія, енцефаліт.З боку серця: часто: кардіальна дисфункція, зокрема відчуття серцебиття, стенокардія, аритмія, нечасто: випіт у порожнину перикарда; дуже рідко: тахікардія, інфаркт міокарда, серцева недостатність.Судинні розлади:часто: гіпотензія, гіпертензія;рідко: гостра циркуляторна (судинна) недостатність; дуже рідко: флебіт.З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: часто: легенева дисфункція; дуже рідко: фіброз легенів.З боку шлунково-кишкового тракту:дуже часто: нудота, блювання;часто: діарея, запор, стоматит; дуже рідко: геморагічний езофагіт, шлунково-кишкова кровотеча.З боку шкіри і підшкірної жирової клітковини: часто: алопеція, шкірні розлади; рідко: еритема, дерматит, свербіж, висипання, включаючи макулопапульозні, гіпергідроз.З боку репродуктивної системи і молочних залоз: часто: аменорея; дуже рідко: безпліддя.Гепатобіліарні розлади:частота невідома: печінкова недостатність.Загальні розлади та зміни в місці введення:дуже часто: запалення слизових оболонок, слабкість, пірексія;часто: біль, гарячка, дегідратація, анорексія; дуже рідко: поліорганна недостатність.Дослідження:дуже часто: зниження гемоглобіну, підвищення креатиніну та сечовини;часто: підвищення активності аланінамінотрансферази/аспартатамінотрансферази, лужної фосфатази, рівня білірубіну, гіпокаліємія.Повідомлялося про декілька випадків синдрому Стівенса-Джонсона або токсичного епідермального некролізу у пацієнтів, що одержували терапію бендамустином гідрохлоридом у комбінації з алопуринолом і/або ритуксимабом.Спостерігалося зниження кількості лімфоцитів. Можливе зниження співвідношення СD4/СD8. У пацієнтів з імуносупресією може підвищуватися ризик інфекцій (наприклад оперізувального лишая).Були окремі повідомлення про некроліз, токсичний епідермальний некроліз, синдром лізису пухлини та анафілаксію після випадкового введення препарату поза судину.Повідомлялося про виникнення вторинних пухлин у т. ч. про мієлодиспластичний синдром, мієлопроліферативні розлади, гостру мієлоїдну лейкемію та карциному бронхів. Зв'язок із застосуванням Рибомустину не визначений. Можливі пригнічення функції кісткового мозку; кропив’янка; місцеве подразнення та тромбофлебіт; некроз м’яких тканин після випадкового введення препарату поза судину; панцитопенія; головний біль; запаморочення; фібриляція передсердь; реактивація вірусу гепатиту В.

Лекарственное взаимодействие:

Не виконувалися дослідження in vivo.При одночасному застосуванні Рибомустину з мієлосупресивними засобами дія Рибомустину і/або препаратів, що впливають на кістковий мозок, може потенціюватися. Проведення будь-якого лікування, що ослаблює загальний стан пацієнта або пригнічує функцію кісткового мозку, може підсилювати токсичні ефекти Рибомустину. Одночасне застосування Рибомустину з циклоспорином чи такролімусом може призводити до значної імуносупресії з ризиком розвитку лімфопроліферації. Цитостатики можуть зменшувати вироблення антитіл після вакцинації живими вакцинами та підвищувати ризик виникнення інфекції, що може призвести до летального наслідку. Ризик підвищується у пацієнтів з ослабленою імунною системою внаслідок основного захворювання.Бендамустин метаболізується ізоферментом СYР 1А2 цитохрому Р450 (див. розділ Фармакокінетика). Таким чином, існує потенційна взаємодія з інгібіторами СYР 1А2, такими як флувоксамін, ципрофлоксацин, ацикловір, циметидин.

Срок годности:

3 роки.

Условия хранения:

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Форма выпуска / упаковка:

По 25 мг порошку у флаконах; по 1, 5, 10 або 20 флаконів у картонній коробці.По 100 мг порошку у флаконах; по 1 або 5 флаконів у картонній коробці.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Дополнительно:

Заявник

Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нідерланди / Astellas Pharma Europe B. V.

Місцезнаходження заявника

Сильвіусвег, 62, 2333 BE Лейден, Нідерланди / Sylviusweg, 62, 2333 BE Leiden, the Netherlands.Представництво в Україні: 04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 13, корп. 7-В, офіс 41. У разі виникнення побічних ефектів просимо направляти інформацію до представництва Астеллас Фарма Юроп Б. В. на адресу: 04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 13, корп. 7-В, офіс 41, тел.: 044-490-68-25, факс: 044-490-68-26.

Дополнительные данные

Дозировка:
Рибомустин порошок д/приг. конц. для р-ра д/инф. по 100 мг во флак. №1
Регистрация:
№ UA/11584/01/02 от 15.09.2016. Приказ № 973 от 15.09.2016
Производитель:
МНН:

Внимание

Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Редакция

Автор: Жарікова Юлія
Лікар-педіатр
неонатолог

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, педіатричниий факультет

Этот сайт использует cookies. Вы можете изменить настройки cookies в своём браузере. Узнать больше.