Солодки Корня инструкция по применению

Солодки Корня фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Солодки Корня сироп 250 мг/5 мл по 100 г в бан.
Производитель:
Регистрация:
№ UA/3359/01/01 от 07.07.2015. Приказ № 411 от 07.07.2015
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Stadnik-Anna
Анна Стадник Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 03.03.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: солодки кореня екстракт сухий; 5 мл сиропу містить солодки кореня екстракту сухого (Glycyrrhizае extractum siccum) ((4,0-5,0) : 1) (екстрагент-вода) (у перерахуванні на 8,0 % вміст 18β-гліциризинової кислоти) − 250 мг;допоміжні речовини: натрію бензоат (Е 211), калію сорбат, гліцерин, цукроза, гідроксиетилцелюлоза, кислота лимонна моногідрат, вода очищена.действующее вещество: солодки корня экстракт сухой; 5 мл сиропа содержит солодки корня экстракта сухого (Glycyrrhizae extractum siccum) ((4,0-5,0) : 1) (экстрагент-вода) (в пересчете на 8,0% содержание 18β-глицирризиновой кислоты) − 250 мг;вспомогательные вещества: натрия бензоат (Е 211), калия сорбат, глицерин, сахароза, гидроксиэтилцеллюлоза, кислота лимонная моногидрат, вода очищенная.Лекарственная форма. Сироп.Основные физико-химические свойства: вязкая жидкость бурого цвета, со специфическим запахом и вкусом. Фармакотерапевтическая группа. Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Код АТХ R05С A.

Производитель:

Борщаговский ХФЗ, НПЦ, ПАО

Фармакотерапевтическая группа:

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка.Корень солодки голої містить гліциризин, калієву та кальцієву солі гліциризинової кислоти, флавонові глікозиди (ліквіритин, ліквіритигенін, ліквіритозид). Відхаркувальна дія препаратів солодки пов’язана з вмістом гліциризину, що стимулює активність війчастого епітелію трахеї та бронхів, посилює секреторну функцію слизових оболонок верхніх дихальних шляхів.Спазмолітична дія препарату на гладенькі м’язи дихальних шляхів зумовлена наявністю флавонових сполук, серед яких найактивнішим є ліквіритозид; протизапальний (кортикостероїдоподібний) ефект – наявністю гліциризинової кислоти, що звільняється при гідролізі гліциризину. Фармакокінетика. Не вивчалася.Фармакодинамика. Корень солодки голой содержит глициризин, калиевую и кальциевую соли глицирризиновой кислоты, флавоновые гликозиды (ликвиритин, ликвиритигенин, ликвиритозид). Отхаркивающее действие препаратов солодки связано с содержанием глицирризина, который стимулирует активность реснитчатого эпителия трахеи и бронхов, усиливает секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Спазмолитическое действие препарата на гладкие мышцы дыхательных путей обусловлено наличием флавоновых соединений, среди которых наиболее активен ликвиритозид; противовоспалительный (кортикостероидоподобный) эффект – наличием глицирризиновой кислоты, которая освобождается при гидролизе глицирризина. Фармакокинетика. Не изучалась.Клинические характеристики.

Показания к применению:

У складі комплексної терапії інфекційно-запальних захворювань дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем та утрудненим відходженням мокротиння (хронічні та гострі бронхіти, бронхопневмонія, бронхоектатична хвороба). В составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, которые сопровождаются кашлем и затрудненным отхождением мокроты (хронические и острые бронхиты, бронхопневмония, бронхоэктатическая болезнь).

Противопоказания:

Індивідуальна підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату;порушення функції печінки та нирок;гіпокаліємія;артеріальна гіпертензія;тяжка ступінь ожиріння.Индивидуальная повышенная чувствительность к любым компонентам препарата; нарушение функции печени и почек;гипокалиемия;артериальная гипертензия;тяжелая степень ожирения.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Гипокалиемия (в результате чрезмерного применения корня солодки) может усиливаться при взаимодействии с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами и препаратами, влияющими на сердечный ритм (например, хинидин). При совместном применении с препаратами, вызывающими развитие гипокалиемии (тиазидные и петлевые диуретики, адренокортикостероиды и слабительные лекарственные средства) может быть нарушение электролитного баланса. Поэтому не следует применять длительное время Солодки корня сироп одновременно с вышеперечисленными лекарственными средствами.При одновременном применении любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения:

З обережністю застосовувати пацієнтам, хворим на цукровий діабет, через вміст цукру у сиропі.5 мл сиропу містять 0,142 хлібні одиниці.Не рекомендується застосовувати препарат протягом тривалого часу. Застосування у період вагітності або годування груддю.Препарат протипоказаний у період вагітності, оскільки солодка гола підвищує рівень естрогенів, внаслідок чого порушується гормональний баланс.При необхідності прийому препарату жінкам, які годують груддю, на період лікування годування груддю слід припинити. Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.Не впливає на здатність керувати автотранспортом та потенційно небезпечними механізмами.С осторожностью применять пациентам, больным сахарным диабетом, из-за содержания сахара в сиропе. 5 мл сиропа содержат 0,142 хлебные единицы.Не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени. Применение в период беременности или кормления грудью.Препарат противопоказан в период беременности, так как солодка голая повышает уровень эстрогенов, вследствие чего нарушается гормональный баланс. При необходимости приема препарата женщинам, кормящим грудью, на период лечения кормление грудью следует прекратить.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Не влияет на способность управлять автотранспортом и потенциально опасными механизмами.

Способ применения и дозы:

Сироп солодкового кореня призначати внутрішньо після прийому їжі 3-4 рази на добу. Перед застосуванням препарат не розводити, проте після прийому запивати достатньою кількістю рідини (чаю або теплої води). Дорослим і дітям віком від 12 років рекомендується приймати по 15 мл сиропу на прийом; дітям віком від 1 до 3 років − 2,5 мл на прийом;дітям віком від 4 до 6 років − 2,5-5 мл на прийом;дітям віком від 7 до 9 років − 5-7,5 мл на прийом;дітям віком від 10 до 12 років − 7,5-10 мл на прийом.Дозу препарату вимірювати за допомогою дозувальної ложки.Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.Діти.Препарат призначати дітям віком від 1 року. Сироп солодкового корня назначать внутрь после еды 3-4 раза в сутки. Перед применением препарат не разводить, однако после приема запивать достаточным количеством жидкости (чая или теплой воды). Взрослым и детям с 12 лет рекомендуется принимать по 15 мл сиропа на прием; детям с 1 до 3 лет − 2,5 мл на прием; детям с 4 до 6 лет − 2,5-5 мл на прием; детям с 7 до 9 лет − 5-7,5 мл на прием; детям с 10 до 12 лет − 7,5-10 мл на прием.Дозу препарата измерять с помощью дозирующей ложки.Длительность курса лечения определяется врачом индивидуально для каждого пациента с учетом характера, степени тяжести и особенностей течения заболевания, стабильности достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата. Дети.Препарат назначать детям с 1 года.

Передозировка:

Можливе посилення побічних ефектів. Лікування: симптоматичне.Возможно усиление побочных эффектов.Лечение: симптоматическое.

Побочные действия:

При індивідуальній підвищеній чутливості можливий розвиток алергічних реакцій, включаючи висипання, свербіж, гіперемію шкіри, набряки. Тривале застосування препаратів солодки у надмірних дозах може спричинити порушення водно-електролітного балансу і призвести до утворення набряків, розвитку гіпокаліємії; в окремих випадках можливі підвищення артеріального тиску, гіпокаліємічна міопатія та міоглобінурія. У разі виникнення будь-яких небажаних явищ пацієнту необхідно припинити застосування препарату та звернутися до лікаря!При индивидуальной повышенной чувствительности возможно развитие аллергических реакций, включая сыпь, зуд, гиперемию кожи, отеки. Длительное применение препаратов солодки в чрезмерных дозах может вызвать нарушение водно-электролитного баланса и привести к образованию отеков, развитию гипокалиемии; в отдельных случаях возможны повышение артериального давления, гипокалиемическая миопатия и миоглобинурия.В случае возникновения любых нежелательных явлений пациенту необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу!

Лекарственное взаимодействие:

Гіпокаліємія (у результаті надмірного застосування кореня солодки) може посилюватися при взаємодії з серцевими глікозидами, антиаритмічними препаратами та препаратами, які впливають на серцевий ритм (наприклад, хінідин).При сумісному застосуванні з препаратами, що зумовлюють розвиток гіпокаліємії (тіазидні та петльові діуретики, адренокортикостероїди та проносні лікарські засоби) може бути порушення електролітного балансу. Тому не слід застосовувати тривалий час Солодки кореня сироп одночасно з переліченими вище лікарськими засобами.При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Срок годности:

2 роки. Після першого розкриття упаковки препарат можна застосовувати протягом 6 місяців при температурі зберігання не вище 25 ºС.Не слід застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.Умови зберігання. В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.Зберігати в недоступному для дітей місці.2 года. После первого раскрытия упаковки препарат можно применять на протяжении 6 месяцев при температуре не выше 25 оС.Не следует применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения:

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС.Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска / упаковка:

По 50 мл, 100 мл , 200 мл у флаконах та пачці разом з ложкою дозувальною. По 100 мл у банках та пачці разом з ложкою дозувальною. По 50 мл, 100 мл, 200 мл во флаконах и пачке вместе с ложкой дозирующей. По 100 мл в банках и пачке вместе с ложкой дозирующей. Категория отпуска. Без рецепта.

Категория отпуска:

Без рецепта.
Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

МНН:
Фарм. группа:
Код АТХ :

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Солодки Корня
Производитель:Борщаговский ХФЗ, НПЦ, ПАО
Форма выпуска:По 50 мл, 100 мл , 200 мл у флаконах та пачці разом з ложкою дозувальною. По 100 мл у банках та пачці разом з ложкою дозувальною. По 50 мл, 100 мл, 200 мл во флаконах и пачке вместе с ложкой дозирующей. По 100 мл в банках и пачке вместе с ложкой дозирующей. Категория отпуска. Без рецепта.
Регистрационное удостоверение:№ UA/3359/01/01 от 07.07.2015. Приказ № 411 от 07.07.2015
МНН:Glycyrrhiza
Условия отпуска:Без рецепта.
Состав:

діюча речовина: солодки кореня екстракт сухий; 5 мл сиропу містить солодки кореня екстракту сухого (Glycyrrhizае extractum siccum) ((4,0-5,0) : 1) (екстрагент-вода) (у перерахуванні на 8,0 % вміст 18β-гліциризинової кислоти) − 250 мг;допоміжні речовини: натрію бензоат (Е 211), калію сорбат, гліцерин, цукроза, гідроксиетилцелюлоза, кислота лимонна моногідрат, вода очищена.действующее вещество: солодки корня экстракт сухой; 5 мл сиропа содержит солодки корня экстракта сухого (Glycyrrhizae extractum siccum) ((4,0-5,0) : 1) (экстрагент-вода) (в пересчете на 8,0% содержание 18β-глицирризиновой кислоты) − 250 мг;вспомогательные вещества: натрия бензоат (Е 211), калия сорбат, глицерин, сахароза, гидроксиэтилцеллюлоза, кислота лимонная моногидрат, вода очищенная.Лекарственная форма. Сироп.Основные физико-химические свойства: вязкая жидкость бурого цвета, со специфическим запахом и вкусом. Фармакотерапевтическая группа. Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Код АТХ R05С A.

Фармакологическая группа:Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.
Реклама
Найдены ферменты для получения универсальной группы крови
Простой метод переливания крови из одной группы в ...
Для устранения паралича будут проводить трансплантацию клеток
Впервые в мире польские хирурги в сотрудничестве с...
Реклама
Антибиотики при бронхите
Антибиотик при бронхите — действенный способ актив...
Можно ли умереть от ОРВИ
В большинстве случаев ОРВИ не опасны для жизни. Но...
Реклама
Диетологи объяснили, какие сорта сыров следует включать в рацион больным гипертонией
Сыры, которые производят из сыворотки, более нежны...
Пиво может защитить от развития болезни Альцгеймера: ученые
Болезнь Альцгеймера — это прогрессирующее невролог...
Реклама