Таксолик инструкция по применению

Таксолик фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Таксолик концентрат д/приг. р-ра д/инф., 40 мг/мл по 120 мг во флак. №1 с р-лем
Производитель:
Регистрация:
№ UA/6324/01/01 от 09.07.2012. Приказ № 909 от 29.12.2015
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Фото аватара
Юлия Жарикова Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 03.03.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: 1 мл концентрату містить 40 мг доцетакселу безводного;допоміжні речовини: полісорбат 80, кислота лимонна безводна;склад розчинника: 1 мл розчинника містить 120 мг етанолу 96 % (об/об) у перерахуванні на етанол, вода для ін’єкцій.

Производитель:

ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК».

Фармакотерапевтическая группа:

Антинеопластические средства. Алкалоиды барвинка и их аналоги.

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка.Доцетаксел є антинеопластичним препаратом, механізм дії якого базується на тому, що препарат сприяє накопиченню тубуліну у мікротрубочках клітин та перешкоджає їх розпаду, що веде до значного зниження рівня вільного тубуліну. Зв'язування доцетакселу з мікротрубочками не змінює кількість протофіламентів.Доцетаксел порушує мікротубулярну мережу, яка відіграє важливу роль для реалізації вітальних функцій клітини як під час мітозу, так і в інтерфазі. Доцетаксел проявляє цитотоксичність щодо різних людських ліній пухлинних клітин, а також до клітин щойно видалених пухлин людей.Доцетаксел досягає значних концентрацій у міжклітинній рідині і забезпечує високу тривалість життя клітин. Крім того, доцетаксел виявляє активність щодо деяких, (хоча і не до всіх), клітинних ліній, у яких має місце експресія р-глікопротеїну, що кодується геном медикаментозної полірезистентності. Дія доцетакселу не залежить від режиму застосування та проявляється широким спектром видів протипухлинної активності щодо поширених пухлин.Фармакокінетика.АбсорбціяФармакокінетичний профіль доцетакселу не залежить від дози і відповідає трикамерній фармакокінетичній моделі з періодами напіввиведення для α-, β- та γ-фаз 4 хв, 36 хв та 11,1 години відповідно. Така тривалість цього показника для останньої фази частково зумовлена відносно повільним відтоком з периферійної камери. РозподілПісля застосування дози 100 мг/м2, що вводилася інфузійно протягом 1 години, середня пікова концентрація препарату у плазмі – 3,7 мкг/мл – була отримана з відповідною АUС 4,6 мкг/мл/год. Середні показники загального кліренсу та рівноважного об’єму розподілу препарату склали відповідно 21 л/м2/год та 113 л. Міжіндивідуальні відмінності загального кліренсу досягали приблизно 50 %. Доцетаксел зв’язується з білками плазми більш ніж на 95 %. ЕлімінаціяПісля окисного метаболізму трет-бутилової ефірної групи під дією цитохрому Р450 доцетаксел виводиться як із сечею, так і з калом протягом 7 днів; екскреція із сечею складає 6 %, із калом – 75 %. Близько 80 % доцетакселу, що міститься у калі, виводиться протягом перших 48 годин у вигляді одного основного неактивного метаболіту, трьох другорядних метаболітів та дуже малої кількості препарату в незміненому вигляді.Особливі групи пацієнтівВік та статьНа фармакокінетику препарату не впливає ані вік, ані стать пацієнтів. Печінкова дисфункціяУ пацієнтів, у яких за даними біохімічного аналізу крові легкі та помірні порушення функції печінки (рівні АЛТ, АСТ у ≥ 1,5 рази вище за верхню межу норми (ВМН), разом зі зростанням рівня лужної фосфатази ≥ 2,5 рази вище за ВМН), загальний кліренс препарату знижується в середньому на 27 % (див. розділ Спосіб застосування та дози).Затримка рідини в організміКліренс доцетакселу не змінювався у хворих із легкою або помірною затримкою рідини в організмі; даних про кліренс доцетакселу у хворих із тяжкою затримкою рідини в організмі немає.Комбінована терапіяПри застосуванні в комбінації з іншими препаратами доцетаксел не впливав на кліренс та рівень доксорубіцину та його метаболітів у плазмі крові. Фармакокінетика доцетакселу, доксорубіцину та циклофосфаміду не змінювалася при їх одночасному застосуванні.Капецитабін не впливає на фармакокінетику доцетакселу (Сmах та АUС) та навпаки, доцетаксел не впливає на фармакокінетику відповідного метаболіту капецитабіну – 5'-DFUR (5'-дезокси-5-фторуридину).Кліренс доцетакселу, що застосовувався у комбінації з цисплатином, був подібний до того, що спостерігався при монотерапії доцетакселом. Фармакокінетичний профіль цисплатину, введеного одразу після інфузії доцетакселу, є подібним до того, що спостерігався при монотерапії цисплатином.Комбіноване застосування доцетакселу, цисплатину та 5-фторурацилу не змінює фармакокінетику жодного з цих лікарських препаратів.Преднізон не впливає на фармакокінетику доцетакселу після стандартної премедикації дексаметазоном.

Показания к применению:

Рак молочної залозиТаксолік у комбінації з доксорубіцином і циклофосфамідом призначений для ад'ювантної терапії хворих з:операбельним раком молочної залози з ураженням лімфатичних вузлів;операбельним раком молочної залози без ураження лімфатичних вузлів.Хворим з операбельним раком молочної залози без ураження лімфовузлів ад'ювантну терапію слід проводити, якщо пацієнти підлягають хіміотерапії відповідно до прийнятих міжнародних критеріїв для первинної терапії ранніх стадій раку молочної залози.Таксолік у комбінації з доксорубіцином призначений для лікування хворих з місцевопрогресуючим або метастатичним раком молочної залози, які раніше не отримували цитотоксичну терапію з приводу цього захворювання.Таксолік як монотерапія призначений для лікування хворих з місцевопрогресуючим або метастатичним раком молочної залози після неефективної цитотоксичної терапії, яка включала антрациклін або алкілувальний препарат.Таксолік у комбінації з трастузумабом призначений для лікування хворих з метастатичним раком молочної залози з підвищеною експресією HER-2 пухлинними клітинами, які раніше не отримували хіміотерапію з приводу метастазів.Таксолік у комбінації з капецитабіном призначений для лікування хворих з місцевопрогресуючим або метастатичним раком молочної залози після неефективної терапії, яка включала антрациклін.Недрібноклітинний рак легенівТаксолік призначений для лікування хворих з місцевопрогресуючим або метастатичним недрібноклітинним раком легенів після неефективної хіміотерапії.Таксолік у комбінації з цисплатином призначений для лікування хворих з неоперабельним, місцевопрогресуючим або метастатичним недрібноклітинним раком легенів, якщо попередня хіміотерапія з цього приводу не проводилася.Рак передміхурової залозиТаксолік у комбінації з преднізоном або преднізолоном призначений для лікування хворих з гормонорефрактерним метастатичним раком передміхурової залози.Аденокарцинома шлункаТаксолік у комбінації з цисплатином і 5-фторурацилом призначений для лікування хворих з метастатичною аденокарциномою шлунка, у тому числі аденокарциномою гастро-езофагального відділу, які попередньо не отримували хіміотерапію з приводу метастазів.Рак голови та шиїТаксолік у комбінації з цисплатином та 5-фторурацилом призначений для індукційної терапії хворих на місцевопрогресуючу сквамозно-клітинну карциному голови та шиї.

Противопоказания:

Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-яких допоміжних речовин. Вихідний рівень нейтрофілів < 1500 клітин/мм3. Вагітність або період годування груддю. Тяжкі порушення функції печінки (див. розділи Спосіб застосування та дози та Особливості застосування). Слід враховувати також протипоказання для застосування інших лікарських препаратів, які призначаються у комбінації з доцетакселом.

Особенности применения:

У пацієнтів з раком молочної залози або недрібноклітинним раком легень у разі відсутності протипоказань премедикація кортикостероїдами для перорального застосування, такими як дексаметазон 16 мг на добу (наприклад 8 мг двічі на день) протягом 3 днів, починаючи за 1 день до призначення доцетакселу, може зменшити частоту розвитку та вираженість затримки рідини в організмі та реакцій гіперчутливості. У пацієнтів з раком простати премедикація проводиться пероральним препаратом дексаметазону у дозі 8 мг за 12 годин, 3 години та 1 годину до початку інфузії доцетакселу. Гематологічні зміни при застосуванні препаратуНайчастіша побічна реакція при лікуванні доцетакселом – нейтропенія. Найнижчі рівні нейтрофілів спостерігалися в середньому на 7-й день лікування, але час досягнення піку нейтропенії міг бути коротшим у пацієнтів, які раніше зазнавали неодноразових курсів протипухлинної терапії. У всіх пацієнтів, які приймають доцетаксел, необхідно проводити ретельний моніторинг картини периферичної крові. Доцетаксел можна вводити повторно у складі нового циклу хіміотерапії лише після того, як кількість нейтрофілів після завершення попереднього циклу відновиться до ≥1500 клітин/мм3.Якщо на тлі лікування доцетакселом розвивається тяжка нейтропенія (<500 клітин/мм3 протягом 7 днів або довше), рекомендується зменшити дозу препарату в наступному циклі хіміотерапії або застосувати відповідне симптоматичне лікування.У пацієнтів, які отримували комбіновану терапію доцетакселом, цисплатином та 5-фторурацилом, фебрильна нейтропенія та нейтропенічні інфекції розвивалися рідше, якщо застосовувався Г-КСФ. Пацієнти, які лікуються за цією схемою, для зниження ризику ускладнених нейтропеній (фебрильної нейтропенії, тривалої нейтропенії або нейтропенічних інфекцій) мають отримувати профілактично Г-КСФ. Пацієнти, які лікуються за цією схемою, повинні перебувати під ретельним наглядом (див. розділ Спосіб застосування та дози та Побічні реакції).У пацієнтів, які отримували лікування доцетакселом у комбінації з доксорубіцином і циклофосфамідом, фебрильна нейтропенія та/або нейтропенічна інфекція виникали рідше, якщо хворі проходили первинну профілактику за допомогою Г-КСФ. Для пацієнтів, які отримують ад'ювантну терапію за цією схемою з приводу раку молочної залози, доцільно розглянути можливість первинної профілактики Г-КСФ для зниження ризику ускладненої нейтропенії (фебрильної нейтропенії, пролонгованої нейтропенії чи нейтропенічної інфекції). Пацієнти, які отримують лікування за цією схемою, повинні перебувати під ретельним наглядом (див. розділи Спосіб застосування та дози та Побічні реакції).Реакції гіперчутливостіНеобхідно ретельно контролювати стан пацієнтів щодо можливих реакцій гіперчутливості, особливо під час першої та другої інфузії. Реакції гіперчутливості можуть розвиватися вже у перші хвилини після початку інфузії доцетакселу, тому слід мати в наявності всі необхідні засоби для лікування артеріальної гіпотензії та бронхоспазму.Реакція гіперчутливості з незначними симптомами, такими як почервоніння чи локалізовані реакції з боку шкіри, не потребує переривання терапії. Однак тяжкі реакції, такі як виражена артеріальна гіпотензія, бронхоспазм чи генералізовані висипання/еритема, потребують негайного припинення введення доцетакселу та проведення відповідної терапії. Для пацієнтів, які перенесли тяжку реакцію гіперчутливості, повторне застосування доцетакселу протипоказане.Реакції з боку шкіриСпостерігалися випадки розвитку локалізованої еритеми шкіри кінцівок (на долонях та підошвах стоп), що супроводжувалася набряком та подальшою десквамацією епітелію.Повідомлялося також про випадки тяжких симптомів, наприклад, поширених шкірних висипань з подальшою десквамацією епітелію, які обумовлювали необхідність переривання лікування доцетакселом або повної відміни препарату.Затримка рідини в організміНеобхідно ретельно контролювати стан пацієнтів, у яких спостерігається значна затримка рідини в організмі, наприклад у вигляді плеврального, перикардіального випоту та асциту.Респіраторні розладиПовідомлялося про випадки гострого респіраторного дистрес-синдрому, інтерстиціальної пневмонії/пневмоніту, інтерстиціального захворювання легень, фіброзу легень та дихальної недостатності, які можуть бути летальними. У пацієнтів, які отримували супутню променеву терапію, спостерігалися випадки променевого пневмоніту.При виникненні нових легеневих симптомів або посиленні вже існуючих необхідно забезпечити пильний нагляд за пацієнтом, невідкладне обстеження та належне лікування. До встановлення діагнозу терапію доцетакселом рекомендується припинити. Раннє застосування засобів підтримувальної терапії може допомогти покращити стан пацієнта. Слід ретельно оцінити користь від поновлення терапії доцетакселом.Пацієнти з порушенням функції печінкиПацієнти, в яких на тлі монотерапії доцетакселом 100 мг/м2 поверхні тіла визначаються підвищені рівні трансаміназ (АЛТ і/або АСТ) більш ніж у 1,5 рази порівняно з ВМН і лужної фосфатази більш ніж у 2,5 рази порівняно з ВМН, мають більш високий ризик розвитку тяжких побічних реакцій, таких як летальні наслідки внаслідок токсичної дії препарату, в тому числі внаслідок сепсису та шлунково-кишкової кровотечі, а також фебрильної нейтропенії, інфекції, тромбоцитопенії, стоматиту та астенії. У зв'язку з цим рекомендована доза доцетакселу для пацієнтів з підвищеними рівнями печінкових ферментів становить 75 мг/м2 поверхні тіла; вміст печінкових ферментів необхідно визначати перед початком лікування та перед кожним новим циклом хіміотерапії.Для пацієнтів, у яких спостерігається підвищення сироваткового рівня білірубіну (> ВМН) і/або АЛТ і АСТ більш ніж у 3,5 рази порівняно з ВМН, що супроводжується підвищенням рівня лужної фосфатази більш ніж у 6 разів порівняно з ВМН, зменшення дози не рекомендується, але доцетаксел взагалі не слід застосовувати, якщо немає крайньої необхідності.При лікуванні хворих з аденокарциномою шлунка доцетакселом в комбінації з цисплатином і 5-фторурацилом у разі підвищення рівнів АЛТ і/або АСТ більш ніж у 1,5 рази порівняно з ВМН, лужної фосфатази – більше ніж у 2,5 рази порівняно з ВМН, білірубіну – більше ВМН, препарат не слід застосовувати, якщо немає крайньої необхідності. Даних про застосування доцетакселу у комбінованій терапії при інших показаннях у хворих із порушенням функції печінки немає.Пацієнти з порушенням функції нирокДаних про лікування доцетакселом пацієнтів із тяжкими порушеннями функції нирок немає.Нервова системаВиникнення серйозних периферичних нейротоксичних явищ вимагає зменшення дози препарату (див. розділ Спосіб застосування та дози).Кардіотоксична діяУ пацієнтів, які приймали доцетаксел у комбінації з трастузумабом, особливо якщо в попередньому курсі хіміотерапії застосовувалися антрацикліни (доксорубіцин чи епірубіцин), спостерігалися випадки розвитку серцевої недостатності. Така серцева недостатність могла бути помірною або тяжкою і асоціювалася з високим ризиком летального наслідку.Якщо є необхідність застосовувати доцетаксел у комбінації з трастузумабом, слід до початку терапії оцінити стан серцево-судинної системи пацієнта. Під час лікування цими препаратами необхідно регулярно контролювати функцію серця (наприклад, кожні 3 місяці), що допоможе виявити пацієнтів, у яких може розвинутися кардіальна дисфункція.Більш детальна інформація міститься у Загальній характеристиці лікарського засобу трастузумабу.Розлади з боку органів зоруУ пацієнтів, які отримували доцетаксел, спостерігалися випадки кистоподібного набряку макули (КНМ). Пацієнтам з порушеннями зору необхідно зробити невідкладне та повне офтальмологічне обстеження. У випадку діагностування КНМ необхідно відмінити доцетаксел і розпочати відповідне лікування (див. розділ Побічні реакції).Інші застереженняПротягом усього періоду лікування (як для чоловіків, так і для жінок) та впродовж принаймні 6 місяців після його припинення (лише для чоловіків) потрібно застосовувати методи контрацепції (див. розділ Застосування у період вагітності або годування груддю). Додаткові застереження щодо застосування доцетакселу для ад'ювантної терапії раку молочної залозиУскладнена нейтропеніяДля пацієнтів, у яких розвивається ускладнена нейтропенія (тривала нейтропенія, фебрильна нейтропенія або інфекції), слід розглянути доцільність застосування Г-КСФ та зменшення дози доцетакселу.Реакції з боку шлунково-кишкового трактуТакі симптоми як біль у животі, чутливість та болісність живота при пальпації, гарячка, діарея (на тлі нейтропенії чи без неї), можуть бути проявами серйозної гастроінтестинальної токсичності і вимагають негайного обстеження та лікування.Застійна серцева недостатністьСлід спостерігати за станом пацієнтів для виявлення можливих симптомів застійної серцевої недостатності під час лікування і в ході подальшого спостереження. Було показано, що у пацієнтів, які отримують терапію за схемою доцетаксел, доксорубіцин і циклофосфамід з приводу раку молочної залози з метастазами в лімфатичні вузли, протягом першого року після лікування підвищується ризик розвитку ЗСН (див. розділи Побічні реакції та Фармакодинамічні властивості).ЛейкозРизик відстроченої маніфестації мієлодисплазії або розвитку гострого мієлолейкозу у пацієнтів, які лікувалися комбінацією доцетакселу, доксорубіцину та циклофосфаміду, обумовлює необхідність контролю основних гематологічних показників у ході подальшого спостереження.Пацієнти з метастазами в ≥ 4 лімфатичні вузлиОскільки переваги, які спостерігалися у пацієнтів з метастазами у 4 і більше лімфовузлів, не були статистично значущими для безрецидивної виживаності (БРВ) та загальної виживаності (ЗВ), у остаточному аналізі не було у повній мірі продемонстровано позитивне співвідношення користь/ризик схеми терапії доцетаксел, доксорубіцин і циклофосфамід у таких пацієнтів (див. розділ Фармакодинамічні властивості).Пацієнти літнього вікуДані про застосування доцетакселу у комбінації з доксорубіцином та циклофосфамідом особам віком від 70 років відсутні.При застосуванні у комбінації з цисплатином та 5-фторурацилом слід забезпечити ретельний нагляд за пацієнтами літнього віку.Застереження щодо допоміжних речовинЦей лікарський препарат містить етиловий спирт, кількість якого становить 50 % від загального об'єму концентрату, тобто до 0,395 г (0,5 мл) на один флакон; за кількістю спирту це еквівалентно 10 мл пива або 4 мл вина.Це обумовлює шкідливість препарату для пацієнтів, які страждають на алкоголізм, а також при лікуванні дітей та пацієнтів, які належать до груп високого ризику, наприклад, осіб із захворюваннями печінки або з епілепсією.Інструкції щодо застосування та поводження з препаратом (Особливі запобіжні заходи при видаленні невикористаних лікарських засобів чи їх відходів)Доцетаксел відноситься до антинеопластичних препаратів і, як і будь-який інший потенційно токсичний засіб, вимагає дотримання заходів безпеки при поводженні з ним та приготуванні розчинів із препаратом Таксолік. При роботі з препаратом рекомендоване використання захисних рукавичок.Якщо концентрат Таксолік або його розчин для інфузій потрапив на шкіру, потрібно негайно та ретельно змити його водою з милом. Якщо концентрат Таксолік або його розчин для інфузій потрапив на слизові оболонки, потрібно негайно та ретельно змити його водою.

Применение в период беременности или кормления грудью:

Даних про застосування доцетакселу вагітними жінками немає. В експериментах на тваринах доцетаксел виявляв ембріотоксичний та фетотоксичний вплив; крім того, у пацюків застосування препарату призвело до зниження фертильності. Як і інші цитотоксичні лікарські препарати, доцетаксел у разі застосування вагітним жінкам може завдати шкідливого впливу на плід. У зв'язку з цим доцетаксел не можна призначати під час вагітності, за винятком випадків, коли для цього існує нагальна потреба. Жінкам репродуктивного віку, які приймають доцетаксел, слід рекомендувати уникати вагітності і негайно повідомити лікаря у разі настання вагітності.Протягом усього періоду лікування слід користуватися ефективними методами контрацепції.Доцетаксел виявляє генотоксичну дію і може впливати на фертильність дослідних тварин-самців. Таким чином чоловікам, які приймають доцетаксел, рекомендовано застосовувати належні засоби контрацепції під час лікування і впродовж 6 місяців після його припинення. Їм слід звернутися за консультацією щодо консервування сперми перед початком лікування.Доцетаксел є ліпофільною субстанцією, але невідомо, чи проникає він у грудне молоко.Отже, враховуючи ризик розвитку побічних ефектів у немовлят, які перебувають на вигодовуванні грудним молоком, протягом курсу лікування доцетакселом слід припинити годування дитини груддю.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:

Дослідження по вивченню впливу доцетакселу на здатність керувати автотранспортом та працювати з механізмами не проводилися. Спирт, що міститься в доцетакселі, може порушувати здатність пацієнтів керувати автотранспортом та працювати з механізмами.

Дети:

Таксолік не рекомендований для застосування дітям через обмежену кількість доказових даних щодо безпеки і/або ефективності препарату у цієї категорії хворих. Результати досліджень щодо ефективності та безпеки застосування Таксоліку при лікуванні дітей не отримані.Безпечність та ефективність Таксоліку в лікуванні карциноми носоглотки у дітей віком від 1 місяця до 18 років поки що не встановлені.Немає значущих доказових даних про застосування Таксоліку дітям для лікування раку молочної залози, недрібноклітинного раку легенів, раку передміхурової залози, аденокарциноми шлунка, а також раку голови та шиї, за винятком низькодиференційованої карциноми носоглотки II і III типів.

Способ применения и дозы:

Застосування доцетакселу має обмежуватися відділеннями, що спеціалізуються на цитотоксичній хіміотерапії. Доцетаксел повинен призначатися виключно під наглядом фахівця, компетентного у застосуванні протиракової хіміотерапії!Рекомендовані дозиПри лікуванні раку молочної залози, недрібноклітинного раку легень, раку шлунка та раку голови та шиї може застосовуватися (якщо не протипоказана) премедикація кортикостероїдами для перорального застосування, такими як дексаметазон 16 мг на добу (наприклад, 8 мг двічі на день) протягом 3 днів; перша доза призначається за 1 день до першого введення доцетакселу (див. розділ Особливості застосування). Для зменшення ризику гематологічних проявів токсичності доцетакселу може профілактично застосовуватися гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор (Г-КСФ).При лікуванні раку простати рекомендований режим премедикації пероральним дексаметазоном, враховуючи одночасне застосування преднізону чи преднізолону, має включати призначення 8 мг препарату за 12 годин, за 3 години та за 1 годину до початку першої інфузії доцетакселу (див. розділ Особливості застосування).Доцетаксел вводиться інфузійно протягом однієї години кожні 3 тижні. Рак молочної залозиДля ад’ювантної терапії операбельного раку молочної залози з ураженням лімфатичних вузлів та без нього рекомендована доза доцетакселу становить 75 мг/м2, що вводиться через 1 годину після застосування доксорубіцину (50 мг/м2) та циклофосфаміду (500 мг/м2) кожні 3 тижні, всього 6 циклів (див. також підрозділ Корекція дози під час лікування). Для лікування пацієнток з місцевопрогресуючим або метастатичним раком молочної залози рекомендована доза доцетакселу для монотерапії становить 100 мг/м2. Як терапію першої лінії доцетаксел 75 мг/м2 застосовують у комбінації з доксорубіцином (50 мг/м2).У комбінації з трастузумабом (що вводиться щотижня) доцетаксел застосовують у рекомендованій дозі 100 мг/м2 кожні 3 тижні. Перша інфузія препарату проводиться наступного дня після введення першої дози трастузумабу. В подальшому дози доцетакселу призначаються негайно після завершення інфузій трастузумабу, якщо щойно введений трастузумаб добре переноситься хворим. Особливості дозування та способу призначення трастузумабу викладені в Загальній характеристиці лікарського засобу трастузумабу. У комбінації з капецитабіном доцетаксел застосовується в рекомендованій дозі 75 мг/м2 кожні 3 тижні; капецитабін при цьому вводиться у дозі 1250 мг/м2 двічі на день (не пізніше ніж через 30 хв після їжі) протягом 2 тижнів з наступною 1-тижневою перервою. Особливості розрахунку дози капецитабіну відповідно до площі поверхні тіла викладені в Загальній характеристиці лікарського засобу капецитабіну. Недрібноклітинний рак легеньПри лікуванні пацієнтів з недрібноклітинним раком легень, що раніше не отримували хіміотерапію, рекомендоване застосування доцетакселу в дозі 75 мг/м2, одразу після чого вводиться цисплатин 75 мг/м2 протягом 30-60 хв. Для лікування пацієнтів, у яких раніше хіміотерапія препаратами на основі платини виявилася неуспішною, рекомендована монотерапія доцетакселом у дозі 75 мг/м2.Рак простатиРекомендована доза доцетакселу становить 75 мг/м2. При цьому безперервним курсом призначається також преднізон або преднізолон 5 мг двічі на день перорально (див. розділ Фармакодинамічні властивості).Аденокарцинома шлункаРекомендована доза доцетакселу становить 75 мг/м2, що вводиться інфузійно протягом 1 години, одразу після чого призначається цисплатин 75 мг/м2 інфузійно протягом 1-3 годин (обидва препарати застосовуються лише в 1-й день циклу); негайно після закінчення введення цисплатину починається інфузія 5-фторурацилу (750 мг/м2/добу), що продовжується безперервно 5 діб. Цей цикл повторюється кожні 3 тижні. При цьому пацієнти повинні отримувати премедикацію антиеметичними препаратами та відповідну гідратацію (отримувати достатньо рідини) на тлі введення цисплатину. Для зменшення ризику гематологічних проявів токсичності хіміотерапії повинен профілактично застосовуватися Г-КСФ (див. також підрозділ Корекція дози під час лікування).Рак голови та шиїПацієнти повинні отримувати премедикацію антиеметичними препаратами та відповідну гідратацію (до та після введення цисплатину). Для зменшення ризику гематологічних проявів токсичності хіміотерапії може профілактично застосовуватися Г-КСФ. Всі пацієнти, що брали участь у клінічних дослідженнях доцетакселу, отримували антибіотики з метою профілактики.Індукційна хіміотерапія, після якої призначається променева терапія.Для індукційної хіміотерапії неоперабельної місцевопрогресуючої сквамозно-клітинної карциноми голови та шиї (СККГШ) рекомендована доза доцетакселу становить 75 мг/м2, що вводиться інфузійно протягом 1 години, одразу після чого в 1-й день циклу призначається цисплатин 75 мг/м2 інфузійно протягом 1-3 годин; негайно після закінчення введення цисплатину починається інфузія 5-фторурацилу (750 мг/м2/добу), що продовжується безперервно 5 діб. У такому режимі ці препарати призначаються кожні 3 тижні протягом 4 циклів. Після хіміотерапії пацієнти повинні отримувати променеву терапію.Індукційна хіміотерапія, після якої призначається хіміорадіотерапія.Для індукційної хіміотерапії місцевопрогресуючої СККГШ (технічно нерезектабельної, з низькою імовірністю проведення хірургічного лікування або необхідністю застосування органозберігаючого підходу) рекомендована доза доцетакселу становить 75 мг/м2, що вводиться інфузійно протягом 1 години, одразу після чого в 1-й день циклу призначається цисплатин 100 мг/м2 інфузійно протягом 0,5-3 годин; негайно після закінчення введення цисплатину починається інфузія 5-фторурацилу (1000 мг/м2/добу), що продовжується безперервно 4 доби. В такому режимі ці препарати призначаються кожні 3 тижні протягом 5 циклів. Після хіміотерапії пацієнти повинні отримувати хіміорадіотерапію.Особливості корекції доз цисплатину та 5-фторурацилу викладені у відповідних Загальних характеристиках лікарського засобу.Корекція дози під час лікуванняЗагальні принципиДоцетаксел слід застосовувати за умови, що кількість нейтрофілів становить ≥ 1500 клітин/мм3. Якщо на тлі терапії доцетакселом розвивається фебрильна нейтропенія або кількість нейтрофілів становить < 500 клітин/мм3 протягом більше одного тижня, або виникають гострі тяжкі чи поступово наростають кумулятивні реакції з боку шкіри, або значно виражена периферійна нейропатія, дозу доцетакселу слід зменшити з 100 до 75 мг/м2 і/або з 75 до 60 мг/м2. Якщо подібні реакції спостерігаються і на тлі прийому дози 60 мг/м2, препарат слід відмінити.Ад’ювантна терапія раку молочної залозиДля пацієнтів, які отримують ад’ювантну терапію доцетакселом, доксорубіцином і циклофосфамідом, слід зважити доцільність первинної профілактики за допомогою Г-КСФ. Пацієнтам, у яких розвивається фебрильна нейтропенія та/або нейтропенічна інфекція, слід зменшити дозу доцетакселу до 60 мг/м2 у всіх подальших циклах лікування (див. розділи Особливості застосування та Побічні реакції). Пацієнтам, у яких розвинувся стоматит 3 або 4 ступеня вираженості, необхідно зменшити дозу доцетакселу до 60 мг/м².У комбінації з цисплатиномДля пацієнтів, у яких під час попереднього курсу на тлі прийому доцетакселу в дозі 75 мг/м2 в комбінації з цисплатином пік зниження рівня лейкоцитів був < 25 000 клітин/мм3, для пацієнтів, у яких на тлі прийому доцетакселу розвинулася фебрильна нейтропенія, а також для пацієнтів, у яких виникли серйозні негематологічні прояви токсичності препарату, слід в наступних курсах зменшити дозу доцетакселу до 65 мг/м2. Особливості корекції дози цисплатину викладені в Загальній характеристиці лікарського засобу цисплатину.У комбінації з капецитабіномОсобливості корекції дози капецитабіну викладені в Загальній характеристиці лікарського засобу капецитабін.Пацієнтам, у яких вперше виникли прояви токсичності II ступеня, що зберігаються і на той час, коли має проводитися наступне введення доцетакселу/капецитабіну, лікування слід перервати, поки прояви токсичності не знизяться до 0-I ступеня, а потім поновити із застосуванням 100 % початкової дози препаратів.Пацієнтам, у яких у будь-який час в ході циклу лікування вдруге виникли прояви токсичності II ступеня або вперше виникли прояви токсичності III ступеня, терапію слід перервати, поки прояви токсичності не знизяться до 0-I ступеня, а потім поновити, застосовуючи доцетаксел у дозі 55 мг/м2.У випадку наступної появи токсичних явищ або якщо виникли прояви токсичності IV ступеня, лікування доцетакселом слід відмінити.Особливості корекції дози трастузумабу викладені в Загальній характеристиці лікарського засобу трастузумабу.У комбінації з цисплатином та 5-фторурациломУ випадку, якщо у пацієнта розвивається епізод фебрильної нейтропенії, тривалої нейтропенії або інфекції на тлі нейтропенії, незважаючи на прийом Г-КСФ, дозу доцетакселу слід зменшити з 75 до 60 мг/м2. Якщо і в подальшому розвиваються епізоди ускладненої нейтропенії, доза препарату знижується з 60 до 45 мг/м2. У випадку, якщо у пацієнта розвивається епізод тромбоцитопенії 4 ступеня тяжкості, дозу доцетакселу слід зменшити із 75 до 60 мг/м2. Не можна повторювати курс терапії в наступних циклах, поки вміст нейтрофілів у крові не повернеться до рівня > 1500 клітин/мм3, тромбоцитів – до рівня > 100 000 клітин/мм3. Якщо прояви токсичності зберігаються і після цих заходів, необхідно відмінити терапію доцетакселом (див. розділ Особливості застосування). Рекомендовані заходи щодо корекції дози хіміопрепаратів у пацієнтів, що приймають комбінацію доцетакселу, цисплатину та 5-фторурацилу: Прояви токсичності Корекція доз Діарея ІІІ ступеня тяжкості Перший епізод: знизити дозу 5-фторурацилу на 20 %. Другий епізод: знизити дозу доцетакселу на 20 %. Діарея ІV ступеня тяжкості Перший епізод: знизити дози доцетакселу та 5-фторурацилу на 20 %. Другий епізод: відмінити терапію. Стоматит або інші запальні процеси слизових оболонок ІІІ ступеня тяжкості Перший епізод: знизити дозу 5-фторурацилу на 20 %. Другий епізод: відмінити 5-фторурацил на всі наступні цикли лікування. Третій епізод: знизити дозу доцетакселу на 20 %. Стоматит або інші запальні процеси слизових оболонок ІV ступеня тяжкості Перший епізод: відмінити 5-фторурацил на всі наступні цикли лікування. Другий епізод: знизити дозу доцетакселу на 20 %. Особливості корекції доз цисплатину та 5-фторурацилу викладені у відповідних Загальних характеристиках лікарського засобу.Пацієнтам, у яких на тлі терапії СККГШ розвинулася ускладнена нейтропенія (в тому числі тривала нейтропенія, фебрильна нейтропенія або інфекційні захворювання), рекомендовано застосовувати профілактично Г-КСФ (наприклад, з 6-ї по 15-у добу циклу) в усіх наступних циклах хіміотерапії.Особливі групи пацієнтівПацієнти з порушенням функції печінкиВ умовах монотерапії доцетакселом у дозі 100 мг/м2, для пацієнтів з підвищеними рівнями трансаміназ (АЛТ і/або АСТ) більше ніж у 1,5 рази порівняно з ВМН, а також лужної фосфатази – більше ніж у 2,5 рази порівняно з ВМН, рекомендована доза доцетакселу становить 75 мг/м2. Для пацієнтів, у яких спостерігається підвищення сироваткового рівня білірубіну (> ВМН) і/або АЛТ і АСТ більш ніж у 3,5 рази порівняно з ВМН, що супроводжується підвищенням рівня лужної фосфатази більше ніж у 6 разів порівняно з ВМН доцетаксел не слід застосовувати, якщо немає крайньої необхідності. При лікуванні хворих з аденокарциномою шлунка доцетакселом в комбінації з цисплатином і 5-фторурацилом у разі підвищення рівнів АЛТ і/або АСТ більш ніж у 1,5 рази порівняно з ВМН, лужної фосфатази – більше ніж у 2,5 рази порівняно з ВМН, білірубіну – більше ВМН, препарат не слід застосовувати, якщо немає крайньої необхідності. Даних про застосування доцетакселу у комбінованій терапії при інших показаннях у хворих із порушенням функції печінки немає. Люди літнього вікуОсобливих вказівок щодо застосування препарату у пацієнтів літнього віку немає. При комбінованому застосуванні доцетакселу з капецитабіном у пацієнтів віком 60 років і старше рекомендовано зменшити початкову дозу капецитабіну до 75 % (див. Загальну характеристику лікарського засобу капецитабіну).Приготування розчину для інфузіїРекомендації з техніки безпеки. Таксолік, як і усі протипухлинні засоби, є потенційно токсичною речовиною, тому необхідно дотримуватись обережності при приготуванні і застосуванні розчину. При роботі з Таксоліком слід користуватися медичними гумовими рукавичками. У разі потрапляння концентрату, напівготового або інфузійного розчину на шкіру, ії слід негайно і ретельно промити водою з милом. Якщо концентрат, напівготовий розчин або інфузійний розчин потрапив на слизові оболонки, місце ураження треба негайно і ретельно промити водою.А) Приготування напівготового розчину1. Взяти необхідну кількість флаконів Таксоліку (забезпечити 5-хвилинний період перебування флаконів в умовах кімнатної температури, якщо флакони зберігались у холодильнику).2. За допомогою шприца асептично відберіть весь розчинник із флакона з розчинником, що міститься в одній упаковці з концентратом Таксоліку.3. Введіть весь розчинник у флакон з концентратом Таксоліку.4. Вийнявши шприц з голкою з флакону, перемішуйте протягом 45 сек одержану суміш розчинника і концентрату, перевертаючи флакон.НЕ СТРУШУВАТИ! Ви отримали напівготовий розчин Таксоліку.5. Залишити флакон з напівготовим розчином при кімнатній температурі на 5 хв, після цього перевірити гомогенність і прозорість розчину (наявність піни навіть через 5 хв є нормою, оскільки у складі препарату міститься полісорбат 80).Напівготовий розчин, який містить 10 мг/мл доцетакселу, необхідно використати одразу після приготування. Однак хіміко-фізична стабільність готового розчину підтверджується протягом 8 годин при зберіганні при температурі від 2 °С до 8 °С або при кімнатній температурі. Б) Приготування розчину для інфузій1. Готуючи інфузійний розчин, слід пам'ятати, що в 1 мл напівготового розчину міститься 10 мг доцетакселу.2. Набрати у шприц необхідну кількість мілілітрів напівготового розчину і ввести у флакон з 250 мл 0,9 % натрію хлориду або 5 % розчину глюкози. Якщо необхідна доза Таксоліку перевищує 200 мг, слід використовувати більший об'єм рідини для інфузії, щоб концентрація доцетакселу не була вищою за 0,74 мг/мл.3. Перемішати круговими рухами вміст флакону з розчином для інфузії.4. Розчин Таксоліку для інфузій слід використати протягом наступних 4 годин і ввести шляхом інфузії, яка триває 1 годину, в асептичних умовах, при нормальному освітленні приміщення та кімнатній температурі.5. Якщо при огляді напівготового розчину або розчину для інфузії виявлено осад або будь-які часточки (включення), вводити розчин не дозволяється і його треба знищити.Ліквідація відходів. Усі матеріали, які використовувались для розведення і введення препарату, слід знищити відповідно до стандартних процедур.

Передозировка:

Існує кілька повідомлень про випадки передозування доцетакселу. Специфічний антидот доцетакселу дотепер невідомий. У випадку передозування препарату необхідно госпіталізувати пацієнта у спеціалізоване відділення та проводити ретельний моніторинг життєвих функцій. При передозуванні слід очікувати на посилення побічних ефектів препарату. У першу чергу передбачається розвиток таких розладів як пригнічення функції кісткового мозку, периферичні нейротоксичні порушення та запалення слизових оболонок. Після встановлення факту передозування потрібно якнайшвидше ввести пацієнту терапевтичні дози Г-КСФ. Якщо є необхідність, вживають інші необхідні симптоматичні заходи.

Побочные действия:

Найчастіші побічні реакції, що виникали на тлі монотерапії доцетакселом: нейтропенія (має оборотний та некумулятивний характер; у середньому пік зниження кількості нейтрофілів у крові спостерігається на 7-у добу; середня тривалість тяжкої нейтропенії (< 500 клітин/мм3) в середньому становить 7 днів, анемія, алопеція, нудота, блювання, стоматит, діарея, астенія. Вираженість побічних явищ, обумовлених застосуванням доцетакселу, може зростати при комбінуванні препарату з іншими засобами для хіміотерапії.Порівняно з монотерапією доцетакселом комбінація доцетакселу з трастузумабом збільшує частоту серйозних побічних ефектів та частоту побічних ефектів IV ступеня.Найчастіші побічні ефекти комбінації доцетакселу з капецитабіном у пацієнток з раком молочної залози, в яких попередня терапія антрациклінами виявилася неефективною, представлені у Загальній характеристиці лікарського засобу капецитабіну.При застосуванні доцетакселу найчастіше спостерігалися наступні побічні явища.Ураження імунної системиРеакції гіперчутливості, як правило, розвивалися протягом кількох хвилин після початку інфузії доцетакселу і за ступенем тяжкості коливалися від легких до помірних. Найчастіше повідомлялося про такі симптоми як почервоніння шкіри, висипання (зі свербежем шкіри або без нього), відчуття стиснення в грудях, біль у спині, задишка, гарячка або озноб. Тяжкі побічні реакції проявлялися у вигляді артеріальної гіпотензії і/або бронхоспазму, або генералізованого висипання/еритеми (див. розділ Особливості застосування).Ураження нервової системиРозвиток тяжких периферійних нейротоксичних реакцій вимагає зменшення дози препарату (див. розділ Спосіб застосування і дозі та Побічні реакції). Прояви нейросенсорних реакцій легкого та помірного ступеня включали парестезію, дизестезію або больові відчуття, у тому числі відчуття печіння. Нейромоторні реакції проявлялися загальною слабкістю.Ураження шкіри та підшкірної клітковиниСпостерігалися оборотні реакції з боку шкіри, які за тяжкістю, як правило, були легкими або помірними. Ці реакції проявлялися висипанням, у тому числі локалізованим на стопах та кистях рук (включаючи тяжкий долонно-підошовний синдром або пальмарно-плантарну еритродизестезію), а також на руках, обличчі або грудній клітці, яке часто супроводжувалося свербежем. Найчастіше висипання з'являлося протягом тижня після інфузії доцетакселу. Рідше зустрічалися тяжкі прояви, наприклад висипання з наступною десквамацією епітелію, що іноді обумовлювало необхідність переривання лікування чи повної відміни доцетакселу (див. розділ Спосіб застосування і дозі та Побічні реакції). Серйозні ураження нігтів проявлялися гіпо- чи гіперпігментацією, а в деяких випадках – болем та оніхолізисом.Загальні порушення та місцеві реакціїРеакції у місці введення препарату були переважно легкими та проявлялися гіперпігментацією, запаленням, почервонінням чи сухістю шкіри, флебітом чи крововиливами та набряком вени, через яку проводилася інфузія препарату.Випадки затримки рідини в організмі включали такі явища як периферичні набряки, рідше – плевральний чи перикардіальний випіт, асцит та збільшення маси тіла.Периферичні набряки найчастіше починалися з нижніх кінцівок та могли ставати генералізованими, обумовлюючи зростання загальної маси тіла на 3 кг і більше. Затримка рідини має кумулятивний характер і щодо частоти розвитку цього побічного явища, і щодо ступеня його вираженості (див. розділ Особливості застосування).Монотерапія препаратом Таксолік у дозі 100 мг/м2 поверхні тілаІнфекційні та паразитарні захворювання: інфекційні захворювання, у тому числі сепсис і пневмонія; інфекції, асоційовані з нейтропенією.Ураження крові та лімфатичної системи: нейтропенія, анемія, фебрильна нейтропенія, тромбоцитопенія, кровотечі або крововиливи на тлі тромбоцитопенії III/IV ступеня.Ураження імунної системи: реакції гіперчутливості.Метаболічні та нутритивні розлади: анорексія.Ураження нервової системи: периферична сенсорна і/або моторна нейропатія, дисгевзія. Відомі дані щодо оборотності ураження нервової системи у пацієнтів після монотерапії доцетакселом у дозі 100 мг/м2 поверхні тіла. Ці розлади спонтанно зникли протягом 3 місяців.Ураження серця: аритмія, серцева недостатність.Ураження судин: артеріальна гіпо- та гіпертензія, геморагічні ускладнення.Ураження респіраторної системи, грудної клітки та середостіння: задишка.Ураження травної системи: стоматит, діарея, нудота, блювання, запори, біль у животі, шлунково-кишкові кровотечі, езофагіт.Ураження шкіри та підшкірної клітковини: алопеція, шкірні реакції, ураження нігтів. Відомий випадок розвитку необоротної алопеції. 73 % реакцій з боку шкіри були оборотними і зникали протягом 21-ї доби.Ураження опорно-рухового апарату та сполучної тканини: міалгія, артралгія.Загальні порушення та місцеві реакції: затримка рідини в організмі, астенія, біль, місцеві реакції після введення препарату, некардіальний біль у грудях. Середня кумулятивна доза до відміни препарату становила понад 1000 мг/м2, а середній час до зворотного розвитку затримки рідини в організмі – 16,4 тижня (від 0 до 42 тижнів). Розвиток затримки рідини середнього та тяжкого ступеня був відкладений у пацієнтів, які отримали премедикацію (середня кумулятивна доза – 818,9 мг/м2), порівняно з пацієнтами, яким премедикація не проводилася (середня кумулятивна доза – 489,7 мг/м2); однак повідомлялося про декілька випадків появи цього побічного явища під час ранніх курсів терапії.Результати досліджень: підвищений рівень білірубіну крові, лужної фосфатази, АСТ, АЛТ.Монотерапія препаратом Таксолік у дозі 75 мг/м2 поверхні тілаІнфекційні та паразитарні захворювання: інфекційні захворювання.Ураження крові та лімфатичної системи: нейтропенія, анемія, тромбоцитопенія, фебрильна нейтропенія.Ураження імунної системи: реакції гіперчутливості.Метаболічні та нутритивні розлади: анорексія. Ураження нервової системи: периферична сенсорна і/або моторна нейропатія.Ураження серця: аритмія.Ураження судин: артеріальна гіпотензія.Ураження травної системи: стоматит, нудота, блювання, діарея, запори.Ураження шкіри та підшкірної клітковини: алопеція, шкірні реакції, ураження нігтів.Ураження опорно-рухового апарату та сполучної тканини: міалгія.Загальні порушення та місцеві реакції: астенія, затримка рідини в організмі, біль.Результати досліджень: підвищений рівень білірубіну крові.Таксолік у дозі 75 мг/м2 поверхні тіла у комбінаиії з доксорубіциномІнфекційні та паразитарні захворювання: інфекційні захворювання.Ураження крові та лімфатичної системи: нейтропенія, анемія, фебрильна нейтропенія, тромбоцитопенія.Ураження імунної системи: реакції гіперчутливості.Метаболічні та нутритивні розлади: анорексія. Ураження нервової системи: периферична сенсорна і/або моторна нейропатія.Ураження серця: серцева недостатність, аритмія.Ураження судин: артеріальна гіпотензія.Ураження травної системи: нудота, блювання, стоматит, діарея, запори.Ураження шкіри та підшкірної клітковини: алопеція, ураження нігтів, шкірні реакції (тяжких не було).Ураження опорно-рухового апарату та сполучної тканини: міалгія.Загальні порушення та місцеві реакції: астенія, затримка рідини в організмі, біль, місцеві реакції після введення препарату.Результати досліджень: підвищений рівень білірубіну крові, лужної фосфатази, АСТ, АЛТ.Таксолік у дозі 75 мг/м2 поверхні тіла у комбінаиії з цисплатиномІнфекційні та паразитарні захворювання: інфекційні захворювання.Ураження крові та лімфатичної системи: нейтропенія, анемія, тромбоцитопенія, фебрильна нейтропенія.Ураження імунної системи: реакції гіперчутливості.Метаболічні та нутритивні розлади: анорексія. Ураження нервової системи: периферична сенсорна і/або моторна нейропатія.Ураження серця: аритмія; серцева недостатність.Ураження судин: артеріальна гіпотензія.Ураження травної системи: нудота, блювання, діарея, стоматит, запори.Ураження шкіри та підшкірної клітковини: алопеція, ураження нігтів, шкірні реакції.Ураження опорно-рухового апарату та сполучної тканини: міалгія.Загальні порушення та місцеві реакції: астенія, затримка рідини в організмі, гарячка, місцеві реакції після введення препарату, біль.Результати досліджень: підвищений рівень білірубіну крові, АЛТ, АСТ, лужної фосфатази.Таксолік у дозі 100 мг/м2 поверхні тіла у комбінації з трастузумабомУраження крові та лімфатичної системи: нейтропенія, фебрильна нейтропенія (у тому числі, нейтропенія, асоційована з гарячкою і прийомом антибіотиків) або нейтропенічний сепсис. Гематологічна токсичність комбінованої терапії трастузумабом та доцетакселом зростає порівняно з монотерапією доцетакселом. Слід звернути увагу, що частота розвитку цього побічного явища у даної категорії пацієнтів може бути недооціненою, оскільки навіть при монотерапії доцетакселом у дозі 100 мг/м2 поверхні тіла нейтропенія згідно з існуючими даними виникає у 97 % пацієнтів, при цьому у 76 % – IV ступеня (відповідно до пікового зниження рівня нейтрофілів у крові). Частота розвитку фебрильної нейтропенії або нейтропенічного сепсису зростає у пацієнтів, які застосовують комбінацію герцептину та доцетакселу.Метаболічні та нутритивні розлади: анорексія.Розлади з боку психіки: безсоння.Ураження нервової системи: парестезія, головний біль, дисгевзія, гіпестезія.Ураження серця: серцева недостатність. Симптомна серцева недостатність була виявлена у 2,2 % пацієнтів, які приймали комбінацію трастузумабу та доцетакселу, порівняно з 0 % випадків цього побічного явища у пацієнтів, які знаходилися на монотерапії. У групі дослідження, в якій призначалася комбінація доцетакселу та трастузумабу, 64 % пацієнтів у попередніх курсах лікування отримували антрацикліни як ад'ювантну терапію, у той час як у групі, в якій призначалася монотерапія доцетакселом, антрацикліни отримували 55 % пацієнтів.Ураження судин: лімфоедема.Ураження респіраторної системи, грудної клітки та середостіння: носові кровотечі, фаринго-ларингеальний біль, назофарингіт, задишка, кашель, ринорея.Ураження травної системи: нудота, блювання, діарея, запори, стоматит, диспепсія, біль у животі.Ураження шкіри та підшкірної клітковини: алопеція, еритема, висипання, ураження нігтів.Ураження опорно-рухового апарату та сполучної тканини: міалгія, артралгія, біль у кінцівках, кістковий біль, біль у спині.Загальні порушення та місцеві реакції: астенія, периферичні набряки, гарячка, підвищена втомлюваність, запалення слизових оболонок, біль, гостре респіраторне захворювання, біль у грудях, озноб, летаргія.Результати досліджень: збільшення маси тіла.Таксолік у дозі 75 мг/м2 поверхні тіла у комбінації з капецитабіномІнфекційні та паразитарні захворювання: кандидоз слизової оболонки порожнини рота.Ураження крові та лімфатичної системи: нейтропенія, анемія, тромбоцитопенія.Метаболічні та нутритивні розлади: анорексія, зниження апетиту, зневоднення.Ураження нервової системи: дисгевзія, парестезія, запаморочення, головний біль, периферична нейропатія. Ураження органів зору: лакримація.Ураження респіраторної системи, грудної клітки та середостіння: фаринго-ларингеальний біль, задишка, кашель, носові кровотечі.Ураження травної системи: стоматит, діарея, нудота, блювання, запори, біль у животі, диспепсія, біль у верхніх відділах живота, сухість у роті.Ураження шкіри та підшкірної клітковини: долонно-підошовний синдром, алопеція, ураження нігтів, дерматит, еритематозні висипання, зміна кольору нігтів, оніхолізис.Ураження опорно-рухового апарату та сполучної тканини: міалгія, артралгія, біль у кінцівках, біль у спині.Загальні порушення та місцеві реакції: астенія, гарячка, підвищена втомлюваність, загальна слабкість, периферичні набряки, летаргія, біль.Результати досліджень: збільшення маси тіла, підвищений рівень білірубіну крові.Таксолік у дозі 75 мг/м2 поверхні тіла у комбінаиії з преднізоном або преднізолономІнфекційні та паразитарні захворювання: інфекційні захворювання.Ураження крові та лімфатичної системи: нейтропенія, анемія, тромбоцитопенія, фебрильна нейтропенія.Ураження імунної системи: реакції гіперчутливості.Метаболічні та нутритивні розлади: анорексія.Ураження нервової системи: периферична сенсорна нейропатія, дисгевзія, периферична моторна нейропатія.Ураження органів зору: лакримація.Ураження серця: погіршення функції лівого шлуночка.Ураження респіраторної системи, грудної клітки та середостіння: носові кровотечі, задишка, кашель.Ураження травної системи: нудота, блювання, діарея, стоматит, фарингіт.Ураження шкіри та підшкірної клітковини: алопеція, ураження нігтів (тяжких не було); висипання зі злущуванням.Ураження опорно-рухового апарату та сполучної тканини: артралгія, міалгія.Загальні порушення та місцеві реакції: підвищена втомлюваність, затримка рідини в організмі.Таксолік у дозі 75 мг/м2 поверхні тіла у комбінаиії з доксорубіцином та циклофосфамідомІнфекційні та паразитарні захворювання: інфекційні захворювання, нейтропенічні інфекції.Ураження крові та лімфатичної системи: анемія, нейтропенія, тромбоцитопенія, фебрильна нейтропенія.Ураження імунної системи: реакції гіперчутливості.Метаболічні та нутритивні розлади: анорексія.Ураження нервової системи: дисгевзія, периферична сенсорна і/або моторна нейропатія, нейрокортикальні розлади, мозочкові розлади, синкопе, прояви нейротоксичності, сонливість.Ураження органів зору: кон'юнктивіт, лакримація.Ураження серця: аритмія, застійна серцева недостатність.Ураження судин: вазодилатація, артеріальна гіпотензія, флебіт, лімфоедема.Ураження системи дихання, грудної клітки та середостіння: кашель.Ураження травної системи: нудота, стоматит, блювання, діарея, запори, біль у животі, коліти, ентерити, перфорація товстої кишки.Ураження шкіри та підшкірної клітковини: алопеція, шкірні прояви токсичності, ураження нігтів.Ураження опорно-рухового апарату та сполучної тканини: міалгія, артралгія.Загальні порушення та місцеві реакції: астенія, гарячка, периферичні набряки.Ураження репродуктивної системи та молочних залоз: аменорея.Результати досліджень: збільшення або зменшення маси тіла.Інше: : гострий лейкоз.Таксолік у дозі 75 мг/м2 поверхні тіла у комбінації з цисплатином та 5-фторурацилом для лікування аденокарциноми шлункаІнфекційні та паразитарні захворювання: нейтропенічні інфекції, інфекційні захворювання.Ураження крові та лімфатичної системи: анемія, нейтропенія, тромбоцитопенія, фебрильна нейтропенія.Ураження імунної системи: реакції гіперчутливості.Метаболічні та нутритивні розлади: анорексія. Ураження нервової системи: периферична сенсорна і/або моторна нейропатія, запаморочення.Ураження органів зору: лакримація.Ураження органа слуху та рівноваги: погіршення слуху.Ураження серця: аритмія.Ураження травної системи: діарея, нудота, блювання, стоматит, запори, біль у животі, езофагіт, дисфагія, одинофагія.Ураження шкіри та підшкірної клітковини: алопеція, висипання зі свербежем, ураження нігтів, посилене злущування шкірного епітелію.Загальні порушення та місцеві реакції: летаргія, гарячка, затримка рідини в організмі (тяжка/небезпечна для життя).Таксолік у дозі 75 мг/м2 поверхні тіла у комбінації з цисплатином та 5-фторурацилом для лікування раку голови та шиїІндукційна хіміотерапія з наступним застосуванням променевої терапії Інфекційні та паразитарні захворювання: інфекційні захворювання, нейтропенічні інфекції.Пухлини доброякісні, злоякісні та не визначені (у тому числі кісти та поліпи): біль, обумовлений злоякісною пухлиною.Ураження крові та лімфатичної системи: нейтропенія, анемія, тромбоцитопенія, фебрильна нейтропенія.Ураження імунної системи: реакції гіперчутливості (тяжких не було).Метаболічні та нутритивні розлади: анорексія.Ураження нервової системи: дисгевзія, паросмія, периферична сенсорна нейропатія, запаморочення.Ураження органів зору: лакримація, кон'юнктивіт.Ураження органів слуху та рівноваги: погіршення слуху.Ураження серця: ішемія міокарда, аритмія.Ураження судин: ураження вен.Ураження травної системи: нудота, блювання, стоматит, діарея, запори, езофагіт, дисфагія, одинофагія, біль у животі, диспепсія, шлунково-кишкові кровотечі.Ураження шкіри та підшкірної клітковини: алопеція, висипання зі свербежем, підвищена сухість шкіри, посилене злущування шкірного епітелію.Ураження опорно-рухового апарату та сполучної тканини: міалгія.Загальні порушення та місцеві реакції: летаргія, гарячка, затримка рідини в організмі, набряки.Результати досліджень: збільшення маси тіла. Індукційна хіміотерапія з наступним застосуванням хіміорадіотерапії Інфекційні та паразитарні захворювання: інфекційні захворювання, нейтропенічні інфекції.Пухлини доброякісні, злоякісні та невизначені (у тому числі кісти та поліпи): біль, обумовлений злоякісною пухлиною.Ураження крові та лімфатичної системи: нейтропенія, анемія, тромбоцитопенія, фебрильна нейтропенія.Ураження імунної системи: реакції гіперчутливості.Метаболічні та нутритивні розлади: анорексія. Ураження нервової системи: дисгевзія, паросмія, периферична сенсорна і/або моторна нейропатія, запаморочення.Ураження органів зору: лакримація, кон'юнктивіт.Ураження органів слуху та рівноваги: погіршення слуху.Ураження серця: аритмія, ішемія міокарда.Ураження судин: ураження вен.Ураження травної системи: нудота, стоматит, блювання, діарея, езофагіт, дисфагія, одинофагія, запори, диспепсія, біль у животі, шлунково-кишкові кровотечі.Ураження шкіри та підшкірної клітковини: алопеція, висипання зі свербежем, підвищена сухість шкіри, посилене злущування шкірного епітелію.Ураження опорно-рухового апарату та сполучної тканини: міалгія.Загальні порушення та місцеві реакції: летаргія, гарячка, затримка рідини в організмі, набряки.Результати досліджень: зменшення або збільшення маси тіла.Дані пост маркетингового спостереженняПухлини доброякісні, злоякісні та невизначені (у тому числі кісти та поліпи)Прийом доцетакселу в комбінації з іншими хіміотерапевтичними препаратами і/або променевою терапією асоціювався з дуже рідкісними випадками розвитку гострого мієлолейкозу та маніфестації мієлодиспластичного синдрому.Ураження крові та лімфатичної системиПовідомлялося про пригнічення функції кісткового мозку та інші гематологічні побічні ефекти. Були також повідомлення про розвиток синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові, часто в асоціації з сепсисом або поліорганною недостатністю.Ураження імунної системиПовідомлялося про кілька випадків розвитку анафілактичного шоку, іноді фатальних.Ураження нервової системиПризначення доцетакселу обумовило рідкісні випадки розвитку судом або минущої втрати свідомості. Ці реакції іноді спостерігалися під час інфузії препарату.Ураження органів зоруПовідомлялося про дуже рідкісні випадки минущих порушень зору (спалахи, миготіння світла перед очима, скотоми), що, як правило, розвивалися під час інфузії препарату і супроводжувалися реакціями гіперчутливості. Ці розлади самостійно проходили після припинення інфузії. Були повідомлення про рідкісні випадки лакримації із супутнім кон'юнктивітом або без нього, що розвивалися як наслідок обструкції слізної протоки та обумовлювали посилену сльозотечу.Ураження органів слуху та рівновагиПовідомлялося про рідкісні випадки розвитку ототоксичності, погіршення і/або втрати слуху.Ураження серцяПовідомлялося про рідкісні випадки розвитку інфаркту міокарда. Ураження судинПовідомлялося про рідкісні випадки розвитку венозних тромбоемболічних порушень.Ураження респіраторної системи, грудної клітки та середостінняПовідомлялося про рідкісні випадки розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому, інтерстиційної пневмонії/пневмоніту, інтерстиційного захворювання легень, фіброзу легень та дихальної недостатності, які іноді були летальними. У пацієнтів, які отримували супутню променеву терапію, спостерігалися рідкісні випадки променевого пневмоніту. Ураження травної системиПовідомлялося про рідкісні випадки розвитку зневоднення як наслідок шлунково-кишкових розладів, перфорацій травного тракту, ішемічного коліту, коліту іншої етіології та нейтропенічного ентероколіту. Були повідомлення про рідкісні випадки розвитку кишкової непрохідності та обструкції кишечнику. Гепатобіліарні ураженняПовідомлялося про дуже рідкісні випадки розвитку гепатиту, іноді фатального (переважно у пацієнтів, які мали печінкову дисфункцію ще до початку хіміотерапії). Ураження нирок та сечовивідних шляхівПовідомлялося про випадки дисфункції нирок та ниркової недостатності, але в більшості випадків вони були пов'язані з застосуванням супутніх нефротоксичних лікарських засобів. Ураження шкіри та підшкірної клітковиниПовідомлялося про дуже рідкісні випадки розвитку на тлі прийому доцетакселу системного червоного вовчаку та бульозних висипань, таких як мультиформна еритема, синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз. У деяких випадках розвиток цих побічних явищ могли обумовлювати супутні фактори. Були повідомлення також про розвиток на тлі прийому доцетакселу склеродермоподібних уражень, яким передувала периферична лімфоедема. Повідомлялося про випадки стійкої алопеції.Загальні порушення та місцеві реакціїПовідомлялося про рідкісні випадки появи феномену повернення променевої реакції (гострі променеві реакції на тлі хіміотерапії, що проводиться через кілька тижнів, місяців або років після променевої терапії).Затримка рідини в організмі не супроводжувалася гострими епізодами олігурії або артеріальної гіпотензії. Повідомлялося про рідкісні випадки розвитку зневоднення та набряку легень.Метаболічні та аліментарні розладиПовідомлялося про випадки гіпонатріємії, головним чином асоційовані із дегідратацією, блюванням та пневмонією.

Лекарственное взаимодействие:

Метаболізм доцетакселу може змінюватися при одночасному застосуванні препаратів, які викликають індукцію цитохрому Р450-ЗА, інгібують його чи метаболізуються під його дією (а, отже, можуть обумовлювати його конкурентне інгібування), таких як циклоспорин, терфенадин, кетоконазол, еритроміцин та тролеандоміцин. У зв'язку з цим слід з обережністю вдаватися до одночасного прийому цих ліків, враховуючи ризик клінічно значущої взаємодії.Доцетаксел значною мірою зв'язується з білками плазми крові (> 95 %). Препарати, які також мають високий рівень зв'язування з білками плазми (такі як еритроміцин, дифенгідрамін, пропранолол, пропафенон, фенітоїн, саліцилати, сульфаметоксазол та натрію вальпроат), не погіршують зв'язування доцетакселу з білками плазми. Крім того, не погіршує зв'язування доцетакселу з білками плазми і дексаметазон. Доцетаксел не впливає на зв'язування з білками плазми дигітоксину.Фармакокінетика доцетакселу, доксорубіцину та циклофосфаміду не змінювалася при одночасному призначенні цих препаратів. Існують обмежені дані, що дозволяють припустити наявність взаємодії між доцетакселом та карбоплатином. При застосуванні комбінації цих препаратів кліренс карбоплатину майже на 50 % перевищував рівні цього показника, що були визначені на тлі монотерапії карбоплатином у раніше проведених дослідженнях.Повідомлялося про клінічні випадки, що узгоджувалися із підвищенням токсичності доцетакселу при його застосуванні у комбінації з ритонавіром. Механізм цієї взаємодії полягає в інгібуванні ритонавіром ферменту CYP3A4 – основного ізоферменту, що опосередковує метаболізм доцетакселу. Рекомендується зважити доцільність зниження дози доцетакселу на 50%, якщо пацієнти потребують одночасного застосування потужного інгібітора CYP3A4, наприклад азольних протигрибкових препаратів, ритонавіру та деяких макролідів (кларитроміцину, телітроміцину).Спирт, що міститься в доцетакселі, може змінювати клінічні ефекти інших лікарських препаратів.

Срок годности:

18 місяців.

Условия хранения:

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі від 2 °С до 8 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Форма выпуска / упаковка:

Таксолік, концентрат по 20 мг або по 80 мг, або 120 мг у флаконах; розчинник по 1,83 мл або 7,33 мл, або по 9 мл у флаконах відповідно. По 1 флакону з препаратом та 1 флакону з розчинником у пачці з картону.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Дополнительно:

НесумісністьНе застосовувати з іншими розчинами, окрім зазначених у розділі Спосіб застосування та дози.
Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Таксолик
Производитель:ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК».
Форма выпуска: Таксолік, концентрат по 20 мг або по 80 мг, або 120 мг у флаконах; розчинник по 1,83 мл або 7,33 мл, або по 9 мл у флаконах відповідно. По 1 флакону з препаратом та 1 флакону з розчинником у пачці з картону.
Регистрационное удостоверение:№ UA/6324/01/01 от 09.07.2012. Приказ № 909 от 29.12.2015
МНН:Docetaxel
Условия отпуска:Без рецепта.
Состав:

діюча речовина: 1 мл концентрату містить 40 мг доцетакселу безводного;допоміжні речовини: полісорбат 80, кислота лимонна безводна;склад розчинника: 1 мл розчинника містить 120 мг етанолу 96 % (об/об) у перерахуванні на етанол, вода для ін’єкцій.

Фармакологическая группа:Антинеопластические средства. Алкалоиды барвинка и их аналоги.
Код АТХ:L01CD02 - Доцетаксел
Реклама
Камера-таблетка для выявления рака толстой кишки
Управление по санитарному надзору за качеством пищ...
В США ликвидировали сети по распространению наркотиков, которые могут вызвать сексуальную агрессию на свиданиях
Подставка для напитков с детекторной полоской позв...
Реклама
Атрофический гастрит
Причины развития атрофического гастритаСтадии разв...
Бактериальный синусит
Бактериальный синусит — симптомы, причины и фактор...
Реклама
FDA: диклофенак вызывает нарушения сердца
Диклофенак — это препарат из группы НПВС (нестерои...
Хозяйственное мыло поможет устранить запах пота и защитит от инфицирования
Хозяйственное мыло содержит моющие вещества, котор...
Реклама