Телсартан-Н инструкция по применению

Телсартан-Н фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Телсартан-Н таблетки по 40 мг/12,5 мг №28 (7х4)
Производитель:
Регистрация:
№ UA/14776/01/01 от 18.12.2015. Приказ № 880 от 18.12.2015
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Stadnik-Anna
Анна Стадник Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 03.03.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: telmisartan, hydrochlorothiazide;1 таблетка містить телмісартану 40 мг або 80 мг та гідрохлоротіазиду 12,5 мг;допоміжні речовини: меглюмін, натрію гідроксид, повідон, полісорбат 80, маніт (Е 421) (Pearlitol SD 200), магнію стеарат, маніт (Е 421), лактози моногідрат, заліза оксид червоний (Е 172).

Производитель:

Др. Редди'с Лабораторис Лтд, Индия

Фармакотерапевтическая группа:

Засоби, що діють на ренін-ангіотензинову систему. Комбіновані препарати інгібіторів ангіотензину II.

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка. Телсартан - Н є комбінацією антагоніста рецепторів ангіотензину II телмісартану і тіазидного діуретика гідрохлоротіазиду. Комбінація цих інгредієнтів виявляє додатковий антигіпертензивний ефект, знижуючи артеріальний тиск більше, ніж кожен її компонент окремо. Телсартан - Н при застосуванні в терапевтичних дозах один раз на добу ефективно та повільно знижує артеріальний тиск.Телмісартан для перорального застосування є ефективним та специфічним антагоністом рецепторів ангіотензину II (тип АТ1). Телмісартан з дуже високою спорідненістю заміщує ангіотензин II в місцях його зв’язування на рецепторах субтипу АТ1, які відповідають за відому активність ангіотензину II. Телмісартан не має жодного часткового агоністичного впливу на АТ1-рецептор та селективно зв’язує АТ1-рецептор. Зв’язування є довготривалим. Телмісартан не виявляє спорідненості з іншими рецепторами, включаючи АТ2 та інші, менше описані АТ-рецептори. Функціональна роль цих рецепторів не відома, так само, як і ефект можливої надмірної стимуляції ангіотензином II, рівень якого підвищується під впливом телмісартану. Телмісартан знижує рівень альдостерону в плазмі крові. Телмісартан не пригнічує ренін у плазмі людини, не блокує іонні канали. Телмісартан не пригнічує ангіотензинперетворювальний фермент (кініназа II), що також руйнує брадикінін. Тому не слід очікувати потенціювання опосередкованих брадикініном побічних ефектів.У людини телмісартан у дозі 80 мг майже повністю пригнічує підвищення артеріального тиску, що спричиняється ангіотензином ІІ. Блокувальний ефект зберігається протягом 24 годин і залишається значущим аж до 48 годин.Після першої дози телмісартану антигіпертензивна активність поступово проявляється протягом 3 годин. Максимальне зниження артеріального тиску виявляється через 4-8 тижнів від початку лікування та підтримується при довготривалій терапії. Амбулаторні вимірювання артеріального тиску показали, що антигіпертензивний ефект утримується постійним протягом 24 годин після введення дози, у тому числі включаючи останні 4 години перед наступним прийомом. Це підтверджується вимірами, зробленими в точці максимального ефекту і безпосередньо перед застосуванням наступної дози (відношення мінімальних до пікових концентрацій стабільно вище 80 % після прийому доз 40 і 80 мг телмісартану в плацебо-контрольованих клінічних дослідженнях).У хворих на артеріальну гіпертензію телмісартан знижує як систолічний, так і діастолічний тиск без впливу на частоту пульсу. Антигіпертензивна ефективність телмісартану порівнянна з такою у інших класів антигіпертензивних лікарських засобів (продемонстровано у клінічних дослідженнях, в яких порівнювали телмісартан з амлодипіном, атенололом, еналаприлом, гідрохлоротіазидом і лізиноприлом). При раптовому припиненні лікування телмісартаном артеріальний тиск поступово повертається до параметрів, які передували лікуванню, протягом кількох днів без синдрому відміни. У клінічних дослідженнях випадки сухого кашлю траплялися значно рідше у пацієнтів, які застосовували телмісартан, ніж у тих, хто приймав інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту.Вплив телмісартану на смертність та серцево-судинні захворювання не відомий.Гідрохлоротіазид є тіазидним діуретиком. Механізм дії антигіпертензивного ефекту тіазидних діуретиків досі до кінця не відомий. Тіазиди впливають на ренальний тубулярний механізм електролітної реабсорбції, тим самим безпосередньо підвищуючи екскрецію натрію та хлору в приблизно еквівалентній кількості. Діуретичний вплив гідрохлоротіазиду знижує об’єм плазми, підвищує активність реніну в плазмі, підвищує секрецію альдостерону з послідовним зростанням показників калію в сечі і втратою бікарбонату та зниженням рівня калію в сироватці крові. Можливо, через блокаду ренін-ангіотензин-альдостеронової системи супутнє застосування телмісартану сприяє оборотній втраті калію, пов’язаній з цими діуретиками. При застосуванні гідрохлоротіазиду початок діурезу виявляється через 2 години, максимальний ефект досягається приблизно через 4 години, в той час як дія триває приблизно 6-12 годин. Епідеміологічні дослідження виявили, що довготривале лікування гідрохлоротіазидом зменшує ризик серцево-судинної захворюваності та смертності.Вплив фіксованої комбінації телмісартан/гідрохлоротіазид на смертність та серцево-судинні захворювання на цей час не відомий.Фармакокінетика.Сумісне застосування гідрохлоротіазиду і телмісартану не впливає на фармакокінетику кожного препарату у здорових людей.ВсмоктуванняТелмісартанПісля перорального застосування максимальна концентрація телмісартану досягається через 0,5-1,5 години. Абсолютна біодоступність телмісартану 40 мг і 160 мг становить 42 % і 58 % відповідно. Їжа незначно знижує біодоступність телмісартану, зниження площі під кривою концентрація−час (AUC) для телмісартану коливається приблизно від 6 % (доза 40 мг) до 19 % (доза 160 мг). Через 3 години після застосування концентрація у плазмі однакова і не залежить від того, як приймається телмісартан – натщесерце або з їжею. Вважають, що невелике зниження AUC не спричиняє зниження терапевтичної ефективності. Фармакокінетика телмісартану, призначеного для перорального застосування, є нелінійною при збільшенні дози від 20 до 160 мг з підвищенням концентрації у плазмі (Сmax і AUC), що перевищує пропорційне. Телмісартан не накопичується в плазмі значною мірою у разі повторних призначень.ГідрохлоротіазидПісля перорального застосування препарату Телсартан - Н Сmax гідрохлоротіазиду досягається приблизно через 1-3 години. Виходячи з кумулятивної ренальної екскреції гідрохлоротіазиду, абсолютна біодоступність становила приблизно 60 %.РозподілТелмісартанТелмісартан сильно зв’язується з протеїнами плазми (> 99,5 %), головним чином з альбуміном та альфа-1-кислим глікопротеїном. Об’єм розподілу телмісартану становить приблизно 500 л, що вказує на додаткове зв’язування з тканинами.ГідрохлоротіазидГідрохлоротіазид зв’язується з протеїнами плазми на 68 %, видимий об’єм розподілу становить 0,83-1,14 л/кг.ВиведенняТелмісартанПісля перорального застосування 14С-міченого телмісартану більша частина дози (> 97 %) виводиться з калом шляхом біліарної екскреції. Тільки незначну кількість було виявлено в сечі. Телмісартан метаболізується шляхом кон’югації до формування фармакологічно неактивного ацилглюкуроніду. Глюкуронід вихідної сполуки – єдиний метаболіт, що був ідентифікований у людини. Після застосування однієї дози 14С-міченого телмісартану глюкуронід демонструє приблизно 11 % виміряної радіоактивності у плазмі. Ізоформи цитохрому Р450 не залучаються до метаболізму телмісартану. Загальний кліренс телмісартану з плазми після перорального застосування становить > 1500 мл/хв. Загальний період напіввиведення становив > 20 годин.ГідрохлоротіазидГідрохлоротіазид не метаболізується у людини та виділяється майже повністю у незміненому вигляді із сечею. Приблизно 60 % пероральної дози елімінується у незміненому вигляді протягом 48 годин. Ренальний кліренс становить приблизно 250- 300 мл/хв. Термінальний період напіввиведення становить 10-15 годин.Особливі стани і категорії хворихСтатьПацієнти літнього вікуПацієнти з порушенням функції нирокПацієнти з порушеннями функції печінки

Показания к применению:

Артеріальна гіпертензія. Як комбінація з фіксованою дозою Телсартан - Н призначається пацієнтам, у яких артеріальний тиск недостатньо піддається контролю при застосуванні окремо телмісартану.

Противопоказания:

Гіперчутливість до будь-якої діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин препарату. Гіперчутливість до інших речовин, які є похідними сульфонаміду (оскільки гідрохлоротіазид є похідним сульфонаміду). Другий та третій триместри вагітності. Холестатичні та біліарні обструктивні порушення. Печінкова недостатність тяжкого ступеня. Тяжкі порушення функції нирок (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв). Рефрактерна гіпокаліємія, гіперкальціємія. Симптомна гіперурикемія (подагра). Одночасне застосування телмісартану з аліскіреном протипоказане хворим із цукровим дііабетом або з нирковою недостатністю (ШКФ < 60 мл/хв/1,73 м2) (див. розділи Спосіб застосування та дози, Особливості застосування, Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій).

Особенности применения:

Порушення функції печінкиТелсартан - Н не можна призначати хворим з холестазом, обструктивними захворюваннями жовчних протоків та печінковою недостатністю тяжкого ступеня, оскільки телмісартан виводиться, головним чином, з жовчю. У таких хворих можна очікувати зменшення печінкового кліренсу телмісартану. Крім того, Телсартан - Н слід з обережністю призначати хворим з порушеннями функції печінки або прогресуючою хворобою печінки, оскільки навіть незначні зміни водно-електролітного балансу можуть спричинити печінкову кому. Клінічного досвіду застосування препарату Телсартан - Н хворими із печінковою недостатністю немає.Реноваскулярна гіпертензіяІснує підвищений ризик тяжкої гіпотензії та ниркової недостатності, якщо хворі з двобічним стенозом ниркових артерій або стенозом ниркової артерії єдиної функціонуючої нирки приймають лікарські засоби, які впливають на ренін-ангіотензин-альдостеронову систему.Порушення функції нирок та трансплантація ниркиТелсартан - Н не слід застосовувати хворим з порушеннями функції нирок тяжкого ступеня (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв). Немає досвіду призначення препарату Телсартан - Н хворим, які нещодавно мали трансплантацію нирки. Оскільки досвід застосування препарату Телсартан - Н хворим з порушеннями функції нирок легкого та середнього ступеня тяжкості невеликий, то рекомендовано проводити періодичний контроль рівнів калію, креатиніну та сечової кислоти в сироватці крові. У хворих з порушеннями функції нирок може виникнути азотемія, пов’язана з тіазидними діуретиками.Зниження внутрішньосудинного об’єму рідиниУ пацієнтів з дефіцитом натрію та/або об’єму циркулюючої крові в організмі через потужну терапію діуретиками, обмеження солі в дієті, діарею або блювання може виникнути симптоматична гіпотензія, особливо після першої дози. Тому перед призначенням препарату Телсартан - Н слід провести корекцію вищезазначених станів.Подвійна блокада ренін-ангіотензин-альдостеронової системиЯк наслідок гальмування ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у більш чутливих пацієнтів спостерігалися гіпотензія, непритомність, гіперкаліємія та зміни функції нирок (в тому числі гостра ниркова недостатність), особливо якщо в комбіновану терапію входили лікарські засоби, що впливають на цю систему. Тому подвійна блокада ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (наприклад додавання інгібітору АПФ до антагоніста рецепторів ангіотензину ІІ) не рекомендується пацієнтам, яким уже відкоригували артеріальний тиск, і повинна бути обмежена в окремих випадках з ретельним моніторингом функції нирок.Інші стани, що супроводжуються стимуляцією ренін-ангіотензин-альдостеронової системиУ пацієнтів, тонус судин та функція нирок яких залежать, головним чином, від активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (наприклад пацієнти з тяжкою формою застійної серцевої недостатності або захворюваннями нирок, у т.ч. зі стенозом ниркових артерій), лікування медикаментами, що впливають на цю систему, може спричинити гостру гіпотензію, гіперазотемію, олігурію, зрідка – гостру ниркову недостатність.Первинний альдостеронізмПацієнти з первинним альдостеронізмом зазвичай не реагують на антигіпертензивні препарати, дія яких передбачає пригнічення ренін-ангіотензинової системи, тому застосування препарату Телсартан - Н таким хворим не рекомендується.Стеноз аорти та мітрального клапана, обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатіяЯк і при застосуванні інших вазодилататорів, необхідна особлива обережність при лікуванні пацієнтів, які страждають на стеноз аорти та мітрального клапана або обструктивну гіпертрофічну кардіоміопатію.Метаболічні та ендокринні ефектиЛікування тіазидами може порушити толерантність до глюкози. Для хворих на цукровий діабет може виникнути потреба у коригуванні дози інсуліну або пероральних гіпоглікемічних препаратів. Під час тіазидної терапії може проявитися латентний цукровий діабет. З лікуванням тіазидними діуретиками пов’язують підвищення рівнів холестерину та тригліцеридів. Однак доза 12,5 мг, яка міститься в препараті Телсартан - Н, не має такого впливу або цей вплив лише мінімальний. У деяких хворих, які отримують тіазидні препарати, може розвинутися гіперурикемія або явна подагра.Електролітний дисбалансУ будь-якого хворого, який лікується діуретиками, через певні проміжки часу слід визначати рівень сироваткових електролітів.Тіазиди, включаючи гідрохлоротіазид, можуть спричинити рідинний або електролітний дисбаланс (зокрема гіпокаліємію, гіпонатріємію та гіпохлоремічний алкалоз). Ознаками рідинного або електролітного дисбалансу є сухість у роті, спрага, слабкість, млявість, сонливість, неспокій, біль у м’язах або судоми, м’язова втомлюваність, артеріальна гіпотензія, олігурія, тахікардія та такі гастроінтестинальні порушення, як нудота та блювання.Гіпокаліємія Незважаючи на те, що внаслідок застосування тіазидних діуретиків може розвинутися гіпокаліємія, супутня терапія телмісартаном може знизити гіпокаліємію, спричинену діуретиками. Ризик гіпокаліємії вищий у хворих на цироз печінки, у пацієнтів зі значним діурезом, у пацієнтів, у яких пероральний прийом електролітів не відповідає їхнім потребам, та у пацієнтів, які отримують супутню терапію кортикостероїдами або адренокортикотропним гормоном (АКТГ).Гіперкаліємія Навпаки, через антагонізм рецепторів ангіотензину II (АТ1), спричинений телмісартаном – компонентом препарату Телсартан - Н, може виникнути гіперкаліємія. Клінічно значуща гіперкаліємія внаслідок прийому препарату Телсартан - Н не була підтверджена документально. Фактори ризику розвитку гіперкаліємії включають ниркову недостатність та/або серцеву недостатність і цукровий діабет. Калійзберігаючі діуретики, калієві добавки або замінники солі, що містять калій, слід з обережністю призначати одночасно з комбінацією телмісартан/гідрохлоротіазид.Гіпонатріємія та гіпохлоремічний алкалоз Немає доказів, що Телсартан - Н знижує або запобігає гіпонатріємії, спричиненій діуретиками. Дефіцит хлору, в основному, є слабким і зазвичай не потребує лікування.Гіперкальціємія Тіазиди можуть знизити виділення кальцію з сечею та спричинити періодичне і незначне підвищення рівня кальцію в сироватці крові за відсутності порушень обміну кальцію. Значна гіперкальціємія може бути ознакою прихованого гіперпаратиреозу. Слід припинити приймання тіазидів перед проведенням аналізів функції паращитовидної залози.Гіпомагніємія Тіазиди спричиняють підвищення виділення магнію з сечею, що може призводити до гіпомагніємії.Етнічні відмінностіЯк і всі інші антагоністи рецепторів ангіотензину ІІ, телмісартан є явно менш ефективним для зниження артеріального тиску у темношкірих хворих, ніж у представників інших рас. Можливо, це пояснюється більшим поширенням станів зі зниженим рівнем реніну у пацієнтів негроїдної раси, які страждають на артеріальну гіпертензію.Інші станиЯк і при застосуванні будь-яких інших антигіпертензивних засобів, надмірне зниження артеріального тиску у хворих з ішемічною кардіопатією або ішемічною серцево-судинною хворобою може спричинити інфаркт міокарда або інсульт.Загальні розладиРеакції гіперчутливості до гідрохлоротіазиду більш імовірні у хворих з алергією чи бронхіальною астмою в анамнезі. Відомо, що застосування тіазидних діуретиків, включаючи гідрохлоротіазид, може призвести до загострення системного червоного вовчака.При застосуванні тіазидних діуретиків спостерігалися випадки реакцій фоточутливості. Якщо реакції фоточутливості виникають під час лікування, рекомендується припинити застосування препарату. Якщо вважається необхідним повторне застосування діуретиків, рекомендується захищати відкриті ділянки від дії сонця або штучного ультрафіолетового випромінювання.Гостра міопія і вторинна закритокутова глаукомаГідрохлоротіазид, сульфонамід можуть спричиняти реакцію підвищеної чутливості та, як наслідок, гостру перехідну міопію та гостру закритокутову глаукому.Симптоми включать різке падіння гостроти зору або очний біль і, як правило, спостерігаються від кількох годин до тижнів після початку лікування. Нелікована гостра закритокутова глаукома може призвести до необоротної втрати зору. Необхідно відмінити лікування гідрохлоротіазидом як можна швидше. Може виникнути необхідність невідкладного медичного або хірургічного лікування у разі, якщо внутрішньоочний тиск залишається неконтрольованим. Фактори ризику розвитку гострої закритокутової глаукоми включають алергію на сульфонамід або пеніцилін в анамнезі.Препарат може впливати на результати лабораторних аналізів:препарат може знижувати рівень зв’язаного з білками йоду у плазмі крові;лікування препаратом слід припинити перед проведенням лабораторного обстеження з метою оцінки функції паращитовидних залоз;препарат здатний підвищувати концентрацію вільного білірубіну в сироватці крові.Застосування у період вагітності або годування груддю.Вагітність.Під час вагітності не можна починати лікування антагоністами рецепторів ангіотензину ІІ. Якщо продовження терапії антагоністами рецепторів ангіотензину ІІ не вважається вкрай необхідним для пацієнтки, яка планує вагітність, вона повинна перейти на альтернативну антигіпертензивну терапію, яка має встановлений профіль безпеки для застосування під час вагітності. При встановленні вагітності лікування антагоністами рецепторів ангіотензину ІІ необхідно терміново припинити та, за необхідності, почати альтернативне лікування.Годування груддю.Тіазиди перетинають плацентарний бар’єр і проникають у пуповинну кров. Вони можуть спричиняти електролітні розлади у плода та інші реакції, що виникають у дорослих. При застосуванні тіазидної терапії повідомляли про випадки неонатальної тромбоцитопенії, ембріональної або неонатальної жовтяниці.Інформація щодо застосування препарату Телсартан - Н у період годування груддю відсутня. Тому застосування препарату не рекомендується у цей період – перевага надається альтернативному лікуванню з краще вивченим профілем безпеки. Тіазиди виділяються у грудне молоко та можуть пригнічувати лактацію.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.Дослідження впливу телмісартану на здатність керувати автомобілем та механічними пристроями не проводилися. Однак при керуванні автомобілем та механічними пристроями необхідно брати до уваги, що при антигіпертензивній терапії може виникати запаморочення або сонливість.

Способ применения и дозы:

ДоросліТелсартан - Н слід приймати пацієнтам, в яких артеріальний тиск недостатньо піддається контролю при застосуванні окремо телмісартану. Перед переходом на прийом комбінації з фіксованою дозою слід індивідуально визначити дозу кожного з компонентів. За клінічними показаннями можлива безпосередня заміна монотерапії на терапію фіксованою комбінацією.Телсартан - Н може бути призначений пацієнтам, у яких артеріальний тиск недостатньо піддається контролю при застосуванні окремо телмісартану або гідрохлоротіазиду, або пацієнтам, які раніше досягли покращання стану при застосуванні окремо телмісартану і гідрохлоротіазиду.Особливі популяції пацієнтівПацієнти з порушенням функції нирок Рекомендується проводити моніторинг функції нирок.Пацієнти з порушеннями функції печінкиПацієнтам з порушеннями функції печінки легкого і середнього ступеня тяжкості препарат Телсартан - Н призначають не частіше 1 разу на добу. Телсартан - Н не призначають пацієнтам з тяжкими порушеннями функції печінки. Слід з обережністю призначати тіазиди пацієнтам з порушеннями функції печінки.Люди літнього віку Немає потреби у корекції дози для пацієнтів літнього віку.Спосіб застосування Таблетки Телсартан - Н приймають один раз на добу перорально з рідиною, незалежно від прийому їжі.Заходи безпеки перед застосуванням лікарського засобуТелсартан - Н слід зберігати в герметичній блістерній упаковці, оскільки таблетки дуже гігроскопічні. Таблетки слід виймати з блістера безпосередньо перед застосуванням.Діти.Не були встановлені безпека та ефективність препарату Телсартан - Н для дітей та підлітків (віком до 18 років).

Передозировка:

Інформація щодо передозування телмісартану у людей обмежена. Рівень виведення гідрохлоротіазиду шляхом гемодіалізу не встановлений.Симптоми.При передозуванні телмісартану найбільш вираженими проявами були артеріальна гіпотензія та тахікардія; також повідомляється про брадикардію, запаморочення,блювання, підвищення концентрації креатиніну в сироватці крові та гостру ниркову недостатність. З передозуванням гідрохлоротіазиду пов’язують зниження концентрації електролітів (гіпокаліємію, гіпохлоремію) та гіповолемію внаслідок надмірного діурезу. Найпоширенішими симптомами передозування є нудота та сонливість. Гіпокаліємія може призвести до м’язового спазму та/або до загострення серцевої аритмії у разі одночасного застосування глікозидів групи дигіталісу або певних антиаритмічних препаратів.Лікування.Телмісартан не видаляється шляхом гемодіалізу. Хворі повинні перебувати під пильним контролем і отримувати симптоматичну та підтримувальну терапію. Терапія залежить від часу прийому препарату та тяжкості симптомів. Рекомендовані заходи включають викликання блювання та/або промивання шлунка. При лікуванні передозування можна застосовувати активоване вугілля. Необхідно контролювати рівень електролітів та креатиніну в сироватці. При виникненні артеріальної гіпотензії пацієнта слід покласти на спину та надати допомогу, спрямовану на швидке поповнення об’єму рідини та солі в організмі.

Побочные действия:

Найчастіше повідомлялося про такий побічний ефект, як запаморочення. Серйозний ангіоневротичний набряк може траплятися в поодиноких випадках (менше ніж 1 випадок на 1000 пацієнтів).Комбінація з фіксованою дозоюЗалежність побічних ефектів від доз не була встановлена, і ці ефекти не були пов’язані зі статтю, віком або расовою приналежністю.Побічні ефекти, про які повідомлялося в ході усіх клінічних досліджень і які частіше (р ≤ 0,05) траплялися при застосуванні комбінації телмісартану з гідрохлоротіазидом, ніж при застосуванні плацебо, наведено нижче відповідно до класів систем органів. Побічні ефекти, які спостерігалися при застосуванні кожного компонента окремо, але які не проявилися під час клінічних випробувань, можуть з’явитися під час лікування препаратом Телсартан - Н.Побічні реакції подано із зазначенням частоти виникнення за такими умовними категоріями: дуже часто (1/10); часто (1/100 до <1/10); нечасто (1/1000 до <1/100); рідко (1/10000 до <1/1000); дуже рідко (<1/10000); частота невідома (не можна встановити з наявних даних).У кожній групі побічні реакції представлені в порядку зменшення серйозності.Інфекції та інвазії:рідко – бронхіт, фарингіт, синусит.З боку імунної системи:рідко – загострення або активація системного червоного вовчака1.Порушення обміну речовин та харчування:нечасто – гіпокаліємія;рідко – гіперурикемія, гіпонатріємія.З боку психіки:нечасто – тривога;рідко – депресія.З боку нервової системи:часто – запаморочення;нечасто – синкопе, парестезія;рідко – безсоння, порушення сну.З боку органів зору:рідко – порушення зору, нечіткість зору.З боку органів слуху та лабіринту:нечасто – вертиго.З боку серця:нечасто – тахікардія, аритмія.З боку судин:нечасто – артеріальна гіпотензія, ортостатична гіпотензія.Респіраторні, торакальні та медіастинальні порушення:нечасто – диспное;рідко – респіраторний дистрес-синдром (що включає пневмоніт та набряк легень).З боку травного тракту:нечасто – діарея, сухість у роті, метеоризм;рідко – абдомінальний біль, запор, диспепсія, блювання, гастрит.Гепатобіліарні порушення:рідко – порушення функції печінки/захворювання печінки1.З боку шкіри та підшкірної клітковини:рідко – ангіоневротичний набряк (також з летальними наслідками), еритема, свербіж, висипання, гіпергідроз, кропив’янка.З боку опорно-рухового апарату:нечасто – біль у спині, м’язові спазми, міальгія;рідко – артралгія, судоми м’язів, біль у ногах.З боку статевої системи та молочних залоз:нечасто – еректильна дисфункція.Загальні порушення:нечасто – біль у грудях;рідко – симптоми, подібні до грипу, біль.Лабораторні дані:нечасто – підвищений рівень сечової кислоти;рідко – підвищений рівень креатиніну, підвищений рівень креатинфосфокінази крові, підвищений рівень печінкових ферментів.1 За постмаркетинговими даними. Додаткова інформація щодо окремих компонентів.Побічні ефекти, про які раніше повідомлялось у зв’язку із застосуванням одного з компонентів, можуть проявлятися при застосуванні комбінації телмісартан/гідрохлоротіазид, навіть якщо вони не спостерігались у ході клінічних досліджень цієї комбінації.ТелмісартанПобічні ефекти з однаковою частотою спостерігались як при застосуванні телмісартану, так і при застосуванні плацебо.Загальна кількість побічних ефектів при застосуванні телмісартану (41,4 %) була, як правило, порівнянна з такою у групі плацебо (43,9 %) під час плацебо-контрольованих випробувань. Наведені нижче побічні реакції були зібрані у ході всіх клінічних досліджень серед пацієнтів, яких лікували телмісартаном від артеріальної гіпертензії, та серед пацієнтів віком від 50 років з високим ризиком порушень з боку серцево-судинної системи.Інфекції та інвазії:нечасто – інфекції верхніх відділів дихальних шляхів, інфекції сечового тракту, включаючи цистит;рідко – сепсис, у т.ч. з летальним наслідком.З боку крові та лімфатичної системи:нечасто – анемія;рідко – еозинофілія, тромбоцитопенія.З боку імунної системи:рідко – гіперчутливість, анафілактичні реакції.Порушення обміну речовин та харчування:нечасто – гіперкаліємія;рідко – гіпоглікемія (у хворих на діабет).З боку серця:нечасто – брадикардія.З боку травного тракту:рідко – дискомфорт у шлунку.З боку шкіри та підшкірної клітковини:рідко – екзема, медикаментозний дерматит, токсичний епідермальний висип.З боку опорно-рухового апарату:рідко – артроз, біль у сухожиллях.З боку нирок та сечовивідних шляхів:нечасто – ниркова недостатність (включаючи гостру ниркову недостатність).Загальні порушення:нечасто – астенія.Лабораторні дані:рідко – зниження гемоглобіну.ГідрохлоротіазидГідрохлоротіазид може спричинити або посилити гіповолемію, яка може призвести до електролітного дисбалансу.Побічні ефекти, які спостерігалися при застосуванні гідрохлоротіазиду окремо, наводяться нижче.Інфекції та інвазії:частота невідома – сіаладеніт.З боку крові та лімфатичної системи:частота невідома – апластична анемія, гемолітична анемія, пригнічення функції кісткового мозку, лейкопенія, нейтропенія, агранулоцитоз, тромбоцитопенія.З боку імунної системи:частота невідома – анафілактичні реакції, гіперчутливість.Ендокринні порушення:частота невідома – неадекватний контроль діабету.Порушення обміну речовин та харчування:частота невідома – анорексія, зниження апетиту, електролітний дисбаланс, гіперхолестеринемія, гіперглікемія, гіповолемія.З боку психіки:частота невідома – неспокій.З боку нервової системи:частота невідома – легке запаморочення.З боку органів зору:частота невідома – ксантопсія.Судинні порушення:частота невідома – некротичний васкуліт.З боку травного тракту:частота невідома – панкреатит, дискомфорт у шлунку.Гепатобіліарні порушення:частота невідома – жовтяниця (гепатоцелюлярна або холестатична).З боку шкіри та підшкірної клітковини:частота невідома – синдром, подібний до червоного вовчака, реакції фоточутливості, шкірний васкуліт, токсичний епідермальний некроліз.З боку опорно-рухового апарату:частота невідома – слабкість.З боку нирок та сечовивідних шляхів:частота невідома – інтерстиціальний нефрит, порушення функції нирок, глюкозурія.Загальні порушення:частота невідома – пропасниця.Лабораторні дані:частота невідома – підвищений рівень тригліцеридів.Опис окремих побічних реакційПорушення функції печінки/ захворювання печінкиЗа постмаркетинговими даними, більшість випадків порушень функції печінки/ захворювань печінки спостерігались у пацієнтів японської популяції. Пацієнти японської популяції більш схильні до цих побічних реакцій.СепсисУ ході дослідження PRoFESS серед пацієнтів, які приймали телмісартан, спостерігався вищий рівень випадків сепсису, ніж серед тих, хто отримував плацебо. Це явище може бути як випадковим, так і пов’язаним з механізмом, суть якого наразі невідома.

Лекарственное взаимодействие:

Дослідження взаємодії проводилися лише у дорослих.ЛітійПри одночасному застосуванні літію з інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту зареєстровано оборотне підвищення концентрації літію в сироватці та підвищення його токсичності. Про такі рідкі випадки взаємодії також повідомлялося при застосуванні антагоністів рецепторів ангіотензину II (включаючи телмісартан/гідрохлоротіазид). Одночасне застосування літію та препарату Телсартан - Н не рекомендується. Якщо доведена ефективність такої комбінації, рекомендований ретельний моніторинг рівня літію у сироватці крові.Лікарські засоби, асоційовані із втратою калію та гіпокаліємією (наприклад інші діуретики, що виводять калій, проносні засоби, кортикостероїди, адренокортикотропний гормон (АКТГ), амфотерицин, карбеноксолон, пеніцилін G натрію, саліцилова кислота та похідні)При застосуванні цих лікарських засобів разом з комбінацією гідрохлоротіазид-телмісартан рекомендується проводити моніторинг рівня калію в плазмі крові. Зазначені лікарські засоби можуть посилювати вплив гідрохлоротіазиду на рівень калію в плазмі крові.Лікарські засоби, які можуть підвищувати рівень натрію та спричиняти гіперкаліємію (наприклад лікарські засоби, що пригнічують ренін-ангіотензинову систему, калійзберігаючі діуретики, калієві добавки, замінники солі, що містять калій, циклоспорин або інші лікарські засоби, такі як гепарин натрію)При застосуванні цих лікарських засобів разом з комбінацією гідрохлоротіазид-телмісартан рекомендується проводити моніторинг рівня калію в плазмі. Виходячи з досвіду застосування інших лікарських засобів, що пригнічують ренін-ангіотензинову систему, одночасне застосування зазначених лікарських засобів може призвести до підвищення рівня калію в сироватці крові і тому не рекомендується.Лікарські засоби, які спричиняють порушення рівня калію в сироватціРекомендується проводити моніторинг рівня калію в сироватці крові та ЕКГ при застосуванні препарату Телсартан - Н із препаратами, які спричиняють порушення рівня калію в сироватці крові (наприклад з глікозидами дигіталісу, антиаритмічними препаратами), та лікарськими засобами, які стимулюють пароксизмальну тахікардію за типом torsades de pointes (включаючи деякі антиаритмічні препарати), гіпокаліємію, що є провокуючим фактором torsades de pointes:антиаритмічні лікарські засоби Іа класу (наприклад хінідин, гідрохінідин, дизопірамід);антиаритмічні лікарські засоби ІІІ класу (наприклад аміодарон, соталол, дофетелід, ібутилід);деякі антипсихотичні засоби (наприклад тіоридазин, хлорпромазин, левомепромазин, трифлуоперазин, ціамемазин, сульпірид, сультоприд, амісульприд, тіаприд, пімозид, галоперидол, дроперидол);інші (наприклад бепридил, цизаприд, дифеманіл, еритроміцин ІV, галофантрин, мізоластин, пентамідин, спарфлоксацин, терфенадин, вінкамін ІV).Глікозиди дигіталісуГіпокаліємія або гіпомагніємія, спричинені тіазидами, сприяють виникненню серцевої аритмії, спричиненої дигіталісом.ДигоксинПри одночасному застосуванні телмісартану з дигоксином відзначали підвищення середніх значень пікової (49 %) та мінімальної (20 %) концентрації дигоксину в плазмі крові. На початку терапії, під час корегування дози та при відміні терапії телмісартаном необхідно контролювати рівні дигоксину, для того щоб підтримувати рівень у терапевтичних межах.Інші антигіпертензивні препаратиТелмісартан може підвищувати гіпотензивний ефект інших антигіпертензивних агентів.Антидіабетичні лікарські засоби (пероральні препарати та інсулін)Може виникнути потреба у корекції дози антидіабетичного засобу.МетформінМетформін слід застосовувати з обережністю через ризик виникнення лактатацидозу, спричиненого можливою функціональною нирковою недостатністю, при одночасному застосуванні з гідрохлоротіазидом.Холестирамінова та холестиполова смолиАбсорбція гідрохлоротіазиду порушується у присутності аніонообмінних смол.Нестероїдні протизапальні препаратиНПЗП (зокрема, ацетилсаліцилова кислота в протизапальних дозах, інгібітори ЦОГ-2, неселективні НПЗП) можуть зменшити діуретичну, натрійуретичну та антигіпертензивну дію тіазидних діуретиків та антигіпертензивний ефект антагоністів рецепторів ангіотензину II. У деяких пацієнтів із порушенням функції нирок (у пацієнтів із зневодненням або пацієнтів літнього віку з порушенням функції нирок) одночасне застосування антагоністів рецепторів ангіотензину II та агентів, які пригнічують циклооксигеназу, може спричинити погіршення ниркової функції, включаючи гостру ниркову недостатність, яка зазвичай є оборотною. Тому комбінацію слід застосовувати з обережністю, особливо пацієнтам літнього віку. Після початку терапії комбінацією лікарських засобів та періодично потому пацієнтам необхідно забезпечити адекватну гідратацію і проводити ретельний контроль функції нирок.У ході одного з досліджень одночасне застосування телмісартану та раміприлу призвело до збільшення у 2,5 разу площі під кривою концентрація−час (AUC0-24) та максимальної концентрації в плазмі крові (Cmax) раміприлу та раміприлату. Клінічна значущість цього спостереження залишається невідомою.Вазопресорні аміни (наприклад норадреналін)Дія вазопресорних амінів може бути знижена.Недеполяризувальні міорелаксанти скелетних м'язів (наприклад тубокурарин) Дія недеполяризувальних міорелаксантів скелетних м'язів може бути посилена гідрохлоротіазидом.Лікарські засоби, які застосовуються для лікування подагри (наприклад пробенецид, сульфінпіразон та алопуринол)Може виникнути необхідність у корекції дози лікарських засобів, що сприяють виведенню сечової кислоти, оскільки гідрохлоротіазид може підвищити рівень сечової кислоти в сироватці крові. Може бути необхідним збільшення дози пробенециду або сульфінпіразону. Одночасне застосування тіазиду може збільшити частоту виникнення реакцій гіперчутливості до алопуринолу.Солі кальціюТіазидні діуретики можуть підвищити рівень кальцію в сироватці крові внаслідок зниження екскреції. За необхідності призначення добавок кальцію слід проводити моніторинг рівня кальцію в сироватці крові та відповідно коригувати дозу.Бета-блокатори та діазоксидГіперглікемічна дія бета-блокаторів та діазоксиду може бути посилена тіазидами.Антихолінергічні лікарські засоби (наприклад атропін, біпериден) можуть збільшити біодоступність тіазидних діуретиків шляхом зниження гастроінтестинальної моторики та ступеня випорожнення шлунка.АмантадинТіазиди збільшують ризик побічної дії, спричиненої амантадином.Цитотоксичні лікарські засоби (наприклад циклофосфамід, метотрексат)Тіазиди можуть зменшувати ренальну екскрецію цитотоксичних препаратів та посилювати їх мієлосупресивний ефект.На основі фармакологічних властивостей очікується, що баклофен та аміфостин можуть посилювати гіпотензивну дію усіх антигіпертензивних лікарських засобів, включаючи телмісартан. Крім того, ортостатична гіпотензія може посилюватися застосуванням алкоголю, барбітуратів, наркотичних засобів або антидепресантів.СаліцилатиПри застосуванні високих доз саліцилатів гідрохлоротіазид може посилювати їх токсичний вплив на центральну нервову систему.МетилдопаПовідомлялося про окремі випадки виникнення гемолітичної анемії при одночасному застосуванні гідрохлоротіазиду та метилдопи.ЦиклоспоринПри одночасному застосуванні циклоспорину може посилюватися гіперурикемія та зростати ризик ускладнень на зразок подагри.Вплив лікарських засобів на результати лабораторних аналізівЧерез вплив на обмін кальцію тіазиди можуть впливати на результати оцінки функції паращитовидних залоз (див. розділ Особливості застосування).КарбамазепінЗ огляду на ризик симптомної гіпонатріємії необхідно здійснювати клінічний та біологічний моніторинг.Йодовмісні контрастні засобиУ випадку індукованої діуретиками дегідратації підвищується ризик розвитку гострої ниркової недостатності, переважно при застосуванні високих доз йодовмісних контрастних засобів. Пацієнти потребують регідратації до введення йодовмісних препаратів.Амфотерицин В (для парентерального введення), кортикостероїди, АКТГ та стимулювальні проносні засобиГідрохлоротіазид посилює порушення електролітного балансу, переважно гіпокаліємію.

Срок годности:

2 роки.

Условия хранения:

Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °C.

Форма выпуска / упаковка:

По 7 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній коробці.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Дополнительно:

Місцезнаходження

Виробнича дільниця – IІІ Дільниця № 41, с. Бачупалі, Кутбулапур Мандал, округ Ранга Редді, Телангана 500 090, Індія.

Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Телсартан-Н
Производитель:Др. Редди'с Лабораторис Лтд, Индия
Форма выпуска:

По 7 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній коробці.

Регистрационное удостоверение:№ UA/14776/01/01 от 18.12.2015. Приказ № 880 от 18.12.2015
МНН:Telmisartan and diuretics
Условия отпуска:Без рецепта.
Состав:

діюча речовина: telmisartan, hydrochlorothiazide;1 таблетка містить телмісартану 40 мг або 80 мг та гідрохлоротіазиду 12,5 мг;допоміжні речовини: меглюмін, натрію гідроксид, повідон, полісорбат 80, маніт (Е 421) (Pearlitol SD 200), магнію стеарат, маніт (Е 421), лактози моногідрат, заліза оксид червоний (Е 172).

Фармакологическая группа:Засоби, що діють на ренін-ангіотензинову систему. Комбіновані препарати інгібіторів ангіотензину II.
Код АТХ:C09DA07 - Телмизартан и диуретики
Реклама
К 2040 году больных раком простаты вдвое увеличится
По прогнозам, к 2040 году число мужчин с диагнозом...
Камера-таблетка для выявления рака толстой кишки
Управление по санитарному надзору за качеством пищ...
Реклама
Неатрофический гастрит
Причины развития неатрофического гастритаХроническ...
Атрофический гастрит
Причины развития атрофического гастритаСтадии разв...
Реклама
Эксперты рассказали, чем опасен послеобеденный сон
Послеобеденный сон может продлиться от нескольких ...
Ученые назвали специи, которые помогут облегчить хроническую боль
Специи, такие как черный перец, гвоздика, корица и...
Реклама