Тиамина Хлорид (Витамин В1) (Thiamine (vit B1)) инструкция по применению

Тиамина Хлорид (Витамин В1) фото, инструкция
Дозировка:
Тиамина Хлорид (Витамин В1) раствор д/ин., 50 мг/мл по 1 мл в амп. №10
Производитель:

Адаптированная инструкция

Лекарственная форма:

раствор

Производитель:

Непосредственное производство: Лекхим, ЧАО, г. Харьков

Фармакотерапевтическая группа:

Вітаміни. Прості препарати вітаміну В1. Тіамін (вітамін В1).

Категория отпуска:

Без рецепта.

Внимание

Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: thiamine hydrochloride;1 мл розчину містить тіаміну гідрохлориду 50 мг;допоміжні речовини: унітіол, вода для ін’єкцій.действующее вещество: thiamine hydrochloride;1 мл раствора содержит тиамина гидрохлорида 50 мг;вспомогательные вещества: унитиол, вода для инъекций.Лекарственная форма. Раствор для инъекций.Фармакотерапевтическая группа. Простые препараты витамина В1. Тиамин (витамин В1). Код АТС А11D A01.Клинические характеристики.

Лекарственная форма:

раствор

Основные физико-химические свойства:

прозорий розчин від безбарвного до жовтуватого або зеленувато-жовтуватого кольору.

Производитель:

Лекхим, ЧАО, г. Харьков

Фармакотерапевтическая группа:

Вітаміни. Прості препарати вітаміну В1. Тіамін (вітамін В1).

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка. Тіаміну хлорид (вітамін В1) – синтетичний препарат водорозчинного вітаміну В1. В організмі у результаті процесів фосфорилювання перетворюється на кокарбоксилазу, яка є коферментом багатьох ферментативних реакцій. Препарат відновлює дефіцит вітаміну В1, який відіграє важливу роль в обміні речовин і нервово-рефлекторній регуляції, впливає на проведення нервового збудження у синапсах, виявляє гангліоблокуючий і курареподібний ефект. Фармакокінетика. Після внутрішньом’язового введення препарат швидко абсорбується. Фосфорилювання відбувається в печінці. Накопичується в печінці, серці, мозку, нирках, селезінці. Елімінується нирками та кишечником, приблизно 8-10 % – у незміненому вигляді.Фармакодинамика. Тиамина хлорид (витамин В1) – синтетический препарат водорастворимого витамина В1. В организме в результате процессов фосфорилирования превращается в кокарбоксилазу, которая является коферментом многих ферментативных реакций.Препарат возобновляет дефицит витамина В1, который играет важную роль в обмене веществ и нервно-рефлекторной регуляции, влияет на проведение нервного возбуждения в синапсах, проявляет ганглиоблокирующий и курареподобный эффект.Фармакокинетика. После внутримышечного введения препарат быстро абсорбируется. Фосфорилирование происходит в печени. Накапливается в печени, сердце, мозге, почках, селезенке. Элиминируется почками и кишечником, приблизительно 8-10 % – в неизмененном виде.Фармацевтические характеристики.Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор от бесцветного до желтоватого или зеленовато-желтоватого цвета.Несовместимость. Раствор Тиамина хлорида (витамин В1) не следует смешивать с растворами, которые содержат сульфиты, с никотиновой кислотой – происходит разрушение тиамина; с бензилпенициллином или стрептомицином – происходит разрушение антибиотиков; с карбонатами, цитратами, барбитуратами, с Cu2+, йодидами, таниновой кислотой – тиамин нестабилен в щелочном и нейтральном растворах.

Показания к применению:

Гіпо- та авітаміноз В1 (у т. ч. у пацієнтів, які знаходяться на зондовому харчуванні, на гемодіалізі, страждають синдромом мальабсорбції). У складі комплексної терапії: неврити, поліневрити, радикуліт, невралгія, периферичний парез та параліч, нейропатії (діабетичні, алкогольні), енцефалопатія (у т. ч. енцефалопатія Верніке-Корсакова), неврастенії, хронічні ураження печінки, міокардіодистрофія, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, атонія кишечнику, ендартеріїт, дерматози (екзема, атопічний дерматит, піодермія, псоріаз, червоний плескатий лишай) з нейтрофічними змінами і порушеннями обміну речовин. Гипо- и авитаминоз В1 (в т. ч. у пациентов, находящихся на зондовом питании, на гемодиализе, страдающих синдромом мальабсорбции). В составе комплексной терапии: невриты, полиневриты, радикулит, невралгия, периферический парез и паралич, нейропатии (диабетические, алкогольные), энцефалопатия (в т. ч. энцефалопатия Вернике-Корсакова), неврастении, хронические поражения печени, миокардиодистрофия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, атония кишечника, эндартериит, дерматозы (экзема, атопический дерматит, пиодермия, псориаз, красный плоский лишай) с нейтрофическими изменениями и нарушениями обмена веществ.

Противопоказания:

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, алергічні захворювання, ідіосинкразія, передклімактеричний і клімактеричний періоди у жінок.Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, аллергические заболевания, идиосинкразия, предклимактерический и климактерический периоды у женщин.

Особенности применения:

З обережністю слід призначати препарат при підвищеній збудливості нервової системи, гіперацидних формах виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Ін’єкційну форму препарату необхідно застосовувати при лікуванні хворих з порушеннями всмоктування в кишечнику або з резекцією шлунка, при неможливості прийому тіаміну у таблетованій формі (нудота, блювання, до- і післяопераційний період), а також при тяжких формах захворювання або на початку лікування для більш швидкого досягнення терапевтичного ефекту. Внаслідок низького рН розчину ін’єкції можуть бути болючі. У хворих на алкоголізм можливе посилення симптомів побічної дії препарату. Не можна застосовувати препарат як заміну збалансованої дієти. При виявленні алергії до тіаміну з раціону хворого рекомендується виключити рис, гречку, м’ясо, хліб (із вмістом борошна грубого помелу).Застосування тіаміну у високих дозах може спотворювати результати при визначенні теофіліну в сироватці крові спектрофотометричним методом і уробіліногену за допомогою реагенту Ерліха.С осторожностью следует назначать препарат при повышенной возбудимости нервной системы, гиперацидных формах язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Инъекционную форму препарата необходимо применять при лечении больных с нарушениями всасывания в кишечнике или с резекцией желудка, при невозможности приема тиамина в таблетированной форме (тошнота, рвота, до- и послеоперационный период), а также при тяжелых формах заболевания или в начале лечения для более быстрого достижения терапевтического эффекта. В результате низкого рН раствора инъекции могут быть болезненные. У больных алкоголизмом возможно усиление симптомов побочного действия препарата. Нельзя применять препарат как замену сбалансированной диеты. При выявлении аллергии на тиамин из рациона больного рекомендуется исключить рис, гречку, мясо, хлеб (с содержанием муки грубого помола). Применение тиамина в высоких дозах может искажать результаты при определении теофиллина в сыворотке крови спектрофотометрическим методом и уробилиногена при помощи реагента Эрлиха.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Во время лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе со сложными механизмами в связи с возможностью развития побочных реакций со стороны нервной системы.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Тиамин может ослаблять эффект деполяризующих миорелаксантов (суксаметоний), производных холина, адреномиметиков, симпатомиметиков. Длительное лечение противосудорожными препаратами (фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин), а также совместное применение с дигоксином, индометацином, антацидными препаратами может привести к дефициту тиамина. Тиосемикарбазон и 5-фторуранил ингибируют активность тиамина. Применение кофеина, препаратов, которые содержат серу и эстрогены, увеличивает потребность в тиамине, этанол понижает скорость всасывания тиамина.

Применение в период беременности или кормления грудью:

Застосування у період вагітності або годування груддю можливе у рекомендованих дозах під наглядом лікаря.Применение в период беременности или кормления грудью возможно в рекомендованных дозах под присмотром врача. Дети. Детям обычно применяют 2,5 % раствор тиамина гидрохлорида. Возможно введение 5 % раствора детям в возрасте от 8 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:

Під час лікування слід дотримуватися обережності при керуванні транспортними засобами і роботі зі складними механізмами у зв’язку з можливістю розвитку побічних реакцій з боку нервової системи.

Дети:

Дітям зазвичай застосовують 2,5 % розчин тіаміну гідрохлориду. Можливе введення 5 % розчину дітям віком від 8 років.

Способ применения и дозы:

Призначають внутрішньом’язово (глибоко у м’яз). Дорослим застосовують по 25-50 мг (0,5-1 мл препарату) 1 раз на добу, щоденно. Введення починають з малих доз (не більше 25 мг (0,5 мл)), більш високі дози (50 мг (1 мл)) вводять тільки за умови доброї переносимості. Курс лікування – 10-30 ін’єкцій.При енцефалопатії Верніке-Корсакова застосовують по 50 – 100 мг (1–2 мл) 2 рази на добу внутрішньом’язово до клінічного поліпшення. Слід враховувати ймовірність розвитку алергічної реакції на введення вітаміну В1.Дітям віком від 8 років застосовують по 12,5 мг (0,25 мл) 1 раз на добу, щоденно. Курс лікування – 10 – 30 ін’єкцій.Назначают внутримышечно (глубоко в мышцу). Взрослым назначают по 25-50 мг (0,5-1 мл препарата) 1 раз в сутки, ежедневно. Введение начинают с малых доз (не более 25 мг (0,5 мл)), более высокие дозы (50 мг (1 мл)) вводят только при условии хорошей переносимости. Курс лечения – 10-30 инъекций.При энцефалопатии Вернике-Корсакова назначают по 50-100 мг (1-2 мл) 2 раза в сутки внутримышечно до клинического улучшения. Следует учитывать вероятность развития аллергической реакции на введение витамина В1.Детям в возрасте от 8 лет назначают по 12,5 мг (0,25 мл) 1 раз в сутки, ежедневно. Курс лечения – 10-30 инъекций.

Передозировка:

Симптоми: можливе посилення симптомів побічної дії препарату. Лікування: відміна препарату; симптоматична терапія.Симптомы: возможно усиление симптомов побочного действия препарата. Лечение: отмена препарата; симптоматическая терапия.

Побочные действия:

З боку серцево-судинної системи: тахікардія, відчуття серцебиття, колапс.З боку нервової системи: головний біль, запаморочення, занепокоєння, парестезії.З боку органів зору: ураження зорового нерва.З боку дихальної системи: утруднене дихання, задишка.З боку травного тракту: утруднене ковтання, нудота, кишкові геморагії.З боку імунної системи: висипання, свербіж (у т. ч. у місці ін’єкцій), дерматит, гіперемія, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, бронхоспастичний синдром із судомами, анафілактичний шок.З боку гепатобіліарної системи: порушення активності ферментів печінки.Загальні порушення: підвищене потовиділення, озноб, тремор, загальна слабкість, набряки, гарячка.Інші: явище синаптоплегії – здатність тіаміну утворювати комплекси з різними медіаторами може супроводжуватися зниженням артеріального тиску, виникненням серцевих аритмій, порушенням скорочення скелетних (у т. ч. дихальних) м’язів, пригніченням центральної нервової системи; тіамін сприяє виробленню резистентності стафілококу до антибіотиків.Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, ощущение сердцебиения, коллапс.Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, беспокойство, парестезии.Со стороны органов зрения: поражение глазного нерва.Со стороны дыхательной системы: затрудненное дыхание, одышка.Со стороны пищеварительного тракта: затрудненное глотание, тошнота, кишечные геморрагии.Со стороны иммунной системы: сыпь, зуд (в т ч. в месте инъекций), дерматит, гиперемия, крапивница, ангионевротический отек, бронхоспастический синдром с судорогами, анафилактический шок.Со стороны гепатобилиарной системы: нарушение активности ферментов печени.Общие нарушения: повышенное потоотделение, озноб, тремор, общая слабость, отек, лихорадка.Другие: явление синаптоплегии – способность тиамина образовывать комплексы с разными медиаторами может сопровождаться снижением артериального давления, возникновением сердечных аритмий, нарушением сокращения скелетных (в т. ч. дихательных) мышц, угнетением центральной нервной системы; тиамин способствует выработке резистентности стафилококка к антибиотикам.

Лекарственное взаимодействие:

Тіамін може послаблювати ефект деполяризуючих міорелаксантів (суксаметоній), похідних холіну, адреноміметиків, симпатоміметиків. Тривале лікування протисудомними препаратами (фенобарбітал, фенітоїн, карбамазепін), а також сумісне застосування з дигоксином, індометацином, антацидними препаратами може призвести до дефіциту тіаміну. Тіосемікарбазон і 5-фторураніл інгібують активність тіаміну. Застосування кофеїну, препаратів, що містять сірку і естрогени, збільшує потребу в тіаміні, етанол уповільнює швидкість всмоктування тіаміну.

Срок годности:

2 роки.2 года.

Условия хранения:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.Зберігати в недоступному для дітей місці.Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска / упаковка:

Ампули по 1 мл, по 10 ампул у картонній пачці з перегородками або по 5 ампул в однобічному блістері, по 2 блістери у пачці.Ампулы по 1 мл, по 10 ампул в картонной пачке с перегородками или по 5 ампул в одностороннем блистере, по 2 блистера в пачке.Категория отпуска. По рецепту.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Дополнительно:

Несумісність

Розчин Тіаміну хлориду (вітамін В1) не слід змішувати з розчинами, що містять сульфіти, з нікотиновою кислотою – відбувається руйнування тіаміну; з бензилпеніциліном або стрептоміцином – відбувається руйнування антибіотиків; з карбонатами, цитратами, барбітуратами, з Cu2+, йодидами, таніновою кислотою – тіамін нестабільний у лужному і нейтральному розчинах.

Місцезнаходження

Україна, 61115, Харківська обл., місто Харків, вулиця Северина Потоцького, будинок 36.ИНСТРУКЦИЯпо медицинскому применению препаратаТИАМИНА ХЛОРИД (ВИТАМИН В1)(THIAMINЕ CHLORIDE (VITAMIN B1)

Дополнительные данные

Внимание

Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Редакция

Редактор Medpravda.ua
Автор: Стаднік Ганна
Фармацевт
загальна фармація
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, фармацевтичний факультет
Этот сайт использует cookies. Вы можете изменить настройки cookies в своём браузере. Узнать больше.