Беладони Екстракт (Atropa belladonna) інструкція із застосування

Белладонны Экстракт фото, інструкція
Дозування:
Беладони Екстракт супозиторії рект. по 0,015 г №10 (5х2)

Адаптована інструкція

Лікарська форма:

супозиторії

Виробник:

Безпосереднє виробництво: Лекхім, ПрАТ, м. Харків

Фармакотерапевтична група:

Засоби для лікування геморою та анальних тріщин для місцевого заст. Кортикостероїди. Флуокортолон.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Офіційна інструкція

Склад:

діюча речовина: belladonna extract dense;1 супозиторій містить: беладони екстракт густий ((4,8-5,2) : 1) (Belladonnae extractum spissum) екстрагент 20 % (об/об) етанол)) (у перерахуванні на суму алкалоїдів 0,00023 г) – 0,015 г (15 мг);допоміжні речовини: фенол, твердий жир.

Лікарська форма:

супозиторії

Виробник:

Лекхім, ПрАТ, м. Харків

Фармакотерапевтична група:

Засоби для лікування геморою та анальних тріщин для місцевого заст. Кортикостероїди. Флуокортолон.

Показання до застосування:

Геморой, тріщини заднього проходу.Геморрой, трещины заднего прохода.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до беладони або до компонентів препарату. Захворювання серцево-судинної системи, при яких збільшення частоти серцевих скорочень може бути небажаним: миготлива аритмія, тахікардія, хронічна серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, мітральний стеноз, тяжка артеріальна гіпертензія. Глаукома. Затримка сечі або схильність до неї. Міастенія. Захворювання шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються непрохідністю. Гіпертермічний синдром. Тиреотоксикоз. Гостра кровотеча.Повышенная чувствительность к красавке или к компонентам препарата. Заболевания сердечно-сосудистой системы, при которых увеличение частоты сердечных сокращений может быть нежелательным: мерцательная аритмия, тахикардия, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, митральный стеноз, тяжелая артериальная гипертензия. Глаукома. Задержка мочи или склонность к ней. Миастения. Заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся непроходимостью. Гипертермический синдром. Тиреотоксикоз. Острое кровотечение.

Особливості застосування:

З обережністю застосовувати пацієнтам з гіпертрофією передміхурової залози без обструкції сечовивідних шляхів, з хворобою Дауна, при церебральному паралічі, з печінковою і нирковою недостатністю, при рефлюкс-езофагіті; грижі стравохідного отвору діафрагми, що поєднується з рефлюкс-езофагітом, запальними захворюваннями кишечнику, включаючи неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона, мегаколон; пацієнтам з ксеростомією, хворим літнього віку або ослабленим хворим, при хронічних захворюваннях легень без оборотної обструкції, при хронічних захворюваннях легень, що супроводжуються низьким продукуванням мокротиння, що важко відділяється, особливо в ослаблених хворих, при вегетативній (автономній) нейропатії, пошкодженнях мозку.С осторожностью применять пациентам с гипертрофией предстательной железы без обструкции мочевыводящих путей, с болезнью Дауна, при церебральном параличе, с печеночной и почечной недостаточностью, при рефлюкс-эзофагите; грыже пищеводного отверстия диафрагмы, сочетающейся с рефлюкс-эзофагитом, воспалительными заболеваниями кишечника, включая неспецифический язвенный колит и болезнь Крона, мегаколон; пациентам с ксеростомией, больным пожилого возраста или ослабленным больным, при хронических заболеваниях легких без обратимой обструкции, при хронических заболеваниях легких, сопровождающихся низким продуцированием мокроты, которая трудно отделяется, особенно у ослабленных больных, при вегетативной (автономной) нейропатии, повреждениях мозга.

Застосування в період вагітності або годування груддю:

У період вагітності або годування груддю застосування препарату можливе лише за призначенням лікаря у випадку, коли очікувана користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.В период беременности или кормления грудью применение препарата возможно только по назначению врача в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.При лечении препаратом рекомендуется воздерживаться от управления транспортными средствами или выполнения работ, требующих повышенного внимания и точной координации.Дети.Данных о безопасности и эффективности применения препарата детям нет.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом:

При лікуванні препаратом рекомендується утримуватися від керування транспортними засобами або виконання робіт, що потребують підвищеної уваги і точної координації.

Діти:

Даних щодо безпеки та ефективності застосування препарату дітям немає.

Спосіб застосування та дози:

Дорослим застосовувати ректально по 1 супозиторію 2-3 рази на добу. У разі необхідності можна застосовувати частіше, але не більше 10 супозиторіїв на добу. Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально з урахуванням перебігу та тяжкості захворювання, досягнутого терапевтичного ефекту, загальної тактики лікування. Рекомендована тривалість курсу лікування становить 5-7 днів.Взрослым применять ректально по 1 суппозиторию 2-3 раза в сутки. При необходимости можно применять чаще, но не более 10 суппозиториев в сутки. Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально с учетом течения и тяжести заболевания, достигнутого терапевтического эффекта, общей тактики лечения. Рекомендуемая продолжительность курса лечения составляет 5-7 дней.

Передозування:

Симптоми: посилення проявів побічних реакцій, нудота, блювання, тахікардія, зниження артеріального тиску, збудження, дратівливість, тремор, судоми, безсоння, сонливість, галюцинації, гіпертермія, пригнічення центральної нервової системи, пригнічення активності дихального і судинорухового центрів.Лікування. Промивання шлунка, парентеральне введення холіноміметиків і антихолінестеразних засобів. Лікування симптоматичне.Симптомы: усиление проявлений побочных реакций, тошнота, рвота, тахикардия, снижение артериального давления, возбуждение, раздражительность, тремор, судороги, бессонница, сонливость, галлюцинации, гипертермия, угнетение центральной нервной системы, подавление активности дыхательного и сосудодвигательного центров.Лечение. Промывание желудка, парентеральное введение холиномиметиков и антихолинэстеразных средств. Лечение симптоматическое.

Побічні дії:

Шлунково-кишкові розлади: сухість у роті, відчуття спраги, порушення смакових відчуттів, дисфагія, зменшення моторики кишечнику аж до атонії, зменшення тонусу жовчовивідних шляхів та жовчного міхура.Порушення з боку нирок та сечовивідних шляхів: утруднення та затримка сечовипускання.Кардіальні розлади: відчуття серцебиття; аритмія, включаючи екстрасистолію; ішемія міокарда.Судинні розлади: почервоніння обличчя, припливи.Неврологічні розлади: головний біль, запаморочення.Порушення з боку органів зору: розширення зіниць, фотофобія, параліч акомодації, підвищення внутрішньоочного тиску.Порушення з боку дихальної системи та органів середостіння: зменшення секреторної активності та тонусу бронхів, що призводить до утворення в’язкого мокротиння, яке тяжко відкашлюється.Зміни з боку шкіри та підшкірної клітковини: шкірні висипання, кропив’янка, ексфоліативний дерматит, гіперемія.Порушення з боку імунної системи: анафілактичні реакції, анафілактичний шок.Інші: зменшення потовиділення, сухість шкіри, дизартрія.Желудочно-кишечные расстройства: сухость во рту, ощущение жажды, нарушение вкусовых ощущений, дисфагия, уменьшение моторики кишечника вплоть до атонии, уменьшение тонуса желчевыводящих путей и желчного пузыря.Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: затруднение и задержка мочеиспускания.Кардиальные нарушения: ощущение сердцебиения; аритмия, включая экстрасистолию; ишемия миокарда.Сосудистые расстройства: покраснение лица, приливы.Неврологические расстройства: головная боль, головокружение.Нарушения со стороны органов зрения: расширение зрачков, фотофобия, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления.Нарушения со стороны дыхательной системы и органов средостения: уменьшение секреторной активности и тонуса бронхов, приводящее к образованию вязкой мокроты, которая тяжело откашливается.Изменения со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, крапивница, эксфолиативный дерматит, гиперемия.Нарушения со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, анафилактический шок.Другие: уменьшение потоотделения, сухость кожи, дизартрия.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.При применении с ингибиторами моноаминоксидазы возникают аритмии сердца; с хинидином, новокаинамидом – наблюдается суммация холинолитического эффекта. Может уменьшать продолжительность и глубину действия наркотических средств, ослабляет анальгетическое действие опиатов.При одновременном применении с димедролом или дипразином действие препарата усиливается; с нитратами, галоперидолом, кортикостероидами для системного применения – возрастает вероятность повышения внутриглазного давления; с сертралином – усиливается депрессивный эффект обоих препаратов; со спиронолактоном, миноксидилом – снижается эффект спиронолактона и миноксидила; с пенициллинами – усиливается эффект обоих препаратов; с низатидином – усиливается действие низатидина; с кетоконазолом – уменьшается всасывание кетоконазола; с аскорбиновой кислотой и аттапульгитом – снижается действие атропина; с пилокарпином – снижается эффект пилокарпина при лечении глаукомы; с окспренолоном – снижается антигипертензивный эффект препарата. Под действием октадина возможно уменьшение гипосекреторного действия атропина, который ослабляет действие М-холиномиметиков и антихолинэстеразных средств. При одновременном применении с сульфаниламидными препаратами возрастает риск поражения почек; с препаратами, содержащими калий – возможно образование язв кишечника; с нестероидными противовоспалительными средствами – возрастает риск образования язв желудка и кровотечений.Действие препарата может усиливаться при одновременном применении других препаратов с антимускариновым эффектом: М-холиноблокаторов, противопаркинсонических препаратов (амантадин), спазмолитиков, некоторых антигистаминных средств, препаратов группы бутирофенона, фенотиазинов, диспирамидов, хинидина и трициклических антидепрессантов, неселективных ингибиторов обратного нейронального захвата моноаминов.Угнетение перистальтики под действием атропина может привести к изменению всасывания других лекарственных средств.

Лікарська взаємодія:

При застосуванні з інгібіторами моноаміноксидази виникають аритмії серця; з хінідином, новокаїнамідом – спостерігається сумація холінолітичного ефекту. Може зменшувати тривалість та глибину дії наркотичних засобів, послаблює аналгетичну дію опіатів.При одночасному застосуванні з димедролом або дипразином дія препарату посилюється; з нітратами, галоперидолом, кортикостероїдами для системного застосування – зростає вірогідність підвищення внутрішньоочного тиску; з сертраліном – посилюється депресивний ефект обох препаратів; зі спіронолактоном, міноксидилом – знижується ефект спіронолактону та міноксидилу; з пеніцилінами – посилюється ефект обох препаратів; з нізатидином – посилюється дія нізатидину; з кетоконазолом – зменшується всмоктування кетоконазолу; з аскорбіновою кислотою та атапульгітом – знижується дія атропіну; з пілокарпіном – знижується ефект пілокарпіну при лікуванні глаукоми; з окспренолоном – знижується антигіпертензивний ефект препарату. Під дією октадину можливе зменшення гіпосекреторної дії атропіну, який послаблює дію М-холіноміметиків і антихолінестеразних засобів. При одночасному застосуванні з сульфаніламідними препаратами зростає ризик ураження нирок; з препаратами, що містять калій – можливо утворення виразок кишечнику; з нестероїдними протизапальними засобами – зростає ризик утворення виразок шлунка та кровотеч.Дія препарату може посилюватися при одночасному застосуванні інших препаратів з антимускариновим ефектом: М-холіноблокаторів, протипаркінсонічних препаратів (амантадин), спазмолітиків, деяких антигістамінних засобів, препаратів групи бутирофенону, фенотіазинів, диспірамідів, хінідину та трициклічних антидепресантів, неселективних інгібіторів зворотного нейронального захоплення моноамінів.Пригнічення перистальтики під дією атропіну може призвести до зміни всмоктування інших лікарських засобів.

Термін придатності:

3 роки.3 года.

Умови зберігання:

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Форма випуску / упаковка:

По 5 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери у пачці.По 5 суппозиториев в блистере; по 2 блистера в пачке.Категория отпуска. Без рецепта.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Редакція

Автор: Жарикова Юлия
Врач педиатр
неонатолог

Донецкий Мед. Университет им.Максима Горького

Донецкий Мед. Университет им.Максима Горького - педиатрический факультет

Знание английского

Цей сайт використовує cookies. Ви можете змінити налаштування cookies в своєму браузері. Дізнатися більше.