Бетофтан (Betaxolol) інструкція із застосування

Бетофтан фото, інструкція
Дозування:
Бетофтан краплі оч., сусп. по 2,5 мг/мл по 5 мл у флак. №1

Адаптована інструкція

Лікарська форма:

краплі

Виробник:

Безпосереднє виробництво: Фармак, АТ, м. Київ, Україна

Фармакотерапевтична група:

Засоби, що застосовуються в офтальмології. Протиглаукомні препарати і міотичні засоби. Блокатори бет

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Офіційна інструкція

Склад:

діюча речовина: 1 мл крапель містить бетаксололу гідрохлориду (у перерахуванні на 100 % суху речовину) 2,8 мг, що еквівалентно 2,5 мг бетаксололу;допоміжні речовини: натрію полістиролсульфонат, карбомер (974Р), N-лауроїлсаркозин, кислота борна, маніт (Е421), динатрію едетат, бензалконію хлорид, розчин натрію гідроксиду та/або кислота хлористоводнева розведена, вода для ін'єкцій.действующее вещество: 1 мл капель содержит бетаксолола гидрохлорида (в пересчете на 100 % сухое вещество) 2,8 мг, что эквивалентно 2,5 мг бетаксолола;вспомогательные вещества: натрия полистиролсульфонат, карбомер (974Р), N-лауроилсаркозин, кислота борная, маннит (Е421), динатрия эдетат, бензалкония хлорид, раствор натрия гидроксида и/или кислота хлористоводородная разведенная, вода для инъекций.Лекарственная форма. Капли глазные.Основные физико-химические свойства: суспензия от белого до почти белого цвета.Фармакотерапевтическая группа. Средства, которые применяются в офтальмологии. Противоглаукомные препараты и миотические средства. Блокаторы бета-адренорецепторов. Код АТХ S01E D02.

Лікарська форма:

краплі

Виробник:

Фармак, АТ, м. Київ, Україна

Фармакотерапевтична група:

Засоби, що застосовуються в офтальмології. Протиглаукомні препарати і міотичні засоби. Блокатори бет

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка. Бетаксолол – кардіоселективний блокатор бета-1-адренергічних рецепторів, який не чинить значної мембраностабілізувальної (місцевої анестезувальної) і вираженої симпатоміметичної дії.Підвищений внутрішньоочний тиск є головним фактором ризику розвитку глаукоматозної скотоми. Чим вищий рівень внутрішньоочного тиску, тим більша імовірність ушкодження очного нерва та втрати поля зору. Після інстиляції в око бетаксолол здатний знижувати як підвищений, так і нормальний внутрішньоочний тиск, незалежно від того, чи супроводжується це глаукомою; механізм його гіпотензивної дії пов'язаний зі зменшенням продукції внутрішньоочної рідини, як показує тонографія і флюорофотометрія. Бетаксолол починає діяти через 30 хвилин, а максимальний ефект, як правило, досягається через 2 години після місцевого застосування. Разова доза забезпечує зниження внутрішньоочного тиску протягом 12 годин.Вазорелаксаційна дія бетаксололу на периферичні судини була продемонстрована в дослідженні in vivo на собаках. Також вазорелаксаційна дія бетаксололу і його здатність блокувати кальцієві канали були продемонстровані в декількох дослідженнях іп vivo, в яких використовувалися моделі очних і неочних судин щурів, морських свинок, кролів, собак, свиней та корів. Дія бетаксололу як нейропротектора була продемонстрована в експериментах як іп vivo, так і іп vitro на сітківці кролів, кортикальних культурах щурів і культурах сітківки курчат.Дані, отримані під час контрольованих клінічних досліджень за участю пацієнтів з хронічною відкритокутовою глаукомою і очною гіпертензією, вказують на те, що лікування із застосуванням бетаксололу забезпечує триваліший позитивний вплив на поле зору, ніж при застосуванні тимололу, неселективного бета-блокатора. До того ж, при застосуванні бетаксололу не спостерігалося негативного впливу на кровопостачання очного нерва. Бетаксолол підтримує або поліпшує очний кровообіг/перфузію.При місцевому застосуванні бетаксололу у формі очних крапель він чинить незначну дію або зовсім не впливає на звуження зіниці та має мінімальний вплив на легеневу та серцево-судинну функцію. Бетаксолол для офтальмологічного застосування не мав істотного впливу на функцію легенів, що було встановлено при вимірюванні об'єму максимального видиху за секунду, максимального життєвого об'єму легенів та їх співвідношення. Жодних ознак серцево-судинної бета-адренергічної блокади під час дослідження не спостерігалося.При пероральному введенні бета-адренергічні блокатори зменшують серцевий викид у здорових добровольців та в пацієнтів із захворюваннями серця. У пацієнтів із тяжкими порушеннями функції міокарда антагоністи бета-адренергічних рецепторів можуть пригнічувати симпатичний стимулювальний ефект, необхідний для підтримання адекватної серцевої функції.Результати клінічних досліджень вказують на те, що суспензія бетаксололу переносилася набагато краще, ніж розчин.Полярна природа бетаксололу може спричиняти відчуття дискомфорту в очах. У препараті Бетофтан® молекули бетаксололу зв'язані іонним зв'язком з амберлітовою смолою. Після інстиляції молекули бетаксололу переносяться іонами натрію в слізну плівку. Цей процес переміщення відбувається протягом кількох хвилин і посилює офтальмологічний комфорт при застосуванні препарату Бетофтан®.Доклінічні дані з безпеки Дослідження тривалості життя при застосуванні бетаксололу, введеного перорально у дозах 6, 20 або 60 мг/кг/день, проведені на мишах та на щурах у дозах 3, 12 або 48 мг/кг/день, продемонстрували відсутність канцерогенного ефекту.Під час різноманітних дослідів на клітинах бактерій та ссавців як іп vitro, так і in vivo, мутагенний ефект бетаксололу не спостерігався.Дослідження дії бетаксололу на репродуктивну функцію, а також тератологічні, перинатальні та постнатальні дослідження, що проводилися на щурах та кролях з пероральним застосуванням бетаксололу гідрохлориду, продемонстрували докази зв'язку постімплантаційного викидня у щурів та кролів із застосуванням препарату в дозі, що перевищувала 12 мг/кг та 128 мг/кг відповідно.Бетаксололу гідрохлорид не виявив тератогенного ефекту, а також не спостерігалося будь-якого іншого негативного впливу на репродуктивну функцію при субтоксичних дозах.Фармакокінетика. Бетаксолол має високу ліпофільність, що спричиняє високий ступінь проникності у рогівку і високі концентрації препарату в тканинах ока. Вміст бетаксололу в плазмі після місцевого застосування низький. Під час клінічних фармакокінетичних досліджень концентрації в плазмі були нижче межі кількісного визначення 2 нг/мл. Бетаксолол характеризується гарною абсорбцією при пероральному застосуванні, низькими втратами при першому проходженні та відносно тривалим періодом напіввиведення, який становить приблизно 16-22 години. Виводиться бетаксолол, як правило, нирками, менше – з фекаліями. Основними метаболітами є дві форми карбоксильної кислоти та бетаксолол у незміненому вигляді, які виводяться із сечею (приблизно 16 % від прийнятої дози).Бетаксолол починає діяти, як правило, через 30 хвилин, а максимальний ефект, як правило, досягається через 2 години після місцевого застосування. Разова доза забезпечує зниження внутрішньоочного тиску протягом 12 годин.Фармакодинамика. Бетаксолол – кардиоселективный блокатор бета-1-адренергических рецепторов, который не оказывает значительного мембраностабилизирующего (местного анестезирующего) и выраженного симпатомиметического действия.Повышенное внутриглазное давление – главный фактор риска развития глаукоматозной скотомы. Чем выше уровень внутриглазного давления, тем больше вероятность повреждения глазного нерва и потери поля зрения. После инстилляции в глаз бетаксолол способен снижать как повышенное, так и нормальное внутриглазное давление, независимо от того, сопровождается ли это глаукомой; механизм его гипотензивного действия связан с уменьшением продукции внутриглазной жидкости, как показывает тонография и флюорофотометрия. Бетаксолол начинает действовать через 30 минут, а максимальный эффект, как правило, достигается через 2 часа после местного применения. Разовая доза обеспечивает снижение внутриглазного давления в течение 12 часов.Вазорелаксирующее действие бетаксолола на периферические сосуды было продемонстрировано в исследовании in vivo на собаках. Также вазорелаксирующее действие бетаксолола и его способность блокировать кальциевые каналы были продемонстрированы в нескольких исследованиях іп vivo, в которых использовались модели глазных и неглазных сосудов крыс, морских свинок, кроликов, собак, свиней и коров. Действие бетаксолола как нейропротектора было продемонстрировано в экспериментах как іп vivo, так и іп vitro на сетчатке кроликов, кортикальных культурах крыс и культурах сетчатки цыплят.Данные, полученные во время контролируемых клинических исследований с участием пациентов с хронической открытоугольной глаукомой и глазной гипертензией, указывают на то, что лечение с применением бетаксолола обеспечивает более длительное позитивное влияние на поле зрения, чем при применении тимолола, неселективного бета-блокатора. К тому же, при применении бетаксолола не наблюдалось негативного влияния на кровоснабжение глазного нерва. Бетаксолол поддерживает или улучшает глазное кровообращение/перфузию.При местном применении бетаксолола в форме глазных капель он оказывает незначительное действие или совсем не влияет на сужение зрачка и имеет минимальное влияние на легочную и сердечно-сосудистую функцию. Бетаксолол для офтальмологического применения не имел существенного влияния на функцию легких, что было установлено при измерении объема максимального выдоха за секунду, максимального жизненного объема легких и их соотношения. Никаких признаков сердечно-сосудистой бета-адренергической блокады во время проведения исследования не наблюдалось.При пероральном введении бета-адренергические блокаторы уменьшают сердечный выброс у здоровых добровольцев и у пациентов с заболеваниями сердца. У пациентов с тяжелыми нарушениями функции миокарда антагонисты бета-адренергических рецепторов могут угнетать симпатический стимулирующий эффект, необходимый для поддержания адекватной сердечной функции.Результаты клинических исследований указывают на то, что суспензия бетаксолола переносилась намного лучше, чем раствор.Полярная природа бетаксолола может вызывать ощущение дискомфорта в глазах. В препарате Бетофтан молекулы бетаксолола связаны ионной связью с амберлитовой смолой. После инстилляции молекулы бетаксолола переносятся ионами натрия в слезную пленку. Этот процесс перемещения происходит в течение нескольких минут и усиливает офтальмологический комфорт при применении препарата Бетофтан.Доклинические данные по безопасности Исследования длительности жизни при применении бетаксолола, введенного перорально в дозах 6, 20 или 60 мг/кг/день, проведенные на мышах и на крысах в дозах 3, 12 или 48 мг/кг/день, продемонстрировали отсутствие канцерогенного эффекта.Во время разнообразных опытов на клетках бактерий и млекопитающих как іп vitro, так и in vivo мутагенный эффект бетаксолола не наблюдался.Исследования действия бетаксолола на репродуктивную функцию, а также тератологические, перинатальные и постнатальные исследования, которые проводились на крысах и кроликах с пероральным применением бетаксолола гидрохлорида, продемонстрировали доказательства связи постимплантационного выкидыша у крыс и кроликов с применением препарата в дозе, превышающей 12 мг/кг и 128 мг/кг соответственно.Бетаксолола гидрохлорид не выявил тератогенного эффекта, а также не наблюдалось какого-либо другого негативного влияния на репродуктивную функцию при субтоксических дозах.Фармакокинетика. Бетаксолол имеет высокую липофильность, что приводит к высокой степени проницаемости в роговицу и высоким концентрациям препарата в тканях глаза. Содержание бетаксолола в плазме после местного применения низкое. Во время клинических фармакокинетических исследований концентрации в плазме были ниже границы количественного определения 2 нг/мл. Бетаксолол характеризуется хорошей абсорбцией при пероральном применении, низкими потерями при первом прохождении и относительно длительным периодом полувыведения, который составляет приблизительно 16-22 часа. Выводится бетаксолол, как правило, почками, меньше – с фекалиями. Основные метаболиты – две формы карбоксильной кислоты и бетаксолол в неизмененном виде, которые выводятся с мочой (приблизительно 16 % от принятой дозы).Бетаксолол начинает действовать, как правило, через 30 минут, а максимальный эффект, как правило, достигается через 2 часа после местного применения. Разовая доза обеспечивает снижение внутриглазного давления в течение 12 часов.Клинические характеристики.

Показання до застосування:

Для зниження внутрішньоочного тиску у хворих на хронічну відкритокутову глаукому або очну гіпертензію (як монотерапія, так і в комбінації з іншими лікарськими засобами).Для снижения внутриглазного давления у больных хронической открытоугольной глаукомой или глазной гипертензией (как монотерапия, так и в комбинации с другими лекарственными средствами).

Протипоказання:

Підвищена чутливість до активної субстанції або до будь-якого з компонентів препарату.Синусова брадикардія, синдром дисфункції синусового вузла, дисфункція синусо-передсердного вузла, атріовентрикулярна блокада ІІ або ІІІ ступеня, неконтрольована водієм ритму. Виражена серцева недостатність або кардіогенний шок.Реактивне захворювання дихальних шляхів, включаючи бронхіальну астму тяжкого ступеня або бронхіальну астму тяжкого ступеня в анамнезі, хронічні обструктивні захворювання легень тяжкого ступеня.Повышенная чувствительность к активной субстанции или к какому-либо из компонентов препарата.Синусовая брадикардия, синдром дисфункции синусового узла, дисфункция синусо-предсердного узла, атриовентрикулярная блокада ІІ или ІІІ степени, неконтролируемая водителем ритма. Выраженная сердечная недостаточность или кардиогенный шок.Реактивное заболевание дыхательных путей, включая бронхиальную астму тяжелой степени или бронхиальную астму тяжелой степени в анамнезе, хронические обструктивные заболевания легких тяжелой степени.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Специальных исследований о взаимодействии бетаксолола с другими лекарственными средствами не проводилось.Существует вероятность возникновения дополнительных эффектов, которые приводят к артериальной гипотензии и/или выраженной брадикардии при применении офтальмологического раствора, содержащего бета-блокаторы, одновременно с пероральными блокаторами кальциевых каналов, бета-адренергическими блокирующими средствами, антиаритмическими средствами (включая амиодарон) или гликозидами наперстянки, парасимпатомиметиками, гуанетидином.Бета-блокаторы могут уменьшать чувствительность к адреналину, который применяется для лечения анафилактических реакций. Следует назначать с осторожностью пациентам с атопией или анафилаксией в анамнезе.В редких случаях сообщалось о мидриазе, который возникал при сопутствующем применении офтальмологических бета-блокаторов и адреналина (эпинефрина).Если одновременно применяется несколько лекарственных средств для местного применения в глаз, необходимо подождать минимум 5 минут между их применением. Глазные мази следует применять последними.Поскольку бетаксолол является блокатором адренорецепторов, его следует с осторожностью назначать пациентам, которые параллельно применяют адренергические психотропные средства, из-за риска усиления их действия.

Особливості застосування:

Тільки для офтальмологічного застосування.Частота виникнення побічних реакцій при місцевому застосуванні в око є нижчою, ніж при системному застосуванні. Щодо зменшення системної абсорбції див. розділ Спосіб застосування та дози.Захворювання рогівкиПри місцевому застосуванні в око бета-блокаторів може виникати сухість очей. Слід з обережністю застосовувати бета-блокатори пацієнтам із захворюваннями рогівки.Інші бета-блокаториПри застосуванні бетаксололу пацієнтам, які вже отримують системний бета-блокувальний засіб, вплив на внутрішньоочний тиск може посилюватись. Відомі ефекти системної бета-блокади. При застосуванні бета-блокувальних засобів пацієнтам цієї категорії слід уважно спостерігати за реакцією. Не рекомендується застосовувати два бета-адренергічних засоби місцевої дії одночасно (див. розділ Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій). Для зниження внутрішньоочного тиску в пацієнтів із закритокутовою глаукомою Бетофтан® необхідно застосовувати лише у комбінації з міотичними засобами.Хоріоїдне відшаруванняПовідомлялося про хоріоїдне відшарування при застосуванні терапії супресантами на водній основі (наприклад, тимолол, ацетазоламід) після процедур фільтрації.Хірургічна анестезіяБета-блокувальні анестезувальні препарати можуть блокувати дію системних бета-агоністів, наприклад адреналіну. Якщо пацієнт приймає бетаксолол, слід повідомити про це анестезіолога.Здійснюючи носослізну оклюзію або утримуючи повіки закритими протягом 2 хвилин, можна зменшити системну абсорбцію препарату. Це може знизити системну дію та збільшити місцеву дію ліківЗагальні Як і інші офтальмологічні препарати для місцевого застосування, бетаксолол абсорбується системно. Через наявність бета-адренергічного компонента при застосуванні бетаксололу можуть виникнути такі ж побічні реакції з боку серцево-судинної, дихальної систем та інші види побічних реакцій, як і при застосуванні системних блокаторів бета-адренергічних рецепторів. Порушення з боку серцевої системи У пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями (наприклад, коронарне захворювання серця, стенокардія Принцметала та серцева недостатність) та артеріальною гіпотензією слід критично оцінювати необхідність терапії із застосуванням бета-блокаторів і розглянути можливість застосування інших діючих речовин. Слід спостерігати за станом пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Через несприятливий вплив бета-блокаторів на час провідності їх з обережністю можна призначати лише пацієнтам з блокадою серця І ступеня.Порушення з боку судинної системиСлід з обережністю здійснювати лікування пацієнтів з порушенням периферичного кровообігу тяжкого ступеня (тобто тяжкі форми захворювання Рейно або синдрому Рейно).Порушення з боку дихальних шляхівНадходили повідомлення про реакції з боку дихальної системи, в тому числі про летальні випадки внаслідок бронхоспазму, у пацієнтів з астмою після застосування деяких β-блокаторів. Слід з обережністю призначати цей препарат пацієнтам з бронхіальною астмою легкого/помірного ступеня, у тому числі в анамнезі, або хронічними обструктивними захворюваннями легень (ХОЗЛ) легкого/помірного ступеня.Гіпоглікемія/діабетБета-адреноблокатори слід з обережністю застосовувати пацієнтам, схильним до спонтанної гіпоглікемії, та пацієнтам з лабільним діабетом, оскільки бета-блокатори можуть маскувати симптоми гострої гіпоглікемії.ГіпертиреозБета-адреноблокатори також можуть маскувати ознаки гіпертиреозу.М’язова слабкістьБета-адреноблокатори можуть посилювати слабкість м'язів, що пов’язано з певними симптомами міастенії (наприклад, диплопія, птоз та загальна слабкість). Анафілактичні реакціїПід час застосування бета-блокаторів пацієнти з атопією в анамнезі або анафілактичними реакціями тяжкого ступеня на різні алергени в анамнезі можуть мати сильнішу реакцію при повторному застосуванні препарату з цими ж алергенами, а також можуть не реагувати на звичайні дози адреналіну, які застосовуються для лікування анафілактичних реакцій. Контактні лінзиБетофтан® містить бензалконію хлорид, який може спричинювати подразнення ока і знебарвлювати м’які контактні лінзи. Слід уникати контакту з м’якими контактними лінзами. Пацієнтів слід попередити про те, що необхідно зняти контактні лінзи перед застосуванням очних крапель Бетофтан® і зачекати 15 хвилин, перш ніж вставляти контактні лінзи.Застосування у період вагітності або годування груддю.Репродуктивна функціяДані щодо впливу лікарського препарату на репродуктивну функцію людини відсутні.ВагітністьНемає достатніх даних щодо застосування бетаксололу вагітним жінкам. Щодо зменшення системної абсорбції див. розділ Спосіб застосування та дози.В епідеміологічних дослідженнях не було виявлено негативного впливу на формування плода, але при пероральному застосуванні бета-блокаторів було виявлено ризик затримки внутрішньоутробного розвитку. Крім цього, при застосуванні бета-блокаторів до пологів у новонароджених спостерігалися симптоми бета-блокади (наприклад брадикардія, артеріальна гіпотензія, респіраторний дистрес та гіпоглікемія).Бетаксолол не слід застосовувати під час вагітності, окрім випадків гострої необхідності. Однак, якщо Бетофтан® застосовувався до пологів, у перші дні після народження слід здійснювати ретельний моніторинг стану новонародженого.Період годування груддюБета-блокатори проникають у грудне молоко, що може спричинити виникнення серйозних побічних ефектів у новонародженого на грудному вигодовуванні. Однак при застосуванні терапевтичних доз бетаксололу у вигляді очних крапель навряд чи в грудне молоко потрапить кількість препарату, яка може викликати клінічні симптоми бета-блокади новонародженого. Щодо зменшення системної абсорбції див. розділ Спосіб застосування та дози.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.Бетофтан® не впливає або має незначний вплив на здатність керувати автотранспортом чи працювати з іншими механізмами. Тимчасове затуманення зору або інші порушення зору можуть негативно впливати на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами. Якщо затуманення зору виникає під час закапування, пацієнту необхідно зачекати, доки зір проясниться, перш ніж керувати автотранспортом або іншими механізмами.Только для офтальмологического применения.Частота возникновения побочных реакций при местном применении в глаз ниже, чем при системном применении. Об уменьшении системной абсорбции см. раздел Способ применения и дозы.Заболевания роговицыПри местном применении в глаз бета-блокаторов может возникать сухость глаз. Следует с осторожностью применять бета-блокаторы пациентам с заболеваниями роговицы.Другие бета-блокаторыПри применении бетаксолола пациентам, которые уже получают системное бета-блокирующее средство, влияние на внутриглазное давление может усиливаться. Известны эффекты системной бета-блокады. При применении бета-блокирующих средств пациентам этой категории следует внимательно наблюдать за реакцией. Не рекомендуется применять два бета-адренергических средства местного действия одновременно (см. раздел Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий). Для снижения внутриглазного давления у пациентов с закрытоугольной глаукомой Бетофтан необходимо применять только в комбинации с миотическими средствами.Хориоидная отслойкаСообщалось о хориоидной отслойке при применении терапии супрессантами на водной основе (например, тимолол, ацетазоламид) после процедур фильтрации.Хирургическая анестезияБета-блокирующие анестезирующие препараты могут блокировать действие системных бета-агонистов, например адреналина. Если пациент принимает бетаксолол, следует сообщить об этом анестезиологу.Осуществляя носослезную окклюзию или удерживая веки закрытыми в течение 2 минут, можно уменьшить системную абсорбцию препарата. Это может снизить системное действие и увеличить местное действие лекарствОбщие Как и другие офтальмологические препараты для местного применения, бетаксолол абсорбируется системно. Из-за наличия бета-адренергического компонента при применении бетаксолола могут возникнуть такие же побочные реакции со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной систем и другие виды побочных реакций, как и при применении системных блокаторов бета-адренергических рецепторов. Нарушения со стороны сердечной системы У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (например, коронарное заболевание сердца, стенокардия Принцметала и сердечная недостаточность) и артериальной гипотензией следует критично оценивать необходимость терапии с применением бета-блокаторов и рассмотреть возможность применения других действующих веществ. Следует наблюдать за состоянием пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за неблагоприятного влияния бета-блокаторов на время проводимости их с осторожностью можно назначать только пациентам с блокадой сердца І степени.Нарушения со стороны сосудистой системыСледует с осторожностью осуществлять лечение пациентов с нарушением периферического кровообращения тяжелой степени (то есть тяжелые формы болезни Рейно или синдрома Рейно).Нарушения со стороны дыхательных путейПоступали сообщения о реакциях со стороны дыхательной системы, в том числе о летальных случаях вследствие бронхоспазма, у пациентов с астмой после применения некоторых β-блокаторов. Следует с осторожностью назначать данный препарат пациентам с бронхиальной астмой легкой/умеренной степени, в том числе в анамнезе, или хроническими обструктивными заболеваниями легких (ХОЗЛ) легкой/умеренной степени.Гипогликемия/диабетБета-адреноблокаторы следует с осторожностью применять пациентам, склонным к спонтанной гипогликемии, и пациентам с лабильным диабетом, поскольку бета-блокаторы могут маскировать симптомы острой гипогликемии.ГипертиреозБета-адреноблокаторы также могут маскировать признаки гипертиреоза.Мышечная слабостьБета-адреноблокаторы могут усиливать слабость мышц, что связано с определенными симптомами миастении (например, диплопия, птоз и общая слабость). Анафилактические реакцииВо время применения бета-блокаторов пациенты с атопией в анамнезе или анафилактическими реакциями тяжелой степени на разные аллергены в анамнезе могут иметь более сильную реакцию при повторном применении препарата с этими же аллергенами, а также могут не реагировать на обычные дозы адреналина, которые применяются для лечения анафилактических реакций. Контактные линзыБетофтан содержит бензалкония хлорид, который может вызывать раздражение глаза и обесцвечивать мягкие контактные линзы. Следует избегать контакта с мягкими контактными линзами. Пациентов следует предупредить о том, что необходимо снять контактные линзы перед применением глазных капель Бетофтан и подождать 15 минут, прежде чем вставлять контактные линзы.Применение в период беременности или кормления грудью. Репродуктивная функцияДанные о влиянии лекарственного средства на репродуктивную функцию человека отсутствуют.БеременностьНет достаточных данных о применении бетаксолола беременным женщинам. Об уменьшении системной абсорбции см. раздел Способ применения и дозы.В эпидемиологических исследованиях не было выявлено негативного влияния на формирование плода, но при пероральном применении бета-блокаторов был выявлен риск задержки внутриутробного развития. Кроме того, при применении бета-блокаторов до родов у новорожденных наблюдались симптомы бета-блокады (например брадикардия, артериальная гипотензия, респираторный дистресс и гипогликемия).Бетаксолол не следует применять во время беременности, кроме случаев острой необходимости. Однако, если Бетофтан применялся до родов, в первые дни после рождения следует осуществлять тщательный мониторинг состояния новорожденного.Период кормления грудьюБета-блокаторы проникают в грудное молоко, что может вызвать возникновение серьёзных побочных эффектов у новорожденных на грудном вскармливании. Однако при применении терапевтических доз бетаксолола в виде глазных капель вряд ли в грудное молоко попадет количество препарата, которое может вызвать клинические симптомы бета-блокады новорожденного. Об уменьшении системной абсорбции см. раздел Способ применения и дозы.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Бетофтан не влияет либо имеет незначительное влияние на способность управлять автотранспортом или работать с другими механизмами. Временное затуманивание зрения или другие нарушения зрения могут негативно влиять на способность управлять автотранспортом или работать с другими механизмами. Если затуманивание зрения возникает во время закапывания, пациенту необходимо подождать, пока зрение прояснится, прежде чем управлять автотранспортом или другими механизмами.

Спосіб застосування та дози:

Для офтальмологічного застосування.Застосування дорослим, включаючи людей літнього вікуРекомендована доза становить 1 краплю Бетофтану®, яку закапують у кон'юнктивальний мішок ураженого ока (очей) 2 рази на день. Деяким пацієнтам для стабілізації гіпотензивної дії Бетофтан® потрібно застосовувати декілька тижнів. Рекомендується ретельне спостереження за хворими на глаукому.Якщо при застосуванні рекомендованих доз внутрішньоочний тиск пацієнта не контролюється належним чином, можна застосовувати супутню терапію з іншими протиглаукомними препаратами.Після інстиляції рекомендується щільне закриття повіки або носослізна оклюзія. Це знижує системну абсорбцію ліків, введених в око, і зменшує імовірність виникнення системних побічних ефектів.У разі супутньої терапії іншими місцевими офтальмологічними препаратами слід дотримуватись інтервалу 10-15 хвилин між їх застосуванням.Застосування дітям та підліткамЕфективність та безпека очних крапель Бетофтан® при застосуванні пацієнтам віком до 18 років не встановлена.Застосування при порушеннях функції печінки та нирок Бетофтан® не досліджувався у цієї категорії пацієнтів.Спосіб застосуванняПеред застосуванням препарату флакон слід добре струснути.Щоб попередити забруднення кінчика крапельниці та суспензії, необхідно бути обережним і не торкатися повік, прилеглих ділянок або інших поверхонь кінчиком флакона-крапельниці.Діти. Ефективність та безпека очних крапель Бетофтан® при застосуванні пацієнтам віком до 18 років не встановлена.Для офтальмологического применения.Применение взрослым, включая людей пожилого возрастаРекомендованная доза составляет 1 каплю Бетофтана, которую закапывают в конъюнктивальный мешок пораженного глаза (глаз) 2 раза в день. Некоторым пациентам для стабилизации гипотензивного действия Бетофтан необходимо применять несколько недель. Рекомендуется тщательное наблюдение за больными глаукомой.Если при применении рекомендованных доз внутриглазное давление пациента не контролируется надлежащим образом, можно применять сопутствующую терапию с другими противоглаукомными препаратами.После инстилляции рекомендуется плотное закрытие век или носослезная окклюзия. Это снижает системную абсорбцию лекарств, введенных в глаз, и уменьшает вероятность возникновения системных побочных эффектов.В случае сопутствующей терапии другими местными офтальмологическими препаратами следует придерживаться интервала 10-15 минут между их применением.Применение детям и подросткамЭффективность и безопасность глазных капель Бетофтан при применении пациентам до 18 лет не установлена.Применение при нарушениях функции печени и почек Бетофтан не исследовался у этой категории пациентов.Способ примененияПеред применением препарата флакон следует хорошо встряхнуть.Чтобы предупредить загрязнение кончика капельницы и суспензии, необходимо быть осторожным и не касаться век, прилегающих участков или других поверхностей кончиком флакона-капельницы.Дети. Эффективность и безопасность глазных капель Бетофтан при применении пациентам до 18 лет не установлена.

Передозування:

У разі випадкового ковтання препарату симптоми передозування можуть включати брадикардію, артеріальну гіпотензію, серцеву недостатність та бронхоспазм.У випадку передозування препаратом Бетофтан® лікування повинно бути симптоматичним та підтримувальним.При случайном проглатывании препарата симптомы передозировки могут включать брадикардию, артериальную гипотензию, сердечную недостаточность и бронхоспазм.В случае передозировки препаратом Бетофтан лечение должно быть симптоматическим и поддерживающим.

Побічні дії:

З боку серця: брадикардія, тахікардія, аритмія.З боку судин: артеріальна гіпотензія.З боку нервової системи: головний біль, синкопе, дисгевзія, запаморочення.З боку органів зору: відчуття дискомфорту в оці, затуманення зору, посилена сльозотеча, відчуття стороннього тіла в очах, точковий кератит, кератит, кон’юнктивіт, блефарит, зниження гостроти зору, порушення зору, світлобоязнь, біль в очах, сухість очей, астенопія, блефароспазм, незвичне відчуття в оці, свербіж очей, виділення з очей, утворення лусочок по краях повік, запалення очей, подразнення очей, кон’юнктивальні порушення, кон’юнктивальний набряк, очна гіперемія, катаракта, офтальмологічні порушення, еритема повік.З боку дихальних шляхів, торакальні та медіастинальні порушення: астма, диспное, порушення з боку дихальних шляхів, кашель, ринорея, риніт.З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, дисгевзія.З боку шкіри та підшкірних тканин: дерматит, висипання, облисіння.Загальні порушення: астенія.З боку імунної системи: підвищена чутливість.З боку психіки: неспокій, зменшення лібідо, безсоння, депресія.Як і при застосуванні інших офтальмологічних лікарських засобів місцевої дії, бетаксолол абсорбується в системний кровообіг. Це може викликати такі ж небажані ефекти як і при застосуванні системних бета-блокаторів. Частота виникнення системних побічних реакцій при місцевому застосуванні в око є меншою, ніж при системному застосуванні. Наведені побічні реакції спостерігалися у межах класу офтальмологічних бета-блокаторів. Додаткові побічні реакції, які спостерігалися при застосуванні офтальмологічних бета-блокаторів та можуть виникнути при застосуванні очних крапель Бетофтан® : ;З боку імунної системи: системні алергічні реакції, що включають ангіонабряк, кропив’янку, локалізовані та генералізовані висипи, свербіж, анафілактичну реакцію, токсичний епідермальний некроліз.;Порушення метаболізму та засвоєння поживних речовин: гіпоглікемія.;З боку психіки: депресія, нічні кошмари, втрата пам’яті, галюцинації, психоз, сплутаність свідомості.;З боку нервової системи: синкопе, порушення мозкового кровообігу, ішемія головного мозку, посилення симптомів міастенії gravis, парестезія.;Офтальмологічні порушення: симптоми подразнення очей (наприклад, печіння, поколювання, свербіж, сльозотеча, почервоніння), блефарит, хоріоїдне відшарування після операції фільтрації (див. розділ Особливості застосування), зменшення чутливості рогівки, ерозія рогівки, птоз, диплопія.;З боку серця: біль у грудях, прискорене серцебиття, набряк, застійна серцева недостатність, атріовентрикулярна блокада, зупинка серця, серцева недостатність.;З боку судин: артеріальна гіпотензія, феномен Рейно, похолодіння кінцівок, посилення переміжної кульгавості. ;Респіраторні, торакальні та медіастінальні порушення: бронхоспазм (переважно у пацієнтів з наявним бронхоспастичним захворюванням).;З боку шлунково-кишкового тракту: диспепсія, діарея, біль у животі, блювання, сухість у роті, глосит.;З боку шкіри та підшкірних тканин: псоріазоподібні висипи або загострення псоріазу.;З боку скелетно-м’язової системи та сполучних тканин: міалгія.;З боку репродуктивної системи та молочних залоз: сексуальна дисфункція, імпотенція.;Загальні порушення та реакції у місці введення: астенія/втомлюваність.Додатково було виявлено підвищення рівнів антинуклеарних антитіл; клінічна релевантність не встановлена.Со стороны сердца: брадикардия, тахикардия, аритмия.Со стороны сосудов: артериальная гипотензия.Со стороны нервной системы: головная боль, синкопе, дисгевзия, головокружение.Со стороны органов зрения: ощущение дискомфорта в глазу, затуманивание зрения, усиленное слезотечение, ощущение инородного тела в глазах, точечный кератит, кератит, конъюнктивит, блефарит, снижение остроты зрения, нарушение зрения, светобоязнь, боль в глазах, сухость глаз, астенопия, блефароспазм, необычное ощущение в глазах, зуд глаз, выделения из глаз, образование чешуек по краям век, воспаление глаз, раздражение глаз, конъюнктивальные нарушения, конъюнктивальный отек, глазная гиперемия, катаракта, офтальмологические нарушения, эритема век.Со стороны дыхательных путей, торакальные и медиастинальные нарушения: астма, диспноэ, нарушения со стороны дыхательных путей, кашель, ринорея, ринит.Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, дисгевзия.Со стороны кожи и подкожных тканей: дерматит, сыпь, облысение.Общие нарушения: астения.Со стороны иммунной системы: повышенная чувствительность.Со стороны психики: беспокойство, уменьшение либидо, бессонница, депрессия.Как и при применении других офтальмологических лекарственных средств местного действия, бетаксолол абсорбируется в системный кровоток. Это может вызывать такие же нежелательные эффекты, как и при применении системных бета-блокаторов. Частота возникновения системных побочных реакций при местном применении в глаз меньше, чем при системном применении. Приведенные побочные реакции наблюдались в пределах класса офтальмологических бета-блокаторов. Дополнительные побочные реакции, которые наблюдались при применении офтальмологических бета-блокаторов и могут возникнуть при применении глазных капель Бетофтан: ;Со стороны иммунной системы: системные аллергические реакции, включающие ангиоотек, крапивницу, локализованную и генерализованную сыпь, зуд, анафилактическую реакцию, токсический эпидермальный некролиз.;Нарушения метаболизма и усвоения питательных веществ: гипогликемия.;Со стороны психики: депрессия, ночные кошмары, потеря памяти, галлюцинации, психоз, спутанность сознания.;Со стороны нервной системы: синкопе, нарушения мозгового кровообращения, ишемия головного мозга, усиление симптомов миастении gravis, парестезия.;Офтальмологические нарушения: симптомы раздражения глаз (например, жжение, покалывание, зуд, слезотечение, покраснение), блефарит, хориоидная отслойка после операции фильтрации (см. раздел Особенности применения), уменьшение чувствительности роговицы, эрозия роговицы, птоз, диплопия.;Со стороны сердца: боль в груди, ускоренное сердцебиение, отек, застойная сердечная недостаточность, атриовентрикулярная блокада, остановка сердца, сердечная недостаточность.;Со стороны сосудов: артериальная гипотензия, феномен Рейно, похолодание конечностей, усиление перемежающейся хромоты. ;Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения: бронхоспазм (преимущественно у пациентов с имеющимся бронхоспастическим заболеванием).;Со стороны желудочно-кишечного тракта: диспепсия, диарея, боль в животе, рвота, сухость во рту, глоссит.;Со стороны кожи и подкожных тканей: псориазоподобная сыпь или обострение псориаза.;Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительных тканей: миалгия.;Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: сексуальная дисфункция, импотенция.;Общие нарушения и реакции в месте введения: астения/утомляемость.Дополнительно было выявлено повышение уровней антинуклеарных антител; клиническая релевантность не установлена.

Лікарська взаємодія:

Спеціальних досліджень щодо взаємодії бетаксололу з іншими лікарськими засобами не проводилося.Існує ймовірність виникнення додаткових ефектів, що призводять до артеріальної гіпотензії та/або вираженої брадикардії, при застосуванні офтальмологічного розчину, що містить бета-блокатори, одночасно з пероральними блокаторами кальцієвих каналів, бета-адренергічними блокувальними засобами, антиаритмічними засобами (включаючи аміодарон) або глікозидами наперстянки, парасимпатоміметиками, гуанетидином.Бета-блокатори можуть зменшувати чутливість до адреналіну, який застосовується для лікування анафілактичних реакцій. Слід призначати з обережністю пацієнтам з атопією або анафілаксією в анамнезі.У рідкісних випадках повідомлялося про мідріаз, що виникав при супутньому застосуванні офтальмологічних бета-блокаторів та адреналіну (епінефрину).Якщо одночасно застосовується декілька лікарських засобів для місцевого застосування в око, необхідно зачекати щонайменше 5 хвилин між їх застосуванням. Очні мазі слід застосовувати останніми.Оскільки бетаксолол є блокатором адренорецепторів, його слід з обережністю призначати пацієнтам, які паралельно застосовують адренергічні психотропні засоби, через ризик посилення їхньої дії.

Термін придатності:

2 роки.Термін придатності після розкриття флакону 28 діб.Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці2 года. Срок годности после вскрытия флакона 28 суток.Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС. Хранить в недоступном для детей месте.

Форма випуску / упаковка:

По 5 мл у флаконі № 1 у пачці з картону.По 5 мл во флаконе № 1 в пачке из картона.Категория отпуска. По рецепту.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Редакція

Автор: Волошонович Алла
Лікар-ендокринолог
Кандидат медичних наук
Луганський державний медичний університет, факультет - лікувальна справа
Цей сайт використовує cookies. Ви можете змінити налаштування cookies в своєму браузері. Дізнатися більше.