Адаптована інструкція

Лікарська форма:

розчин

Виробник:

Безпосереднє виробництво: Приватне акціонерне товариство «Інфузія»., Україна, 21034, м. Вінниця, вул. Волошкова, б. 55

Фармакотерапевтична група:

Кровозамінники та перфузійні розчини. Розчини, що застосовуються для корекції порушень. Електроліти.

Категорія відпуску:

По рецепту.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Офіційна інструкція

Склад:

діючі речовини: натрію ацетат тригідрат, натрію хлорид;100 мл розчину містить: натрію ацетату тригідрат - 200 мг, натрію хлориду - 600 мг;іонний склад на 1000 мл препарату: Na+ - 117 ммоль, Cl¯ - 103 ммоль, ацетат - 15 ммоль;допоміжні речовини: вода для ін’єкцій.действующие вещества: натрия ацетат тригидрат, натрия хлорид;100 мл раствора содержит: натрия ацетат тригидрат - 200 мг, натрия хлорида - 600 мг;ионный состав на 1000 мл препарата: Na+ - 117 ммоль, Cl¯ - 103 ммоль, ацетат - 15 ммоль;вспомогательные вещества: вода для инъекций.Лекарственная форма. Раствор для инфузий.Фармакотерапевтическая группа. Растворы, применяемые для коррекции нарушений электролитного баланса. Электролиты. Код АТС В05В В01.Клинические характеристики.

Лікарська форма:

розчин

Основні фізико-хімічні властивості:

прозора безбарвна рідина, теоретична осмолярність – 235 мОсм/л, рН 6,5-7,5.

Виробник:

Приватне акціонерне товариство «Інфузія».

Місцезнаходження виробника:

Україна, 21034, м. Вінниця, вул. Волошкова, б. 55

Фармакотерапевтична група:

Кровозамінники та перфузійні розчини. Розчини, що застосовуються для корекції порушень. Електроліти.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка. Відновлює об’єм циркулюючої крові. Зменшує гіперкаліємію та її наслідки при терапії водно-сольових порушень, покращує капілярний кровообіг та функцію нирок. Виявляє дезінтоксикаційний ефект внаслідок короткочасного підвищення об’єму рідини, зниження концентрації токсичних продуктів у крові, активації діурезу.Фармакокінетика. Препарат недовго знаходиться в судинному руслі, швидко переходить в інтерстиціальний простір та метаболізується в печінці. Виводиться нирками, посилюючи діурез.Фармакодинамика. Восстанавливает объем циркулирующей крови. Уменьшает гиперкалиемию и ее последствия при терапии водно-солевых нарушений, улучшает капиллярное кровообращение и функцию почек.Фармакокинетика. Препарат недолго находится в сосудистом русле, быстро переходит в интерстициальное пространство и метаболизируется в печени. Выводится почками, усиливая диурез.Фармацевтические характеристики.Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость; теоретическая осмолярность – 235 мОсм/л, рН 6,5- 7,5.Несовместимость. Не установлено.

Показання до застосування:

Корекція гіперкаліємії та її наслідків при дегідратації та інтоксикаціях організму, що виникають при різних інфекційних захворюваннях (гостра дизентерія, харчові токсикоінфекції, холера Ель-Тор). Коррекция гиперкалиемии и ее последствий при дегидратации и интоксикациях организма, которые возникают при различных заболеваниях (острая дизентерия, пищевая токсикоинфекция, холера Эль-Тор).

Протипоказання:

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Загроза розвитку набряку мозку і легень, гіпергідратація. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.Угроза развития отека мозга и легких, гипергидратация.

Належні заходи безпеки при застосуванні:

Особливості застосування:

Перед застосуванням розчин підігрівають до +36-38 оС. З обережністю вводять хворим з порушенням видільної функції нирок, з декомпенсованими вадами серця, при набряково-асцитичному синдромі у хворих на цироз печінки. Перед применением раствор подогревают до +36-38 оС. С осторожностью вводят больным с нарушением выделительной функции почек, с декомпенсированными пороками сердца, при отечно-асцитическом синдроме у больных циррозом печени.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.Данные относительно влияния препарата на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами отсутствуют, поскольку препарат применяют исключительно в условиях стационара.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Не установлено.

Застосування в період вагітності або годування груддю:

Досвід застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутній.Опыт применения препарата в период беременности или кормления грудью отсутствует.Дети.Данных относительно ограничений применения препарата детям нет. Режим дозирования корректируется в зависимости от лабораторных показателей. Общая суточная доза зависит от водно-электролитного баланса и лабораторных показателей.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом:

Дані стосовно впливу препарату на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами відсутні, оскільки препарат застосовують винятково в умовах стаціонару.

Діти:

Даних щодо обмеження застосування препарату дітям немає. Режим дозування коригується в залежності від лабораторних показників. Загальна добова доза залежить від водно-електролітного балансу та лабораторних показників.

Спосіб застосування та дози:

Вводять внутрішньовенно краплинно. Перед застосуванням розчин підігрівають до +36-38 оС. Загальна кількість введеного розчину має відповідати об’єму втраченої рідини.Баланс введеної та втраченої рідини визначається кожні 6 годин! Після усунення гіперкаліємії подальша водно-сольова терапія проводиться препаратами Трисоль, Ацесоль або Хлосоль.Вводят внутривенно капельно. Перед применением раствор подогревают до +36-38 оС. Общее количество вводимого раствора должно соответствовать объему потерянной жидкости. Баланс введенной и потерянной жидкости определяется каждые 6 часов! После устранения гиперкалиемии дальнейшая водно-солевая терапия проводится препаратами Трисоль, Ацесоль или Хлосоль.

Передозування:

Гіпокаліємія, гіпернатріємія. Внаслідок гіпергідратації та гіперволемії може розвинутися серцева недостатність.Гипокалиемия, гипернатриемия. Вследствие гипергидрации и гиперволемии может развиться сердечная недостаточность.

Побічні дії:

При індивідуальній непереносимості будь-якого компоненту препарату можливі реакції гіперчутливості.При индивидуальной непереносимости какого либо компонента препарата возможны реакции гиперчувствительности.

Лікарська взаємодія:

Не встановлено.

Термін придатності:

5 років.5 лет.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці. Заморожування препарату за умови зберігання герметичності пляшки не є протипоказанням до використання. Незмочуваність внутрішньої поверхні пляшки не є протипоказанням до застосування препарату.Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.Замораживание препарата при условии сохранения герметичности бутылки не является противопоказанием к применению. Несмачиваемость внутренней поверхности бутылки не является противопоказанием к применению препарата.

Форма випуску / упаковка:

По 400 мл у пляшках.По 400 мл в бутылках. Категория отпуска. По рецепту.

Категорія відпуску:

По рецепту.

Додатково:

Несумісність

Не встановлена.

Заявник

Приватне акціонерне товариство Інфузія.

Місцезнаходження заявника та/або представника заявника

Україна, 04073, м. Київ, Московський проспект, б. 21-А.ИНСТРУКЦИЯпо медицинскому применению препаратаДисоль(Disolum)

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Редакція

Автор: Волошонович Алла
Лікар-ендокринолог
Кандидат медичних наук
Луганський державний медичний університет, факультет - лікувальна справа
Цей сайт використовує cookies. Ви можете змінити налаштування cookies в своєму браузері. Дізнатися більше.