Гемцитабін Амакса інструкція по застосуванню

Гемцитабін Амакса фото, инструкция
Зовнішній вигляд упаковки лікарського засобу може відрізнятися від зображення на сайті.
Дозування:
Гемцитабін Амакса порошок для р-ну д/інф. по 1000 мг у флак. №1
Виробник:
Реєстрація:
№ UA/15059/01/01 від 06.04.2016. Наказ № 320 від 06.04.2016
Фарм. група:
Редакторска група
Перевірено
Avatar photo
Юлія Жарікова Додано: 03.03.2020
Avatar photo
Юлія Жарікова Оновлено: 03.03.2020
Інструкція надана держ. реєстром мед. препаратів України

ОФІЦІЙНА ІНСТРУКЦІЯ

Склад:

діюча речовина: гемцитабін;1 флакон містить 200 мг або 1000 мг гемцитабіну (у вигляді гемцитабіну гідрохлориду);1 мл відновленого розчину для інфузії містить 38 мг/мл гемцитабіну (у вигляді гідрохлориду);допоміжні речовини: маніт (E 421); натрію ацетат, тригідрат (E 262); натрію гідроксид (E 524) (3,8 %).

Виробник:

Амакса Фарма Лтд, Великобританія

Фармакотерапевтична група:

Антинеопластичні засоби. Структурні аналоги піримідину. Гемцитабін.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка.Гемцитабін демонструє циклоспецифічність, здебільшого приводячи до загибелі клітин під час синтезу ДНК (S-фаза), а також блокуючи ріст клітин в G1/S-фазі циклу.Гемцитабін (dFdC) зазнає внутрішньоклітинного метаболізму під дією нуклеозидкіназ з утворенням дифосфатних (dFdCDP) та трифосфатних (dFdCTP) нуклеозидів. Цитотоксичний ефект гемцитабіну зумовлений комбінованою дією дифосфатних та трифосфатних нуклеозидів, що призводить до пригнічення синтезу ДНК. По-перше, дифосфатний нуклеозид пригнічує рибонуклеотидредуктазу, яка каталізує реакції утворення дезоксинуклеозидтрифосфатів, необхідних для синтезу ДНК. Пригнічення цього ферменту з боку дифосфатнуклеозиду спричиняє зниження концентрацій дезоксинуклеотидів, у тому числі dCTP. По-друге, dFdCTP конкурує з dCTP при побудові ДНК (самопотенціювання). Таким чином, зменшення внутрішньоклітинної концентрації dCTP робить можливим приєднання трифосфатних нуклеозидів до ланцюга ДНК. Епсилон-ДНК-полімерази неспроможні усувати гемцитабін і відновлювати ланцюги ДНК, що синтезуються. Після приєднання внутрішньоклітинних метаболітів гемцитабіну до ДНК, до ланцюгів ДНК, які синтезуються, долучається один додатковий нуклеотид, що призводить до повного інгібування подальшого синтезу ДНК (приховане закінчення ланцюга) і запрограмованої загибелі клітини, відомої як апоптоз.Фармакокінетика.Пікова концентрація у плазмі крові (дані отримано за 5 хвилин до завершення інфузії) становила від 3,2 до 45,5 мкг/мл. Концентрація у плазмі крові основного компонента після введення дози 1000 мг/м2 впродовж 30 хвилин перевищувала 5 мкг/мл через приблизно 30 хвилин після завершення інфузії та перевищувала 0,4 мкг/мл ще через годину.Розподіл.Об’єм розподілу у центральній камері становить 12,4 л/м2 у жінок і 17,5 л/м2 у чоловіків (міжіндивідуальна варіабельність становить 91,9 %). Об’єм розподілу у периферичній крові дорівнював 47,4 л/м2 і не залежав від статі. Період напіввиведення – від 42 до 94 хвилин залежно від віку й статі пацієнта. При застосуванні препарату в рекомендованих дозах виведення гемцитабіну практично завершується через 5–11 годин після початку введення інфузії. При застосуванні гемцитабіну один раз на тиждень препарат не кумулюється.Метаболізм.Гемцитабін Амакса швидко метаболізується цитидиндезаміназою в печінці, нирках, крові та в інших тканинах. Внаслідок внутрішньоклітинного метаболізму гемцитабіну утворюються гемцитабін моно-, ди- і три фосфати (dFdCMP, dFdCDP і dFdCTP відповідно), при цьому активними вважаються dFdCDP і dFdCTP. Ці внутрішньоклітинні метаболіти не виявляються у плазмі крові або сечі. Основний метаболіт – 2’-дезокси-2’,2’-дифторуридин(dFdU) – неактивний і виявляється в плазмі і сечі.Виведення.Системний кліренс варіюється у діапазоні від 29,2 л/г/м2 до 92,2 л/г/м2 залежно від статі та віку пацієнта (міжіндивідуальна варіабельність становить 52,2 %). Кліренс приблизно на 25 % нижчий у жінок, ніж у чоловіків. Хоча кліренс є досить високим, він знижується з віком як у чоловіків, так і у жінок. У разі застосування рекомендованої дози 1 000 мг/м2 шляхом 30-хвилинної інфузії низький кліренс у жінок і чоловіків не є приводом для зменшення дози гемцитабіну.Виведення з сечею: у незміненому вигляді виділяється менше 10 % препарату. Нирковий кліренс 2-7 л/г/м2. Кількість препарату, що виводиться за один тиждень після введення, становить від 92 до 98 % введеної дози, 99 % виводиться із сечею, в основному у вигляді dFdU, і 1 % введеної дози виводиться з калом.Комбінована терапія гемцитабіном та паклітакселом.Комбінована терапія гемцитабіном та паклітакселом не впливає на фармакокінетику жодного з цих лікарських засобів.Комбінована терапія гемцитабіном та карбоплатином.Комбінована терапія гемцитабіном та карбоплатином не впливає на фармакокінетику гемцитабіну.Порушення функцій нирок.Ниркова недостатність помірного або середнього ступеня (швидкість клубочкової фільтрації від 30 мл/хв до 80 мл/хв) не виявляє тривалого значного впливу на фармакокінетику гемцитабіну.

Показання до застосування:

Рак сечового міхура. Гемцитабін Амакса у комбінації з цисплатином показаний для лікування хворих на локально рецидивуючий чи метастатичний рак сечового міхура. Рак підшлункової залози. Гемцитабін Амакса показаний для лікування пацієнтів з локально прогресуючими чи метастатичними аденокарциномами підшлункової залози. Недрібноклітинний рак легень. Гемцитабін Амакса у комбінації з цисплатином показаний як препарат першої лінії для лікування пацієнтів з локально прогресуючим чи метастатичним недрібноклітинним раком легень. Гемцитабін Амакса як монотерапія показаний для лікування пацієнтів літнього віку та пацієнтів з іншим функціональним статусом.Рак яєчників. Гемцитабін Амакса у комбінації з карбоплатином показаний для лікування пацієнтів з локально прогресуючою чи метастатичною епітеліальною карциномою яєчників. Гемцитабін Амакса показаний для лікування пацієнтів з рецидивом епітеліальної карциноми яєчників після періоду ремісії, що становив не менше 6 місяців, після попередньої терапії першої лінії препаратами платини. Рак молочної залози. Гемцитабін Амакса у комбінації з паклітакселом показаний для лікування хворих на неоперабельний, локально рецидивуючий чи метастатичний рак молочної залози після попередньої ад’ювантної/неоад’ювантної хіміотерапії. Перед хіміотерапією призначається антрациклін, якщо немає протипоказань.Рак жовчних проток. Гемцитабін Амакса показаний для лікування хворих на рак жовчних проток.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин. Період годування груддю (див. розділ Застосування у період вагітності та годування груддю).

Належні заходи безпеки при застосуванні:

Особливості приготування розчину для інфузії.Як і при роботі з іншими цитостатичними препаратами, слід приділяти велику увагу приготуванню та застосуванню розчину для інфузій. Приготування розчину для інфузій потрібно проводити у захисному боксі та з використанням захисного одягу і рукавичок. Якщо захисний бокс відсутній, захисний спецодяг слід доповнити маскою і захисними окулярами. У разі потрапляння розчину в очі можливе серйозне подразнення. Слід негайно ретельно промити очі водою. Якщо подразнення не зникає, необхідно звернутися до лікаря. При контакті розчину зі шкірою негайно промити уражену ділянку водою.

Особливості застосування:

Збільшення тривалості інфузії і частоти введення доз підвищує токсичність.Гематологічна токсичність.Гемцитабін може послаблювати функцію кісткового мозку, що проявляється лейкоцитопенією, тромбоцитопенією та анемією.Пацієнтів, які отримують гемцитабін, слід обстежувати перед застосуванням кожної дози на вміст тромбоцитів, лейкоцитів і гранулоцитів. При виявленні гальмування діяльності кісткового мозку, викликаного препаратом, слід розглянути питання про припинення або модифікацію терапії (див. розділ Спосіб застосування та дози). У той же час мієлосупресія є короткотривалою та найчастіше не призводить до зменшення дози або припинення терапії.Кількість периферичних клітин крові може знижуватись і після припинення терапії гемцитабіну. У пацієнтів з порушеною функцією кісткового мозку лікування слід починати з обережністю. Як і при лікуванні іншими цитотоксичними агентами, слід зважати на ризик виникнення кумулятивного пригнічення кісткового мозку у разі призначення гемцитабіну з іншими препаратами для хіміотерапії.Печінкова або ниркова недостатність.Гемцитабін Амакса слід з обережністю застосовувати пацієнтам з печінковою і нирковою недостатністю, оскільки в ході досліджень одержано недостатньо даних, щоб рекомендувати точні дози для пацієнтів такої групи (див. розділ Спосіб застосування та дози). Введення гемцитабіну пацієнтам із супутніми метастазами в печінці, при гепатиті та алкоголізмі в анамнезі, а також при цирозі печінки може призвести до збільшення печінкової недостатності. Слід періодично проводити лабораторну оцінку ниркових та печінкових показників (включаючи вірусологічні дослідження).Супутня радіотерапія.В ході супутньої радіотерапії (проводять одночасно із застосуванням гемцитабіну або з інтервалом 7 днів) повідомлялося про токсичність (див. розділ Взаємодії з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій).Живі вакцини.Для хворих, що лікуються гемцитабіном, не рекомендується застосування вакцин проти жовтої лихоманки та інших живих ослаблених вакцин (див. розділ Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій).Синдром оборотної задньої енцефалопатії.Повідомлялося про випадки розвитку синдрому оборотної задньої енцефалопатії (PRES) з потенційно тяжкими наслідками у пацієнтів, які отримували лікування гемцитабіном як монотерапію або в комбінації з іншими хіміотерапевтичними препаратами. У більшості пацієнтів, які отримували гемцитабін та у яких повідомлялося про випадки синдрому задньої оборотної енцефалопатії (PRES), спостерігалися гостра гіпертензія та епілептичні напади, також у пацієнтів могли бути і інші симптоми, такі як головний біль, летаргія, сплутаність свідомості та втрата зору.Вищевказаний стан (синдром) діагностують за допомогою магнітно-резонансної терапії (МРТ). Синдром оборотної задньої енцефалопатії (PRES) є оборотним станом за умови застосування належних заходів підтримуючої терапії. Якщо синдром оборотної задньої енцефалопатії (PRES) розвивається в ході терапії гемцитабіном, слід припинити терапію та розпочати проведення підтримуючих заходів, зокрема здійснення контролю артеріального тиску, протисудомну терапію.Серцево-судинна система.Через ризик розвитку серцевих та/або судинних порушень, пов’язаних із застосуванням гемцитабіну, особливу увагу слід приділяти при призначенні препарату пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями в анамнезі.Синдром капілярного просочування.Для хворих, які отримували монотерапію гемцитабіном або гемцитабін в комбінації з іншими хіміотерапевтичними засобами, повідомлялось про синдром капілярного просочування (див. розділ Побічні реакції). При умові завчасного виявлення та застосування відповідної терапії синдром капілярного просочування зазвичай піддається лікуванню, але повідомлялось і про летальні випадки. Стан зумовлений системною капілярною проникністю, під час якої рідина і протеїни з внутрішньосудинного простору просочуються в інтерстицій. Клінічні симптоми включають генералізований набряк, збільшення маси тіла, гіпоальбумінемію, тяжку форму гіпотензії, гостру ниркову недостатність і набряк легень. Якщо під час лікування розвивається синдром капілярного просочування, гемцитабін слід повністю відмінити і застосувати відповідну терапію. Синдром капілярного просочування може виникати в пізніх циклах, його зазвичай пов’язують дистрес-синдромом дорослих.Респіраторна система.У зв’язку з терапією гемцитабіном повідомлялось про вплив на легені, інколи дуже сильний (такий як набряк легень, інтерстиціальний пневмоніт або респіраторний дистрес-синдром дорослих (РДСД)). Якщо розвиваються такі явища, слід розглянути можливість переривання терапії гемцитабіном. Вчасне застосування заходів симптоматичної терапії може поліпшити стан.Сечостатева система.Гемолітико-уремічний синдром.Клінічні дані, пов’язані з гемолітико-уремічним синдромом, рідко відзначались у постмаркетингових даних щодо пацієнтів, які отримували гемцитабін. Гемолітико-уремічний синдром є потенційно небезпечним для життя захворюванням. При виявленні будь-яких ознак мікроангіопатичної гемолітичної анемії, таких як швидко падаючий гемоглобін з супутньою тромбоцитопенію, підвищення рівня білірубіну сироватки крові, сироватки креатиніну, сечовини крові або лактатдегідрогенази, застосування гемцитабіну слід припинити. У разі припинення терапії ниркова недостатність може бути необоротною і може бути потрібний діаліз.Натрій.200 мг гемцитабіну містить 3,56 мг (<1 ммоль) натрію.1 г гемцитабіну містить 17,81 мг (<1 ммоль) натрію.Це слід враховувати пацієнтам, які знаходяться на дієті з контролем натрію.Застосування у період вагітності або годування груддю.Вагітність.Достатніх даних про застосування гемцитабіну вагітним жінкам немає. Дослідження на тваринах показали репродуктивну токсичність. З огляду на результати досліджень на тваринах і механізм дії гемцитабіну, даний препарат не слід застосовувати під час вагітності за відсутності чіткої потреби такого показання. Необхідно рекомендувати жінкам утримуватися від вагітності під час прийому гемцитабіну та негайно повідомити лікаря про те, що вони завагітніли.Годування груддю.Невідомо, чи проникає гемцитабін у грудне молоко, тому слід припинити годування груддю впродовж лікування гемцитабіном.Вплив на репродуктивну здатність. У дослідженнях фертильності гемцитабін спричиняв у тварин-самців гіпосперматогенез. У зв’язку з цим чоловікам рекомендується користуватися надійними методами контрацепції протягом лікування гемцитабіном та протягом 6 місяців після терапії. Зважаючи на властивість гемцитабіну спричиняти безпліддя, чоловікам рекомендується вжити заходів щодо кріоконсервації сперми перед початком лікування.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.Жодних досліджень щодо вивчення здатності впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або на роботу з іншими механізмами не проводилось. Оскільки гемцитабін може спричиняти сонливість, від легкої до помірної, особливо у комбінації з алкоголем, пацієнтам необхідно уникати експлуатації технічних засобів, керування автомобілем, доки не буде встановлено, що вони не відчувають сонливості.

Спосіб застосування та дози:

Гемцитабін Амакса призначає лише лікар, який має досвід протиракової хіміотерапії.Рекомендовані дози.Рак сечового міхура.Комбіноване застосування. Рекомендована доза гемцитабіну становить 1000 мг/м2, що вводиться внутрішньовенно протягом 30-хвилинної інфузії в 1-й, на 8-й і 15-й день кожного 28-денного циклу в комбінації з цисплатином. Цисплатин застосовується в рекомендованій дозі 70 мг/м2 поверхні тіла в 1-й день після гемцитабіну або на 2-й день кожного 28-денного циклу. Потім 4-тижневий цикл повторюється. Дозу препарату можна зменшувати з кожним циклом або протягом одного циклу залежно від ступеня токсичності, якої зазнає хворий.Рак підшлункової залози. Рекомендована доза гемцитабіну становить 1000 мг/м2, що вводиться шляхом внутрішньовенної інфузії протягом 30 хвилин 1 раз на тиждень протягом 7 тижнів, після чого робиться тижнева перерва. Наступні цикли складаються з щотижневих інфузій протягом 3 тижнів поспіль з перервою кожного четвертого тижня. Зменшення дози з кожним циклом або протягом якогось одного циклу можливе залежно від ступеня токсичності, якої зазнає пацієнт.Недрібноклітинний рак легень.Монотерапія. Рекомендована доза становить 1000 мг/м2 і вводиться шляхом 30-хвилинної внутрішньовенної інфузії 1 раз на тиждень протягом трьох тижнів, після чого необхідна однотижнева перерва. Чотиритижневий цикл повторюється. Зменшення дози з кожним циклом або протягом якогось одного циклу можна проводити залежно від ступеня токсичності, якої зазнає пацієнт.Комбіноване застосування. Рекомендована доза становить 1250 мг/м2 поверхні тіла та вводиться шляхом внутрішньовенної інфузії протягом 30 хвилин у перший та восьмий дні кожного 21-денного циклу. Доза препарату може зменшуватися з кожним циклом або протягом якогось одного циклу залежно від ступеня токсичності, якої зазнає хворий. Цисплатин вводити рекомендованою дозою 75–100 мг/м2 1 раз на 3 тижні циклу.Рак молочної залози.Комбіноване застосування. Гемцитабін Амакса у комбінації з паклітакселом рекомендовано застосовувати у такому режимі: паклітаксел (175 мг/м2) вводити у 1-й день протягом 3-годинної внутрішньовенної інфузії, після нього вводити гемцитабін (1250 мг/м2) протягом 30-хвилинної внутрішньовенної інфузії у 1-й і на 8-й дні кожного 21-денного циклу. Дозу препарату можна зменшувати з кожним циклом або протягом якогось одного циклу залежно від ступеня токсичності, якої зазнає хворий. Перед початком застосування комбінації гемцитабіну та паклітакселу у пацієнтів має бути абсолютна кількість гранулоцитів щонайменше 1,500 (×106/л).Рак яєчників.Комбіноване застосування. Гемцитабін Амакса у комбінації з карбоплатином рекомендовано вводити таким чином: гемцитабін 1000 мг/м2 шляхом 30-хвилинної внутрішньовенної інфузії у 1-й та на 8-й дні кожного 21-денного циклу. У 1-й день після гемцитабіну вводиться карбоплатин у дозі, що забезпечує AUC 4,0 мг/мл·хв. Дозу препарату можна зменшувати з кожним циклом або протягом якогось одного циклу залежно від ступеня токсичності, якої зазнає хворий.Рак жовчних проток. Монотерапія. Дорослі. Рекомендована доза препарату Гемцитабін Амакса – 1000 мг/м2, яку слід вводити внутрішньовенно впродовж 30 хв. Інфузію проводити 1 раз на тиждень 3 тижні поспіль, потім 1 тиждень перерва. Цей чотиритижневий цикл повторювати. Зменшення дози з кожним циклом або впродовж якогось 1 циклу можливе залежно від величини токсичності, якої зазнає пацієнт. Комбіноване застосування. Дорослі. Гемцитабін Амакса у комбінації з цисплатином: рекомендується застосовувати цисплатин 70 мг/м2 у 1-й день циклу шляхом внутрішньовенної інфузії, далі вводити Гемцитабін Амакса у дозі 1250 мг/м2. Гемцитабін Амакса вводити в 1-й та на 8-й день кожного 21-денного циклу шляхом 30-хвилинної внутрішньовенної інфузії. Цей 3-тижневий цикл повторювати. Зменшення дози з кожним циклом або впродовж якогось 1 циклу можливе залежно від ступеня токсичності, якої зазнає пацієнт.Контроль токсичності та корекція дози залежно від токсичності.Модифікація дози, пов’язана з негематологічною токсичністю. Для виявлення негематологічної токсичності необхідно здійснювати періодичне об’єктивне обстеження та перевірку функцій нирок і печінки. Дозу препарату можна зменшувати з кожним циклом або протягом якогось одного циклу залежно від ступеня токсичності, якої зазнає хворий. Загалом, при виявленні негематологічної токсичності тяжкого ступеня (ступінь ІІІ або ІV), крім нудоти/блювання, терапію гемцитабіном слід припинити або зменшити (рішення приймає лікар). Застосування слід припинити, доки не зникнуть ознаки токсичності. Щодо коригування доз цисплатину, карбоплатину та паклітакселу в комбінованій терапії, дивіться інстурцію для медичного застосування відповідного лікарського засобу.Модифікація дози залежно від гематологічної токсичності. На початку циклу лікування. У пацієнтів, які застосовують Гемцитабін Амакса, перед кожною дозою слід перевіряти кількість тромбоцитів і гранулоцитів. Абсолютна кількість гранулоцитів перед початком циклу повинна становити не менше 1500(х106/л), а тромбоцитів – 100000 (х106/л).Протягом циклу лікування.Таблиця 1Модифікація дози гемцитабіну протягом циклу .

Модифікація дози препарату Гемцитабін Амакса протягом циклу лікування за показаннями: рак сечового міхура, НДКРЛ, рак підшлункової залози – при монотерапії або в комбінації із цисплатиномАбсолютна кількість гранулоцитів (x 106/л) Кількість тромбоцитів (x 106/л) Відсоток від стандартної дози гемцитабіну (%)> 1000 та > 100000 100500 - 1000 чи 50,000 -100000 75< 500 чи < 50000 відкласти застосування *

* Від введення дози протягом циклу слід утриматися, поки абсолютна кількість гранулоцитів не досягне значення не менше 500 (x106/л), а тромбоцитів – 50 000 (x106/л).Таблиця 2

Модифікація дози гемцитабіну протягом циклу лікування за показанням рак молочної залози при комбінованому застосуванні з паклітакселомАбсолютна кількість гранулоцитів (x 106/л) Кількість тромбоцитів (x 106/л) Відсоток від стандартної дози гемцитабіну (%)≥ 1200 та > 75000 1001000 - < 1200 чи 50000 - 75000 75700 - < 1000 та ≥ 50000 50< 700 чи < 50000 відкласти застосування *

*Введення дози не слід відновлювати протягом циклу. Лікування потрібно розпочинати у 1-й день наступного циклу, як тільки абсолютна кількість гранулоцитів досягне значення не менше 1500 (x106/л), а тромбоцитів – 100 000 (x106/л).Таблиця 3

Модифікація дози гемцитабіну протягом циклу лікування за показанням рак яєчників при комбінованому застосуванні з карбоплатиномАбсолютна кількість гранулоцитів (x 106/л) Кількість тромбоцитів (x 106/л) Відсоток від стандартної дози гемцитабіну (%)> 1500 та ≥ 100000 1001000 - 1500 чи 75000-100000 50< 1000 чи < 75000 відкласти застосування *

* Введення дози не відновлюють протягом циклу. Лікування розпочинають у 1-й день наступного циклу, як тільки абсолютна кількість гранулоцитів досягне значення не менше 1,500 (x106/л), а тромбоцитів – 100 000 (x106/л).Модифікації дози залежно від гематологічної токсичності у наступних циклах для всіх показань.Дозу гемцитабіну необхідно знизити до 75 % від повної дози, що вводиться на початку циклу, у разі таких проявів гематологічної токсичності:Абсолютна кількість гранулоцитів < 500 x 106/л протягом понад 5 діб.Абсолютна кількість гранулоцитів < 100 x 106/л протягом понад 3 діб.Фебрильна нейтропенія.Кількість тромбоцитів < 25 000 x 106/л.Відкладення циклу більше ніж на 1 тиждень у зв’язку із проявами токсичності.Метод застосування.Гемцитабін Амакса добре переноситься протягом інфузії і його можна застосовувати при амбулаторному лікуванні. У разі екстравазації, слід негайно припинити інфузію та продовжити введення в іншу судину. Необхідно ретельно контролювати стан пацієнта після застосування препарату. Інструкції щодо відновлення розчину див. у розділі Особливі заходи безпеки.Особливі групи пацієнтів.Пацієнти з печінковою і нирковою недостатністю. Гемцитабін Амакса слід з обережністю застосовувати пацієнтам з печінковою або нирковою недостатністю, оскільки у ході досліджень одержано недостатньо даних, щоб рекомендувати точні дози для таких пацієнтів.Пацієнти літнього віку. Гемцитабін Амакса добре переноситься пацієнтами віком понад 65 років. Немає ніяких підстав вважати, що для осіб літнього віку необхідне коригування дози, окрім рекомендованого для всіх пацієнтів.Інструкція з приготування розчину (та подальшого розведення, якщо це необхідно). Єдиним схваленим розчинником для розведення стерильного порошку гемцитабіну є розчин хлориду натрію 9 мг/мл (0,9 %) для ін’єкції (без консерванта). З огляду на розчинність, максимальна концентрація для гемцитабіну після приготування становить 40 мг/мл. Розведення у концентраціях понад 40 мг/мл може призвести до неповного розчинення, чого слід уникати.Приготування розчину та подальше його розведення потрібно здійснювати в асептичних умовах.Для приготування розчину додати не менше 5 мл 0,9 % розчину натрію хлориду для ін’єкцій у флакон, що містить 200 мг порошку гемцитабіну, або не менше 25 мл 0,9 % розчину натрію хлориду для ін’єкцій у флакон, що містить 1000 мг порошку гемцитабіну. Загальний об’єм після розчинення становить 5,26 мл (флакони, що містять 200 мг гемцитабіну) та 26,3 мл (флакони, що містять 1000 мг гемцитабіну). Це забезпечує концентрацію гемцитабіну 38 мг/мл, що також враховує об’єм заміщення ліофілізату. Збовтати, щоб розчинити. Можливе подальше розведення приготованого розчину 0,9 % розчином натрію хлориду для ін’єкцій без консервантів. Відповідну кількість лікарського засобу можна вводити одразу після приготування або ще розвести 0,9 % розчином натрію хлориду для ін’єкцій. Отриманий розчин може бути прозорим або злегка жовтуватим. Засоби для парентерального введення необхідно оглядати перед введенням візуально на наявність сторонніх часток і зміну забарвлення. У разі наявності сторонніх часток розчин не можна застосовувати. Будь-які невикористані частини лікарського засобу або відходи слід знищити відповідно до чинного законодавства. Перед введенням розчин слід оглядати візуально на наявність сторонніх часток і забарвлення.Діти.Гемцитабін Амакса не рекомендують застосовувати дітям (віком до 18 років) з огляду на недостатність даних з безпеки та ефективності.

Передозування:

Відомого антидоту у разі передозування гемцитабіну не існує. Клінічно допустима токсичність спостерігалася при призначенні дози до 5700 мг/м2 шляхом 30-хвилинної внутрішньовенної інфузії протягом 2 тижнів. У разі підозри на передозування необхідний контроль стану пацієнта з відповідними аналізами крові, за необхідності призначають симптоматичну терапію.

Побічні дії:

До найпоширеніших побічних реакцій при застосуванні лікарського засобу Гемцитабін Амакса належать нудота, що супроводжується або не супроводжуються блюванням; підвищені рівні трансаміназ (АлАт та АсАт) і лужної фосфатази печінки, про що повідомлялось у майже 60 % пацієнтів; про протеїнурію і гематурію повідомлялось приблизно у 50 % пацієнтів; задишка, про яку повідомлялося у 10–40 % пацієнтів (особливо часто розвивалась у пацієнтів з раком легень); алергічні шкірні висипання зафіксовано майже у 25 % пацієнтів, при цьому 10 % пацієнтів скаржились на свербіж. Частота виникнення і ступінь тяжкості побічних реакцій залежать від дози, швидкості інфузії та інтервалів між інфузіями. Побічними реакціями, що потребують обмеження дози, є зниження числа тромбоцитів, лейкоцитів і гранулоцитів. У таблиці 4 подано побічні реакції та частоту їх появи, отримані в ході досліджень. В кожній групі побічні реакції надані в порядку зменшення серйозності з частотою: дуже часто (≥1/10); часто (від ≥1/100 і <1/10); нечасто (від ≥1/1000 і <1/100); рідко (від ≥1/10000 і <1/1000); дуже рідко (<1/10000), невідомо (не піддаються оцінці на основі наявних даних).Таблиця 4

Органи та системи Побічні реакціїЗ боку кровотворної та лімфатичної системи Дуже часто: лейкопенія (нейтропенія ІІІ ступеня – 19,3 %, IV ступеня – 6 %). Пригнічення кісткового мозку найчастіше є за тяжкістю від незначного до помірного та найбільше впливає на кількість гранулоцитів (тромбоцитопенія, анемія). Часто: фебрильна нейтропенія. Дуже рідко: тромбоцитоз.З боку імунної системи Дуже рідко: анафілактоїдна реакція.Розлади метаболізму та харчування Часто: анорексіяЗ боку нервової системи Часто: головний біль, безсоння, сонливість. Нечасто: порушення мозкового кровообігу. Дуже рідко: синдром оборотної задньої енцефалопатії.З боку серцево-судинної системи Нечасто: аритмія, найчастіше суправентрикулярна за походженням; серцева недостатність. Рідко: інфаркт міокарда, клінічні прояви периферичного васкуліту та гангрени, артеріальна гіпотензія. Дуже рідко: синдром капілярного просочування.З боку респіраторної системи, органів грудної клітки та середостіння Дуже часто: задишка (найчастіше легка та проходить без лікування). Часто: кашель, риніт. Нечасто: інтерстиціальний пневмоніт, бронхоспазм (найчастіше легкий та транзиторний, але може виникнути необхідність парентерального лікування). Рідко: набряк легень, дистрес-синдром у дорослих.З боку травної системи Дуже часто: нудота, блювання. Часто: діарея, стоматит та поява виразок у ротовій порожнині, запор. Дуже рідко: ішемічний коліт.З боку гепатобіліарної системи Дуже часто: підвищення рівнів печінкових ферментів, таких як аспартат-амінотрансіераза (AST), аланін-амінотрансфераза (ALT) та лужна фосфатаза. Часто: підвищення рівнів білірубіну. Нечасто: серйозна гепатотоксичність, що призводить до печінкової недостатності та летального наслідку. Рідко: підвищення рівнів гамма-глутамілтрансферази (GGT).З боку шкіри та підшкірної тканини Дуже часто: алергічні висипання на шкірі, які часто супроводжуються свербежем; облисіння. Часто: свербіж, пітливість. Рідко: тяжкі шкірні реакції, зокрема десквамація та бульозні висипання на шкірі; виразки; пухирцеві формування; злущування. Дуже рідко: токсичний епідермальний синдром, синдром Стівенса-Джонсона.З боку опорно-рухового апарату Часто: біль у спині, міалгія.З боку видільної та сечостатевої системи Часто: гематурія, легка протеїнурія. Нечасто: ниркова недостатність, гемолітичний уремічний синдром.Загальні розлади Дуже часто: грипоподібні симптоми (найчастіше спостерігаються підвищення температури тіла, головний біль, озноб, міалгія, астенія і анорексія; також повідомлялося про кашель, риніт, нездужання, підвищене потовиділення та розлади сну); набряк/периферичний набряк, включаючи набряк обличчя (у більшості випадків набряки регресують після припинення лікування). Часто: підвищення температури тіла, астенія, озноб. Рідко: реакції у місці введення (переважно легкого ступеня тяжкості).Травми, отруєння і ускладнення процедур Рідко: радіотоксичність, радіаційна пам’ять

Комбіноване застосування при лікуванні раку молочної залози. Частота появи побічних реакцій гематологічної токсичності ІІІ та ІV ступеня, зокрема нейтропенії, підвищується при комбінованому застосуванні гемцитабіну з паклітакселом, особливо нейтропенії. Хоча підвищення частоти виникнення даних побічних реакцій не асоційоване з підвищеною частотою виникнення інфекцій або геморагічних явищ. Втома й фебрильна нейтропенія відзначається більш часто при комбінованому застосуванні гемцитабіну з паклітакселом. Слабкість, яка не пов’язана з анемією, звичайно проходить після першого циклу.Таблиця 5Комбіноване застосування при лікуванні раку молочної залози. Побічні реакції ІІІ та ІV ступеня при монотерапії паклітакселом порівняно з комбінованим застосуванням гемцитабіну з паклітакселом.

Побічні реакції Кількість пацієнтів (%)Монотерапія паклітакселом (N = 259) Комбіноване застосування гемцитабіну з паклітакселом (N=262)Ступінь ІІІ Ступінь ІV Ступінь ІІІ Ступінь ІVГематологічніАнемія 5 (1,9) 1 (0,4) 15 (5,7) 3 (1,1)Тромбоцитопенія 0 0 14 (5,3) 1 (0,4)Нейтропенія 11 (4,2) 17 (6,6)* 82 (31,3) 45 (17,2)*НегематологічніФебрильна нейтропенія 3 (1,2) 0 12 (4,6) 1 (0,4)Втома 3 (1,2) 1 (0,4) 15 (5,7) 2 (0,8)Діарея 5 (1,9) 0 8 (3,1) 0Моторна нейропатія 2 (0,8) 0 6 (2,3) 1 (0,4)Сенсорна нейропатія 9 (3,5) 0 14 (5,3) 1 (0,4)

* Нейтропенія ІV ступеня, що триває більше 7 днів, спостерігалась в 12,6 % пацієнтів у групі комбінованого лікування та в 5,0 % пацієнтів у групі застосування тільки паклітакселу.Таблиця 6Комбіноване застосування при раку сечового міхура. Побічні реакції III та ІV ступеня при застосуванні МВАЦ (метотрексат, вінбластин, доксорубіцин, цисплатин) порівняно з комбінованим застосуванням гемцитабіну з цисплатином.

Побічні реакції Кількість пацієнтів (%)Комбінація МВАЦ (метотрексат, вінбластин, доксорубіцин та цисплатин) (N = 196) Комбіноване застосування гемцитабіну з цисплатином (N = 200)Ступінь III Ступінь ІV Ступінь III Ступінь ІVЛабораторні показникиАнемія 30 (16) 4 (2) 47 (24) 7 (4)Тромбоцитопенія 15 (8) 25 (13) 57 (29) 57 (29)Нелабораторні ознакиНудота та блювання 37 (19) 3 (2) 44 (22) 0 (0)Діарея 15 (8) 1 (1) 6 (3) 0 (0)Інфекція 19 (10) 10 (5) 4 (2) 1 (1)Стоматит 34 (18) 8 (4) 2 (1) 0 (0)

Таблиця 7Комбіноване застосування при раку яєчників. Побічні реакції III та ІV ступенів при монотерапії карбоплатином порівняно з комбінованим застосуванням гемцитабіну з карбоплатином.

Побічні реакції Кількість пацієнтів (%)Карбоплатин (N=174) Комбіноване застосування гемцитабіну з карбоплатином (N=175)Ступінь III Ступінь ІV Ступінь III Ступінь ІVЛабораторні показникиАнемія 10 (5,7) 4 (3,2) 39 (22,3) 9 (5,1)Нейтропенія 19 (10,9) 2 (1,1) 73 (41,7) 50 (28,6)Тромбоцитопенія 18 (10,3) 2 (1,1) 53 (30,3) 8 (4,6)Лейкопенія 11 (6,3) 1 (0,6) 84 (48,0) 9 (5,1)Нелабораторні показникиГеморагія 0 (0) 0 (0) 3 (1,8) 0 (0)Фебрильна нейтропенія 0 (0) 0 (0) 2 (1,1) 0 (0)Інфекція без нейтропенії 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,6)

Явище сенсорної нейропатії також спостерігалося частіше при комбінованому застосуванні порівняно із застосуванням одного карбоплатину.

Лікарська взаємодія:

Специфічних досліджень взаємодії не проводилось (див. розділ Фармакокінетика).Радіотерапія.Супутня радіотерапія (проводять одночасно із застосуванням гемцитабіну або з інтервалом 7 днів). Токсичність, спричинена різними видами терапії, залежить від багатьох факторів, включаючи дозу гемцитабіну, частоту інфузій, дозу радіації, використовувану техніку, зону та обсяг опромінювання. Гемцитабін має радіосенсибілізуючу активність. В одному дослідженні, де гемцитабін у дозі 1000 мг/м2 вводили протягом періоду до 6 тижнів разом з терапевтичним опромінюванням грудної клітки пацієнтів з недрібноклітинним раком легень, спостерігалася значна токсичність у вигляді тяжкого і потенційно загрозливого для життя мукозиту, зокрема, у вигляді езофагіту та пневмоніту, особливо у пацієнтів, для лікування яких застосовували радіотерапію у великих дозах (медіана лікування – 4,795 см3). Оптимальний режим безпечного застосування препарату Гемцитабін Амакса з терапевтичними дозами опромінення ще не визначений для всіх типів пухлин. Несупутня (проводять з інтервалом >7 днів). Аналіз даних не засвідчує посилення проявів токсичності у разі застосування гемцитабіну більше ніж за 7 днів до або через 7 днів після променевої терапії, вийняток становить місцева запальна реакція в ділянці, що раніше опромінювалась. Дані свідчать про те, що розпочинати введення гемцитабіну можна після того, як минають гострі променеві реакції, або щонайменше через тиждень після завершення променевої терапії. Спостерігалися променеві ураження цільових тканин (езофагіт, коліт, пневмоніт) незалежно від сумісного застосування гемцитабіну.Інші.Не рекомендується застосувати живі ослаблені вакцини, в тому числі вакцини проти жовтої лихоманки, через ризик виникнення системного, можливо летального захворювання, зокрема у пацієнтів з імуносупресією.

Термін придатності:

Запечатаний флакон – 3 роки.Відновлений розчин. Хімічна і фізична стабільність після розведення була продемонстрована протягом 24 годин при температурі не вище 25 °C. З мікробіологічної точки зору препарат слід використати негайно. Якщо розчин не введено одразу, відповідальність за тривалість та умови зберігання готового до застосування розчину несе користувач. Зберігати не більше 24 годин при температурі не вище 25 °С за умови, якщо відновлення (подальше розведення, якщо проводилось) відбувались в контрольованих і валідованих асептичних умовах. Розчин відновленого гемцитабіну не можна охолоджувати, оскільки це може призвести до кристалізації.

Умови зберігання:

Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла при температурі не вище 25 ̊С. Не охолоджувати відновлений розчин.

Форма випуску / упаковка:

Скляні флакони з порошком для розчину для інфузій по 200 мг або 1000 мг у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці

Категорія відпуску:

Без рецепту.

Додатково:

Несумісність

Єдиним випробуваним розчинником для розчинення стерильного порошку Гемцитабін Амакса є 0,9 % розчин натрію хлориду для ін’єкцій без консервантів.

Заявник

Амакса Фарма ЛТД, Велика Британія / Amaxa Pharma LTD, United Kingdom.

Місцезнаходження заявника

72 Хаммерсміт Роад, Лондон, W14 8TH, Велика Британія / 72 Hammersmith Road, London, W14 8TH, United Kingdom.

Медичне застереження
Дата додавання: 03.03.2020
Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

ДОДАТКОВІ ДАНІ

МНН:
Фарм. група:
Код АТХ L01BC05:

Тип данихВідомості з реєстру
Торгівельне найменування:Гемцитабін Амакса
Виробник:Амакса Фарма Лтд, Великобританія
Форма випуску:Скляні флакони з порошком для розчину для інфузій по 200 мг або 1000 мг у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці
Реєстраційне посвідчення:№ UA/15059/01/01 від 06.04.2016. Наказ № 320 від 06.04.2016
Міжнародне непатентоване найменування:Gemcitabine
Умови відпуску:Без рецепту.
Склад:

діюча речовина: гемцитабін;1 флакон містить 200 мг або 1000 мг гемцитабіну (у вигляді гемцитабіну гідрохлориду);1 мл відновленого розчину для інфузії містить 38 мг/мл гемцитабіну (у вигляді гідрохлориду);допоміжні речовини: маніт (E 421); натрію ацетат, тригідрат (E 262); натрію гідроксид (E 524) (3,8 %).

Фармакотерапевтична група:Антинеопластичні засоби. Структурні аналоги піримідину. Гемцитабін.
Код АТС:L01BC05 - Гемцитабін
Реклама
Ущелина хребта діагностується у кожного десятого
Тиждень Spina Bifida у Великобританії був присвяче...
Знайдено ферменти для отримання універсальної групи крові
Простий метод переливання крові з однієї групи в і...
Реклама
Лікування бронхіту без антибіотиків
Як вилікувати бронхіт без антибіотиківПоширені пит...
Антибіотики при бронхіті
Антибіотик при бронхіті — дієвий спосіб активної д...
Реклама
Мед знижує рівень «поганого» холестерину та цукру в крові: дослідження
Мед є натуральним продуктом і може замінити цукор ...
Стоматологи назвали симптом прихованого діабету, який має кожен п'ятий пацієнт
Прихований діабет, також відомий як переддіабет, —...
Реклама