UA RU

Кальцію Глюконат-Дарниця (Calcium gluconate) інструкція із застосування

Кальция Глюконат-Дарница фото, інструкція
Дозування:
Кальцію Глюконат-Дарниця таблетки по 500 мг №10

Адаптована інструкція

Лікарська форма:

таблетки

Виробник:

Безпосереднє виробництво: Дарниця, ФФ, ПрАТ, м.Київ, Україна

Фармакотерапевтична група:

Мінеральні добавки. Препарати кальцію. Кальцію глюконат.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Офіційна інструкція

Склад:

діюча речовина: саlcium gluconate; 1 таблетка містить кальцію глюконату 500 мг;допоміжні речовини: крохмаль картопляний, кремнію діоксид колоїдний безводний, кальцію стеарат.действующее вещество: саlcium gluconate; 1 таблетка содержит кальция глюконата 500 мг;вспомогательные вещества: крахмал картофельный, кремния диоксид коллоидный безводный, кальция стеарат.Лекарственная форма. Таблетки.Основные физико-химические свойства: таблетки белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской.Фармакотерапевтическая группа. Минеральные добавки. Препараты кальция. Кальция глюконат. Код АТХ А12А А03.

Лікарська форма:

таблетки

Виробник:

Дарниця, ФФ, ПрАТ, м.Київ, Україна

Фармакотерапевтична група:

Мінеральні добавки. Препарати кальцію. Кальцію глюконат.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка.Кальцію глюконат – кальцієва сіль глюконової кислоти, що містить 9 % кальцію. Іони кальцію беруть участь у передачі нервових імпульсів, скороченні гладеньких і скелетних м’язів, функціонуванні міокарда, процесах зсідання крові; вони необхідні для формування кісткової тканини, нормального функціонування інших систем і органів. Концентрація іонів кальцію в крові знижується при багатьох патологічних процесах; виражена гіпокальціємія сприяє виникненню тетанії. Кальцію глюконат, крім усунення гіпокальціємії, зменшує проникність судин, чинить протиалергічну, протизапальну, гемостатичну дію, а також зменшує ексудацію. Іони кальцію є пластичним матеріалом для скелета і зубів, беруть участь у різних ферментативних процесах, регулюють швидкість проведення нервових імпульсів і проникність клітинних мембран. Іони кальцію необхідні для процесу нервово-м’язової передачі, для підтримки скорочувальної функції міокарда. На відміну від кальцію хлориду, кальцію глюконат має слабкіший місцевоподразнювальний ефект.Фармакокінетика.При прийомі внутрішньо кальцію глюконат частково всмоктується, головним чином у тонкому кишечнику. Максимальна концентрація у плазмі крові досягається через 1,2-1,3 години. Період напіввиведення іонізованого кальцію з плазми крові становить 6,8-7,2 години. Проникає крізь плацентарний бар’єр і в грудне молоко. Виводиться з організму з сечею та калом.Фармакодинамика.Кальция глюконат – кальциевая соль глюконовой кислоты, содержащей 9 % кальция. Ионы кальция участвуют в передаче нервных импульсов, сокращении гладких и скелетных мышц, функционировании миокарда, процессах свертывания крови, они необходимы для формирования костной ткани, нормального функционирования других систем и органов. Концентрация ионов кальция в крови снижается при многих патологических процессах; выраженная гипокальциемия способствует возникновению тетании. Кальция глюконат, кроме устранения гипокальциемии, уменьшает проницаемость сосудов, оказывает противоаллергическое, противовоспалительное, гемостатическое действие, а также уменьшает экссудацию. Ионы кальция являются пластическим материалом для скелета и зубов, участвуют в различных ферментативных процессах, регулируют скорость проведения нервных импульсов и проницаемость клеточных мембран. Ионы кальция необходимы для процесса нервно-мышечной передачи, для поддержания сократительной функции миокарда. В отличие от кальция хлорида, кальция глюконат имеет слабый местнораздражающий эффект.Фармакокинетика.При приеме внутрь кальция глюконат частично всасывается, главным образом в тонком кишечнике. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1,2-1,3 часа. Период полувыведения ионизированного кальция из плазмы крови составляет 6,8-7,2 часа. Проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко. Выводится из организма с мочой и калом.Клинические характеристики.

Показання до застосування:

Захворювання, що супроводжуються гіпокальціємією, підвищенням проникності клітинних мембран, порушенням проведення нервових імпульсів у м'язовій тканині.Гіпопаратиреоз (латентна тетанія, остеопороз), порушення обміну вітаміну D (рахіт, спазмофілія, остеомаляція), гіперфосфатемія у хворих із хронічною нирковою недостатністю.Підвищена потреба у кальції (період інтенсивного росту дітей та підлітків; вагітність, період годування груддю), недостатній вміст кальцію у їжі, порушення його обміну у постменопаузальному періоді, перелом кісток.Посилене виведення кальцію (тривалий постільний режим, хронічна діарея, гіпокальціємія при тривалому прийомі діуретиків, протиепілептичних лікарських засобів, глюкокортикостероїдів).У комплексній терапії: кровотечі різної етіології; алергічні захворювання (сироваткова хвороба, кропив'янка, горячковий синдром, сверблячі дерматози, ангіоневротичний набряк); бронхіальна астма, дистрофічні аліментарні набряки, легеневий туберкульоз, еклампсія, паренхіматозний гепатит, токсичні ураження печінки, нефрит.Як антидот при отруєннях солями магнію, щавлевої кислоти, розчинними солями фтористої кислоти (при взаємодії з кальцію глюконатом утворюються нерозчинні та нетоксичні кальцію оксалат та кальцію фторид).Заболевания, сопровождающиеся гипокальциемией, повышением проницаемости клеточных мембран, нарушением проведения нервных импульсов в мышечной ткани.Гипопаратиреоз (латентная тетания, остеопороз), нарушения обмена витамина D (рахит, спазмофилия, остеомаляция), гиперфосфатемия у больных с хронической почечной недостаточностью.Повышенная потребность в кальции (период интенсивного роста детей и подростков; беременность, период кормления грудью), недостаточное содержание кальция в пище, нарушение его обмена в постменопаузальном периоде, перелом костей.Усиленное выведение кальция (длительный постельный режим, хроническая диарея, гипокальциемия при длительном приеме диуретиков, противоэпилептических лекарственных средств, глюкокортикостероидов).В комплексной терапии: кровотечения различной этиологии; аллергические заболевания (сывороточная болезнь, крапивница, лихорадочный синдром, зудящие дерматозы, ангионевротический отек); бронхиальная астма, дистрофические алиментарные отеки, легочный туберкулез, эклампсия, паренхиматозный гепатит, токсические поражения печени, нефрит.Как антидот при отравлениях солями магния, щавелевой кислоты, растворимыми солями фтористой кислоты (при взаимодействии с глюконатом кальция образуются нерастворимые и нетоксичные оксалат кальция и кальция фторид).

Протипоказання:

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу, гіперкальціємія, виражена гіперкальціурія, гіперкоагуляція, схильність до тромбоутворення, виражений атеросклероз, підвищене згортання крові, нефроуролітіаз (кальцієвий), тяжка ниркова недостатність, саркоїдоз, прийом препаратів наперстянки.Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, гиперкальциемия, выраженная гиперкальциурия, гиперкоагуляция, склонность к тромбообразованию, выраженный атеросклероз, повышенная свертываемость крови, нефроуролитиаз (кальциевый), тяжелая почечная недостаточность, саркоидоз, прием препаратов наперстянки.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Лекарственное средство замедляет абсорбцию эстрамустина, этидроната и других бифосфонатов, хинолонов, антибиотиков тетрациклинового ряда, пероральных препаратов железа и препаратов фтора (интервал между их приемами должен быть не менее 3 часов). Кальция глюконат снижает биодоступность фенитоина. При одновременном приеме с витамином D или его производными повышается всасываемость кальция. Холестирамин уменьшает абсорбцию кальция в пищеварительном тракте. При совместном применении лекарственного средства с сердечными гликозидами усиливаются кардиотоксические эффекты последних. При сочетании с тиазидными диуретиками может усиливаться риск развития гиперкальциемии. Кальция глюконат может снижать эффект кальцитонина при гиперкальциемии, биодоступность фенитоина, эффект блокаторов кальциевых каналов. При одновременном применении с хинидином возможно замедление внутрижелудочковой проводимости и повышение токсичности хинидина. Образует нерастворимые или малорастворимые соли кальция с карбонатами, салицилатами, сульфатами.Всасывание кальция из желудочно-кишечного тракта могут уменьшать некоторые виды пищи (шпинат, ревень, отруби, зерновые).

Особливості застосування:

При застосуванні пацієнтам, які одержують серцеві глікозиди та/або діуретики, а також при тривалому лікуванні слід контролювати концентрацію кальцію та креатиніну у крові. У випадку підвищення їх концентрації слід зменшити дозу лікарського засобу або тимчасово припинити його застосування. У зв'язку з тим, що вітамін D3 підвищує абсорбцію кальцію з травного тракту, щоб уникнути передозування кальцію, необхідно враховувати надходження вітаміну D3 та кальцію з інших джерел. З обережністю і при регулярному контролі рівня екскреції кальцію з сечею призначати пацієнтам із помірною гіперкальціурією, що перевищує 300 мг/добу (7,5 ммоль/добу), не різко вираженими порушеннями функції нирок, сечокам'яною хворобою в анамнезі. При необхідності слід зменшити дозу лікарського засобу або відмінити його. Хворим зі схильністю до утворення конкрементів у сечовивідних шляхах під час лікування рекомендується збільшити об'єм споживаної рідини.При лікуванні лікарським засобом слід уникати прийому високих доз вітаміну D або його похідних, якщо тільки для цього немає особливих показань.Слід дотримуватись інтервалу не менше 3 годин між прийомом таблеток кальцію глюконату та препаратами для перорального застосування естрамустину, етидронату та інших біфосфонатів, фенітоїну, хінолонів, антибіотиків тетрациклінового ряду, пероральними препаратами заліза і препаратами фтору.Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосування лікарського засобу допустиме з урахуванням співвідношення користь для жінки/ризик для плода (дитини), яке визначає лікар.При прийомі препаратів кальцію у період годування груддю можливе його проникнення у грудне молоко.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Лікарський засіб не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.При применении пациентам, получающим сердечные гликозиды и/или диуретики, а также при длительном лечении следует контролировать концентрацию кальция и креатинина в крови. В случае повышения их концентрации следует уменьшить дозу лекарственного средства или временно прекратить его применение. В связи с тем, что витамин D3 повышает абсорбцию кальция из пищеварительного тракта, чтобы избежать передозировки кальция, необходимо учитывать поступление витамина D3 и кальция из других источников.С осторожностью и при регулярном контроле уровня экскреции кальция с мочой назначать пациентам с умеренной гиперкальциурией, превышающей 300 мг/сутки (7,5 ммоль/сут), не резко выраженными нарушениями функции почек, мочекаменной болезнью в анамнезе. При необходимости следует уменьшить дозу лекарственного средства или отменить его. Больным со склонностью к образованию конкрементов в мочевыводящих путях во время лечения рекомендуется увеличить объем потребляемой жидкости.При лечении лекарственным средством следует избегать приема высоких доз витамина D или его производных, если только для этого нет особых показаний.Следует соблюдать интервал не менее 3 часов между приемом таблеток кальция глюконата и препаратами для перорального применения эстрамустин, этидронат и других бифосфонатов, фенитоина, хинолонов, антибиотиков тетрациклинового ряда, пероральными препаратами железа и препаратами фтора.Применение в период беременности или кормления грудью. Применение лекарственного средства допустимо с учетом соотношения польза для женщины/риск для плода (ребенка), которое определяет врач.При приеме препаратов кальция в период кормления грудью возможно его проникновение в грудное молоко.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Лекарственное средство не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Спосіб застосування та дози:

Таблетку необхідно розжувати або подрібнити.Кальцію глюконат застосовують внутрішньо перед їжею. Разові дози: дорослі і діти віком від 14 років – 1-3 г (2-6 таблеток), діти віком від 3 до 4 років – 1 г (2 таблетки), віком від 5 до 6 років – 1-1,5 г (2-3 таблетки), від 7 до 9 років – 1,5-2 г (3-4 таблетки), від 10 до 14 років – 2-3 г (4-6 таблеток). Приймати 2-3 рази на добу.Добова доза для пацієнтів літнього віку не має перевищувати 2 г (4 таблетки). Тривалість лікування визначає лікар індивідуально залежно від стану пацієнта.Діти. Лікарський засіб застосовувати дітям віком від 3 років.Таблетку необходимо разжевать или измельчить.Кальция глюконат применять внутрь перед едой.Разовые дозы: взрослые и дети с 14 лет – 1-3 г (2-6 таблеток), с 3 до 4 лет – 1 г (2 таблетки), с 5 до 6 лет – 1-1,5 г (2-3 таблетки), с 7 до 9 лет – 1,5-2 г (3-4 таблетки), от 10 до 14 лет – 2-3 г (4-6 таблеток). Принимать 2-3 раза в сутки.Суточная доза для пожилых пациентов не должна превышать 2 г (4 таблетки).Продолжительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от состояния пациента.Дети. Лекарственное средство применять детям с 3 лет.

Передозування:

При тривалому застосуванні у високих дозах можлива гіперкальціємія з відкладенням солей кальцію в організмі. Імовірність розвитку гіперкальціємії підвищується при одночасному лікуванні високими дозами вітаміну D або його похідними. Симптоми гіперкальціємії: сонливість, слабкість, анорексія, біль у животі, блювання, нудота, запор, полідипсія, поліурія, підвищена втомлюваність, дратівливість, погане самопочуття, депресія, дегідратація, можливі порушення серцевого ритму, міалгія, артралгія, артеріальна гіпертензія.Лікування: відміна лікарського засобу; у тяжких випадках – парентерально кальцитонін у дозі 5-10 МО/кг маси тіла на добу (розводячи його у 500 мл 0,9 % розчину натрію хлориду), внутрішньовенно краплинно протягом 6 годин. Можливе внутрішньовенне струминне повільне введення 2-4 рази на добу).При длительном применении в высоких дозах возможна гиперкальциемия с отложением солей кальция в организме. Вероятность развития гиперкальциемии повышается при одновременном лечении высокими дозами витамина D или его производными.Симптомы гиперкальциемии: сонливость, слабость, анорексия, боль в животе, рвота, тошнота, запор, полидипсия, полиурия, повышенная утомляемость, раздражительность, плохое самочувствие, депрессия, дегидратация, возможны нарушения сердечного ритма, миалгия, артралгия, артериальная гипертензия.Лечение: отмена лекарственного средства; в тяжелых случаях – парентерально кальцитонин в дозе 5-10 МЕ/кг массы тела в сутки (разводя его в 500 мл 0,9 % раствора натрия хлорида), внутривенно капельно в течение 6 часов. Возможно внутривенное струйное медленное введение 2-4 раза в сутки).

Побічні дії:

Лікарський засіб зазвичай добре переноситься, але іноді можливі порушення: з боку шлунково-кишкового тракту: нудота, блювання, запори, діарея, біль в епігастральній ділянці; при тривалому застосуванні у високих дозах – утворення кальцієвих конкрементів у кишечнику;з боку нирок та сечовидільної системи: порушення функції нирок (часте сечовипускання, набряки нижніх кінцівок);з боку обміну речовин: гіперкальціємія, гіперкальціурія;з боку серцево-судинної системи: брадикардія; з боку імунної системи: реакції гіперчутливості, вкючаючи алергічні реакції.Зазначені явища швидко зникають після зменшення дози або відміни лікарського засобу.Лекарственное средство обычно хорошо переносится, но иногда возможны нарушения:со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, запоры, диарея, боль в эпигастральной области, при длительном применении в высоких дозах – образование кальциевых конкрементов в кишечнике;со стороны почек и мочевыводящей системы: нарушение функции почек (частое мочеиспускание, отеки нижних конечностей);со стороны обмена веществ: гиперкальциемия, гиперкальциурия;со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия;со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая аллергические реакции.Указанные явления быстро исчезают после снижения дозы или отмены лекарственного средства.

Лікарська взаємодія:

Лікарський засіб уповільнює абсорбцію естрамустину, етидронату та інших біфосфонатів, хінолонів, антибіотиків тетрациклінового ряду, пероральних препаратів заліза і препаратів фтору (інтервал між їх прийомами має бути не менше 3 годин). Кальцію глюконат знижує біодоступність фенітоїну. При одночасному прийомі з вітаміном D або його похідними підвищується всмоктуваність кальцію. Холестирамін зменшує абсорбцію кальцію у травному тракті. При сумісному застосуванні лікарського засобу з серцевими глікозидами підсилюються кардіотоксичні ефекти останніх. При поєднанні з тіазидними діуретиками може посилюватися ризик розвитку гіперкальціємії. Кальцію глюконат може знижувати ефект кальцитоніну при гіперкальціємії, біодоступність фенітоїну, ефект блокаторів кальцієвих каналів. При одночасному застосуванні з хінідином можливе уповільнення внутрішньошлуночкової провідності і підвищення токсичності хінідину. Утворює нерозчинні або малорозчинні солі кальцію з карбонатами, саліцилатами, сульфатами.Всмоктування кальцію з шлунково-кишкового тракту можуть зменшувати деякі види їжі (шпинат, ревінь, висівки, зернові).

Термін придатності:

5 років.5 лет.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.Зберігати у недоступному для дітей місці.Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Форма випуску / упаковка:

По 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 3 або по 10 контурних чарункових упаковок в пачці; по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках.По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке; по 3 или по 10 контурных ячейковых упаковок в пачке; по 10 таблеток в контурных ячейковых упаковках.Категория отпуска. Без рецепта – № 10 и № 30; по рецепту – № 100.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Додаткові дані

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Редакція

Автор: Волошонович Алла
Врач эндокринолог
Кандидат медичних наук

Луганский государственный медицинский университет

Цей сайт використовує cookies. Ви можете змінити налаштування cookies в своєму браузері. Дізнатися більше.