UA RU

Кардісейв (Acetylsalicylic acid) інструкція із застосування

Кардисейв фото, інструкція
Дозування:
Кардісейв таблетки, в/плів. обол., 150 мг №30 (10х3)

Адаптована інструкція

Лікарська форма:

таблетки

Виробник:

Безпосереднє виробництво: Фармак, АТ, м. Київ, Україна

Фармакотерапевтична група:

Антитромботичні засоби.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Офіційна інструкція

Склад:

діюча речовина: асеtylsalicylic acid; 1 таблетка містить ацетилсаліцилової кислоти у перерахуванні на 100 % суху речовину 150 мг;допоміжні речовини: магнію гідроксид, крохмаль прежелатинізований, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат;плівкова оболонка: Opadry II 85G18490 white (спирт полівініловий, поліетиленгліколь, тальк, титану діоксид (Е 171), лецитин).действующее вещество: асеtylsalicylic acid; 1 таблетка содержит ацетилсалициловой кислоты в пересчете на 100 % сухое вещество 150 мг;вспомогательные вещества: магния гидроксид, крахмал прежелатинизированный, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат;пленочная оболочка: Opadry II 85G18490 white (спирт поливиниловый, полиэтиленгликоль, тальк, титана диоксид (Е 171), лецитин).Лекарственная форма. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы с двояковыпуклой поверхностью, с риской, покрытые пленочной оболочкой, белого или почти белого цвета.Фармакотерапевтическая группа. Антитромботические средства. Код АТХ В01А С06.

Лікарська форма:

таблетки

Виробник:

Фармак, АТ, м. Київ, Україна

Фармакотерапевтична група:

Антитромботичні засоби.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка. Ацетилсаліцилова кислота є аналгетичним, протизапальним, жарознижувальним і антиагрегантним засобом. Основний фармакологічний ефект – інгібування утворення простагландинів і тромбоксанів. Знеболювальний ефект є додатковим ефектом, який спричинений інгібуванням ферменту циклооксигенази. Протизапальний ефект позв’язаний зі зменшеним кровотоком, спричиненим інгібуванням синтезу PGE2.Ацетилсаліцилова кислота необоротно інгібує синтез простагландинів G/H, її вплив на простагландини триває довше, ніж ацетилсаліцилова кислота знаходиться в організмі. Вплив ацетилсаліцилової кислоти на біосинтез тромбоксану у тромбоцитах та на час кровотечі продовжується тривалий час після припинення лікування. Дія припиняється тільки після появи нових тромбоцитів у плазмі. Гідроксид магнію має антацидний ефект і захищає слизову оболонку травного тракту від подразливого впливу ацетилсаліцилової кислоти. Фармакокінетика. Абсорбція. Після прийому внутрішньо ацетилсаліцилова кислота швидко всмоктується з травного тракту. Швидкість абсорбції знижується з прийомом їжі та у пацієнтів з приступами мігрені, збільшується – у пацієнтів з ахлоргідрією або у пацієнтів, які приймають полісорбати або антациди. Максимальна концентрація в сироватці крові досягається через 0,5-2 години.При пероральному застосуванні магній в невеликих кількостях повільно абсорбується з тонкого кишечнику.Розподіл. Зв’язування ацетилсаліцилової кислоти з білками плазми становить 80-90 %. Об’єм розподілу у дорослих становить 170 мл/кг маси тіла. Саліцилати сильно зв’язуються з білками плазми і швидко розповсюджуються по організму. Саліцилати проникають у грудне молоко та можуть проникати через плацентарний бар’єр. Магній розповсюджується з білками в зв’язаному вигляді (приблизно 25-30 %). Невелика кількість виводиться у грудне молоко. Магній може переходити через плацентарний бар’єр. Метаболізм. Ацетилсаліцилова кислота гідролізується до активного метаболіту – саліцилата – в стінці шлунка. Після абсорбції ацетилсаліцилова кислота швидко перетворюється в саліцилову кислоту, але протягом перших 20 хвилин після прийому внутрішньо вона є домінуючою у плазмі. Виведення. Саліцилат виводиться головним чином за рахунок печінкового метаболізму. Період напіввиведення складає 2-3 години. При високій дозі ацетилсаліцилової кислоти період напіввиведення збільшується до 15-30 годин. Саліцилат також виводиться в незміненому вигляді з сечею. Виведений об’єм залежить від рівня дози та рН сечі. Приблизно 30 % дози виводиться з сечею, якщо реакція сечі лужна, і тільки 2 % – якщо кисла. Невелика кількість магнію виводиться з сечею, але більша частина реабсорбується та виводиться з калом. Фармакодинамика. Ацетилсалициловая кислота является аналгезирующим, противовоспалительным, жаропонижающим и антиагрегантным средством.Основной фармакологический эффект – ингибирование образования простагландинов и тромбоксанов. Обезболивающий эффект является дополнительным эффектом, который вызван ингибированием фермента циклооксигеназы. Противовоспалительный эффект связан с уменьшенным кровотоком, вызванным ингибированием синтеза PGE2.Ацетилсалициловая кислота необратимо ингибирует синтез простагландинов G/H, ее влияние на простагландины длится дольше, чем ацетилсалициловая кислота находится в организме. Влияние ацетилсалициловой кислоты на биосинтез тромбоксана в тромбоцитах и на время кровотечения продолжается длительное время после прекращения лечения. Действие прекращается только после появления новых тромбоцитов в плазме.Гидроксид магния имеет антацидный эффект и защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта от раздражающего воздействия ацетилсалициловой кислоты.Фармакокинетика. Абсорбция. После приема внутрь ацетилсалициловая кислота быстро всасывается из пищеварительного тракта. Скорость абсорбции снижается с приемом пищи и у пациентов с приступами мигрени, увеличивается – у пациентов с ахлоргидрией или у пациентов, которые принимают полисорбаты или антациды. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 0,5-2 часа.При пероральном применении магний в небольших количествах медленно абсорбируется из тонкого кишечника.Распределение. Связывание ацетилсалициловой кислоты с белками плазмы составляет 80-90 %. Объем распределения у взрослых составляет 170 мл/кг массы тела. Салицилаты сильно связываются с белками плазмы и быстро распространяются по организму. Салицилаты проникают в грудное молоко и могут проникать через плацентарный барьер. Магний распространяется с белками в связанном виде (примерно 25-30 %). Небольшое количество выводится в грудное молоко. Магний может проникать через плацентарный барьер.Метаболизм. Ацетилсалициловая кислота гидролизуется до активного метаболита – салицилата – в стенке желудка. После абсорбции ацетилсалициловая кислота быстро превращается в салициловую кислоту, но в течение первых 20 минут после приема внутрь она является доминирующей в плазме.Выведение. Салицилат выводится главным образом за счет печеночного метаболизма. Период полувыведения составляет 2-3 часа. При высокой дозе ацетилсалициловой кислоты период полувыведения увеличивается до 15-30 часов. Салицилат также выводится в неизмененном виде с мочой. Выведенный объем зависит от уровня дозы и рН мочи. Примерно 30 % дозы выводится с мочой, если реакция мочи щелочная, и только 2 % – если кислая. Небольшое количество магния выводится с мочой, но большая часть реабсорбируется и выводится с калом.Клинические характеристики.

Показання до застосування:

Гостра та хронічна ішемічна хвороба серця.Острая и хроническая ишемическая болезнь сердца.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до компонентів препарату, інших саліцилатів; виразка шлунка у фазі загострення; схильність до кровотеч (дефіцит вітаміну К, тромбоцитопенія, гемофілія); печінкова недостатність тяжкого ступеня, тяжкі порушення діяльності нирок (рівень клубочкової фільтрації <10 мл/хв); виражена серцева недостатність; астма, набряк Квінке, спричинені застосуванням саліцилатів або нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ), в анамнезі.Повышенная чувствительность к компонентам препарата, другим салицилатам; язва желудка в фазе обострения; склонность к кровотечениям (дефицит витамина К, тромбоцитопения, гемофилия); печеночная недостаточность тяжелой степени, тяжелые нарушения функции почек (уровень клубочковой фильтрации <10 мл/мин); выраженная сердечная недостаточность; астма, отек Квинке, вызванные применением салицилатов или нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), в анамнезе.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. При совместном применении Кардисейв усиливает действие гипогликемических средств, антикоагулянтов (например, варфарин, фенпрокумон, клопидогрель, гепарин), ацетазоламида, метотрексата. Угнетает действие фуросемида, спиронолактона, ингибиторов АПФ. Не рекомендуется совместное применение с НПВС. Антациды могут снижать всасывание препарата. Клиническое значение взаимодействия ацетилсалициловой кислоты и магния минимальное за счет небольшого количества магния, который входит в состав препарата. Применение с пробенецидом ослабляет действие обоих препаратов.

Особливості застосування:

Необхідно уникати тривалого сумісного застосування Кардісейву з нестероїдними протизапальними засобами, оскільки збільшується ризик виникнення побічних явищ. У пацієнтів літнього віку при тривалому застосуванні препарату підвищується ризик виникнення шлунково-кишкових кровотеч.У випадку запланованого хірургічного втручання рекомендується припинити прийом препарату за декілька днів.Слід з обережністю застосовувати препарат пацієнтам з астмою та алергічними реакціями, диспепсією, ураженнями слизової оболонки шлунка, порушеною функцією печінки або нирок. При застосуванні малих доз ацетилсаліцилової кислоти може знижуватись виведення сечової кислоти.Застосування у період вагітності або годування груддю.Рішення щодо застосування препарату Кардісейв у І-ІІ триместрі вагітності та у період годування груддю повинно прийматися після ретельної оцінки співвідношення користь/ризик. Препарат у таких випадках застосовують у максимально низьких дозах (до 100 мг на добу) та під ретельним наглядом. Термін застосування максимально короткий.Препарат протипоказано застосовувати у ІІІ триместрі вагітності. Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.Не впливає.Необходимо избегать длительного совместного применения Кардисейва с нестероидными противовоспалительными средствами, поскольку увеличивается риск возникновения побочных явлений. У пациентов пожилого возраста при длительном применении препарата повышается риск возникновения желудочно-кишечных кровотечений.В случае запланированного хирургического вмешательства рекомендуется прекратить прием препарата за несколько дней.Следует с осторожностью применять препарат пациентам с астмой и аллергическими реакциями, диспепсией, поражениями слизистой оболочки желудка, нарушенной функцией печени или почек. При применении малых доз ацетилсалициловой кислоты может снижаться выведение мочевой кислоты.Применение в период беременности или кормления грудью. Решение о применении препарата Кардисейв в I-II триместре беременности и в период кормления грудью следует принимать после тщательной оценки соотношения польза/риск. Препарат в таких случаях применяют в максимально низких дозах (до 100 мг в сутки) и под тщательным наблюдением. Срок применения максимально короткий.Препарат противопоказано применять в III триместре беременности.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Спосіб застосування та дози:

Рекомендована початкова доза – 150 мг на добу. Підтримувальна доза – 75 мг на добу.Таблетки ковтати цілими, за необхідності запивати водою. За бажанням таблетку можна розломити навпіл, розжувати або попередньо розтерти.Курс лікування визначає індивідуально лікар, залежно від показань і тяжкості захворювання.Діти. Препарат не слід застосовувати дітям.Рекомендуемая начальная доза – 150 мг в сутки. Поддерживающая доза – 75 мг в сутки. Таблетки глотать целыми, при необходимости запивать водой. По желанию таблетку можно разломить пополам, разжевать или предварительно растереть.Курс лечения определяет индивидуально врач, в зависимости от показаний и тяжести заболевания.Дети. Препарат не следует применять детям.

Передозування:

Небезпечна доза для дорослих – 150 мг/кг маси тіла. Симптоми хронічного отруєння середнього ступеня (результат тривалого застосування високих доз препарату): запаморочення, дзвін у вухах, глухота, вазодилатація, підвищена пітливість, нудота, блювання, головний біль, помутніння свідомості.Симптоми тяжкого та гострого отруєння (внаслідок передозування): гіпервентиляція легень, жар, неспокій, кетоз, респіраторний алкалоз та метаболічний ацидоз.У випадку тяжкого отруєння пригнічення центральної нервової системи може призвести до коми, кардіоваскулярного колапсу та зупинки дихання.Гостре отруєння ацетилсаліциловою кислотою (>300 мг/кг) часто спричиняє гостру печінкову недостатність, а доза більш ніж 500 мг/кг може бути смертельною.Лікування. У випадку гострого передозування необхідно промивання шлунка та прийом активованого вугілля. Необхідно відновити баланс рідини та електролітів, щоб уникнути ацидозу, гіперпірексії, гіперкаліємії та зневоднення. Ефективними методами видалення саліцилату з плазми крові є лужний діурез, гемодіаліз або гемоперфузія.Опасная доза для взрослых – 150 мг/кг массы тела.Симптомы хронического отравления средней степени (результат длительного применения высоких доз препарата): головокружение, звон в ушах, глухота, вазодилатация, повышенная потливость, тошнота, рвота, головная боль, помутнение сознания.Симптомы тяжелого и острого отравления (вследствие передозировки): гипервентиляция легких, жар, беспокойство, кетоз, респираторный алкалоз и метаболический ацидоз.В случае тяжелого отравления, угнетение центральной нервной системы может привести к коме, кардиоваскулярному коллапсу и остановке дыхания.Острое отравление ацетилсалициловой кислотой (>300 мг/кг) часто вызывает острую печеночную недостаточность, а доза более 500 мг/кг может быть смертельной. Лечение. В случае острой передозировки необходимо промывание желудка и прием активированного угля.Необходимо восстановить баланс жидкости и электролитов, чтобы избежать ацидоза, гиперпирексии, гиперкалиемии и обезвоживания. Эффективными методами удаления салицилата из плазмы крови является щелочной диурез, гемодиализ или гемоперфузия.

Побічні дії:

Небажані ефекти за частотою виникнення класифікують за такими категоріями: дуже часто (>1/10); часто (>1/100, <1/10); нечасто (>1/1000, <1/100); рідко (>1/10000, <1/1000); дуже рідко (<1/10000, включаючи поодинокі випадки).Порушення з боку крові та лімфатичної системи. Дуже часто: збільшена кровоточивість, інгібування агрегації тромбоцитів.Нечасто: прихована кровотеча.Рідко: анемія у випадку тривалої терапії.Дуже рідко: гіпопротромбінемія (високі дози), тромбоцитопенія, нейтропенія, апластична анемія, еозинофілія, агранулоцитоз. Порушення з боку імунної системи.Нечасто: анафілактичні реакції, алергічний риніт.Порушення з боку ендокринної системи.Рідко: гіпоглікемія.Порушення з боку нервової системи. Часто: головний біль, безсоння. Нечасто: запаморочення (вертиго), дрімота.Рідко: інтрацеребральний крововилив.Порушення з боку органів чуття.Нечасто: дзвін у вухах.Рідко: дозозалежна оборотна втрата слуху та глухота.Порушення з боку дихальної системи. Часто: бронхоспазм (у хворих на астму).Порушення з боку травного тракту.Дуже часто: печія, рефлюкс.Часто: ерозивні ураження верхнього відділу травного тракту, нудота, диспепсія, блювання, діарея.Нечасто: виразки верхнього відділу травного тракту, в т. ч. блювання з кров’ю та дьогтеподібне випорожнення. Рідко: шлунково-кишкові кровотечі, перфорації. Дуже рідко: стоматит, езофагіт, токсичне ураження з виразками нижнього відділу травного тракту, стриктура, коліт, загострення синдрому подразненої товстої кишки. Порушення з боку печінки.Рідко: збільшення рівня трансамінази та лужної фосфатази сироватки.Дуже рідко: дозозалежний оборотний гострий гепатит середнього ступеня.Порушення з боку шкіри.Часто: кропив’янка, висип різного характеру, ангіоедема, пурпура, геморагічний васкуліт, мультиформна еритема, синдром Стівенса-Джонсона, синдром Лайєлла.Нежелательные эффекты по частоте возникновения классифицируют по таким категориям: очень часто ( >1/10); часто ( >1/100, <1/10); нечасто ( >1/1000, <1/100), редко (>1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000, включая единичные случаи).Нарушения со стороны крови и лимфатической системы.Очень часто: увеличенная кровоточивость, ингибирование агрегации тромбоцитов. Нечасто: скрытое кровотечение.Редко: анемия в случае длительной терапии.Очень редко: гипопротромбинемия (высокие дозы), тромбоцитопения, нейтропения, апластическая анемия, эозинофилия, агранулоцитоз.Нарушения со стороны иммунной системы.Нечасто: анафилактические реакции, аллергический ринит.Нарушения со стороны эндокринной системы.Редко: гипогликемия.Нарушения со стороны нервной системы.Часто: головная боль, бессонница.Нечасто: головокружение (вертиго), дремота.Редко: интрацеребральное кровоизлияние.Нарушения со стороны органов чувств.Нечасто: звон в ушах.Редко: дозозависимая обратимая потеря слуха и глухота.Нарушения со стороны дыхательной системы.Часто: бронхоспазм (у больных астмой).Нарушения со стороны пищеварительного тракта.Очень часто: изжога, рефлюкс.Часто: эрозивные поражения верхнего отдела пищеварительного тракта, тошнота, диспепсия, рвота, диарея.Нечасто: язвы верхнего отдела пищеварительного тракта, в т. ч. рвота с кровью и дегтеобразный стул.Редко: желудочно-кишечные кровотечения, перфорации.Очень редко: стоматит, эзофагит, токсическое поражение с язвами нижнего отдела пищеварительного тракта, стриктура, колит, обострение синдрома раздраженной толстой кишки. Нарушения со стороны печени. Редко: повышение уровня трансаминаз и щелочной фосфатазы сыворотки.Очень редко: дозозависимый оборатимый острый гепатит средней степени.Нарушения со стороны кожи.Часто: крапивница, сыпь различного характера, ангиоэдема, пурпура, геморрагический васкулит, мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла.

Лікарська взаємодія:

При сумісному застосуванні Кардісейв посилює дію гіпоглікемічних засобів, антикоагулянтів (наприклад, варфарин, фенпрокумон, клопідогрель, гепарин), ацетазоламіду, метотрексату. Пригнічує дію фуросеміду, спіронолактону, інгібіторів АПФ. Не рекомендується сумісне застосування з НПЗЗ. Антациди можуть знижувати всмоктування препарату. Клінічне значення взаємодії ацетилсаліцилової кислоти та магнію мінімальне за рахунок невеликої кількості магнію, який входить до складу препарату. Застосування з пробенецидом послаблює дію обох препаратів.

Термін придатності:

2 роки. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.2 года.Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.Зберігати у недоступному для дітей місці. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС.Хранить в недоступном для детей месте.

Форма випуску / упаковка:

По 10 таблеток у блістері. По 3 або 5 блістерів у пачці.По 10 таблеток в блистере. По 3 или 5 блистеров в пачке.Категория отпуска. Без рецепта – 30 таблеток. По рецепту – 50 таблеток.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Додаткові дані

Дозування:
Кардісейв таблетки, в/плів. обол., 150 мг №30 (10х3)
Реєстрація:
№ UA/14585/01/01 від 01.09.2015. Наказ № 554 від 01.09.2015

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Редакція

Автор: Жарикова Юлия
Врач педиатр
неонатолог

Донецкий Мед. Университет им.Максима Горького

Донецкий Мед. Университет им.Максима Горького - педиатрический факультет

Знание английского

Цей сайт використовує cookies. Ви можете змінити налаштування cookies в своєму браузері. Дізнатися більше.