Хумалог Мікс 50 (Insulin lispro) інструкція із застосування

Хумалог Микс 50 фото, інструкція
Дозування:
Хумалог Мікс 50 суспензія д/введ. п/ш, 100 мо/мл по 3 мл у картр. №5

Адаптована інструкція

Лікарська форма:

суспензія

Виробник:

Безпосереднє виробництво: Ліллі Франс С.А.С., Франція

Фармакотерапевтична група:

Антидіабетичні препарати. Комбінації інсулінів короткої та середньої тривалості дії.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Офіційна інструкція

Склад:

діюча речовина: 1 мл суспензії містить 100 ОД інсуліну лізпро (50 % інсуліну лізпро і 50 % суспензії інсуліну лізпро протаміну);допоміжні речовини: гліцерин, натрію гідрофосфат дигідрат, метакрезол, цинку оксид, фенол, протаміну сульфат, вода для ін’єкцій, кислота хлористоводнева 10 %, натрію гідроксид 10 %.

Лікарська форма:

суспензія

Основні фізико-хімічні властивості:

суспензія білого кольору.

Виробник:

Ліллі Франс С.А.С., Франція

Фармакотерапевтична група:

Антидіабетичні препарати. Комбінації інсулінів короткої та середньої тривалості дії.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка. Хумалогâ Мікс 50 - ДНК-рекомбінантний аналог людського інсуліну – є сумішшю, що складається з 50 % інсуліну лізпро (швидкодіючого аналога людського інсуліну) та 50 % суспензії інсуліну лізпро протаміну (препарату аналога людського інсуліну середньої тривалості дії).Основною дією інсуліну лізпро є регуляція метаболізму глюкози. Крім того, всі інсуліни виявляють анаболічні та антикатаболічні впливи на різні види тканин тіла. У м’язах та інших тканинах (окрім мозку) інсулін призводить до підвищення рівня глікогену, жирних кислот, гліцеролу, посилення синтезу протеїнів та захоплення амінокислот, у той же час у печінці інсулін пригнічує глікогеноліз, глюконеогенез, кетогенез, ліполіз, катаболізм білків та продукцію амінокислот.Інсулін лізпро виявився рівноцінним людському інсуліну. Інсулін лізпро починає діяти швидко, пік його дії настає раніше ніж у звичайного людського інсуліну, а тривалість глюкозознижувальної дії менша ніж у звичайного людського інсуліну при підшкірному введенні. Більш ранній початок дії інсуліну лізпро, приблизно через 15 хв після введення, прямо пов’язаний з його більш швидкою абсорбцією. Це дає можливість застосовувати інсулін лізпро ближче до прийому їжі (за 0-15 хв) порівняно зі звичайним інсуліном (30–45 хв до прийому їжі). Профіль активності Хумалогу базального є подібним до такого для інсуліну базального (НПХ) за проміжок часу приблизно 15 годин.

Швидкість інфузії глюкози Мг/хв/кг Хумалог® ············ Хумалог®Мікс 50 Хумалог®Мікс 25 ·– Протамінова суспензія інсуліну лізпро

Час (години)Малюнок 1. Профілі середньої активності інсуліну в залежності від часу після введення 0,3 ОД/кг Хумалог®, Хумалог® Мікс50 Хумалог® Мікс25, та суспензії інсуліну лізпро протаміну (ІЛПС) 30-ти здоровим особам.У дослідженні з проведенням клемп-тесту в 30 здорових добровольців порівнювались початок дії та цукрознижуюча активність препаратів Хумалог®, Хумалог® Мікс50 Хумалог® Мікс25, та суспензії інсуліну лізпро протаміну (див. малюнок 1). Графіки середньої швидкості інфузії глюкози в залежності від часу показали різні профілі активності інсуліну для кожного препарату. Така характеристика Хумалогу®, як швидкий початок цукрознижуючої активності, зберігалася і в Хумалог® Мікс25. Медіана максимального фармакологічного ефекту Хумалог® Мікс25 після введення 0,3 ОД/кг здоровим особам була досягнута приблизно за 2 години (діапазон від 1 до 6 годин). Цукрознижуюча активність препарату виявлялася протягом в середньому 22 годин (у діапазоні від 13 до 22 годин), що було кінцем клемп-тесту. На глюкодинамічну відповідь на застосування інсуліну лізпро не впливає порушення функції нирок або печінки. Глюкодинамічна різниця між інсуліном лізпро та розчинним інсуліном людським, як було визначено в ході процедури клемп-тесту глюкози, зберігалася при різній нирковій функціональності. Інсулін лізпро виявився рівним за силою інсуліну людському на молекулярній основі, але його ефект настає швидше, а тривалість дії – менша.Фармакокінетика. Початок дії інсуліну лізпро спостерігається приблизно через 15 хв після підшкірного введення; максимальний ефект розвивається через 30–70 хв. Швидкість абсорбції інсуліну лізпро та відповідно початок дії залежать від місця введення. Фармакокінетика інсуліну лізпро відображає таку для компонента, що швидко всмоктується. Фармакокінетика протамінової суспензії інсуліну лізпро відповідає фармакокінетиці інсуліну середньої тривалості дії, наприклад НПХ. Фармакокінетика Хумалогу® Мікс 50 відображає фармакокінетичні властивості двох індивідуальних компонентів. У пацієнтів із нирковою недостатністю абсорбція інсуліну лізпро є більш швидкою порівняно з такою у препаратів розчинного інсуліну людського. У пацієнтів з діабетом II типу з різним станом ниркової функції фармакокінетика інсуліну лізпро та інсуліну людського розчинного була приблизно однаковою та не залежала від функціонального стану нирок. У пацієнтів із печінковою недостатністю абсорбція інсуліну лізпро є більш швидкою порівняно з такою у препаратів розчинного інсуліну людського.

Показання до застосування:

Лікування хворих на цукровий діабет.

Протипоказання:

Гіпоглікемія.Підвищена чутливість до інсуліну лізпро або до інших компонентів препарату.Протипоказано внутрішньовенне введення.

Особливості застосування:

Хумалог® Мікс 50 не можна призначати внутрішньовенно. Заміна інсуліну. Будь-яку заміну інсуліну необхідно проводити обережно та лише під наглядом лікаря. Зміна концентрації, марки (що відповідає певному виробнику), типу (наприклад швидкої дії, НПХ, повільної дії тощо), видового походження (тваринний, людський, аналог людського інсуліну) та/або типу виробництва (ДНК-рекомбінантний інсулін або інсулін тваринного походження) може потребувати зміни дози. Гіпоглікемія. Ранні загрозливі симптоми гіпоглікемії можуть відрізнятися або бути менш вираженими при певних станах, таких як тривалий перебіг діабету, під час інтенсивної терапії діабету, у випадку діабетичних уражень нервової системи або застосування лікарських засобів групи β-адреноблокаторів.У декількох пацієнтів, у яких спостерігалися гіпоглікемічні реакції під час переходу з терапії інсуліном тваринного походження на терапію інсуліном людським, повідомлялося, що ранні загрозливі симптоми були менш виражені або відрізнялися від тих, що спостерігалися раніше. Некореговані гіпоглікемічні або гіперглікемічні реакції можуть призвести до втрати свідомості, коми або смерті.Застосування невідповідних доз або різке припинення лікування, особливо при інсуліно-залежному діабеті, можуть призвести до гіперглікемії та кето ацидозу – станів, що є потенційно летальними.Ниркова або печінкова недостатність. У випадку ниркової недостатності потреба в інсуліні може зменшитись. У випадку печінкової недостатності потреба в інсуліні може зменшитись через зменшену здатність до глюконеогенезу та зменшену утилізацію інсуліну. У пацієнтів із хронічною печінковою недостатністю підвищена інсулінорезистентність може зумовити підвищення потреби в інсуліні. Застосування під час хвороби або емоційного хвилювання. Під час хвороби або емоційного хвилювання потреби в інсуліні можуть бути підвищеними.Фізичне навантаження або зміни в харчуванні. Регулювання дози може бути потрібне, якщо змінюється фізична активність пацієнтів або їх звичайна дієта. Навантаження одразу після прийому їжі підвищує ризик гіпоглікемії.Комбіноване застосування з піоглітазономПовідомлялося про випадки серцевої недостатності при комбінованому прийомі піоглітазону з інсуліном, особливо у пацієнтів, які мали фактори ризику розвитку серцевої недостатності. Дану інформацію необхідно враховувати при призначенні комбінації Хумалогу®Мікс 50 із піоглітазоном. За умови застосування даної комбінації необхідно спостерігати пацієнта щодо виникнення ознак та симптомів серцевої недостатності, збільшення маси тіла та появи набряків. Лікування піоглітазоном необхідно припинити при погіршенні серцевих симптомів.

Застосування в період вагітності або годування груддю:

Значна кількість даних щодо застосування препарату у період вагітності не показала жодних побічних ефектів на перебіг вагітності або здоров’я плода чи новонародженого. За хворими з інсулінозалежним цукровим діабетом або з гестаційним діабетом, які отримували терапію інсуліном у період вагітності, необхідний ретельний контроль. Потреба в інсуліні зазвичай знижується під час I триместру та збільшується під час II та III триместрів вагітності. Хворим на діабет слід проконсультуватися з лікарем у випадку вагітності або її планування. Вагітним пацієнткам з діабетом необхідні ретельний контроль рівня глюкози та підтримка загального стану здоров’я.Пацієнткам, хворим на діабет, які годують груддю, може бути необхідною корекція дозування та/або дієти.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом:

Здатність пацієнтів, які застосовують інсулін, концентруватися та реагувати може бути порушена у результаті гіпоглікемії. Це може призводити до ризику у ситуаціях, коли ця здатність найбільш потрібна (наприклад при керуванні автомобілем або роботі з іншими механізмами). Пацієнтів слід інформувати про необхідність вжиття застережних заходів при керуванні автотранспортом, щоб уникнути загострень гіпоглікемії, зокрема якщо ранні попереджувальні ознаки гіпоглікемії відсутні або неявні, або ж якщо загострення гіпоглікемії трапляються часто. За цих обставин слід оцінити доцільність керування автомобілем або роботи з іншими механізмами.

Діти:

Застосування препарату дітям віком до 12 років можливе, у випадку, якщо очікуються переваги від застосування порівняно із застосуванням монокомпонентних інсулінів.

Спосіб застосування та дози:

Дози препарату Хумалог® Мікс 50 визначає лікар індивідуально, залежно від стану хворого.Хумалог® Мікс 50 можна вводити безпосередньо перед прийомом їжі. У разі необхідності Хумалогâ Мікс 50 можна застосовувати після їди. Хумалогâ Мікс 50 необхідно вводити лише підшкірно. Засіб не можна призначати внутрішньовенно. Підшкірні ін’єкції необхідно проводити у ділянку передпліччя, плеча, стегна, сідниці або живота. Місця ін’єкцій необхідно змінювати, щоб в одне й те саме місце не вводити препарат частіше ніж 1 раз на місяць. Під час ін’єкції препарату Хумалог® Мікс 50 необхідно бути обережним, щоб не потрапити у кровоносну судину. Після ін’єкції місце введення не можна масажувати. Хворих необхідно навчати правильної техніки проведення ін’єкцій.Після підшкірної ін’єкції спостерігається швидке настання ефекту дії Хумалогу® Мікс 50 та швидке досягнення піку концентрації Хумалогу (інсуліну лізпро). Це дає змогу вводити його безпосередньо перед вживанням їжі. Тривалість дії суспензії протаміну інсуліну лізпро (Хумалог базальний), компонента Хумалогу® Мікс 50, подібна до такої базального інсуліну НПХ. Як і для всіх інсулінів, тривалість дії Хумалогу® Мікс 50 залежить від дози, а також від місця ін’єкції та його кровопостачання, температури тіла та фізичної активності пацієнта. Інструкції щодо приготування та застосування. Перед застосуванням Хумалогуâ Мікс 50 в картриджах слід ресуспендувати суміш інсулінів шляхом перекочування картриджу між долонями 10 разів та перевертання картриджа 10 разів на 180° до набуття суспензією рівномірного помутніння або рівномірного молочного забарвлення. Якщо цього не сталося, слід повторити операцію до повного розмішування вмісту картриджа. Картриджі містять скляну кульку для полегшення розмішування. Не слід різко струшувати картридж, оскільки це може призвести до утворення піни, що буде заважати точному вимірюванню дози.Картриджі інсуліну необхідно часто перевіряти і не застосовувати препарат, якщо суспензія містить грудки або якщо частинки білого кольору пристають до дна або стінок картриджа, роблячи скло матовим.Картриджі не розроблені для змішування різних інсулінів. Порожні картриджі не можна використовувати повторно. Для того щоб зарядити картридж в пен-ін’єктор, приєднати голку та провести ін’єкцію інсуліну, слід звернутися до інструкції виробника пен-ін’єктора для введення інсуліну.

Передозування:

Симптоми. Дозу, що призводить до передозування, не можна визначити конкретно, оскільки на рівень глюкози в крові впливають складні взаємодії між рівнем інсуліну в сироватці крові, наявністю глюкози та іншими процесами обміну речовин. Гіпоглікемія може виникнути у результаті надмірної інсулінової активності, що пов’язана з прийомом їжі чи витратою енергії. Проявами гіпоглікемії є апатія, сплутаність свідомості, відчуття серцебиття, головний біль, збільшення інтенсивності потовиділення та блювання.Лікування. У випадках гіпоглікемії легкої форми хворим дають глюкозу або інші цукровмісні продукти внутрішньо. При гіпоглікемії середньої тяжкості внутрішньом’язово або підшкірно вводять глюкагон з подальшим введенням вуглеводів разом з їжею після адекватного відновлення стану пацієнта. Якщо пацієнт знаходиться у стані коми, введення глюкагону необхідно проводити внутрішньом’язово або підшкірно. Проте якщо глюкагону немає або якщо організм хворого не реагує на його введення, слід ввести глюкозу внутрішньовенно. Одразу після повернення свідомості пацієнтові слід дати їжу. Може бути необхідно продовжувати давати хворому вуглеводи та проводити подальший контроль рівня глюкози в крові, оскільки гіпоглікемія може з’явитися і після клінічного одужання.

Побічні дії:

Гіпоглікемія є найпоширенішим побічним ефектом інсулінотерапії у хворих на діабет. Гіпоглікемія у тяжкій формі може призвести до втрати свідомості, а в деяких крайніх випадках – до смерті. Дані щодо частоти гіпоглікемії не надаються, оскільки гіпоглікемія пов’язана з дозою інсуліну та з іншими чинниками, такими як дієта хворого та рівень фізичних навантажень.Часто (від 1/100 до <1/10) можуть спостерігатися місцеві прояви алергії, включаючи зміни в місці ін’єкції, почервоніння шкіри, набряк, свербіж. Вони зазвичай тривають від кількох днів до кількох тижнів. У деяких випадках такий стан пов’язується не з інсуліном, а з іншими факторами, наприклад з подразниками у складі засобів для очищення шкіри або відсутністю досвіду виконання ін’єкцій. Системна алергія з’являється рідко (від <1/10 000 до <1/1000), але потенційно є більш серйозним побічним ефектом та являє собою генералізовану форму алергії на інсулін, яка включає висипання на всій поверхні тіла, задишку, хрипи, зниження артеріального тиску, збільшення частоти ударів серця та підвищення потовиділення. Тяжкі випадки генералізованої алергії небезпечні для життя. Ліподистрофія у місці ін’єкції зустрічається нечасто (від <1/1000 до <1/100). Повідомлялося про інсулінорезистентність.

Лікарська взаємодія:

Потреба в інсуліні може зростати при прийомі препаратів з гіперглікемічною активністю, таких як пероральні контрацептиви, кортикостероїди або замісна терапія щитовидної залози; даназол, β2-міметики (наприклад ритодрин, сальбутамол, тербуталін).Потреба в інсуліні може зменшуватися при застосуванні препаратів з гіпоглікемічною активністю, зокрема пероральних гіпоглікемічних засобів, саліцилатів, сульфаніламідів та деяких антидепресантів (інгібіторів моноаміноксидази, селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну), окремих інгібіторів АПФ (каптоприл, еналаприл), блокаторів ангіотензину ІІ рецепторів, бета-блокаторів, октреотиду, алкоголю.Застосування Хумалогу® Мікс 50 в суміші з іншими інсулінами не досліджувалося.Лікаря слід інформувати про будь-яке супутнє лікування під час застосування Хумалогу® Мікс 50.

Термін придатності:

3 роки.Термін придатності після відкриття картриджу – 28 днів.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі 2–8 °C. Уникати заморожування. Під час застосування картридж зберігати при температурі не вище 30 °С не більше 28 днів, захищаючи від надмірного тепла та сонячних променів. Під час застосування картридж не можна тримати у холодильнику. Зберігати у недоступному для дітей місці.Упаковка. По 3 мл суспензії для ін’єкцій у скляному картриджі, закупореному гумовою пробкою з алюмінієвою обкаткою. По 5 картриджів у картонній упаковці.Скляні картриджі по 3 мл в шприц-ручках КвікПен , по 5 шприц-ручок у картонній упаковці.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Додатково:

Несумісність

Хумалог®Мікс 50 не можна змішувати з інсулінами інших виробників та з інсулінами тваринного походження.

Адреса

Ф-67640, Фегершайм, Франція / F-67640, Fegersheim, France.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Редакція

Автор: Волошонович Алла
Лікар-ендокринолог
Кандидат медичних наук
Луганський державний медичний університет, факультет - лікувальна справа
Цей сайт використовує cookies. Ви можете змінити налаштування cookies в своєму браузері. Дізнатися більше.