Кораргін (Combined drugs) інструкція із застосування

Кораргин фото, інструкція
Немає Реєстрації

Адаптована інструкція

Лікарська форма:

таблетки

Виробник:

Безпосереднє виробництво: Технолог ПрАТ

Фармакотерапевтична група:

Засоби, що впливають на серцево-судинну систему. Різні комбіновані кардіологічні препарати.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Офіційна інструкція

Склад:

діючі речовини: 1 таблетка містить рибоксину 100 мг та L-аргініну моногідрохлориду в дозі, еквівалентній 100 мг L-аргініну;допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль картопляний, повідон 25, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат, гіпромелоза (гідроксипропілметилцелюлоза), титану діоксид (Е 171), тальк, полісорбат 80, поліетиленгліколь 6000 (макрогол 6000), індигокармін (Е 132), хіноліновий жовтий (Е 104). действующие вещества: 1 таблетка содержит рибоксина 100 мг та L-аргинина моногидрохлорида в дозе, эквивалентной 100 мг L-аргинина;вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, повидон 25, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, гипромелоза (гидрокси-пропилметилцеллюлоза), титана диоксид (Е 171), тальк, полисорбат 80, полиэтиленгликоль 6000 (макрогол 6000), индигокармин (Е 132), хинолиновый желтый (Е 104). Лекарственная форма. Таблетки, покрытые оболочкой. Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы, покрытые оболочкой, от светло-зеленого до зеленого цвета, верхняя и нижняя поверхности которых выпуклые. На разломе под лупой видно ядро, окруженное одним сплошным слоем.Фармакотерапевтическая группа. Различные комбинированные кардиологические препараты. Код АТХ С01Е Х.

Лікарська форма:

таблетки

Основні фізико-хімічні властивості:

Виробник:

Технолог ПрАТ

Фармакотерапевтична група:

Засоби, що впливають на серцево-судинну систему. Різні комбіновані кардіологічні препарати.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка. Діючими речовинами препарату є амінокислота L-аргінін та рибоксин. L-аргінін – джерело утворення оксиду азоту (NO), який активує гуанілатциклазу і підвищує рівень циклічного гуанідинмонофосфату (цГМФ) в ендотелії судин, що в результаті призводить до розслаблення гладеньких м’язів судинної стінки. Рибоксин – пуриновий нуклеозид, попередник синтезу аденілових мононуклеотидів, проявляє позитивний вплив на обмін речовин у міокарді, зокрема підвищує активність ряду ферментів циклу Кребса, сприяє активності метаболізму в умовах гіпоксії. Препарат за рахунок синергічної дії L-аргініну та рибоксину має виражені вазодилатуючі властивості. Препарат виявляє позитивний вплив на кардіо- і системну гемодинаміку: поліпшує скоротливу здатність міокарда, покращує коронарний кровообіг, сприяє зниженню артеріального тиску, у тому числі в літньому віці. Прийом препарату супроводжується підвищенням вмісту оксиду азоту (NO) в крові. Має антигіпоксичні та антиоксидантні властивості, нормалізує структуру та метаболізм міокарда при гіпоксії та кардіоміопатії. Фармакокінетика.Фармакокінетичні властивості препарату не вивчалися.Фармакодинамика. Действующими веществами препарата являются аминокислота L-аргинин и рибоксин. L-аргинин – источник образования оксида азота (NO), активирующего гуанилатциклазу и повышающего уровень циклического гуанидинмонофосфата (цГМФ) в эндотелии сосудов, что в результате приводит к расслаблению гладких мышц сосудистой стенки. Рибоксин – пуриновый нуклеозид, предшественник синтеза адениловых мононуклеотидов, оказывает положительное влияние на обмен веществ в миокарде, в частности повышает активность ряда ферментов цикла Кребса, способствует активации метаболизма в условиях гипоксии. Препарат за счет синергического действия L-аргинина и рибоксина имеет выраженные вазодилатирующие свойства. Препарат оказывает положительное влияние на кардио- и системную гемодинамику: улучшает сократительную способность миокарда, улучшает коронарный кровоток, способствует снижению артериального давления, в том числе в пожилом возрасте. Прием препарата сопровождается повышением содержания оксида азота (NO) в крови. Обладает антигипоксическими и антиоксидантными свойствами, нормализует структуру и метаболизм миокарда при гипоксии и кардиомиопатии. Фармакокинетика.Фармакокинетические свойства препарата не изучались.Клинические характеристики.

Показання до застосування:

Як додатковий до базисної терапії засіб у комплексному лікуванні ішемічної хвороби серця, кардіоміопатій різного генезу, артеріальної гіпертензії, а також у комплексній терапії патологічних станів, що характеризуються порушеннями метаболізму міокарда. В качестве дополнительного к базисной терапии средства в комплексном лечении ишемической болезни сердца, кардиомиопатий различного генеза, артериальной гипертензии, а также в комплексной терапии патологических состояний, которые характеризуются нарушениями метаболизма миокарда.

Протипоказання:

Підвищена індивідуальна чутливість до будь-яких компонентів препарату, подагра, гіперурикемія, ниркова недостатність.Повышенная индивидуальная чувствительность к каким-либо компонентам препарата, подагра, гиперурикемия, почечная недостаточность.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.При одновременном применении с сердечными гликозидами рибоксин предотвращает розвитие аритмий, усиливает позитивное инотропное действие, уменьшает их токсичность. При одновременном применении рибоксина с бета-адреноблокаторами эффект рибоксина не уменьшается. Рибоксин может усиливать эффекты гепарина, увеличивая продолжительность его действия. Несовместим с кислотами и спиртами, солями тяжелых металлов.Рибоксин можно одновременно применять с анаболическими препаратами (калия оротат, метандростенолон), нитроглицерином, нифедипином, фуросемидом, спиронолактоном. С танином образует осадок. С гипоурикемическими средствами ослабляет эффекты последних.

Належні заходи безпеки при застосуванні:

Особливості застосування:

При тривалому застосуванні необхідний контроль сечової кислоти у крові, функції печінки і нирок, периферичної крові. Препарат містить лактозу, тому його не слід призначати пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції. Рибоксин не слід застосовувати для невідкладної корекції порушень діяльності серця.При появі свербіжу та гіперемії шкіри лікування препаратом слід відмінити.При захворюваннях нирок призначення препарату доцільне лише тоді, коли, на думку лікаря, очікуваний ефект перевищує можливий ризик при застосуванні. При длительном применении необходим контроль мочевой кислоты в крови, функции печени и почек, периферической крови. Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкостными наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.  Рибоксин не следует применять для неотложной коррекции нарушений деятельности сердца.При появлении зуда и гиперемии кожи лечение препаратом следует отменить.При заболеваниях почек назначение препарата целесообразно только тогда, когда, по мнению врача, ожидаемый эффект превышает возможный риск при применении.  

Застосування в період вагітності або годування груддю:

Досвід застосування у період вагітності або годування груддю відсутній, тому не слід призначати препарат у дані періоди. Опыт применения во время беременности или кормления грудью отсутствует, поэтому не следует назначать препарат в данные периоды.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Нет данных о том, что Кораргин может отрицательно повлиять на деятельность водителей или других лиц, работающих с механизмами.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом:

Немає даних про те, що Кораргін може негативно впливати на діяльність водіїв та інших осіб, які працюють з механізмами.

Діти:

Досвід застосування препарату дітям відсутній, тому не рекомендується його призначати цій віковій категорії пацієнтів.

Спосіб застосування та дози:

Кораргін приймати внутрішньо до їди. Добова доза встановлюється індивідуально і становить дорослим 3-9 таблеток на добу. Зазвичай на початку лікування препарат слід призначати по 1 таблетці 3-4 рази на добу. Якщо препарат добре переноситься, поступово (протягом 2-3 днів) дозу підвищити до 2-3 таблеток 3 рази на добу. Тривалість курсу лікування залежить від тяжкості та перебігу захворювання і становить у середньому 3 тижні.Кораргин принимать внутрь до еды. Суточная доза устанавливается индивидуально и составляет для взрослых 3-9 таблеток в сутки. Обычно в начале лечения препарат следует назначать по 1 таблетке 3-4 раза в сутки. Если препарат хорошо переносится, дозу постепенно (в течение 2-3 дней) повышать до 2-3 таблеток 3 раза в сутки. Длительность курса лечения зависит от тяжести и течения заболевания и составляет в среднем 3 недели. Дети.Опыт применения препарата детям отсутствует, поэтому не рекомендуется его назначать этой возрастной категории пациентов. 

Передозування:

Симптоми: посилення побічних ефектів, алергічні реакції, свербіж, гіперемія шкіри, нудота, діарея, біль у животі.Лікування: відміна препарату та проведення симптоматичної терапії. Симптомы: усиление побочных эффектов, аллергические реакции, зуд, гиперемия кожи, тошнота, диарея, боль в животе.Лечение: отмена препарата и проведение симптоматической терапии. 

Побічні дії:

З боку обміну речовин та метаболізму: гіперурикемія, при тривалому застосуванні у великих дозах можливе загострення подагри.З боку серцево-судинної системи: тахікардія, артеріальна гіпотензія, що може супроводжуватись головним болем, задишкою, запамороченням, нудотою, блюванням, пітливістю. З боку імунної системи: алергічні/анафілактичні реакції, включаючи свербіж, гіперемія шкіри, кропив’янка, висипи, анафілактичний шок. Загальні порушення: загальна слабкість. Лабораторні показники: підвищення рівня сечової кислоти у крові. Со стороны обмена веществ и метаболизма: гиперурикемия, при длительном применении в высоких дозах возможно обострение подагры. Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, артериальная гипотензия, которая может сопровождаться головной болью, одышкой, головокружением, тошнотой, рвотой, потливостью. Со стороны иммунной системы: аллергические/анафилактические реакции, включая зуд, гиперемия кожи, крапивница, высыпания, анафилактический шок. Общие нарушения: общая слабость.Лабораторные показатели: повышение уровня мочевой кислоты в крови. 

Лікарська взаємодія:

При одночасному застосуванні з серцевими глікозидами рибоксин запобігає розвитку аритмій, посилює позитивну інотропну дію, зменшує їх токсичність.При одночасному застосуванні рибоксину з бета-адреноблокаторами ефект рибоксину не зменшується. Рибоксин може посилювати ефекти гепарину, збільшуючи тривалість його дії. Несумісний з кислотами та спиртами, солями важких металів.Рибоксин можна одночасно застосовувати з анаболічними препаратами (калію оротат, метандростенолон), нітрогліцерином, ніфедипіном, фуросемідом, спіронолактоном.З таніном утворює осад.З гіпоурикемічними засобами послаблює ефекти останніх. 

Термін придатності:

2 роки.2 года.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.Зберігати в недоступному для дітей місці. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.

Форма випуску / упаковка:

По 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці із картону.По 10 таблеток у блістері; по 90 блістерів у коробці із картону.По 10 таблеток в блистере; по 5 блистеров в пачке из картона.По 10 таблеток в блистере; по 90 блистеров в коробке из картона.Категория отпуска. По рецепту.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Додатково:

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Редакція

Автор: Жарікова Юлія
Лікар-педіатр
неонатолог

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, педіатричниий факультет

Цей сайт використовує cookies. Ви можете змінити налаштування cookies в своєму браузері. Дізнатися більше.