Корлекс (Combined drugs) інструкція із застосування

Корлекс фото, інструкція
Дозування:
Корлекс капсули №20 (10х2)

Адаптована інструкція

Лікарська форма:

капсули

Виробник:

Безпосереднє виробництво: Червона зірка, ХФЗ, ПАТ

Фармакотерапевтична група:

Кардіологічні препарати, комбінація.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Офіційна інструкція

Склад:

діючі речовини:1 капсула містить дипіридамол 25 мг, морфолінієва сіль тіазотної кислоти 100 мг, глоду плодів екстракт сухий (Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.) або C. laevigata (Poir.) DC.) (4-7:1) (екстрагент − метанол 70 % (об/об)) (ексципієнти: мальтодекстрин, кремнію діоксид колоїдний безводний) у перерахуванні на проціанідини не менше 0,5 мг, меліси листя екстракт сухий (Melissa officinalis L.) (6-8:1) (екстрагент − вода) у перерахуванні на розмаринову кислоту не менше 1,0 мг; допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, лактози моногідрат, крохмаль картопля-ний, кальцію стеарат; оболонка капсули: желатин, титану діоксид (Е 171).действующие вещества:1 капсула содержит дипиридамол 25 мг, морфолиниевая соль тиазотной кислоты 100 мг, боярышника плодов экстракт сухой (Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.) або C. laevigata (Poir.) DC.) (4-7:1) (экстрагент − метанол 70 % (об/об)) (эксципиенты: мальтодекстрин, кремния диоксид коллоидный безводный) в пересчете на процианидины не менее 0,5 мг, мелиссы листьев экстракт сухой (Melissa officinalis L.) (6-8:1) (экстрагент − вода) в пересчете на розмариновую кислоту не менее 1,0 мг; вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, лактозы моногидрат, крахмал картофельный, кальция стеарат; оболочка капсулы: желатин, титана диоксид (Е 171).Лекарственная форма. Капсулы.Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы белого цвета. Содержимое капсул – порошок или твердая запрессованная масса от желто-коричневого до коричневого с буроватым оттенком цвета со специфическим запахом. Допускается наличие вкраплений.Фармакотерапевтическая группа. Комбинированные кардиологические средства. Код АТХ СО1Е Х.

Лікарська форма:

капсули

Виробник:

Червона зірка, ХФЗ, ПАТ

Фармакотерапевтична група:

Кардіологічні препарати, комбінація.

Фармакологічні властивості:

Фармакологічні властивості препарату Корлекс обумовлені властивостями компонентів. Фармакодинаміка.Дипіридамол.Дипіридамол – конкурентний інгібітор аденозиндезамінази – ензиму, що розщеплює аденозин та сприяє підвищенню утворення аденозину, який бере участь в ауторегуляції коронарного кровотоку. Препарат гальмує агрегацію тромбоцитів і перешкоджає тромбоутворенню. Дипіридамол розширює коронарні судини, підвищує об’ємну швидкість коронарного кровотоку, поліпшує постачання міокарда киснем, підвищує його стійкість до гіпоксії. Сприяє поліпшенню кровообігу в колатеральній судинній мережі при порушеннях такого в основних коронарних судинах. Знижує загальний периферичний судинний опір, незначною мірою знижує системний артеріальний тиск, поліпшує мозковий кровообіг. Зазначений ефект, очевидно, обумовлений стимуляцією синтезу простацикліну та інгібіцією біосинтезу тромбоксанів. З підвищенням продукції простацикліну в судинній стінці пов’язаний вплив препарату на метаболізм арахідонової кислоти. Антиагрегаційна активність дипіридамолу подібна до такої ацетилсаліцилової кислоти.Морфолінієва сіль тіазотної кислоти.Фармакологічний ефект морфолінієвої солі тіазотної кислоти обумовлений протиішемічною, мембраностабілізуючою, антиоксидантною та імуномодулюючою дією. Вплив препарату реалізується за рахунок посилення компенсаторної активації анаеробного гліколізу та активації процесів окиснення у циклі Кребса зі збереженням внутрішньоклітинного фонду АТФ. Наявність у структурі молекули морфолінієвої солі тіазотної кислоти тіолу сірки, для якої характерні окисно-відновні властивості, та третинного азоту, який зв’язує надлишок іонів водню, зумовлює активацію антиоксидантної системи. Сильні відновлювальні властивості тіольної групи спричиняють реакцію з активними формами кисню та ліпідними радикалами. Реактивація антирадикальних ферментів – супероксиддисмутази, каталази і глутатіонпероксидази – запобігає ініціюванню активних форм кисню. Вплив морфолінієвої солі тіазотної кислоти призводить до гальмування процесів окиснення ліпідів в ішемізованих ділянках міокарда, зменшення чутливості міокарда до катехоламінів, запобігання прогресивного пригнічення скорочувальної функції серця, стабілізації і зменшення відповідно зони некрозу та ішемії міокарда. Покращення реологічних властивостей крові здійснюється за рахунок активації фібринолітичної системи. Поліпшення процесів метаболізму міокарда, підвищення його скоротливої здатності, сприяння нормалізації серцевого ритму дозволяє рекомендувати морфолінієву сіль тіазотної кислоти для лікування хворих із різними формами ішемічної хвороби серця. Глоду плодів екстракт сухий. Глоду плодів екстракт сухий має кардіотонічну дію: стабілізує роботу серця і системи кровообігу, нормалізує артеріальний тиск, підсилює коронарний та мозковий кровообіг, підвищує чутливість міокарда до дії серцевих глікозидів, а також підвищує скорочувальну функцію міокарда і зменшує його збудливість. Сприяє нормалізації сну, концентрації уваги, покращує обмін речовин за рахунок регуляції окисно-відновних процесів, мінерального, білкового обміну, стимулює утворення гемоглобіну та підвищує імунітет. Надає сприятливу дію на загальний стан, особливо у пацієнтів літнього віку. Меліси листя екстракт сухий. Меліси листя екстракт сухий чинить спазмолітичну, заспокійливу дію; зменшує напруження в гладкій м’язовій мускулатурі при аритміях, тахікардіях, кардіалгіях, вегетативному неврозі, сприяє зниженню тиску, зниженню нервового напруження, особливо при безсонні.Фармакокінетика. Дипіридамол.Біодоступність складає від 37 до 66 %, максимальна концентрація в крові настає через 60-75 хв, період напівабсорбції – від 20 до 40 хв; піддається біотрансформації в печінці, виводиться з жовчю. Ступінь зв’язування з білками плазми крові – 91-99 % (переважно з альбуміном та кислим α-глікопротеїном). Швидко проникає у тканини. Накопичується, у першу чергу, у серці та еритроцитах. Метаболізується переважно у печінці. Виводиться з жовчю у вигляді глюкуронідів.Морфолінієва сіль тіазотної кислоти.Біодоступність складає 64,5 %, період напівабсорбції – 17 хв, період напіввиведення – 1 год 20 хв, максимальна концентрація в плазмі крові досягається через 1 год 18 хв, зв’язування з білками плазми крові не перевищує 10 %. У значній кількості накопичується в міокарді, тканинах печінки, селезінки, нирок і прямої кишки, у незначній кількості – в легенях і тонкому кишечнику. Виводиться нирками.Глоду плодів екстракт сухий. Компоненти екстракту практично повністю всмоктуються з травного тракту, рівномірно розподіляються у тканинах і рідинах організму. Основна кількість виводиться із сечею.Меліси листя екстракт сухий.Компоненти екстракту практично повністю всмоктуються з травного тракту, рівномірно розподіляються у тканинах і рідинах організму. Основна кількість виводиться із сечею.Фармакологические свойства препарата Корлекс обусловлены свойствами компонентов. Фармакодинамика.Дипиридамол.Дипиридамол – конкурентный ингибитор аденозиндезаминазы – энзима, который расщепляет аденозин и способствует повышению образования аденозина, который участвует в ауторегуляции коронарного кровотока. Препарат тормозит агрегацию тромбоцитов и препятствует тромбообразованию. Дипиридамол расширяет коронарные сосуды, повышает объемную скорость коронарного кровотока, улучшает снабжение миокарда кислородом, повышает его устойчивость к гипоксии. Способствует улучшению кровообращения в коллатеральной сосудистой сети при нарушениях такого в основных коронарных сосудах. Снижает общее периферическое сосудистое сопротивление, незначительно снижает системное артериальное давление, улучшает мозговое кровообращение. Указанный эффект, очевидно, обусловлен стимуляцией синтеза простациклина и ингибицией биосинтеза тромбоксанов. С повышением продукции простациклина в сосудистой стенке связано влияние препарата на метаболизм арахидоновой кислоты. Антиагрегантная активность дипиридамола подобна таковой ацетилсалициловой кислоты.Морфолиниевая соль тиазотной кислоты.Фармакологический эффект морфолиниевой соли тиазотной кислоты обусловлен противоишемическим, мембраностабилизирующим, антиоксидантным и иммуномодулирующим действием.Влияние препарата реализуется за счет усиления компенсаторной активации анаэробного гликолиза и активации процессов окисления в цикле Кребса с сохранением внутриклеточного фонда АТФ. Наличие в структуре молекулы морфолиниевой соли тиазотной кислоты тиола серы, для которой характерны окислительно-восстановительные свойства, и третичного азота, который связывает избыток ионов водорода, обуславливает активацию антиоксидантной системы. Сильные восстановительные свойства тиольной группы вызывают реакцию с активными формами кислорода и липидными радикалами. Реактивация антирадикальных ферментов - супероксиддисмутазы, каталазы и глутатионпероксидазы - предотвращает инициирование активных форм кислорода.Влияние морфолиниевой соли тиазотной кислоты приводит к торможению процессов окисления липидов в ишемизированных участках миокарда, уменьшению чувствительности миокарда к катехоламинам, предотвращению прогрессивного подавления сократительной функции сердца, стабилизации и уменьшению соответственно зоны некроза и ишемии миокарда. Улучшение реологических свойств крови осуществляется за счет активации фибринолитической системы. Улучшение процессов метаболизма миокарда, повышение его сократительной способности, содействие нормализации сердечного ритма позволяет рекомендовать морфолиниевую соль тиазотной кислоты для лечения больных с различными формами ишемической болезни сердца.Боярышника плодов экстракт сухой. Боярышника плодов экстракт сухой обладает кардиотоническим действием: стабилизирует работу сердца и системы кровообращения, нормализует артериальное давление, усиливает коронарное и мозговое кровообращение, повышает чувствительность миокарда к действию сердечных гликозидов, а также повышает сократительную функцию миокарда и уменьшает его возбудимость. Способствует нормализации сна, концентрации внимания, улучшает обмен веществ за счет регуляции окислительно-восстановительных процессов, минерального, белкового обмена, стимулирует образование гемоглобина и повышает иммунитет. Оказывает благоприятное воздействие на общее состояние, особенно у пациентов пожилого возраста.Мелиссы листьев экстракт сухой.Мелиссы листьев экстракт сухой оказывает спазмолитическое, успокаивающее действие; уменьшает напряжение в гладкой мышечной мускулатуре при аритмиях, тахикардиях, кардиалгиях, вегетативном неврозе, способствует снижению давления, снижению нервного напряжения, особенно при бессоннице.Фармакокинетика. Дипиридамол.Биодоступность составляет от 37 до 66 %, максимальная концентрация в крови наступает через 60-75 мин, период полуабсорбции – от 20 до 40 мин; подвергается биотрансформации в печени, выводится с желчью. Степень связывания с белками плазмы крови – 91-99 % (преимущественно с альбумином и кислым α-гликопротеином). Быстро проникает в ткани. Накапливается, в первую очередь, в сердце и эритроцитах. Метаболизируется преимущественно в печени. Выводится с желчью в виде глюкуронидов.Морфолиниевая соль тиазотной кислоты.Биодоступность составляет 64,5 %, период полуабсорбции – 17 мин, период полувыведения – 1 ч 20 мин, максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1 ч 18 мин, связывание с белками плазмы крови не превышает 10 %. В значительном количестве накапливается в миокарде, тканях печени, селезенки, почек и прямой кишки, в незначительном количестве – в легких и тонком кишечнике. Выводится почками.Боярышника плодов экстракт сухой.Компоненты экстракта практически полностью всасываются из пищеварительного тракта, равномерно распределяются в тканях и жидкостях организма. Основное количество выводится с мочой.Мелиссы листьев экстракт сухой.Компоненты экстракта практически полностью всасываются из пищеварительного тракта, равномерно распределяются в тканях и жидкостях организма. Основное количество выводится с мочой.Клинические характеристики.

Показання до застосування:

Вегето-судинна дистонія за кардіальним, гіпертензивним та змішаним типами. У складі комплексної терапії при: ішемічній хворобі серця: стенокардії напруги та спокою, постінфарктному кардіосклерозі;енцефалопатіях судинного генезу. Вегето-сосудистая дистония по кардиальному, гипертензивному и смешанному типам. В составе комплексной терапии при: ишемической болезни сердца: стенокардии напряжения и покоя, постинфарктном кардиосклерозе;энцефалопатиях сосудистого генеза.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Поширений атеросклероз коронарних артерій, гострий інфаркт міокарда, декомпенсована серцева недостатність, аритмії, артеріальна гіпотензія (систолічний тиск нижче 90 мм рт. ст.), колапс, нестабільна стенокардія, субаортальний стеноз аорти, ниркова недостатність, бронхіальна астма, обструктивні захворювання легень, тяжка печінкова недостатність, геморагічні діатези, захворювання зі схильністю до кровотеч (виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки). Вагітність, годування груддю. Дитячий вік.Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Распространенный атеросклероз коронарных артерий, острый инфаркт миокарда, декомпенсированная сердечная недостаточность, аритмии, артериальная гипотензия (систолическое давление ниже 90 мм рт. ст.), коллапс, нестабильная стенокардия, субаортальный стеноз аорты, почечная недостаточность, бронхиальная астма, обструктивные заболевания легких, тяжелая печеночная недостаточность, геморрагические диатезы, заболевания со склонностью к кровотечениям (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки). Беременность, кормление грудью. Детский возраст.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Аденозин. Дипиридамол ингибирует обратный захват аденозина и повышает его плазменные уровни и сердечно-сосудистые эффекты (существенный риск токсичности). Следует корректировать дозу аденозина при одновременном применении.Флударабин. Возможно снижение поглощения флударабина и снижение его эффективности.Антикоагулянты кумаринового типа, ацетилсалициловая кислота, гепарин, клопидогрел, а также β-лактамные антибиотики (пенициллины, цефалоспорины), тетрациклины, хлорамфеникол. Усиление их антикоагулянтного, антиагрегационного эффекта. Комбинация дипиридамола и кумариновых антикоагулянтов, гепарина не изменяет протромбинового времени, но может увеличить риск серьезных кровотечений.Фениндион. Антиагрегантное действие дипиридамола повышает антикоагулянтный эффект фениндиона.Ингибиторы холинэстеразы. Дипиридамол может противодействовать антихолинэстеразным эффектам ингибиторов холинэстеразы, что может вызвать обострение миастении гравис.Антациды, сорбенты и обволакивающие средства. Уменьшение всасывания компонентов Корлекса и, как следствие, снижение его эффективности.Производные ксантина (кофеин, теофиллин, аминофиллин), продукты, содержащие кофеин. Ослабление коронарорасширяющего эффекта дипиридамола, уменьшение его эффективности.Дигоксин. Возможно незначительное повышение абсорбции дигоксина.Боярышника плодов экстракт сухой потенцирует действие антиаритмических средств, усиливает эффекты сердечных гликозидов, снотворных, седативных, гипотензивных средств.Прием с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с возможностью образования негативных комплексов. Не следует применять препарат вместе с цизапридом.

Особливості застосування:

З обережністю призначати пацієнтам: з артеріальною гіпотензією, оскільки дипіридамол може спричинити периферичну вазодилатацію; з тяжкою патологією коронарних артерій (наприклад, нещодавно перенесений інфаркт міокарда, серцева недостатність), оскільки через вазодилатаційний ефект може посилюватися загруднинний біль; призначення великих доз препарату може спричинити синдром обкрадання (зменшення кровопостачання ішемізованих ділянок міокарда); з міастенією гравіс (ризик загострення); при одночасному застосуванні препаратів, що підвищують ризик кровотечі. Застосування Корлексу може призвести до загострення мігрені. Даних щодо застосування препарату пацієнтам літнього віку або при печінковій недостатності немає, тому слід застосовувати препарат з обережністю. При тяжкій печінковій недостатності або при порушеннях функції нирок застосовувати протипоказано.Під час лікування слід утримуватися від частого вживання міцної кави або чаю. Препарат не слід застосовувати пацієнтам з дефіцитом лактази, галактоземією, синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції (препарат містить лактозу). Застосування у період вагітності або годування груддю.Застосовувати протипоказано.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.Недостатність кровопостачання головного мозку, яка може виникнути внаслідок можливого зниження артеріального тиску, може впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.С осторожностью назначать пациентам:с артериальной гипотензией, поскольку дипиридамол может вызвать периферическую вазодилатацию;с тяжелой патологией коронарных артерий (например, недавно перенесенный инфаркт миокарда, сердечная недостаточность), поскольку из-за вазодилатационного эффекта может усиливаться боль за грудиной; назначения больших доз препарата может вызвать синдром обкрадывания (уменьшение кровоснабжения ишемизированных участков миокарда);с миастенией гравис (риск обострения);при одновременном применении препаратов, повышающих риск кровотечения.Применение Корлекса может привести к обострению мигрени.Данных по применению препарата у пациентов пожилого возраста или при печеночной недостаточности нет, поэтому следует применять препарат с осторожностью. При тяжелой печеночной недостаточности или при нарушениях функции почек применять противопоказано.Во время лечения следует воздерживаться от частого употребления крепкого кофе или чая.Препарат не следует применять пациентам с дефицитом лактазы, галактоземией, синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции (препарат содержит лактозу).Применение в период беременности или кормления грудью. Применять противопоказано.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Недостаточность кровоснабжения головного мозга, которая может возникнуть в результате возможного снижения артериального давления, может влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Спосіб застосування та дози:

Для перорального застосування.Застосовувати перед їдою.Препарат застосовують дорослим та дітям віком від 12 років по 1-2 капсули 3 рази на добу. Курс лікування – 3-4 тижні.Діти. Препарат застосовують дітям від 12 років.Для перорального применения.Применять перед едой.Препарат применяют взрослым и детям с 12 лет по 1-2 капсулы 3 раза в сутки. Курс лечения – 3-4 недели.Дети. Препарат применяют детям с 12 лет.

Передозування:

Симптоми: загальна вазодилатація, артеріальна гіпотензія, підвищена пітливість, головний біль, дратівливість, напади стенокардії, тахікардія, відчуття тепла в тілі, почервоніння шкіри обличчя, слабкість, запаморочення. Лікування: симптоматична терапія: промивання шлунка, викликання блювання, заходи щодо зменшення всмоктування препарату. Повільне внутрішньовенне введення ксантинових дериватів (наприклад 50-100 мг амінофіліну протягом 1 хвилини) блокує судинорозширювальну дію дипіридамолу. Для усунення артеріальної гіпотензії показане введення вазопресорних агентів, особливо мезатону в дозі 0,5-1 мл внутрішньом’язово. У разі нападів стенокардії застосовувати нітрогліцерин під язик. Оскільки дипіридамол має високий ступінь зв’язування з білками плазми крові, діаліз неефективний. Симптомы: общая вазодилатация, артериальная гипотензия, повышенная потливость, головная боль, раздражительность, приступы стенокардии, тахикардия, ощущение тепла в теле, покраснение кожи лица, слабость, головокружение.Лечение: симптоматическая терапия: промывание желудка, вызывание рвоты, мероприятия по уменьшению всасывания препарата. Медленное внутривенное введение ксантиновых дериватов (например 50-100 мг аминофиллина в течение 1 минуты) блокирует сосудорасширяющее действие дипиридамола. Для устранения артериальной гипотензии показано введение вазопрессорных агентов, особенно мезатона в дозе 0,5-1 мл внутримышечно.В случае приступов стенокардии применять нитроглицерин под язык.Поскольку дипиридамол имеет высокую степень связывания с белками плазмы крови, диализнеэффективен.

Побічні дії:

З боку імунної системи: алергічні реакції, реакції гіперчутливості, включаючи свербіж, шкірні висипання, кропив’янку, бронхоспазм, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок.З боку нервової системи: головний біль, запаморочення судинного генезу, слабкість, непритомність, тремор. З боку серцево-судинної системи: біль у грудях, відчуття серцебиття, загострення симптомів ішемічної хвороби серця, таких як стенокардія, аритмія (в т.ч. тахікардія, брадикардія), інфаркт міокарда, артеріальна гіпотензія, відчуття жару, гіперемія шкіри обличчя (припливи), синдром коронарного обкрадання. З боку травного тракту: диспепсія, епігастральний дискомфорт/біль, нудота, блювання, діарея. З боку гепатобіліарної системи: підвищення рівня печінкових ферментів; були повідомлення про те, що дипіридамол входить до складу каменів жовчного міхура. Інші: міалгія, артрит, підвищена кровоточивість під час або після хірургічних втручань, кровотеча, тромбоцитопенія, зміни функціональних властивостей тромбоцитів. Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, реакции гиперчувствительности, включая зуд, кожные высыпания, крапивницу, бронхоспазм, ангионевротический отек, анафилактический шок.Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение сосудистого генеза, слабость, обморок, тремор.Со стороны сердечно-сосудистой системы: боль в груди, ощущение сердцебиения, обострение симптомов ишемической болезни сердца, таких как стенокардия, аритмия (в т.ч. тахикардия, брадикардия), инфаркт миокарда, артериальная гипотензия, ощущение жара, гиперемия кожи лица (приливы), синдром коронарного обкрадывания.Со стороны пищеварительного тракта: диспепсия, эпигастральный дискомфорт/боль, тошнота, рвота, диарея.Со стороны гепатобилиарной системы: повышение уровня печеночных ферментов; были сообщения о том, что дипиридамол входит в состав камней желчного пузыря.Другие: миалгия, артрит, повышенная кровоточивость во время или после хирургических вмешательств, кровотечение, тромбоцитопения, изменения функциональных свойств тромбоцитов.

Лікарська взаємодія:

Аденозин. Дипіридамол інгібує зворотне захоплення аденозину та підвищує його плазмові рівні та серцево-судинні ефекти (істотний ризик токсичності). Слід коригувати дозу аденозину при одночасному застосуванні. Флударабін. Можливе зниження поглинання флударабіну та зниження його ефективності. Антикоагулянти кумаринового типу, ацетилсаліцилова кислота, гепарин, клопідогрел, а також β-лактамні антибіотики (пеніциліни, цефалоспорини), тетрацикліни, хлорамфенікол. Посилення їх антикоагулянтного, антиагрегаційного ефекту. Комбінація дипіридамолу і кумаринових антикоагулянтів, гепарину не змінює протромбінового часу, але може збільшити ризик серйозних кровотеч. Феніндіон. Антиагрегантна дія дипіридамолу підвищує антикоагулянтний ефект феніндіону. Інгібітори холінестерази. Дипіридамол може протидіяти антихолінестеразним ефектам інгібіторів холінестерази, що може викликати загострення міастенії гравіс. Антациди, сорбенти та обволікаючі засоби. Зменшення всмоктування компонентів Корлексу та, як наслідок, зниження його ефективності. Похідні ксантину (кофеїн, теофілін, амінофілін), продукти, що містять кофеїн. Послаблення коронаророзширювального ефекту дипіридамолу, зменшення його ефективності. Дигоксин. Можливе незначне підвищення абсорбції дигоксину. Глоду плодів екстракт сухий потенціює дію антиаритмічних засобів, посилює ефекти серцевих глікозидів, снодійних, седативних, гіпотензивних засобів. Прийом із солями алкалоїдів не рекомендується у зв’язку з можливістю утворення негативних комплексів. Не слід застосовувати препарат разом із цизапридом.

Термін придатності:

3 роки.Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.3 года.Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Форма випуску / упаковка:

По 10 капсул у блістері; по 2 блістери або по 9 блістерів у пачці з картону. По 10 капсул в блистере; по 2 блистера или по 9 блистеров в пачке из картона. Категория отпуска. По рецепту.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Редакція

Автор: Волошонович Алла
Лікар-ендокринолог
Кандидат медичних наук
Луганський державний медичний університет, факультет - лікувальна справа
Цей сайт використовує cookies. Ви можете змінити налаштування cookies в своєму браузері. Дізнатися більше.