Клітинна імунотерапія раку має великі перспективи в лікуванні онкохворих

Дата створення: 17 вересня, 09:54
Дата оновлення: 09 листопада, 10:36
Клеточная иммунотерапия рака имеет большие перспективы в лечении онкобольных фото

Неймовірно цінне в області імунотерапії раку дослідження під назвою «CAR-NK-клітини: багатообіцяюча клітинна імунотерапія раку» було проведено японськими вченими. Його результати були опубліковані в авторитетному медичному виданні The Lancet в кінці серпня 2021 р.

Тема цього дослідження дуже інноваційна і по суті її досить важко передати загальними словами. Це - майбутнє в лікуванні раку, багатообіцяюча клітинна імунотерапія раку, яка викликає тільки великі надії.

Як відзначають автори роботи, природні кілери (NK) і цитотоксичні Т-клітини CD8 + являють собою два типи імунних клітин, які можуть вбивати клітини-мішені за допомогою аналогічних цитотоксичних механізмів. Завдяки чудовому успіху T (CAR-T) клітин, створених за допомогою химерного антигенного рецептору (CAR), для лікування гематологічних злоякісних новоутворень, спостерігається швидке зростання інтересу до розробки CAR-сконструйованих NK-клітин (CAR-NK) для лікування раку. У порівнянні з CAR-T-клітинами, CAR-NK-клітини можуть мати деякі значні переваги, включаючи: кращу безпеку, таку як синдром відсутності або мінімального вивільнення цитокінів і нейротоксичність в аутологічних умовах і реакція трансплантат проти господаря в алогенних умовах, множинні механізми активації цитотоксичної активності.

Вчені відзначають, що променева терапія використовувалася в якості основного методу лікування більшості видів раку в лікувальних або паліативних умовах. Але нові дані підтверджують ідею про те, що променева терапія, особливо стереотаксична променева терапія тіла (SBRT), може взаємодіяти з імунотерапією, такою як антитіла проти PD1 або CTLA4. Запропоновані механізми з доклінічних досліджень включають підвищену доступність пухлинних антигенів, вивільнення імуностимулюючих цитокінів і сигналів небезпеки, а також руйнування підтримуючої пухлину строми, що підсилює набір і активацію антигенпредставницьких клітин (APC) і згодом стимулює у пухлини специфічну імунну відповідь, приводячи до регресії пухлини у віддалених неопромінених осередках (феномен, відомий як «абскопальний ефект»).

Крім того, пошкодження ДНК в результаті променевої терапії може індукувати експресію лігандів NKG2D на пухлинних клітинах, що може сприяти активації NK-клітин і підвищувати їх цитотоксичність по відношенню до пухлинних клітин. Отже, комбінація CAR-NK-клітинної терапії з місцевою променевою терапією може бути альтернативною стратегією лікування, особливо при великих пухлинах.

За результатами дослідження, його автори з великим натхненням відзначили, що «блокада імунних контрольних точок (ICB) відповідними антитілами (наприклад, антитілами проти PD1/PDL1 або проти CTLA4) продемонструвала вражаючі клінічні результати при багатьох різних типах пухлин, включаючи гематологічні злоякісні новоутворення і великі пухлини. Було продемонстровано, що блокада осі PD-1 значно підсилює протипухлинну активність CAR-T ce».

Більш детально з матеріалами дослідження можна ознайомитися за посиланням.

Як писала «МП» раніше, дослідження виявило зв'язок між вживанням антибіотиків та зростанням раку грудей.