Які препарати ефективні для лікування раку шийки матки

Дата створення: 12 листопада, 12:59
Дата оновлення: 14 квітня, 14:58
Какие препараты эффективны для лечения рака шейки матки фото

Відповіді на це непросте питання шукали вчені під час дослідження під назвою «Пембролізумаб при стійкому, рецидивному або метастатичному раку шийки матки», результати якого були опубліковані в авторитетному медичному журналі Nejm.

Проблематика

Стандартна терапія першої лінії для стійкого, рецидивуючого або метастатичного раку шийки матки – це хіміотерапія на основі платини з кращим режимом лікування сполукою платини (Цисплатин або Карбоплатин) та Паклітакселу плюс Бевацизумаб на основі балансу між ефективністю та безпекою.

Моноклональне антитіло проти запрограмованої смерті 1 (PD-1) Пембролізумаб у клінічних випробуваннях продемонструвало ефективність та, в основному, слабкі токсичні ефекти як монотерапія у пацієнтів з раком шийки матки. Автори дослідження зазначають, що препарат Пембролізумаб ефективний при лікуванні ліганду запрограмованої смерті 1 (PD-L1) – говорячи більш зрозумілими словами – позитивного метастатичного або неоперабельного раку шийки матки, який прогресував під час хіміотерапії. Вчені оцінили відносну ефективність додавання Пембролізумабу до хіміотерапії з Бевацизумабом або без нього.

Дослідження

У подвійному сліпому дослідженні фази 3 вчені випадковим чином розподілили пацієнтів з персистуючим, рецидивуючим або метастатичним раком шийки матки у співвідношенні 1 до 1 для прийому Пембролізумабу (200 мг) або плацебо кожні 3 тижні протягом 35 циклів плюс препарати на основі платини, хіміотерапія, і за побажаннями дослідника, препарат Бевацизумаб.

Двома первинними кінцевими точками дослідження були: виживання без прогресування та загальне виживання.

Результати

У 548 пацієнтів з комбінованим позитивним балом PD-L1, рівним 1 або більше, медіана виживання без прогресування склала 10,4 місяця у групі Пембролізумабу та 8,2 місяця у групі плацебо.

Загальне виживання через 24 місяці становило 53,0% групи Пембролизумабу і 41,7% групи плацебо.

Найбільш частими небажаними явищами 3-5 ступеня були анемія (30,3% у групі Пембролізумаба та 26,9% у групі плацебо) та нейтропенія (12,4% та 9,7% відповідно).

Висновки

На думку вчених, виживання без прогресування та загальне виживання були значно довшими при прийомі Пембролізумабу, ніж при прийомі плацебо серед пацієнтів з персистуючим, рецидивним або метастатичним раком шийки матки, які також отримували хіміотерапію з Бевацизумабом або без нього.

«МП» також писала про результати дослідження, яке виявило, що вакцина проти ВПЛ знижує ризик раку шийки матки на 62%.