Валідол-Лубнифарм (Validol) інструкція із застосування

Валидол-Лубныфарм фото, інструкція
Дозування:
Валідол-Лубнифарм таблетки по 60 мг №10
Виробник:

Адаптована інструкція

Лікарська форма:

таблетки

Виробник:

Безпосереднє виробництво: Лубнифарм, ПАТ

Фармакотерапевтична група:

Кардіологічні препарати, комбінація.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Офіційна інструкція

Склад:

діюча речовина: 1 таблетка містить розчин ментолу у ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової – 60 мг;допоміжні речовини: цукор-пісок рафінований, кальцію стеарат.действующее вещество: 1 таблетка содержит раствор ментола в ментиловом эфире кислоты изовалериановой – 60 мг;вспомогательные вещества: сахар-песок рафинированный, кальция стеарат.Лекарственная форма. Таблетки.Основные физико-химические свойства: цельные правильные круглые цилиндры, верхняя и нижняя поверхности которых плоские, края поверхностей скошены, с риской для деления, белого или белого с желтоватым оттенком цвета, характерного запаха ментола и холодящего вкуса. На поверхности таблеток допускаются серые вкрапления и порошкоподобный налет.Фармакотерапевтическая группа. Комбинированные кардиологические препараты. Код АТХ С01Е Х.

Лікарська форма:

таблетки

Виробник:

Лубнифарм, ПАТ

Фармакотерапевтична група:

Кардіологічні препарати, комбінація.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка. Препарат чинить заспокійливу дію на центральну нервову систему, а також спричиняє помірний рефлекторний судинорозширювальний (коронаролітичний) ефект шляхом рефлекторного подразнення чутливих нервових (холодових) рецепторів слизової оболонки ротової порожнини. Стимуляція рецепторів супроводжується індукцією вивільнення ендорфінів, енкефалінів, динорфінів та інших опіоїдних пептидів, що відіграють важливу роль у зменшенні больового відчуття, нормалізації проникності судин і регуляції інших важливих механізмів функціонування серцево-судинної та нервової систем. Під впливом препарату вивільняються фізіологічно активні сполуки – гістамін, кініни тощо.Фармакокінетика. При сублінгвальному застосуванні препарат абсорбується зі слизової оболонки ротової порожнини. Терапевтичний ефект настає приблизно через 5 хвилин.Після всмоктування препарат біотрансформується у печінці і видаляється з сечею у вигляді глюкуронідів.Фармакодинамика. Препарат оказывает успокоительное действие на центральную нервную систему, а также вызывает умеренный рефлекторный сосудорасширяющий (коронаролитический) эффект путем рефлекторного раздражения чувствительных нервных (холодовых) рецепторов слизистой оболочки ротовой полости. Стимуляция рецепторов сопровождается индукцией высвобождения эндорфинов, энкефалинов, динорфинов и других опиоидных пептидов, играющих важную роль в уменьшении болевого ощущения, нормализации проницаемости сосудов и регуляции других важных механизмов функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем. Под влиянием препарата высвобождаются физиологически активные соединения – гистамин, кинины и т.п.Фармакокинетика. При сублингвальном применении препарат абсорбируется из слизистой оболочки полости рта. Терапевтический эффект наступает приблизительно через 5 минут.После всасывания препарат биотрансформуется в печени и выделяется с мочой в виде глюкуронидов.Клинические характеристики.

Показання до застосування:

Напади стенокардії легкого ступеня тяжкості, неврози, істерія, морська та повітряна хвороба (симптоматична терапія); головний біль, пов’язаний із прийомом нітратів.Приступы стенокардии легкой степени тяжести, неврозы, истерия, морская и воздушная болезнь (симптоматическая терапия); головная боль, связанная с приемом нитратов.

Протипоказання:

Гіперчутливість до компонентів препарату. Виражена артеріальна гіпотензія, гострий інфаркт міокарда.Гиперчувствительность к компонентам препарата. Выраженная артериальная гипотензия, острый инфаркт миокарда.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Уменьшает выраженность головной боли, обусловленной приемом нитратов. Потенцирование седативного и антигипертензивного эффектов возможно при одновременном приеме с другими психотропными и антигипертензивными средствами, опиоидными анальгетиками, средствами для наркоза и алкоголем.

Особливості застосування:

У випадках, коли біль у ділянці серця не минає після прийому препарату, необхідно обов’язково звернутися до лікаря для виключення гострого коронарного синдрому.Препарат містить цукор, що слід враховувати пацієнтам, хворим на цукровий діабет.Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосування препарату у період вагітності або годування груддю можливе, якщо, на думку лікаря, очікуваний позитивний ефект для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.Необхідна обережність у перші години після прийому препарату при роботі з транспортними засобами або при такій роботі, що вимагає підвищеної уваги, тому що можливе запаморочення, сонливість та зниження швидкості психомоторних реакцій.В случаях, когда боль в области сердца не проходит после приема препарата, необходимо обязательно обратиться к врачу для исключения острого коронарного синдрома.Препарат содержит сахар, что необходимо учитывать пациентам, больным сахарным диабетом.Применение в период беременности или кормления грудью.Применение препарата в период беременности или кормления грудью возможно, если, по мнению врача, ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Необходима осторожность в первые часы после приема препарата при работе с транспортными средствами или при такой работе, которая требует повышенного внимания, так как возможно головокружение, сонливость и снижение скорости психомоторных реакций.

Спосіб застосування та дози:

Таблетки тримати у роті (під язиком) до повного розсмоктування. Разова доза для дорослих становить 1-2 таблетки; добова доза – 2-4 таблетки.У разі необхідності добову дозу можна збільшити. Максимальна добова доза – 600 мг.Тривалість лікування – до 7 днів.Діти. Досвіду застосування препарату для лікування дітей немає.Таблетки держать во рту (под языком) до полного рассасывания. Разовая доза для взрослых составляет 1-2 таблетки; суточная доза – 2-4 таблетки.При необходимости суточную дозу можно увеличить. Максимальная суточная доза – 600 мг.Продолжительность лечения – до 7 дней.Дети. Опыта применения препарата для лечения детей нет.

Передозування:

Симптоми: головний біль, нудота, збудження, порушення діяльності серця, зниження артеріального тиску, пригнічення центральної нервової системи. Лікування: відміна препарату та симптоматичне лікування.Симптомы: головная боль, тошнота, возбуждение, нарушение деятельности сердца, снижение артериального давления, угнетение центральной нервной системы.Лечение: отмена препарата и симптоматическое лечение.

Побічні дії:

Дискомфорт у животі; реакції гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк, кропив’янку, свербіж, висипання.При тривалому прийомі зрідка можуть спостерігатися легка нудота, сльозотеча, запаморочення, короткочасна артеріальна гіпотензія, сонливість, які швидко минають самостійно.Дискомфорт в животе; реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, крапивницу, зуд, высыпания.При продолжительном приеме изредка могут наблюдаться легкая тошнота, слезотечение, головокружение, кратковременная артериальная гипотензия, сонливость, которые быстро проходят самостоятельно.

Лікарська взаємодія:

Зменшує виразність головного болю, зумовленого прийомом нітратів. Потенціювання седативного та антигіпертензивного ефектів можливе при одночасному прийомі з іншими психотропними та антигіпертензивними засобами, опіоїдними анальгетиками, засобами для наркозу та алкоголем.

Термін придатності:

2 роки.2 года.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 8 °С до 15 °С.Зберігати в недоступному для дітей місці.Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 8 °С до 15 °С.Хранить в недоступном для детей месте.

Форма випуску / упаковка:

Таблетки по 60 мг № 6, № 10 у блістерах.Таблетки по 60 мг №6, №10 в блистерах.Категория отпуска. Без рецепта.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Додаткові дані

Дозування:
Валідол-Лубнифарм таблетки по 60 мг №10
Реєстрація:
№ UA/4697/01/01 від 19.10.2016. Наказ № 1091 від 19.10.2016
Виробник:
МНН:

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Редакція

Автор: Поліщук Ольга
Фармацевт
загальна фармація
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, фармацевтичний факультет Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, загальна фармація
Цей сайт використовує cookies. Ви можете змінити налаштування cookies в своєму браузері. Дізнатися більше.