Центролин инструкция по применению

Центролин фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Центролин раствор д/ин., 1000 мг/4 мл в амп. №10
Производитель:
Регистрация:
№ UA/16059/01/01 от 12.06.2017. Приказ № 640 от 12.06.2017
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Фото аватара
Ольга Полищук Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 03.03.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: холіну альфосцерат;4 мл розчину містить холіну альфосцерату 1000 мг;допоміжна речовина: вода для ін’єкцій.действующее вещество: холина альфосцерат;4 мл раствора содержит холина альфосцерата 1000 мг;вспомогательное вещество: вода для инъекций.Лекарственная форма. Раствор для инъекций.Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.Фармакотерапевтическая группа. Средства, действующие на нервную систему. Парасимпатомиметики. Холина альфосцерат. Код АТХ N07A X02.

Производитель:

Борщаговский ХФЗ, НПЦ, ПАО

Фармакотерапевтическая группа:

Засоби, що діють на нервову систему. Парасимпатоміметики. Холіну альфосцерат.

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка.Холіну альфосцерат є засобом, який належить до групи центральних холіноміметиків з переважаючим впливом на центральну нервову систему (ЦНС). Холіну альфосцерат як носій холіну і попередній агент фосфатидилхоліну потенційно може запобігати і коригувати біохімічні ушкодження, які мають особливе значення серед патогенних факторів психоорганічного інволюційного синдрому, тобто може впливати на знижений холінергічний тонус і змінений фосфоліпідний склад оболонок нервових клітин. До складу препарату входить 40,5 % метаболічно захищеного холіну. Метаболічний захист забезпечує вивільнення холіну в головному мозку.Механізм дії базується на тому, що при потраплянні в організм холіну альфосцерат розщеплюється під дією ферментів на холін і гліцерофосфат: холін бере учать у біосинтезі ацетилхоліну – одного з основних медіаторів нервового збудження; гліцерофосфат є попередником фосфоліпідів (фосфатидилхоліну) нейронної мембрани.Таким чином, холіну альфосцерат покращує передачу нервових імпульсів у холінергічних нейронах; позитивно впливає на пластичність нейрональних мембран і функцію рецепторів. Холіну альфосцерат покращує церебральний кровотік, посилює метаболічні процеси в головному мозку, активує структури ретикулярної формації головного мозку і відновлює свідомість при травматичному ушкодженні головного мозку.Фармакокінетика. В середньому абсорбується майже 88 % введеної дози холіну альфосцерату. Препарат накопичується переважно в мозку (45 % від концентрації препарату в крові), легенях та печінці. Елімінація препарату відбувається головним чином через легені у вигляді двоокису вуглецю (СО2). Лише 15 % препарату виводиться з сечею та жовчю. Фармакодинамика.Холина альфосцерат является средством, которое относится к группе центральных холиномиметиков с преобладающим влиянием на центральную нервную систему (ЦНС). Холина альфосцерат как носитель холина и предыдущий агент фосфатидилхолина потенциально может предотвращать и корректировать биохимические повреждения, которые имеют особое значение среди патогенных факторов психоорганического инволюционного синдрома, то есть может влиять на пониженный холинергический тонус и измененный фосфолипидный состав оболочек нервных клеток. В состав препарата входит 40,5% метаболически защищенного холина. Метаболическую защиту обеспечивает высвобождение холина в головном мозге.Механизм действия основан на том, что при попадании в организм холина альфосцерат расщепляется под действием ферментов на холин и глицерофосфат: холин принимает участие в биосинтезе ацетилхолина – одного из основных медиаторов нервного возбуждения; глицерофосфат является предшественником фосфолипидов (фосфатидилхолина) нейронной мембраны.Таким образом, холина альфосцерат улучшает передачу нервных импульсов в холинергических нейронах; положительно влияет на пластичность нейрональных мембран и функцию рецепторов. Холина альфосцерат улучшает церебральный кровоток, усиливает метаболические процессы в головном мозге, активирует структуры ретикулярной формации головного мозга и восстанавливает сознание при травматическом повреждении головного мозга.Фармакокинетика.В среднем абсорбируется почти 88 % введенной дозы холина альфосцерат. Препарат накапливается преимущественно в мозге (45 % от концентрации препарата в крови), легких и печени. Элиминация препарата происходит главным образом через легкие в виде двуокиси углерода (СО2). Лишь 15 % выводится с мочой и желчью.Клинические характеристики.

Показания к применению:

Гострий період тяжкої черепно-мозкової травми з переважно стовбуровим рівнем ушкодження (порушення свідомості, коматозний стан, вогнищева півкульна симптоматика, симптоми ушкодження стовбура мозку).Дегенеративно-інволюційні мозкові психоорганічні синдроми або вторинні наслідки цереброваскулярної недостатності, тобто первинні та вторинні порушення розумової діяльності у людей літнього віку, які характеризуються порушенням пам’яті, сплутаністю свідомості, дезорієнтацією, зниженням мотивації та ініціативності, зниженням здатності до концентрації; зміни в емоційній сфері та сфері поведінки: емоційна нестабільність, дратівливість, байдужість до навколишнього середовища; псевдомеланхолія у людей літнього віку.Острый период тяжелой черепно-мозговой травмы с преимущественно стволовым уровнем повреждения (нарушение сознания, коматозное состояние, очаговая полушарная симптоматика, симптомы повреждения ствола мозга).Дегенеративно-инволюционные мозговые психоорганические синдромы или вторичные последствия цереброваскулярной недостаточности, то есть первичные и вторичные нарушения умственной деятельности у пожилых людей, которые характеризуются нарушением памяти, спутанностью сознания, дезориентацией, снижением мотивации и инициативности, снижением способности к концентрации; изменения в эмоциональной сфере и сфере поведения: эмоциональная нестабильность, раздражительность, равнодушие к окружающей среде; псевдомеланхолия у людей пожилого возраста.

Противопоказания:

Відома гіперчутливість до препарату або до його компонентів. Психотичний синдром, тяжке психомоторне збудження. Известная гиперчувствительность к препарату или к его компонентам. Психосоматический синдром, тяжелое психомоторное возбуждение. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено.

Особенности применения:

Застосування у період вагітності або годування груддю.Препарат протипоказаний у період вагітності або годування груддю.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами і працювати зі складними механізмами.Применение в период беременности или кормления грудью.Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами.

Способ применения и дозы:

При гострих станах вводять внутрішньом'язово або внутрішньовенно (повільно) по 1 г (4 мл) на добу протягом періоду від 15 до 20 днів. Після стабілізації стану хворого слід переходити на пероральну лікарську форму холіну альфосцерату.Діти. В зв’язку з відсутністю достатнього досвіду застосування препарату дітям не використовувати у педіатричній практиці. При острых состояниях вводят внутримышечно или внутривенно (медленно) по 1 г (4 мл) в сутки в течение периода от 15 до 20 дней. После стабилизации состояния больного следует переходить на пероральную лекарственную форму холина альфосцерата.Дети.В связи с отсутствием достаточного опыта применения препарата детям не использовать в педиатрической практике.

Передозировка:

При передозуванні холіну альфосцерату, яке може проявлятися нудотою, неспокоєм, збудженням, безсонням, слід зменшити дозу препарату. Терапія симптоматична.При передозировке холина альфосцерата, которое может проявляться тошнотой, беспокойством, возбуждением, бессонницей, следует уменьшить дозу препарата. Терапия симптоматическая.

Побочные действия:

Під час застосування препарату можливі реакції у місці введення. Впродовж перших днів або тижнів лікування можуть виникати такі побічні реакції: тривога, ажитація, безсоння. Ці симптоми є тимчасовими і не потребують припинення лікування, але можливе тимчасове зниження дози. Можливе виникнення нудоти (яка головним чином є наслідком вторинної допамінергічної активації), зниження артеріального тиску, головний біль, дуже рідко можливі абдомінальний біль та короткотривала сплутаність свідомості. У такому випадку необхідно зменшити дозу препарату.Можливі реакції гіперчутливості, включаючи висип, свербіж, кропив’янку, ангіоневротичний набряк, почервоніння шкіри. Во время применения препарата возможны реакции в месте введения. В течение первых дней или недель лечения могут возникать следующие побочные реакции: тревога, ажитация, бессонница. Эти симптомы являются временными и не требуют прекращения лечения, но возможно временное снижение дозы. Возможно возникновение тошноты (которая главным образом является следствием вторичной допаминергической активации), снижение артериального давления, головная боль, очень редко возможны абдоминальная боль и кратковременная спутанность сознания. В таком случае необходимо уменьшить дозу препарата.Возможны реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек, покраснение кожи.

Лекарственное взаимодействие:

Клінічно значуща взаємодія препарату з іншими лікарськими засобами не встановлена.

Срок годности:

2 роки.2 года.

Условия хранения:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Несовместимость.Не следует применять в одной емкости с другими лекарственными средствами.

Форма выпуска / упаковка:

По 4 мл розчину в ампулі. По 5 ампул у касеті. По 1 або 2 касети у пачці.По 4 мл раствора в ампуле. По 5 ампул в кассете. По 1 или 2 кассеты в пачке.Категория отпуска. По рецепту.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Дополнительно:

Несумісність

Не слід застосовувати в одній ємності з іншими лікарськими засобами.

Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

МНН:
Фарм. группа:
Код АТХ N07AX02:

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Центролин
Производитель:Борщаговский ХФЗ, НПЦ, ПАО
Форма выпуска:По 4 мл розчину в ампулі. По 5 ампул у касеті. По 1 або 2 касети у пачці.По 4 мл раствора в ампуле. По 5 ампул в кассете. По 1 или 2 кассеты в пачке.Категория отпуска. По рецепту.
Регистрационное удостоверение:№ UA/16059/01/01 от 12.06.2017. Приказ № 640 от 12.06.2017
МНН:Choline alfoscerate
Условия отпуска:Без рецепта.
Состав:

діюча речовина: холіну альфосцерат;4 мл розчину містить холіну альфосцерату 1000 мг;допоміжна речовина: вода для ін’єкцій.действующее вещество: холина альфосцерат;4 мл раствора содержит холина альфосцерата 1000 мг;вспомогательное вещество: вода для инъекций.Лекарственная форма. Раствор для инъекций.Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.Фармакотерапевтическая группа. Средства, действующие на нервную систему. Парасимпатомиметики. Холина альфосцерат. Код АТХ N07A X02.

Фармакологическая группа:Засоби, що діють на нервову систему. Парасимпатоміметики. Холіну альфосцерат.
Код АТХ:N07AX02 - Холина альфосцерат
Реклама
Найдены ферменты для получения универсальной группы крови
Простой метод переливания крови из одной группы в ...
Для устранения паралича будут проводить трансплантацию клеток
Впервые в мире польские хирурги в сотрудничестве с...
Реклама
Антибиотики при бронхите
Антибиотик при бронхите — действенный способ актив...
Можно ли умереть от ОРВИ
В большинстве случаев ОРВИ не опасны для жизни. Но...
Реклама
На капустной диете можно за неделю похудеть на 6 кг
На капустной диете можно за неделю похудеть на 6 к...
Витамин D укрепляет иммунитет, но не защищает от COVID-19: врачи
Витамин D играет важную роль в поддержании иммунит...
Реклама