Циннаризин инструкция по применению

Циннаризин фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Циннаризин таблетки по 0,025 г №50 (25х2)
Производитель:
Регистрация:
№ UA/3384/01/01 от 26.01.2015. Приказ № 32 от 26.01.2015
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Фото аватара
Алла Волошонович Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 03.03.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: цинаризин;1 таблетка містить цинаризину 0,025 г (25 мг);допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль картопляний, магнію стеарат, кремнію діоксид колоїдний безводний, повідон.действующее вещество: циннаризин;1 таблетка содержит циннаризина 0,025 г (25 мг);вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, повидон.Лекарственная форма. Таблетки.Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета.Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при вестибулярных нарушениях. Код АТХ N07C A02.действующее вещество: циннаризин;1 таблетка содержит циннаризина 0,025 г (25 мг);вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, повидон.Лекарственная форма. Таблетки.Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета.Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при вестибулярных нарушениях. Код АТХ N07C A02.

Производитель:

Лекхим, ЧАО, г. Харьков

Фармакотерапевтическая группа:

Средства, применяемые при вестибулярных нарушениях

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка. Цинаризин пригнічує скорочення клітин гладкої мускулатури судин шляхом блокування кальцієвих каналів. Додатково до прямого кальцієвого антагонізму цинаризин знижує скорочувальну дію вазоактивних речовин, таких як норепінефрин і серотонін, блокуючи рецепторкеровані кальцієві канали. Блокада надходження кальцію до клітин селективна по тканинах і призводить до зменшення вазоконстрикції без впливу на артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень.Цинаризин може додатково поліпшувати недостатню мікроциркуляцію шляхом підвищення еластичності мембрани еритроцитів і зниження в’язкості крові. При застосуванні цинаризину збільшується клітинна резистентність до гіпоксії.Цинаризин пригнічує стимуляцію вестибулярної системи, що призводить до супресії ністагму та інших вегетативних розладів. Цинаризин запобігає появі або послаблює гострі напади запаморочення.Фармакокінетика. Абсорбція. Максимальні рівні цинаризину у плазмі крові досягаються через 1-3 години після перорального застосування.Розподіл. Зв’язування з білками плазми крові становить 91 %.Метаболізм. Цинаризин метаболізується переважно з участю CYP2D6.Виведення. Період напіввиведення з плазми крові становить від 4 до 24 годин. Виділення 1/3 метаболітів здійснюється із сечею та 2/3 – з калом.Фармакодинамика.Циннаризин подавляет сокращения клеток гладкой мускулатуры сосудов путем блокирования кальциевых каналов. Дополнительно к прямому кальциевому антагонизму, циннаризин снижает сократительное действие вазоактивных веществ, таких как норэпинефрин и серотонин, блокируя рецепторуправляемые кальциевые каналы. Блокада поступления кальция в клетки селективная по тканям и приводит к уменьшению вазоконстрикции без влияния на артериальное давление и частоту сердечных сокращений.Циннаризин может дополнительно улучшать недостаточную микроциркуляцию путем повышения эластичности мембраны эритроцитов и снижения вязкости крови. При применении циннаризина увеличивается клеточная резистентность к гипоксии.Циннаризин подавляет стимуляцию вестибулярной системы, что приводит к супрессии нистагма и другим вегетативным расстройствам. Циннаризин предотвращает появление или ослабляет острые приступы головокружения.Фармакокинетика.Абсорбция. Максимальные уровни циннаризина в плазме крови достигаются через 1-3 часа после перорального применения.Распределение. Связывание с белками плазмы крови составляет 91 %.Метаболизм. Циннаризин метаболизируется преимущественно при участии CYP2D6.Выведение. Период полувыведения из плазмы крови составляет от 4 до 24 часов. Выделение 1/3 метаболитов осуществляется с мочой и 2/3 – с калом.Клинические характеристики.Фармакодинамика. Циннаризин подавляет сокращения клеток гладкой мускулатуры сосудов путем блокирования кальциевых каналов. Дополнительно к прямому кальциевому антагонизму, циннаризин снижает сократительное действие вазоактивных веществ, таких как норэпинефрин и серотонин, блокируя рецепторуправляемые кальциевые каналы. Блокада поступления кальция в клетки селективная по тканям и приводит к уменьшению вазоконстрикции без влияния на артериальное давление и частоту сердечных сокращений.Циннаризин может дополнительно улучшать недостаточную микроциркуляцию путем повышения эластичности мембраны эритроцитов и снижения вязкости крови. При применении циннаризина увеличивается клеточная резистентность к гипоксии.Циннаризин подавляет стимуляцию вестибулярной системы, что приводит к супрессии нистагма и другим вегетативным расстройствам. Циннаризин предотвращает появление или ослабляет острые приступы головокружения.Фармакокинетика. Абсорбция. Максимальные уровни циннаризина в плазме крови достигаются через 1-3 часа после перорального применения.Распределение. Связывание с белками плазмы крови составляет 91 %.Метаболизм. Циннаризин метаболизируется преимущественно при участии CYP2D6.Выведение. Период полувыведения из плазмы крови составляет от 4 до 24 часов. Выделение 1/3 метаболитов осуществляется с мочой и 2/3 – с калом.Клинические характеристики.

Показания к применению:

Порушення мозкового кровообігу:‑ симптоматичне лікування цереброваскулярних розладів, включаючи запаморочення, шум у вухах (тинітус), головний біль судинного походження, дратівливість, втрату пам’яті та нездатність зосереджуватися;‑ профілактика мігрені.Порушення периферичного кровообігу:‑ симптоматичне лікування периферичних судинних розладів, включаючи хворобу Рейно, акроціаноз, переміжну кульгавість, трофічні порушення, трофічні та варикозні виразки, парестезію, нічні спазми у кінцівках, холодні кінцівкі.Порушення рівноваги:‑ симптоматичне лікування лабіринтних розладів, включаючи запаморочення, шум у вухах, ністагм, нудоту та блювання.Хвороба руху:‑ профілактика хвороби руху.Нарушения мозгового кровообращения:симптоматическое лечение цереброваскулярных расстройств, включая головокружение, шум в ушах (тинитус), головную боль сосудистого происхождения, раздражительность, потерю памяти и неспособность сосредотачиваться;профилактика мигрени.Нарушения периферического кровообращения:‑ симптоматическое лечение периферических сосудистых расстройств, включая болезнь Рейно, акроцианоз, перемежающуюся хромоту, трофические нарушения, трофические и варикозные язвы, парестезию, ночные спазмы в конечностях, холодные конечности. Нарушение равновесия: ‑ симптоматическое лечение лабиринтных расстройств, включая головокружение, шум в ушах, нистагм, тошноту и рвоту.Болезнь движения: ‑ профилактика болезни движения.Нарушения мозгового кровообращения:симптоматическое лечение цереброваскулярных расстройств, включая головокружение, шум в ушах (тинитус), головную боль сосудистого происхождения, раздражительность, потерю памяти и неспособность сосредотачиваться;профилактика мигрени.Нарушения периферического кровообращения:‑ симптоматическое лечение периферических сосудистых расстройств, включая болезнь Рейно, акроцианоз, перемежающуюся хромоту, трофические нарушения, трофические и варикозные язвы, парестезию, ночные спазмы в конечностях, холодные конечности. Нарушение равновесия: ‑ симптоматическое лечение лабиринтных расстройств, включая головокружение, шум в ушах, нистагм, тошноту и рвоту.Болезнь движения: ‑ профилактика болезни движения.

Противопоказания:

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин препарату.Повышенная чувствительность к действующему веществу или к какому-либо из вспомогательных веществ препарата.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Алкоголь/депрессанты ЦНС/трициклические антидепрессанты: одновременное применение может усиливать седативное действие какого-либо из этих лекарственных средств или Циннаризина.Диагностические процедуры: благодаря антигистаминному действию Циннаризин может маскировать положительные реакции на факторы кожной реактивности при проведении кожной пробы, поэтому его применение следует прекратить за 4 дня до ее проведения.Повышенная чувствительность к действующему веществу или к какому-либо из вспомогательных веществ препарата.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Алкоголь/депрессанты ЦНС/трициклические антидепрессанты: одновременное применение может усиливать седативное действие какого-либо из этих лекарственных средств или Циннаризина. Диагностические процедуры: благодаря антигистаминному действию Циннаризин может маскировать положительные реакции на факторы кожной реактивности при проведении кожной пробы, поэтому его применение следует прекратить за 4 дня до ее проведения.

Особенности применения:

Цинаризин може спричинити подразнення в епігастральній ділянці; прийом препарату після їди дозволить зменшити подразнення слизової оболонки шлунка.Пацієнтам із хворобою Паркінсона Цинаризин рекомендований тільки в тому випадку, якщо переваги лікування перевищують можливий ризик погіршення перебігу цієї хвороби. Оскільки Цинаризин може спричинити сонливість, особливо на початку лікування, слід утримуватися від одночасного вживання алкоголю та застосування засобів, які пригнічують діяльність центральної нервової системи (депресанти ЦНС).Необхідно уникати застосування Цинаризину при порфірії.Цинаризин з обережністю застосовувати пацієнтам із порушенням функцій печінки та/або нирок.Препарат містить лактозу, тому його не слід призначати пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, дефіцитом лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції.Циннаризин может вызвать раздражение в эпигастральной области; прием препарата после еды позволит уменьшить раздражение слизистой оболочки желудка.Пациентам с болезнью Паркинсона Циннаризин рекомендован только в том случае, если преимущества лечения превышают возможный риск ухудшения течения этой болезни.Поскольку Циннаризин может вызвать сонливость, особенно в начале лечения, следует воздерживаться от одновременного употребления алкоголя и применения средств, угнетающих деятельность центральной нервной системы (депрессанты ЦНС).Необходимо избегать применения Циннаризина при порфирии.Циннаризин с осторожностью применять пациентам с нарушением функций печени и/или почек.Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.Циннаризин может вызвать раздражение в эпигастральной области; прием препарата после еды позволит уменьшить раздражение слизистой оболочки желудка. Пациентам с болезнью Паркинсона Циннаризин рекомендован только в том случае, если преимущества лечения превышают возможный риск ухудшения течения этой болезни.Поскольку Циннаризин может вызвать сонливость, особенно в начале лечения, следует воздерживаться от одновременного употребления алкоголя и применения средств, угнетающих деятельность центральной нервной системы (депрессанты ЦНС). Необходимо избегать применения Циннаризина при порфирии.Циннаризин с осторожностью применять пациентам с нарушением функций печени и/или почек. Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Применение в период беременности или кормления грудью:

Вагітність. Препарат не рекомендується застосовувати під час вагітності.Період годування груддю. Відсутні дані про проникнення цинаризину в грудне молоко, тому жінкам, які приймають Цинаризин, слід відмовитися від годування груддю.Беременность. Препарат не рекомендуется применять во время беременности.Период кормления грудью. Отсутствуют данные о проникновении циннаризина в грудное молоко, поэтому женщинам, которые принимают Циннаризин, следует отказаться от кормления грудью.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Учитывая, что у чувствительных больных при применении препарата может возникнуть сонливость (особенно в начале лечения), на время приема препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и выполнения других работ, требующих концентрации внимания.Способ применения и дозы.Нарушения мозгового кровообращения.Взрослые и дети старше 12 лет: 1 таблетка 3 раза в сутки.Нарушения периферического кровообращения.Взрослые и дети старше 12 лет: 2-3 таблетки 3 раза в сутки. Максимальная рекомендуемая доза не должна превышать 225 мг (9 таблеток) в сутки. Поскольку эффект при головокружении зависит от дозы, дозу следует постепенно повышать.Нарушения равновесия.Взрослые и дети старше 12 лет: 1 таблетка 3 раза в сутки.Заболевание движения.Взрослые и дети старше 12 лет: 1 таблетка за полчаса до поездки; прием можно повторять каждые 6 часов.Способ применения.Для перорального применения. Следует отдавать предпочтение приему циннаризин после еды.Дети.Циннаризин назначать детям в возрасте от 12 лет.Беременность. Препарат не рекомендуется применять во время беременности.Период кормления грудью. Отсутствуют данные о проникновении циннаризина в грудное молоко, поэтому женщинам, которые принимают Циннаризин, следует отказаться от кормления грудью.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Учитывая, что у чувствительных больных при применении препарата может возникнуть сонливость (особенно в начале лечения), на время приема препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и выполнения других работ, требующих концентрации внимания.Способ применения и дозы.Нарушения мозгового кровообращения.Взрослые и дети старше 12 лет: 1 таблетка 3 раза в сутки. Нарушения периферического кровообращения.Взрослые и дети старше 12 лет: 2-3 таблетки 3 раза в сутки. Максимальная рекомендуемая доза не должна превышать 225 мг (9 таблеток) в сутки. Поскольку эффект при головокружении зависит от дозы, дозу следует постепенно повышать.Нарушения равновесия.Взрослые и дети старше 12 лет: 1 таблетка 3 раза в сутки.Заболевание движения.Взрослые и дети старше 12 лет: 1 таблетка за полчаса до поездки; прием можно повторять каждые 6 часов.Способ применения.Для перорального применения. Следует отдавать предпочтение приему циннаризин после еды.Дети. Циннаризин назначать детям в возрасте от 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:

Враховуючи, що в чутливих хворих при застосуванні препарату може виникнути сонливість (особливо на початку лікування), на час прийому препарату слід утриматися від керування транспортними засобами та виконання інших робіт, що потребують концентрації уваги.

Дети:

Цинаризин застосовувати дітям віком від 12 років.

Способ применения и дозы:

Порушення мозкового кровообігу.Дорослі та діти віком від 12 років: 1 таблетка 3 рази на добу.Порушення периферичного кровообігу.Дорослі та діти віком від 12 років: 2-3 таблетки 3 рази на добу. Максимальна доза, що рекомендується, не повинна перевищувати 225 мг (9 таблеток) на добу. Оскільки ефект при запамороченні залежить від дози, дозування слід поступово підвищувати.Порушення рівноваги.Дорослі та діти віком від 12 років: 1 таблетка 3 рази на добу.Хвороба руху.Дорослі та діти віком від 12 років: 1 таблетка за півгодини до поїздки; прийом можна повторювати кожні 6 годин.Спосіб застосування.Для перорального застосування. Слід віддавати перевагу прийому Цинаризину після їди.

Передозировка:

Симптоми. У поодиноких випадках гострого передозування (від 90 до 2250 мг) спостерігалися такі прояви: зміна свідомості від сонливості до ступору та коми, блювання, екстрапірамідні симптоми, артеріальна гіпотензія. У невеликої кількості дітей спостерігалися судоми. У більшості випадків клінічний результат не був тяжким, але відомо про летальні випадки після передозування при одночасному застосуванні з іншими лікарськими засобами, включаючи цинаризин.Лікування. Специфічного антидоту немає. Упродовж 1-ї години після прийому внутрішньо необхідно провести промивання шлунка. За показаннями можна призначити активоване вугілля. Симптомы. В редких случаях острой передозировки (от 90 до 2250 мг) наблюдались следующие проявления: изменение сознания от сонливости до ступора и комы, рвота, экстрапирамидные симптомы, артериальная гипотензия. У небольшого числа детей наблюдались судороги. В большинстве случаев клинический результат не был тяжелым, но известно о летальных случаях после передозировки при одновременном применении с другими лекарственными средствами, включая циннаризин.Лечение. Специфического антидота нет. В течение 1-го часа после приема внутрь необходимо провести промывание желудка. По показаниям можно назначить активированный уголь.Симптомы. В редких случаях острой передозировки (от 90 до 2250 мг) наблюдались следующие проявления: изменение сознания от сонливости до ступора и комы, рвота, экстрапирамидные симптомы, артериальная гипотензия. У небольшого числа детей наблюдались судороги. В большинстве случаев клинический результат не был тяжелым, но известно о летальных случаях после передозировки при одновременном применении с другими лекарственными средствами, включая циннаризин.Лечение. Специфического антидота нет. В течение 1-го часа после приема внутрь необходимо провести промывание желудка. По показаниям можно назначить активированный уголь.

Побочные действия:

Можуть виникати такі симптоми як сонливість і порушення з боку шлунково-кишкового тракту. Ці симтоми зазвичай є минущими, і їх можна уникнути при поступовому досягненні оптимальної дози.Зрідка можуть спостерігатися головний біль, сухість у роті, гіперчутливість (алергічні реакції) та холестатична жовтяниця.Рідкісні випадки посилення або розвитку екстрапірамідних симптомів відмічалися переважно у людей літнього віку при тривалому лікуванні. У таких випадках лікування слід припинити.З боку імунної системи: гіперчутливість (алергічні реакції).З боку нервової системи: сонливість, головний біль, екстрапірамідні розлади, гіперсомнія, летаргія, дискінезія, паркінсонізм, тремор.З боку шлунково-кишкового тракту: сухість у роті, порушення з боку шлунково-кишкового тракту, відчуття дискомфорту в ділянці шлунка, нудота, блювання, абдомінальний біль, диспепсія.З боку печінки та жовчовивідних шляхів: холестатична жовтяниця.З боку шкіри та підшкірно-жирової клітковини: гіпергідроз (підвищена пітливість), червоний плескатий лишай, лишаєподібний кератоз.З боку кістково-м’язової системи та сполучної тканини: підгострий шкірний червоний вовчак, ригідність м’язів, втомлюваність.Порушення загального характеру: підвищена втомлюваність.Лабораторні показники: збільшення маси тіла.Могут возникать такие симптомы как сонливость и нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Эти симптомы обычно являются исчезающими, и их можно избежать при постепенном достижении оптимальной дозы. Изредка могут наблюдаться головная боль, сухость во рту, гиперчувствительность (аллергические реакции) и холестатическая желтуха.Редкие случаи усиления или развития экстрапирамидных симптомов отмечались преимущественно у людей пожилого возраста при длительном лечении. В таких случаях лечение следует прекратить.Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность (аллергические реакции). Со стороны нервной системы: сонливость, головная боль, экстрапирамидные расстройства, гиперсомния, летаргия, дискинезия, паркинсонизм, тремор.Со стороны желудочно-кишечного тракта: сухость во рту, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, ощущение дискомфорта в области желудка, тошнота, рвота, абдоминальная боль, диспепсия. Со стороны печени и желчевыводящих путей: холестатическая желтуха.Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки: гипергидроз (повышенная потливость), красный плоский лишай, лишаеподобный кератоз.Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: подострая кожная красная волчанка, ригидность мышц, утомляемость.Нарушение общего характера: повышенная утомляемость. Лабораторные показатели: увеличение массы тела.Могут возникать такие симптомы как сонливость и нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Эти симптомы обычно являются исчезающими, и их можно избежать при постепенном достижении оптимальной дозы. Изредка могут наблюдаться головная боль, сухость во рту, гиперчувствительность (аллергические реакции) и холестатическая желтуха.Редкие случаи усиления или развития экстрапирамидных симптомов отмечались преимущественно у людей пожилого возраста при длительном лечении. В таких случаях лечение следует прекратить.Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность (аллергические реакции). Со стороны нервной системы: сонливость, головная боль, экстрапирамидные расстройства, гиперсомния, летаргия, дискинезия, паркинсонизм, тремор.Со стороны желудочно-кишечного тракта: сухость во рту, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, ощущение дискомфорта в области желудка, тошнота, рвота, абдоминальная боль, диспепсия. Со стороны печени и желчевыводящих путей: холестатическая желтуха.Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки: гипергидроз (повышенная потливость), красный плоский лишай, лишаеподобный кератоз. Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: подострая кожная красная волчанка, ригидность мышц, утомляемость.Нарушение общего характера: повышенная утомляемость. Лабораторные показатели: увеличение массы тела.

Лекарственное взаимодействие:

Алкоголь/депресанти ЦНС/трициклічні антидепресанти: одночасне застосування може посилювати седативну дію будь-якого з цих лікарських засобів або Цинаризину.Діагностичні процедури: завдяки антигістамінній дії Цинаризин може маскувати позитивні реакції до факторів шкірної реактивності при проведенні шкірної проби, тому його застосування слід припинити за 4 дні до її проведення.

Срок годности:

5 років.5 лет.5 лет.

Условия хранения:

Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Форма выпуска / упаковка:

По 25 таблеток у блістері, по 1 або 2, або 20, або 40 блістерів у пачці.По 25 таблеток в блистере, по 1 или 2, или 20, или 40 блистеров в пачке.Категория отпуска. По рецепту.По 10 таблеток в блистере, по 1 или 2, или 20, или 40 блистеров в пачке.Категория отпуска. По рецепту.

Категория отпуска:

Без рецепта.
Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

МНН:
Фарм. группа:
Код АТХ N07CA02:

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Циннаризин
Производитель:Лекхим, ЧАО, г. Харьков
Форма выпуска:По 25 таблеток у блістері, по 1 або 2, або 20, або 40 блістерів у пачці.По 25 таблеток в блистере, по 1 или 2, или 20, или 40 блистеров в пачке.Категория отпуска. По рецепту.По 10 таблеток в блистере, по 1 или 2, или 20, или 40 блистеров в пачке.Категория отпуска. По рецепту.
Регистрационное удостоверение:№ UA/3384/01/01 от 26.01.2015. Приказ № 32 от 26.01.2015
МНН:Cinnarizine
Условия отпуска:Без рецепта.
Состав:

діюча речовина: цинаризин;1 таблетка містить цинаризину 0,025 г (25 мг);допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль картопляний, магнію стеарат, кремнію діоксид колоїдний безводний, повідон.действующее вещество: циннаризин;1 таблетка содержит циннаризина 0,025 г (25 мг);вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, повидон.Лекарственная форма. Таблетки.Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета.Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при вестибулярных нарушениях. Код АТХ N07C A02.действующее вещество: циннаризин;1 таблетка содержит циннаризина 0,025 г (25 мг);вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, повидон.Лекарственная форма. Таблетки.Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета.Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при вестибулярных нарушениях. Код АТХ N07C A02.

Фармакологическая группа:Средства, применяемые при вестибулярных нарушениях
Код АТХ:N07CA02 - Циннаризин
Реклама
Расщелина позвоночника диагностируется у каждого десятого
Неделя Spina Bifida в Великобритании была посвящен...
Найдены ферменты для получения универсальной группы крови
Простой метод переливания крови из одной группы в ...
Реклама
Лечение бронхита без антибиотиков
Как вылечить бронхит без антибиотиковРаспространён...
Антибиотики при бронхите
Антибиотик при бронхите — действенный способ актив...
Реклама
Почему бананы следует включать в свой ежедневный рацион
Бананы не только вкусны, но и полезны. Они богаты ...
Вино может предотвратить развитие е инсульта: врач
По данным Всемирной организации по борьбе с инсуль...
Реклама