Гуарем инструкция по применению

Гуарем фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Гуарем гранулы по 5 г в пак. №100
Производитель:
Регистрация:
№ UA/6860/01/01 от 24.05.2013. Приказ № 426 от 24.05.2013
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Фото аватара
Ольга Полищук Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 03.03.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: 1 пакетик/доза містить 5 г смоли гуарової.

Производитель:

Орион Корпорейшн

Фармакотерапевтическая группа:

Протидіабетичні засоби. Гіпоглікемізуючі пероральні. Сульфонаміди, похідні сечовини. Гліклазид.

Показания к применению:

Ожиріння.Цукровий діабет дорослих, при якому спостерігається ожиріння, та терапія лише за рахунок дієти не дає бажаних результатів.Цукровий діабет дорослих, при якому первинне застосування пероральних препаратів не дозволяє досягти достатнього терапевтичного ефекту, та у випадку, коли неможливо перейти на терапію комбінацією сульфанілсечовина-бігуанід.Цукровий діабет дорослих, що погано контролюється, при якому, незважаючи на максимальну пероральну терапію, не досягається навіть мінімальний ефект, і коли перехід на інсулінотерапію є небажаним.Ювенільний цукровий діабет та цукровий діабет дорослих у тих випадках, коли необхідно попередити дуже високу постпрендіальну гіперглікемію.Гіперхолестеринемія у хворих, рівень холестерину у яких не знижується до потрібного рівня, незважаючи на дієтотерапію. 

Противопоказания:

Підвищена чутливість до смоли гуарової. Звуження або непрохідність шлунково-кишкового тракту. Повышенная чувствительность к смоле гуаровой. Сужение или непроходимость желудочно-кишечного тракта.Надлежащие меры безопасности при применении.У пациентов с нарушениями функции пищевода или желудочно-кишечного тракта в анамнезе существует повышенный риск развития непроходимости желудочно-кишечного тракта.В начале терапии смолой гуаровой у пациентов, страдающих диабетом и принимающих инсулин или сульфанилмочевину, может наблюдаться повышенная склонность к гипогликемии.

Надлежащие меры безопасности при применении:

У пацієнтів з порушеннями функції стравоходу або шлунково-кишкового тракту в анамнезі існує підвищений ризик розвитку непрохідності шлунково-кишкового тракту.На початку терапії смолою гуаровою у пацієнтів, які страждають на діабет та приймають інсулін або сульфонілсечовину, може спостерігатися підвищена схильність до гіпоглікемії. 

Применение в период беременности или кормления грудью:

Оскільки смола гуарова не абсорбується, не існує перешкод для її застосування під час вагітності та в період годування груддю. Поскольку смола гуаровая не абсорбируется, не существует препятствий для ее применения во время беременности и в период кормления грудью.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Смола гуаровая не влияет на способность управлять автотранспортом или работать с механизмами. Однако гипогликемия, вызванная смолой гуаровой, может негативно повлиять на способность управлять автотранспортом или работать с механизмами, а также на выполнение задач, требующих внимания. Препарат не влияет на способность управлять автотранспортом или работать с механизмами у пациентов, которые контролируют уровень глюкозы.Дети.Данные о применении препарата детям отсутствуют.Способ применения и дозы. Ожирение: по 1 пакетику (5 г) или 1 мерной ложке гранул 3 раза в сутки во время еды. Сахарный диабет: по 1 пакетику (5 г) или по 1 мерной ложке гранул (5 г) 3 раза в сутки во время еды.Гиперхолестеринемия: по 1 пакетику (5 г) или по 1 мерной ложке гранул (5 г) 2-5 раз в сутки во время еды.Терапию смолой гуаровой желательно начинать с низкой дозы, например 2,5 г (половина пакетика или половина мерной ложки), поскольку таким образом можно избежать нежелательных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, вызываемых препаратом.Гуарем, гранулы, всегда следует принимать либо смешав их с пищей, либо с подходящей жидкостью (вода, сок, молоко) вместе с едой. Смесь следует глотать незамедлительно. Сухие гранулы Гуарем применять не следует. На одну дозу гранул следует выпивать не менее одного стакана жидкости.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:

Смола гуарова не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з механізмами. Проте гіпоглікемія, спричинена смолою гуаровою, може негативно вплинути на здатність керувати автотранспортом або працювати з механізмами, а також на виконання завдань, що вимагають уваги. Препарат не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з механізмами у пацієнтів, що контролюють рівень глюкози.

Дети:

Дані щодо застосування препарату дітям відсутні. 

Способ применения и дозы:

Ожиріння: по 1 пакетику (5 г) або по 1 мірній ложці гранул 3 рази на добу під час вживання їжі. Цукровий діабет: по 1 пакетику (5 г) або по 1 мірній ложці гранул (5 г) 3 рази на добу під час вживання їжі.Гіперхолестеринемія: по 1 пакетику (5 г) або по 1 мірній ложці гранул (5 г) 2-5 разів на добу під час вживання їжі.Терапію смолою гуаровою бажано починати з низької дози, наприклад 2,5 г (половина пакетика або половина мірної ложки), оскільки таким чином можна уникнути небажаних ефектів з боку шлунково-кишкового тракту, спричинених препаратом.Гуарем, гранули, завжди слід приймати або змішуючи їх з їжею, або з відповідною рідиною (вода, сік, молоко) разом з їжею. Суміш слід одразу ковтати. Сухі гранули Гуарем застосовувати не слід. На одну дозу гранул слід випивати не менше однієї склянки рідини.

Передозировка:

Про випадки передозування смоли гуарової не повідомлялось. Вірогідно, великі дози можуть, головним чином, вплинути на стан шлунково-кишкового тракту, тому слід враховувати ризик виникнення непрохідності кишечнику. О случаях передозировки смолы гуаровой не сообщалось. Вероятно, большие дозы могут, главным образом, повлиять на состояние желудочно-кишечного тракта, потому следует учитывать риск возникновения непроходимости кишечника.

Побочные действия:

Побічні ефекти смоли гуарової переважно легкі та тимчасові. Побічні ефекти, головним чином, пов’язані з травним трактом. Найпоширенішим є метеоризм, який виникає приблизно у 50 % пацієнтів. Крім того, може виникнути біль у животі, нудота або діарея. Непрохідність стравоходу або тонкого кишечнику надзвичайно рідко спричинена смолою гуаровою, приблизно в 50 % таких випадків у пацієнтів були порушення функції стравоходу або кишечнику в анамнезі. Вдихання пилу смоли гуарової може спричинити алергічний риніт або апное під час сну. У осіб із індивідуальною непереносимістю смоли гуарової можливі реакції гіперчутливості.Побочные эффекты смолы гуаровой преимущественно легкие и кратковременные. Побочные эффекты, главным образом, связаны с пищеварительным трактом. Наиболее распространенным является метеоризм, который возникает приблизительно у 50 % пациентов. Кроме того, может возникнуть боль в животе, тошнота или диарея. Непроходимость пищевода или тонкого кишечника черезвычайно редко вызвана смолой гуаровой, приблизительно в 50 % таких случаев у пациентов были нарушения функции пищевода или кишечника в анамнезе. Вдыхание пыли смолы гуаровой может повлечь аллергический ринит или апное во время сна. У лиц с индивидуальной непереносимостью смолы гуаровой возможны реакции гиперчувствительности.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Кроме питательных веществ, смола гуаровая может продлевать абсорбцию в желудочно-кишечном тракте ряда других препаратов. Однако существенных изменений биодоступности других препаратов не происходит. Отмечалась способность смолы гуаровой продлевать абсорбцию таких препаратов, как парацетамол, дигоксин и буметадин. Считается, что такое взаимодействие имеет небольшую клиническую значимость, хотя существуют сообщения о том, что смола гуаровая снижает биодоступность феноксиметилпенициллина, метформина, глибенкламида и пероральных контрацептивов. Следовательно, следует избегать одновременного применения смолы гуаровой с этими препаратами.

Лекарственное взаимодействие:

Окрім поживних речовин, смола гуарова може подовжувати абсорбцію у шлунково-кишковому тракті низки інших препаратів. Проте суттєвих змін біодоступності інших препаратів не відбувається. Відзначалася здатність смоли гуарової подовжувати абсорбцію таких препаратів, як парацетамол, дигоксин та буметадин. Вважається, що така взаємодія має невелику клінічну значущість, хоча існують повідомлення про те, що смола гуарова знижує біодоступність феноксиметилпеніциліну, метформіну, глібенкламіду та пероральних контрацептивів. Отже, слід уникати одночасного застосування смоли гуарової з цими препаратами. 

Срок годности:

3 роки.3 года.

Условия хранения:

Зберігати при температурі не вище 25 °C в сухому місці. Зберігати у недоступному для дітей місці.Хранить при температуре не выше 25 °C в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска / упаковка:

По 5 г у пакетику, по 30 або по 100 пакетиків у картонній коробці; по 500 г у пластиковому контейнері з мірною ложкою. По 5 г в пакетике, по 30 или по 100 пакетиков в картонной коробке; по 500 г в пластиковом контейнере с мерной ложкой.Категория отпуска. Без рецепта.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Дополнительно:

Особые предостережения
Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

МНН:
Фарм. группа:
Код АТХ A10BX01:

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Гуарем
Производитель:Орион Корпорейшн
Форма выпуска:По 5 г у пакетику, по 30 або по 100 пакетиків у картонній коробці; по 500 г у пластиковому контейнері з мірною ложкою. По 5 г в пакетике, по 30 или по 100 пакетиков в картонной коробке; по 500 г в пластиковом контейнере с мерной ложкой.Категория отпуска. Без рецепта.
Регистрационное удостоверение:№ UA/6860/01/01 от 24.05.2013. Приказ № 426 от 24.05.2013
МНН:Guar gum
Условия отпуска:Без рецепта.
Состав:

діюча речовина: 1 пакетик/доза містить 5 г смоли гуарової.

Фармакологическая группа:Протидіабетичні засоби. Гіпоглікемізуючі пероральні. Сульфонаміди, похідні сечовини. Гліклазид.
Код АТХ:A10BX01 - Гуаровая смола
Реклама
Расщелина позвоночника диагностируется у каждого десятого
Неделя Spina Bifida в Великобритании была посвящен...
Найдены ферменты для получения универсальной группы крови
Простой метод переливания крови из одной группы в ...
Реклама
Лечение бронхита без антибиотиков
Как вылечить бронхит без антибиотиковРаспространён...
Антибиотики при бронхите
Антибиотик при бронхите — действенный способ актив...
Реклама
Как без лекарств быстро и эффективно вылечить кашель
Для лечения кашля врачи рекомендуют пить много теп...
Специалисты назвали главные причины, из-за которых распадаются семейные пары
Согласно статистике, среднее количество разводов в...
Реклама