Ретинола Ацетат инструкция по применению

Ретинола Ацетат фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Ретинола Ацетат раствор масл. ор. 3,44 % (100000 МО) по 10 мл во флак.
Производитель:
Регистрация:
№ UA/6646/01/01 от 25.07.2017. Приказ № 846 от 25.07.2017
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Фото аватара
Юлия Жарикова Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 03.03.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: ретинолу ацетат (вітамін А-ацетат);1 мл препарату містить ретинолу ацетату (вітаміну А-ацетату) у перерахуванні на 100 % ретинолу ацетат – 34,4 мг (100000 МО);допоміжна речовина: олія соняшникова.действующее вещество: ретинола ацетат (витамин А-ацетат);1 мл препарата содержит ретинола ацетата (витамина А-ацетата) в пересчете на 100 % ретинола ацетат – 34,4 мг (100000 МЕ);вспомогательное вещество: масло подсолнечное.Лекарственная форма. Раствор масляный оральный.Основные физико-химические свойства: прозрачная маслянистая жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета, без прогорклого вкуса и запаха. Фармакотерапевтическая группа.Простые препараты витамина А. Ретинол (витамин А). Код АТС А11С А01.

Производитель:

Технолог ЧАО

Фармакотерапевтическая группа:

Вітаміни. Прості препарати вітаміну А.

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка. Вітамін А (ретинол) належить до групи жиророзчинних вітамінів.Препарат Ретинолу ацетат є аналогом природного вітаміну А і необхідний для відновлення нормальної концентрації ретинолу в організмі. Вітамін А відіграє важливу роль у синтезі білків, ліпідів, мукополісахаридів, регулює баланс мінералів. Найспецифічнішою функцією вітаміну А є забезпечення процесів зору (фоторецепції). Ретинол бере участь у синтезі зорового пурпуру – родопсину, розташованого у паличках сітківки. Вітамін А модулює процеси диференціювання епітеліальних клітин, бере участь у розвитку секреторних залоз, процесах кератинізації, регенерації слизових оболонок і шкіри. Вітамін А необхідний для нормального функціонування ендокринних залоз і росту організму, тому що є синергістом соматомединів. Вітамін А впливає на поділ імунокомпетентних клітин, на синтез факторів специфічного (імуноглобулін) і неспецифічного (інтерферон, лізоцим) захисту організму від інфекційних та інших захворювань, стимулює мієлопоез. Ретинол підвищує рівень глікогену у печінці, стимулює продукування трипсину і ліпази у травній системі; інгібує фотохімічні вільнорадикальні реакції та окислення цистеїну; активує включення сульфатів у компоненти сполучної тканини, хрящів, кісток; задовольняє потребу у сульфоцереброзидах та мієліні, забезпечуючи проведення і передачу нервових імпульсів.При нестачі вітаміну А розвиваються порушення сутінкового зору (куряча сліпота) та атрофія епітелію кон’юнктиви, рогівки, слізних залоз. Спостерігаються дегенеративно-дистрофічні процеси у дихальних шляхах (слизові оболонки носоглотки, придаткових пазух, трахеї, бронхів), у сечостатевій системі (епітелій ниркових мисок, сечоводів, сечового міхура, уретри, піхви, яєчників, маткових труб і ендометрія, сім’яних пухирців і канатиків, передміхурової залози), у травній системі (слизова оболонка травного тракту, слинних залоз, підшлункової залози). Дефіцит вітаміну А призводить до порушення трофіки шкіри (гіперкератоз), погіршення росту і якості волосся та нігтів, а також функції сальних і потових залоз. Крім того, спостерігається зниження маси тіла та уповільнення росту кісток, зниження синтезу глюкокортикоїдів та стероїдних гормонів, порушення опірності організму до інфекційних та інших захворювань. Відзначається схильність до холе- і нефролітіазу.Нестача або надлишок вітаміну А в організмі жінки може спричинити аномалії внутрішньоутробного розвитку плода.Ретинол чинить протипухлинну дію, яка не поширюється на неепітеліальні пухлини. Фармакокінетика.Прийнятий внутрішньо ретинолу ацетат добре всмоктується у верхніх відділах тонкого кишечнику. Потім у складі хіломікронів транспортується зі стінки кишечнику у лімфатичну систему і через грудну протоку проникає у кровообіг. Транспортування ретинолефірів у крові здійснюється β-ліпопротеїдами. Максимальний рівень ефірів вітаміну А в сироватці крові спостерігається через 3 години після прийому. Місцем депонування вітаміну А є паренхіма печінки, де він накопичується у стійких ефірних формах. Крім того, великий вміст вітаміну А визначається у пігментному епітелії ретини. Дане депо необхідне для регулярного постачання зовнішніх сегментів паличок та колбочок вітаміном А.Біотрансформація ретинолу відбувається у печінці, потім у вигляді неактивних метаболітів він виводиться нирками. Ретинол може частково виводитися з жовчю та брати участь в ентерогепатичній циркуляції. Елімінація ретинолу відбувається повільно – за 3 тижні з організму виводиться 34 % прийнятої дози препарату. Фармакодинамика. Витамин А (ретинол) относится к группе жирорастворимых витаминов.Препарат Ретинола ацетат является аналогом природного витамина А и необходим для восстановления нормальной концентрации ретинола в организме. Витамин А играет важную роль в синтезе белков, липидов, мукополисахаридов, регулирует баланс минералов.Наиболее специфической функцией витамина А является обеспечение процессов зрения (фоторецепции). Ретинол участвует в синтезе зрительного пурпура – родопсина, расположенного в палочках сетчатки.Витамин А модулирует процессы дифференцирования эпителиальных клеток, участвует в развитии секреторных желез, процессах кератинизации, регенерации слизистых оболочек и кожи.Витамин А необходим для нормального функционирования эндокринных желез и роста организма, потому что является синергистом соматомединов.Витамин А влияет на деление иммунокомпетентных клеток, на синтез факторов специфической (иммуноглобулин) и неспецифической (интерферон, лизоцим) защиты организма от инфекционных и других заболеваний, стимулирует миелопоэз.Ретинол повышает уровень гликогена в печени, стимулирует продуцирование трипсина и липазы в пищеварительной системе; ингибирует фотохимические свободнорадикальные реакции и окисление цистеина; активирует включение сульфатов в компоненты соединительной ткани, хрящей, костей; удовлетворяет потребность в сульфоцереброзидах и миелине, обеспечивая проведение и передачу нервных импульсов.При недостатке витамина А развиваются нарушения сумеречного зрения (куриная слепота) и атрофия эпителия конъюнктивы, роговицы, слезных желез. Наблюдаются дегенеративно-дистрофические процессы в дыхательных путях (слизистые оболочки носоглотки, придаточных пазух, трахеи, бронхов), в мочеполовой системе (эпителий почечных лоханок, мочеточников, мочевого пузыря, уретры, влагалища, яичников, маточных труб и эндометрия, семенных пузырьков и канатиков, предстательной железы), в пищеварительной системе (слизистая пищеварительного тракта, слюнных желез, поджелудочной железы). Дефицит витамина А приводит к нарушению трофики кожи (гиперкератоз), ухудшению роста и качества волос и ногтей, а также функции сальных и потовых желез. Кроме того, наблюдается снижение массы тела и замедление роста костей, снижение синтеза глюкокортикоидов и стероидных гормонов, нарушение сопротивляемости организма к инфекционным и другим заболеваниям. Отмечается склонность к холе- и нефролитиазу.Недостаток или избыток витамина А в организме женщины может привести к аномалии внутриутробного развития плода.Ретинол обладает противоопухолевым действием, которое не распространяется на неэпителиальные опухоли.Фармакокинетика.Принятый внутрь ретинола ацетат хорошо всасывается в верхних отделах тонкого кишечника. Затем в составе хиломикронов транспортируется из стенки кишечника в лимфатическую систему и через грудной проток попадает в кровоток. Транспортировка ретинолэфиров в крови осуществляется β-липопротеидами. Максимальный уровень эфиров витамина А в сыворотке крови наблюдается через 3 часа после приема. Местом депонирования витамина А является паренхима печени, где он накапливается в устойчивых эфирных формах. Кроме того, большое содержание витамина А определяется в пигментном эпителии ретины. Данное депо необходимо для регулярной поставки внешних сегментов палочек и колбочек витамином А.Биотрансформация ретинола происходит в печени, затем в виде неактивных метаболитов он выводится почками. Ретинол может частично выводиться с желчью и участвовать в энтерогепатической циркуляции. Элиминация ретинола происходит медленно – за 3 недели из организма выводится 34 % принятой дозы препарата.Клинические характеристики.

Показания к применению:

А-авітаміноз та А-гіповітаміноз, захворювання очей (пігментний ретиніт, ксерофтальмія, гемералопія, поверхневий кератит, ураження рогівки, кон’юнктивіт, піодермія та екзематозне ураження повік), у складі комплексної терапії:рахіту; гострих респіраторних захворювань, які проходять на тлі ексудативного діатезу; гострих та хронічних бронхолегеневих захворювань; гіпотрофії;колагенозів; при патологічних процесах шкіри (обмороження, опіки, рани, іхтіоз, фолікулярний дискератоз, старечий кератоз, туберкульоз шкіри, деякі форми екземи, псоріаз), при запальних і виразково-ерозивних ураженнях кишечнику, цирозі печінки.А-авитаминоз и А-гиповитаминоз, заболевания глаз (пигментный ретинит, ксерофтальмия, гемералопия, поверхностный кератит, поражение роговицы, конъюнктивит, пиодермия и экзематозное поражение век), в комплексной терапии:рахита; острых респираторных заболеваний, протекающих на фоне экссудативного диатеза; острых и хронических бронхолегочных заболеваний; гипотрофии; коллагенозов; при патологических процессах кожи (обморожения, ожоги, раны, ихтиоз, фолликулярный дискератоз, старческий кератоз, туберкулез кожи, некоторые формы экземы, псориаз), при воспалительных и язвенно-эрозивных поражениях кишечника, циррозе печени.

Противопоказания:

Гіперчутливість до компонентів препарату, гострий і хронічний нефрит, серцева недостатність у стадії декомпенсації, жовчокам’яна хвороба, хронічний панкреатит, гіпервітаміноз А, передозування ретиноїдів, гіперліпідемія, ожиріння, хронічний алкоголізм, саркоїдоз (у т.ч. у анамнезі). Гиперчувствительность к компонентам препарата, острый и хронический нефрит, сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, желчнокаменная болезнь, хронический панкреатит, гипервитаминоз А, передозировка ретиноидов, гиперлипидемия, ожирение, хронический алкоголизм, саркоидоз (в т.ч. в анамнезе).Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействий. Эстрогены повышают риск развития гипервитаминоза А.Ретинола ацетат уменьшает противовоспалительное действие глюкокортикоидов.Ретинола ацетат нельзя одновременно принимать с нитритами и холестирамином, так как они нарушают всасывание препарата.Ретинола ацетат нельзя применять совместно с другими производными витамина А из-за опасности передозировки, развития гипервитаминоза А.Комбинация с витамином Е способствует сохранению ретинола ацетата в активной форме, всасыванию из кишечника и возникновению анаболических эффектов.Одновременное применение масла вазелинового может нарушать абсорбцию витамина в кишечнике.Одновременный прием витамина А и антикоагулянтов усиливает склонность к кровотечениям.

Особенности применения:

Препарат приймати під наглядом лікаря. При тривалому застосуванні Ретинолу ацетату необхідно контролювати біохімічні показники та час згортання крові. При лікуванні порушення сутінкового зору (куряча сліпота) Ретинолу ацетат слід застосовувати у комплексному лікуванні.З обережністю застосовувати при тяжких ушкодженнях гепатобіліарної системи, захворюваннях, що супроводжуються порушенням згортання крові. Не рекомендується застосовувати препарат під час тривалої терапії тетрациклінами.Ретинол слід приймати за 1 годину до або через 4-6 годин після прийому холестераміну.Препарат має властивість накопичуватися і протягом тривалого часу перебувати в організмі. Жінкам, які приймали високі дози ретинолу, можна планувати вагітність не раніше ніж через 6-12 місяців. Це пов'язано з тим, що протягом цього часу існує ризик неправильного розвитку плода під впливом високого вмісту вітаміну А в організмі. Для нормального всмоктування вітаміну А необхідною умовою є наявність жирів у їжі.Зловживання алкоголем і тютюном порушує всмоктування препарату з травного тракту. Препарат принимать под наблюдением врача. При длительном применении Ретинола ацетата необходимо контролировать биохимические показатели и время свертывания крови.При лечении нарушения сумеречного зрения (куриная слепота) Ретинола ацетат следует применять в комплексном лечении.С осторожностью применять при тяжелых повреждениях гепатобилиарной системы, заболеваниях, сопровождающихся нарушением свертываемости крови.Не рекомендуется применять препарат во время длительной терапии тетрациклинами.Ретинол следует принимать за 1 час до или через 4-6 часов после приема холестирамина.Препарат имеет свойство накапливаться и длительное время находиться в организме. Женщинам, которые принимали высокие дозы ретинола, можно планировать беременность не ранее чем через 6-12 месяцев. Это связано с тем, что в течение этого времени существует риск неправильного развития плода под воздействием высокого содержания витамина А в организме.Для нормального всасывания витамина А необходимым условием является наличие жиров в пище.Злоупотребление алкоголем и табаком нарушает всасывание препарата из пищеварительного тракта.

Применение в период беременности или кормления грудью:

З огляду на велику дозу вітаміну А у даній лікарській формі препарат протипоказаний для прийому внутрішньо у період вагітності або годування груддю. Ввиду большой дозы витамина А в данной лекарственной форме препарат противопоказан для приема внутрь в период беременности или кормления грудью.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Данных о влиянии препарата на способность управлять автомобилем или работать со сложными механизмами нет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:

Даних щодо впливу препарату на здатність керувати автомобілем або працювати зі складними механізмами немає. 

Дети:

Препарат призначати дітям віком від 7 років.

Способ применения и дозы:

Ретинолу ацетат призначати внутрішньо через 10-15 хвилин після їди та зовнішньо. 1 мл препарату містить 100000 МО (25 крапель) вітаміну А.1 крапля з пробки-крапельниці містить близько 4000 МО вітаміну А. При визначенні доз препарату виходити з того, що вища разова доза вітаміну А становить: для дорослих – 50000 МО (12 крапель препарату (48000 МО); для дітей віком від 7 років – до 5000 МО (1 крапля препарату (4000 МО).Вища добова доза вітаміну А становить:для дорослих – 100000 МО (25 крапель препарату); для дітей віком від 7 років – 20000 МО (5 крапель препарату).Терапевтичні дози вітаміну А при авітамінозах легкого та середнього ступеня тяжкості становлять для дорослих до 33000 МО (8 крапель препарату (32000 МО) на добу. При захворюваннях шкіри, а також при пігментному ретиніті, ксерофтальмії, гемералопії добова доза вітаміну А становить 50000-100000 МО (12-25 крапель препарату (48000-100000 МО). Для лікування дітей віком від 7 років призначати по 3000-6000 МО (1 крапля препарату (4000 МО) на добу залежно від характеру та перебігу захворювання. При ураженнях поверхні шкіри (виразки, опіки, обмороження) уражені ділянки після гігієнічного очищення змазати розчином і прикрити марлевою пов’язкою (5-6 разів на добу, зі зменшенням кількості аплікацій до однієї залежно від епітелізації).Ретинола ацетат назначать внутрь через 10-15 минут после еды и наружно. 1 мл препарата содержит 100000 МЕ (25 капель) витамина А.1 капля из пробки-капельницы содержит около 4000 МЕ витамина А. При определении доз препарата выходить из того, что высшая разовая доза витамина А составляет: для взрослых – 50000 МЕ (12 капель препарата (48000 МЕ);для детей с 7 лет – до 5000 МЕ (1 капля препарата (4000 МЕ).Высшая суточная доза витамина А составляет:для взрослых – 100000 МЕ (25 капель препарата);для детей с 7 лет – 20000 МЕ (5 капель препарата).Терапевтические дозы витамина А при авитаминозах легкой и средней степени тяжести составляют для взрослых до 33000 МЕ (8 капель препарата (32000 МЕ) в сутки. При заболеваниях кожи, а также при пигментном ретините, ксерофтальмии, гемералопии суточная доза витамина А составляет 50000-100000 МЕ (12-25 капель препарата (48000-100000 МЕ). Для лечения детей с 7 лет назначать по 3000-6000 МЕ (1 капля препарата (4000 МЕ) в сутки в зависимости от характера и течения заболевания.При поражении кожных покровов (язвы, ожоги, отморожения) пораженные участки после гигиенического очищения смазать раствором и покрыть марлевой повязкой (5-6 раз в сутки, с уменьшением количества аппликаций до одной в зависимости от эпителизации).Дети. Препарат назначать детям с 7 лет.

Передозировка:

Симптоми передозування: запаморочення; сплутаність свідомості, діарея, тяжке зневоднення організму, дратівливість; генералізоване висипання з подальшим крупношаровим лущенням, яке починається з обличчя; кровоточивість ясен, сухість і виразка слизової оболонки порожнини рота, лущення губ, різко болісна пальпація довгих трубчастих кісток внаслідок піднадкісничних крововиливів.Гострий та хронічний гіпервітаміноз А супроводжується сильним головним болем, підвищенням температури, сонливістю, блюванням, порушенням зору (двоїнням в очах), сухістю шкіри, болем в суглобах та м’язах, появою пігментних плям, збільшенням розмірів печінки та селезінки, жовтяницею, зміною картини крові, втратою сил та апетиту. У тяжких випадках розвиваються судомні напади, серцева слабкість та гідроцефалія. Лікування. Лікування симптоматичне. Симптомы передозировки: головокружение; спутывание сознания, диарея, тяжелое обезвоживание организма, раздражительность; генерализованная сыпь с последующим крупнослойным шелушением, которое начинается с лица; кровоточивость десен, сухость и изъязвление слизистой оболочки полости рта, шелушение губ, резко болезненная пальпация длинных трубчатых костей вследствие поднадкостничных кровоизлияний.Острый и хронический гипервитаминоз А сопровождается сильной головной болью, повышением температуры, сонливостью, рвотой, нарушением зрения (двоение в глазах), сухостью кожи, болью в суставах и мышцах, появлением пигментных пятен, увеличением размеров печени и селезенки, желтухой, изменением картины крови, потерей сил и аппетита. В тяжелых случаях развиваются судорожные припадки, сердечная слабость и гидроцефалия.Лечение. Лечение симптоматическое.

Побочные действия:

Тривалий прийом великих доз вітаміну А може спричиняти розвиток гіпервітамінозу А. З боку нервової системи та органів чуття: швидка втомлюваність, сонливість, млявість, дратівливість, головний біль, втрата сну, судоми, дискомфорт, внутрішньоочна гіпертензія, порушення зору.З боку травного тракту: втрата апетиту, зменшення маси тіла, нудота, дуже рідко – блювання.Можливе загострення захворювань печінки, збільшення активності трансаміназ та лужної фосфатази.З боку сечовидільної системи: полакіурія, ніктурія, поліурія.З боку кровотворної системи: гемолітична анемія.З боку опорно-рухової системи: зміни на рентгенограмах кісток, розлад ходи, болючість кісток нижніх кінцівок.Алергічні реакції: тріщини шкіри губ, жовто-оранжеві плями на підошвах, долонях, у ділянці носогубного трикутника, підшкірний набряк; в окремих випадках у перший день застосування можуть виникати сверблячі плямисто-папульозні висипання, що потребують відміни препарату; свербіж, еритема та висипання, суха шкіра, сухість у роті, підвищення температури, гіперемія обличчя з подальшим лущенням.Інші: випадання волосся, порушення менструального циклу, біль у животі, афти, фото-чутливість, гіперкальціємія.Зі зменшенням дози або при тимчасовій відміні лікарського засобу побічні явища зникають самостійно.При захворюваннях шкіри застосування високих доз лікарського засобу після 7-10 днів лікування може супроводжуватися загостренням місцевої запальної реакції, яка не потребує додаткового лікування і в подальшому зменшується. Цей ефект пов’язаний з мієло- та імуностимулюючою дією препарату. Длительный прием больших доз витамина А может вызвать развитие гипервитаминоза А.Со стороны нервной системы и органов чувств: быстрая утомляемость, сонливость, вялость, раздражительность, головная боль, потеря сна, судороги, дискомфорт, внутриглазная гипертензия, нарушение зрения.Со стороны пищеварительной системы: потеря аппетита, уменьшение массы тела, тошнота, очень редко – рвота.Возможно обострение заболеваний печени, повышение активности трансаминаз и щелочной фосфатазы.Со стороны мочевыделительной системы: поллакиурия, никтурия, полиурия.Со стороны кроветворной системы: гемолитическая анемия.Со стороны опорно-двигательной системы: изменения на рентгенограммах костей, расстройство походки, болезненность костей нижних конечностей.Аллергические реакции: трещины кожи губ, желто-оранжевые пятна на подошвах, ладонях, на участке носогубного треугольника, подкожный отек; в отдельных случаях в первый день применения может возникать зудящая пятнисто-папулезная сыпь, что требует отмены препарата; зуд, эритема и сыпь, сухая кожа, сухость во рту, повышение температуры, гиперемия лица с последующим шелушением.Другие: выпадение волос, нарушение менструального цикла, боли в животе, афты, фоточувствительность, гиперкальциемия.С уменьшением дозы или при временной отмене лекарственного препарата побочные явления проходят самостоятельно.При заболеваниях кожи применение высоких доз препарата после 7-10 дней лечения может сопровождаться обострением местной воспалительной реакции, которая не требует дополнительного лечения и в дальнейшем ослабевает. Этот эффект связан с миело- и иммуностимулирующим действием препарата.

Лекарственное взаимодействие:

Естрогени підвищують ризик розвитку гіпервітамінозу А.Ретинолу ацетат зменшує протизапальну дію глюкокортикоїдів.Ретинолу ацетат не можна одночасно приймати з нітритами і холестираміном, оскільки вони порушують всмоктування препарату.Ретинолу ацетат не слід застосовувати разом з іншими похідними вітаміну А через небезпеку передозування, розвитку гіпервітамінозу А.Комбінація з вітаміном Е сприяє збереженню ретинолу ацетату в активній формі, всмоктуванню з кишечнику та виникненню анаболічних ефектів. Одночасне застосування масла вазелінового може порушувати абсорбцію вітаміну в кишечнику.Одночасний прийом вітаміну А та антикоагулянтів посилює схильність до кровотеч. 

Срок годности:

2 роки.2 года.

Условия хранения:

Зберігати в оригінальній упаковці в холодильнику (при температурі від + 2 ºС до + 8 ºС).Зберігати у недоступному для дітей місці.Хранить в оригинальной упаковке в холодильнике (при температуре от + 2 ºС до + 8 ºС).Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска / упаковка:

По 10 мл у флаконах зі скломаси або у флаконах полімерних, закупорених пробками-крапельницями. По 1 флакону у пачці з картону.По 10 мл во флаконах из стекломассы или во флаконах полимерных, укупоренных пробками-капельницами. По 1 флакону в пачке из картона.Категория отпуска. Без рецепта.

Категория отпуска:

Без рецепта.
Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

МНН:
Фарм. группа:
Код АТХ A11CA01:

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Ретинола Ацетат
Производитель:Технолог ЧАО
Форма выпуска: По 10 мл у флаконах зі скломаси або у флаконах полімерних, закупорених пробками-крапельницями. По 1 флакону у пачці з картону.По 10 мл во флаконах из стекломассы или во флаконах полимерных, укупоренных пробками-капельницами. По 1 флакону в пачке из картона.Категория отпуска. Без рецепта.
Регистрационное удостоверение:№ UA/6646/01/01 от 25.07.2017. Приказ № 846 от 25.07.2017
МНН:Retinol
Условия отпуска:Без рецепта.
Состав:

діюча речовина: ретинолу ацетат (вітамін А-ацетат);1 мл препарату містить ретинолу ацетату (вітаміну А-ацетату) у перерахуванні на 100 % ретинолу ацетат – 34,4 мг (100000 МО);допоміжна речовина: олія соняшникова.действующее вещество: ретинола ацетат (витамин А-ацетат);1 мл препарата содержит ретинола ацетата (витамина А-ацетата) в пересчете на 100 % ретинола ацетат – 34,4 мг (100000 МЕ);вспомогательное вещество: масло подсолнечное.Лекарственная форма. Раствор масляный оральный.Основные физико-химические свойства: прозрачная маслянистая жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета, без прогорклого вкуса и запаха. Фармакотерапевтическая группа.Простые препараты витамина А. Ретинол (витамин А). Код АТС А11С А01.

Фармакологическая группа:Вітаміни. Прості препарати вітаміну А.
Код АТХ:A11CA01 - Ретинол
Реклама
Найдены ферменты для получения универсальной группы крови
Простой метод переливания крови из одной группы в ...
Для устранения паралича будут проводить трансплантацию клеток
Впервые в мире польские хирурги в сотрудничестве с...
Реклама
Антибиотики при бронхите
Антибиотик при бронхите — действенный способ актив...
Можно ли умереть от ОРВИ
В большинстве случаев ОРВИ не опасны для жизни. Но...
Реклама
Диетологи объяснили, какие сорта сыров следует включать в рацион больным гипертонией
Сыры, которые производят из сыворотки, более нежны...
Пиво может защитить от развития болезни Альцгеймера: ученые
Болезнь Альцгеймера — это прогрессирующее невролог...
Реклама