Росукор 10 инструкция по применению

Росукор 10 фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Росукор 10 таблетки, п/плен. обол., по 10 мг №30 (10х3)
Производитель:
Регистрация:
№ UA/13971/01/01 от 17.10.2014. Приказ № 730 от 17.10.2014
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Фото аватара
Ольга Полищук Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 11.04.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: rosuvastatine;1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить розувастатину кальцію еквівалентно розувастатину 10 мг або 20 мг;допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, кросповідон, магнію стеарат, лактози моногідрат, гіпромелоза, триацетин, титану діоксид (Е 171), заліза оксид червоний (Е 172).

Производитель:

Торрент Фармасьютикалс Лтд, Индия

Фармакотерапевтическая группа:

Гиполипидемические средства. Ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка. Розувастатин є селективним конкурентним інгібітором ГМГ-КоА редуктази, ферменту, що перетворює 3-гідрокси-3-метилглутарилкоензим А у мевалонат, попередник холестерину. Основним місцем дії розувастатину є печінка, де відбувається синтез холестерину (ХС) та катаболізм ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ).Розувастатин збільшує число печінкових рецепторів ЛПНЩ на поверхні клітин, збільшуючи захоплення та катаболізм ЛПНЩ, що, у свою чергу, призводить до пригнічення синтезу ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), зменшуючи тим самим загальну кількість ЛПНЩ та ЛПДНЩ. Розувастатин зменшує підвищену кількість холестерину-ЛПНЩ (ХС-ЛПНЩ), загального холестерину та тригліцеридів (ТГ), дещо збільшує кількість холестерину-ліпопротеїдів високої щільності (ХС-ЛПВЩ). Він зменшує кількість аполіпопротеїну В (АпоВ), ХС-неЛПВЩ, ХС-ЛПДНЩ, ТГ-ЛПДНЩ та дещо підвищує рівень аполіпопротеїну А-І (АпоА-І), зменшує співвідношення ХС-ЛПНЩ/ХС-ЛПВЩ, загальний ХС/ХС-ЛПВЩ та ХС-неЛПНЩ/ХС-ЛПВЩ та співвідношення АпоВ/АпоА-І.Терапевтичний ефект проявляється протягом 1 тижня після початку терапії препаратом, через 2 тижні лікування ефект досягає 90 % максимально можливого. Максимальний ефект, як правило, досягається через 4 тижні і після цього постійно зберігається.Клінічна ефективністьПрепарат ефективний для дорослих пацієнтів з гіперхолестеринемією з або без гіпертригліцеридемії, незалежно від раси, статі або віку, у тому числі для пацієнтів із цукровим діабетом та з сімейною гіперхолестеринемією.У 80 % пацієнтів з гіперхолестеринемією ІІа та ІІв типу (середній базовий рівень ХС-ЛПНЩ становить приблизно 4,8 ммоль/л) на тлі прийому препарату у дозі 10 мг рівень ХС-ЛПНЩ досягає значень < 3 ммоль/л. У пацієнтів з гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією, які отримують препарат у дозі 20-80 мг, спостерігається позитивна динаміка ліпідного профілю. У пацієнтів з гомозиготною сімейною гіперхолестеринемією, які приймають препарат у дозі 20 мг, середнє зниження рівня ХС-ЛПНЩ становить 22 %.Адитивний ефект спостерігається у комбінації з фенофібратом щодо вмісту тригліцеридів та з нікотиновою кислотою щодо вмісту ХС-ЛПВЩ.Профілактика серцево-судинних проявів: під час клінічного дослідження (JUPITER) вивчався вплив розувастатину кальцію на частоту виникнення основних подій, пов’язаних з атеросклеротичними серцево-судинними захворюваннями, у 17 802 чоловіків (≥50 років) та жінок (≥60 років), які не мали діагнозу серцево-судинного захворювання, рівні ХС-ЛПНЩ становили <3,3 ммоль/л (130 мг/дл), а рівні високочутливого С-реактивного білка ≥ 2 мг/л. Розрахунковий початковий ризик розвитку ішемічної хвороби серця у досліджуваній популяції становив 11,3 % протягом 10 років за Фрамінгемськими критеріями ризику; значну частину популяції становили пацієнти з артеріальною гіпертензією (58 %), низькими рівнями ХС-ЛПВЩ (23 %), курці (16 %) або особи із наявністю у сімейному анамнезі ранньої ішемічної хвороби серця (12 %). Учасники дослідження були рандомізовані в групи прийму плацебо (n=8901) або розувастатину у дозі 20 мг 1 раз на добу (n=8901), і за їх станом в подальшому спостерігали у середньому протягом 2 років.Первинна кінцева точка була комбінованою та охоплювала час до першої появи будь-якої із таких серцево-судинних (СС) подій: серцево-судинна смерть, нелетальний інфаркт міокарда, нелетальний інсульт, нестабільна стенокардія або процедура артеріальної реваскуляризації.Розувастатин значно знижував ризик СС подій (252 випадки у групі плацебо і 142 – у групі розувастатину) та статистично значуще (p < 0,001) зменшував відносний ризик на 44 %. Виражений ефект спостерігався протягом перших 6 місяців лікування. Зниження ризику було порівняним у багатьох заздалегідь встановлених підгрупах різного віку, статі, раси, статусу куріння, наявності у сімейному анамнезі передчасної ІХС, індексу маси тіла, рівнів ХС-ЛПНЩ, ХС-ЛПВЩ або високочутливого С-реактивного білка на час залучення до дослідження. Відмічалося статистично значуще зменшення на 48 % частоти комбінованої кінцевої точки СС смерті, інсульту та інфаркту міокарда (відношення ризику (ВР): 0,52, 95 % ДІ: 0,40-0,68, p < 0,001), зниження на 54 % частоти летального або нелетального інфаркту міокарда (ВР: 0,46, 95 % ДІ: 0,30-0,70) та на 48 % – частоти летального чи нелетального інсульту. Загальна смертність у групі розувастатину знизилась на 20 % (ВР: 0,80, 95 % ДІ: 0,67- 0,97, p=0,02). Рівень ХС-ЛПНЩ у групі розувастатину знизився на 45 % (p < 0,001) порівняно з групою плацебо.Профіль безпеки розувастатину у дозі 20 мг загалом був подібний до плацебо. 1,6 % учасників групи прийому розувастатину та 1,8 % групи плацебо вийшли із дослідження через розвиток побічних реакцій, незалежно від їх пов’язаності з лікуванням. Частішими побічними реакціями, що призводили до припинення лікування, були: міалгія (0,3 % у групі розувастатину, 0,2 % у групі плацебо), абдомінальний біль (0,03 % у групі розувастатину, 0,02 % у групі плацебо) та висипання (0,03 % у групі розувастатину та 0,03 % у групі плацебо). Побічні реакції, відзначені у ≥ 2 % пацієнтів та з більшою, ніж у групі плацебо, або подібною частотою – міалгія (7,6 % у групі розувастатину, 6,6 % – плацебо), запор (3,3 % у групі розувастатину, 3 % – плацебо) та нудота (2,4 % у групі розувастатину, 2,3 % – плацебо).Фармакокінетика Всмоктування та розподіл Максимальна концентрація розувастатину у плазмі досягається приблизно через 5 годин після прийому внутрішньо. Біодоступність становить приблизно 20 %. Розувастатин накопичується в печінці. Об’єм його розподілу становить приблизно 134 л. Майже 90 % розувастатину зв’язується з білками плазми, в основному з альбуміном.МетаболізмРозувастатин піддається обмеженому метаболізму (приблизно 10 %). Розувастатин є непрофільним субстратом для метаболізму ферментами системи цитохрому Р450. Головним ізоферментом, що бере участь у метаболізмі розувастатину, є CYP2C9. Ферменти CYP2C19, CYP3A4 та CYP2D6 беруть меншу участь у метаболізмі. Головними виявленими метаболітами розувастатину є N-дисметил та лактонові метаболіти. N-дисметил приблизно на 50 % менш активний, ніж розувастатин, лактонові метаболіти фармакологічно неактивні.ВиведенняПриблизно 90 % дози розувастатину виводиться у незміненому стані з фекаліями (включаючи абсорбований та неабсорбований розувастатин). Інша частина виводиться з сечею. Період напіввиведення з плазми становить приблизно 19 годин. Період напіввиведення не змінюється при збільшенні дози. Середній геометричний кліренс становить приблизно 50 л/год (коефіцієнт варіації 21,7 %). Як і у разі застосування інших інгібіторів ГМГ-КоА редуктази, у процесі печінкового захоплення розувастатину бере участь переносник холестерину, який виконує важливу роль у печінковій елімінації розувастатину.ЛінійністьСистемна експозиція розувастатину збільшується пропорційно дозі. При прийомі декількох добових доз фармакокінетичні параметри не змінюються. Особливі популяції хворихВік та статьВідсутній клінічно значущий вплив віку та статі на фармакокінетику розувастатину у дорослих.Етнічні групиПорівняльні дослідження фармакокінетики розувастатину у хворих монголоїдної раси, які проживають в Азії, показали збільшення AUC та Cmax приблизно удвічі порівняно з показниками європейців, що проживають в Європі та Азії. Впливу генетичних факторів та факторів навколишнього середовища на отримані відмінності у фармакокінетичних параметрах не виявлено. Фармакокінетичний аналіз серед різних етнічних груп не виявив клінічно значущих відмінностей у фармакокінетиці серед європейців та темношкірих пацієнтів.Хворі з нирковою недостатністюУ пацієнтів з легкими або помірними порушеннями функції нирок рівень концентрації розувастатину та N-дисметилу у плазмі істотно не змінюється. У пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю (кліренс креатиніну < 30 мл/хв) концентрація розувастатину у плазмі у 3 рази вища, а концентрація N-дисметилу у 9 разів вища, ніж у здорових добровольців. Концентрація розувастатину у плазмі пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, була приблизно на 50 % вищою, ніж у здорових добровольців. Хворі з печінковою недостатністюСеред хворих з різними ступенями печінкової недостатності не виявлено збільшення періоду напіввиведення розувастатину у пацієнтів з балом 7 та нижче за шкалою Чайлд-П’ю. Однак у двох пацієнтів з балами 8 та 9 за шкалою Чайлд-П’ю спостерігалось подовження періоду напіввиведення щонайменше удвічі. Досвід застосування розувастатину пацієнтам з балом вище 9 за шкалою Чайлд-П’ю відсутній.Генетичний поліморфізм Інгібітори ГМГ-КоА редуктази, включаючи розувастатин, зв’язуються з транспортними білками OATP1B1 та BCRP. У пацієнтів з поліморфізмом генів SLCO1B1 (OATP1B1) та/або ABCG2 (BCRP) існує ризик підвищеної експозиції розувастатину. Індивідуальний поліморфізм SLCO1B1 c.521CC та ABCG2 c.421AA пов’язаний з відповідним збільшенням експозиції розувастатину (AUC) приблизно в 1,7 та 2,4 рази порівняно з генотипами SLCO1B1 c.521TT або ABCG2.

Показания к применению:

Лікування гіперхолестеринеміїДорослим, підліткам та дітям віком від 10 років із первинною гіперхолестеринемією (типу ІІа, в тому числі із гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією) або змішаною дисліпідемією (типу IІb) як доповнення до дієти, коли дотримання дієти та застосування інших немедикаментозних засобів (наприклад фізичних вправ, зниження маси тіла) є недостатнім.При гомозиготній сімейній гіперхолестеринемії як доповнення до дієти та інших ліпідознижуючих засобів лікування (наприклад аферезу ЛПНЩ) або у випадках, коли таке лікування є недоречним.Профілактика серцево-судинних порушеньЗапобігання значним серцево-судинним порушенням у пацієнтів, яким, за оцінками, загрожує високий ризик першого випадку серцево-судинного порушення (див. розділ Фармакодинаміка), як доповнення до корекції інших факторів ризику.

Противопоказания:

Препарат протипоказаний:пацієнтам із підвищеною чутливістю до розувастатину або будь-якої із допоміжних речовин препарату;пацієнтам із активним захворюванням печінки, в тому числі стійкими підвищеннями сироваткових трансаміназ невідомої етіології та будь-якими підвищеннями трансаміназ у сироватці, що втричі перевищують верхню межу норми (ВМН);пацієнтам із тяжким порушенням функції нирок (кліренсом креатиніну <30 мл/хв);пацієнтам із міопатією;пацієнтам, які одночасно отримують циклоспорин;в період вагітності та годування груддю, а також жінкам, репродуктивного віку, які не застосовують належні засоби контрацепції.Доза 40 мг протипоказана пацієнтам зі схильністю до міопатії/рабдоміолізу.До факторів такого ризику належать:помірне порушення функції нирок (кліренс креатиніну <60 мл/хв);гіпотиреоз;наявність в особистому або родинному анамнезі спадкових м’язових захворювань;наявність в анамнезі міотоксичності на фоні застосування інших інгібіторів ГМГ-КоА- редуктази або фібратів;зловживання алкоголем;ситуації, що можуть призвести до підвищення концентрації препарату в плазмі крові;належність до монголоїдної раси;супутнє застосування фібратів(див. розділи Особливості застосування, Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій та Фармакокінетика).

Особенности применения:

Вплив на ниркиПротеїнурія, виявлена у результаті аналізу за тест-смужками та переважно канальцевого походження, спостерігалася у пацієнтів, які лікувалися вищими дозами, зокрема 40 мг, і у більшості випадків була тимчасовою або переривчастою. Протеїнурія не була передвісником гострої або прогресуючої хвороби нирок (див. розділ Побічні реакції). Частота повідомлень про серйозні явища з боку нирок у постмаркетингових дослідженнях вища при застосуванні дози 40 мг. Вплив на скелетну мускулатуруПорушення з боку скелетної мускулатури, наприклад міалгія, міопатія та зрідка рабдоміоліз, спостерігалися у пацієнтів, які приймали Росукор у будь-яких дозах, особливо більше 20 мг. Поодинокі випадки рабдоміолізу відзначалися при застосуванні езетимібу у комбінації з інгібіторами ГМГ-КоА-редуктази. Не можна виключати можливость фармакодинамічної взаємодії (див. розділ Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій), а тому таку комбінацію слід застосовувати з обережністю.Як і при застосуванні інших інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, частота повідомлень про випадки рабдоміолізу, пов’язаного із застосуванням препарату, у постмаркетинговому періоді була вищою при дозі 40 мг. Є повідомлення про рідкісні випадки імуноопосередкованої некротизуючої міопатії, що клінічно проявляється стійкою проксизмальною м’язовою слабкістю і підвищенням рівня сироваткової креатинкінази, під час лікування або після припинення лікування статинами, включаючи розувастатин. В такому разі можуть бути необхідними додаткові нейром’язові і серологічні дослідження, лікування імуносупресивними препаратами.Рівень креатинкіназиРівень креатинкінази (КК) не слід вимірювати після значних фізичних навантажень або за наявності можливих альтернативних причин підвищення КК, що можуть ускладнити інтерпретацію результатів. Якщо вихідні рівні КК значно підвищені (> 5 разів вище ВМН), протягом 5-7 днів необхідно зробити повторний аналіз, щоб підтвердити результати. Якщо результати повторного аналізу підтверджують, що вихідне значення КК більше ніж в 5 разів перевищує ВМН, застосування препарату починати не слід.Перед початком лікуванняРосукор, як і решту інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, слід з обережністю призначати пацієнтам зі схильністю до міопатії/рабдоміолізу. До факторів такого ризику належать:порушення функції нирок;гіпотиреоз;наявність в особистому або родинному анамнезі спадкових захворювань м’язів;наявність в анамнезі міотоксичності на фоні застосування інших інгібіторів ГМГ-КоА редуктази або фібратів;зловживання алкоголем;вік > 70 років;ситуації, що можуть призвести до підвищення рівнів препарату у плазмі (див. розділи Спосіб застосування та дози, Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій та Фармакокінетика);супутнє застосування фібратів.У таких пацієнтів пов’язаний із лікуванням ризик потрібно оцінювати, порівнюючи з очікуваною користю; також рекомендується клінічний моніторинг. Якщо вихідні рівні КК значно підвищені (>5 разів вище ВМН), лікування починати не слід.В період лікуванняПацієнтів слід попросити негайно повідомляти про м’язовий біль, слабкість або судоми невідомої етіології, особливо якщо вони супроводжуються нездужанням або лихоманкою. У таких пацієнтів потрібно вимірювати рівні КК. Застосування препарату слід припинити, якщо рівні КК значно підвищені (>5 x разів вище ВМН) або якщо симптоми з боку м’язів тяжкі та спричиняють щоденний дискомфорт (навіть якщо рівні КК ≤ 5 х ВМН). У разі зникнення симптомів та повернення рівня КК до норми можна поновити терапію препаратом Росукор або альтернативним інгібітором ГМГ-КоА-редуктази у найменшій дозі та під ретельним наглядом. Регулярно перевіряти рівні КК у асимптоматичних пацієнтів немає потреби. Дуже рідко повідомлялося про випадки імуноопосередкованої некротизуючої міопатії (ІОНМ) під час або після терапії статинами, в тому числі розувастатином. Клінічними проявами ІОНМ є слабкість проксимальних м’язів та підвищення рівня креатинкінази у сироватці, що зберігається навіть після припинення застосування статинів.У клінічних дослідженнях не було отримано доказів підвищеного впливу на скелетну мускулатуру у невеликої кількості пацієнтів, які приймали розувастатин та супутні препарати. Однак підвищення частоти міозиту та міопатії відзначалося у пацієнтів, які приймали інші інгібітори ГМГ-КоА-редуктази разом із похідними фіброєвої кислоти, в тому числі гемфіброзилом, циклоспорином, нікотиновою кислотою, азольними протигрибковими препаратами, інгібіторами протеази та макролідними антибіотиками. Гемфіброзил підвищує ризик міопатії при супутньому застосуванні з деякими інгібіторами ГМГ-Ко. Тому застосовувати препарат у комбінації з гемфіброзилом не рекомендується. Користь подальшої зміни рівня ліпідів при застосуванні Росукору у комбінації із фібратами або ніацином потрібно ретельно зважувати порівняно із потенційними ризиками, пов’язаними із застосуванням таких комбінацій. Доза 40 мг протипоказана при супутньому застосуванні фібратів (див. розділи Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій та Побічні реакції).Препарат не слід застосовувати пацієнтам із гострими, серйозними станами, що свідчать про міопатію або можливість розвитку ниркової недостатності внаслідок рабдоміолізу (таких, як сепсис, гіпотензія, значне хірургічне втручання, травма, тяжкі метаболічні, ендокринні та електролітичні розлади, або неконтрольовані судоми).Вплив на печінкуЯк і інші інгібітори ГМГ-КоА-редуктази, розувастатин слід з обережністю застосовувати пацієнтам, які зловживають алкоголем та/або мають в анамнезі захворювання печінки. Рекомендовано перевірити біохімічні показники функції печінки перед початком лікування та через 3 місяці потому. Застосування препарату слід припинити або зменшити дозу, якщо рівень трансаміназ у сироватці крові більше ніж втричі перевищує верхню межу норми. Частота повідомлень про серйозні явища з боку печінки (переважно про підвищення рівня трансаміназ печінки) у післяреєстраційному періоді була більшою при застосуванні дози 40 мг.У пацієнтів із вторинною гіперхолестеринемією, зумовленою гіпотиреозом або нефротичним синдромом, слід спочатку вилікувати основну хворобу, перш ніж починати терапію препаратом.У післяреєстраційному періоді зрідка повідомлялося про летальні або нелетальні випадки печінкової недостатності у пацієнтів, які приймали статини, в тому числі розувастатин. Якщо на фоні лікування препаратом розвивається серйозне ураження печінки з клінічною симптоматикою та/або гіпербілірубінемією чи жовтяницею, негайно припиніть прийом препарату. Якщо інші причини не виявлено, не поновлюйте лікування препаратом Росукор.РасаДослідження фармакокінетики свідчать про зростання експозиції у пацієнтів монголоїдної раси приблизно вдвічі порівняно з європейцями. Для таких пацієнтів необхідна корекція дозування препарату (див. розділи Спосіб застосування та дози, Протипоказання та Фармакокінетика). Для пацієнтів азійської раси початкова доза препарату повинна бути 5 мг. Підвищена концентрація розувастатину в плазмі була помічена у азійських пацієнтів (див.розділ Особливості застосування та Фармакокінетика. Слід взяти до уваги збільшену системну експозицію при лікуванні пацієнтів монголоїдної раси, у яких гіперхолестеринемія не контролюється адекватно дозами до 20 мг.Інгібітори протеазиПідвищена системна експозиція до розувастатину спостерігалася у осіб які застосовували розувастатин супутньо із різними інгібіторами протеази у поєднанні із ритонавіром. Слід обміркувати як користь від зниження рівня ліпідів за допомогою розувастатину у пацієнтів із ВІЛ, які отримують інгібітори протеази, так і можливість підвищення концентрацій розувастатину у плазмі крові на початку терапії та при підвищенні дози розувастатину у пацієнтів, які отримують інгібітори протеази. Одночасне застосування препарату з інгібіторами протеази не рекомендується, якщо доза розувастатину не скоригована (див. розділ Спосіб застосування та дози та Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій).Непереносимість лактозиПацієнтам із рідкісними спадковими проблемами непереносимості галактози, дефіцитом лактази Лаппа або глюкозо-галактозною мальабсорбцією не слід застосовувати цей препарат.Інтерстиціальне захворювання легеньПід час застосування деяких статинів, особливо при тривалому лікуванні, повідомлялося про поодинокі випадки інтерстиціальної хвороби легень (див. розділ Побічні реакції). До проявів цієї хвороби можна віднести задишку, непродуктивний кашель та загальне погіршення стану (стомлюваність, зниження маси тіла та гарячка). У разі підозри на інтерстиціальну хворобу легень застосування статинів слід припинити.Цукровий діабетДеякі факти свідчать, що статини, підвищують рівень глюкози в крові та у деяких пацієнтів, яким загрожує високий ризик розвитку діабету в майбутньому, можуть спричиняти гіперглікемію такого рівня, за якого необхідне належне лікування діабету. Цю загрозу, однак, перевищує зниження ризику судинних порушень при застосуванні статинів, і тому вона не має бути підставою для припинення терапії статинами. За пацієнтами групи ризику (рівень глюкози натще 5,6-6,0 ммоль/л, ІМТ >30 кг/м2, підвищений рівень тригліцеридів, артеріальна гіпертензія) слід встановити як клінічний, так і біохімічний контроль згідно із національними керівництвами.У дослідженні JUPITER зареєстрована загальна частота цукрового діабету становила 2,8% у групі прийому розувастатину та 2,3% − у групі плацебо, переважно у пацієнтів із рівнем глюкози натще від 5,6 до 6,9 ммоль/л.Як і щодо інших інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, при застосуванні розувастатину спостерігалося зростання HbA1c та рівнів глюкози у сироватці крові. В деяких випадках ці показники можуть перевищувати граничне значення для діагностики цукрового діабету, насамперед у пацієнтів з високим ризиком розвитку діабету.У клінічних дослідженнях було показано, що розувастатин як монотерапія не спричиняє зниження базової концентрації кортизолу плазми крові і не впливає на резерв надниркових залоз. Необхідна обережність у разі одночасного застосування розувастатину та інших лікарських засобів, здатних знижувати рівні чи активність ендогенних стероїдних гормонів, наприклад кетоконазолу, спіронолактону та циметидину.Діти Оцінка лінійного росту (зріст), масу тіла, ІМТ (індекс маси тіла) та вторинних характеристик статевого дозрівання за Таннером у дітей віком від 10 до 17 років, які приймали розувастатин, обмежена періодом тривалістю 1 рік. Після 52 тижнів досліджуваного лікування жодного впливу на ріст, масу тіла, ІМТ або статеве дозрівання виявлено не було. (див. розділ Фармакодинаміка). Досвід клінічних досліджень застосування препарату дітям та підліткам обмежений, і довготривалі ефекти застосування розувастатину (>1 рік) на статеве дозрівання невідомі.У клінічному дослідженні у дітей та підлітків, які приймали розувастатин протягом 52 тижнів, підвищення рівня КК >10 разів вище ВНМ та симптоми з боку м’язів після фізичного навантаження або підвищеної фізичної активності спостерігалися частіше порівняно з такими у дорослих (див. розділ “Побічні реакції”).

Применение в период беременности или кормления грудью:

Препарат протипоказаний в період вагітності та годування груддю.Жінки репродуктивного віку повинні використовувати належні засоби контрацепції. Оскільки холестерин та інші продукти біосинтезу холестерину відіграють істотну роль у розвитку плода, потенційний ризик від пригнічення ГМГ-КоА-редуктази перевищує користь від застосування препарату в період вагітності. Дані досліджень на тваринах щодо токсичного впливу на репродуктивну функцію обмежені. Якщо пацієнтка завагітніє в період застосування цього препарату, лікування слід негайно припинити.Оскільки інший лікарський засіб цього класу потрапляє у грудне молоко людини та враховуючи, що інгібітори ГМГ-КоА-редуктази можуть спричиняти серйозні небажані реакції у немовлят, жінкам, які потребують лікування препаратом Росукор, слід рекомендувати утриматися від годування груддю. Даних щодо проникнення препарату в грудне молоко у людини немає (див. розділ Протипоказання).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:

Дослідження впливу препарату на здатність керувати автотранспортом та працювати з іншими механізмами не проводилися. Однак з огляду на фармакодинамічні властивості малоймовірно, що препарат впливатиме на таку здатність. При керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами слід враховувати можливість запаморочення в період лікування.

Способ применения и дозы:

Перед початком лікування пацієнту слід призначити стандартну гіпохолестеринемічну дієту, якої він повинен дотримуватися і протягом лікування. Дозу слід підбирати індивідуально залежно від мети терапії та відповіді пацієнта на лікування, керуючись рекомендаціями поточних загальноприйнятих керівництв.Препарат можна приймати у будь-який час дня, незалежно від прийому їжі.Лікування гіперхолестеринеміїРекомендована початкова доза становить 5 або 10 мг перорально один раз на добу як для пацієнтів, які раніше не застосовували статини, так і переведених на препарат з прийому іншого інгібітора ГМГ-КоА-редуктази. При виборі початкової дози слід враховувати рівні холестерину в кожного окремого пацієнта та ризик серцево-судинних порушень у майбутньому, а також ймовірність розвитку небажаних реакцій. За необхідності підвищувати дозу до наступного рівня можна через 4 тижні (див. розділ Фармакодинаміка). З огляду на те, що на фоні застосування препарату в дозі 40 мг небажані реакції виникають частіше, ніж при менших дозах (див. розділ Побічні реакції), остаточно титрувати дозу до 40 мг варто лише пацієнтам із тяжкою гіперхолестеринемією та високим ризиком серцево-судинних порушень (зокрема у хворих із сімейною гіперхолестеринемією), у яких не вдалося досягти мети лікування при застосуванні дози 20 мг і які перебуватимуть під регулярним наглядом (див. розділ Особливості застосування). На початку прийому препарату у дозі 40 мг рекомендований нагляд спеціалістів.Запобігання порушенням з боку серцево-судинної системиУ дослідженні зниження ризику порушень з боку серцево-судинної системи препарат застосовували у дозі 20 мг на добу (див. розділ Фармакодинаміка).Пацієнти літнього вікуРекомендована початкова доза для пацієнтів віком > 70 років становить 5 мг (див. розділ Особливості застосування). Інша корекція дози з огляду на вік не потрібна.Пацієнти із нирковою недостатністюПацієнтам із легкими або помірними порушеннями функції нирок корекція дози не потрібна.Рекомендована початкова доза для пацієнтів із помірними порушеннями функції нирок (кліренс креатиніну <60 мл/хв) становить 5 мг. Доза 40 мг протипоказана пацієнтам із помірними порушеннями функції нирок. Застосування препарату Препарат пацієнтам із тяжкими порушеннями ниркових функції протипоказано у будь-яких дозах (див. розділи Протипоказання та Фармакокінетика).Пацієнти із порушеннями функції печінкиУ пацієнтів із порушеннями печінки, що оцінювалися у 7 або менше балів за шкалою Чайлда-П’ю, підвищення системної експозиції розувастатину не спостерігалося. Однак у осіб із порушеннями у 8 та 9 балів за шкалою Чайлда-П’ю системна експозиція зростала (див. розділ Фармакокінетика). У таких пацієнтів доцільною є оцінка функції нирок (див. розділ Особливості застосування). Досвід застосування препарату пацієнтам, які набрали більше 9 балів за шкалою Чайлда-П’ю, відсутній. Препарат протипоказаний пацієнтам із активними захворюваннями печінки (див. розділ Протипоказання).РасаУ пацієнтів монголоїдної раси спостерігалася підвищена системна експозиція препарату (див. розділи Протипоказання, Особливості застосування та Фармакокінетика). Рекомендована початкова доза для пацієнтів азійського походження становить 5 мг; доза 40 мг таким пацієнтам протипоказана.Генетичний поліморфізмПевні типи генетичного поліморфізму можуть призводити до підвищення експозиції розувастатину (див. розділ Фармакокінетика). Пацієнтам із відомою наявністю таких типів поліморфізму рекомендується застосовувати меншу добову дозу препарату.Пацієнти зі схильністю до розвитку міопатіїРекомендована початкова доза для пацієнтів із факторами ризику до розвитку міопатії становить 5 мг (див. розділ Особливості застосування).Доза 40 мг протипоказана деяким із таких пацієнтів (див. розділ Протипоказання).Супутнє застосуванняРозувастатин є субстратом різних транспортних білків (наприклад ОАТР1В1 та BCRP). Ризик міопатії (в тому числі рабдоміолізу) зростає при супутньому застосуванні препарату із певними лікарськими засобами, що можуть підвищувати концентрацію розувастатину у плазмі внаслідок взаємодії із цими транспортними білками (наприклад циклоспорином та певними інгібіторами протеази, в тому числі комбінаціями ритонавіру з атазанавіром, лопінавіром та/або типранавіром; див. розділи Особливості застосування та Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій). По можливості, слід розглянути застосування альтернативних лікарських засобів та, у разі необхідності, тимчасово перервати терапію препаратом. Якщо супутнього застосування цих лікарських засобів із препаратом уникнути неможливо, слід ретельно зважити користь та ризик від супутнього застосування та відповідним чином відкорегувати дозу препарату (див. розділ Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій).Діти.Застосування препарату дітям має проводити лише спеціаліст.Застосовують дітям та підліткам віком від 10 до 17 років (хлопчики на стадії розвитку ІІ та вище за Таннером та дівчата, в яких менструації почалися щонайменше рік тому).Звичайна початкова добова доза для дітей та підлітків із гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією становить 5 мг на добу. Препарат зазвичай приймають перорально в дозах від 5 мг до 20 мг один раз на добу. Підвищувати дозу слід відповідно до індивідуальної відповіді дитини на лікування та переносимості препарату, дотримуючись рекомендацій щодо лікування дітей (див. розділ Особливості застосування). Перед початком терапії розувастатином дітям та підліткам слід призначити стандартну гіпохолестеринемічну дієту, якої пацієнти мають дотримуватися і протягом лікування. Безпека та ефективність лікарського засобу у дозах більше 20 мг у цій популяції не досліджувалися.Таблетки по 40 мг не застосовують дітям.Діти віком до 10 роківДосвід лікування дітей віком до 10 років обмежений застосуванням препарату у невеликої кількості пацієнтів (віком від 8 до 10 років) із гомозиготною сімейною гіперхолестеринемією. Таким чином, препарат не рекомендується застосовувати дітям віком до10 років.

Передозировка:

Специфічного лікування передозування немає. У разі передозування пацієнта слід лікувати симптоматично та, за необхідності, вжити підтримуючих заходів. Потрібно контролювати функції печінки та рівні КК. Ефективність гемодіалізу малоймовірна.

Побочные действия:

Небажані явища, що відзначаються при застосуванні Росукору, зазвичай легкі та тимчасові.З боку крові та лімфатичної системи: тромбоцитопенія.З боку імунної системи: реакції гіперчутливості, в тому числі ангіоневротичний набряк.З боку ендокринної системи: цукровий діабет (частота залежить від наявності факторів ризику (рівень глюкози натще ≥5,6 ммоль/л, ІМТ >30 кг/м2, підвищені рівні тригліцеридів, артеріальна гіпертензія в анамнезі)).Психічні розлади: депресія.З боку нервової системи: головний біль, запаморочення, поліневропатія, втрата пам’яті, периферична невропатія, розлади сну (в тому числі безсоння та нічні кошмари).З боку органів дихання, грудної клітки та середостіння: кашель, задишка.З боку шлунково-кишкового тракту: запор, нудота, абдомінальний біль, панкреатит, діарея.З боку гепатобіліарної системи: підвищення активності печінкових трансаміназ, жовтяниця, гепатит.З боку репродуктивної системи: гінекомастія.З боку шкіри та підшкірної клітковини: свербіж, висип та кропив’янка, синдром Стівенса-Джонсона.З боку скелетної мускулатури та сполучної тканини: міалгія, міопатія (в тому числі міозит), рабдоміоліз, артралгія, порушення з боку сухожиль, інколи ускладнені розривами, імуноопосередкована некротизуюча міопатія.З боку нирок та сечовидільної системи: гематурія.Загальні порушення та стан місця введення: астенія, набряк.Як і при застосуванні інших інгібіторів ГМГ-КоА, частота небажаних реакцій має тенденцію залежати від дози.Вплив на ниркиПротеїнурія, виявлена у результаті аналізу за тест-смужками та переважно канальцевого походження, спостерігалася у пацієнтів, які застосовували розувастатин. Зміни вмісту білка у сечі від 0 або слідів до значення ++ або більше спостерігалися у < 1 % пацієнтів у деяких часових точках в ході застосування препарату в дозі 10 мг та 20 мг. Незначне збільшення частоти зміни вмісту від нуля або слідів до значення + спостерігалося при дозі 20 мг. У більшості випадків протеїнурія зменшувалася або зникала спонтанно при продовженні терапії. Перегляд даних досліджень на сьогодні не виявив причинно-наслідкового зв’язку між протеїнурією та гострим або прогресуючим захворюванням нирок.На фоні застосування препарату відзначено випадки гематурії; за даними клінічних досліджень частота її мала. Вплив на скелетну мускулатуруУраження скелетної мускулатури, такі як міалгія, міопатія (в тому числі міозит) та зрідка рабдоміоліз із гострою нирковою недостатністю чи без неї були відзначені при застосуванні будь-яких доз препарату, особливо при дозах >20 мг. У пацієнтів, які приймають розувастатин, спостерігалося дозозалежне зростання рівнів креатинфосфокінази (КК); в більшості випадків явище було слабким, асимптоматичним та тимчасовим. Якщо рівні КК підвищені (>5 разів вище ВМН), лікування слід припинити (див. розділ Особливості застосування).Вплив на печінкуЯк і при застосуванні інших інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, у невеликої кількості пацієнтів, які приймали розувастатин, відзначалося дозозалежне збільшення рівня трансаміназ; у більшості випадків явище було слабким, асимптоматичним та тимчасовим. При застосуванні розувастатину також відмічалося підвищення рівнів HbA1c.На фоні застосування деяких статинів відзначалися такі небажані явища: Розлад статевої функції.Окремі випадки інтерстиціальної хвороби легень, особливо при тривалому застосуванні (див. розділ Особливості застосування).Частота повідомлень про рабдоміоліз, серйозні порушення з боку нирок та печінки (переважно підвищення активності печінкових трансаміназ) більша при застосуванні препарату в дозі 40 мг.У процесі післяреєстраційного застосування препарату ідентифіковано таку небажану реакцію, як летальна та нелетальна печінкова недостатність. Оскільки про цю реакцію повідомлялося спонтанно із популяції невизначеної кількості, неможливо достовірно оцінити її частоту або встановити наявність причинно-наслідкового зв'язку із застосуванням препарату. Зрідка у післяреєстраційному періоді повідомлялося про порушення когнітивних функцій (наприклад погіршення пам'яті, забудькуватість, амнезія, погіршення пам'яті, сплутаність свідомості), що асоціюються із застосуванням статинів. Про такі когнітивні проблеми повідомлялося у зв'язку з усіма статинами. Явища, про які йдеться у повідомленнях, звичайно мають легкий характер і минають після відміни статинів, а також мають різний час до появи симптомів (від 1 дня до років) та до зникнення симптомів (медіана – 3 тижні).Діти Підвищення рівня креатинкінази >10 разів вище ВМН та симптоми з боку м’язів після фізичного навантаження або підвищеної фізичної активності спостерігалися частіше у 52-тижневому клінічному дослідженні за участю дітей та підлітків порівняно із дорослими (див. розділ Особливості застосування). Проте профіль безпеки розувастатину у дітей та підлітків був подібним до такого у дорослих.

Лекарственное взаимодействие:

Вплив супутніх препаратів на розувастатинІнгібітори транспортних білків Розувастатин є субстратом для деяких транспортних білків, в тому числі печінкового транспортера захоплення OATP1B1 та для ефлюксного транспортера BCRP. Одночасне застосування розувастатину з лікарськими засобами, що пригнічують ці транспортні білки, може призводити до підвищення концентрації розувастатину в плазмі крові та збільшення ризику міопатії (див. розділи Спосіб застосування та дози, Особливості застосування, Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій, таблицю 1).ЦиклоспоринУ період супутнього застосування розувастатину та циклоспорину значення AUC розувастатину були в середньому приблизно у 7 разів вищими, ніж ті, які спостерігалися у здорових добровольців (див. таблицю 1). Росукор протипоказаний пацієнтам, які одночасно отримують циклоспорин (див. розділ Протипоказання).Супутнє застосування не впливало на концентрації циклоспорину в плазмі крові.Інгібітори протеазиХоча точний механізм взаємодії невідомий, одночасне застосування інгібіторів протеази може значно збільшувати експозицію розувастатину (див. таблицю 1). Наприклад, у дослідженні фармакокінетики одночасне застосування 10 мг розувастатину та комбінованого лікарського засобу, що містив два інгібітори протеази (300 мг атазанавіру/ 100 мг ритонавіру), у здорових добровольців супроводжувалося підвищенням AUC та Cmax розувастатину приблизно в 3 та 7 разів відповідно. Одночасне застосування препарату Росукор та деяких комбінацій інгібіторів протеази можливе після ретельного обміркування корекції дози розувастатину, виходячи із очікуваного зростання експозиції розувастатину (див. розділи Спосіб застосування та дози, Особливості застосування, Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій, таблицю 1).Гемфіброзил та інші ліпідознижуючі засобиОдночасне застосування розувастатину та гемфіброзилу призводило до зростання AUC та Cmax розувастатину в 2 рази (див. розділ Особливості застосування). Виходячи із даних спеціальних досліджень, фармакокінетично значущої взаємодії з фенофібратом не очікується, однак можлива фармакодинамічна взаємодія. Гемфіброзил, фенофібрат, інші фібрати та ліпідознижуючі дози (> або рівні 1 г/добу) ніацину (нікотинової кислоти) збільшують ризик міопатії при супутньому застосуванні з інгібіторами ГМГ-КоА, ймовірно, за рахунок того, що вони можуть спричинити міопатію, коли їх застосовують окремо. Доза 40 мг протипоказана при супутньому застосуванні фібратів (див. розділи Протипоказання та Особливості застосування). Таким пацієнтам також слід починати терапію з дози 5 мг.ЕзетимібОдночасне застосування розувастатину в дозі 10 мг та езетимібу 10 мг пацієнтам із гіперхолестеринемією призводило до зростання AUC розувастатину в 1,2 раза (таблиця 1). Не можна виключати фармакодинамічної взаємодії між розувастатином та езетимібом, що може призвести до небажаних явищ (див. розділ Особливості застосування).Антацидні препаратиОдночасне застосування розувастатину із суспензіями антациду, що містять гідроксид алюмінію або магнію, знижувало концентрацію розувастатину в плазмі крові приблизно на 50 %. Цей ефект був менш вираженим у разі застосування антацидних засобів через 2 години після розувастатину. Клінічна значущість цієї взаємодії не вивчалася.ЕритроміцинОдночасне застосування розувастатину та еритроміцину знижувало AUC розувастатину на 20 %, а Cmax – на 30 %. Ця взаємодія може бути спричинена посиленою перистальтикою кишечнику внаслідок дії еритроміцину.Ферменти цитохрому Р450Результати досліджень in vitro та in vivo свідчать, що розувастатин не інгібує і не стимулює ізоферменти цитохрому Р450. Окрім цього, розувастатин є слабким субстратом цих ізоферментів. Таким чином, взаємодії з лікарськими засобами в результаті метаболізму, опосередкованого Р450, не очікується. Не спостерігалося клінічно значущих взаємодій між розувастатином та флуконазолом (інгібітором CYP2C9 та CYP3A4) або кетоконазолом (інгібітором CYP2A6 та CYP3A4). Взаємодії, що вимагають корекції дози розувастатину При необхідності застосування Росукору з іншими лікарськими засобами, здатними підвищувати експозицію розувастатину, дозу препарату потрібно коригувати. Якщо очікується, що експозиція препарату (AUC) зросте приблизно в 2 або більше разів, застосування Росукору слід починати з дози 5 мг один раз на добу. Максимальну добову дозу розувастатину слід скоригувати таким чином, щоб очікувана експозиція розувастатину не перевищувала експозицію, що відзначається при прийомі дози 40 мг/добу без застосування лікарських засобів, що взаємодіють із препаратом; наприклад, при застосуванні з гемфіброзилом доза Росукору становитиме 20 мг (збільшення експозиції в 1,9 рази); при застосуванні із комбінацією ритонавір/атазанавір – 10 мг (збільшення в 3,1 рази); при одночасному застосуванні з циклоспорином – 5 мг (збільшення в 7,1 рази). Таблиця 1. Вплив супутніх лікарських засобів на експозицію розувастатину (AUC; в порядку зменшення величини) за опублікованими даними клінічних досліджень Режим дозування лікарського засобу, що взаємодіє Режим дозування розувастатину Зміна AUC розувастатину* Циклоспорин, від 75 мг двічі на добу до 200 мг двічі на добу, 6 місяців  10 мг один раз на добу, 10 днів 7,1 рази ↑ Атаназавір 300 мг/ритонавір 100 мг один раз на добу, 8 днів  10 мг, одноразова доза  3,1 рази ↑ Симепривір 150 мг один раз на добу, 7 днів 10 мг, одноразова доза  2,8 рази ↑ Лопінавір 400 мг/ритонавір 100 мг двічі на добу, 17 днів 20 мг один раз на добу, 7 днів  2,1 рази ↑ Гемфіброзил 600 мг двічі на добу, 7 днів 80 мг, одноразова доза  1,9 рази ↑ Елтромбопаг 75 мг один раз на добу, 5 днів  10 мг, одноразова доза  1,6 рази ↑ Дарунавір 600 мг/ритонавір 100 мг двічі на добу, 7 днів  10 мг один раз на добу, 7 днів  1,5 рази ↑ Типранавір 500 мг /ритонавір 200 мг двічі на добу, 11 днів 10 мг, одноразова доза  1,4 рази ↑ Дронедарон 400 мг двічі на добу  Не відомо 1,4 рази ↑ Ітраконазол 200 мг один раз на добу, 5 днів  10 мг, одноразова доза  1,4 рази ↑ ** Езетиміб 10 мг один раз на добу, 14 днів 10 мг один раз на добу, 14 днів  1,2 рази ↑ ** Фозампренавір 700 мг/ритонавір 100 мг двічі на добу, 8 днів 10 мг, одноразова доза  ↔ Алеглітазар 0,3 мг, 7 днів  40 мг, 7 днів  ↔ Силімарин 140 мг тричі на добу, 5 днів  10 мг, одноразова доза ↔ Фенофібрат 67 мг тричі на добу, 7 днів 10 мг, 7 днів ↔ Рифампін 450 мг один раз на добу, 7 днів  20 мг, одноразова доза  ↔ Кетоконазол 200 мг двічі на добу, 7 днів 80 мг, одноразова доза  ↔ Флуконазол 200 мг один раз на добу, 11 днів  80 мг, одноразова доза  ↔ Еритроміцин 500 мг чотири рази на добу, 7 днів  80 мг, одноразова доза  ↓ 20 % Байкалін 50 мг тричі на добу, 14 днів  20 мг, одноразова доза  ↓ 47 % * Дані, представлені як зміна в х разів, являють собою співвідношення між застосуванням розувастатину у комбінації та окремо. Дані, представлені у вигляді % зміни, являють собою % різницю відносно показників при застосуванні розувастатину окремо.Збільшення позначено значком ↑, відсутність змін ↔, зменшення – ↓ .** Було проведено кілька досліджень взаємодії при різних дозах розувастатину, в таблиці подано найбільш значуще співвідношення.Вплив розувастатину на супутні лікарські засобиАнтагоністи вітаміну KЯк і щодо інших інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, на початку лікування розувастатином або при підвищенні його дози у пацієнтів, які одночасно застосовують антагоністи вітаміну К (наприклад варфарин або інший кумариновий антикоагулянт), можливе підвищення Міжнародного нормалізованого співвідношення (МНС). Припинення застосування розувастатину або зменшення його дози може призвести до зниження МНС. У таких випадках бажаний належний моніторинг МНС.Пероральні контрацептиви/гормонозамісна терапія (ГЗТ)Одночасне застосування розувастатину та пероральних контрацептивів призводило до підвищення AUC етинілестрадіолу та норгестрелу на 26 % та 34 % відповідно. Таке підвищення плазмових рівнів крові слід враховувати при підборі дози пероральних контрацептивів. Даних щодо фармакокінетики препаратів у пацієнтів, які одночасно застосовують розувастатин та ГЗТ немає, тому не можна виключати подібного ефекту. Однак така комбінація широко застосовувалася жінкам в рамках клінічних досліджень і переносилася добре.Лопінавір/ритонавірУ фармакологічному дослідженні супутнє застосування розувастатину та комбінованого препарату, що містив два інгібітори протеази (лопінавір 400 мг/ритонавір 100 мг), у здорових добровольців асоціювалося з приблизно дворазовим та п’ятиразовим збільшенням показників рівноважного AUC(0-24) та Cmax для розувастатину відповідно. Взаємодія між розувастатином та іншими інгібіторами протеази не вивчалася.Інші лікарські засобиЗа даними спеціальних досліджень, клінічно значущої взаємодії із дигоксином не очікується. ДітиДослідження взаємодії проводилися лише у дорослих. Ступінь взаємодії у дітей невідомий.

Срок годности:

2 роки.

Условия хранения:

Зберігати при температурі не вище 25 ºС в оригінальній упаковці.Зберігати в недоступному для дітей місці.

Форма выпуска / упаковка:

По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у картонній упаковці.

Категория отпуска:

Без рецепта.
Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Росукор 10
Производитель:Торрент Фармасьютикалс Лтд, Индия
Форма выпуска: По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у картонній упаковці.
Регистрационное удостоверение:№ UA/13971/01/01 от 17.10.2014. Приказ № 730 от 17.10.2014
МНН:Rosuvastatin
Условия отпуска:Без рецепта.
Состав:

діюча речовина: rosuvastatine;1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить розувастатину кальцію еквівалентно розувастатину 10 мг або 20 мг;допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, кросповідон, магнію стеарат, лактози моногідрат, гіпромелоза, триацетин, титану діоксид (Е 171), заліза оксид червоний (Е 172).

Фармакологическая группа:Гиполипидемические средства. Ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы
Код АТХ:C10AA07 - Розувастатин
Реклама
Камера-таблетка для выявления рака толстой кишки
Управление по санитарному надзору за качеством пищ...
В США ликвидировали сети по распространению наркотиков, которые могут вызвать сексуальную агрессию на свиданиях
Подставка для напитков с детекторной полоской позв...
Реклама
Атрофический гастрит
Причины развития атрофического гастритаСтадии разв...
Бактериальный синусит
Бактериальный синусит — симптомы, причины и фактор...
Реклама
FDA: диклофенак вызывает нарушения сердца
Диклофенак — это препарат из группы НПВС (нестерои...
Хозяйственное мыло поможет устранить запах пота и защитит от инфицирования
Хозяйственное мыло содержит моющие вещества, котор...
Реклама