Валентина Заболотько: «Є політичне рішення з боку держави підтримати медичну статистику»

Валентина Заболотько: «Є політичне рішення з боку держави підтримати медичну статистику»

На запитання «Медправді» відповіла Валентина Заболотько, керівник Центру медичної статистики МОЗ.

– Валентино Миколаївно, оскільки ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України» буде вперше представлений з інтерв’ю на «Медправда», розкажіть, будь ласка, нашим читачам про структуру центру та основні напрямки його роботи на сьогодні?

– Державний заклад «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» було створено відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я в 1992 р. На сьогоднішній день наш Центр є головною установою, що здійснює координацію діяльності територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики та лікувально-профілактичних закладів щодо збору, обробки та аналізу статистичної інформації.

Основними напрямками роботи Центру є: централізоване збирання, обробка та аналіз статистичної інформації про стан здоров’я, про надання медичної допомоги населенню, а також про ресурси охорони здоров’я та їх використання.

Важливим напрямом роботи Центру також є розроблення i впровадження статистичної методології, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах i рекомендаціях. І звичайно ж, головне наше завдання – забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності та цілісності статистичної інформації, її адекватності завданням реформування галузі.

– Сьогодні у Центру медичної статистики МОЗ є, так би мовити, конкурент – Національна служба здоров’я України (НСЗУ), яка володіє статистичною фінансовою інформацією. Адже коли фінансові повноваження перейшли від МОЗ до НСЗУ, Центр медичної статистики не має доступу до фінансової інформації. Проте треба враховувати, що до НСЗУ подають статистичні звіти тільки ті медичні заклади, які заключили договір на співпрацю. Тому, за даними експертів ринку, статистичні дані НСЗУ надають звітність, яка відображає стан галузі умовно, лише наполовину. Розкажіть будь ласка, про особливості та переваги статистичної інформації від Центру медичної статистики МОЗ.

– Хотіла б відзначити кілька переваг статистичної інформації  Центру медичної статистики МОЗ не з точки зору конкуренції зі звітністю НСЗУ, а в цілому. Наша особливість полягає в єдиній методології, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах i рекомендаціях. 

Статистична інформація, яка збирається Центром, є досить багатогранною та охоплює величезне коло питань. Чим відрізняється вітчизняна система статистики від статистики більшості країн світу? Медична статистика в Україні – суцільна. Наш центр та регіональні центри медичної статистики мають унікальну системну та багаторічну статистику починаючи з дня незалежності нашої держави. 

МОЗ в особі нашого Центру офіційно співпрацює по деяких напрямках з системами медичної статистичної звітності в Європі та світі, і системно обмінюється статистичною інформацією. 

Шлях розвитку Центру медичної статистики МОЗ був досить непростим, але Центр вистояв, зміг втримати базу фахівців, які є нашою потужною основою, і сьогодні має можливості для збору найбільш повної медичної статистичної звітності в Україні, яка готується дуже досвідченими фахівцями.

Взагалі, слід сказати, що медична статистика особлива. Тут є певні специфічні нюанси, і тому дуже важливо, щоб статистичну інформацію збирали й оцінювали саме лікарі-статистики. Тоді попри всі нюанси, зібрана інформація буде максимально повно відображати роботу медичної системи й буде корисною, адже саме на основі статистичних даних мають прийматись багато управлінських рішень.

– Які «підводні камені» зустрічаються в роботі медичної статистики та які її потенційні можливості варто відмітити?

– Скажу чесно, ми добре знаємо вітчизняну систему збору статистичної звітності, її переваги та недоліки. Зокрема, найпоширенішу думку про вітчизняну статистику, що вона не завжди об’єктивно відображає інформацію. Тут слід розуміти, що статистика лише констатує надані їй фактичні дані, а так би мовити «брехню», в якій звинувачують статистику, створюють ті, хто подає неправдиву інформацію.

Статистика надає знеособлену інформацію. Проте коли фахівець бере звіт по статистиці, проводить аналіз і паралелі в порівнянні й співставленні, він може отримати дуже багато об’єктивної та аналітичної інформації. 

Оскільки статистична інформація все фіксує, статистику іноді «бояться». Але можу запевнити, що статистична інформація згідно вимог вітчизняного законодавства є знеособленою. Основні вимоги до нашої діяльності регулюються Наказом МОЗ України № 378 від 10.07.2007 р. 

Ми отримуємо досить багато запитів від різних органів державної влади, МВС, СБУ і ін. з проханням надати дані звітності по конкретному закладу. Але ми ніколи не надаємо таку інформацію без погодження. Адже держава захищає законодавчо всіх, хто надає статистичну звітність для її узагальнення. Ми маємо право надати індивідуальну статистичну звітність тільки після того, як компанія-власник інформації особисто надасть на це дозвіл.

– Які проблеми виникають під час роботи Центру?

– За весь період роботи проблем та складнощів було досить багато. Але найголовнішим нашим досягненням є те, що ми змогли, попри всі складнощі, зберегти нашу основу – фахівців, які системно проводять роботу по збору медичної статистичної інформації. Ми маємо досить міцну базу, на якій можна напрацьовувати дуже багато нових напрямків в перспективі. До проблемних питань ми ставимось як до викликів, які потрібно вирішити, а досвід фахівців нашого Центру дозволяє це зробити.

Серед складнощів потрібно відмітити кадрову проблему, яка все ж існує через недостантій рівень фінансування в державному секторі. Але, це питання, як я вже сказала, ми тримаємо на контролі, і основні кадрові ресурси ми зберегли й розвиваємо. 

Ще одна складність – потреба вдосконалення електронної звітності. Тут домінантними є не тільки фінансові питання, але в першу чергу питання вибору компанії-постачальника послуг в даному напрямку, адже це все має бути на тендерній основі. Але ми зробимо все для того, щоб отримати можливість надання на системній основі медичної статичної звітності в онлайн-режимі.

Маємо також ряд питань щодо технічного забезпечення, які теж поступово будемо вирішувати. 

– Які плани роботи Центру медичної статистики МОЗ?

– Наразі ми окрилені інформацією про те, що на засіданні РНБО, рішення якого було введено в дію Указом Президента України Володимира Зеленського № 369 від 18 серпня 2021 р. серед багатьох пріоритетних питань в роботі медичної галузі було виокремлено і питання підтримки напрямку статистичної медичної звітності. 

Я вважаю, що це політичне рішення, яке ми побачили вперше з боку державних органів, допоможе нам пришвидшити вирішення всіх проблемних питань, зокрема: 

1) створення єдиної інформаційно-статистичної системи охорони здоров’я; 

2) використання сучасних технологій збору даних, що удосконалить систему збору, обробки та поширення медико-статистичної інформації з урахуванням міжнародних стандартів обміну даними, інформації та електронних медичних записів і документів, норм і правил;

3) зміцнення кадрового потенціалу медичної інформаційної системи. Ця ціль є надзвичайно важливою, оскільки під час підготовки спеціалістів у вищих медичних навчальних закладах, у т.ч. в рамках безперервного професійного розвитку лікарів, повинні вводитися навчальні програми (модулі) щодо роботи з сучасними медичними інформаційними системами. Також важливо забезпечити широке залучення до роботи в інформаційно-аналітичних центрах медичної статистики інших спеціалістів цифрової галузі та створення нових механізмів фінансового заохочення для роботи у даній сфері діяльності;

4) розробка та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які дозволять забезпечити створення єдиної системи збору статистичних даних в режимі реального часу (оперативних даних) з метою ефективного контролю за діяльністю закладів охорони здоров’я згідно з запитами від органів влади, управлінь охорони здоров’я, інших контролюючих організацій та установ;

5) забезпечення безперервного доступу до своєчасної, достовірної та повної інформації з метою вивчення, аналізу та формування відповідних пропозицій для менеджерів всіх рівнів для подальшого коригування або формування політики впливу в межах повноважень;

6) розробка проблемно-орієнтованих інформаційних підсистем. Цей напрям забезпечить розробку та впровадження деталізованих електронних звітних форм як дієвого інструменту для моніторингу діяльності профільних медичних закладів та для забезпечення можливості проведення поглибленого багаторівневого аналізу тематичних показників щодо їх клінічної діяльності, а також можливості виявлення не суто проблеми, а чинників, які до неї призводять.

Наразі ми маємо досвід, фахівців, і таке політичне рішення про необхідність підтримки з боку держави для нас є дуже важливим. Воно є, а значить – всі заплановані зміни на покращення роботи Центру ми зможемо успішно втілити в життя.

Реклама
До 2040 року хворих на рак простати вдвічі збільшиться
За прогнозами, до 2040 року кількість чоловіків з ...
Камера-таблетка для виявлення раку товстої кишки
Управління санітарного нагляду за якістю харчових ...
Реклама
Неатрофічний гастрит
Причини розвитку неатрофічного гастритуХронічний н...
Атрофічний гастрит
Причини розвитку атрофічного гастритуСтадії розвит...
Реклама
Експерти розповіли, чим небезпечний післяобідній сон
Пообідній сон може тривати від кількох хвилин до г...
Вчені назвали спеції, які допоможуть полегшити хронічний біль
Спеції, такі як чорний перець, гвоздика, кориця і ...
Реклама