Каштаплант инструкция по применению

Каштаплант фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Каштаплант таблетки, п/о, по 20 мг №40 (20х2)
Производитель:
Регистрация:
№ UA/2589/01/01 от 03.08.2012. Приказ № 124 от 06.03.2015
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Фото аватара
Юлия Жарикова Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 03.03.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Производитель:

Мибе ГмбХ Арцнаймиттель, Германия

Фармакотерапевтическая группа:

Ангиопротекторы. Капилляростабилизирующие средства. Биофлавоноиды.

Противопоказания:

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Почечная недостаточность.Надлежащие меры безопасности при применении.В случае возникновения диспепсических явлений рекомендуется переход на прием препарата во время еды. В случае если на одной ноге появляются необычные симптомы, которые проявляются в виде отека, изменения цвета кожи, ощущения напряженности или жара, а также боли, следует немедленно обратиться к доктору, потому что эти симптомы могут свидетельствовать о серьезных медицинских осложнениях (тромбоз вен ног, то есть закупорка вен ног кровяным сгустком).Следует обязательно придерживаться других неинвазивных методов лечения, которые назначены доктором, таких как накладывание компрессов на ноги, ношение поддерживающих эластичных чулок или же обливание холодной водой. При использовании препарата следует контролировать функцию почек.

Применение в период беременности или кормления грудью:

Препарат не рекомендується застосовувати у період вагітності або годування груддю через недостатність даних щодо безпеки його застосування цій категорії пацієнтів.Препарат не рекомендуется использовать в период беременности или кормления грудью из-за отсутствия данных о безопасности его применения данной категории пациентов.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.Отсутствует информация относительно негативного влияния на способность управлять автомобилем и обслуживать другие механизмы.Дети.Препарат не применяют детям. Способ применения и дозы.Взрослым препарат назначают по 1 таблетке 3 раза в день, в случае необходимости дозу можно увеличить до 2 таблеток 3 раза в день.Для предотвращения возникновения послеоперационных отеков и гематом применение препарата необходимо начать не менее чем за 16 часов до операции. Поддерживающая доза - по 2 таблетки 2 раза в день.Таблетки принимать после еды, запивая жидкостью, не разжёвывая. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от тяжести заболевания и клинической эффективности препарата. Средняя продолжительность лечения - 2-3 месяца.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:

Відсутня інформація щодо негативного впливу на здатність керувати автомобілем та обслуговувати інші механізми.

Дети:

Препарат не застосовують дітям. Спосіб застосування та дози.Дорослим препарат призначають по 1 таблетці 3 рази на добу, у разі необхідності дозу можна збільшити до 2 таблеток 3 рази на добу.Для попередження виникнення післяопераційних набряків та гематом розпочинати застосування препарату слід не менш ніж за 16 годин до операції. Підтримуюча доза - по 2 таблетки 2 рази на добу.Таблетки приймати після їди, запиваючи рідиною, не розжовуючи.Тривалість лікування визначає лікар індивідуально залежно від тяжкості захворювання і клінічної ефективності препарату. Середня тривалість лікування - 2-3 місяці.Передозування.Не повідомлялося про випадки передозування препаратом. Можливе посилення побічних проявів. Нижче наведенні симптоми отруєння, що спостерігаються після прийому плодів кінського каштану: відчуття стурбованості, сильна діарея, що супроводжується блюванням, мідріаз, сонливість, марення, можливий летальний наслідок у результаті дихального паралічу через 24-48 годин.Лікування: у разі, якщо відсутнє блювання і була прийнята велика кількість плодів кінського каштану, рекомендується промивання шлунка (наприклад 0,02% розчином перманганату калію) і прийом активованого вугілля; симптоматичне лікування.Побічні ефекти.З боку серцево-судинної системи: тахікардія, прискорення серцебиття, артеріальна гіпотензія.З боку судинної системи: ангіоневротичний набряк.З боку імунної системи: реакції підвищеної чутливості , у т.ч. кропив'янка, висипання, свербіж, відчуття жару.З боку травного тракту: диспепсичні явища, біль в епігастральній ділянці, нудота, діарея, блювання.При застосуванні високих доз препарату можливі нефротоксичні реакції, тромбоз. Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.Препарат може посилити дію антитромботичних засобів. Антибіотики цефалоспоринового ряду підвищують концентрацію вільного есцину у крові та ризик розвитку побічних ефектів. Слід уникати одночасного застосування препарату з аміноглікозидними антибіотиками у зв'язку з посиленням токсичної дії аміноглікозидів на нирки.

Передозировка:

О случаях передозировки препаратом не сообщалось. Возможно усиление побочных проявлений. Ниже приведены симптомы отравления, которые наблюдались после приема плодов конского каштана: ощущение обеспокоенности, сильная диарея, которая сопровождалась рвотой, мидриаз, сонливость, бред, вероятный летальный исход вследствие дыхательного паралича через 24-48 часов.Лечение: в случае, если отсутствует рвота и была принята большая доза плодов конского каштана, рекомендуется промывание желудка (например, 0,02% раствором перманганата калия) и прием активированного угля; симптоматическое лечение.

Побочные действия:

Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, учащение сердцебиения, артериальная гипотензия.Со стороны сосудистой системы: ангионевротический отек.Со стороны иммунной системы: реакция повышенной чувствительности, в т.ч. крапивница, высыпание, зуд, ощущение жара.Со стороны пищеварительного тракта: диспепсические явления, боль в эпигастральной области, тошнота, диарея, рвота.При применении высоких доз препарата возможны нефротоксические реакции, тромбоз.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Препарат может усилить действие антитромботических средств. Антибиотики цефалоспоринового ряда повышают концентрацию свободного эсцина в крови и риск развития побочных действий. Следует избегать одновременного применения препарата с аминогликозидными антибиотиками в связи с усилением токсического действия аминогликозидов на почки.

Срок годности:

2 роки.Умови зберігання.Зберігати у сухому, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.Упаковка.По 20 таблеток у блістері. По 2 блістери в картонній пачці разом з інструкцією для медичного застосування.Категорія відпуску. Без рецепта.ИНСТРУКЦИЯпо медицинскому применению препаратаКАШТАПЛАНТСостав лекарственного средства:действующее вещество: экстракт плодов конского каштана густой (Aesculus hippocastanum L.), (экстрагент - этанол 60 %);1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит сухой массы экстракта плодов конского каштана густого (Aesculus hippocastanum L.), – 89,60 - 130,05 мг, что эквивалентно тритерпеновым гликозидам в пересчете на безводный эсцин – 20 мг;вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, диметикон 200, гипромелоза, кислота стеариновая, макрогола стеарат 2000, макрогол 35000, титана диоксид (Е 171), железа оксид красный (Е 172).Лекарственная форма. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.Красно-бурые, матовые двояковыпуклые таблетки.Название и местонахождение производителя.мибе ГмбХ Арцнаймиттель. Мюнхенерштрассе 15, 06796 Брена, Германия.Фармакотерапевтическая группа. Ангиопротекторы. Капилляростабилизирующие средства. Код АТХ С05СР01.Ангиопротекторный, капилляростабилизирующий, противоотечный, противовоспалитель- ный препарат. Механизм действия эсцина обусловлен стабилизацией лизосомальных мембран, торможением высвобождения аутолитических клеточных ферментов, вследствие чего снижается распад мукополисахаридов и улучшаются трофические процессы в стенках венозных сосудов и окружающей соединительной ткани. Препарат уменьшает патологически повышенную сосудисто-тканевую проницаемость, предотвращая транскапиллярную фильтрацию низкомолекулярных белков, электролитов и воды в межклеточное пространство, повышает тонус венозной стенки, устраняет венозный застой (особенно в нижних конечностях), уменьшает периферические отеки, уменьшает ощущение тяжести в ногах и утомленности, напряжение, зуд, боль. При пероральном приёме эсцин быстро адсорбируется, преимущественно из двенадцатиперстной кишки. Подвержен выраженному эффекту первого прохождения через печень. В тканевой жидкости и плазме крови эсцин связывается с белками (приблизительно 84%) и холестерином. Метаболизируется в печени. Выводится из организма с мочой и желчью в виде метаболитов.Показания к применению.Хроническая венозная недостаточность:отеки;судороги икроножных мышц;зуд, а также боль и ощущение тяжести в ногах;варикозное расширение вен. Посттромботический синдром.Трофические изменения нижних конечностей, например, язвы голени.Профилактика и лечение послеоперационных и посттравматических припухлостей и гематом.2 года.

Условия хранения:

Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.

Форма выпуска / упаковка:

По 20 таблеток в блистере. По 2 блистера в картонной коробке вместе с инструкцией для медицинского применения.Категория отпуска. Без рецепта.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Дополнительно:

Особые предостережения
Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

МНН:
Фарм. группа:
Код АТХ :

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Каштаплант
Производитель:Мибе ГмбХ Арцнаймиттель, Германия
Форма выпуска:По 20 таблеток в блистере. По 2 блистера в картонной коробке вместе с инструкцией для медицинского применения.Категория отпуска. Без рецепта.
Регистрационное удостоверение:№ UA/2589/01/01 от 03.08.2012. Приказ № 124 от 06.03.2015
МНН:Hippocastani semen
Условия отпуска:Без рецепта.
Фармакологическая группа:Ангиопротекторы. Капилляростабилизирующие средства. Биофлавоноиды.
Реклама
Найдены ферменты для получения универсальной группы крови
Простой метод переливания крови из одной группы в ...
Для устранения паралича будут проводить трансплантацию клеток
Впервые в мире польские хирурги в сотрудничестве с...
Реклама
Лечение бронхита без антибиотиков
Как вылечить бронхит без антибиотиковРаспространён...
Антибиотики при бронхите
Антибиотик при бронхите — действенный способ актив...
Реклама
Как заранее диагностировать инфаркт миокарда
Инфаркт миокарда (ИМ) происходит, когда кровоток к...
Как бессонница отражается на темпе ходьбы: исследование
Шаркающая походка характерна для пожилых людей с н...
Реклама