Телси Н инструкция по применению

Телси Н фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Телси Н таблетки №30 (10х3)
Производитель:
Регистрация:
№ UA/14826/01/01 от 11.01.2016. Приказ № 006 от 11.01.2016
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Фото аватара
Алла Волошонович Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 03.03.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діючі речовини: телмісартан і гідрохлоротіазид;1 таблетка містить: телмісартану 40 мг і гідрохлоротіазиду 12,5 мг;допоміжні речовини: меглюмін, натрію гідроксид, повідон, полісорбат 80, маніт (Е 421), магнію стеарат, лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, натрію крохмальгліколят, жовтий захід FCF (Е 110).

Производитель:

МСН Лабораторис Пвт. Лтд. для "Алембик Фармасьютикелс Лтд", Индия

Фармакотерапевтическая группа:

Антагоністи ангіотензину II та діуретики.

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка. Телсі Н є комбінацією антагоніста рецепторів ангіотензину II телмісартану і тіазидного діуретика гідрохлоротіазиду. Комбінація цих інгредієнтів має додатковий антигіпертензивний ефект, зменшуючи артеріальний тиск більшою мірою, ніж кожний з компонентів окремо. Телсі Н, таблетки, при застосуванні один раз на добу в межах терапевтичних доз ефективно та повільно знижує артеріальний тиск.Телмісартан ефективний при пероральному застосуванні та є специфічним антагоністом рецепторів ангіотензину II (тип АТ 1). Маючи дуже високу спорідненість із цим субтипом рецепторів, телмісартан заміщує ангіотензин II в місцях його зв’язування на АТ1-рецепторах. Не виявляє жодного часткового агоністичного впливу на АТ1-рецептори. Телмісартан вибірково зв’язується з АТ1-рецепторами. Зв’язування є довготривалим. Телмісартан не виявляє спорідненості з іншими рецепторами, включаючи АТ2 та інші АТ-рецептори. Телмісартан не інгібує ренін плазми крові людини і не блокує іонні канали. Телмісартан не інгібує ангіотензинперетворювальний фермент (кіназу II), який також руйнує брадикінін. Тому не слід очікувати потенціювання побічних ефектів брадикініну.Препарат у дозі 80 мг майже повністю пригнічує гіпертензивну дію ангіотензину ІІ у людини. Дія препарату триває від 24 годин і відзначається до 48 годин.Після першої дози телмісартану антигіпертензивна активність поступово виявляється протягом 3 годин. Максимальне зниження кров’яного тиску виявляється через 4-8 тижнів після початку лікування та підтримується при довготривалій терапії. Гіпотензивний ефект утримується постійно протягом 24 годин після прийому препарату, включаючи останні 4 години перед прийомом наступної дози. Це підтверджується вимірюваннями артеріального тиску в точці максимального ефекту та безпосередньо перед прийомом наступної дози (відношення найменших і максимальних показників вище 80% після прийому доз 40 і 80 мг телмісартану в ході плацебо-контрольованих клінічних досліджень).У пацієнтів з артеріальною гіпертензію телмісартан знижує як систолічний, так і діастолічний тиск без впливу на частоту пульсу. Антигіпертензивна ефективність телмісартану порівнянна з такою в інших класів антигіпертензивних препаратів (продемонстровано в ході клінічних досліджень при порівнянні телмісартану з амлодипіном, атенололом, еналаприлом, гідрохлоротіазидом, лозартаном і лізиноприлом). При раптовому припиненні лікування телмісартаном артеріальний тиск поступово протягом кількох днів повертається до параметрів, які передували лікуванню, без синдрому відміни.У ході клінічних досліджень порівняння двох схем антигіпертензивної терапії випадки сухого кашлю були значно рідшими у пацієнтів, які застосовували телмісартан, ніж у тих, хто приймав інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту.У ході дослідження Превентивне лікування з метою ефективного запобігання повторному інсульту (PRoFESS) у пацієнтів віком від 50 років, які нещодавно перенесли інсульт, розвиток сепсису частіше відмічали при застосуванні телмісартану порівняно з плацебо, 0,70% та 0,49 % відповідно [RR 1,43 (довірчий інтервал 95 % 1,00 – 2,06)]; частота сепсису з летальним наслідком була вищою серед пацієнтів, які приймали телмісартан (0,33 %), порівняно з пацієнтами, які приймали плацебо (0,16 %) [RR 2,07 (95 % довірчий інтервал 1,14 – 3,76)]. Встановлений підвищений рівень частоти проявів сепсису на тлі прийому телмісартану може мати випадковий характер або залежати від досі не встановленого механізму.Вплив телмісартану на рівень смертності та серцево-судинну захворюваність на сьогодні невідомий.Гідрохлоротіазид є тіазидним діуретиком. Механізм антигіпертензивної дії тіазидних діуретиків досі не до кінця з’ясований. Тіазидні діуретики впливають на механізми реабсорбції електролітів у ниркових канальцях, тим самим безпосередньо підвищують екскрецію натрію та хлориду в приблизно еквівалентних об'ємах. Завдяки діуретичному впливу гідрохлортіазиду зменшується об'єм плазми, підвищується активність реніну в плазмі, підвищується секреція альдостерону з відповідним збільшенням виведення калію та бікарбонатів з сечею та зниженням рівня калію у сироватці. Можливо, через блокаду ренін-ангіотензин-альдостеронової системи супутнє призначення телмісартану сприяє зворотному процесу втрати калію, пов'язаному з цими діуретиками. При застосуванні гідрохлоротіазиду початок діурезу виявляється через 2 години, максимальний ефект досягається приблизно через 4 години, в той час як дія триває приблизно 6-12 годин. Епідеміологічні випробування виявили, що довготривале лікування гідрохлоротіазидом зменшує ризик серцево-судинної захворюваності та смертності.Вплив фіксованої комбінації телмісартан/гідрохлоротіазид на смертність та серцево-судинні захворювання невідомий.Фармакокінетика. Сумісне застосування гідрохлоротіазиду і телмісартану не впливає на фармакокінетику кожного з цих препаратів.Всмоктування.Телмісартан. Після перорального застосування пік концентрації телмісартану досягається через 0,5-1,5 години. Абсолютна біодоступність телмісартану 40 мг і 160 мг становить 42 % і 58 % відповідно. Їжа незначно знижує біодоступність телмісартану, зниження площі під кривою концентрація – час (AUC) для телмісартану варіюється від приблизно 6 % (доза 40 мг) до приблизно 19 % (доза 160 мг). Через 3 години після застосування концентрація у плазмі однакова і не залежить від того, як приймається телмісартан – натще або з їжею. Вважають, що невелике зниження AUC не спричиняє зниження терапевтичної ефективності. Фармакокінетика телмісартану, призначеного для перорального застосування, є нелінійною при збільшенні дози від 20 до 160 мг з підвищенням концентрації у плазмі (Сmax і AUC), що перевищує пропорційне застосування. Телмісартан не накопичується в плазмі значною мірою при повторному застосуванні.Гідрохлоротіазид. Після перорального застосування препарату Телсі Н пік концентрації гідрохлоротіазиду досягається через 1-3 години. На основі загальної ренальної екскреції гідрохлоротіазиду визначено, що абсолютна біодоступність становить приблизно 60 %.Розподіл.Телмісартан. Телмісартан сильно зв'язується з протеїнами плазми (> 99,5 %), головним чином з альбуміном та альфа-1-кислим глікопротеїном. Об'єм розподілу становить приблизно 500 л, що вказує на підвищене зв’язування з тканинами.Гідрохлоротіазид. Гідрохлоротіазид зв'язується з протеїнами плазми на 68 %, об'єм розподілу становить 0,83 ± 1,14 л/кг.Біотрансформація та виведення.Телмісартан метаболізується шляхом кон'югації до формування фармакологічно неактивного ацилглюкуроніду. Глюкуронід вихідної сполуки – єдиний метаболіт, що був ідентифікований у людини. Після застосування однієї дози 14С-міченого телмісартану глюкуронід демонструє приблизно 11 % виміряної радіоактивності у плазмі. Цитохром Р450 не залучається до метаболізму телмісартану. Гідрохлоротіазид. Гідрохлоротіазид не метаболізується у людини. Виведення.Телмісартан. Після внутрішньовенного або перорального застосування 14С-міченого телмісартану більша частина дози (> 97 %) виводиться з калом шляхом міліарної екскреції. Тільки незначний об’єм був виявлений у сечі. Загальний плазмовий кліренс телмісартану після перорального призначення становить > 1500 мл/хв. Кінцевий період напіввиведення становить більше 20 годин.Гідрохлоротіазид виділяється майже повністю у незміненій формі з сечею. Приблизно 60 % пероральної дози виводиться у незміненому вигляді протягом 48 год. Ренальний кліренс становить приблизно 250-300 мл/хв. Кінцевий період напіввиведення – 10-15 годин.Особливі категорії хворих.Пацієнти літнього віку. Фармакокінетика телмісартану не відрізняється у людей літнього віку і пацієнтів віком до 65 років.Стать. Концентрація телмісартану в плазмі крові у жінок загалом в 2-3 рази вища, ніж у чоловіків. Однак, за даними клінічних досліджень, рівень зменшення артеріального тиску, а також і кількість випадків ортостатичної гіпотензії у жінок суттєво не відрізняються від цих показників у чоловіків. Необхідності в коригуванні дози не має. У жінок спостерігається тенденція до більшої, ніж у чоловіків, концентрації гідрохлортіазиду але клінічного значення це не має.Пацієнти з порушенням функції нирок. Ниркова екскреція не впливає на виведення телмісартану. Існує деякий досвід застосування телмісартану у пацієнтів зі слабкими та помірними порушеннями функції нирок (кліренс креатиніну – 30 - 60 мл/хв; при середньому майже 50 мл/хв) – необхідності в коригуванні дози для цих пацієнтів немає. Телмісартан не виводиться гемодіалізом. У пацієнтів з нирковою недостатністю швидкість елімінації гідрохлоротіазиду зменшується. В типових дослідженнях у пацієнтів із середнім кліренсом креатиніну 90 мл/хв період напіввиведення гідрохлоротіазиду зростає. У пацієнтів з видаленими або відсутніми нирками період напіввиведення становить приблизно 34 години.Пацієнти з порушеннями функції печінки. Фармакокінетичні дослідження у пацієнтів з порушеннями печінки виявили ріст абсолютної біодоступності до 100 %. Період напіввиведення у пацієнтів не змінюється.

Показания к применению:

Артеріальна гіпертензія. Телсі Н, таблетки, у фіксованій дозовій комбінації (40 мг/12,5 мг гідрохлоротіазиду) показаний для застосування дорослим пацієнтам, якщо прийом телмісартану як монотерапії не забезпечує належного контролю артеріального тиску.

Противопоказания:

Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого з компонентів препарату. Гіперчутливість до інших похідних сульфонаміду (гідрохлоротіазид – похідне сульфонаміду). Bагітні або жінки, які планують завагітніти (див. розділи Особливості застосування та Застосування у період вагітності або годування груддю).Холестатичні та біліарні обструктивні порушення. Тяжкі порушення функції печінки. Анурія, тяжкі порушення функції нирок (кліренс креатиніну < 30 мл/хв). Рефрактерна гіпокаліємія/гіпонатріємія, гіперкальціємія. Годування груддю. Симптомна гіперурикемія (подагра). Дитячий вік (до 18 років).Одночасне застосування препарату та аліскіренвмісних продуктів протипоказано хворим із цукровим діабетом або з нирковою недостатністю (ШКФ < 60 мл/хв/l,73 м2) (див. розділи Спосіб застосування та дози, Особливості застосування, Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій).

Особенности применения:

Порушення функцій печінки. Телсі Н не слід призначати пацієнтам з холестазом, біліарними обструктивними порушеннями або тяжкою печінковою недостатністю (див. розділ Протипоказання), тому що телмісартан виводиться головним чином з жовчю. У цих пацієнтів очікується зниження кліренсу телмісартану в печінці. Телсі Н слід застосовувати з обережністю при лікуванні пацієнтів з порушеннями функції печінки або з прогресуючим захворюванням печінки, оскільки ці препарати можуть викликати внутрішньопечінковий холестаз, а навіть незначні зміни водно-сольового балансу можуть призвести до печінкової коми. Клінічний досвід застосування препарату Телсі Н для лікування пацієнтів з печінковою недостатністю відсутній. Ниркова гіпертензія. Існує підвищений ризик тяжкої артеріальної гіпотензії та ниркової недостатності, якщо пацієнтам з білатеральним стенозом ренальної артерії або стенозом артерії єдиної нирки застосовують медичні препарати, які впливають на ренін-­ангіотензин-альдостеронову систему. Ниркова недостатність та трансплантація нирки. Телсі Н не слід призначати пацієнтам з тяжкою нирковою недостатністю (кліренс креатиніну < 30 мл/хв) (див. розділ Протипоказання). Відсутній досвід щодо призначення препарату Телсі Н пацієнтам з тяжкою нирковою недостатністю або з нещодавно трансплантованою ниркою. Досвід застосування препарату для лікування пацієнтів зі слабкою та помірною нирковою недостатністю незначний, тому рекомендується періодичний моніторинг рівнів калію, креатиніну та сечової кислоти в сироватці. У пацієнтів з порушеннями функцій нирок може виникнути азотемія, пов'язана з тіазидними діуретиками. Зниження внутрішньосудинного об'єму рідини. Симптоматична гіпотензія, особливо після першої дози, може виникати у пацієнтів зі зниженим об'ємом рідини та/або натрію внаслідок діуретичної терапії, сольових обмежень у дієті, діареї або блювання. Перед застосуванням препарату Телсі Н такі стани необхідно коригувати. Подвійна блокада ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС). Існують докази, що супутнє застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ або аліскірену підвищує ризик гіпотензії, гіперкаліємії і знижує ниркову функцію (у тому числі гострої ниркової недостатності). Тому подвійна блокада РААС шляхом комбінованого застосування інгібіторів АПФ, блокаторів рецепторів ангіотензину II або аліскірену не рекомендується.Якщо подвійна блокада вважається абсолютно необхідною, вона має відбуватися тільки під наглядом спеціаліста та за умови постійного ретельного моніторингу функції нирок, електролітів і артеріального тиску.Інгібітори АПФ і блокатори рецепторів ангіотензину II не повинні використовуватись одночасно у пацієнтів з діабетичною нефропатією.Інші стани, що потребують стимуляції ренін-ангіотензин-альдостеронової системи. У пацієнтів, судинний тонус та функція нирок яких залежать головним чином від активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (наприклад у пацієнтів із застійною серцевою недостатністю або вираженою хворобою нирок, включаючи стеноз ниркової артерії), лікування іншими лікарськими засобами, що впливають на ренін-ангіотензин-альдостеронову систему, може бути пов'язане з гострою артеріальною гіпотензією, гіперазотемією, олігурією або зрідка – з гострою нирковою недостатністю (див. розділ Побічні реакції). Первинний альдостеронізм. Пацієнти з первинним альдостеронізмом загалом не реагують на антигіпертензивні препарати, що діють шляхом блокади ренін-ангіотензинової системи. Тому застосування препарату Телсі Н не рекомендується. Стеноз аорти та мітрального клапана, обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія. Як і у випадку застосування інших вазодилататорів, необхідна особлива обережність при лікуванні пацієнтів, які страждають на стеноз аорти та мітрального клапана або обструктивну гіпертрофічну кардіоміопатію. Метаболічна та ендокринна дія. Терапія тіазидом може зменшити толерантність до глюкози, тоді як у пацієтів із діабетом, які приймають інсулін або антидіабетичну терапію та лікування телмісартаном, може виникнути гіпоглікемія. Тому у цих пацієнтів слід контролювати рівень глюкози в крові; може виникнути необхідність у корекції дози інсуліну або гіпоглікемічних препаратів. Під час терапії тіазидами може виявитися латентний цукровий діабет. Підвищення рівня холестерину і тригліцеридів пов'язують з діуретичною терапією тіазидами; однак при застосуванні препарату, що містить 12,5 мг гідрохлоротіазиду, спостерігали мінімальне підвищення рівня холестерину і тригліцеридів або не спостерігали зовсім. У деяких пацієнтів, які одержують тіазидну терапію, може виникнути гіперурикемія або подагра. Порушення електролітного балансу. Всім пацієнтам, які одержують терапію діуретиками, слід періодично визначати рівень електролітів у сироватці. Тіазиди, включаючи гідрохлоротіазид, можуть спричинити порушення водно-сольового балансу (гіпокаліємія, гіпонатріємія та гіпохлоремічний алкалоз), що можуть розвиватись у випадку одночасної діареї чи блювання. Ознаками порушення водно-сольового балансу є сухість у роті, спрага, слабкість, млявість, сонливість, неспокій, біль у м'язах або судоми, м'язова втомлюваність, артеріальна гіпотензія, олігурія, тахікардія і гастроінтестинальні порушення, такі як нудота і блювання (див. розділ Побічні реакції). Гіпокаліємія. Незважаючи на те, що внаслідок застосування тіазидних діуретиків може розвинутися гіпокаліємія, супутня терапія телмісартаном може знизити гіпокаліємію, спричинену діуретиками. Ризик гіпокаліємії найвищий у хворих на цироз печінки, у пацієнтів зі значним діурезом, у пацієнтів, які застосовують неадекватні пероральні дози електролітів, та у пацієнтів, які отримують супутню терапію кортикостероїдами або АКТГ (див. розділ Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій). Гіперкаліємія. Навпаки, через антагонізм рецепторів ангіотензину ІІ (АТ1), спричинений телмісартаном – компонентом препарату Телсі Н, може виникнути гіперкаліємія. Однак клінічно значуща гіперкаліємія внаслідок приймання препарату Телсі Н не була підтверджена документально, фактори ризику розвитку гіперкаліємії включають ниркову недостатність та/або серцеву недостатність і цукровий діабет. Калійзберігаючі діуретики, калієві добавки або замінники солі, що містять калій, слід з обережністю призначати одночасно з препаратом Телсі Н (див. розділ Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій).Гіпонатріємія та гіпохлоремічний алкалоз. Немає доказів, що Телсі Н знижуватиме або запобігатиме гіпонатріємії, спричиненій діуретиками. Дефіцит хлору в основному є слабким і зазвичай не потребує лікування. У теплу пору року у пацієнтів з набряками може виникати гіпонатріємія за рахунок розрідження крові. Гіперкальціємія. Тіазиди можуть знизити сечовиділення кальцію та спричинити стрибкоподібне і незначне підвищення рівня кальцію в сироватці крові за відсутності відомих порушень обміну кальцію. Значна гіперкальціємія може бути ознакою прихованого гіперпаратиреозу. Слід припинити приймання тіазидів перед проведенням аналізів функції паращитовидної залози. Гіпомагніємія. Тіазиди продемонстрували підвищення сечовиділення магнію, що може призводити до гіпомагніємії (див. розділ Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій). Сорбіт та лактози моногідрат. Лікарський засіб містить лактози моногідрат та сорбіт. Тому пацієнтам зі спадковою непереносимістю фруктози та/або спадковими формами непереносимості галактози, дефіцитом лактази або порушенням всмоктування глюкози­галактози не слід приймати цей лікарський засіб. Расова приналежність. Як і інші антагоністи рецепторів ангіотензину ІІ, телмісартан, ймовірно, менш ефективний для зниження артеріального тиску у пацієнтів із темним кольором шкіри, очевидно через поширений низький реніновий стан у цієї популяції хворих з артеріальною гіпертензією. Інші. Як і при застосуванні будь-якого іншого антигіпертензивного препарату, значне зниження артеріального тиску у хворих з ішемічною кардіопатією або у пацієнтів з ішемією міокарда може призвести до інфаркту міокарда або інсульту. Загальні відомості. Більша ймовірність виникнення реакцій гіперчутливості до гідрохлоротіазиду існує у пацієнтів з наявністю алергії або бронхіальної астми, у тому числі в анамнезі. Загострення або активація системного червоного вовчака спостерігалася при застосуванні тіазидних діуретиків, включаючи гідрохлоротіазид. При застосуванні тіазидних діуретиків спостерігалися випадки реакцій фоточутливості (див. розділ Побічні реакції). Якщо реакції фоточутливості виникають під час лікування, рекомендується припинити застосування препарату. Якщо вважається необхідим повторне застосування діуретиків, рекомендується захищати відкриті ділянки від дії сонця або штучного ультрафіолетового випромінювання. Гостра міопія і вторинна закритокутова глаукома. Гідрохлоротіазид, сульфонамід можуть викликати реакцію підвищеної чутливості та, як наслідок, гостру перехідну міопію та гостру закритокутову глаукому. Симптоми включають різкий початок падіння гостроти зору або очний біль і, як правило, спостерігаються від кількох годин до кількох тижнів після початку лікування. Нелікована гостра закритокутова глаукома може призвести до необоротної втрати зору. Необхідно відмінити лікування гідрохлоротіазидом як можна швидше. Може виникнути необхідність невідкладного медичного або хірургічного лікування у разі, якщо внутрішньоочний тиск залишається неконтрольованим. Фактори ризику розвитку гострої закритокутової глаукоми можуть включати алергію на сульфонамід або пеніцилін в анамнезі. Препарат може впливати на результати лабораторних аналізів:препарат може знижувати рівень зв'язаного з білками йоду у плазмі крові; лікування препаратом слід припинити перед проведенням лабораторного обстеження з метою оцінки функції паращитовидних залоз; препарат здатний підвищувати концентрацію вільного білірубіну в сироватці крові. Застосування у період вагітності або годування груддюВагітністьЛікарський засіб протипоказано застосовувати вагітним або жінкам, які планують завагітніти. Якщо під час лікування цим лікарським засобом підтверджується вагітність, його застосувння необхідно припинити і замінити іншим лікарським засобом, дозволеним до застосування (див. розділи Протипоказання та Особливості застосування).Немає даних щодо застосування препарату Телсі Н вагітним.Епідеміологічні дані про ризик тератогенності після застосування інгібіторів під час І триместру вагітності не остаточні; деяке збільшення ризику не можна виключати. Пацієнтів, які планують вагітність, слід перевести на прийом альтернативних антигіпертензивних препаратів, які мають встановлений профіль безпеки щодо застосування під час вагітності. При встановленні вагітності прийом антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ слід негайно припинити та у разі необхідності розпочати альтернативну терапію. Лікування антагоністами рецепторів ангіотензину ІІ під час ІІ та ІІІ триместру вагітності спричинює фетотоксичність у людей (послаблення ниркової функції, олігогідрамніон, затримка окостеніння черепа) та неонатальну токсичність (ниркова недостатність, артеріальна гіпотензія, гіперкаліємія). У разі застосування антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ з ІІ триместру вагітності рекомендується проводити ультразвукову перевірку функції нирок та стану черепа плода. За немовлятами, матері яких приймали антагоністи рецепторів ангіотензину ІІ, слід встановити ретельне спостереження щодо артеріальної гіпотензії (див. розділи Протипоказання та Особливості застосування). Досвід застосування гідрохлоротіазиду під час вагітності, особливо протягом І триместру обмежений. Гідрохлоротіазид проникає крізь плацентарний бар'єр. З огляду на фармакологічний механізм дії гідрохлоротіазиду, застосування препарату під час ІІ та ІІІ триместрів може порушити перфузію плід-плацента та призвести до таких внутрішньоутробних і неонатальних ефектів, як жовтяниця, порушення електролітної рівноваги у плода і тромбоцитопенія. Гідрохлоротіазид не слід застосовувати при набряках, артеріальній гіпертензії, зумовлених вагітністю, або пізньому токсикозі через ризик зменшення об'єму плазми та плацентарної гіпоперфузії без позитивного ефекту на перебіг захворювання. Гідрохлоротіазид не слід застосовувати при значній артеріальній гіпертензії вагітним, за вийнятком рідкісних випадків, коли неможливо застосувати інше лікування. Годування груддю Оскільки відсутня інформація щодо застосування препарату Телсі Н під час годування груддю, не рекомендується приймати препарат у період годування груддю; слід надати перевагу альтернативній терапії препаратами із краще вивченим профілем безпеки, особливо при годуванні новонароджених або недоношених дітей. Гідрохлоротіазид у незначних кількостях виділяється з грудним молоком. Тіазиди у високих дозах, спричиняючи інтенсивний діурез, можуть пригнічувати утворення грудного молока. ФертильністьДоклінічні дослідження не виявили впливу телмісартану та гідрохлоротіазиду на фертильність чоловіків та жінок.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. При керуванні автомобілем та роботі з іншими механізмами необхідно брати до уваги, що при антигіпертензивній терапії препаратом Телсі Н може виникати запаморочення або сонливість.

Способ применения и дозы:

Телсі Н призначається пацієнтам, у яких артеріальний тиск недостатньо піддається контролю при застосуванні тількі телмісартану. Перед переходом на Телсі Н слід визначити дозу кожного з компонентів. Може бути розглянута безпосередня заміна монотерапії на фіксовані комбінації. Телсі Н, 40 мг/12,5 мг, можна призначати один раз на добу пацієнтам, у яких артеріальний тиск недостатньо піддається контролю при застосуванні таблеток, 40 мг. Особливі групи хворих. Пацієнти з порушеннями функцій нирок. Рекомендується проводити періодичний моніторинг функції нирок (див. розділ Особливості застосування). Одночасне застосування препарату та аліскіренвмісних продуктів протипоказано хворим із цукровим діабетом або з нирковою недостатністю (ШКФ < 60 мл/хв/l,73 м2) (див. розділ Протипоказання). Пацієнти з порушеннями функцій печінки. Для пацієнтів зі слабкими та помірними порушеннями функцій печінки добова доза препарату Телсі Н не повинна перевищувати дозу 40 мг/12,5 мг. Телсі Н не призначають пацієнтам з тяжкими порушеннями функцій печінки. Слід з обережністю призначати тіазиди пацієнтам із порушеннями функцій печінки (див. розділ Особливості застосування). Пацієнти літнього віку. Немає потреби у корекції дози для пацієнтів літнього віку. Спосіб застосування. Слід приймати Телсі Н перорально один раз на добу, запиваючи рідиною, незалежно від вживання їжі. Діти. Не встановлена безпечність і ефективність застосування препарату Телсі Н дітям (віком до 18 років).

Передозировка:

Інформація щодо передозування телмісартаном людей обмежена. Ступінь видалення гідрохлоротіазиду шляхом гемодіалізу невідомий. Симптоми. Очікуваними проявами передозування телмісартану є артеріальна гіпотензія і тахікардія; також спостерігалися брадикардія, запаморочення, блювання, підвищення креатиніну сироватки крові та гостра ниркова недостатність. Передозування гідрохлоротіазидом пов'язано зі зниженням електролітів (гіпокаліємія, гіпохлоремія) та зневодненням унаслідок надмірного діурезу. Найпоширенішими симптомами передозування є нудота та сонливість. Гіпокаліємія може призвести до спазму м'язів та/або до загострення серцевої аритмії, що пов'язані з одночасним застосуванням препаратів дигіталісу або певних антиаритмічних препаратів. Лікування. Телмісартан не видаляється за допомогою гемодіалізу. Слід здійснювати ретельний моніторинг стану пацієнтів. Лікування при виникненні симптомів передозування повинно бути симптоматичним і підтримувальним. Терапія залежить від часу прийому таблетки та тяжкості симптомів. Підтримувальні заходи включають індукцію блювання та/або промивання шлунка. При лікуванні передозування може бути корисним застосування активованого вугілля. Слід проводити моніторинг рівня електролітів і креатиніну. При виникненні артеріальної гіпотензії пацієнта слід покласти на спину та надати допомогу із застосуванням сольових та об'ємних розчинів.

Побочные действия:

Побічною реакцією, що спостерігалась часто, було запаморочення. Серйозний ангіоневротичний набряк можливий рідко (2:1/10000 – < 1/1000). Кількість побічних ефектів не є дозозалежною і не має взаємозв'язку зі статтю, віком або расою пацієнтів. Побічні реакції зазначені за частотою виникнення: дуже часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 – ≤1/10), нечасто (≥ 1/1000 – < 1/100), рідко (≥ 1/10000 – < 1/1000), дуже рідко (

Лекарственное взаимодействие:

Подвійна блокада ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС). Одночасне застосування препарату та аліскіренвмісних продуктів протипоказано хворим із цукровим діабетом або з нирковою недостатністю (ШКФ < 60 мл/хв/l,73 м2) (див. розділи Протипоказання; Особливості застосування). Літій. При одночасному застосуванні літію з інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту зареєстровано оборотне підвищення концентрації літію в сироватці та підвищення його токсичності. Про такі випадки взаємодії повідомлялось при застосуванні антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ (включаючи Телсі Н). Одночасне застосування літію та препарату Телсі Н не рекомендується (див. розділ Протипоказання). Якщо доведено ефективність такої комбінації, рекомендований ретельний моніторинг рівня літію у сироватці крові.Лікарські засоби, асоційовані із втратою калію та гіпокаліємією (наприклад інші діуретики, що виводять калій, проносні засоби, кортикостероїди, адренокортикотропний гормон (АКТГ), амфотерицини, карбеноксолони, пеніцилін G натрію, саліцилова кислота та похідні). При застосуванні цих лікарських засобів разом з комбінацією гідрохлоротіазид телмісартан рекомендується проводити моніторинг рівня калію в плазмі крові. Зазначені лікарські засоби можуть посилювати вплив гідрохлоротіазиду на рівень калію в плазмі крові (див. розділ Особливі заходи безпеки при застосуванні). Лікарські засоби, які можуть підвищувати рівень натрію та спричинити гіперкаліємію (наприклад лікарські засоби, що пригнічують ренін-ангіотензинову систему, калійзберігаючі діуретики, калієві добавки, замінники солі, що містять калій, циклоспорин або інші лікарські засоби, такі як гепарин натрію). При застосуванні цих лікарських засобів разом з комбінацією гідрохлоротіазид телмісартан рекомендується проводити моніторинг рівня калію в плазмі. Як показує досвід застосування інших лікарських засобів, що пригнічують ренін­ангіотензинову систему, одночасне застосування зазначених лікарських засобів може призвести до підвищення рівня калію в сироватці крові і тому не рекомендується (див. розділ Особливості застосування). Лікарські засоби, які спричиняють порушення рівня калію в сироватці. Рекомендується періодично визначати рівень калію в сироватці крові та знімати ЕКГ при застосуванні препарату Телсі Н із препаратами, які спричиняють порушення рівня калію в сироватці крові (наприклад з глікозидами дигіталісу, антиаритмічними препаратами), та лікарськими засобами, які стимулюють мерехтіння шлуночків серця (включаючи деякі антиаритмічні препарати), гіпокаліємію, що є провокуючим фактором мерехтіння шлуночків: антиаритмічні лікарські засоби Іа класу (наприклад хінідин, гідрохінідин, дизопірамід); антиаритмічні лікарські засоби ІІІ класу (наприклад аміодарон, соталол, дофетелід, ібутелід); деякі антипсихотики (наприклад тіоридазин, хлорпромазин, левопромазин, трифлуоперазин, ціамемазин, сульпірид, сультоприд, амісульприд, тіаприд, пімозид, галоперидолол, дроперидолол); інші (наприклад бепридил, цизаприд, дифеманіл, еритроміцин ІV, галофантрин, мізоластин, пентамідин, спарфлоксацин, терфенадин, вінкамін ІV). Глікозиди дигіталісу. Гіпокаліємія або гіпомагніємія, спричинені тіазидами, сприяють виникненню серцевої аритмії, спричиненої дигіталісом (див. розділ Особливості застосування).Дигоксин. При одночасному застосуванні телмісартану з дигоксином відмічали підвищення середніх значень пікової (49 %) та мінімальної (20 %) концентрації дигоксину в плазмі крові. На початку терапії, під час корегування дози та при відміні терапії телмісартаном необхідно контролювати рівні дигоксину, для того щоб підтримувати рівень у терапевтичних межах. Інші антигіпертензивні препарати. Телмісартан може підвищувати гіпотензивний ефект інших антигіпертензивних препаратів. Клінічні дані показали, що подвійна блокада ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС) за допомогою комбінованого використання інгібіторів АПФ, блокаторів рецепторів ангіотензину II або аліскірену пов'язана з більш високою частотою таких побічних ефектів, як артеріальна гіпотензія, гіперкаліємія і зниження ниркової функції (у тому числі гострої ниркової недостатності) у порівнянні із застосуванням одного РААС-діючого агентаАнтидіабетичні лікарські засоби (пероральні препарати та інсулін). Може виникнути потреба у корекції дози антидіабетичного засобу (див. розділ Особливості застосування).Метформін. Метформін слід застосовувати з обережністю через ризик виникнення лактатаци­дозу при одночасному застосуванні з гідрохлоротіазидом. Холестирамінова та холестиполова смоли. Абсорбція гідрохлоротіазиду послаблюється у присутності аніонообмінних смол. Нестероїдні протизапальні препарати. НПЗП (а саме: ацетилсаліцилова кислота в протизапальних дозах, інгібітори ЦОГ-2, неселективні НПЗП) можуть зменшити діуретичну, натрійуретичну та антигіпертензивну дію тіазидних діуретиків та антигіпертензивний ефект антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ. У деяких пацієнтів із порушенням функції нирок (у пацієнтів зі зневодненням або пацієнтів літнього віку з порушенням функції нирок) одночасне застосування антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ та агентів, які пригнічують циклооксигеназу, може спричинити погіршення ниркової функції, включаючи гостру ниркову недостатність, яка зазвичай є оборотною. Тому комбінацію слід застосовувати з обережністю, особливо пацієнтам літнього віку. Після початку терапії комбінацією лікарських засобів пацієнтам необхідно забезпечити адекватну гідратацію і проводити ретельний контроль функції нирок. У ході одного з досліджень одночасне застосування телмісартану та раміприлу призвело до збільшення у 2,5 рази площі під кривою концентрація – час (AUC0-24) та максимальної концентрації в плазмі крові (Сmax) раміприлу та раміприлату. Клінічна значущість цього спостереження залишається невідомою.Вазопресорні аміни (наприклад норадреналін). Дія вазопресорних амінів може бути зменшена. Недеполяризувальні міорелаксанти скелетних м'язів (наприклад тубокурарин). Дія недеполяризувальних міорелаксантів скелетних м'язів може бути посилена гідрохлоротіазидом. Лікарські засоби, які застосовуються для лікування подагри (наприклад пробенецид, сульфінпіразон та алопуринол). Може виникнути необхідність у корекції дози медикаментів, що сприяють виведенню сечової кислоти, оскільки гідрохлоротіазид може підвищити рівень сечової кислоти в сироватці крові. Може бути необхідним збільшення дози пробенециду або сульфінпіразону. Одночасне застосування тіазиду може збільшити частоту виникнення реакцій гіперчутливості до алопуринолу. Солі кальцію. Тіазидні діуретики можуть підвищити рівень кальцію в сироватці крові внаслідок зниження екскреції. У разі необхідності призначення добавок кальцію слід проводити моніторинг рівня кальцію в сироватці крові та відповідно коригувати дозу. Бета-блокатори та діазоксид. Гіперглікемічна дія бета-блокаторів та діазоксиду може бути посилена тіазидами. Антихолінергічні лікарські засоби (наприклад атропін, біпериден) можуть збільшити біодоступність тіазидних діуретиків шляхом підвищення гастроінтестинальної моторики та ступеня випорожнення шлунка.Амантадин. Тіазиди збільшують ризик побічної дії, спричиненої амантадином. Цитотоксичні лікарські засоби (наприклад циклофосфамід, метотрексат). Тіазиди можуть зменшити ренальну екскрецію цитотоксичних препаратів та посилювати їх мієлосупресивний ефект.З огляду на фармакологічні властивості очікується, що баклофен та аміфостин можуть посилювати гіпотензивну дію усіх антигіпертензивних лікарських засобів, включаючи телмісартан. Крім того, ортостатична гіпотензія може посилюватися застосуванням алкоголю, барбітуратів, наркотичних засобів або антидепресантів. Саліцилати. При застосуванні високих доз саліцилатів гідрохлоротіазид може посилювати їх токсичний вплив на центральну нервову систему. Метилдопа. Повідомлялося про окремі випадки виникнення гемолітичної анемії при одночасному застосуванні гідрохлоротіазиду та метилдопи. Циклоспорин. При одночасному застосуванні циклоспорину може посилюватись гіперурикемія та зростати ризик ускладнень на зразок подагри. Вплив лікарських засобів на результати лабораторних аналізів. Через вплив на обмін кальцію тіазиди можуть впливати на результати оцінки функції паращитовидних залоз (див. розділ Особливості застосування).Карбамазепін. З огляду на ризик симптомної гіпонатріємії необхідно здійснювати клінічний та біологічний моніторинг. Йодовмісні контрастні засоби. У випадку індукованої діуретиками дегідратації підвищується ризик розвитку гострої ниркової недостатності, переважно при застосуванні високих доз йодовмісних контрастних засобів. Пацієнти потребують регідратації до введення йодовмісних препаратів. Амфотерицин В (для парентерального введення), кортикостероїди, АКТГ та стимулювальні проносні засоби. Гідрохлоротіазид посилює порушення електролітного балансу, переважно гіпокаліємію.

Срок годности:

2 роки. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Форма выпуска / упаковка:

По 10 таблеток у блістері. По 3 блістери в картонній пачці.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Дополнительно:

Код АТХС 09D А 07.ЗаявникАлємбік Фармас’ютікелс Лімітед, Індія.
Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Телси Н
Производитель:МСН Лабораторис Пвт. Лтд. для "Алембик Фармасьютикелс Лтд", Индия
Форма выпуска:По 10 таблеток у блістері. По 3 блістери в картонній пачці.
Регистрационное удостоверение:№ UA/14826/01/01 от 11.01.2016. Приказ № 006 от 11.01.2016
МНН:Telmisartan and diuretics
Условия отпуска:Без рецепта.
Состав:

діючі речовини: телмісартан і гідрохлоротіазид;1 таблетка містить: телмісартану 40 мг і гідрохлоротіазиду 12,5 мг;допоміжні речовини: меглюмін, натрію гідроксид, повідон, полісорбат 80, маніт (Е 421), магнію стеарат, лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, натрію крохмальгліколят, жовтий захід FCF (Е 110).

Фармакологическая группа:Антагоністи ангіотензину II та діуретики.
Код АТХ:C09DA07 - Телмизартан и диуретики
Реклама
К 2040 году больных раком простаты вдвое увеличится
По прогнозам, к 2040 году число мужчин с диагнозом...
Камера-таблетка для выявления рака толстой кишки
Управление по санитарному надзору за качеством пищ...
Реклама
Неатрофический гастрит
Причины развития неатрофического гастритаХроническ...
Атрофический гастрит
Причины развития атрофического гастритаСтадии разв...
Реклама
Эти домашние средства помогут нормализовать работу кишечника
Запор — это состояние организма, характеризующееся...
Врач рассказал, в каких случаях обморок является симптомом сердечного заболевания
Обморок, также известный как синкопе, представляет...
Реклама