Фарінгтон (Combined drugs) інструкція із застосування

Фарингтон фото, інструкція
Дозування:
Фарінгтон таблетки д/смок. №20 (10х2)

Адаптована інструкція

Лікарська форма:

таблетки

Виробник:

Безпосереднє виробництво: АТ "Київський вітамінний завод"

Фармакотерапевтична група:

Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Офіційна інструкція

Склад:

діючі речовини: 1 таблетка містить хлоргексидину дигідрохлориду 5 мг, аскорбінової кислоти 50 мг;допоміжні речовини: цукор, метилцелюлоза, тальк, магнію стеарат, барвники хіноліновий жовтий (Е 104) та Понсо 4 R (Е 124), ароматизатор Апельсиновий смак.действующие вещества: 1 таблетка содержит хлоргексидина дигидрохлорида 5 мг, аскорбиновой кислоты 50 мг;вспомогательные вещества: сахар, метилцеллюлоза, тальк, магния стеарат, красители хинолиновый желтый (Е 104) и Понсо 4 R (Е 124), ароматизатор Апельсиновый вкус.Лекарственная форма. Таблетки для рассасывания.Основные физико-химические свойства: таблетки плоскоцилиндрической формы со скошенными краями, бледного оранжевого цвета. На поверхности таблеток допускаются вкрапления.Фармакотерапевтическая группа. Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Код АТХ R02A A.

Лікарська форма:

таблетки

Виробник:

АТ "Київський вітамінний завод"

Фармакотерапевтична група:

Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка.Фарінгтон – комбінований лікарський засіб, що складається з двох компонентів. Хлоргексидин чинить антибактеріальну дію шляхом неспецифічного зв’язування з фосфоліпідами клітинної мембрани бактерій, де хлоргексидин гальмує активність дегідрогенази і АТФ-ази та порушує проникність мембрани для калію, нуклеотидів та амінокислот.Хлоргексидин діє як бактеріостатичний препарат у низьких концентраціях (менше 20 мг/л) та як бактерицидний препарат у високих концентраціях. Його дія спрямована головним чином проти грампозитивних мікроорганізмів і Candida albicans та меншою мірою – проти грамнегативних мікрооргінізмів. Хлоргексидин особливо ефективний проти Streptococcus mutans, Streptococcus salvarius, Escherichia coli, Selenomonas, анаеробних бактерій і Candida albicans. Трохи менше ефективний проти Streptococcus sanquis, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella та Veillonella species. Аскорбінова кислота зменшує запалення та набряк слизової оболонки у роті та носоглотці, посилює імунну відповідь та діє як ко-фактор у синтезі колагену та регенерації тканин.Фармакокінетика. Хлоргексидин практично не абсорбується через слизову оболонку та шкіру. Під час смоктання хлоргексидин поступово вивільняється з таблеток до слини та зв’язується зі слизовою оболонкою ротової порожнини та язика, після чого знову потрапляє до слини, де проявляється його антибактеріальна дія. Хлоргексидин можна проковтнути зі слиною, однак його абсорбція зі шлунково-кишкового тракту дуже низька. Хлоргексидин метаболізується у печінці незначною мірою та виводиться з жовчю через кишечник. Зазвичай 90 % вжитого хлоргексидину виводиться у незмінному стані з фекаліями.Концентрація хлоргексидину у рідинах організму вимірюється методом високоефективної рідинної хроматографії з чутливістю методу до 1 мг/л.Аскорбінова кислота добре абсорбується зі шлунково-кишкового тракту. Ступінь її зв’язування з білками плазми крові становить приблизно 25 %. Аскорбінова кислота метаболізується до дигідроаскорбінової та щавлевої кислот, виводиться головним чином із сечею.Фармакодинамика.Фарингтон – комбинированное лекарственное средство, состоящее из двух компонентов. Хлоргексидин проявляет антибактериальное действие путем неспецифического связывания с фосфолипидами клеточной мембраны бактерий, где хлоргексидин тормозит активность дегидрогеназы и АТФ-азы и нарушает проницаемость мембраны для калия, нуклеотидов и аминокислот.Хлоргексидин действует как бактериостатический препарат в низких концентрациях (менее 20 мг/л) и как бактерицидный препарат в высоких концентрациях. Его действие направлено главным образом против грамположительных микроорганизмов и Candida albicans и в меньшей степени – против грамотрицательных микроорганизмов. Хлоргексидин особенно эффективен против Streptococcus mutans, Streptococcus salvarius, Escherichia coli, Selenomonas, анаэробных бактерий и Candida albicans. Немного менее эффективен против Streptococcus sanquis, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella и Veillonella species. Аскорбиновая кислота уменьшает воспаление и отек слизистой оболочки во рту и носоглотке, усиливает иммунный ответ и действует как ко-фактор в синтезе коллагена и регенерации тканей.Фармакокинетика. Хлоргексидин практически не абсорбируется через слизистую оболочку и кожу. Во время рассасывания хлоргексидин постепенно высвобождается из таблеток в слюну и связывается со слизистой оболочкой ротовой полости и языка, после чего снова попадает в слюну, где проявляется его антибактериальное действие. Хлоргексидин можна проглатить со слюной, однако его абсорбция из желудочно-кишечного тракта очень низкая. Хлоргексидин в незначительной мере метаболизируется в печени и выводится с желчью через кишечник. Обычно 90 % принятого хлоргексидина выводится в неизмененном виде с фекалиями.Концентрация хлоргексидина в жидкостях организма измеряется методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с чувствительностью метода до 1 мг/л.Аскорбиновая кислота хорошо абсорбируется из желудочно-кишечного тракта. Степень ее связывания с белками плазмы крови составляет приблизительно 25 %. Аскорбиновая кислота метаболизируется до дигидроаскорбиновой и щавелевой кислот, выводится главным образом с мочой.Клинические характеристики.

Показання до застосування:

Місцеве лікування симптомів запалення слизової оболонки горла та гортані.Местное лечение симптомов воспаления слизистой оболочки горла и гортани.

Протипоказання:

Гіперчутливість до хлоргексидину або до будь-якого іншого компонента лікарського засобу.Гиперчувствительность к хлоргексидину или к любому другому компоненту лекарственного средства. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Нет сообщений о случаях взаимодействия с другими лекарственными средствами.

Особливості застосування:

Застосування лікарського засобу може тимчасово злегка змінювати смакові відчуття, але протягом 4 годин після прийому лікарського засобу сприйняття смаку повністю відновлюється. Приймати лікарський засіб рекомендується після їди.Фарінгтон не слід приймати більше 14 днів, у середньому застосовувати протягом 5-7 днів.У зв’язку з наявністю цукру у складі лікарського засобу слід обережно застосовувати для лікування хворих на цукровий діабет та зі схильністю до карієсу. Тривале застосування Фарінгтону може спричинити незначну тимчасову зміну забарвлення зубів та язика, але ці явища минають після відміни лікарського засобу або для їх усунення може знадобитися порада лікаря. Інколи пацієнти із захворюваннями шлунково-кишкового тракту та/або печінки можуть скаржитись на нудоту, блювання та відрижку. При появі цих симптомів лікарський засіб слід відмінити.Застосування у період вагітності або годування груддю. Досліджень з вивчення впливу хлоргексидину у період вагітності не проводилося. У дослідженнях на тваринах при застосуванні доз, що в багато разів перевищували дози, які могла б отримати людина при застосуванні хлоргексидину, ембріотоксичного ефекту виявлено не було. Однак вагітній слід порадитися з лікарем перед прийомом лікарського засобу. Проникнення хлоргексидину у грудне молоко не вивчали. Аскорбінова кислота екскретується у молоко. Жінка, яка годує груддю дитину, повинна порадитися з лікарем перед прийомом Фарінгтону.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Лікарський засіб цілком безпечний і не впливає на психофізичну здатність керувати автомобілем і складними механізмами.Применение лекарственного средства может временно слегка изменять вкусовые ощущения, но в течение 4 часов после приема лекарственного средства восприятие вкуса полностью восстанавливается. Принимать лекарственное средство рекомендуется после еды.Фарингтон не следует принимать более 14 дней, в среднем применять в течение 5-7 дней.В связи с наличием сахара в составе лекарственного средства следует осторожно применять его для лечения больных сахарным диабетом и пациентам со склонностью к кариесу.Длительное применение Фарингтона может вызвать незначительное временное изменение окрашивания зубов и языка, но эти явления проходят после отмены лекарственного средства либо для их устранения может понадобиться совет врача.Иногда пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и/или печени могут жаловаться на тошноту, рвоту и отрыжку. При появлении этих симптомов лекарственное средство следует отменить.Применение в период беременности или кормления грудью. Исследования по изучению влияния хлоргексидина в период беременности не проводилось. В исследованиях на животных при применении доз, которые во много раз превышали дозы, которые мог бы получить человек при применении хлоргексидина, эмбриотоксический эффект не был обнаружен. Однако беременной следует посоветоваться с врачом перед приемом лекарственного средства.Проникновение хлоргексидина в грудное молоко не изучали. Аскорбиновая кислота экскретируется в молоко. Женщина, кормящая грудью ребенка, должна посоветоваться с врачом перед приемом Фарингтона.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Лекарственное средство вполне безопасно и не влияет на психофизическую способность управлять автомобилем и сложными механизмами.

Спосіб застосування та дози:

Дорослим та дітям віком від 12 років: розсмоктувати по 1 таблетці 4 рази на добу (кожні 6 годин).Таблетку слід приймати після їди та після чищення зубів. Рекомендується не полоскати рота та не пити великого об’єму рідини протягом 2 годин після смоктання таблеток.Діти. Рекомендується застосовувати дітям віком від 12 років.Взрослым и детям с 12 лет: рассасывать по 1 таблетке 4 раза в сутки (каждые 6 часов). Таблетку следует принимать после еды и после чистки зубов.Рекомендуется не полоскать рот и не пить большого объема жидкости в течение 2 часов после рассасывания таблеток.Дети. Рекомендуется применять детям с 12 лет.

Передозування:

Лікарський засіб практично не абсорбується зі шлунково-кишкового тракту, тому передозування є дуже малоймовірним. У разі можливого передозування лікарського засобу необхідне клінічне обстеження та симптоматичне лікування.Лекарственное средство практически не абсорбируется из желудочно-кишечного тракта, поэтому передозировка очень маловероятна. В случае возможной передозировки лекарственного средства необходимо клиническое обследование и симптоматическое лечение.

Побічні дії:

Можливі алергічні реакції, включаючи закладеність носа, шкірний висип, лущення слизової оболонки рота, набряк привушних залоз. Зустрічаються зміна смаку, збільшення зубного нальоту, зміни забарвлення (коричневі плями) на зубах, пломбах і зубних протезах, подразнення або запалення слизової оболонки рота, подразнення слизової оболонки шлунка та діарея.Лікарський засіб містить барвник Понсо 4R (Е 124), який може спричинити алергічні реакції в осіб з підвищеною чутливістю.Возможны аллергические реакции, включая заложенность носа, кожную сыпь, шелушение слизистой оболочки рта, отек околоушных желез. Встречаются изменение вкуса, увеличение зубного налета, изменение окраски (коричневые пятна) на зубах, пломбах и зубных протезах, раздражение или воспаление слизистой оболочки рта, раздражение слизистой оболочки желудка и диарея.Лекарственное средство содержит краситель Понсо 4R (Е 124), который может вызвать аллергические реакции у лиц с повышенной чувствительностью.

Лікарська взаємодія:

Немає повідомлень про випадки взаємодії з іншими лікарськими засобами.

Термін придатності:

2 роки.2 года.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС. Зберігати у недоступному для дітей місці.Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС. Хранить в недоступном для детей месте.

Форма випуску / упаковка:

По 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці.По 10 таблеток в блистере; по 2 блистера в пачке.Категория отпуска. Без рецепта.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Редакція

Редактор Medpravda.ua
Автор: Стаднік Ганна
Фармацевт
загальна фармація
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, фармацевтичний факультет
Цей сайт використовує cookies. Ви можете змінити налаштування cookies в своєму браузері. Дізнатися більше.