Кальцію Фолінат інструкція по застосуванню

Кальцію Фолінат фото, инструкция
Зовнішній вигляд упаковки лікарського засобу може відрізнятися від зображення на сайті.
Дозування:
Кальцію Фолінат розчин д/ін., 10 мг/мл по 3 мл в амп. №5
Виробник:
Реєстрація:
№ UA/14340/01/01 від 16.04.2015. Наказ № 222 від 16.04.2015
Фарм. група:
Редакторска група
Перевірено
Stadnik-Anna
Ганна Стаднік Додано: 03.03.2020
Avatar photo
Юлія Жарікова Оновлено: 03.03.2020
Інструкція надана держ. реєстром мед. препаратів України

ОФІЦІЙНА ІНСТРУКЦІЯ

Склад:

діюча речовина: calcium folinate;1 мл розчину містить кислоти фолінової 10 мг (у вигляді кальцію фолінату);допоміжні речовини: натрію хлорид, натрію гідроксид, кислота хлористоводнева розведена, вода для ін’єкцій.действующее вещество: calcium folinate;1 мл раствора содержит кислоты фолиновой 10 мг (в виде кальция фолината);вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия гидроксид, кислота хлористоводородная разведенная, вода для инъекций.Лекарственная форма. Раствор для инъекций.Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный или светло-желтый раствор.Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые для устранения токсических эффектов противоопухолевой терапии.Код АТХ V03A F03.

Виробник:

Лекхім, ПрАТ, м. Харків

Фармакотерапевтична група:

Засоби, що застосовуються для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка. Кальцію фолінат є кальцієвою сіллю 5-формілтетрагідрофолієвої кислоти. Він є активним метаболітом фолієвої кислоти і важливим коферментом, необхідним для синтезу нуклеїнових кислот. Кальцію фолінат часто застосовується для профілактики токсичних ефектів або нейтралізації дії антагоністів фолієвої кислоти (зокрема метотрексату). Кальцію фолінат і антагоністи фолатів конкурують за один мембранний транспортер, завдяки чому стимулюється відтік антагоністів фолатів. Кальцію фолінат також захищає клітини від дії антагоністів фолієвої кислоти завдяки поповненню зниженого резерву фолатів в організмі. Він є джерелом відновленого тетрагідрофолату, завдяки чому може обходити блокаду антагоністів фолатів і служити джерелом різних коферментних форм фолієвої кислоти. Кальцію фолінат також часто застосовується як біохімічний модулятор для підвищення цитотоксичної активності 5-фторурацилу. 5-фторурацил інгібує тимідилатсинтазу (ключовий фермент, який бере участь у біосинтезі піримідину), а кальцію фолінат посилює інгібування тимідилатсинтази завдяки збільшенню внутрішньоклітинного запасу фолатів, унаслідок чого стабілізується комплекс 5-фторурацил-тимідилатсинтаза і підвищується цитотоксична активність.Фармакокінетика.АбсорбціяПри внутрішньом’язовому введенні водного розчину системна біодоступність кальцію фолінату порівнянна з біодоступністю при внутрішньовенному введенні, проте максимальна концентрація в плазмі крові (Cmax) при цьому нижча. МетаболізмКальцію фолінат є рацематом. Активним енантіомером є L-форма (L-формілтетрагідрофолат, L-5-формілтетрагідрофолат). Головним метаболітом фолінової кислоти є 5-метилтетрагідрофолієва кислота, трансформація відбувається переважно у печінці і слизовій оболонці шлунково-кишкового тракту. РозподілОб’єм розподілу кальцію фолінату невідомий. Максимальна концентрація вихідної сполуки (фолінової кислоти, D/L-формілтетрагідрофолієвої кислоти) в плазмі крові досягається через 10 хвилин після внутрішньовенного введення. Після введення дози 25 мг площа під фармакокінетичною кривою L-5-формілтетрагідрофолату і 5-метилтетрагідрофолату становить відповідно 28,4 ± 3,5 мг∙хв/л і 129 ± 11 мг∙хв/л. Неактивний D-ізомер присутній у вищій концентрації, ніж L-5-формілтетрагідрофолат.ЕлімінаціяПеріод напіввиведення становить 32-35 хвилин для активної L-форми і 352-485 хвилин для неактивної D-форми.Період напіввиведення активних метаболітів становить близько 6 годин (при внутрішньовенному і внутрішньом’язовому введенні). Екскреція80-90 % дози екскретується з сечею (у вигляді 10-формілтетрагідрофолату та інших неактивних метаболітів), 5-8 % дози екскретується з калом.Фармакодинамика. Кальция фолинат является кальциевой солью 5-формилтетрагидрофолиевой кислоты. Он является активным метаболитом фолиевой кислоты и важным коферментом, необходимым для синтеза нуклеиновых кислот.Кальция фолинат часто применяется для профилактики токсических эффектов или нейтрализации действия антагонистов фолиевой кислоты (в частности метотрексата). Кальция фолинат и антагонисты фолатов конкурируют за один мембранный транспортер, благодаря чему стимулируется отток антагонистов фолатов. Кальция фолинат также защищает клетки от действия антагонистов фолиевой кислоты благодаря пополнению пониженного резерва фолатов в организме. Он является источником восстановленного тетрагидрофолата, благодаря чему может обходить блокаду антагонистов фолатов и служить источником различных коферментных форм фолиевой кислоты.Кальция фолинат также часто применяется как биохимический модулятор для повышения цитотоксической активности 5-фторурацила. 5-фторурацил ингибирует тимидилатсинтазу (ключевой фермент, участвующий в биосинтезе пиримидина), а кальция фолинат усиливает ингибирование тимидилатсинтазы благодаря увеличению внутриклеточного запаса фолатов, вследствие чего стабилизируется комплекс 5-фторурацил-тимидилатсинтаза и повышается цитотоксическая активность.Фармакокинетика.АбсорбцияПри внутримышечном введении водного раствора системная биодоступность кальция фолината сопоставима с биодоступностью при внутривенном введении, однако максимальная концентрация в плазме крови (Cmax) при этом ниже.МетаболизмКальция фолинат является рацематом. Активным энантиомером является L-форма (L-формилтетрагидрофолат, L-5-формилтетрагидрофолат). Главным метаболитом фолиновой кислоты являются 5-метилтетрагидрофолиевая кислота, трансформация происходит преимущественно в печени и слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта.РаспределениеОбъем распределения кальция фолината неизвестен. Максимальная концентрация исходного соединения (фолиновой кислоты, D/L-формилтетрагидрофолиевой кислоты) в плазме крови достигается через 10 минут после внутривенного введения.После введения дозы 25 мг площадь под фармакокинетической кривой L-5-формилтетрагидрофолата и 5-метилтетрагидрофолата составляет соответственно 28,4 ± 3,5 мг∙мин/л и 129 ± 11 мг∙мин/л. Неактивный D-изомер присутствует в большей концентрации, чем L-5-формилтетрагидрофолат.ЭлиминацияПериод полувыведения составляет 32-35 минут для активной L-формы и 352-485 минут для неактивной D-формы.Период полувыведения активных метаболитов составляет около 6 часов (при внутривенном и внутримышечном введении).Экскреция80-90 % дозы выводится с мочой (в виде 10-формилтетрагидрофолата и других неактивных метаболитов), 5-8 % дозы выводится с калом.Клинические характеристики.

Показання до застосування:

Як захисний засіб для профілактики токсичної дії метотрексату при його застосуванні у середніх і високих дозах;як антидот при передозуванні та інтоксикації метотрексатом та іншими антагоністами фолієвої кислоти;у складі комбінованої цитотоксичної терапії з 5-фторурацилом (як біохімічний модулятор активності 5-фторурацилу);для лікування мегалобластної анемії, обумовленої дефіцитом фолієвої кислоти, а також профілактики і лікування дефіциту фолатів при неможливості перорального прийому фолієвої кислоти.Как защитное средство для профилактики токсического действия метотрексата при его применении в средних и высоких дозах;как антидот при передозировке и интоксикации метотрексатом и другими антагонистами фолиевой кислоты;в составе комбинированной цитотоксической терапии с 5-фторурацилом (как биохимический модулятор активности 5-фторурацила);для лечения мегалобластной анемии, обусловленной дефицитом фолиевой кислоты, а также профилактики и лечения дефицита фолатов при невозможности перорального приема фолиевой кислоты.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до кальцію фолінату або до інших компонентів препарату.Перніціозна анемія або інші види анемій, обумовлені дефіцитом вітаміну В12.Повышенная чувствительность к кальцию фолинату или другим компонентам препарата.Пернициозная анемия или другие виды анемий, обусловленные дефицитом витамина В12.

Належні заходи безпеки при застосуванні:

Кальцію фолінат можна вводити лише внутрішньовенно або внутрішньом’язово.Забороняється інтратекальне застосування препарату!Допускається лише одноразовий відбір препарату з флакона або ампули.Перед використанням необхідно візуально перевіряти зовнішній вигляд препарату. Він має бути прозорим, безбарвним або світло-жовтим. Якщо розчин каламутний або у ньому є видимі механічні включення, використовувати такий препарат не можна.Кальция фолинат можно вводить только внутривенно или внутримышечно. Запрещается интратекальное применение препарата!Допускается только одноразовый отбор препарата из флакона или ампулы.Перед использованием необходимо визуально проверять внешний вид препарата. Он должен быть прозрачным, бесцветным или светло-желтым. Если раствор мутный или в нем есть видимые механические включения, использовать такой препарат нельзя.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Кальция фолинат может снижать эффективность или полностью нейтрализовать действие антагонистов фолиевой кислоты (например, ко-тримоксазола, пириметамина).Кальция фолинат может снижать эффективность противоэпилептических препаратов (фенобарбитала, фенитоина, примидона, сукцинамидов), вследствие чего может увеличиваться частота эпилептических приступов (так как фолаты являются одним из кофакторов, которые интенсифицируют печеночный метаболизм, уровни ферментных индукторов антиконвульсантов в плазме крови могут снижаться).При комбинированном применении кальция фолината и 5-фторурацила усиливается как терапевтическое, так и токсическое действие 5-фторурацила.

Особливості застосування:

Лікування кальцію фолінатом у поєднанні з метотрексатом або 5-фторурацилом має здійснюватися під контролем досвідченого лікаря-онколога. Кальцію фолінат може маскувати симптоми перніціозної анемії та інших анемій, обумовлених дефіцитом вітаміну В12.Багато цитотоксичних препаратів, які є прямими або непрямими інгібіторами синтезу ДНК, спричиняють макроцитоз (зокрема гідроксикарбамід, цитарабін, меркаптопурин, тіогуанін). Такий макроцитоз не слід лікувати фоліновою кислотою. У хворих на епілепсію, які приймають фенобарбітал, фенітоїн, примідон і сукцинаміди, при терапії кальцію фолінатом може підвищуватися частота епілептичних нападів внаслідок зниження концентрації протиепілептичних препаратів у плазмі крові. Тому в таких випадках необхідний пильний клінічний нагляд, а також, при необхідності, моніторинг концентрації протиепілептичних препаратів у плазмі крові та корекція їх доз у період лікування кальцію фолінатом і після його відміни.Застосування кальцію фолінату у поєднанні з 5-фторурациломКальцію фолінат може посилювати токсичну дію 5-фторурацилу, особливо на літніх та ослаблених хворих. Найчастішими проявами токсичної дії є лейкопенія, запалення слизових оболонок, стоматит, діарея. Ці побічні ефекти можуть бути дозолімітувальними. При необхідності зниження доз унаслідок токсичних ефектів при комбінованому застосуванні 5-фторурацилу і кальцію фолінату дози 5-фторурацилу треба знижувати більше, ніж при монотерапії 5-фторурацилом.Лікування 5-фторурацилом у поєднанні з кальцію фолінатом не слід розпочинати або продовжувати до повного зникнення симптомів шлунково-кишкової токсичності, незалежно від їх тяжкості. Оскільки діарея може бути ознакою шлунково-кишкової токсичності (яка може призвести до швидкого клінічного погіршення стану пацієнта аж до летального наслідку), пацієнти з діареєю мають перебувати під пильним наглядом до повного зникнення відповідних симптомів. Особлива обережність необхідна при лікуванні ослаблених хворих і пацієнтів літнього віку.Рекомендується призначати нижчі початкові дози 5-фторурацилу літнім пацієнтам і тим, які раніше одержували променеву терапію.При комбінованій терапії 5-фторурацилом і кальцію фолінатом слід контролювати рівні кальцію і, при необхідності, призначати препарати кальцію.Застосування кальцію фолінату у поєднанні з метотрексатомРекомендації для запобігання токсичним ефектам при терапії метотрексатом наведені в інструкції для медичного застосування метотрексату.Кальцію фолінат не захищає від токсичних ефектів негематологічного характеру під час терапії метотрексатом (наприклад від нефротоксичної дії унаслідок випадіння осаду метотрексату та/або його метаболітів у ниркових канальцях). У пацієнтів із затримкою елімінації метотрексату на ранній фазі вища ймовірність розвитку оборотної ниркової недостатності та інших токсичних ефектів, пов’язаних із застосуванням метотрексату. Ниркова недостатність (яка розвинулася в процесі терапії метотрексатом або була наявна до початку лікування) асоціюється із затримкою екскреції метотрексату, тому в таких випадках може бути необхідним застосування кальцію фолінату в підвищених дозах або триваліший час.Слід уникати застосування надмірних доз кальцію фолінату, оскільки це може спричинити зниження протипухлинної активності метотрексату, особливо у випадку пухлин центральної нервової системи, в яких спостерігається кумуляція кальцію фолінату після кількох курсів лікування.При розвитку резистентності до метотрексату унаслідок погіршення мембранного транспорту також розвивається резистентність до кальцію фолінату, оскільки обидві речовини переносяться однією і тією ж транспортною системою.При передозуванні антагоністів фолієвої кислоти (наприклад метотрексату) необхідно якнайшвидше розпочинати введення кальцію фолінату. Зі збільшенням інтервалу часу між введенням метотрексату і кальцію фолінату ефективність останнього як антидоту знижується.При виявленні відхилень лабораторних показників або клінічних симптомів токсичної дії необхідно завжди перевіряти, чи не приймає пацієнт інші лікарські препарати, що взаємодіють з метотрексатом (наприклад впливають на елімінацію метотрексату або його зв’язування з білками плазми крові).Застосування у період вагітності або годування груддю.Немає свідчень того, що кальцію фолінат може чинити шкідливий вплив у разі застосування в період вагітності, однак адекватні дані щодо застосування кальцію фолінату для лікування вагітних жінок відсутні.Якщо метотрексат або інші антагоністи фолієвої кислоти призначаються у період вагітності або годування груддю (що можливо лише коли очікувана користь від терапії для матері явно переважує потенційний ризик для плода), немає обмежень на застосування кальцію фолінату для профілактики побічних ефектів або нейтралізації токсичної дії метотрексату.Застосування 5-фторурацилу в період вагітності та годування груддю протипоказане. Це ж стосується і комбінованої терапії 5-фторурацилом у поєднанні з кальцію фолінатом.Детальніша інформація з цього приводу наведена в інструкції для медичного застосування метотрексату, інших антагоністів фолієвої кислоти і 5-фторурацилу.Невідомо, чи екскретується кальцію фолінат у грудне молоко. При необхідності кальцію фолінат можна застосовувати у період годування груддю відповідно до терапевтичних показань.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.Немає відомостей про вплив.Лечение кальция фолинатом в сочетании с метотрексатом или 5-фторурацилом должно осуществляться под контролем опытного врача-онколога.Кальция фолинат может маскировать симптомы пернициозной анемии и других анемий, обусловленных дефицитом витамина В12.Многие цитотоксические препараты, которые являются прямыми или косвенными ингибиторами синтеза ДНК, вызывают макроцитоз (в частности гидроксикарбамид, цитарабин, меркаптопурин, тиогуанин). Такой макроцитоз не следует лечить фолиновой кислотой.У больных эпилепсией, принимающих фенобарбитал, фенитоин, примидон и сукцинамиды, при терапии кальция фолинатом может повышаться частота эпилептических приступов вследствие снижения концентрации противоэпилептических препаратов в плазме крови. Поэтому в таких случаях необходимо тщательное клиническое наблюдение, а также, при необходимости, мониторинг концентрации противоэпилептических препаратов в плазме крови и коррекция их доз в период лечения кальция фолинатом и после его отмены.Применение кальция фолината в сочетании с 5-фторурациломКальция фолинат может усиливать токсическое действие 5-фторурацила, особенно на пожилых и ослабленных больных. Наиболее частыми проявлениями токсического действия является лейкопения, воспаление слизистых оболочек, стоматит, диарея. Эти побочные эффекты могут быть дозолимитирующим. При необходимости снижения доз вследствие токсических эффектов при комбинированном применении 5-фторурацила и кальция фолината дозы 5-фторурацила надо снижать больше, чем при монотерапии 5-фторурацилом.Лечение 5-фторурацилом в сочетании с кальция фолинатом не следует начинать или продолжать до полного исчезновения симптомов желудочно-кишечной токсичности, независимо от их тяжести. Поскольку диарея может быть признаком желудочно-кишечной токсичности (которая может привести к быстрому клиническому ухудшению состояния пациента до летального исхода), пациенты с диареей должны находиться под тщательным наблюдением до полного исчезновения соответствующих симптомов. Особая осторожность необходима при лечении ослабленных больных и лиц пожилого возраста.Рекомендуется назначать более низкие начальные дозы 5-фторурацила пожилым пациентам и тем, которые ранее получали лучевую терапию.При комбинированной терапии 5-фторурацилом и кальция фолинатом следует контролировать уровень кальция и, при необходимости, назначать препараты кальция.Применение кальция фолината в сочетании с метотрексатомРекомендации по предотвращению токсических эффектов при терапии метотрексатом приведены в инструкции по применению метотрексата.Кальция фолинат не защищает от токсических эффектов негематологического характера во время терапии метотрексатом (например от нефротоксического действия вследствие выпадения осадка метотрексата и/или его метаболитов в почечных канальцах). У пациентов с задержкой элиминации метотрексата на ранней фазе выше вероятность развития оборотной почечной недостаточности и других токсических эффектов, связанных с применением метотрексата. Почечная недостаточность (развившаяся в процессе терапии метотрексатом или имеющаяся до начала лечения) ассоциируется с задержкой экскреции метотрексата, поэтому в таких случаях может быть необходимым применение кальция фолината в повышенных дозах или более длительное время.Следует избегать применения чрезмерных доз кальция фолината, поскольку это может привести к снижению противоопухолевой активности метотрексата, особенно в случае опухолей центральной нервной системы, в которых наблюдается кумуляция кальция фолината после нескольких курсов лечения.При развитии резистентности к метотрексату вследствие ухудшения мембранного транспорта также развивается резистентность к кальцию фолинату, поскольку оба вещества переносятся одной и той же системой.При передозировке антагонистов фолиевой кислоты (например метотрексата) необходимо как можно быстрее начинать введение кальция фолината. С увеличением интервала времени между введением метотрексата и кальция фолината эффективность последнего в качестве антидота снижается.При выявлении отклонений лабораторных показателей или клинических симптомов токсического действия необходимо всегда проверять, не принимает ли пациент другие лекарственные препараты, которые взаимодействуют с метотрексатом (например влияют на элиминацию метотрексата или его связывание с белками плазмы крови).Применение в период беременности или кормления грудью.Нет свидетельств того, что кальция фолинат может оказывать вредное воздействие в случае применения в период беременности, однако адекватные данные по применению кальция фолината для лечения беременных женщин отсутствуют.Если метотрексат или другие антагонисты фолиевой кислоты назначаются в период беременности и кормления грудью (что возможно только когда ожидаемая польза терапии для матери явно перевешивает потенциальный риск для плода), нет ограничений на применение кальция фолината для профилактики побочных эффектов или нейтрализации токсического действия метотрексата.Применение 5-фторурацила в период беременности и кормления грудью противопоказано. Это же касается и комбинированной терапии 5-фторурацилом в сочетании с кальция фолинатом.Подробная информация по этому поводу приведена в инструкции по медицинскому применению метотрексата, других антагонистов фолиевой кислоты и 5-фторурацила.Неизвестно, экскретируется ли кальция фолинат в грудное молоко. При необходимости кальция фолинат может применяться в период кормления грудью согласно терапевтическим показаниям.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.Нет сведений о влиянии.

Спосіб застосування та дози:

Кальцію фолінат можна вводити лише внутрішньовенно або внутрішньом’язово. Не допускається інтратекальне застосування препарату!Усі зазначені далі дози наведені у розрахунку на фолінову кислоту.Швидкість внутрішньовенного введення не має перевищувати 160 мг/хв, зважаючи на вміст кальцію у препараті. Розчини для інфузій готують шляхом розведення препарату 0,9 % розчином натрію хлориду або 5 % розчином глюкози.Кальціумфолінатний захист при терапії метотрексатомОскільки дози і схеми застосування кальцію фолінату залежать від доз і схем терапії середніми та високими дозами метотрексату, за відповідною інформацією доцільно звертатися до протоколу лікування метотрексатом.Кальцію фолінат слід вводити парентерально пацієнтам із синдромом мальабсорбції або іншими шлунково-кишковими захворюваннями, коли не гарантована кишкова абсорбція препарату. Дози понад 25-50 мг необхідно вводити лише парентерально, враховуючи ефект насичення при абсорбції кальцію фолінату у шлунково-кишковому тракті.Кальціумфолінатний захист є необхідним у разі застосування метотрексату в дозах понад 500 мг/м2 поверхні тіла і доцільним – при дозах метотрексату 100-500 мг/м2 поверхні тіла.Нижче наведено рекомендації щодо застосування кальцію фолінату дорослими, пацієнтами літнього віку та дітям.Дози і тривалість терапії кальцію фолінатом визначаються в першу чергу з урахуванням доз і схеми лікування метотрексатом, наявності симптомів токсичної дії, а також індивідуальних показників екскреції метотрексату. Зазвичай кальцію фолінат вводять у дозі 15 мг (6-12 мг/м2 поверхні тіла) через 12-24 години (не пізніше ніж через 24 години) після початку інфузії метотрексату. Потім такі ж дози кальцію фолінату вводять кожні 6 годин протягом 72 годин. Після кількох парентеральних введень можна перейти до перорального прийому препарату у вигляді капсул.Через 48 годин після початку інфузії метотрексату вимірюють залишкову концентрацію метотрексату в крові. Якщо вона менша за 0,5 мкмоль/л, терапію кальцію фолінатом можна припинити. Якщо ж концентрація метотрексату перевищує 0,5 мкмоль/л, захисну терапію необхідно продовжити та інтенсифікувати. Кальцію фолінат вводять у зазначених нижче дозах кожні 6 годин ще протягом 48 годин або до досягнення концентрації метотрексату < 0,05 мкмоль/л:при концентрації метотрексату ≥ 0,5 мкмоль/л – у дозі 15 мг/м2 поверхні тіла;при концентрації метотрексату ≥ 1,0 мкмоль/л – у дозі 100 мг/м2 поверхні тіла;при концентрації метотрексату ≥ 2,0 мкмоль/л – у дозі 200 мг/м2 поверхні тіла.На додаток до терапії кальцію фолінатом необхідно вживати заходи для прискорення екскреції метотрексату (підтримання високого діурезу, залуження сечі), а також щодня визначати рівень креатиніну у сироватці крові для контролю функції нирок.Комбінована терапія у поєднанні з 5-фторурациломЗастосовують різні схеми терапії 5-фторурацилом у поєднанні з кальцію фолінатом, проте перевага якоїсь із них дотепер не доведена. Нижче описані деякі схеми лікування дорослих і літніх пацієнтів з поширеним або метастатичним колоректальним раком. Дані про застосування цих комбінацій для лікування дітей відсутні.Схема з повторенням курсів кожні два тижні: у перший і другий дні курсу вводять кальцію фолінат у дозі 200 мг/м2 поверхні тіла шляхом двогодинної внутрішньовенної інфузії, а потім – 5-фторурацил у дозі 400 мг/м2 поверхні тіла шляхом внутрішньовенної болюсної ін’єкції і 5-фторурацил у дозі 600 мг/м2 поверхні тіла шляхом 22-годинної внутрішньовенної інфузії.Схема з повторенням курсів щотижня: кальцію фолінат вводять у дозі 20 мг/м2 поверхні тіла шляхом внутрішньовенної болюсної ін’єкції або у дозі 200-500 мг/м2 поверхні тіла шляхом двогодинної внутрішньовенної інфузії; 5-фторурацил у дозі 500 мг/м2 поверхні тіла вводять шляхом внутрішньовенної болюсної ін’єкції в середині або у кінці інфузії кальцію фолінату.Схема з повторенням курсів щомісяця: у перші 5 днів курсу щодня вводять кальцію фолінат у дозі 20 мг/м2 поверхні тіла шляхом внутрішньовенної болюсної ін’єкції або у дозі 200-500 мг/м2 поверхні тіла шляхом двогодинної внутрішньовенної інфузії, а потім одразу ж вводять 5-фторурацил у дозі 425 або 370 мг/м2 поверхні тіла шляхом внутрішньовенної болюсної ін’єкції.При комбінованій терапії 5-фторурацилом і кальцію фолінатом може виникати необхідність у корекції доз 5-фторурацилу та інтервалів між його введенням, залежно від стану пацієнта, клінічної реакції на терапію і дозолімітувальних токсичних ефектів. Відповідні рекомендації наведені в інструкції для медичного застосування 5-фторурацилу. Зниження доз кальцію фолінату не потрібне.Необхідну кількість курсів терапії визначає лікар.Застосування кальцію фолінату як антидоту антагоністів фолієвої кислоти триметрексату, триметоприму і піриметамінуПрофілактика токсичних ефектів триметрексату: кальцію фолінат вводять щодня під час лікування триметрексатом і ще протягом 72 годин після введення останньої дози триметрексату. Кальцію фолінат можна вводити внутрішньовенно протягом 5-10 хвилин у дозі 20 мг/м2 поверхні тіла кожні 6 годин (добова доза 80 мг/м2 поверхні тіла) або приймати перорально по 20 мг/м2 поверхні тіла 4 рази на добу через рівні проміжки часу. Добову дозу кальцію фолінату коригують залежно від симптомів гематологічної токсичності триметрексату.Лікування передозування триметрексату: у разі передозування (яке можливе при дозах триметрексату понад 90 мг/м2 поверхні тіла без супутнього застосування кальцію фолінату) терапію триметрексатом припиняють і вводять внутрішньовенно кальцію фолінат у дозі 40 мг/м2 поверхні тіла кожні 6 годин протягом трьох діб.Профілактика токсичних ефектів триметоприму: після припинення терапії триметопримом вводять кальцію фолінат у дозі 3-10 мг/добу до нормалізації гематологічних показників.Профілактика токсичних ефектів піриметаміну: при терапії високими дозами піриметаміну або тривалому лікуванні низькими дозами призначають супутню терапію кальцію фолінатом у дозах від 5 до 50 мг/добу, залежно від кількості формених елементів у периферичній крові.Ін’єкційну форму кальцію фолінату застосовують для лікування мегалобластної анемії, обумовленої дефіцитом фолієвої кислоти, а також для профілактики і лікування дефіциту фолатів, коли не можливий або не ефективний пероральний прийом фолієвої кислоти (наприклад, при парентеральному харчуванні або при наявності тяжкого синдрому мальабсорбції).Діти. Кальцію фолінат застосовують дітям як захисний засіб для профілактики токсичної дії метотрексату, а також як антидот при передозуванні та інтоксикації метотрексатом та іншими антагоністами фолієвої кислоти.Кальция фолинат можно вводить только внутривенно или внутримышечно.Не допускается интратекальное применение препарата!Все указанные ниже дозы приведены в расчете на фолиновую кислоту.Скорость внутривенного введения не должна превышать 160 мг/мин, учитывая содержание кальция в препарате.Растворы для инфузий готовят путем разведения препарата 0,9 % раствором натрия хлорида или 5 % раствором глюкозы.Кальциумфолинатная защита при терапии метотрексатомПоскольку дозы и схемы применения кальция фолината зависят от доз и схем терапии средними и высокими дозами метотрексата, за соответствующей информацией целесообразно обращаться к протоколу лечения метотрексатом.Кальция фолинат следует вводить парентерально пациентам с синдромом мальабсорбции или другими желудочно-кишечными заболеваниями, когда не гарантирована кишечная абсорбция препарата. Дозы более 25-50 мг необходимо вводить только парентерально, учитывая эффект насыщения при абсорбции кальция фолинатом в желудочно-кишечном тракте.Кальциумфолинатная защита является необходимой при применении метотрексата в дозах более 500 мг/м2 поверхности тела и целесообразным – при дозах метотрексата 100-500 мг/м2 поверхности тела.Ниже приведены рекомендации по применению кальция фолината взрослым, пациентам пожилого возраста и детям.Дозы и продолжительность терапии кальция фолинатом определяются в первую очередь с учетом доз и схемы лечения метотрексатом, наличия симптомов токсического действия, а также индивидуальных показателей экскреции метотрексата. Обычно кальция фолинат вводят в дозе 15 мг (6-12 мг/м2 поверхности тела) через 12-24 часа (не позднее чем через 24 часа) после начала инфузии метотрексата. Затем такие же дозы кальция фолината вводят каждые 6 часов в течение 72 часов. После нескольких парентеральных введений можно перейти на пероральный прием препарата в виде капсул.Через 48 часов после начала инфузии метотрексата измеряют остаточную концентрацию метотрексата в крови. Если она меньше 0,5 мкмоль/л, терапию кальция фолинатом можно прекратить. Если же концентрация метотрексата превышает 0,5 мкмоль/л, защитную терапию необходимо продолжить и интенсифицировать. Кальция фолинат вводят в следующих дозах каждые 6 часов еще в течение 48 часов или до достижения концентрации метотрексата < 0,05 мкмоль/л:при концентрации метотрексата ≥ 0,5 мкмоль/л – в дозе 15 мг/м2 поверхности тела;при концентрации метотрексата ≥ 1,0 мкмоль/л – в дозе 100 мг/м2 поверхности тела;при концентрации метотрексата ≥ 2,0 мкмоль/л – в дозе 200 мг/м2 поверхности тела.В дополнение к терапии кальция фолинатом необходимо принимать меры для ускорения экскреции метотрексата (поддержание высокого диуреза, ощелачивание мочи), а также ежедневно определять уровень креатинина в сыворотке крови для контроля функции почек.Комбинированная терапия в сочетании с 5-фторурациломПрименяют различные схемы терапии 5-фторурацилом в сочетании с кальция фолинатом, однако преимущество какой-либо из них не доказано. Ниже описаны некоторые схемы лечения взрослых и пожилых пациентов с распространенным или метастатическим колоректальным раком. Данные о применении этих комбинаций для лечения детей отсутствуют.Схема с повторением курсов каждые две недели: в первый и второй дни курса вводят кальция фолинат в дозе 200 мг/м2 поверхности тела путем двухчасовой инфузии, а затем – 5-фторурацил в дозе 400 мг/м2 поверхности тела путем внутривенной болюсной инъекции и 5-фторурацил в дозе 600 мг/м2 поверхности тела путем 22-часовой инфузии.Схема с повторением курсов еженедельно: кальция фолинат вводят в дозе 20 мг/м2 поверхности тела путем внутривенной болюсной инъекции или в дозе 200-500 мг/м2 поверхности тела путем двухчасовой инфузии; 5-фторурацил в дозе 500 мг/м2 поверхности тела вводят путем внутривенной болюсной инъекции в середине или в конце инфузии кальция фолината.Схема с повторением курсов ежемесячно: в первые 5 дней курса ежедневно вводят кальция фолинат в дозе 20 мг/м2 поверхности тела путем внутривенной болюсной инъекции или в дозе 200-500 мг/м2 поверхности тела путем двухчасовой инфузии, а затем сразу же вводят 5-фторурацил в дозе 425 или 370 мг/м2 поверхности тела путем внутривенной болюсной инъекции.При комбинированной терапии 5-фторурацилом и кальция фолинатом может возникать необходимость в коррекции доз 5-фторурацила и интервалов между его введениями, в зависимости от состояния пациента, клинической реакции на терапию и дозолимитирующих токсических эффектов. Соответствующие рекомендации приведены в инструкции по применению 5-фторурацила. Снижение доз кальция фолината не требуется.Необходимое количество курсов терапии определяет врач.Применение кальция фолината в качестве антидота антагонистов фолиевой кислоты триметрексата, триметоприма и пириметаминаПрофилактика токсических эффектов триметрексата: кальция фолинат вводят ежедневно во время лечения триметрексатом и еще в течение 72 часов после введения последней дозы триметрексата. Кальция фолинат можно вводить внутривенно в течение 5-10 минут в дозе 20 мг/м2 поверхности тела каждые 6 часов (суточная доза 80 мг/м2 поверхности тела) или принимать внутрь по 20 мг/м2 поверхности тела 4 раза в сутки через равные промежутки времени. Суточную дозу кальция фолината корректируют в зависимости от симптомов гематологической токсичности триметрексата.Лечение передозировки триметрексата: в случае передозировки (которое возможно при дозах триметрексата более 90 мг/м2 поверхности тела без сопутствующего применения кальция фолината) терапию триметрексатом прекращают и вводят внутривенно кальция фолинат в дозе 40 мг/м2 поверхности тела каждые 6 часов в течение трех суток.Профилактика токсических эффектов триметоприма: после прекращения терапии триметопримом вводят кальция фолинат в дозе 3-10 мг/сут. до нормализации гематологических показателей.Профилактика токсических эффектов пириметамина: при терапии высокими дозами пириметамина или длительном лечении низкими дозами назначают сопутствующую терапию кальция фолинатом в дозах от 5 до 50 мг/сут., в зависимости от количества форменных элементов в периферической крови.Инъекционную форму кальция фолината применяют для лечения мегалобластной анемии, обусловленной дефицитом фолиевой кислоты, а также для профилактики и лечения дефицита фолатов, когда невозможен или неэффективен пероральный прием фолиевой кислоты (например, при парентеральном питании или при наличии тяжелого синдрома мальабсорбции).Дети.Кальция фолинат применяют детям как защитное средство для профилактики токсического действия метотрексата, а также как антидот при передозировке и интоксикации метотрексатом и другими антагонистами фолиевой кислоты.

Передозування:

При застосуванні кальцію фолінату у дозах, значно вищих за рекомендовані, негативних наслідків не відзначалось. Проте кальцію фолінат у надмірних дозах може нейтралізувати хіміотерапевтичну дію антагоністів фолієвої кислоти.При передозуванні 5-фторурацилу у поєднанні з кальцію фолінатом необхідно вживати заходи, рекомендовані при передозуванні 5-фторурацилу.При применении кальция фолината в дозах, значительно превышающих рекомендованные, каких-либо негативных последствий не отмечали. Однако кальция фолинат в чрезмерных дозах может нейтрализовать химиотерапевтическое действие антагонистов фолиевой кислоты.При передозировке 5-фторурацила в сочетании с кальция фолинатом необходимо принимать меры, рекомендованные при передозировке 5-фторурацила.

Побічні дії:

За частотою побічні реакції розподілені на такі категорії: дуже поширені (≥ 1/10), поширені (≥ 1/100 – < 1/10), непоширені (≥ 1/1000 – < 1/100), рідко поширені (≥ 1/10000 – < 1/1000), поодинокі (< 1/10000).Побічні ефекти при застосуванні за усіма показаннямиЗ боку нервової системиРідко поширені: збільшення частоти епілептичних нападів.З боку травного трактуРідко поширені: шлунково-кишкові розлади при застосуванні кальцію фолінату у високих дозах.Ефекти загального характеру і місцеві реакціїНепоширені: пропасниця.З боку імунної системиПоодинокі: алергічні реакції, зокрема кропив’янка, анафілактоїдні реакції. З боку психікиПоодинокі: безсоння, ажитація і депресія при застосуванні кальцію фолінату у високих дозах.Побічні ефекти при комбінованій терапії з 5-фторурациломЗагалом профіль безпеки залежить від схеми лікування 5-фторурацилом, оскільки при такому комбінованому застосуванні посилюється токсичність 5-фторурацилу. Побічні ефекти при схемі лікування з щомісячним введенням препаратівЗ боку травного трактуДуже поширені: нудота і блювання.Ефекти загального характеру і місцеві реакціїДуже поширені: запалення слизових оболонок (тяжкі).Кальцію фолінат не посилює інші токсичні ефекти 5-фторурацилу (зокрема нейротоксичність).Побічні ефекти при схемі лікування із щотижневим введенням препаратівЗ боку травного трактуДуже поширені: тяжка діарея і дегідратація, що вимагають госпіталізації пацієнта, у поодиноких випадках навіть з летальним наслідком.По частоте побочные реакции распределены на следующие категории: очень распространенные (≥ 1/10), распространенные (≥ 1/100 – < 1/10), нераспространенные (≥ 1/1000 – < 1/100), редко распространенные (≥ 1/10000 – < 1/1000), единичные (< 1/10000).Побочные эффекты при применении по всем показаниямСо стороны нервной системыРедко распространённые: увеличение частоты эпилептических припадков.Со стороны пищеварительного трактаРедко распространённые: желудочно-кишечные расстройства при применении кальция фолината в высоких дозах.Эффекты общего характера и местные реакцииРедко распространённые: лихорадка.Со стороны иммунной системыЕдиничные: аллергические реакции, в том числе крапивница, анафилактоидные реакции.Со стороны психикиЕдиничные: бессонница, ажитация и депрессия при применении кальция фолината в высоких дозах.Побочные эффекты при комбинированной терапии с 5-фторурациломВ целом профиль безопасности зависит от схемы лечения 5-фторурацилом, поскольку при таком комбинированном применении усиливается токсичность 5-фторурацила.Побочные эффекты при схеме лечения с ежемесячным введением препаратовСо стороны пищеварительного трактаОчень распространенные: тошнота и рвота.Эффекты общего характера и местные реакцииОчень распространенные: воспаление слизистых оболочек (тяжелые).Кальция фолинат не усиливает другие токсические эффекты 5-фторурацила (в частности нейротоксичность).Побочные эффекты при схеме лечения с еженедельным введением препаратовСо стороны пищеварительного трактаОчень распространенные: тяжелая диарея и дегидратация, требующие госпитализации пациента, в единичных случаях даже с летальным исходом.

Лікарська взаємодія:

Кальцію фолінат може знижувати ефективність або повністю нейтралізувати дію антагоністів фолієвої кислоти (наприклад, ко-тримоксазолу, піриметаміну).Кальцію фолінат може знижувати ефективність протиепілептичних препаратів (фенобарбіталу, фенітоїну, примідону, сукцинамідів), унаслідок чого може збільшуватися частота епілептичних нападів (оскільки фолати є одним з кофакторів, що інтенсифікують печінковий метаболізм, рівні ферментних індукторів антиконвульсантів у плазмі крові можуть знижуватися).При комбінованому застосуванні кальцію фолінату і 5-фторурацилу посилюється як терапевтична, так і токсична дія 5-фторурацилу.

Термін придатності:

Лікарський препарат в оригінальній упаковці – 2 роки.Розчини для інфузій, приготовані шляхом розведення препарату 0,9 % розчином натрію хлориду або 5 % розчином глюкози, є фізично і хімічно стабільними щонайменше протягом 24 годин у разі зберігання при температурі не вище 25 °C.З мікробіологічної точки зору розчин для інфузій необхідно вводити одразу ж після приготування. Якщо розчин не використали негайно, за тривалістю і умовами його зберігання має слідкувати медичний персонал. Зазвичай час зберігання не має перевищувати 24 години при температурі 2-8 °C, якщо тільки розчин не готували у контрольованих і атестованих асептичних умовах.Лекарственный препарат в оригинальной упаковке – 2 года.Растворы для инфузий, приготовленные путем разведения препарата 0,9 % раствором натрия хлорида или 5 % раствором глюкозы, физически и химически стабильны в течение не менее 24 часов в случае хранения при температуре не выше 25 °C.С микробиологической точки зрения раствор для инфузий необходимо вводить сразу же после приготовления. Если раствор не использовали немедленно, за длительностью и условиями его хранения должен следить медицинский персонал. Обычно время хранения не должно превышать 24 ч при температуре 2-8 °C, если только раствор не готовили в контролируемых и аттестованных асептических условиях.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі від 2 °С до 8 °С.Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре от 2 °С до 8 °С.Несовместимость. Была обнаружена несовместимость (выпадение осадка) при смешивании растворов кальция фолината с растворами дроперидола, фоскарнета и метотрексата.Кальция фолинат не следует смешивать с другими лекарственными средствами.

Форма випуску / упаковка:

Ампули жовтого кольору по 3 мл або по 5 мл, по 5 або 100 ампул у пачці, або по 5 ампул в блістері, по 1 блістеру у пачці.Ампулы желтого цвета по 3 мл или по 5 мл, по 5 или 100 ампул в пачке, или по 5 ампул в блистере, по 1 блистеру в пачке.Категория отпуска. По рецепту.Производитель/Заявитель. Частное акционерное общество Лекхим-Харьков.Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности/местонахождение заявителя и/или представителя заявителя.Украина, 61115, Харьковская обл., город Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.

Категорія відпуску:

Без рецепту.

Додатково:

Несумісність

Була виявлена несумісність (випадіння осаду) при змішуванні розчинів кальцію фолінату з розчинами дроперидолу, фоскарнету і метотрексату.Кальцію фолінат не слід змішувати з іншими лікарськими засобами.

Виробник/Заявник

Приватне акціонерне товариство Лекхім-Харків.Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнаходження заявника та/або представника заявника.Україна, 61115, Харківська обл., місто Харків, вулиця Северина Потоцького, будинок 36.ИНСТРУКЦИЯпо медицинскому применению лекарственного средстваКАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ(CALCIUM FOLINATE)

Медичне застереження
Дата додавання: 03.03.2020
Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

ДОДАТКОВІ ДАНІ

МНН:
Фарм. група:
Код АТХ V03AF03:

Тип данихВідомості з реєстру
Торгівельне найменування:Кальцію Фолінат
Виробник:Лекхім, ПрАТ, м. Харків
Форма випуску:

Ампули жовтого кольору по 3 мл або по 5 мл, по 5 або 100 ампул у пачці, або по 5 ампул в блістері, по 1 блістеру у пачці.Ампулы желтого цвета по 3 мл или по 5 мл, по 5 или 100 ампул в пачке, или по 5 ампул в блистере, по 1 блистеру в пачке.Категория отпуска. По рецепту.Производитель/Заявитель. Частное акционерное общество Лекхим-Харьков.Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности/местонахождение заявителя и/или представителя заявителя.Украина, 61115, Харьковская обл., город Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.

Реєстраційне посвідчення:№ UA/14340/01/01 від 16.04.2015. Наказ № 222 від 16.04.2015
Міжнародне непатентоване найменування:Calcium folinate
Умови відпуску:Без рецепту.
Склад:

діюча речовина: calcium folinate;1 мл розчину містить кислоти фолінової 10 мг (у вигляді кальцію фолінату);допоміжні речовини: натрію хлорид, натрію гідроксид, кислота хлористоводнева розведена, вода для ін’єкцій.действующее вещество: calcium folinate;1 мл раствора содержит кислоты фолиновой 10 мг (в виде кальция фолината);вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия гидроксид, кислота хлористоводородная разведенная, вода для инъекций.Лекарственная форма. Раствор для инъекций.Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный или светло-желтый раствор.Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые для устранения токсических эффектов противоопухолевой терапии.Код АТХ V03A F03.

Фармакотерапевтична група:Засоби, що застосовуються для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії.
Код АТС:V03AF03 - Кальцію фолінат
Реклама
Ущелина хребта діагностується у кожного десятого
Тиждень Spina Bifida у Великобританії був присвяче...
Знайдено ферменти для отримання універсальної групи крові
Простий метод переливання крові з однієї групи в і...
Реклама
Лікування бронхіту без антибіотиків
Як вилікувати бронхіт без антибіотиківПоширені пит...
Антибіотики при бронхіті
Антибіотик при бронхіті — дієвий спосіб активної д...
Реклама
Бронхіальна астма подвоює ризик розвитку інфаркту та інсульту: вчені
Бронхіальна астма — це хронічне запальне захворюва...
Зубні пасти можуть викликати стоматит та карієс
Зубні пасти містять інгредієнти, які допомагають б...
Реклама