Солізим інструкція по застосуванню

Солізим фото, инструкция
Зовнішній вигляд упаковки лікарського засобу може відрізнятися від зображення на сайті.
Дозування:
Солізим таблетки, в/о, киш./розч. по 20000 ло №20 (10х2)
Виробник:
Реєстрація:
№ UA/5184/01/01 від 19.10.2016. Наказ № 1091 від 19.10.2016
Фарм. група:
Редакторска група
Перевірено
Avatar photo
Юлія Жарікова Додано: 03.03.2020
Avatar photo
Юлія Жарікова Оновлено: 03.03.2020
Інструкція надана держ. реєстром мед. препаратів України

ОФІЦІЙНА ІНСТРУКЦІЯ

Склад:

діюча речовина: ліпаза мікробного походження;1 таблетка містить ліпази мікробного походження в кількості, що відповідає ферментативній активності 20000 ЛО;допоміжні речовини: цукор; лактоза, моногідрат; повідон; кислота стеаринова; метилцелюлоза; акрил-із жовтий 93O38159 (суміш речовин: метакрилатний сополімер тип С, тальк, титану діоксид (Е 171), триетилцитрат, кремнію діоксид колоїдний безводний, натрію гідрокарбонат, натрію лаурилсульфат, хіноліновий жовтий (Е 104), заліза оксид жовтий (Е 172), понсо 4R (Е 124)).действующее вещество: липаза микробного происхождения;1 таблетка содержит липазы микробного происхождения в количестве, которое соответствует ферментативной активности 20000 ЛЕ;вспомогательные вещества: сахар; лактоза, моногидрат; повидон; кислота стеариновая; метилцеллюлоза; акрил-из желтый 93O38159 (смесь веществ: метакрилатный сополимер тип С, тальк, титана диоксид (Е 171), триэтилцитрат, кремния диоксид коллоидный безводный, натрия гидрокарбонат, натрия лаурилсульфат, хинолиновый желтый (Е 104), железа оксид желтый (Е 172), понсо 4R (Е 124)).Лекарственная форма. Таблетки, покрытые оболочкой, кишечнорастворимые.Основные физико-химические свойства: таблетки, круглой формы, покрытые оболочкой, с гладкой, двояковыпуклой поверхностью, от светло-желтого до темно-желтого цвета. Фармакотерапевтическая группа. Средства, которые влияют на пищеварительную систему и метаболизм. Препараты ферментов. Код АТХ А09А А.

Виробник:

Вітаміни, ПАТ

Фармакотерапевтична група:

Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм. Препарати ферментів.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка.Ферментний препарат мікробного походження. Поповнює дефіцит панкреатичної ліпази.Ліпаза, що входить до складу препарату, гідролізує рослинні та тваринні жири (до гліцерину та жирних кислот), сприяючи більш повному всмоктуванню харчових речовин у тонкому кишечнику. Фермент повністю зберігає активність при рН середовища 7,0-8,0 та температурі 30-40 °С, стійкий до протеази та інгібіторів ферментів підшлункової залози, не вимагає її активації жовчними кислотами, володіє широкою субстратною специфічністю. Розчинення оболонки та вивільнення ферменту починається у дванадцятипалій кишці. Фермент діє у порожнині кишечнику, беручи участь у процесі порожнинного травлення (гідроліз жирів). У терапевтичних дозах Солізим® не впливає на евакуаторну здатність травного тракту. Дія препарату проявляється у зникненні або зменшенні больового синдрому, метеоризму, розладу випорожнення; появі позитивних зрушень у копрологічних дослідженнях (значно зменшується вміст нейтрального жиру та жирних кислот у калі). Ліпаза покращує функцію підшлункової залози. При застосуванні препарату відсутній ризик зараження зоонозами (на відміну від препаратів панкреатину).Фармакокінетика.Не вивчена.Фармакодинамика.Ферментный препарат микробного происхождения. Восполняет дефицит панкреатической липазы. Липаза, входящая в состав препарата, гидролизует растительные и животные жиры (до глицерина и жирных кислот), способствуя более полному всасыванию пищевых веществ в тонком кишечнике. Фермент полностью сохраняет активность при рН среды 7,0-8,0 и температуре 30-40 ºС, устойчив к протеазе и ингибиторам ферментов поджелудочной железы, не требует ее активации желчными кислотами, обладает широкой субстратной специфичностью. Растворение оболочки и освобождение фермента начинается в двенадцатиперстной кишке. Фермент действует в полости кишечника, участвуя в процессе полостного пищеварения (гидролиз жиров). В терапевтических дозах Солизим® не влияет на эвакуаторную способность пищеварительного тракта. Действие препарата проявляется в исчезновении или уменьшении болевого синдрома, метеоризма, расстройства стула; появлении положительных сдвигов в копрологических исследованиях (значительно уменьшается содержание нейтрального жира и жирных кислот в кале). Липаза улучшает функцию поджелудочной железы. При применении препарата отсутствует риск заражения зоонозами (в отличие от препаратов панкреатина).Фармакокинетика.Не изучена. Клинические характеристики.

Показання до застосування:

Хронічний панкреатит з порушенням зовнішньосекреторної функції підшлункової залози та зниженням активності панкреатичної ліпази; порушення травлення, які протікають на тлі зниження зовнішньосекреторної функції підшлункової залози; після вживання жирної їжі, яка важко перетравлюється.Хронический панкреатит с нарушением внешнесекреторной функции поджелудочной железы и снижением активности панкреатической липазы; нарушения пищеварения, которые протекают на фоне снижения внешнесекреторной функции поджелудочной железы; после употребления жирной трудноперевариваемой еды.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Гострий панкреатит. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Острый панкреатит.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Препарат не следует принимать одновременно с препаратами железа и антацидами, которые содержат ионы алюминия, магния, кальция.

Особливості застосування:

Препарат містить цукор і лактозу, тому, якщо у пацієнта встановлено непереносимість деяких цукрів, слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.Препарат містить барвник понсо 4R, що може спричиняти алергічні реакції.Застосування у період вагітності або годування груддю.Ефективність і безпека застосування препарату у період вагітності або годування груддю не встановлена, тому препарат можна застосовувати лише у разі, якщо, на думку лікаря, очікувана користь від застосування для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.Не впливає.Препарат содержит сахар и лактозу, поэтому, если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачем, прежде чем принимать это лекарственное средство.Препарат содержит краситель понсо 4R, что может вызывать аллергические реакции.Применение в период беременности или кормления грудью.Эффективность и безопасность применения препарата в период беременности или кормления грудью не установлена, поэтому препарат можно применять только в случае, если, по мнению врача, ожидаемая польза от применения для матери преобладает над потенциальным риском для плода/ребенка.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Не влияет.

Спосіб застосування та дози:

Таблетки застосовувати внутрішньо під час їди або безпосередньо після неї. Таблетки ковтати цілими, не розжовуючи, з невеликою кількістю рідини. Дозування і тривалість застосування Солізиму® визначає лікар індивідуально для кожного хворого залежно від характеру і перебігу захворювання, функціонального стану підшлункової залози, ступеня порушення процесу травлення та складу їжі. Разова лікувальна доза становить 20000-40000 ЛО (1-2 таблетки). Застосовувати 3-4 рази на добу. Добова доза препарату становить 120000-160000 ЛО (6-8 таблеток). Максимальна добова доза – 8 таблеток. Тривалість курсу лікування становить 2-4 тижні.Діти. Досвід застосування препарату дітям відсутній, тому препарат не слід застосовувати у педіатричній практиці.Таблетки применять внутрь во время еды или непосредственно после нее. Таблетки глотать целиком, не разжевывая, с небольшим количеством жидкости.Дозирование и продолжительность применения Солизима® определяет врач индивидуально для каждого больного в зависимости от характера и течения заболевания, функционального состояния поджелудочной железы, степени нарушения пищеварения и состава пищи. Разовая лечебная доза составляет 20000-40000 ЛЕ (1-2 таблетки). Применять 3-4 раза в сутки. Суточная доза препарата составляет 120000-160000 ЛЕ (6-8 таблеток). Максимальная суточная доза – 8 таблеток. Продолжительность курса лечения составляет 2-4 недели.Дети. Опыт применения препарата детям отсутствует, поэтому препарат не следует применять в педиатрической практике.

Передозування:

Симптоми.Можливе посилення побічних ефектів.Лікування. Симптоматичне.Симптомы.Возможно усиление побочных эффектов. Лечение. Симптоматическое.

Побічні дії:

З боку травної системи: в окремих випадках можлива поява або посилення нудоти, виникнення діарейного синдрому. З боку імунної системи: алергічні реакції, включаючи свербіж, кропив’янку.Со стороны пищеварительной системы: в отдельных случаях возможно появление или усиление тошноты, возникновение диарейного синдрома. Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая зуд, крапивницу.

Лікарська взаємодія:

Препарат не слід застосовувати одночасно з препаратами заліза та антацидами, які містять іони алюмінію, магнію, кальцію.

Термін придатності:

2 роки.2 года.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.Зберігати у недоступному для дітей місці.Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.

Форма випуску / упаковка:

По 10 таблеток у блістері, по 2 або 5 блістерів у пачці.По 10 таблеток в блистере, по 2 или по 5 блистеров в пачке.Категория отпуска. Без рецепта.

Категорія відпуску:

Без рецепту.

Додатково:

ЗаявникПАТ ВІТАМІНИ.Місцезнаходження заявника та/або представника заявника20300, Україна, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31.по медицинскому применению лекарственного средстваСОЛИЗИМ®
Медичне застереження
Дата додавання: 03.03.2020
Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

ДОДАТКОВІ ДАНІ

МНН:
Фарм. група:
Код АТХ :

Тип данихВідомості з реєстру
Торгівельне найменування:Солізим
Виробник:Вітаміни, ПАТ
Форма випуску: По 10 таблеток у блістері, по 2 або 5 блістерів у пачці.По 10 таблеток в блистере, по 2 или по 5 блистеров в пачке.Категория отпуска. Без рецепта.
Реєстраційне посвідчення:№ UA/5184/01/01 від 19.10.2016. Наказ № 1091 від 19.10.2016
Міжнародне непатентоване найменування:Mono
Умови відпуску:Без рецепту.
Склад:

діюча речовина: ліпаза мікробного походження;1 таблетка містить ліпази мікробного походження в кількості, що відповідає ферментативній активності 20000 ЛО;допоміжні речовини: цукор; лактоза, моногідрат; повідон; кислота стеаринова; метилцелюлоза; акрил-із жовтий 93O38159 (суміш речовин: метакрилатний сополімер тип С, тальк, титану діоксид (Е 171), триетилцитрат, кремнію діоксид колоїдний безводний, натрію гідрокарбонат, натрію лаурилсульфат, хіноліновий жовтий (Е 104), заліза оксид жовтий (Е 172), понсо 4R (Е 124)).действующее вещество: липаза микробного происхождения;1 таблетка содержит липазы микробного происхождения в количестве, которое соответствует ферментативной активности 20000 ЛЕ;вспомогательные вещества: сахар; лактоза, моногидрат; повидон; кислота стеариновая; метилцеллюлоза; акрил-из желтый 93O38159 (смесь веществ: метакрилатный сополимер тип С, тальк, титана диоксид (Е 171), триэтилцитрат, кремния диоксид коллоидный безводный, натрия гидрокарбонат, натрия лаурилсульфат, хинолиновый желтый (Е 104), железа оксид желтый (Е 172), понсо 4R (Е 124)).Лекарственная форма. Таблетки, покрытые оболочкой, кишечнорастворимые.Основные физико-химические свойства: таблетки, круглой формы, покрытые оболочкой, с гладкой, двояковыпуклой поверхностью, от светло-желтого до темно-желтого цвета. Фармакотерапевтическая группа. Средства, которые влияют на пищеварительную систему и метаболизм. Препараты ферментов. Код АТХ А09А А.

Фармакотерапевтична група:Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм. Препарати ферментів.
Реклама
Знайдено ферменти для отримання універсальної групи крові
Простий метод переливання крові з однієї групи в і...
Для усунення паралічу будуть проводити трансплантацію клітин
Вперше у світі польські хірурги у співпраці з вчен...
Реклама
Антибіотики при бронхіті
Антибіотик при бронхіті — дієвий спосіб активної д...
Чи можна померти від ГРВІ
У більшості випадків ГРВІ не становлять небезпеки ...
Реклама
На капустяній дієті можна за тиждень схуднути на 6 кг
На капустяній дієті можна за тиждень схуднути на 6...
Вітамін D зміцнює імунітет, але не захищає від COVID-19: лікарі
Вітамін D відіграє важливу роль у підтримці імуніт...
Реклама