Інформація про використання рецептурних препаратів

Неогемодез (Electrolytes in combination with other drugs) інструкція із застосування

Адаптована інструкція

Лікарська форма:

розчин

Виробник:

Безпосереднє виробництво: Приватне акціонерне товариство «Інфузія».

Фармакотерапевтична група:

Додаткові розчини для внутрішньовенного введення. Електроліти у комбінації з іншими препаратами.

Категорія відпуску:

По рецепту.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Офіційна інструкція

Склад:

діючі речовини: повідон, натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлорид дигідрат, магнію хлорид гексагідрат, натрію гідрокарбонат;100 мл розчину містять повідону – 6 г; натрію хлориду – 0,55 г; калію хлориду – 0,042 г; кальцію хлориду дигідрату – 0,0336 г; магнію хлориду гексагідрату – 0,0005 г; натрію гідрокарбонату – 0,023 г;іонний склад на 1 мл препарату: Na+ – 2,22 мг, К+ – 0,22 мг, Са++ – 0,0913 мг, Mg++ – 0,0006 мг, Cl¯ – 3,7 мг;допоміжна речовина: вода для ін’єкцій.действующие вещества: повидон, натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид дигидрат, магния хлорид гексагидрат, натрия гидрокарбонат;100 мл раствора содержат повидона – 6 г; натрия хлорида – 0,55 г; калия хлорида – 0,042 г; кальция хлорида дигидрата – 0,0336 г; магния хлорида гексагидрата – 0,0005 г; натрия гидрокарбоната – 0,023 г;ионный состав на 1 мл препарата: Na+ – 2,22 мг, К+ – 0,22 мг, Са++ – 0,0913 мг, Mg++ – 0,0006 мг, Cl¯ –3,7 мг;вспомогательное вещество: вода для инъекций.Лекарственная форма. Раствор для инфузий.Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость желтого цвета; теоретическая осмолярность – 212 мосмоль/л; рН 5,0-7,0.Фармакотерапевтическая группа. Электролиты в комбинации с другими препаратами.Код АТХ B05B B04.

Лікарська форма:

розчин

Основні фізико-хімічні властивості:

Виробник:

Приватне акціонерне товариство «Інфузія».

Фармакотерапевтична група:

Додаткові розчини для внутрішньовенного введення. Електроліти у комбінації з іншими препаратами.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка. Неогемодез належить до плазмозамінних розчинів, підвищує суспензійні властивості крові, зменшує її в’язкість. Як дезінтоксикаційний засіб зв’язує токсичні продукти, що знаходяться у кровоносному руслі, і виводить їх через нирки з організму.Фармакокінетика. При внутрішньовенному введенні дія препарату проявляється в міру його надходження у кров. Ефект зберігається протягом 3-12 годин, що залежить від функціонального стану нирок та швидкості кровообігу. З організму виводиться нирками.Фармакодинамика. Неогемодез принадлежит к кровезаменителям, повышает суспензионные свойства крови, уменьшает ее вязкость. Как дезинтоксикационное средство связывает токсические продукты, которые находятся в кровеносном русле, и выводит их через почки из организма.Фармакокинетика. При внутривенном введении действие препарата проявляется по мере его поступления в кровь. Эффект сохраняется в течение 3-12 часов, что зависит от функционального состояния почек и скорости кровообращения. Из организма выводится почками.Клинические характеристики.

Показання до застосування:

Дезінтоксикація організму при інфекційних захворюваннях, що супроводжуються токсикозами; опіковій хворобі у фазі інтоксикації (2-5-й день); гострій променевій хворобі у фазі інтоксикації; перитоніті та непрохідності кишечнику (у перед- та післяопераційний період); набряках, спричинених хронічним захворюванням нирок; тиреотоксикозі; сепсисі; захворюваннях печінки у фазі печінкової недостатності.Дезинтоксикация организма при инфекционных заболеваниях, которые сопровождаются токсикозами; ожоговой болезни в фазе интоксикации (2-5-й день); острой лучевой болезни в фазе интоксикации; перитоните и непроходимости кишечника (в пред- и послеоперационный период); отеках, вызванных хроническим заболеванием почек; тиреотоксикозе; сепсисе; заболеваниях печени в фазе печеночной недостаточности.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до препарату (особливо наявність в анамнезі реакцій на повідон), виражена серцево-судинна і легенева недостатність, геморагічний інсульт, бронхіальна астма, гострий нефрит, гостре ураження нирок, тяжкі алергічні та імунодепресивні стани.Повышенная чувствительность к препарату (особенно наличие в анамнезе реакций на повидон), выраженная сердечно-сосудистая и легочная недостаточность, геморрагический инсульт, бронхиальная астма, острый нефрит, острое поражение почек, тяжелые аллергические и иммунодепрессивные состояния. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Не установлено. В раствор Неогемодеза не следует добавлять какие-либо лекарственные средства.

Належні заходи безпеки при застосуванні:

Особливості застосування:

Хворим із порушеною видільною функцією нирок препарат вводити з обережністю. Лікування при тяжких інтоксикаціях необхідно проводити під наглядом лікаря.При швидкій інфузії може спостерігатися артеріальна гіпотензія, тахікардія, утруднення дихання, що потребує припинення введення препарату і призначення кальцію хлориду (внутрішньовенно), ефедрину, засобів, що діють на серцево-судинну систему, поліглюкіну.Застосування у період вагітності або годування груддю.У період вагітності препарат не застосовувати.Невідомо, чи проникає препарат у грудне молоко, тому не слід його застосовувати у період годування груддю.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.Під час лікування слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами, оскільки препарат може спричинити такі небажані ефекти як запаморочення, головний біль.Больным с нарушенной выделительной функцией почек препарат вводить с осторожностью. Лечение при тяжелых интоксикациях необходимо проводить под наблюдением врача.При быстрой инфузии может наблюдаться артериальная гипотензия, тахикардия, затруднение дыхания, что требует прекращения введения препарата и назначение кальция хлорида (внутривенно), эфедрина, средств, действующих на сердечно-сосудистую систему, полиглюкина.Применение в период беременности или кормления грудью.В период беременности препарат не применять. Неизвестно, проникает ли препарат в грудное молоко, потому не следует его применять в период кормления грудью.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Во время лечения следует воздерживаться от управления автотранспортом или работе с другими механизмами, так как препарат может вызвать такие нежелательные эффекты как головокружение, головная боль.

Застосування в період вагітності або годування груддю:

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом:

Діти:

Спосіб застосування та дози:

Препарат вводити внутрішньовенно, краплинно, зі швидкістю 20-40 крапель за 1 хвилину. Перед введенням розчин підігрівати до 35-37 0С. Для дорослих разова доза становить 400 мл; для дітей віком 6-9 років – до 100 мл; для дітей віком 10-15 років – до 150 мл. Повторні інфузії Неогемодезу здійснювати за показаннями, але не раніше ніж через 10-12 годин після його попереднього введення. Курс лікування – не більше 5 діб.Введення препарату, особливо при важких станах хворих, необхідно здійснювати під контролем лікаря.Діти.Препарат застосовувати дітям віком від 6 років.Досвід застосування препарату дітям віком до 6 років відсутній.Неогемодез вводить внутривенно, капельно, со скоростью 20-40 капель за 1 минуту. Перед введением раствор подогреть до 35-37 °С. Для взрослых разовая доза составляет 400 мл; для детей в возрасте 6-9 лет – до 100 мл; для детей в возрасте 10-15 лет – до 150 мл.Повторные инфузии Неогемодеза осуществлять по показаниям, но не ранее чем через 10-12 часов после его предыдущего введения. Курс лечения – не более 5 суток.Введение препарата, особенно при тяжелых состояниях больных, требует контроля врача. Дети.Препарат применять детям с 6 лет.Опыт применения препарата детям до 6 лет отсутствует.

Передозування:

Симптоми: гіпергідратація, артеріальна гіпотензія.Лікування: припинення введення препарату, при необхідності – введення серцевих засобів, кальцію хлориду, реополіглюкіну.Симптомы: гипергидратация, артериальная гипотензия. Лечение: прекращение введения препарата, а при необходимости – введение сердечных средств, кальция хлорида, реополиглюкина.

Побічні дії:

З боку імунної системи: реакції гіперчутливості, анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк.З боку шкіри та підшкірної клітковини: блідість шкіри, шкірні висипи, кропив’янка, гіперемія, макулопапульозні та петехіальні висипи, відчуття свербежу.З боку серцево-судинної системи: тахікардія, біль у ділянці серця, артеріальна гіпотензія.З боку дихальної системи: задишка, бронхоспазм.З боку нервової системи: головний біль, запаморочення.З боку травного тракту: нудота, блювання.З боку організму в цілому: загальна слабкість, пітливість, підвищення температури тіла, озноб, зміни у місці введення.Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, анафилактический шок, ангионевротический отек.Со стороны кожи и подкожной клетчатки: бледность кожи, кожные высыпания, крапивница, гиперемия, макулопапулезные и петехиальные высыпания, ощущение зуда.Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, боль в области сердца, артериальная гипотензия. Со стороны дыхательной системы: одышка, бронхоспазм.Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение. Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота.Со стороны организма в целом: общая слабость, потливость, повышение температуры тела, озноб, изменения в месте введения.

Лікарська взаємодія:

Не встановлена. У розчин Неогемодезу не слід додавати будь-які лікарські засоби.

Термін придатності:

3 роки.3 года.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.Несовместимость. Не смешивать с другими лекарственными средствами.

Форма випуску / упаковка:

По 200 або 400 мл у пляшках.По 200 или 400 мл в бутылках.Категория отпуска. По рецепту.

Категорія відпуску:

По рецепту.

Додатково:

Несумісність

Не змішувати з іншими лікарськими засобами.

Заявник

Приватне акціонерне товариство Інфузія.

Місцезнаходження заявника

Україна, 04073, м. Київ, Московський проспект, б. 21-А.ИНСТРУКЦИЯпо медицинскому применению лекарственного средства(Neohaemodes)

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Редакція

Автор: Волошонович Алла
Лікар-ендокринолог
Кандидат медичних наук
Луганський державний медичний університет, факультет - лікувальна справа
Цей сайт використовує cookies. Ви можете змінити налаштування cookies в своєму браузері. Дізнатися більше.