Інформація про використання рецептурних препаратів

Натрію Бікарбонат інструкція по застосуванню

Натрію Бікарбонат фото, инструкция
Зовнішній вигляд упаковки лікарського засобу може відрізнятися від зображення на сайті.
Дозування:
Натрію Бікарбонат розчин д/інф. 4 % по 100 мл у пляш.
Виробник:
Реєстрація:
№ UA/10413/01/01 від 29.12.2014. Наказ № 1019 від 29.12.2014
Фарм. група:
Редакторска група
Перевірено
Avatar photo
Юлія Жарікова Додано: 03.03.2020
Avatar photo
Юлія Жарікова Оновлено: 12.11.2020
Інструкція надана держ. реєстром мед. препаратів України

ОФІЦІЙНА ІНСТРУКЦІЯ

Склад:

діюча речовина: натрію гідрокарбонат;100 мл розчину містять натрію гідрокарбонату 4 г;допоміжні речовини: динатрію едетат, вуглецю діоксид, вода для ін’єкцій;іонний склад на 1000 мл препарату: натрій-іон – 476 ммоль, гідрокарбонат-іон – 476 ммоль. действующее вещество: натрия гидрокарбонат;вспомогательные вещества: динатрия эдетат, углерода диоксид, вода для инъекций;ионный состав на 1000 мл препарата: натрий-ион – 476 ммоль, гидрокарбонат -ион – 476 ммоль.Лекарственная форма.Раствор для инфузий.Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость. Теоретическая осмолярность – около 952 мосмоль/л, рН 7,4-8,5.Фармакотерапевтическая группа. Кровезаменители и перфузионные растворы. Растворы электролитов. Код АТХ В05Х А02.

Виробник:

Приватне акціонерне товариство «Інфузія».

Фармакотерапевтична група:

Кровозамінники та перфузійні розчини. Електроліти в комбінації з іншими препаратами.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка. Засіб для відновлення лужного стану крові та корекції метаболічного ацидозу. При дисоціації натрію гідрокарбонату вивільняється бікарбонатний аніон, він зв’язує іони водню з утворенням вуглецевої кислоти, яка потім розпадається на воду та вуглекислий газ, що виділяється при диханні. Розчин, доведений до показника рН 7,7-7,9, запобігає стрибкоподібному залужнюванню та забезпечує плавну корекцію ацидозу при одночасному збільшенні лужних резервів крові. Препарат збільшує також виділення з організму іонів натрію та хлору, підвищує осмотичний діурез, залужнює сечу, запобігає осаду сечової кислоти в сечовидільній системі. Всередину клітин бікарбонатний аніон не проникає.Фармакокінетика.Не досліджена. Фармакодинамика. Средство для восстановления щелочного состояния крови и коррекции метаболического ацидоза. При диссоциации натрия гидрокарбоната высвобождается бикарбонатный анион, связывающий ионы водорода с образованием карбоновой кислоты, которая затем распадается на воду и углекислый газ, который выделяется при дыхании. Раствор, доведенный до показателя рН 7,7-7,9, предупреждает скачкообразное подщелачивание и обеспечивает плавную коррекцию ацидоза при одновременном увеличении щелочных резервов крови. Препарат увеличивает также выделение из организма ионов натрия и хлора, повышает осмотический диурез, подщелачивает мочу, предупреждает осадок мочевой кислоты в мочевыделительной системе. Внутрь клеток бикарбонатный анион не проникает.Фармакокинетика.Не исследована.Клинические характеристики.

Показання до застосування:

Некомпенсований метаболічний ацидоз при інтоксикаціях різної етіології, тяжкому перебігу післяопераційного періоду, поширених та/або глибоких опіках, шоку, діабетичній комі, тривалій діареї, нестримному блюванні, гострих масивних крововтратах, тяжкому ураженні печінки та нирок, тривалих гарячкових станах, тяжкій гіпоксії новонароджених. Абсолютним показанням є зниження рН крові нижче 7,2 (норма – 7,37-7,42).Некомпенсированный метаболический ацидоз при интоксикациях различной этиологии, тяжелом течении послеоперационного периода, обширных и/или глубоких ожогах, шоке, диабетической коме, длительной диарее, неукротимой рвоте, острых массивных кровопотерях, тяжелых поражениях печени и почек, длительных лихорадочных состояниях, тяжелой гипоксии новорожденных. Абсолютным показанием является снижение рН крови ниже 7,2 (норма – 7,37-7,42).

Протипоказання:

Метаболічний або респіраторний алкалоз, гіпокаліємія, гіпернатріємія.Метаболический или респираторный алкалоз, гипокалиемия, гипернатриемия.

Належні заходи безпеки при застосуванні:

Препарат застосовувати під контролем лабораторних досліджень кислотно-лужного та електролітного балансів.Препарат применять под контролем лабораторных исследований кислотно-щелочного и электролитного балансов.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Может усиливать антигипертензивный эффект резерпина.

Особливості застосування:

Необхідно контролювати кислотно-лужний та електролітний баланси крові. У хворих із супутніми захворюваннями серця або нирок можуть розвинутись серцева недостатність та набряки. У разі занадто швидкого усунення ацидозу, зокрема у разі порушення вентиляції легень, швидке вивільнення СО2 може посилити церебральний ацидоз.Необходимо контролировать кислотно-щелочной и электролитный балансы крови. У больных с сопутствующими заболеваниями сердца или почек могут развиться сердечная недостаточность и отеки. В случае слишком быстрого устранения ацидоза, в частности в случае нарушения вентиляции легких, быстрое высвобождение СО2 может усилить церебральный ацидоз.

Застосування в період вагітності або годування груддю:

Досвід застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутній. Призначати, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода. Застосовувати препарат у період годування груддю можливо лише за життєвими показаннями.Опыт применения препарата в период беременности или кормления грудью отсутствует. Назначать, когда ожидаемая польза для матери преобладает над потенциальным риском для плода. Применять препарат в период кормления грудью возможно только по жизненным показаниям.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Данные отсутствуют из-за применения препарата исключительно в условиях стационара.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом:

Дані відсутні через застосування препарату винятково в умовах стаціонару.

Діти:

Застосовувати дітям віком від 1 року.

Спосіб застосування та дози:

Призначати дорослим внутрішньовенно або ректально краплинно; дітям – внутрішньовенно краплинно. Залежно від ступеня вираженості ацидозу препарат застосовувати нерозведеним або розведеним розчином глюкози 5 % у співвідношенні 1:1.Дорослим вводити внутрішньовенно зі швидкістю приблизно 60 крапель за хвилину, до 200 мл на добу. Дозу вираховувати залежно від показників газів крові за формулою:Об’єм 0,5-молярного буферного гідрокарбонату натрію 4,2 % у мл =дефіцит баз (-ВЕ) х кг маси тіла хворого х 0,3 х 2(фактор 0,3 відповідає частці позаклітинної рідини порівняно з загальною рідиною).Дітям віком від 1 року призначати у дозі 5-7 мл на 1 кг маси тіла.Максимальна доза препарату для дорослих – 300 мл (при підвищеній масі тіла – 400 мл) на добу, для дітей від 100 до 200 мл залежно від маси тіла.Назначать взрослым внутривенно или ректально капельно; детям – внутривенно капельно. В зависимости от степени выраженности ацидоза препарат применять неразбавленным или разбавленным раствором глюкозы 5 % в соотношении 1:1.Взрослым вводить внутривенно со скоростью примерно 60 капель в минуту, до 200 мл в сутки. Дозу рассчитывать в зависимости от показателей газов крови по формуле: Объем 0,5-молярного буферного гидрокарбоната натрия 4,2 % в мл =дефицит баз (-ВЕ) х кг массы тела больного х 0,3 х 2(фактор 0,3 соответствует доле внеклеточной жидкости в сравнении с общей жидкостью).Детям с 1 года назначать в дозе 5-7 мл на 1 кг массы тела.Максимальная доза препарата для взрослых – 300 мл (при повышенной массе тела – 400 мл) в сутки, для детей от 100 до 200 мл в зависимости от массы тела.Дети.Применять детям с 1 года.

Передозування:

При перевищенні дози препарату можливий розвиток гіпералкалозу, гіпернатріємії та гіперосмії, тетанічних судом. При появі ознак алкалозу (судоми, в т. ч. з проявами тетанії, збудженість, зниження рівня калію і кальцію і підвищення рівня натрію в крові, підвищення рівня рН) припинити введення препарату, при необхідності ввести ізотонічний розчин натрію хлориду або 5 % розчин глюкози. При небезпеці розвитку тетанії вводити внутрішньовенно дорослим 1-3 г кальцію глюконату.При превышении дозы препарата возможно развитие гипералкалоза, гипернатриемии и гиперосмии, тетанических судорог. При появлении признаков алкалоза (судороги, в т.ч. с проявлениями тетании, возбужденность, снижение уровня калия и кальция и повышение уровня натрия в крови, повышение уровня рН) прекратить введение препарата, при необходимости ввести изотонический раствор натрия хлорида или 5 % раствор глюкозы. При опасности развития тетании ввести внутривенно взрослым 1-3 г кальция глюконата.

Побічні дії:

Нудота, блювання, анорексія, біль у шлунку, головний біль, неспокій, артеріальна гіпертензія, судоми, алкалоз.Тошнота, рвота, анорексия, боль в желудке, головная боль, беспокойство, артериальная гипертензия, судороги, алкалоз.

Лікарська взаємодія:

Може посилювати антигіпертензивний ефект резерпіну.

Термін придатності:

2 роки.2 года.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці. Не заморожувати. Не використовувати розчин у разі наявності осаду.Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте. Не замораживать. Не использовать раствор в случае наличия осадка.Несовместимость. Препарат несовместим с растворами: аскорбиновой кислоты, никотиновой кислоты, цисплатина, кодеина фосфата, добутамина, допамина, магния сульфата, морфина сульфата, норэфедрина битартрата, калиевой соли пенициллина G, стрептомицина сульфата, тетрациклина. Препарат не рекомендуется применять с лекарственными средствами, которые имеют кислую реакцию, и солями алкалоидов. Не смешивать с фосфатсодержащими растворами.

Форма випуску / упаковка:

По 100 мл або 200 мл, або 400 мл препарату у пляшках. По 100 мл или 200 мл, или 400 мл препарата в бутылках.Категория отпуска. По рецепту.

Категорія відпуску:

За рецептом.

Додатково:

Несумісність

Препарат несумісний з розчинами: аскорбінової кислоти, нікотинової кислоти, цисплатину, кодеїну фосфату, добутаміну, допаміну, магнію сульфату, морфіну сульфату, норефедрину бітартрату, калієвої солі пеніциліну G, стрептоміцину сульфату, тетрацикліну. Препарат не рекомендується застосовувати з лікарськими засобами, які мають кислу реакцію, та солями алкалоїдів. Не змішувати з фосфатовмісними розчинами.

Заявник

Приватне акціонерне товариство Інфузія.Місцезнаходження заявника та/або представника заявника та його адреса місця провадження діяльності.Україна, 04073, м. Київ, Московський проспект, б. 21-А.ИНСТРУКЦИЯпо медицинскому применению лекарственного средства Натрия БИкарбонат(SODIUM BICARBONATE)

Медичне застереження
Дата додавання: 03.03.2020
Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

ДОДАТКОВІ ДАНІ

МНН:
Фарм. група:
Код АТХ B05XA02:

Тип данихТип данных
Торгівельне найменування:Натрію Бікарбонат інструкція по застосуванню
Виробник:Приватне акціонерне товариство «Інфузія».
Форма випуску:

По 100 мл або 200 мл, або 400 мл препарату у пляшках. По 100 мл или 200 мл, или 400 мл препарата в бутылках.Категория отпуска. По рецепту.

Реєстраційне посвідчення:№ UA/10413/01/01 від 29.12.2014. Наказ № 1019 від 29.12.2014
Міжнародне непатентоване найменування:Sodium bicarbonate
Умови відпуску:За рецептом.
Склад:

діюча речовина: натрію гідрокарбонат;100 мл розчину містять натрію гідрокарбонату 4 г;допоміжні речовини: динатрію едетат, вуглецю діоксид, вода для ін’єкцій;іонний склад на 1000 мл препарату: натрій-іон – 476 ммоль, гідрокарбонат-іон – 476 ммоль. действующее вещество: натрия гидрокарбонат;вспомогательные вещества: динатрия эдетат, углерода диоксид, вода для инъекций;ионный состав на 1000 мл препарата: натрий-ион – 476 ммоль, гидрокарбонат -ион – 476 ммоль.Лекарственная форма.Раствор для инфузий.Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость. Теоретическая осмолярность – около 952 мосмоль/л, рН 7,4-8,5.Фармакотерапевтическая группа. Кровезаменители и перфузионные растворы. Растворы электролитов. Код АТХ В05Х А02.

Фармакотерапевтична група:Кровозамінники та перфузійні розчини. Електроліти в комбінації з іншими препаратами.
Код АТХ:B - Засоби, що діють на систему крові і гемопоез
Реклама
З 1970 року вдвічі подвоїлася кількість народжених близнюків
За даними Бази даних метаболомів людини (HMBD), з ...
Як нервові клітини реагують на тепло
Знання того, як клітини виявляють температуру та д...
Реклама
Противірусні препарати при ГРВІ
Респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ)Вірус парагр...
Ліки від ГРВІ
Ліки при легких ГРВІ Лікарські препарати при тяжки...
Реклама
Ін`єкційна косметологія та пластика: чому виникають набряки та як їх зменшити
Бажання покращити або дещо змінити зовнішність сьо...
Алергія весною: як впоратися зі свербежем та сльозотечею
Зима відступила, і щодня ми відчуваємо подих весни...
Реклама