Бендамустин - Віста порошок інструкція по застосуванню

Бендамустин – Віста порошок фото, инструкция
Зовнішній вигляд упаковки лікарського засобу може відрізнятися від зображення на сайті.
Дозування:
Бендамустин-Віста порошок д/приг. конц. для р-ну д/інф., 2,5 мг/мл по 100 мг у флак. №1
Виробник:
Реєстрація:
UA/15258/01/01 від 10.12.2020
Фарм. група:
Редакторска група
Перевірено
Avatar photo
Юлія Жарікова Додано: 03.03.2020
Avatar photo
Юлія Жарікова Оновлено: 09.09.2023
Інструкція надана держ. реєстром мед. препаратів України

ОФІЦІЙНА ІНСТРУКЦІЯ

Склад:

діюча речовина: бендамустин;

1 флакон містить 25 мг або 100 мг бендамустину гідрохлориду;

допоміжна речовина: маніт (Е 421).

1 мл відновленого концентрату містить 2,5 мг бендамустину гідрохлориду.

Виробник:

Сіндан Фарма С.Р.Л

Місцезнаходження виробника:

бул. Іона Михалаче, 11, сектор 1, 011171, Бухарест, Румунія.

Фармакотерапевтична група:

Антинеопластичні засоби. Алкілуючі сполуки. Бендамустин.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка.

Бендамустину гідрохлорид — алкілуючий протипухлинний лікарський засіб. Антинеопластичний і цитотоксичний ефект бендамустину гідрохлориду переважно пов’язаний з утворенням перехресних зшивок молекул одноланцюгової та дволанцюгової ДНК внаслідок алкілування. В результаті цього порушується матрична функція ДНК та її синтез. Протипухлинна дія бендамустину гідрохлориду доведена кількома дослідженнями in vitro на різних клітинних лініях пухлин людини (рак молочної залози, недрібноклітинний та дрібноклітинний рак легень, карцинома яєчників та різні типи лейкемії) і дослідженнями in vivo на різних експериментальних моделях ракових пухлин у тварин та людини (меланома, рак молочної залози, саркома, лімфома, лейкемія та дрібноклітинний рак легень).

Бендамустину гідрохлорид виявляє профіль активності на клітинних лініях пухлин людини, який відрізняється від такого в інших алкілуючих засобів. Діюча речовина не демонструє або демонструє лише незначною мірою перехресну резистентність у людських клітинних лініях пухлини з різними механізмами резистентності принаймні частково через порівняно персистентну взаємодію з ДНК. Крім того бендамустин виявляє лише часткову перехресну резистентність з антрациклінами, алкілуючими засобами та ритуксимабом. Проте кількість проаналізованих пацієнтів невелика.

Фармакокінетика.

Розподіл

Період напіввиведення в бета-фазі t1/2ß після 30-хвилинної внутрішньовенної інфузії в дозі 120 мг/м2 поверхні тіла становить 28,2 хвилини.

Після 30-хвилинної внутрішньовенної інфузії центральний об’єм розподілу становить 19,3 л. Після болюсного внутрішньовенного введення в рівноважному стані об’єм розподілу становить 15,8‑20,5 л.

Більше 95 % активної речовини зв’язується з білками плазми крові (головним чином з альбуміном).

Метаболізм

Основним шляхом кліренсу бендамустину є його гідроліз з утворенням моногідрокси- та дигідроксибендамустину. В утворенні N‑десметилбендамустину та гамма-гідрокси-бендамустину в печінці задіяний ізофермент (CYP) 1A2 цитохрому P450. Іншим основним шляхом метаболізму бендамустину є кон’югація з глутатіоном.

Дослідження in vitro показали, що бендамустин не інгібує ферменти CYP 1A4, CYP 2C9/10, CYP 2D6, CYP 2E1 та CYP 3A4.

Виведення

Середній загальний кліренс після 30-хвилинної внутрішньовенної інфузії в дозі 120 мг/м2 поверхні тіла становить 639,4 мл/хв. Приблизно 20 % введеної дози виводиться із сечею протягом 24 годин. Екскретований із сечею незмінений бендамустин і його метаболіти розподілено у порядку зменшення їх кількості наступним чином: моногідроксибендамустин> бендамустин> дигідроксибендамустин> окислений метаболіт> N‑десметилбендамустин. Із жовчю виводяться переважно полярні метаболіти.

Печінкова недостатність

У пацієнтів з 30‑70 % пухлинним ураженням печінки та незначною печінковою недостатністю (рівень білірубіну в сироватці крові < 1,2 мг/дл) фармакокінетична поведінка препарату не змінюється. Порівняно з пацієнтами з нормальною функцією печінки і нирок не було виявлено достовірних розходжень в показниках Cmax (максимальна концентрація в плазмі крові), tmax (час досягнення максимальної концентрації), AUC (площа під кривою залежності концентрації від часу), t1/2ß (період напіввиведення в бета-фазі), об’єму розподілу та кліренсу. AUC та загальний кліренс бендамустину обернено пропорційні рівню білірубіну в сироватці крові.

Ниркова недостатність

Порівняно з пацієнтами з нормальною функцією печінки і нирок у пацієнтів з кліренсом креатиніну > 10 мл/хв (в т. ч. у пацієнтів, що перебувають на діалізі) достовірних відмінностей в показниках Cmax, tmax, AUC, t1/2ß, об’єму розподілу та кліренсу не виявлено.

Пацієнти літнього віку

У фармакокінетичних дослідженнях брали участь пацієнти віком до 84 років. Очевидно, віковий фактор не впливає на фармакокінетику бендамустину.

Показання до застосування:

Терапія першої лінії хронічної лімфоцитарної лейкемії (стадія B або C за класифікацією Біне), коли не прийнятна комбінована хіміотерапія із застосуванням флударабіну.

Монотерапія індолентних неходжкінських лімфом при прогресуванні хвороби або через 6 місяців після лікування ритуксимабом або терапії, що містила ритуксимаб.

Терапія першої лінії в комбінації з преднізоном множинної мієломи (II стадія з прогресуванням або III стадія за класифікацією Дьюрі-Сальмона) у пацієнтів віком понад 65 років, яким не можна провести трансплантацію аутологічних стовбурових клітин і у яких було виявлено клінічну невропатію під час діагностування, що виключає можливість застосуванням талідоміду або бортезомібу.

Протипоказання:

- Гіперчутливість до бендамустину гідрохлориду і/або манітолу;

- вагітність, передбачувана вагітність, період годування груддю;

- помірна та тяжка печінкова недостатність (рівень білірубіну >3,0 мг/дл);

- жовтяниця;

- тяжке пригнічення кісткового мозку і виражені зміни кількості формених елементів у крові (зменшення кількості лейкоцитів до <3 х109/л і/або тромбоцитів <75 х109/л);

- хірургічне втручання менш ніж за 30 днів до початку лікування;

- інфекції, особливо ті, які супроводжуються лейкопенією (ризик генералізації інфекції);

- вакцинація проти жовтої лихоманки;

- дитячий вік.

Особливі заходи безпеки.

При роботі з препаратом Бендамустин-Віста слід уникати вдихання, контакту зі шкірою або слизовими оболонками (необхідно користуватися рукавичками та захисним одягом) Забруднені ділянки тіла слід ретельно промити водою з милом, очі промити фізіологічним розчином. При можливості рекомендується працювати на спеціальних безпечних робочих місцях (з ламінарним потоком повітря). Вагітні жінки не допускаються до роботи з цитостатиками.

Належні заходи безпеки при застосуванні:

При роботі з препаратом Бендамустин-Віста слід уникати вдихання, контакту зі шкірою або слизовими оболонками (необхідно користуватися рукавичками та захисним одягом) Забруднені ділянки тіла слід ретельно промити водою з милом, очі промити фізіологічним розчином. При можливості рекомендується працювати на спеціальних безпечних робочих місцях (з ламінарним потоком повітря). Вагітні жінки не допускаються до роботи з цитостатиками.

Особливості застосування:

Мієлосупресія

У пацієнтів, які приймають бендамустину гідрохлорид, може розвинутися мієлосупресія. Тому рівень лейкоцитів, тромбоцитів, гемоглобіну та нейтрофілів потрібно контролювати щонайменше 1 раз на тиждень. Перед початком наступного циклу терапії рекомендовані такі показники: кількість лейкоцитів та/або тромбоцитів > 4000/мкл або ˃ 100 000/мкл відповідно.

Інфекції

Є повідомлення про розвиток інфекцій із серйозним, у т. ч. летальним наслідком, включаючи бактеріальні інфекції (пневмонія та сепсис), інфекцій, спричинених умовно-патогенними мікроорганізмами (опортуністичні інфекції), такими як збудники пневмоцистної пневмонії, вітряної віспи, і цитомегаловірусом. Рідко інфекція супроводжувалася госпіталізацією, септичним шоком та смертю. Після лікування бендамустину гідрохлоридом більше схильні до інфекцій пацієнти з нейтропенією та/або лімфопенією. Лікування бендамустину гідрохлоридом може призвести до тривалої лімфоцитопенії (<600/мкл) і зниження рівня CD4-позитивних Т-клітин (Т-хелперів) (<200/мкл) протягом принаймні 7—9 місяців після завершення лікування. Лімфоцитопенія та зменшення кількості CD4-позитивних Т-клітин є більш вираженими, коли бендамустин застосовують у комбінації з ритуксимабом. Пацієнти з лейкопенією та низькою кількістю CD4-позитивних Т-клітин, що було спричинено застосуванням бендамустину, більш чутливі до розвитку (опортуністичних) інфекцій. Таким чином, пацієнтам необхідно спостерігати за симптомами порушення дихання під час лікування. Пацієнтам з мієлосупресією після лікування бендамустину гідрохлоридом слід звернутися до лікаря, якщо в них виникають ознаки інфекції, зокрема гарячка або респіраторні симптоми.

Якщо є ознаки (опортуністичних) інфекцій, слід розглянути необхідність припинення терапії бендамустину гідрохлоридом.

Реактивація гепатиту В

Повідомлялося про реактивацію вірусу гепатиту В у пацієнтів з хронічним перебігом захворювання, яка відбувається після лікування бендамустину гідрохлоридом. В окремих випадках спостерігалась гостра печінкова недостатність, у т.ч. з летальним наслідком. Тому перед застосуванням бендамустину потрібно вжити відповідних превентивних заходів для попередження виникнення гепатиту В: періодично контролювати функцію печінки та визначати маркери гепатиту В; проводити відповідне лікування і/або превентивне лікування.

Перш ніж почати лікування бендамустину гідрохлоридом, пацієнти мають пройти тест на HBV-інфекцію. До початку лікування пацієнти з позитивними результатами тесту на гепатит В (в тому числі з активним захворюванням) і пацієнти з позитивним результатом щодо HBV-інфекції під час лікування мають проконсультуватися з лікарем (лікарем-гепатологом). Носії HBV, які потребують лікування бендамустину гідрохлоридом, мають перебувати під ретельним наглядом для виявлення активних проявів інфекції HBV протягом усього курсу терапії та декількох місяців після закінчення терапії.

Реакції з боку шкіри

Є повідомлення про реакції з боку шкіри: висип, токсичні шкірні реакції та бульозна екзантема. Деякі реакції виникали при застосуванні комбінації бендамустину гідрохлориду з іншими протипухлинними засобами, хоча прямий зв’язок не доведений. У зв’язку із застосуванням бендамустину гідрохлориду було зареєстровано випадки синдрому Стівенса—Джонсона, токсичного епідермального некролізу та системними симтомами (DRESS синдром), іноді — з летальним наслідком. Шкірні реакції можуть прогресувати, а ступінь їх тяжкості може посилюватися в ході подальшого лікування. Якщо шкірні реакції погіршуються, застосування препарату Бендамустин-Віста слід тимчасово припинити. При виникненні тяжких шкірних реакцій, вірогідно пов’язаних із застосуванням бендамустину гідрохлориду, лікування слід відмінити.

Серцеві розлади

Під час лікування бендамустину гідрохлоридом слід постійно контролювати концентрацію калію в крові. Якщо K+ < 3,5 мЕкв/л, слід призначити додатковий прийом калію та зробити ЕКГ.

Під час лікування бендамустином відмічалися випадки інфаркту міокарда та серцевої недостатності з летальним наслідком. Пацієнти із захворюваннями серця або із наявністю захворювань серця в анамнезі повинні знаходитися під ретельним медичним наглядом.

Нудота, блювання

Для симптоматичного лікування нудоти та блювання можна призначати протиблювотні засоби.

Синдром лізису пухлини

Під час проведення досліджень повідомлялося про синдром лізису пухлини, пов’язаний з лікуванням бендамустину гідрохлоридом. Як правило, він виникає протягом 48 годин після прийому першої дози бендамустину гідрохлориду і, якщо не надати медичну допомогу, може призвести до гострої ниркової недостатності та смерті. Запобіжними заходами вважаються ретельний контроль ступеня зневоднення та біохімічного аналізу крові, зокрема рівнів калію та сечової кислоти. Можна розглянути застосування гіпоурикемічних засобів (алопуринолу та розбурикази) протягом перших одного-двох тижнів лікування бендамустину гідрохлоридом, хоча це не вважається обов’язковим. Крім того, при одночасному застосуванні бендамустину гідрохлориду та алопуринолу було зареєстровано кілька випадків появи синдрому Стівенса-Джонсона і токсичного епідермального некролізу .

Існують повідомлення щодо виникнення вторинних пухлин, включаючи мієлодисплатичний синдром, мієлопроліферативні розлади, гостру мієлоїдну лейкемію та карциному бронхів. Зв’язок з бендамустином не визначався.

Анафілаксія

Під час проведення досліджень часто виникали інфузійні реакції на бендамустину гідрохлорид. Зазвичай симптоми незначні та проявляються гарячкою, ознобом, свербежем і шкірними висипами. Рідко виникали анафілактичні та анафілактоїдні реакції. Після першого циклу лікування слід опитати пацієнтів щодо наявності симптомів, які вказують на інфузійні реакції. Пацієнтам, у яких виникали інфузійні реакції, слід розглянути застосування заходів для попередження тяжких реакцій, наприклад призначити антигістамінні засоби, антипіретики та кортикостероїди.

Пацієнтам, у яких виникали реакції алергічного типу 3 ступеня або важчі, препарат зазвичай не призначається повторно.

Екстравазальне введення

При випадковому екстравазальному введенні слід негайно припинити ін’єкцію. Перед видаленням голки необхідно аспірувати препарат, що потрапив у тканини поза судиною. Після цього уражену ділянку необхідно охолодити. Руку слід тримати в піднятому положенні. Додаткове лікування, наприклад застосування кортикостероїдів, не дає видимої користі.

Застосування в період вагітності або годування груддю:

Вагітність

Дані про застосування бендамустину гідрохлориду вагітним жінкам обмежені. Доклінічні дослідження виявили, що бендамустину гідрохлорид демонструє ембріо/фетолетальну, тератогенну та генотоксичну дію. Під час вагітності Бендамустин-Віста можна застосовувати тільки за життєвими показниками. Слід проінформувати жінку про ризик для майбутньої дитини. Якщо лікування бендамустину гідрохлоридом під час вагітності абсолютно необхідне або якщо вагітність настає під час лікування, пацієнтку слід поінформувати про ризик для майбутньої дитини та проводити постійний контроль. Слід розглянути можливість генетичної консультації.

Контрацепція

Бендамустину гідрохлорид чинить тератогенну та мутагенну дію. Перед та під час лікування препаратом рекомендується використовувати ефективні методи контрацепції.

Пацієнтам-чоловікам рекомендується уникати батьківства під час терапії та протягом 6 місяців після застосування препарату. Через імовірність розвитку необоротної безплідності рекомендується консервація сперми до початку лікування бендамустином гідрохлоридом.

Годування груддю

Невідомо, чи проникає бендамустину гідрохлорид у грудне молоко. Отже, Бендамустин-Віста протипоказаний в період годування груддю. Протягом лікування із застосуванням препарату Бендамустин-Віста годування груддю необхідно припинити.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом:

Бендамустину гідрохлорид має значний вплив на здатність керування автомобілем та іншими механізмами. Під час лікування бендамустину гідрохлоридом повідомлялося про порушення координації рухів, периферичну нейропатію та сонливість (див. розділ «Побічні реакції»). Пацієнтів слід проінформувати, що у разі виникнення зазначених симптомів вони мають уникати потенційно небезпечної діяльності, наприклад керування автомобілем та роботи з іншими механізмами.

Діти:

Бендамустин-Віста не застосовують дітям через відсутність даних щодо ефективності та безпеки застосування препарату.

Спосіб застосування та дози:

Порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій розчиняють у воді для ін’єкцій, розводять розчином натрію хлориду для ін’єкцій 9 мг/мл (0,9 %), після чого здійснюють внутрішньовенну інфузію. Слід застосовувати асептичні методи роботи. Після приготування препарат застосовувати одразу.

Відновлення

У флакон з препаратом Бендамустин-Віста, що містить 25 мг бендамустину гідрохлориду, додають 10 мл води для ін’єкцій, після чого флакон струшують.

У флакон з препаратом Бендамустин-Віста, що містить 100 мг бендамустину гідрохлориду, додають 40 мл води для ін’єкцій, після чого флакон струшують.

Відновлений концентрат містить 2,5 мг бендамустину гідрохлориду на 1 мл та являє собою прозорий безбарвний розчин.

Розведення

Одразу після отримання прозорого розчину (зазвичай через 5-10 хвилин) загальну рекомендовану дозу препарату Бендамустин-Віста розводять 0,9 % розчином натрію хлориду, при цьому кінцевий об’єм розчину повинен бути близько 500 мл.

Бендамустин-Віста розчиняють тільки в 0,9 % розчині натрію хлориду, не можна застосовувати інші розчини для ін’єкцій.

Застосування

Розчин вводять шляхом внутрішньовенної інфузії протягом 30-60 хвилин.

Флакони призначені тільки для одноразового використання.

Інфузію потрібно здійснювати під наглядом лікаря, який має кваліфікацію та досвід роботи з засобами для хіміотерапії.

Препарат не слід застосовувати, якщо спостерігаються будь-які видимі ознаки пошкодження або дефекту флакона. Після розчинення та розведення препарат слід візуально перевірити на наявність механічних включень або зміни кольору. Розчин можна використовувати, тільки якщо він прозорий і не містить сторонніх часток.

Невикористаний препарат або відходи матеріалів слід утилізувати згідно з вимогами місцевого законодавства.

Порушення функції кісткового мозку пов’язане з підвищеною гематологічною токсичністю, викликаною хіміотерапією. Не можна починати лікування, якщо рівень лейкоцитів та/або тромбоцитів ˂ 3000/мкл або ˂75 000/мкл, відповідно.

Монотерапія при хронічній лімфоцитарній лейкемії

100 мг бендамустину гідрохлориду на 1 м² площі поверхні тіла в 1-й і на 2-й день кожні 4 тижні.

Монотерапія індолентних неходжкінських лімфом, що погано піддаються лікуванню ритуксимабом

120 мг бендамустину гідрохлориду на 1 м² площі поверхні тіла в 1-й і на 2-й день кожні 3 тижні.

Множинна мієлома

120 - 150 мг бендамустину гідрохлориду на 1 м² площі поверхні тіла в 1-й і на 2-й день, 60 мг преднізону на 1 м² площі поверхні тіла внутрішньовенно або перорально з 1-го по 4-й день кожні 4 тижні.

Лікування слід припинити, якщо рівень лейкоцитів та/або тромбоцитів ˂ 3000/мкл або ˂ 75 000/мкл відповідно. Лікування можна продовжити після підвищення рівня лейкоцитів до > 4000/мкл, а тромбоцитів до > 100 000/мкл.

Максимальне зниження рівня лейкоцитів та тромбоцитів спостерігається через 14 - 20 днів, відновлення відбувається через 3 - 5 тижнів. Під час інтервалів між курсами лікування рекомендується здійснювати постійний контроль лейкоцитарної формули крові.

У разі негематологічної токсичності зниження дози повинно базуватися на найтяжчому ступені загальної токсичності в попередньому циклі. Якщо визначено ступінь токсичності 3, рекомендується 50 % зменшення дози; якщо ступінь токсичності 4, рекомендується перервати лікування.

Якщо пацієнт потребує корегування дози, індивідуально розраховану зменшену дозу потрібно прийняти в 1-й та на 2-й день циклу лікування.

Особливі групи пацієнтів

Печінкова недостатність

Згідно з даними фармакокінетики, немає потреби в корегуванні дози пацієнтам з незначною печінковою недостатністю (рівень білірубіну в сироватці крові < 1,2 мг/дл). Пацієнтам з помірною печінковою недостатністю (рівень білірубіну в сироватці крові 1,2-3,0 мг/дл) рекомендується зниження дози на 30 %.

Немає даних про пацієнтів з тяжкою печінковою недостатністю (рівень білірубіну в сироватці крові перевищує 3,0 мг/дл).

Ниркова недостатність

Згідно з даними фармакокінетики, немає потреби в корегуванні дози пацієнтам з кліренсом креатиніну > 10 мл/хв. Досвід лікування пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю обмежений.

Пацієнти літнього віку

Немає підстав вважати, що пацієнти літнього віку потребують корегування дози.

Передозування:

Оскільки дозолімітуючим побічним ефектом бендамустину гідрохлориду зазвичай є мієлосупресія, після передозування препарату переважними явищами, імовірно, будуть гематологічні побічні ефекти, пов'язані з лейкопенією, тромбоцитопенією і анемією. При передозуванні можна очікувати збільшення частоти і виразності негематологічних побічних ефектів, які спостерігалися після болюсного введення засобу в терапевтичній дозі.

При передозуванні можливо виникнення наступних негематологічних побічних ефектів: нудота, блювання, діарея, сухість у роті, зміна смаку, порушення ритму серця, зміни з боку шкіри, стоматит, нейропатія, реакції з боку центральної нервової системи, підвищення показників функціональних ниркових і печінкових проб, порушення функції легенів, алопеція, місцеве подразнення і тромбофлебіт.

Після застосування 30-хвилинної інфузії бендамустину гідрохлориду 1 раз на 3 тижні максимально переносима доза (МПД) становила 280 мг/м². Відзначалися дозолімітуючі серцево-судинні події 2-го ступеня згідно із загальними критеріями термінології щодо небажаних явищ, які супроводжувалися ішемічними змінами на ЕКГ.

В одному з досліджень було продемонстровано, що при 30-хвилинній інфузії бендамустину гідрохлориду в 1-й та на 2-й день кожні 3 тижні МПД становить 180 мг/м2. Дозолімітуюча токсичність проявлялася тромбоцитопенією 4 ступеня. При зазначеному режимі лікування кардіотоксичність не була дозолімітуючою.

Лікування.

Специфічного антидоту не існує. Для корекції гематологічних побічних явищ може виникнути потреба в трансплантації кісткового мозку, трансфузійній терапії (тромбоцити, концентровані еритроцити) або застосуванні гематологічних факторів росту.

Бендамустину гідрохлорид та його метаболіти слабко діалізуються.

Побічні дії:

Найпоширенішими побічними реакціями на бендамустину гідрохлорид є гематологічні реакції (лейкопенія, тромбоцитопенія), шкірна токсичність (алергічні реакції), системні симптоми (гарячка), шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання).

Частота виникнення визначається таким чином: дуже часто (≥1/10), часто (від ≥1/100 до <1/10), нечасто (від ≥1/1000 до <1/100), рідко (від ≥1/10000 до <1/1000), дуже рідко (<1/10000) та невідомо (не можна визначити з наявних даних).

Клас системи органів (MedDRA)

Частота

Побічна реакція

Інфекції та інвазії

Дуже часто

Інфекція NOS,* включаючи опортуністичні інфекції (наприклад герпес оперізувальний, цитомегаловірус, гепатит B)

Нечасто

Пневмоцистна пневмонія

Рідко

Сепсис

Дуже рідко

Первинна атипова пневмонія

Доброякісні, злоякісні та неуточнені новоутворення (включаючи кісти та поліпи)

Часто

Синдром лізису пухлини

Нечасто

Мієлодиспластичний синдром, гостра мієлоїдна лейкемія

З боку крові та лімфатичної системи

Дуже часто

Лейкопенія, NOS,*тромбоцитопенія, лімфопенія

Часто

Кровотеча, анемія, нейтропенія

Нечасто

Панцитопенія

Рідко

Ураження кісткового мозку

Дуже рідко

Гемоліз

З боку імунної системи

Часто

Реакції гіперчутливості NOS *

Рідко

Анафілактична реакція, анафілактоїдна реакція

Дуже рідко

Анафілактичний шок

З боку нервової системи

Дуже часто

Головний біль

Часто

Безсоння, запаморочення

Рідко

Сонливість, афонія

Дуже рідко

Дисгевзія, парестезія, периферична сенсорна нейропатія, антихолінергічний синдром, неврологічні порушення, атаксія, енцефаліт

З боку серця

Часто

Серцеві функціональні розлади, зокрема прискорене серцебиття, стенокардія, аритмія

Нечасто

Випіт у порожнину перикарда, інфаркт міокарда, серцева недостатність

Дуже рідко

Тахікардія

Частота невідома

Миготлива аритмія

З боку судин

Часто

Гіпотензія, гіпертензія

Рідко

Гостра циркулярна (судинна) недостатність

Дуже рідко

Флебіт

З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння

Часто

Легенева дисфункція

Дуже рідко

Фіброз легень

З боку травної системи

Дуже часто

Нудота, блювання

Часто

Діарея, запор, стоматит

Дуже рідко

Геморагічний езофагіт, шлунково-кишкова кровотеча

З боку гепатобіліарної системи

Невідомо

Печінкова недостатність

З боку шкіри та підшкірних тканин

Часто

Алопеція, порушення з боку шкіри

Рідко

Еритема, дерматит, свербіж, макулярно-папулярний висип, гіпергідроз

Частота невідома

Синдром Стівенса—Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, реакція на лікарський засіб з еозинофілією та системними симтомами (DRESS синдром)

З боку репродуктивної системи та молочних залоз

Часто

Аменорея

Дуже рідко

Безпліддя

Загальні розлади та порушення в місці введення

Дуже часто

Запалення слизових оболонок, слабкість, пірексія

Часто

Біль, гарячка, зневоднення, анорексія

Дуже рідко

Мультиорганна недостатність

Лабораторні та інструментальні дані

Дуже часто

Зниження рівня гемоглобіну, підвищення концентрації креатиніну, підвищення концентрації сечовини

Часто

Підвищення активності аспартатамінотрансферази/аланінамінотрансерази, лужної фосфатази, підвищення рівня білірубіну, гіпокаліємія

Ниркові та сечостатеві розлади

Частота невідома

Ниркова недостатність

NOS = не вказано інше

Опис деяких побічних реакцій

Є повідомлення про кілька випадків появи синдрому Стівенса‑Джонсона та токсичного епідермального некролізу у пацієнтів, які приймали бендамустин в комбінації з алопуринолом або в комбінації з алопуринолом та ритуксимабом.

Надходили окремі повідомлення про кропив’янку; місцеве подразнення та тромбофлебіт; некроз м’яких тканин після випадкового позасудинного введення препарату; панцитопенію; реактивацію вірусу гепатиту В; синдром лізису пухлини та анафілаксію.

Може відзначатися зниження співвідношення CD4/CD8. Було виявлено зниження кількості лімфоцитів. У пацієнтів зі зниженим імунітетом може підвищитися ризик інфекції (наприклад оперізувального лишая).

Є окремі повідомлення про розвиток некрозу після випадкового екстраваскулярного введення, а також виникнення токсичного епідермального некролізу, синдрому лізису пухлини та анафілаксії.

Ризик мієлодиспластичного синдрому та гострої мієлоїдної лейкемії підвищується у пацієнтів, які отримують алкілуючі засоби (включаючи бендамустин). Виникнення вторинних пухлин може розвинутися через кілька років після того, як хіміотерапію було припинено.

Несумісність

Препарат не можна змішувати з іншими лікарськими засобами, окрім зазначених в розділі «Спосіб застосування та дози».

Особливі застереження щодо утилізації та інших видів поводження з препаратом

Порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій розчиняють у воді для ін’єкцій, розводять розчином натрію хлориду для ін’єкцій 9 мг/мл (0,9 %), після чого здійснюють внутрішньовенну інфузію. Слід застосовувати асептичні методи роботи.

Відновлення

У флакон з Бендамустином-Віста, що містить 25 мг бендамустину гідрохлориду, додають 10 мл води для ін’єкцій, після чого флакон струшують.

У флакон з Бендамустином-Віста, що містить 100 мг бендамустину гідрохлориду, додають 40 мл води для ін’єкцій, після чого флакон струшують.

Відновлений концентрат містить 2,5 мг бендамустину гідрохлориду на мл та представляє собою прозорий безбарвний розчин.

Розведення

Одразу після отримання прозорого розчину (зазвичай через 5-10 хвилин) загальну рекомендовану дозу Бендамустину-Віста розводять 0,9 % розчином натрію хлориду, при цьому кінцевий об’єм розчину повинен бути близько 500 мл.

Бендамустин-Віста розчиняють тільки в 0,9 % розчині натрію хлориду, не можна застосовувати інші розчини для ін’єкцій.

Застосування

Розчин вводять шляхом внутрішньовенної інфузії протягом 30-60 хвилин.

Флакони призначені тільки для одноразового використання.

Препарат не слід застосовувати, якщо спостерігаються будь-які видимі ознаки пошкодження або дефекту флакона. Після розчинення та розведення препарат слід візуально перевірити на наявність механічних включень або зміни кольору. Розчин можна використовувати тільки якщо він прозорий і не містить сторонніх часток.

Невикористаний препарат або відходи матеріалів слід утилізувати згідно з вимогами місцевого законодавства.

Лікарська взаємодія:

При застосуванні комбінації бендамустину гідрохлориду з мієлосупресивними засобами дія бендамустину гідрохлориду та/або одночасно застосованих препаратів, що діють на кістковий мозок, може потенціюватися. Будь-яка терапія, при якій погіршується загальний стан пацієнта або пригнічується функція кісткового мозку, може підсилювати токсичність бендамустину гідрохлориду.

Комбінація бендамустину гідрохлориду з циклоспорином або такролімусом може призвести до надмірної імуносупресії з ризиком лімфопроліферації.

Цитостатики можуть впливати на вироблення антитіл після вакцинації живою противірусною вакциною та підвищувати ризик інфекції, що може призвести до летального наслідку. Ризик підвищується у пацієнтів, в яких імунітет вже ослаблений через основне захворювання.

Метаболізм бендамустину пов’язаний з ізоферментом цитохрому P450 (CYP) 1А2. Отже, існує можливість взаємодії з інгібіторами CYP1A2, наприклад з флувоксаміном, ципрофлоксацином, ацикловіром та циметидином.

Термін придатності:

3 роки.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці, у захищеному від світла місці, при температурі

не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Форма випуску / упаковка:

По 25 мг або по 100 мг порошку у скляних флаконах янтарного кольору. Флакони закупорені гумовими пробками, які обжаті алюмінієвими ковпачками з поліпропіленовими дисками. По 1 флакону у картонній коробці.

Категорія відпуску:

За рецептом.

Додатково:

Несумісність

Препарат не можна змішувати з іншими лікарськими засобами, окрім зазначених в розділі Спосіб застосування та дози.Особливі застереження щодо утилізації та інших видів поводження з препаратомПорошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій розчиняють у воді для ін’єкцій, розводять розчином натрію хлориду для ін’єкцій 9 мг/мл (0,9 %), після чого здійснюють внутрішньовенну інфузію. Слід застосовувати асептичні методи роботи.ВідновленняУ флакон з Бендамустином-Віста, що містить 25 мг бендамустину гідрохлориду, додають 10 мл води для ін’єкцій, після чого флакон струшують.У флакон з Бендамустином-Віста, що містить 100 мг бендамустину гідрохлориду, додають 40 мл води для ін’єкцій, після чого флакон струшують.Відновлений концентрат містить 2,5 мг бендамустину гідрохлориду на мл та представляє собою прозорий безбарвний розчин.РозведенняОдразу після отримання прозорого розчину (зазвичай через 5-10 хвилин) загальну рекомендовану дозу Бендамустину-Віста розводять 0,9 % розчином натрію хлориду, при цьому кінцевий об’єм розчину повинен бути близько 500 мл.Бендамустин-Віста розчиняють тільки в 0,9 % розчині натрію хлориду, не можна застосовувати інші розчини для ін’єкцій.ЗастосуванняРозчин вводять шляхом внутрішньовенної інфузії протягом 30-60 хвилин.Флакони призначені тільки для одноразового використання.Препарат не слід застосовувати, якщо спостерігаються будь-які видимі ознаки пошкодження або дефекту флакона. Після розчинення та розведення препарат слід візуально перевірити на наявність механічних включень або зміни кольору. Розчин можна використовувати тільки якщо він прозорий і не містить сторонніх часток.Невикористаний препарат або відходи матеріалів слід утилізувати згідно з вимогами місцевого законодавства.

Медичне застереження
Дата додавання: 03.03.2020
Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

ДОДАТКОВІ ДАНІ

Тип данихВідомості з реєстру
Торгівельне найменування:Бендамустин – Віста порошок
Виробник:Сіндан Фарма С.Р.Л
Форма випуску:

По 25 мг або по 100 мг порошку у скляних флаконах янтарного кольору. Флакони закупорені гумовими пробками, які обжаті алюмінієвими ковпачками з поліпропіленовими дисками. По 1 флакону у картонній коробці.

Реєстраційне посвідчення:UA/15258/01/01 від 10.12.2020
Міжнародне непатентоване найменування:Bendamustine
Умови відпуску:

За рецептом.

Склад:

діюча речовина: бендамустин;

1 флакон містить 25 мг або 100 мг бендамустину гідрохлориду;

допоміжна речовина: маніт (Е 421).

1 мл відновленого концентрату містить 2,5 мг бендамустину гідрохлориду.

Фармакотерапевтична група:Антинеопластичні засоби. Алкілуючі сполуки. Бендамустин.
Код АТС:L01AA09 - Бендамустин
Заявник:Містрал Кепітал Менеджмент Лімітед
Адреса заявника:Офіс 2-02 1ий Поверх Бізнес Ресурс Нетворк, 53 Вейтліс Драйв, Кенілворт, Уорикшир, Англія, CV8 2GY
Реклама
Свині вирощуватимуть органи для трансплантології
Химерна технологія включає інтеграцію людських сто...
Цей чудодійний препарат допоможе зберегти вічну молодість
За даними Федерального управління з лікарських зас...
Реклама
Як зняти свербіж при молочниці
Чим зняти свербіж при молочниціЯк прибрати свербіж...
Лікування молочниці в домашніх умовах
Як позбутися молочниці в домашніх умовах за допомо...
Реклама
Денна сонливість може бути симптомом небезпечного захворювання
Надмірна денна сонливість (Excessive Daytime Sleep...
Контактні лінзи для очей можуть спричинити захворювання печінки та навіть раку: дослідження
Контактні лінзи є тонкими й гнучкими пластинками, ...
Реклама