Естіва 600 таблетки інструкція по застосуванню

Естіва 600 таблетки фото, инструкция
Зовнішній вигляд упаковки лікарського засобу може відрізнятися від зображення на сайті.
Дозування:
Естіва 600 таблетки, в/о, по 600 мг №30 у конт.
Виробник:
Реєстрація:
UA/1590/02/01 від 21.11.2019
Фарм. група:
Редакторска група
Перевірено
Stadnik-Anna
Ганна Стаднік Додано: 03.03.2020
Avatar photo
Юлія Жарікова Оновлено: 09.09.2023
Інструкція надана держ. реєстром мед. препаратів України

ОФІЦІЙНА ІНСТРУКЦІЯ

Склад:

діюча речовина: efavirenz;

1 таблетка містить ефавірензу 600 мг;

допоміжні речовини: гідроксипропілцелюлоза, натрію лаурилсульфат, натрію кроскармелоза, целюлоза мікрокристалічна, лактози моногідрат, магнію стеарат, Opadry жовтий 03В52155.

Виробник:

ГЕТЕРО ЛАБЗ ЛІМІТЕД / HETERO LABS LIMITED

Місцезнаходження виробника:

Юніт III, Формулейшн Плот № 22 - 110 ІДА, Джидіметла, Хайдерабад, 500 055 Телангана, Індія.

Unit ІІІ, Formulation Plot Nо 22 - 110 IDA, Jeedimetla, Hyderabad, 500 055 Telangana, India.

Фармакотерапевтична група:

Противірусні препарати прямої дії. Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка.

Механізм дії. Ефавіренз являє собою ненуклеозидний інгібітор зворотної транскриптази ВІЛ-1. Ефавіренз є неконкурентним інгібітором ВІЛ-1 зворотної транскриптази та істотно не інгібує ВІЛ-2 зворотну транскриптазу або клітинні ДНК-полімерази (α, β, γ або δ).

Серцева електрофізіологія. Ефект ефавірензу на інтервал QTc оцінювали у контрольованому дослідженні у 58 здорових осіб з поліморфізмом CYP2B6. Середнє значення Cmax ефавірензу в осіб з генотипом CYP2B6 *6/*6 після застосування добової дози 600 мг протягом 14 днів у 2,25 раза перевищувало середнє значенння Cmax, що спостерігалося в осіб з генотипом CYP2B6 *1/*1. Спостерігалася позитивна залежність між концентрацією ефавірензу та подовженням інтервалу QTc. На підставі співвідношення концентрація-QTc середнє значення подовження інтервалу QTc та його верхня межа 90 % довірчого інтервалу становить 8,7 мс і 11,3 мс в осіб з генотипом CYP2B6 *6/*6 після застосування добової дози 600 мг протягом 14 днів (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

Противірусна дія. Вільна концентрація ефавірензу, необхідна для 90-95 % інгібування дикого типу або стійких до зидовудину лабораторних і клінічних ізолятів in vitro, перебуває у межах діапазону від 0,46 до 6,8 нм на лімфобластоїдних клітинних лініях, мононуклеарах периферичної крові і культурах макрофагів/моноцитів.

Стійкість. Ефективність ефавірензу в клітинній культурі проти різновидів вірусу із заміщенням амінокислот у зворотній транскриптазі на позиціях 48, 108, 179, 181 або 236, а також проти різновидів із заміщенням амінокислот у протеазі була аналогічна тій, що спостерігалася проти вірусних штамів дикого типу. Єдиними заміщеннями, які призвели до появи найвищої стійкості до ефавірензу в клітинній культурі, є заміна лейцину на ізолейцин на позиції 100 (L100I, з 17 до 22-кратної стійкості) і лізину на аспарагін на позиції 103 (К103N, з 18 до 33-кратної стійкості). Втрата сприйнятливості, що перевищує 100-кратну, спостерігалася проти різновидів ВІЛ, що експресують К103N у доповнення до інших заміщень амінокислот у зворотній транскриптазі.

К103N являє собою найчастіше спостережуване заміщення у зворотній транскриптазі у вірусних ізолятах, отриманих від пацієнтів, у яких відзначалася істотна зміна вірусного навантаження під час клінічного дослідження ефавірензу в комбінації з індинавіром або зидовудином + ламівудином. Ця мутація спостерігалася в 90 % пацієнтів, які отримують ефавіренз без вираженої вірусологічної відповіді. Також спостерігалися заміщення у зворотній транскриптазі на позиціях 98, 100, 101, 108, 138, 188, 190 або 225, але з більш низькою частотою і часто тільки в комбінації з K103N. Модель заміщення амінокислот у зворотній транскриптазі, пов’язана зі стійкістю до ефавірензу, не залежала від інших противірусних препаратів, які застосовували у комбінації з ефавірензом.

Перехресна резистентність. Профілі перехресної резистентності ефавірензу, невірапіну та делавірдину на клітинних культурах показали, що заміщення К103N призводить до втрати сприйнятливості до всіх трьох ненуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази. Два із трьох досліджуваних делавірдинстійких клінічних ізолятів мали перехресну резистентність з ефавірензом та містили заміщення К103N. Третій ізолят, що має заміщення у зворотній транскриптазі на позиції 236, не мав перехресної резистентності з ефавірензом.

Вірусні ізоляти, виділені з мононуклеарів периферичної крові пацієнтів, включених у клінічне дослідження ефавірензу, в яких спостерігалися ознаки неефективності терапії (стрибок вірусного навантаження), були досліджені щодо чутливості до ненуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази. Тринадцять ізолятів, які попередньо характеризувалися стійкістю до ефавірензу, виявилися також стійкими до невірапіну та делавірдину. Виявилося, що пʼять із цих стійких до ненуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази ізолятів містили заміщення K103N або заміщення валіну на ізолейцин у позиції 108 (V108I) у зворотній транскриптазі. Серед протестованих ізолятів після неефективної терапії ефавірензом три ізоляти залишилися чутливими до ефавірензу на клітинних культурах, а також мали чутливість до невірапіну і делавірдину.

Перехресна резистентність між ефавірензом та інгібіторами протеази має низьку імовірність внаслідок різних ферментів-мішеней. Перехресна резистентність між ефавірензом і NRTIs має також низьку імовірність внаслідок різних ділянок зв’язування на мішені та різного механізму дії.

Фармакодинамічні ефекти.

Контрольованих досліджень застосування ефавірензу хворим на вираженій стадії ВІЛ-інфекції, а саме — пацієнтам із кількістю CD4-клітин < 50 в 1 мм3, а також пацієнтам, які отримували терапію інгібіторами протеази або раніше приймали ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази, не проводили.

Досвід клінічного застосування в ході контрольованих досліджень комбінацій, що включають диданозин або зальцитабін, обмежений.

Два контрольовані дослідження (006 і ACTG 364) тривалістю приблизно в 1 рік, під час яких ефавіренз застосовували в комбінації з нуклеозидними інгібіторами зворотної транскриптази та/або інгібіторами протеази, продемонстрували зниження вірусного навантаження нижче межі кількісного аналізу та збільшення кількості CD4 лімфоцитів після початкової антиретровірусної терапії та у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які раніше приймали нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази. Дослідження 020 виявило аналогічний ефект у пацієнтів, які раніше приймали нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази, через 24 тижні. У цих дослідженнях доза ефавірензу становила 600 мг 1 раз на добу; доза індинавіру становила 1000 мг кожні 8 годин при застосуванні в комбінації з ефавірензом і 800 мг кожні 8 годин при застосуванні без ефавірензу. Доза нелфінавіру становила 750 мг 3 рази на добу. У кожному із цих досліджень застосовували стандартні дози нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази кожні 12 годин.

Діти. У неконтрольованому дослідженні ACTG 382, в якому брали участь 57 дітей у віці 3-16 років, які раніше приймали нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази, визначали фармакокінетику, противірусну активність і безпеку ефавірензу в комбінації з нелфінавіром (20-30 мг/кг 3 рази на добу) та одним або більше нуклеозидним інгібітором зворотної транскриптази. Стартова доза ефавірензу була еквівалентна 600 мг (розрахована відповідно до віку і маси тіла). Показник відповіді на терапію, визначений на підставі NC = F аналізу відсотка пацієнтів з концентрацією ВІЛ-РНК < 400 копій/мл у плазмі крові після 48 тижнів, становив 60 % (95 %, Д.І. 47, 72) і 53 % (Д.І. 40, 66) на підставі відсотка пацієнтів з концентрацією ВІЛ-РНК < 50 копій/мл у плазмі крові. Середнє число CD 4-клітин збільшилося на 63 ± 34,5 клітин/мм3 порівняно з початковим рівнем. Тривалість відповіді на терапію у дітей була аналогічною відповіді у дорослих пацієнтів.

Фармакокінетика.

Абсорбція: пов’язане з прийомом препарату збільшення Cmax і площі під кривою «концентрація-час» відзначалося при дозуванні до 1600 мг; пропорційної залежності ступеня збільшення від дози не спостерігалося — результат виявився меншим, із чого можна припустити, що при вищих дозах всмоктування зменшується. Час досягнення пікових концентрацій у плазмі (3-5 годин) не змінився після багаторазового прийому препарату, і стійкі концентрації у плазмі крові досягалися через 6-7 днів.

У ВІЛ-інфікованих пацієнтів у період стійкого стану фармакокінетики середні показники Cmax, Cmіn і площі під кривою «концентрація-час» мали лінійну залежність від добових дозувань 200 мг, 400 мг і 600 мг.

При прийомі однократної дози 600 мг з їжею з високим вмістом жиру Сmах та AUC підвищуються порівняно з прийомом тієї ж дози натще.

Розподіл: ефавіренз має високу здатність зв’язуватися з білками плазми крові, особливо з альбуміном (приблизно 99,5-99,75 %). У ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які одержували ефавіренз у дозі від 200 до 600 мг 1 раз на добу протягом щонайменше одного місяця, показники концентрації у спинномозковій рідині мали значення від 0,26 % до 1,19 % (середнє 0,69 %) від відповідної концентрації у плазмі крові. Цей показник приблизно в 3 рази перевищує концентрацію не зв’язаних з білками (вільних) фракцій ефавірензу у плазмі крові.

Біотрансформація: дослідження в людини та in vitro з використанням мікросом печінки людини показали, що ефавіренз перетворюється в гідроксильовані похідні, переважно з участю системи цитохрому Р450, з наступною глюкуронізацією, що утворилися з гідроксильованих метаболітів. Ці метаболіти є неактивними відносно ВІЛ-1. На підставі досліджень in vitro було зроблене припущення про те, що CYP3A4 i CYP2B6 є основними ізоферментами, відповідальними за метаболізм ефавірензу, і що він інгібує ізоферменти 2С9, 2С19 і 3А4 системи цитохрому Р450. У дослідженнях in vitro ефавіренз не інгібував CYP2E1 та інгібував CYP206 і CYP1A2 тільки при концентраціях, що набагато перевищували концентрації, які досягаються в клінічних умовах.

Експозиція ефавірензу у плазмі крові може зрости у пацієнтів, гомозиготних за G516T варіантом ізоферменту CYP2B6. Клінічне значення цього ефекту невідомо; принаймні, не виключене потенційне збільшення частоти і тяжкості небажаних явищ, повʼязаних із прийомом ефавірензу. Було виявлено, що ефавіренз індукує ферменти CYP3A4 і CYP2B6, а отже, призводить до індукції його власного метаболізму, який може бути клінічно значущим у деяких пацієнтів. Показано також, що ефавіренз індукує UGT1A1. Експозиції ралтегравіру (субстрату UGT1A1) зменшуються у присутності ефавірензу.

Хоча дані in vitro свідчать про те, що ефавіренз інгібує CYP2C9 і CYP2C19, спостерігалися суперечливі повідомлення як про підвищені, так і про зменшені впливи субстратів цих ферментів при одночасному застосуванні з ефавірензом in vivo. Чистий ефект одночасного застосування не ясний.

Виведення: ефавіренз має відносно великий граничний період напіввиведення, що становить не менше 52 годин після одноразової дози і 40-55 годин після багаторазових доз. У сечі виявляється приблизно 14-34 % міченої ізотопом дози ефавірензу і менше 1 % дози ефавірензу виділяється із сечею у незмінному стані.

Печінкові порушення: у дослідженні з одноразовою дозою період напіврозпаду був подвоєний в одного пацієнта з тяжкою печінковою недостатністю (клас C за Чайлдом-Пʼю), що вказує на можливість набагато більшого накопичення. Дослідження багаторазових доз не виявило значного впливу на фармакокінетику ефавірензу у пацієнтів з легкою печінковою недостатністю (клас А за Чайлдом-Пʼю) порівняно з контрольними. Не було достатньо даних для визначення того, чи впливає помірне або тяжке порушення функції печінки (клас B або C за Чайлдом-Пʼю) на фармакокінетику ефавіренза.

Фармакокінетика ефавірензу у дітей була такою, як фармакокінетика в дорослих. У пацієнтів літнього віку фармакокінетичні дослідження не проводили.

Стать і раса: фармакокінетичні властивості ефавірензу у пацієнтів схожі у чоловіків і жінок, а також серед вивчених расових груп.

Показання до застосування:

У складі комбінованої противірусної терапії для лікування захворювань, спричинених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-1) у дорослих, підлітків та дітей з масою тіла ≥ 40 кг.

Протипоказання:

Естіва 600 протипоказана пацієнтам з клінічно значущою підвищеною чутливістю до активної речовини або до інших компонентів, які входять до складу препарату.

Тяжкі порушення функції печінки (стадія С за Чайлдом-Пʼю).

Одночасний прийом разом з терфенадином, астемізолом, цизапридом, мідазоламом, тріазоламом, пімозидом, бепридилом, у зв’язку з конкуренцією ефавірензу за CYP3A4 (він може призвести до гальмування метаболізму цих лікарських засобів або утворити можливість серйозних та/чи тяжких ускладнень — серцевих аритмій, довготривалого седативного ефекту, пригнічення дихання) чи алкалоїдами Sekale Cornutum (наприклад, ерготаміном, дигідроерготаміном, ергоновіном метилерготаміном). Одночасний прийом з препаратами рослинного походження, що містять звіробій (Hypericum perforatum), через можливе зниження концентрацій у плазмі крові і зменшення клінічної ефективності ефавірензу.

Одночасне застосування з елбасвіром (EBR) та гразопревіром (GZR) через потенційне зниження концентрації у плазмі крові EBR та GZR.

Препарат протипоказаний пацієнтам з:

‒ випадками раптового летального наслідку або вродженим подовженням інтервалу QTc на електрокардіограмі або будь-яким іншим клінічним станом, відомим як подовження інтервалу QTc, у сімейному анамнезі;

‒ симптоматичною серцевою аритмією або клінічно значущою брадикардією, або застійною серцевою недостатністю, що супроводжується зменшенням викиду крові лівим шлуночком, в анамнезі;

‒ тяжким порушенням електролітного балансу, наприклад гіпокаліємією або гіпомагніємією.

Одночасний прийом з препаратами, що подовжують інтервал QTc, такими як антиаритмічні препарати класів IA та III, нейролептики, антидепресанти, деякі антибіотики (макроліди, фторхінолони, імідазолові та триазольні протигрибкові засоби, деякі антигістамінні препарати (терфенадин, астемізол), цизаприд, флекаїнід, деякі протималярійні засоби, метадон.

Належні заходи безпеки при застосуванні:

Особливості застосування:

Немає достатніх клінічних даних про застосування ефавірензу хворим на вираженій стадії ВІЛ-інфекції, а саме: у пацієнтів із кількістю CD4-клітин < 50 в 1 мм3, а також при неефективності терапії інгібітором протеази. Перехресна резистентність між ефавірензом та інгібіторами протеази не відзначалася, однак на даний час немає достатніх даних про ефективність застосування комбінованої терапії на основі інгібітору протеази за умови відсутності клінічного ефекту від застосування комбінованої терапії, до складу якої входить ефавіренз.

Естіва 600 не слід використовувати як єдиний засіб для лікування ВІЛ-інфекції, а також не слід додавати як єдиний засіб до неефективної терапії. Які у випадку інших ненуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази, резистентний вірус проявляється дуже швидко, коли ефавіренз застосовувати в якості монотерапії. При виборі нового антиретровірусного засобу, що будуть використовувати в комбінації з ефавірензом, необхідно враховувати можливість перехресної резистентності вірусу.

Одночасне застосування ефавірензу з фіксованою комбінацією ефавірензу, емтрицитабіну та тенофовіру дизопроксилу фумарату не рекомендоване, окрім випадків необхідності коригування дози (наприклад, з рифампіцином).

Одночасне застосування ефавірензу з софосбувіром/велпатасвіром не рекомендоване (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

Одночасне застосування ефавірензу з велпатасвіром/софосбувіром/воксилапревіром не рекомендоване (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

При одночасному застосуванні глекапревіру/пібрентасвіру з ефавірензом можна значно зменшити плазмові концентрації глекапревіру і пібрентасвіру, що призводить до зниження терапевтичного ефекту. Не рекомендується одночасне застосування глекапревіру/пібрентасвіру з ефавірензом (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

Одночасне застосування екстрактів гінкго білоби не рекомендоване (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

При призначенні препаратів одночасно з Естівою 600 лікарі повинні звернутися до інструкції для застосування цих препаратів.

Пацієнтів необхідно попередити про те, що отримувана ними антиретровірусна терапія, що включає ефавіренз, не запобігає ризику передачі ВІЛ через статеві контакти або кров. Пацієнти повинні продовжувати вживати відповідних запобіжних заходів.

У випадку, коли прийом будь-якого антиретровірусного препарату у складі комбінованої терапії відміняється у звʼязку з підозрою на непереносимість, необхідно серйозно розглянути можливість одночасної відміни всіх антиретровірусних препаратів. Прийом всіх відмінених антиретровірусних препаратів повинен бути відновлений одразу після зникнення симптомів непереносимості. Імунотерапія із частими перервами та наступними повторними прийомами антиретровірусних препаратів не рекомендується через підвищену імовірність виникнення мутантних вірусів, стійких до терапії.

Висипання.

У ході клінічних досліджень ефавірензу повідомлялося про випадки легкого чи помірного висипання, який зазвичай минає у міру продовження терапії. Відповідні антигістамінні засоби та/або кортикостероїди можуть покращити переносимість і пришвидчити лікування висипань. У менш ніж 1 % пацієнтів, які отримували ефавіренз, повідомлялося про випадки тяжкого висипання з утворенням пухирів, вологим лущенням шкіри або появою виразок. Випадки поліморфної еритеми або синдрому Стівенса-Джонсона спостерігалися приблизно у 0,1 % пацієнтів. Ефавіренз слід відмінити при виникненні тяжкого висипання з утворенням пухирів, лущенням шкіри, ураженням слизової оболонки або з появою гарячки. Якщо лікування ефавірензом припинено, також слід прийняти рішення щодо припинення лікування іншими антиретровірусними препаратами для запобігання виникненню вірусів, стійких до терапії.

Досвід застосування ефавірензу пацієнтам, які припинили лікування іншими ненуклеозидними інгібіторами зворотної транскриптази, обмежений. Прийом ефавірензу не рекомендується для пацієнтів, які раніше мали шкірну реакцію, що становила загрозу для життя (наприклад синдром Стівенса-Джонсона), під час лікування іншими ненуклеозидними інгібіторами зворотної транскриптази.

Психіатричні симптоми.

Психіатричні побічні ефекти спостерігали у хворих, які отримували ефавіренз. Пацієнти із психіатричними розладами в анамнезі, скоріше за все, мають більший ризик розвитку цих серйозних психіатричних побічних явищ.

Зокрема, тяжка депресія виникала частіше в пацієнтів з депресією в анамнезі.

Також наявні окремі повідомлення на етапі постреєстраційного застосування про тяжку депресію, летальний суїцид, марення, психозоподібну поведінку, кататонію. Пацієнтів необхідно попереджати про те, що при виникненні тяжкої депресії, психозу або суїцидальних думок необхідно негайно звернутися до лікаря для оцінки імовірного зв’язку цих симптомів із застосуванням ефавірензу і, якщо цей зв’язок буде встановлений, для визначення, чи переважають ризики продовження терапії її користь.

Симптоми з боку нервової системи.

У ході клінічних досліджень повідомлялося про побічні реакції, що включали, проте не обмежувались такими симптомами як запаморочення, безсоння, сонливість, порушення концентрації та атипові сновидіння, що виникали у пацієнтів, які отримують ефавіренз 600 мг на добу. Симптоми з боку нервової системи зазвичай починають проявлятися у перші 1-2 дні лікування і, як правило, минають після перших 2-4 тижнів. Пацієнтів слід поінформувати про те, що ці поширені симптоми з боку нервової системи, скоріше за все, зменшаться у міру продовження терапії і не є передвісниками розвитку будь-яких менш поширених психіатричних симптомів.

Судоми.

Судоми спостерігалися у дорослих і дітей, які отримували ефавіренз, як правило, за наявності судом в анамнезі. У пацієнтів, які одержують супутні протисудомні препарати з переважним метаболізмом у печінці, такі як фенітоїн, карбамазепін і фенобарбітал, необхідно здійснювати періодичний контроль концентрацій у плазмі крові. У дослідженні лікарської взаємодії концентрації карбамазепіну у плазмі крові знижувалися при одночасному призначенні з ефавірензом. Слід з обережністю призначати препарат пацієнтам, які мають судоми в анамнезі.

Захворювання печінки

Є невелика кількість повідомлень про випадки печінкової недостатності у пацієнтів без захворювання печінки в анамнезі або інших ідентифікованих факторів ризику. Контроль ферментів печінки також може бути доцільним у пацієнтів без порушення функції печінки в анамнезі або інших факторів ризику.

Подовження інтервалу QT

При застосуванні ефавірензу спостерігалося подовження інтервалу QTc (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

Слід розглянути альтернативи ефавірензу для одночасного застосування препарату з відомим ризиком Torsade de Pointes або коли його слід вводити пацієнтам з підвищеним ризиком Torsade de Pointes.

Прийом їжі.

Застосування препарату під час прийому їжі може призвести до збільшення часу виведення препарату, що, у свою чергу, може призвести до збільшення частоти виникнення небажаних ефектів. Рекомендується приймати Естіву 600 натщесерце, переважно перед сном.

Синдром відновлення імунітету.

У ВІЛ-інфікованих пацієнтів з тяжкою імунною недостатністю на момент призначення комбінованої антиретровірусної терапії (КАРТ) може виникати запальна реакція на хронічні чи залишкові опортуністичні патогени та серйозні клінічні стани чи загострення симптомів. Зазвичай такі реакції спостерігаються протягом перших декількох тижнів або місяців ініціації КАРТ. Відповідними прикладами є цитомегаловірусний ретиніт, генералізовані та/або вогнищеві мікобактеріальні інфекції та пневмонія, спричинена Pneumocystis jiroveci (зазвичай відома як Pneumocystis carinii). Будь-які запальні симптоми вимагають оцінки; у разі потреби необхідно призначати лікування. Також повідомлялось про аутоімунні розлади (такі як хвороба Грейвса та аутоімунний гепатит), які виникали в умовах імунної реактивації; однак час появи цього захворювання нестабільний, і такі розлади можуть зв’язуватися через багато місяців після початку лікування.

Ліподистрофія та порушення метаболізму.

Під час антиретровірусної терапії може збільшуватися маса тіла та підвищуватися рівень ліпідів і глюкози в крові. Такі зміни частково можуть бути повʼязані з контролем за хворобою та стилем життя. Для ліпідів є в деяких випадках доказ впливу терапії, тоді як для збільшення маси тіла не існує сильних доказів, які б повʼязували це з будь-якою конкретною терапією. Клінічний огляд повинен включати оцінку фізичних ознак перерозподілу жирової тканини. Рішення потрібно приймати на основі вимірювання ліпідів у сироватці крові та рівня глюкози в крові. Ліпідні порушення необхідно усунути відповідним клінічним способом.

Остеонекроз.

Незважаючи на те, що етіологію слід вважати мультифакторною (включаючи застосування кортикостероїдів, вживання алкоголю, тяжку імуносупресію, вищий індекс маси тіла), про випадки остеонекрозу було повідомлено переважно у пацієнтів з вираженою стадією ВІЛ-інфекції та/або довготривалим застосуванням КАРТ. Пацієнтів слід поінформувати про необхідність звернення за медичною допомогою, якщо в них скарги на суглобовий біль, скутість у суглобах або складнощі при ходьбі.

Уролітіаз/нефролітіаз.

Cерйозні і несерйозні випадки утворення каменів у нирках були зареєстровані у пацієнтів, які отримували ефавіренз; здебільшого такі реакції спостерігалися у пацієнтів, в анамнезі яких були сечокам’яна хвороба та/або супутнє застосування препаратів, що мають літогенний потенціал. За даними наукової літератури, були виявлені ниркові камені, що у своєму складі містять метаболіти ефавірензу. Повідомлення про летальні випадки відсутні. Випадки сечокам’яної хвороби були зареєстровані під час постмаркетингового спостереження ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримували терапію ефавірензом. Оскільки ці випадки були зареєстровані в клінічній практиці, оцінити їх частоту неможливо.

Злоякісні новоутворення.

Потенційний ризик розвитку злоякісних новоутворень, пов’язаний із застосуванням ефавірензу, не є вищим, ніж у разі застосування інших антиретровірусних препаратів. Підвищення ризику виникнення злоякісних новоутворень у пацієнтів, що застосовують ефавіренз, не виявлено. У пацієнтів, які застосовують антиретровірусні лікарські засоби, відсутній підвищений ризик розвитку злоякісних новоутворень.

Спеціальні групи.

Захворювання печінки: ефавіренз протипоказаний пацієнтам з тяжкою печінковою недостатністю (див. розділ «Протипоказання») і не рекомендується пацієнтам з помірною печінковою недостатністю через недостатність даних для визначення необхідності коригування дози. Оскільки метаболізм ефавірензу відбувається переважно з участю системи цитохрому Р450, а також у звʼязку з тим, що є тільки обмежений клінічний досвід застосування препарату пацієнтам із хронічним захворюванням печінки, слід з обережністю призначати ефавіренз пацієнтам із захворюваннями печінки легкого ступеня тяжкості. Пацієнтів слід ретельно спостерігати щодо предмету виявлення небажаних явищ, повʼязаних із препаратом, особливо симптомів з боку нервової системи. Необхідно періодично проводити лабораторні дослідження для оцінки стану печінки.

Безпека та ефективність ефавірензу у пацієнтів із серйозними порушеннями функції печінки не встановлена. Пацієнти із хронічним гепатитом В або С, які отримують комбіновану антиретровірусну терапію, перебувають у групі підвищеного ризику щодо розвитку серйозних і потенційно небезпечних для життя небажаних явищ з боку печінки. У пацієнтів, які мають в анамнезі порушення функції печінки, у тому числі хронічний активний гепатит, частота виникнення порушень функції печінки під час отримання комбінованої антиретровірусної терапії істотно підвищується і повинна спостерігатися відповідно до існуючої практики. Якщо спостерігаються ознаки погіршення захворювання печінки або активність сироваткових трансаміназ постійно перевищує верхню межу норми більш ніж в 5 разів, у цьому випадку необхідно зважити можливу користь від продовження терапії ефавірензом та потенційний ризик серйозного токсичного ураження печінки. Для таких пацієнтів необхідно розглянути питания про переривання або припинення лікування.

У пацієнтів, які одержують інші препарати, що мають токсичну дію на печінку, також рекомендується контролювати рівень активності печінкових ферментів. У випадку супутньої антивірусної терапії з приводу гепатиту В або С необхідно звернутися до відповідної інформації про ці препарати.

Ниркова недостатність: фармакокінетика ефавірензу у пацієнтів з нирковою недостатністю не вивчалася, однак у зв’язку з тим, що у незмінному стані в сечу виділяється менше 1 % кількості ефавірензу, порушення функції нирок не повинно істотно впливати на процес елімінації ефавірензу. Досвід застосування препарату пацієнтам із важкою нирковою недостатністю відсутній, тому для таких пацієнтів рекомендується проводити ретельну оцінку безпеки.

Пацієнти літнього віку: сказати про те, чи відрізняється реакція пацієнтам літнього віку на препарат від реакції молодих пацієнтів, неможливо, оскільки досліджень із достатньою кількістю пацієнтів відповідного віку не проводилося.

Педіатрична популяція: ефавіренз не вивчали у дітей віком до 3 років, тому ефавіренз не треба призначати цій категорії пацієнтів. Ефавіренз у формі таблеток не підходить для дітей з масою тіла менше 40 кг. Повідомлялося про висипання у 59 з 182 дітей (32 %), які отримували ефавіренз, висипання було важким у шести пацієнтів. Може бути розглянута профілактика відповідними антигістамінними препаратами до початку терапії ефавірензом у дітей.

Препарат Ефавір 600 містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати цей препарат.

Застосування в період вагітності або годування груддю:

Жінки репродуктивного віку

Ефавіренз не можна призначати у період вагітності, за винятком випадків, коли немає інших методів лікування. Перед початком лікування ефавірензом жінки репродуктивного віку повинні пройти тест на вагітність. Під час терапії вони повинні завжди застосовувати методи барʼєрної контрацепції разом з іншими методами контрацепції (наприклад з пероральними або іншими гормональними контрацептивами, див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»). У зв’язку з тривалим періодом напіввиведення ефавірензу рекомендується застосовувати адекватні засоби контрацепції протягом 12 тижнів після припинення прийому ефавірензу.

Жінкам, які приймають ефавіренз, потрібно запобігати вагітності (в дослідах на приматах препарат проявляв тератогенну дію).

Вагітність

Надійшло 7 ретроспективних звітів про дефекти нервової трубки у плода, в тому числі менінгоміелоцеле, всі у жінок, для лікування яких застосовували ефавіренз (за винятком будь-яких комбінованих таблеток, що містять фіксовану дозу ефавірензу) у І триместрі. Також повідомляли про 2 випадки (1 перспективний і 1 ретроспективний), пов’язані з дефектами нервової трубки, при застосуванні комбінованих таблеток з фіксованою дозою, що містять ефавіренз, емтрицитабін і тенофовіру дизопроксілу фумарат. Причинно-наслідковий звʼязок цих подій із застосуванням ефавірензу не встановлено, а знаменник невідомий. Оскільки дефекти нервової трубки виникають протягом перших 4 тижнів розвитку плода (в цей період нервові трубки закриті), такий потенційний ризик буде стосуватися жінок, які застосовують ефавіренз протягом І триместру вагітності.

Станом на липень 2013 року у Реєстр застосування антиретровірусних препаратів під час вагітності (APR) були надані перспективні звіти про 904 вагітності із застосуванням ефавірензу з І триместру вагітності, в результаті яких 766 дітей народилися живими. Повідомлялось, що в однієї дитини був дефект нервової трубки, а частота і характер інших вроджених дефектів були подібні до тих, які спостерігаються у дітей, які зазнали впливу режимів лікування, до яких не входить ефавіренз. Частота виникнення дефектів нервової трубки у загальній сукупності населення становить 0,5-1 випадок на 1000 живонароджених.

Годування груддю

Показано, що ефавіренз потрапляє у молоко матері. Проте немає достатньої інформації про вплив ефавірензу на новонароджених/немовлят. Не можна виключати ризик впливу на немовлят. Під час лікування препаратом слід припинити годування груддю. Для уникнення передачі ВІЛ-інфекції рекомендується, щоб за будь-яких обставин ВІЛ-інфіковані жінки не годували груддю немовлят.

Фертильність

Вплив ефавірензу на фертильність щурів чоловічої та жіночої статі оцінювали при системній експозиції препарату, еквівалентній або нижчій від тієї, що досягається в організмі людини при прийомі рекомендованих доз ефавірензу. У цих дослідженнях ефавіренз не погіршував спаровування або плодючість самців і самок щурів (дози до 100 мг/кг 2 рази на добу) та не впливав на сперматозоїди або потомство щурів чоловічої статі (дози до 200 мг 2 рази на добу). Репродуктивний потенціал потомства самок щурів, які отримували ефавіренз, не був порушений.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом:

Спеціальні дослідження з оцінки можливого впливу ефавірензу на здатність до керування автомобілем та складними механізмами не проводилися. Ефавіренз може спричиняти запаморочення, зниження концентрації та/або сонливість. Пацієнти повинні бути проінструктовані про те, що якщо в них з’являються подібні симптоми, вони повинні уникати потенційно небезпечних видів діяльності, таких як водіння автомобіля й керування складними механізмами.

Діти:

Застосуванняефавірензу не вивчали у дітей віком до 3 років, тому ефавіренз не треба призначати цій категорії пацієнтів. Таблетки Естіва 600 не підходять для дітей з масою тіла менше 40 кг.

Спосіб застосування та дози:

Лікування повинен проводити тільки лікар, який має досвід терапії ВІЛ-інфекції.

Ефавіренз слід призначати в комбінації з іншими антиретровірусними засобами.

Естіву 600 рекомендовано приймати натщесерце. Встановлено зростання концентрації ефавірензу у плазмі крові у разі прийому ефавірензу з їжею, що може призвести до зростання частоти виникнення побічних ефектів.

Для поліпшення переносимості небажаних явищ з боку нервової системи рекомендується приймати лікарський засіб перед сном.

Дорослі та підлітки з масою тіла більше 40 кг.

Рекомендоване дозування ефавірензу у поєднанні з нуклеозидним аналогом інгібіторів зворотної транскриптази (НІЗТ) та інгібітором протеази або без нього становить 600 мг перорально 1 раз на добу.

Препарат Естіва 600 не підходить для дітей з масою тіла менше 40 кг.

Корекція дозування.

Якщо ЕСТІВУ 600 призначати разом з вориконазолом, підтримуючу дозу останнього потрібно збільшити до 400 мг кожні 12 годин; дозу ЕСТІВИ 600 потрібно зменшити на 50 %, наприклад до 300 мг 1 раз на добу. При припиненні терапії вориконазолом початкове дозування ЕСТІВИ 600 слід відновити.

При супутньому введенні ЕСТІВИ 600 з рифампіцином пацієнтам з масою тіла 50 кг або більше рекомендується підвищення дози ЕСТІВИ 600 до 800 мг 1 раз на добу.

Ниркова недостатність: фармакокінетику ефавірензу у пацієнтів з нирковою недостатністю не вивчали, однак у зв’язку з тим, що у незміненому стані з сечею виділяється менше 1 % кількості ефавірензу, порушення функції нирок не повинно істотно впливати на процес елімінації ефавірензу.

Захворювання печінки: пацієнти із захворюваннями печінки легкого ступеня тяжкості можуть одержувати стандартну рекомендовану дозу ефавірензу. Пацієнтів слід ретельно обстежити на предмет виявлення небажаних явищ, повʼязаних із препаратом, особливо симптомів з боку нервової системи.

Передозування:

У пацієнтів, що помилково прийняли 600 мг ефавірензу двічі на день, виникали симптоми порушення нервової системи (один пацієнт мав мимовільні скорочення мʼязів).

Лікування: складається з моніторингу основних показників життєдіяльності та загальних методів підтримки пацієнта. Специфічного антидоту ефавірензу не існує. Для виведення неабсорбованого препарату можна застосовувати активоване вугілля. Оскільки ефавіренз легко звʼязується з білками, малоймовірно, що діаліз може видалити із крові істотну кількість препарату.

Побічні дії:

Були проведені дослідження серед 9000 пацієнтів, які приймали ефавіренз. У підгрупі з 1008 дорослих пацієнтів, які отримували 600 мг ефавіренpу на добу у комбінації з інгібіторами протеази та/або нуклеозидними інгібіторами зворотної транскриптази в контрольованих клінічних дослідженнях, найчастішими побічними реакціями, принаймні середнього ступеня тяжкості (щонайменше у 5 % пацієнтів) були висипання (11,6 %), запаморочення (8,5 %), нудота (8,0 %), головний біль (5,7 %) і втома (5,5 %). Найбільш помітними побічними реакціями, пов’язаними із застосуванням ефавіренpу, є висипи та симптоми з боку ЦНС. Симптоми з боку ЦНС зазвичай виникають незабаром після початку терапії і в цілому зникають після перших 2—4 тижнів. Під час застосування ефавірензу у пацієнтів також повідомлялось про серйозні побічні реакції з боку шкіри, такі як синдром Стівенса‒Джонсона та мультиформна еритема, побічні реакції з боку психіки, включаючи тяжку депресію, самогубство, психоз та судоми. Прийом ефавірензу з їжею може збільшити експозицію препарату і призвести до підвищення частоти виникнення побічних реакцій (див. розділ «Особливості застосування»).

Ефективність при тривалому застосуванні препаратів, що містять ефавіренз, оцінювали у контрольованому дослідженні, де пацієнти отримували ефавіренз + зидовудин + ламівудин (n = 412, середня тривалість 180 тижнів), ефавіренз + індинавір (n = 415, середня тривалість 102 тижні) або індинавір + зидовудин + ламівудин (n = 401, середня тривалість 76 тижнів). Тривале застосування ефавірензу в цьому дослідженні не було пов’язано з будь-якими новими загрозами безпеки.

Помірні або тяжкі небажані явища, які могли бути повʼязані з режимом терапії і про які повідомлялося в клінічних дослідженнях ефавірензу в рекомендованій дозі у складі комбінованої терапії, зазначені нижче. Також курсивом вказані побічні реакції, що спостерігаються у постмаркетингових умовах у звʼязку з антиретровірусною схемою лікування, що містить ефавіренз. Частота явищ визначається як: дуже часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100, < 1/10); нечасто (≥ 1/1000, < 1/100); рідко (≥ 1/10000, < 1/1 000); дуже рідко (< 1/10000).

З боку імунної системи

нечасто

гіперчутливість

Метаболічні порушення

часто

гіпертригліцеридемія*

нечасто

гіперхолестеринемія*

З боку психіки

часто

патологічні сновидіння, занепокоєння, депресія, безсоння*

нечасто

схильність до стану афекту, агресія, збентеженість, ейфоричний настрій, галюцинації, манія, параноя, психоз†, спроби самогубства, суїцидальне мислення, кататонія*

рідко

марення‡, неврози‡, самогубство‡*

З боку нервової системи

часто

порушення мозочкової координації та рівноваги†, розлад уваги (3,6 %), запаморочення (8,5 %), головний біль (5,7 %), сонливість (2,0 %)*

нечасто

відчуття занепокоєння, амнезія, атаксія, порушення координації, судоми, патологічне мислення,* тремор

З боку органів зору

нечасто

розпливчасте бачення

З боку органів слуху і лабіринту

нечасто

шум у вухах†, запаморочення

З боку судин

нечасто

припливи†

З боку шлунково-кишкового тракту

часто

біль у животі, діарея, нудота, блювання

нечасто

панкреатит

Гепатобіліарні порушення

часто

підвищення рівня аспартатамінотрансферази (АСТ)*, підвищення рівня аланін- амінотрансферази (АЛТ)*, підвищення рівня гаммаглутамінтрансферази (ГГТ)*

нечасто

гострий гепатит

рідко

печінкова недостатність‡*

З боку шкіри і підшкірно-жирової клітковини

дуже часто

висипання (11,6%)*

часто

свербіж

нечасто

ексудативна мультиформна еритема, синдром Стівенса‒Джонсона*

рідко

фотоалергічний дерматит†

З боку репродуктивної системи і молочних залоз

нечасто

гінекомастія

Загальні порушення

часто

підвищена втомлюваність

*,†,‡ Більш докладно див. розділ «Опис окремих побічних реакцій»

Опис окремих побічних реакцій

Інформація щодо постмаркетингового спостереження

† Побічні реакції були визначені шляхом постмаркетингового спостереження; однак щодо частоти були використані дані з 16 клінічних досліджень (n = 3969).

‡ Побічні реакції були визначені шляхом постмаркетингового спостереження, але вони не спостерігалися у 16 клінічних дослідженнях. Категорія частоти «рідко» була визначена, базуючись на визначеній верхній межі 95 % довірчого інтервалу при 0 випадків у кількості пацієнтів, що проходили лікування ефавірензом у цих клінічних дослідженнях (n = 3969).

Висипання

У клінічних дослідженнях у 26 % пацієнтів, які отримували 600 мг ефавірензу, спостерігалося висипання на шкірі порівняно з 17 % пацієнтів, які отримували лікування в контрольних групах. Вважається, що у 18 % пацієнтів, які отримували ефавіренз, висип пов’язаний з лікуванням. Тяжкі випадки висипання спостерігались менш ніж у 1 % пацієнтів, які отримували ефавіренз, і 1,7 % пацієнтів припинили лікування через висипання. Випадки мультиформної еритеми або синдрому Стівенса—Джонсона становили приблизно 0,1 %.

Зазвичай спостерігаються макулопапульозні шкірні висипи легкого і середнього ступеня тяжкості, що виникають протягом перших двох тижнів після початку терапії ефавірензом. У більшості пацієнтів висипання зникає при продовженні прийому ефавірензу протягом одного місяця. Можливе повторне призначення ефавірензу пацієнтам, які припинили його прийом через висипи. При повторному призначенні ефавірензу рекомендується також призначати і відповідні антигістамінні та/або кортикостероїдні препарати.

Досвід застосування ефавірензу пацієнтам, які припинили приймати інші антиретровірусні препарати класу ненуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази (NNRTI), обмежений.

Зафіксовані випадки повторних висипів після переходу з невірапіну до ефавірензу становлять від 13 до 18 % порівняно з показниками, що спостерігались у пацієнтів, які приймали ефавіренз у клінічних дослідженнях (див. розділ «Особливості застосування»).

Симптоми з боку психіки

Серйозні психічні побічні реакції спостерігались у пацієнтів, які отримували ефавіренз. У контрольованих дослідженнях частота конкретних серйозних психічних розладів становила:

Курс лікування ефавірензом

(n = 1,008)

Контрольний курс лікування

(n = 635)

Тяжка депресія

1,6 %

0,6 %

Думки про самогубство

0,6 %

0,3 %

Спроби суїциду

0,4 %

0 %

Агресивна поведінка

0,4 %

0,3 %

Параноїдальні реакції

0,4 %

0,3 %

Маніакальні реакції

0,1 %

0 %

Пацієнти, які мають в анамнезі психіатричні розлади, перебувають у групі підвищеного ризику щодо розвитку даних серйозних небажаних явищ з боку психіки із частотою виникнення кожного з перерахованих вище явищ від 0,3 % для маніакальних реакцій до 2 % для тяжкої депресії і суїцидального мислення. Були також пост-маркетингові повідомлення про летальний наслідок від самогубства, марення, психозоподібної поведінки та кататонії.

З боку нервової системи

У клінічно контрольованих випробуваннях часто повідомляли про побічні реакції, які включали, але не обмежувалися запамороченням, безсонням, сонливістю, порушенням концентрації та патологічними сновидіннями. Симптоми з боку нервової системи від помірних до тяжких спостерігались у 19 % пацієнтів (тяжкі випадки 2 %) порівняно з 9 % пацієнтів (тяжкі випадки 1 %), які отримували контрольний курс лікування. У клінічних дослідженнях 2 % пацієнтів, які отримували ефавіренз, припинили терапію у зв’язку з появою таких симптомів.

Симптоми з боку нервової системи зазвичай спостерігаються протягом першого або другого дня терапії та у більшості випадків зникають після перших 2—4 тижнів. У дослідженнях неінфікованих добровольців типові симптоми з боку нервової системи у середньому з’являються через 1 годину після введення дози і тривають близько 3 годин. Симптоми з боку нервової системи можуть виникати частіше, коли ефавіренз приймати разом з їжею, можливо, внаслідок підвищених концентрацій ефавірензу у плазмі крові. Для того щоб поліпшити переносимість цих симптомів, протягом перших тижнів терапії рекомендується приймати лікарський засіб перед сном. Цей режим прийому рекомендується і тим пацієнтам, у яких продовжують спостерігатися ці симптоми. Зниження дози або дробний прийом добової дози зазвичай не дають сприятливого ефекту.

Аналіз багаторічних даних показав, що за 24 тижні терапії випадки вперше виявлених симптомів з боку нервової системи серед пацієнтів, які приймали ефавіренз, загалом були подібні до тих, які спостерігалися в контрольній групі пацієнтів.

Печінкова недостатність

Деякі з постмаркетингових повідомлень про печінкову недостатність, у тому числі у пацієнтів, які раніше не мали печінкових захворювань або інших визначених факторів ризику, містили дані про раптову хворобу та хворобу, що швидко прогресує, і в деяких випадках призводить до необхідності трансплантації або смерті.

Синдром реактивації імунної системи

У ВІЛ-інфікованих пацієнтів з тяжким імунодефіцитом під час призначення комбінованої антиретровірусної терапії (КАРТ) запальні реакції на безсимптомні і залишкові опортуністичні патогени можуть почастішати. У ВІЛ-інфікованих пацієнтів з тяжким імунодефіцитом під час початку комбінованої антиретровірусної терапії можуть виникнути запальні реакції на безсимптомні або залишкові опортуністичні інфекції. Також повідомлялось про аутоімунні розлади (такі як хвороба Грейвса та аутоімунний гепатит), однак час появи цього захворювання нестабільний, і такі розлади можуть з’яаитися через багато місяців після початку лікування (див. розділ «Особливості застосування»).

Остеонекроз

У клінічних дослідженнях є повідомлення про випадки остеонекрозу, особливо у пацієнтів із загальновідомими факторами ризику, вираженою стадією ВІЛ-інфекції або у тих, хто тривалий час знаходиться на КАРТ. Частота виникнення цих випадків невідома (див. розділ «Особливості застосування»).

Відхилення лабораторних показників

Печінкові ферменти: підвищення рівня АСТ і АЛТ більш ніж у 5 разів вище верхньої межі норми (ВМН) спостерігалося у 3 % з 1008 пацієнтів, які отримували 600 мг ефавірензу (5-8 % після тривалого лікування у клінічному дослідженні). Подібні підвищення спостерігалися у пацієнтів, які отримували контрольний курс лікування (5 % після тривалого лікування). Підвищення ГГТ більш ніж у 5 разів вище ВМН спостерігалося у 4 % всіх пацієнтів, які отримували 600 мг ефавірензу і 1,5-2 % пацієнтів, які отримували контрольний курс лікування (7 % пацієнтів, які отримували ефавіренз, і 3 % пацієнтів, які отримували контрольний курс після тривалого лікування). Ізольоване підвищення ГГТ у пацієнтів, які отримують ефавіренз, може бути ознакою індукції ферментів. Під час довготривалого дослідження 1 % пацієнтів у кожній групі лікування припиняли терапію через розлади печінки або жовчовидільної системи.

Амілаза: у підгрупі з 1008 пацієнтів клінічного дослідження безсимптомне підвищення концентрації амілази у сироватці крові більше ніж в 1,5 раза вище ВМН спостерігалося у 10 % пацієнтів, які отримували ефавіренз, і 6 % пацієнтів, які отримували контрольний курс лікування. Клінічне значення асимптоматичного підвищення концентрації амілази у сироватці крові невідоме.

Ліподистрофія та порушення метаболізму

Під час антиретровірусної терапії може збільшуватися маса тіла та підвищуватися рівень ліпідів і глюкози в крові (див. розділ «Особливості застосування»).

Діти. Небажані явища в дітей у більшості випадків аналогічні таким у дорослих. У дітей висипання виникає частіше (59 пацієнтів з 182 (32 %), які проходили лікування ефавірензом), ніж у дорослих, і частіше буває більш тяжким [тяжкі випадки висипу спостерігались у 6 дітей з 182 (3,3 %)]. Призначення дітям до початку терапії ефавірензом відповідних антигістамінних препаратів з метою профілактики висипів може бути доцільним.

Інші особливі групи

Ферменти печінки у пацієнтів, коінфікованих гепатитом В або С: у даних довготривалого дослідження 137 пацієнтів, для лікування яких застосовували ефавіренз (середня тривалість терапії 68 тижнів), і 84 пацієнти, які отримували контрольний курс лікування (середня тривалість 56 тижнів), були серопозитивними на скринінг на гепатит В (поверхневий антиген позитивний) та/або гепатит C (антитіла гепатиту С позитивні). Серед коінфікованихпацієнтів у цьому дослідженні виявили підвищення рівня АСТ більш ніж у 5 разів вище ВМН у 13 % пацієнтів, які приймали ефавіренз, та у 7 % пацієнтів, які отримували контрольний курс лікування, а підвищення рівня AЛТ більш ніж у 5 разів вище ВМН ‒ у 20 % і 7 % відповідно. Серед коінфікованихпацієнтів 3 % з групи пацієнтів, які отримували ефавіренз, і 2 % з контрольної групи припинили лікування через порушення функції печінки (див. розділ «Особливості застосування»).

Лікарська взаємодія:

Ефавіренз є in vivo індуктором CYP3A4, CYP2B6 та UGT1A1. При одночасному застосуванні Ефавірензу з іншими препаратами, які є субстратами для цих ензимів, може спостерігатися зниження їхніх концентрацій у плазмі крові. Ефавіренз in vitro є також інгібітором CYP3A4. Теоретично ефавіренз може початково підвищити вплив на субстрати цитохрому CYP3A4 і тому слід контролювати субстрати з вузьким терапевтичним індексом (див. розділ «Протипоказання»).

Ефавіренз може бути індуктором CYP2С19 та CYP2С9; однак інгібування спостерігалося in vitro та загальний ефект сумісного застосування з субстратами цих ензимів не визначений.

Дія Ефавірензу може підвищитися з одночасним застосуванням медичних препаратів (наприклад ритонавіру) або з їжею (наприклад грейпфрутовим соком), які інгібують активність CYP3A4 або CYP2B6. Речовини або рослинні препарати (наприклад екстракти Гінкго білоби та звіробій звичайний), що індукують ці ензими, можуть призвести до зменшення концентрації ефавіренза в плазмі крові. Одночасне застосування ефавірензу зі звіробоєм звичайним протипоказане (див. розділ «Протипоказання»). Одночасне застосування ефавірензу з екстрактами Гінкго білоби не рекомендується (див. розділ «Особливості застосування»).

Препарати, що подовжують інтервал QT

Ефавіренз протипоказаний при одночасному застосуванні препаратів (вони можуть викликати подовжений інтервал QTc і Torsade de Pointes), таких як: антиаритмічні засоби класів IA і III, нейролептики і антидепресанти, деякі антибіотики, включаючи деякі агенти наступних класів: макроліди, фторхінолони, імідазолові і тріазольні протигрибкові засоби, деякі неседативні антигістамінні засоби (терфенадин, астемізол), цизаприд, флекаїнід, деякі протималярійні засоби та метадон (див. розділ «Протипоказання»).

Педіатрична популяція

Дослідження взаємодії проводилися тільки у дорослих.

Протипоказання до сумісного застосування:

Ефавіренз не слід застосовувати одночасно з терфенадином, астемізолом, цизапридом, мідазоламом, тріазоламом, пімозидом, бепридилом або алкалоїдами ріжків (наприклад ерготаміном, дигідроерготаміном, ергоновіном та метилергоновіном), тому що інгібування їх метаболізму може призвести до серйозних, небезпечних для життя наслідків (див. розділ «Протипоказання»).

Елбасвір/гразопревір

Одночасне застосування ефавірензу з елбасвіром/гразопревіром протипоказане, оскільки це може призвести до втрати вірусологічної відповіді на елбасвір/гразопревір. Ця втрата пояснюється значним зниженням концентрації елбасвіру і гразопревіру у плазмі крові, спричиненої індукцією CYP3A4 (див. розділ «Протипоказання»).

Звіробій ( St . John ’ s wort ) — (Hypericum perforatum)

Cупутнє застосування ефавірензу та звіробою або препаратів, які містять звіробій, протипоказане. Можливе зменшення концентрації ефавірензу у плазмі при одночасному застосуванні зі звіробоєм, що повʼязано з індукцією метаболізуючих ензимів препарату та/або транспорту протеїнів звіробоєм. Якщо пацієнт уже приймає звіробій, застосування його слід припинити, перевірити рівень вірусу та, по можливості, рівень ефавірензу. Рівень ефавірензу може збільшитись після припинення застосування звіробою та, можливо, знадобиться корекція дози ефавірензу. Індукуючий ефект звіробою може продовжуватись найменше 2 тижні після припинення його застосування.

Інші взаємодії

Взаємодії ефавірензу з інгібіторами протеази, з іншими антиретровірусними агентами, відмінними від інгібіторів протеази, та іншими неантиретровірусними медичними препаратами наведено у таблиці (посилення зазначено як «­», зменшення як «¯», без змін як ««» та один раз кожні 8 або 12 годин як «через кожні 8 годин» або «через кожні 12 годин»). У круглих дужках наводяться 90-відсоткові або 95-відсоткові довірчі інтервали, якщо вони були визначені. Якщо не вказано інакше, дослідження проводились за участю здорових добровольців.

Взаємодія між ефавірензом та іншими лікарськими засобами у дорослих

Лікарський препарат у межах кожної терапевтичної групи (доза)

Вплив на концентрацію препарату

Середня відносна зміна AUC, Cmaх, Cmin з довірчими інтервалами за їх наявностіа (механізм)

Рекомендація стосовно одночасного застосування з ефавірензом

ПРОТИІНФЕКЦІЙНІ ЗАСОБИ

Антиретровірусні засоби

Інгібітори протеази

Атазанавір/ритонавір/ Ефавіренз

(400 мг 1 раз на добу/ 100 мг 1 раз на добу/ 600 мг 1 раз на добу, усі препарати вводились під час їди)

Атазанавір (після їжі):

AUC: « (від ¯9 до ­10)

Cmaх: ­17 %* (від ­8 до ­27)

Cmin: ¯42 %* (від ¯31 до ¯51)

Ефавіренз не рекомендується застосовувати разом з атазанавіром/ритонавіром. Якщо атазанавір потрібно застосовувати разом із ненуклеозидним інгібітором зворотної транскриптази, то в комбінації з Ефавірензом рекомендується збільшити дозу як атазанавіру, так і ритонавіру відповідно до 400 мг і 200 мг, і при цьому потрібно забезпечити ретельний клінічний контроль.

Атазанавір/ритонавір/ Ефавіренз

(400 мг 1 раз на добу/ 200 мг 1 раз на добу/ 600 мг 1 раз на добу, усі препарати вводились під час їди)

Атазанавір (після їжі):

AUC: « */** (від ¯10 до ­26)

Cmaх: « */** (від ¯5 до ­26)

Cmin: ­12 %*/** (від ¯16 до ¯49)

(індукція CYP3A4).

* При порівнянні з атазанавіром 300 мг/ритонавіром 100 мг один раз на добу ввечері без Ефавірензу. Це зменшення Cmin атазанавіру може негативно впливати на ефективність атазанавіру.

** на підставі результатів попереднього порівняння.

Дарунавір/ритонавір/ Ефавіренз

(300 мг 2 рази на добу*/ 100 мг 2 рази на добу/ 600 мг 1 раз на добу)

*менше, ніж рекомендовані дози, схожі результати очікуються при рекомендованих дозах.

Дарунавір:

AUC: ¯13 %

Cmaх: ¯31 %

Cmin: ¯15 %

(індукція CYP3A4)

Ефавіренз:

AUC: ­21 %

Cmaх: ­17 %

Cmin: ­15 %

(інгібування CYP3A4)

Ефавіренз у комбінації з дарунавіром/ритонавіром

800/100 мг один раз на добу може призводити до субоптимальної Cmin дарунавіру. Якщо Ефавіренз потрібно застосовувати в комбінації з дарунавіром/ритонавіром, то потрібно використовувати схему дарунавір/ритонавір 600/100 мг двічі на добу щодня. Таку комбінацію потрібно використовувати з обережністю.

Фосампренавір/ ритонавір/ Ефавіренз (700 мг 2 рази на добу/ 100 мг 2 рази на добу/ 600 мг 1 раз на добу)

Клінічно незначуща фармакокінетична взаємодія.

Корекція дози не потрібна.

Фосампренавір/ нелфінавір/ Ефавіренз

Взаємодію не вивчали

Корекція дози не потрібна.

Фосампренавір/ саквінавір/

Ефавіренз

Взаємодію не вивчали

Не рекомендується, оскільки системна дія обох інгібіторів протеази значно зменшується.

Індинавір/Ефавіренз

(800 мг через кожні 8 годин/ 200 мг 1 раз на добу)

Індинавір:

AUC: ¯31 % (від ¯8 до ­47)

Cmin: ¯40 %

Схоже зменшення системної дії індинавіру спостерігалось при введенні індинавіру у дозі 1000 мг через кожні 8 годин разом з Ефавірензом по 600 мг щодня.

(індукція CYP3A4)

Ефавіренз:

Відсутність клінічно значущої фармакокінетичної взаємодії.

Клінічно значуще зниження концентрації індинавіру не спостерігалось, проте потрібно враховувати ступінь спостережуваної фармакокінетичної взаємодії при вибиранні схеми, до складу якої входить як Ефавіренз, так і індинавір.

При введенні Ефавірензу разом із індинавіром або індинавіром / ритонавіром корекція дози не потрібна.

Індинавір/ритонавір/ Ефавіренз

(800 мг 2 рази на добу/

100 мг 2 рази на добу/

600 мг 1 раз на добу)

Індинавір:

AUC: ¯25 % (від ¯16 до ­32)b

Cmaх: ¯17 % (від ¯6 до ­26)b

Cmin: ¯50 % (від ¯40 до ¯59)b

Ефавіренз:

Відсутність клінічно значущої фармакокінетичної взаємодії

Середньогеометрична величина Cmin для індинавіру (0,33 мг/л) при введенні разом з ритонавіром та Ефавірензом була вище ніж середня попередня величина Cmin (0,15 мг/л) при введенні одного індинавіру у дозі 800 мг через кожні 8 годин. У пацієнтів з інфекцією ВІЛ-1 (n = 6) фармакокінетика індинавіру та Ефавірензу загалом не відрізнялась від даних, отриманих для неінфікованих добровольців.

Див. також нижче дані щодо ритонавіру.

Лопінавір/ритонавір у вигляді капсул або перорального розчину /Ефавіренз

Лопінавір/ритонавір у вигляді таблеток/ Ефавіренз

(400/100 мг 2 рази на добу/ 600 мг 1 раз на добу)

(500/125 мг 2 рази на добу/ 600 мг 1 раз на добу)

Значне зниження системної дії лопінавіру.

Концентрація лопінавіру:

¯30-40 %

Концентрація лопінавіру: подібна до концентрації лопінавіру/ритонавіру у дозі 400/100 мг двічі на добу без Ефавірензу

При сполученому застосуванні Ефавірензу потрібно збільшувати дози лопінавіру/ритонавіру у вигляді капсул або перорального розчину на 33 % (4 капсули /~6,5 мл двічі на добу замість 3 капсул/5 мл двічі на добу). Таке лікування потрібно проводити з обережністю, оскільки така корекція дози може бути недостатньою для деяких пацієнтів.

При введенні разом з Ефавірензом у дозі 600 мг один раз на добу дозу лопінавіру/ритонавіру у вигляді таблеток потрібно збільшити до 500/125 мг двічі на добу.

Див. також нижче дані щодо ритонавіру.

Нелфінавір/Ефавіренз

(750 мг через кожні 8 годин/ 600 мг 1 раз на добу)

Нелфінавір:

AUC: ­20 %(від ­8 до ­34)

Cmaх: ­21 %(від ­10 до ­33)

Така комбінація загалом добре переносилась.

Корекція дози не потрібна.

Ритонавір/Ефавіренз

(500 мг 2 рази на добу/ 600 мг 1 раз на добу)

Ритонавір:

AUC вранці: ­18 %(від ­6 до ­33)

AUC ввечері: «

Cmaх вранці: ­24 %(від ­12 до ­38)

Cmaх ввечері: «

Cmin вранці: ­42 % (від ­9 до ­86)b

Cmin ввечері: ­24 % (від ­3 до ­50)b

Ефавіренз:

AUC: ­21 % (від ­10 до ­34)

Cmaх: ­14 % (від ­4 до ­26)

Cmin: ­25 % (від ¯7 до ¯46)b

(гальмування CYP-опосередкованого окислювального метаболізму)

Коли введенні Ефавірензу разом з ритонавіром у дозі 500 мг або 600 мг двічі на добу ця комбінація погано переносилась (наприклад, виникали запаморочення, нудота, парестезія та збільшення рівня ферментів печінки).

Достатні дані про переносимість Ефавірензу у комбінації з ритонавіром у низькій дозі (100 мг один або два рази на добу) відсутні.

При застосуванні Ефавірензу разом з ритонавіром у низькій дозі потрібно враховувати можливість збільшення частоти побічних явищ, повʼязаних з Ефавірензом, через можливу фармакодинамічну взаємодію.

Саквінавір/ритонавір /Ефавіренз

Взаємодію не вивчали.

Було отримано недостатньо даних, щоб можна було скласти рекомендації щодо дози. Використовувати Ефавіренз у комбінації з саквінавіром, як єдиним інгібітором протеази, не рекомендується.

Антагоніст хемокінового рецептора CCR5

Маравірок/Ефавіренз (100 мг 2 рази на добу/ 600 мг 1 раз на добу)

Маравірок:

AUC12: ¯45 %(від ¯38 до ¯51)

Cmaх: ¯51 % (від ¯37 до ¯62)

Концентрацію Ефавірензу не визначали, жодні ефекти не очікується.

Див. інформацію стосовно лікарських засобів, в яких міститься маравірок.

Інгібітор переносу ланцюга інтегразою

Ралтегравір/Ефавіренз (400 мг 1 раз на добу/-)

Ралтегравір:

AUC: ¯36 %

C12: ¯21 %

Cmax: ¯36 % (індукція UGT1A1)

Корекція дози ралтегравіру не потрібна.

Нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази та ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази

Нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази/ Ефавіренз

Спеціальні дослідження для Ефавірензу у комбінації з нуклеозидними інгібіторами зворотної транскриптази не проводились за винятком ламівудину, зидовудину та тенофовіру, дизопроксилу фумарату. Клінічно значущі взаємодії не очікуються, оскільки нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази метаболізуються іншим шляхом, ніж Ефавіренз, і навряд чи будуть конкурувати за однакові метаболічні ферменти та шляхи виведення з організму.

Корекція дози не потрібна.

Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази/ Ефавіренз

Взаємодію не вивчали.

Оскільки застосування двох ненуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази виявилося некорисним стосовно ефективності та безпеки, то не рекомендується Ефавіренз вводити разом з іншим ненуклеозидним інгібітором зворотної транскриптази.

Противірусні препарати для лікування гепатиту С

Боцепревір/Ефавіренз

(800 мг 3 рази на добу/ 600 мг 1 раз на добу)

Боцепревір:

AUC: «19 %*

Cmaх: «8 %

Cmin: ¯44 %

Ефавіренз:

AUC: «20 %

Cmaх: «11 %

(індукція CYP3A — ефект щодо боцепревіру)

* 0-8 годин

Відсутність ефекту («) дорівнює зменшенню середньої оцінки відношення приблизно на ≤20 % або збільшенню середньої оцінки відношення приблизно на ≤25 %.

Концентрація боцепревіру в плазмі зменшилася після застосування з Ефавірензом.

Спостереження зниження концентрації боцепревіру в плазмі, що є клінічним наслідком цього, не було оцінено безпосередньо.

Телапревір/Ефавіренз

(1,125 мг через кожні 8 годин/ 600 мг 1 раз на добу)

Телапревір (у відношенні до 750 мг через кожні 8 годин):

AUC: ¯18% (¯8 - ¯27)

Cmaх: ¯14 % (¯3 - ¯24)

Cmin: ¯25 % (¯14 - ¯34) %

Ефавіренз:

AUC: ¯18 % (¯10 - ¯26)

Cmaх: ¯24 % (¯15 - ¯32)

Cmin: ¯10% (¯1 - ¯19)

(CYP3A індукція Ефавірензом)

Якщо Ефавіренз та телапревір застосовують разом, телапревір застосовується по 1,125 мг через кожні 8 годин.

Симепревір/Ефавіренз

(150 мг 1 раз на добу/ 600 мг 1 раз на добу)

Симепревір

AUC: ↓71 % (↓67 - ↓74)

Cmax: ↓51 % (↓46 - ↓56)

Cmin: ↓91 % (↓88 - ↓92)

Ефавіренз:

AUC: ↔

Cmax: ↔

Cmin: ↔

Відсутність ефекту («) дорівнює зменшенню середньої оцінки відношення приблизно на ≤ 20 % або збільшенню середньої оцінки відношення приблизно на ≤ 25 %

(індукція ензиму CYP3A4)

Одночасне введення симепревіру з ефавірензом призводить до значного підвищення концентрації симепревіру в плазмі крові, у зв’язку з чим відбувається індукція CYP3A ефавірензом, яка може призвести до втрати терапевтичного ефекту симепревіру. Одночасне введення симепревіру з ефавірензом не рекомендується.

Софосбувір/велпатасвір

↔софосбувір

↓велпатасвір

↔ефавіренз

Одночасне введення софосбувіру/ велпатасвіру з ефавірензом призвело до зниження (приблизно на 50 %) системного впливу велпатасвіру. Механізм впливу на велпатасвір ‒ це індукція CYP3A і CYP2B6 ефавірензом. Не рекомендується одночасне застосування софосбувіру / велпатасвіру з ефавірензом. Для отримання додаткової інформації див. Інформацію про застосування софосбувіру/велпатасвіру.

Велпатасвір/софосбувір/ воксилапревір

↓велпатасвір

↓воксилапревір

Не рекомендується одночасне застосування велпатасвір/ софосбувір/воксилапревір з ефавірензом, оскільки воно може знижувати концентрації велпатасвіру та воксилапревіру. Для отримання додаткової інформації див. Інформацію про застосування для велпатасвір/софосбувір/ воксилапревір.

Інгібітори протеази:

Елбасвір/гразопревір

↓елбасвір

↓гразопревір

↔ефавіренз

Одночасне застосування ефавірензу з елбасвір/гразопревір протипоказане, оскільки це може призвести до втрати вірусологічної відповіді на елбасвір/гразопревір. Ця втрата пояснюється значним зниженням концентрації елбасвіру і гразопревіру у плазмі крові, спричиненої індукцією CYP3A4. Для отримання додаткової інформації див. Інформацію про застосування елбасвіру/гразопревіру.

Глекапревір/пібрентасвір

↓глекапревір

↓пібрентасвір

Супутнє введення глекапревіру/ пібрентасвіру з ефавірензом може значно зменшити плазмові концентрації глекапревіру і пібрентасвіру, що призводить до зниження терапевтичного ефекту. Не рекомендується одночасне застосу-вання глекапревіру/ пібрентасвіру з ефавірензом. Для отримання додаткової інформації зверніться до інформації про застосування комбінації глекапревір/пібрентасвір.

Антибіотики

Азитроміцин/Ефавіренз (600 мг 1 раз на добу/ 400 мг 1 раз на добу)

Відсутність клінічно значущої фармакокінетичної взаємодії.

Корекція дози не потрібна.

Кларитроміцин/ Ефавіренз

(500 мг через кожні 12 годин/ 400 мг 1 раз на добу)

Кларитроміцин:

AUC: ¯39 % (від ¯30 до ¯46)

Cmaх: ¯26 % (від ¯15 до ¯35)

14-гідроксиметаболіт кларитроміцину:

AUC: ­34 % (від ­18 до ­53)

Cmaх: ­49 % (від ­32 до ­69)

Ефавіренз:

AUC: «

Cmaх: ­11 % (від ­3 до ­19)

(індукція CYP3A4)

Висип виникав у 46 % неінфікованих добровольців, які отримували Ефавіренз і кларитроміцин.

Клінічне значення цих змін концентрації кларитроміцину в плазмі є невідомим. Замість кларитроміцину можна застосовувати інший препарат (наприклад, азитроміцин). Коректувати дозу Ефавірензу не потрібно.

Інші макролідні антибіотики (наприклад, еритроміцин)/Ефавіренз

Взаємодію не вивчали.

Через відсутність даних не можна скласти рекомендації щодо дози.

Антимікобактеріальні засоби

Рифабутин/Ефавіренз

(300 мг 1 раз на добу/ 600 мг 1 раз на добу)

Рифабутин:

AUC: ¯38 % (від ¯28 до ¯47)

Cmaх: ¯32 % (від ¯15 до ¯46)

Cmin: ¯45 % (від ¯31 до ¯56)

Ефавіренз:

AUC: «

Cmaх: «

Cmin: ¯12 % (від ¯24 до ¯1)

(індукція CYP3A4)

Добову дозу рифабутину при введенні разом з Ефавірензом потрібно збільшити на 50 %.

При введенні рифабутину 2 або 3 рази на тиждень у комбінації з Ефавірензом можна подвоїти дозу рифабутину у схемі лікування.

Рифампіцин/Ефавіренз (600 мг 1 раз на добу/ 600 мг 1 раз на добу)

Ефавіренз:

AUC: ¯26 % (від ¯15 до ¯36)

Cmax: ¯20 %(від ¯11 до ¯28)

Cmin: ¯32 % (від ¯15 до ¯46)

(індукція CYP3A4 і CYP2B6)

У пацієнтів з масою тіла 50 кг і більше збільшення добової дози Ефавірензу до 800 мг при його застосуванні разом з рифампіцином може забезпечувати таку саму системну дію, як і добова доза 600 мг без супутнього введення рифампіцину. Клінічний ефект такої корекції дози детально не оцінювали. При корекції дози потрібно враховувати індивідуальну переносимість та вірусологічну реакцію Коректувати дозу рифампіцину не потрібно.

Протигрибкові засоби

Ітраконазол / Ефавіренз (200 через кожні 12 годин/ 600 мг 1 раз на добу)

Ітраконазол:

AUC: ¯39 % (від ¯21 до ¯53)

Cmax: ¯37 % (від ¯20 до ¯51)

Cmin: ¯44 % (від ¯27 до ¯58)

(зменшення концентрації ітраконазолу: індукція CYP3A4)

Гідроксиітраконазол:

AUC: ¯37 % (від ¯14 до ¯55)

Cmax: ¯35 % (від ¯12 до ¯52)

Cmin: ¯43 % (від ¯18 до ¯60)

Ефавіренз:

Відсутність клінічно значущої фармакокінетичної зміни.

Оскільки не можна скласти рекомендацій стосовно дози ітраконазолу, то потрібно розглянути можливість застосування іншого протигрибкового засобу.

Посаконазол/Ефавіренз

(--/400 мг 1 раз на добу)

Посаконазол:

AUC: ¯50 %

Cmax: ¯45 %

(індукція UDP-g)

Потрібно уникати супутнього застосування посаконазолу та Ефавірензу, якщо тільки переваги для пацієнта не переважують ризик.

Вориконазол/Ефавіренз (200 мг 2 рази на добу/ 400 мг 1 раз на добу)

Вориконазол/Ефавіренз

(400 мг 2 рази на добу/ 300 мг 1 раз на добу)

Вориконазол:

AUC: ¯77 %

Cmax: ¯61 %

Ефавіренз:

AUC: ­44 %

Cmax: ­38 %

Вориконазол:

AUC: ¯7 % (від ¯23 до ­13)*

Cmax: ­23 % (від ¯1 до ­53)*

Ефавіренз:

AUC: ­17% (від ­6 до ­ 29)**

Cmax: «**

* порівняно із застосуванням одного Ефавірензу у дозі 200 мг двічі на добу

** порівняно із застосуванням одного Ефавірензу у дозі 600 мг двічі на добу

(конкурентне гальмування окислювального метаболізму)

Коли Ефавіренз застосовують разом з вориконазолом, підтримуючу дозу вориконазолу потрібно збільшити до 400 мг двічі на добу, а дозу Ефавірензу потрібно зменшити на 50 %, тобто до 300 мг один раз на добу. Після припинення лікування вориконазолом потрібно відновити початкову дозу Ефавірензу.

Флуконазол/Ефавіренз

(200 мг 1 раз на добу/ 400 мг 1 раз на добу)

Відсутність клінічно значущої фармакокінетичної взаємодії.

Корекція дози не потрібна.

Кетоконазол та інший імідазоловий протигрибковий засіб

Взаємодію не вивчали.

Через відсутність даних не можна скласти рекомендації щодо дози.

Протималярійні засоби

Артеметер/лумефантрин/ ефавіренз

(таблетки по 20/120 мг, 6 разів по 4 таблетки кожні 3 дні/

600 мг 1 раз на добу)

Артеметер:

AUC: ¯51 %

Cmax: ¯21 %

Дигідроартемізинін:

AUC: ¯46 %

Cmax: ¯38 %

Лумефантрин:

AUC: ¯21 %

Cmax: «

Ефавіренз:

AUC: ­17 %

Cmax: «

(індукція CYP3A4)

Зниження концентрації артеметеру, дигідроартемізиніну, лумефантрину може призвести до зменшення антималярійної ефективності. Рекомендується контролювати одночасне застосування ефавірензу та артеметеру/лумефантрину у таблетках.

Атоваквон і прогуанілу гідрохлорид/Ефавіренз

(250/100 мг одноразово / 600 мг 1 раз на добу)

Атоваквон:

AUC: ¯75 % (від ¯62 до ¯84)

Сmax: ¯44 % (від ¯20 до ¯61)

Прогуаніл:

AUC: ¯43 % (від ¯7 до ¯65)

Сmax: «

У разі можливості потрібно уникати супутнього застосування атоваквону та прогуанілу разом з Ефавірензом.

Антацидні засоби

Антацид гідроокис алюмінію — гідроокис магнію — симетикон/ Ефавіренз

(30 мл одноразово/ 400 мг одноразово)

Фамотидин/Ефавіренз (40 мг одноразово/ 400 мг одноразово)

Ані гідроокис алюмінію/гідроокис магнію, ані фамотидин не змінює абсорбцію Ефавірензу.

Супутнє введення Ефавірензу з лікарськими препаратами, які змінюють рН у шлунку, не повинно впливати на абсорбцію Ефавірензу.

Заспокійливі засоби

Лоразепам/Ефавіренз

(2 мг одноразово/

600 мг 1 раз на добу)

Лоразепам:

AUC: ­7 % (від ­1 до ­14)

Cmax: ­16 % (від ­2 до ­32)

Ці зміни не вважаються клінічно значущими.

Для будь-якого лікарського засобу корекція дози не потрібна.

АНТИКОАГУЛЯНТИ

Варфарин/Ефавіренз

Аценокумарол/Ефавіренз

Взаємодію не вивчали. Ефавіренз може збільшувати або зменшувати концентрацію у плазмі та ефекти варфарину або аценокоумаролу.

Може знадобитись корекція дози варфарину або аценокоумаролу.

Протисудомні засоби

Карбамазепін/Ефавіренз

(400 мг 1 раз на добу/ 600 мг 1 раз на добу)

Карбамазепін:

AUC: ¯27 % (від ¯20 до ¯33)

Сmax: ¯20 % (від ¯15 до ¯ 24)

Cmin: ¯35 % (від ¯24 до ¯ 44)

Ефавіренз:

AUC: ¯36 % (від ¯32 до ¯40)

Сmax: ¯21 % (від ¯15 до ¯ 26)

Cmin: ¯47 % (від ¯41 до ¯ 53)

(зменшення концентрації карбамазепіну: індукція CYP3A4; зменшення концентрації Ефавірензу: індукція CYP3A4 і CYP2B6).

Величини AUC, Cmax і Cmin для активного епоксидного метаболіту карбамазепіну при рівноважному стані залишались незмінними. Ефекти при супутньому введенні вищих доз Ефавірензу або карбамазепіну не вивчали.

Не можна скласти рекомендації щодо дози. Потрібно розглянути можливість застосування іншого протисудомного засобу.

Потрібно періодично визначати концентрацію карбамазепіну в плазмі.

Фенітоїн, фенобарбітал та інші протисудомні засоби, які є субстратами для ізоферментів системи CYP450

Взаємодію не вивчали. При супутньому застосуванні Ефавірензу може зменшуватись або збільшуватись концентрація в плазмі фенітоїну, фенобарбіталу та інших проти судом-них засобів, які є субстратами для ізоферментів системи CYP450.

При супутньому введенні Ефавірензу з протисудомним засобом, який є субстратом для ізоферментів системи CYP450, потрібно періодично визначати концентрацію протисудомного засобу.

Вальпроєва кислота/Ефавіренз

(250 мг 2 рази на добу/ 600 мг 1 раз на добу)

Відсутність клінічно значущого впливу на фармакокінетику Ефавірензу. Обмежені дані свідчать про відсутність клінічно значущого впливу на фармакокінетику вальпроєвої кислоти.

Корекція дози Ефавірензу не потрібна. За пацієнтами потрібно провести спостереження для контролю припадків.

Вігабатрин/Ефавіренз Габапентин/Ефавіренз

Взаємодію не вивчали. Клінічно значуща взаємодія є малоймовірною, оскільки вігабатрин і габапентин виводяться із сечею виключно у незміненій формі, і навряд чи вони будуть конкурувати з Ефавірензом за метаболічні ферменти і шляхи виведення.

Корекція дози не потрібна.

АНТИДЕПРЕСАНТИ

Селективні інгібітори зворотного захвату серотоніну

Сертралін/Ефавіренз (50 мг 1 раз на добу/ 600 мг 1 раз на добу)

Сертралін:

AUC: ¯39 % (від ¯27 до ¯50)

Сmax: ¯29 % (від ¯15 до ¯40)

Cmin: ¯46 % (від ¯31 до ¯58)

Ефавіренз:

AUC: «

Сmax: ­11 % (від ¯6 до ¯16)

Cmin: «

(індукція CYP3A4)

Збільшувати дозу сертраліну потрібно у залежності від клінічної реакції. Для ефавірену корекція дози не потрібна.

Пароксетин/Ефавіренз (20 мг 1 раз на добу/ 600 мг 1 раз на добу)

Відсутність клінічно значущої фармакокінетичної взаємодії.

Корекція дози не потрібна.

Флуоксетин/Ефавіренз

Взаємодію не вивчали. Оскільки флуоксетин має такий самий метаболічний профіль, як і пароксетин, тобто чинить сильний інгібіторний вплив на CYP2D6, то для флуоксетину можна очікувати таку саму відсутність взаємодії.

Корекція дози не потрібна.

Норепінефрин та інгібітори зворотного захвату дофаміну

Бупропіон/Ефавіренз [150 мг одноразово (затримане вивільнення)/ 600 мг 1 раз на добу]

Бупропіон:

AUC: ¯55 % (від ¯48 до ¯62)

Сmax: ¯34 % (від ¯21 до ¯47)

Гідроксибупропіон:

AUC: «

Сmax: ­50 % (від ­20 до ­80)

(індукція CYP2B6)

Збільшувати дози бупропіону потрібно у залежності від клінічної реакції, але не потрібно перевищувати максимальну рекомендовану дозу бупропіону. Корекція дози Ефавірензу не потрібна.

АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ

Цетиризин/Ефавіренз (10 мг одноразово/ 600 мг 1 раз на добу)

Цетиризин:

AUC: «

Cmax: ¯24 % (від ¯18 до ¯30)

Ці зміни не вважається клінічно значущими.

Ефавіренз:

Відсутність клінічно значущої фармакокінетичної взаємодії.

Корекція дози не потрібна.

СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАСОБИ

Блокатори кальцієвих каналів

Дилтіазем/Ефавіренз

(240 мг 1 раз на добу/ 600 мг 1 раз на добу)

Дилтіазем:

AUC: ¯69 % (від ¯55 до ¯79)

Сmax: ¯60 % (від ¯50 до ¯68)

Cmin: ¯63 % (від ¯44 до ¯75)

Дезацетилдилтіазем:

AUC: ¯75 % (від ¯59 до ¯84)

Сmax: ¯64 % (від ¯57 до ¯69)

Cmin: ¯62 % (від ¯44 до ¯75)

N-монодезметилдилтіазем:

AUC: ¯37 % (від ¯17 до ¯52)

Сmax: ¯28 % (від ¯7 до ¯44)

Cmin: ¯37 % (від ¯17 до ¯52)

Ефавіренз:

AUC: ­11 % (від ­5 до ­18)

Сmax: ­16 % (від ­6 до ­26)

Cmin: ­13 % (від ­1 до ­26)

(індукція CYP3A4)

Збільшення фармакокінетичних параметрів Ефавірензу не вважається клінічно значущим.

Корекцію дози дилтіазему потрібно проводити у залежності від клінічної реакції.

Корекція дози Ефавірензу не потрібна.

Верапаміл, фелодипін, ніфедипін і нікардипін

Взаємодію не вивчали. При супутньому введенні Ефавірензу з блокатором кальцієвих каналів, який є субстратом для ферменту CYP3A4, може зменшуватись концентрація блокатору кальцієвих каналів у плазмі крові.

Корекцію дози блокатору кальцієвих каналів потрібно проводити на підставі клінічної реакції.

ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗНИЖУЮТЬ РІВЕНЬ ЛІПІДІВ

Інгібітори гідроксиметилглутарил-кофермент А-редуктази

Аторвастатин/Ефавіренз

(10 мг 1 раз на добу/ 600 мг 1 раз на добу)

Аторвастатин:

AUC: ¯43 % (від ¯34 до ¯50)

Сmax: ¯12 % (від ¯1 до ¯26)

2-гідроксиаторвастатин:

AUC: ¯35 % (від ¯13 до ¯40)

Сmax: ¯13 % (від ¯0 до ¯23)

4-гідроксиаторвастатин:

AUC: ¯4 % (від ¯0 до ¯31)

Сmax: ¯47 % (від ¯9 до ¯51)

Інгібітори гідроксиметилглутарил-кофермент А-редуктази з повною активністю:

AUC: ¯34 % (від ¯21 до ¯41)

Сmax: ¯20 % (від ¯2 до ¯26)

Потрібно періодично контролювати рівень холестерину. Може знадобитись корекція дози.

Корекція дози для Ефавірензу не потрібна.

Правастатин/Ефавіренз

(40 мг 1 раз на добу/ 600 мг 1 раз на добу)

Правастатин:

AUC: ¯40 % (від ¯26 до ¯57)

Сmax: ¯18 % (від ¯59 до ¯12)

Потрібно періодично контролювати рівень холестерину. Може знадобитись корекція дози правастатину. Корекція дози для Ефавірензу не потрібна.

Симвастатин/Ефавіренз

(40 мг 1 раз на добу/ 600 мг 1 раз на добу)

Симвастатин:

AUC: ¯69 % (від ¯62 до ¯73)

Сmax: ¯76 % (від ¯63 до ¯79)

Симвастатинова кислота:

AUC: ¯ 58% (від ¯39 до ¯68)

Сmax: ¯ 51% (від ¯32 до ¯ 58)

Інгібітори гідроксиметилглутарил-кофермент А-редуктази з повною активністю:

AUC: ¯60 % (від ¯52 до ¯68)

Сmax: ¯62 % (від ¯55 до ¯78)

(індукція CYP3A4)

Сполучене введення Ефавірензу та аторвастатину, правастатину або симвастатину не впливає на величини AUC або Сmax для Ефавірензу.

Потрібно періодично контролювати рівень холестерину. Може знадобитись корекція дози симвастатину.

Корекція дози для Ефавірензу не потрібна.

Розувастатин/Ефавіренз

Взаємодію не вивчали. Розувастатин у значній мірі виділяється з калом у незміненій формі, тому взаємодія з Ефавірензом є малоймовірною.

Корекція дози не потрібна.

ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ

Для перорального введення:

Етинілестрадіол + норгестімат/ Ефавіренз (0,035 мг + 0,25 мг 1 раз на добу/

600 мг 1 раз на добу)

Етинілестрадіол:

AUC: «

Сmax: «

Сmin:¯8 % (від ­14 до ¯25)

Норелгестромін (активний метаболіт):

AUC: ¯64 % (від ¯62 до ¯67)

Сmax: ¯46 % (від ¯39 до ¯52)

Сmin: ¯82 % (від ¯79 до ¯85)

Левоноргестрел (активний метаболіт):

AUC: ¯83 % (від ¯79 до ¯87)

Сmax: ¯80 % (від ¯77 до ¯83)

Сmin: ¯86 % (від ¯80 до ¯90)

(індукція метаболізму)

Ефавіренз: відсутність клінічно значущої взаємодії. Клінічне значення цих ефектів є невідомим.

На додаток до гормональних контрацептивів потрібно застосовувати надійний бар’єрний протизаплідний засіб.

Інʼєкція: депо-медроксипрогестерон-ацетат (DMPA)/ Ефавіренз

(DMPA у дозі 150 мг одноразово внутрішньом’язово)

У 3-місячному дослідженні для оцінки лікарської взаємодії не відмічались значні розбіжності фармакокінетичних параметрів медроксипрогестерон-ацетату між пацієнтками, яким проводили антиретровірусну терапію, до складу якої входив Ефавіренз, та пацієнтками, яким не проводили антиретровірусну терапію. Схожі результати були отримані іншими дослідниками, хоча у другому дослідженні відмічались більш варіабельні величини концентрації медроксипрогестеронацетату у плазмі крові. В обох дослідженнях концентрація прогестерону у плазмі крові у пацієнток, які застосовували Ефавіренз та DMPA, залишалась низькою, що вказує на пригнічення овуляції.

Через наявність обмеженої інформації потрібно на додаток до гормональних контрацептивів застосовувати надійний бар’єрний протизаплідний засіб.

Імплантат:

етоногестрел/ Ефавіренз

Взаємодію не вивчали. Може зменшуватись системна дія етоногестрелу (індукція CYP3A4).

Були отримані поодинокі постмаркетингові повідомлення про неефективність контрацепції при застосуванні етоногестрелу пацієнтками, яким проводили лікування Ефавірензом.

На додаток до гормональних контрацептивів потрібно застосовувати надійний бар’єрний протизаплідний засіб.

ІМУНОДЕПРЕСАНТИ

Імунодепресанти, метаболічний розпад яких здійснюється за допомогою CYP3A4 (наприклад, циклоспорин, такролімус, сиролімус)/ Ефавіренз

Взаємодію не вивчали. Може зменшуватись системна дія імунодепресанту (індукція CYP3A4). Такі імунодепресанти не повинні впливати на системну дію Ефавірензу.

Може знадобитись корекція дози імунодепресанту. На початку або після припинення лікування Ефавірензом рекомендується проводити ретельне контролювання концентрації імунодепресанту протягом мінімум 2 тижнів (до досягнення стабілізації концентрації).

ОПІОЇДНІ ЗАСОБИ

Метадон/Ефавіренз

(стабільна підтримуюча доза 35-100 мг 1 раз на добу / 600 мг 1 раз на добу)

Метадон:

AUC: ¯52 % (від ¯33 до ¯66)

Сmax: ¯45 % (від ¯25 до ¯59)

(індукція CYP3A4)

У дослідженні за участю пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, яким проводили внутрішньовенне введення препаратів, сполучене введення Ефавірензу разом з метадоном призводило до зниження концентрації метадону у плазмі крові та появи ознак синдрому відміни опіатів. Для зменшення виразності ознак синдрому відміни дозу метадону збільшували у середньому на 22 %.

Потрібно спостерігати за пацієнтами для виявлення ознак синдрому відміни та, у разі потреби, збільшення дози метадону для зменшення виразності ознак синдрому відміни.

Бупренорфін/налоксон/ Ефавіренз

Бупренорфін:

AUC: ¯50 %

Норбупренорфін:

AUC: ¯71 %

Ефавіренз:

Відсутність клінічно значущої фармакокінетичної взаємодії.

Незважаючи на зменшення системної дії бупренорфіну у пацієнтів не відмічались ознаки синдромі відміни. При сполученому введенні корекція дози бупренорфіну або Ефавірензу не потрібна.

а Якщо не зазначено інакше, то наводяться 90-% довірчі інтервали.

b 95-% довірчі інтервали.

Термін придатності:

3роки.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 30 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Форма випуску / упаковка:

По 30 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру у картонній коробці.

Категорія відпуску:

За рецептом.

Додатково:

Медичне застереження
Дата додавання: 03.03.2020
Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

ДОДАТКОВІ ДАНІ

МНН:
Фарм. група:
Код АТХ J05AG03:

Тип данихВідомості з реєстру
Торгівельне найменування:Естіва 600 таблетки
Виробник:ГЕТЕРО ЛАБЗ ЛІМІТЕД / HETERO LABS LIMITED
Форма випуску:

По 30 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру у картонній коробці.

Реєстраційне посвідчення:UA/1590/02/01 від 21.11.2019
Міжнародне непатентоване найменування:Efavirenz
Умови відпуску:

За рецептом.

Склад:

діюча речовина: efavirenz;

1 таблетка містить ефавірензу 600 мг;

допоміжні речовини: гідроксипропілцелюлоза, натрію лаурилсульфат, натрію кроскармелоза, целюлоза мікрокристалічна, лактози моногідрат, магнію стеарат, Opadry жовтий 03В52155.

Фармакотерапевтична група:Противірусні препарати прямої дії. Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
Код АТС:J05AG03 - Ефавіренз
Заявник:Гетеро Лабз Лімітед
Адреса заявника:«Гетеро Корпорейт», 7-2-А2, Індастріал Естейтс, Санат Нагар, Хайдерабад – 500 018, Телангана, Індія
Реклама
Боротьба з туберкульозом відновлюється після пандемії COVID-19, але все ще відстає від мети
Згідно з доповіддю Всесвітньої організації охорони...
З 1970 року вдвічі подвоїлася кількість народжених близнюків
За даними Бази даних метаболомів людини (HMBD), з ...
Реклама
Вітаміни при ГРВІ
Які вітаміни найчастіше призначають при ГРВІВітамі...
Лікування ГРВІ в домашніх умовах
Симптоми ГРВІЯк лікувати ГРВІ в домашніх умовах — ...
Реклама
Ін`єкційна косметологія та пластика: чому виникають набряки та як їх зменшити
Бажання покращити або дещо змінити зовнішність сьо...
Алергія весною: як впоратися зі свербежем та сльозотечею
Зима відступила, і щодня ми відчуваємо подих весни...
Реклама