Раміприл Айкор інструкція по застосуванню

Раміприл Айкор фото, инструкция
Зовнішній вигляд упаковки лікарського засобу може відрізнятися від зображення на сайті.
Дозування:
Раміприл Айкор таблетки по 10 мг №30 (10х3)
Виробник:
Реєстрація:
№ UA/15242/01/02 від 04.07.2016. Наказ № 669 від 04.07.2016
Фарм. група:
Редакторска група
Перевірено
Avatar photo
Ольга Поліщук Додано: 03.03.2020
Avatar photo
Юлія Жарікова Оновлено: 03.03.2020
Інструкція надана держ. реєстром мед. препаратів України

ОФІЦІЙНА ІНСТРУКЦІЯ

Склад:

діюча речовина: раміприл;1 таблетка містить раміприлу 5 мг або 10 мг;допоміжні речовини: таблетки по 5 мг: натрію гідрокарбонат, лактози моногідрат, натрію кроскармелоза, крохмаль прежелатинізований, натрію стеарилфумарат, суміш барвників (лактози моногідрат, заліза оксид червоний (Е 172), заліза оксид жовтий (Е 172);таблетки по 10 мг: натрію гідрокарбонат, лактози моногідрат, натрію кроскармелоза, крохмаль прежелатинізований, натрію стеарилфумарат.

Виробник:

Актавіс Лтд. для "Айкор ЛЛП", Мальта/Великобританія

Фармакотерапевтична група:

Інгібітори АПФ. Інгібітори АПФ монокомпонентні. Раміприл.

Фармакологічні властивості:

Механізм дії. Раміприлат, активний метаболіт раміприлу, інгібує фермент дипептидилкарбоксипептидазу I (синоніми: ангіотензинперетворювальний фермент; кініназа II). У плазмі крові та тканині цей фермент каталізує перетворення ангіотензину I в активну судинозвужувальну речовину ангіотензин II, а також розпад активного вазодилататора брадикініну. Зменшення утворення ангіотензину II та інгібування розпаду брадикініну призводять до розширення судин. Оскільки ангіотензин II також стимулює вивільнення альдостерону, раміприлат призводить до зниження секреції альдостерону. В середньому, реакція на монотерапію інгібіторами АПФ була нижчою у пацієнтів негроїдної раси (афро-карибського походження) з артеріальною гіпертензією (популяція, населення якої зазвичай має низький рівень реніну при артеріальній гіпертензії), ніж у пацієнтів, представників інших рас. Фармакодинаміка. Антигіпертензивні властивості. Прийом раміприлу призводить до значного зниження периферичного артеріального опору. Як правило, значних змін ниркового плазмотоку або швидкості клубочкової фільтрації не відбувається. Призначення раміприлу пацієнтам з артеріальною гіпертензією призводить до зниження артеріального тиску як в горизонтальному, так і у вертикальному положенні хворого, що не супроводжується компенсаторним підвищенням частоти серцевих скорочень. У більшості пацієнтів антигіпертензивний ефект настає через 1-2 години після перорального прийому разової дози препарату. Максимальний ефект після перорального прийому разової дози зазвичай настає через 3-6 годин. Антигіпертензивний ефект після прийому разової дози зазвичай зберігається протягом 24 годин.При тривалому лікуванні із застосуванням раміприлу максимальний антигіпертензивний ефект розвивається через 3-4 тижні. Доведено, що при довготривалій терапії антигіпертензивний ефект зберігається протягом 2 років.Раптове припинення прийому раміприлу не спричиняє швидкого та надмірного підвищення артеріального тиску.Серцева недостатність. Доведено, що застосований як доповнення до традиційної терапії діуретиками та, у разі необхідності, серцевими глікозидами раміприл є ефективним для пацієнтів з серцевою недостатністю ІІ-IV класів за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації (NYHA). Препарат виявляє сприятливий вплив на серцеву гемодинаміку (зниження тиску наповнення лівого і правого шлуночків, загального периферичного судинного опору, підвищення серцевого викиду і покращення серцевого індексу). Він також зменшує нейроендокринну активацію.Клінічна ефективність та безпека. Профілактика серцево-судинних захворювань/нефропротекція.Дані проведених досліджень показали, що раміприл статистично достовірно зменшує частоту виникнення інфаркту міокарда, серцево-судинної смерті та інсульту як окремо, так і у комбінації (первинна комбінована кінцева точка). Крім того, раміприл знижує загальну смертність та ризик розвитку нефропатії в загальній групі пацієнтів і у хворих на цукровий діабет. Фармакокінетика.Всмоктування. Після перорального прийому раміприл швидко всмоктується зі шлунково-кишкового тракту. Максимальні концентрації у плазмі крові досягаються протягом 1 години. З огляду на кількість речовини, виявленої у сечі, ступінь всмоктування становить щонайменше 56 % і на нього суттєво не впливає наявність їжі у шлунково-кишковому тракті. Біодоступність активного метаболіту раміприлату після перорального застосування раміприлу у дозі 2,5 мг і 5 мг становить 45 %.Максимальна концентрація у плазмі крові раміприлату, єдиного активного метаболіту раміприлу, досягається через 2-4 години після прийому раміприлу. Після застосування звичайних доз раміприлу 1 раз на добу рівноважна концентрація раміприлату у плазмі крові досягається приблизно на 4 день лікування.Розподіл. Зв’язування раміприлу з білками плазми крові становить приблизно 73 %, а раміприлату – 56 %.Метаболізм. Раміприл майже повністю метаболізується до раміприлату, дикетопіперазинового ефіру, дикетопіперазинової кислоти і глюкуронідів раміприлу і раміприлату. Виведення. Виведення метаболітів відбувається переважно шляхом ниркової екскреції. Зниження концентрації раміприлату у плазмі крові є багатофазним. Через потужне насичувальне зв’язування з АПФ і повільну дисоціацію зі зв’язку з ферментом раміприлат має пролонговану термінальну фазу виведення при дуже низьких концентраціях у плазмі крові. Після прийому повторних доз раміприлу 1 раз на добу ефективний період напіввиведення становить 13-17 годин для доз 5-10 мг і більше для нижчих доз (1,25-2,5 мг). Різниця зумовлена тим, що здатність ферменту до зв’язування з раміприлатом є насичувальною. При пероральному прийомі разової дози препарату ані раміприл, ані його метаболіт не виявлялися у грудному молоці. Проте невідомо, який ефект має прийом повторних доз.Пацієнти з порушенням функції нирок (див. розділ Спосіб застосування та дози). У пацієнтів із порушенням функції нирок ниркова екскреція раміприлату знижена, а нирковий кліренс раміприлату пропорційний кліренсу креатиніну. Це призводить до підвищення концентрації раміприлату у плазмі, яка знижується повільніше, ніж у пацієнтів із нормальною функцією нирок. Пацієнти з порушенням функції печінки (див. розділ Спосіб застосування та дози). У пацієнтів із порушенням функції печінки метаболізм раміприлу з утворенням раміприлату сповільнений через зниження активності печінкових естераз, а рівні раміприлу у плазмі крові у цих пацієнтів підвищені. Втім максимальні концентрації раміприлату у цих пацієнтів не відрізняються від таких у пацієнтів із нормальною функцією печінки.Доклінічні дані з безпеки. При пероральному застосуванні тваринам з’ясувалося, що раміприл не спричиняє гострих токсичних явищ. Дослідження репродуктивної токсичності не виявили жодних тератогенних властивостей препарату. Негативний вплив на фертильність не спостерігався.Введення раміприлу тваринам під час вагітності та лактації призводило до необоротного ушкодження нирок (розширення ниркової миски) у потомства при застосуванні доз 50 мг/кг маси тіла на добу та вищих.Численні випробування на мутагенність із застосуванням різних тест-систем не виявили мутагенних або генотоксичних властивостей раміприлу.

Показання до застосування:

Лікування артеріальної гіпертензії.Профілактика серцево-судинних захворювань: зниження серцево-судинної захворюваності та смертності у пацієнтів з: вираженим серцево-судинним захворюванням атеротромботичного генезу (наявність в анамнезі ішемічної хвороби серця або інсульту чи захворювання периферичних судин);діабетом, які мають щонайменше один фактор серцево-судинного ризику (див. розділ Фармакологічні властивості).Лікування захворювання нирок:початкова клубочкова діабетична нефропатія, про яку свідчить наявність мікроальбумінурії;виражена клубочкова діабетична нефропатія, про яку свідчить наявність макропротеїнурії, у пацієнтів, які мають щонайменше один фактор серцево-судинного ризику (див. розділ Фармакологічні властивості);виражена клубочкова недіабетична нефропатія, про яку свідчить наявність макропротеїнурії ≥ 3 г/на добу (див. розділ Фармакологічні властивості). Лікування серцевої недостатності, яка супроводжується клінічними проявами.Вторинна профілактика після перенесеного гострого інфаркту міокарда: зменшення смертності під час гострої стадії інфаркту міокарда у пацієнтів з клінічними ознаками серцевої недостатності за умови початку лікування більше, ніж через 48 годин після виникнення гострого інфаркту міокарда.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, що входять до складу препарату, чи до інших інгібіторів АПФ (ангіотензинперетворювального ферменту).Наявність в анамнезі ангіоневротичного набряку (спадкового, ідіопатичного чи раніше перенесеного на тлі застосування інгібіторів АПФ або антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ).Значний двобічний стеноз ниркових артерій або стеноз ниркової артерії при наявності єдиної функціонуючої нирки.Планування вагітності, вагітність або період годування груддю.Артеріальна гіпотензія або гемодинамічно нестабільні стани.Одночасне застосування із препаратами, що містять аліскірен, пацієнтам з цукровим діабетом або помірною чи тяжкою нирковою недостатністю (ШКФ < 60 мл/хв).Одночасне застосування інгібіторів АПФ та екстракорпоральних методів лікування, які призводять до контакту крові з негативно зарядженими поверхнями, оскільки таке застосування може призвести до анафілактоїдних реакцій тяжкого ступеня. Такі екстракорпоральні методи лікування включають діаліз або гемофільтрацію з використанням певних мембран з високою гідравлічною проникністю (наприклад поліакрилонітрилових) та аферез ліпопротеїдів низької щільності із застосуванням декстрану сульфату.

Належні заходи безпеки при застосуванні:

Особливості застосування:

Особливі категорії пацієнтів.Подвійна блокада ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС) за допомогою лікарських засобів, що містять аліскірен. Подвійна блокада ренін-ангіотензин-альдостеронової системи шляхом комбінованого застосування препарату Раміприл Айкор® та аліскірену не рекомендується, оскільки при цьому існує підвищений ризик розвитку артеріальної гіпотензії, гіперкаліємії та виникнення змін у функції нирок.Пацієнтам із цукровим діабетом або порушеннями функції нирок (ШКФ 60 мл/хв) комбіноване застосування препарату Раміприл Айкор® та аліскірену протипоказане (див. розділ Протипоказання).Пацієнти з особливим ризиком виникнення артеріальної гіпотензії.Пацієнти зі значним підвищенням активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи. У пацієнтів зі значним підвищенням активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи існує ризик раптового значного зниження артеріального тиску та погіршення функції нирок внаслідок пригнічення АПФ, особливо якщо інгібітор АПФ чи супутній діуретик призначають вперше або вперше підвищують дозу. Суттєвого підвищення активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, яке потребує медичного нагляду, в тому числі постійного контролю артеріального тиску, можна очікувати, наприклад, у пацієнтів:з тяжкою артеріальною гіпертензією;з декомпенсованою застійною серцевою недостатністю;з гемодинамічно значущою перешкодою для притоку або відтоку крові з лівого шлуночка (наприклад зі стенозом аортального або мітрального клапана);з однобічним стенозом ниркової артерії при наявності другої функціонуючої нирки;у яких існує або може розвинутися нестача рідини або електролітів (включаючи тих, хто отримує діуретики);із цирозом печінки та/або асцитом;яким виконують обширні хірургічні втручання або під час анестезії із застосуванням препаратів, що спричиняють артеріальну гіпотензію.Як правило, рекомендується провести корекцію дегідратації, гіповолемії або нестачі електролітів до початку лікування (однак для пацієнтів із серцевою недостатністю такі корегуючі заходи слід ретельно зважити щодо ризику виникнення перевантаження об’ємом).У пацієнтів з порушеннями функції печінки відповідь на лікування препаратом Раміприл Айкор® може бути або посиленою, або зменшеною. Крім того, у пацієнтів із тяжким цирозом печінки, який супроводжується набряками та/або асцитом, активність ренін-ангіотензинової системи може бути істотно підвищеною; тому під час лікування цих хворих необхідно виявляти особливу обережність.Транзиторна або персистуюча серцева недостатність після інфаркту міокарда.Пацієнти, у яких існує ризик виникнення серцевої або церебральної ішемії у разі гострої артеріальної гіпотензії. У початковій фазі лікування потрібен особливий медичний нагляд. Пацієнти літнього віку. Див. розділ Спосіб застосування та дози.Хірургічне втручання. Якщо це можливо, то лікування інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту, такими як раміприл, слід припинити за 1 день до проведення хірургічного втручання. Контроль функції нирок. Функцію нирок потрібно оцінювати до і під час проведення лікування та корегувати дозу, особливо у перші тижні лікування. Особливо ретельний контроль потрібен за пацієнтами з порушенням функції нирок (див. розділ Спосіб застосування та дози). Існує ризик погіршення ниркової функції, особливо у пацієнтів із застійною серцевою недостатністю або після пересадки нирки.Ангіоневротичний набряк. У пацієнтів, які отримували інгібітори АПФ, включаючи раміприл, спостерігався ангіоневротичний набряк (див. розділ Побічні реакції). У разі розвитку ангіоневротичного набряку прийом препарату Раміприл Айкор® слід припинити. Потрібно негайно розпочати невідкладну терапію. Пацієнт повинен знаходитись під медичним наглядом протягом щонайменше 12-24 годин, який можна припинити після повного зникнення симптомів.У пацієнтів, які отримували інгібітори АПФ, включаючи Раміприл Айкор®, спостерігалися випадки ангіоневротичного набряку кишечнику (див. розділ Побічні реакції). Ці пацієнти скаржилися на біль у животі (з нудотою/блюванням або без них). Анафілактичні реакції під час десенсибілізації. При застосуванні інгібіторів АПФ імовірність виникнення і тяжкість анафілактичних і анафілактоїдних реакцій на отруту комах та інші алергени збільшується. Перед проведенням десенсибілізації слід тимчасово припинити прийом препарату Раміприл Айкор®.Гіперкаліємія. У деяких пацієнтів, які отримували інгібітори АПФ, включаючи препарат Раміприл Айкор®, спостерігалося виникнення гіперкаліємії. До групи ризику виникнення гіперкаліємії належать пацієнти із нирковою недостатністю, пацієнти віком від 70 років, пацієнти з неконтрольованим цукровим діабетом, пацієнти, які приймають солі калію, калійзберігаючі діуретики, а також інші активні речовини, що підвищують вміст калію у плазмі крові, або пацієнти із такими станами, як дегідратація, гостра серцева декомпенсація, метаболічний ацидоз. Якщо сумісне застосування вищезазначених препаратів вважається доцільним, то рекомендується регулярно контролювати рівень калію у плазмі крові (див. розділ Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій).Нейтропенія/агранулоцитоз. Випадки нейтропенії/агранулоцитозу, а також тромбоцитопенії і анемії спостерігалися рідко. Також повідомлялося про пригнічення функції кісткового мозку. З метою виявлення можливої лейкопенії рекомендується контролювати кількість лейкоцитів у крові. Більш частий контроль бажано проводити на початку лікування та за пацієнтами з порушеною функцією нирок, супутнім колагенозом (наприклад системним червоним вовчаком або склеродермією) або тими, хто приймає інші лікарські засоби, які можуть спричинити зміни картини крові (див. розділи Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій та Побічні реакції).Етнічні відмінності. Інгібітори АПФ частіше спричиняють ангіоневротичний набряк у пацієнтів негроїдної раси, ніж у представників інших рас. Як і інші інгібітори АПФ, гіпотензивна дія раміприлу може бути менш вираженою у пацієнтів негроїдної раси порівняно із представниками інших рас. Це може бути обумовлено тим, що у пацієнтів негроїдної раси з артеріальною гіпертензією частіше спостерігається артеріальна гіпертензія з низькою активністю реніну.Кашель. При застосуванні інгібіторів АПФ повідомлялося про виникнення кашлю. Характерним є те, що кашель непродуктивний, тривалий і зникає після припинення терапії. При диференціальній діагностиці кашлю слід пам’ятати при можливість виникнення кашлю внаслідок застосування інгібіторів АПФ. Раміприл Айкор® містить лактозу. Пацієнти з рідкісними спадковими проблемами непереносимості галактози, лактазною недостатністю або порушенням поглинання глюкози-галактози не повинні приймати цей препарат.Застосування у період вагітності або годування груддю. Вагітність. Препарат Раміприл Айкор®  протипоказаний для застосування у період вагітності (див. розділ Протипоказання). Таким чином, необхідно виключити вагітність перед початком лікування. Необхідно уникати вагітності, застосовуючи ефективні методи контрацепції, якщо лікування інгібіторами АПФ є обов’язковим.Якщо пацієнтка планує завагітніти, необхідно припинити лікування інгібіторами АПФ та перейти на альтернативне лікування препаратами зі встановленим профілем безпеки.Якщо пацієнтка завагітніла протягом лікування, то застосування препарату Раміприл Айкор®  необхідно негайно припинити та за потреби розпочати альтернативне лікування.Годування груддю. Протипоказано призначати цей препарат жінкам, які годують груддю, та бажано надавати перевагу іншим лікарським засобам, застосування яких під час лактації є більш безпечним.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Деякі побічні ефекти (наприклад симптоми зниження артеріального тиску, такі як запаморочення) можуть порушувати здатність пацієнта до концентрації уваги і знижувати швидкість його реакції, що є ризикованим у ситуаціях, коли ці якості мають особливо велике значення (наприклад при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами).Це, як правило, можливе на початку лікування або при переході з терапії іншими препаратами на лікування препаратом Раміприл Айкор®. Після прийому першої дози або подальшого підвищення дози не бажано керувати транспортним засобом або працювати з іншими механізмами протягом кількох годин.

Застосування в період вагітності або годування груддю:

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом:

Діти:

Спосіб застосування та дози:

Препарат для перорального застосування.Препарат Раміприл Айкор® рекомендується приймати щодня в один і той самий час. Препарат можна приймати до, під час та після їди, оскільки прийом їжі не впливає на біодоступність препарату. Таблетки Раміприл Айкор® слід ковтати цілими, запиваючи водою. Їх не можна розжовувати або подрібнювати. Таблетки не призначені для поділу. У разі необхідності отримання меншого дозування (1,25 мг або 2,5 мг) необхідно застосовувати раміприл в іншій лікарській формі.Застосовувати дорослим внутрішньо. Пацієнти, які застосовують діуретики. На початку лікування препаратом Раміприл Айкор® може виникати артеріальна гіпотензія, розвиток якої є більш імовірним у пацієнтів, які одночасно отримують діуретики. У подібних випадках рекомендується виявляти обережність, оскільки у цих пацієнтів можливе зниження ОЦК та/або кількості електролітів. Бажано припинити застосування діуретика за 2-3 дні до початку лікування препаратом Раміприл Айкор®, якщо це можливо (див. розділ Особливості застосування).У пацієнтів з артеріальною гіпертензією, яким не можна відмінити діуретик, лікування раміприлом слід починати з дози 1,25 мг. Слід ретельно контролювати функцію нирок та рівень калію у крові. Подальше дозування препарату Раміприл Айкор® слід корегувати залежно від цільового рівня артеріального тиску. Лікування артеріальної гіпертензії.Дозу слід підбирати індивідуально, залежно від особливостей стану пацієнта (див. розділ Особливості застосування) та результатів контрольних вимірювань артеріального тиску. Раміприл Айкор® можна застосовувати як монотерапію або у комбінації з іншими класами антигіпертензивних лікарських засобів. Початкова доза. Лікування раміприлом слід розпочинати поступово, починаючи з рекомендованої початкової дози 2,5 мг на добу. У пацієнтів зі значною активацією ренін-ангіотензин-альдостеронової системи після прийому початкової дози може виникати значне зниження артеріального тиску. Для таких пацієнтів рекомендована початкова доза становить 1,25 мг, а їх лікування потрібно розпочинати під медичним наглядом (див. розділ Особливості застосування).Титрування дози та підтримуюча доза. Дозу можна подвоювати кожні 2-4 тижні до досягнення цільового рівня артеріального тиску; максимальна доза препарату Раміприл Айкор® становить 10 мг на добу. Як правило, препарат приймають 1 раз на добу.Профілактика серцево-судинних захворювань.Початкова доза. Рекомендована початкова доза раміприлу становить 2,5 мг 1 раз на добу.Титрування дози та підтримуюча доза. Залежно від індивідуальної переносимості препарату дозу слід поступово збільшувати. Рекомендується подвоїти дозу через 1-2 тижні лікування, а потім – ще через 2-3 тижні – збільшити її до цільової підтримуючої дози 10 мг 1 раз на добу.Також дивіться наведену вище інформацію стосовно дозування препарату для пацієнтів, які отримують діуретики.Лікування захворювання нирок.Пацієнти з діабетом та мікроальбумінурією.Початкова доза. Рекомендована початкова доза раміприлу становить 1,25 мг 1 раз на добу.Титрування дози та підтримуюча доза. Залежно від індивідуальної переносимості препарату при подальшому лікуванні дозу збільшують. Через 2 тижні лікування разову добову дозу рекомендується подвоїти до 2,5 мг, а потім до 5 мг ще через 2 тижні лікування.Пацієнти з діабетом та щонайменше одним фактором серцево-судинного ризику.Початкова доза. Рекомендована початкова доза раміприлу становить 2,5 мг 1 раз на добу.Титрування дози та підтримуюча доза. Залежно від індивідуальної переносимості препарату при подальшому лікуванні дозу збільшують. Через 1-2 тижні лікування добову дозу раміприлу рекомендується подвоїти до 5 мг, а потім до 10 мг ще через 2-3 тижні лікування. Цільова добова доза становить 10 мг.Пацієнти з недіабетичною нефропатією, про яку свідчить наявність макропротеїнурії ≥ 3 г/на добу. Початкова доза. Рекомендована початкова доза раміприлу становить 1,25 мг 1 раз на добу. Титрування дози та підтримуюча доза. Залежно від індивідуальної переносимості пацієнтом препарату при подальшому лікуванні дозу збільшують. Через 2 тижні лікування разову добову дозу рекомендується подвоїти до 2,5 мг, а потім до 5 мг ще через 2 тижні лікування.Лікування серцевої недостатності із клінічними проявами.Початкова доза. Для пацієнтів, стан яких стабілізувався після лікування діуретиками, рекомендована початкова доза становить 1,25 мг на добу. Титрування дози та підтримуюча доза. Дозу препарату Раміприл Айкор® титрують шляхом її подвоєння через кожні 1-2 тижні до досягнення максимальної добової дози 10 мг. Бажано розподілити дозу на 2 прийоми. Вторинна профілактика після перенесеного гострого інфаркту міокарда при наявності серцевої недостатності. Початкова доза. Через 48 годин після виникнення інфаркту міокарда пацієнтам, стан яких є клінічно та гемодинамічно стабільним, призначають початкову дозу 2,5 мг 2 рази на добу впродовж 3 днів. Якщо початкова доза 2,5 мг переноситься погано, тоді слід застосовувати дозу 1,25 мг 2 рази на добу впродовж 2 днів з подальшим підвищенням до 2,5мг та 5 мг 2 рази на добу. Якщо дозу не можна підвищити до 2,5 мг 2 рази на добу, лікування слід відмінити.Також дивіться наведену вище інформацію стосовно дозування препарату для пацієнтів, які отримують діуретики.Титрування дози та підтримуюча доза. У подальшому добову дозу підвищують шляхом її подвоєння з інтервалом у 1-3 дні до досягнення цільової підтримуючої дози 5 мг 2 рази на добу.Коли це можливо, підтримуючу добову дозу розподіляють на 2 прийоми.Якщо дозу не можна підвищити до 2,5 мг 2 рази на добу, лікування слід відмінити. Досвіду лікування пацієнтів із тяжкою (IV ФК за класифікацією NYHA) серцевою недостатністю одразу після інфаркту міокарда все ще недостатньо. Якщо все ж таки прийнято рішення про лікування таких пацієнтів цим препаратом, рекомендується розпочинати терапію з дози 1,25 мг 1 раз на добу і будь-яке її збільшення проводити з надзвичайною обережністю.Особливі категорії пацієнтів.Пацієнти з порушенням функції нирок. Добова доза для пацієнтів з порушенням функції нирок залежить від показника кліренсу креатиніну (див. розділ Фармакологічні властивості):якщо кліренс креатиніну становить ≥ 60 мл/хв, необхідності у корекції початкової дози (2,5 мг/на добу) немає, а максимальна добова доза становить 10 мг;якщо кліренс креатиніну становить 30-60 мл/хв, необхідності у корекції початкової дози (2,5 мг/на добу) немає, а максимальна добова доза становить 5 мг;якщо кліренс креатиніну становить 10-30 мл/хв, початкова добова доза становить 1,25 мг/на добу, а максимальна добова доза – 5 мг; ;пацієнти з артеріальною гіпертензією, які перебувають на гемодіалізі: при гемодіалізі раміприл виводиться незначною мірою; початкова доза становить 1,25 мг, а максимальна добова доза – 5 мг; препарат слід приймати через декілька годин після проведення сеансу гемодіалізу. Пацієнти з порушенням функції печінки (див. розділ Фармакологічні властивості). Лікування раміприлом пацієнтів з порушеннями функції печінки слід розпочинати під ретельним медичним наглядом, а максимальна добова доза у таких випадках повинна становити 2,5 мг.Пацієнти літнього віку. Початкова доза повинна бути нижчою, а подальше титрування дози слід здійснювати більш поступово з огляду на вищу ймовірність виникнення небажаних ефектів, особливо у хворих старечого віку та немічних пацієнтів. У таких випадках слід призначати нижчу початкову дозу − 1,25 мг раміприлу.Діти. Препарат Раміприл Айкор® не рекомендується застосовувати дітям (віком до 18 років), оскільки даних стосовно ефективності та безпеки цього препарату для таких пацієнтів недостатньо.

Передозування:

Симптомами, пов’язаними з передозуванням інгібіторів АПФ, можуть бути надмірна периферична вазодилатація (з вираженою артеріальною гіпотензією, шоком), брадикардія, порушення електролітного балансу та ниркова недостатність. За станом пацієнта слід ретельно спостерігати та проводити симптоматичну та підтримуючу терапію. До запропонованих лікувальних заходів належать первинна детоксикація (промивання шлунка, введення адсорбентів), а також заходи, спрямовані на відновлення стабільної гемодинаміки, в тому числі введення агоністів альфа-1 адренорецепторів або ангіотензину ІІ (ангіотензинаміду). Раміприлат, активний метаболіт раміприлу, погано виводиться з системного кровотоку шляхом гемодіалізу.

Побічні дії:

Профіль безпеки раміприлу містить дані про постійний кашель та реакції, спричинені артеріальною гіпотензією. До серйозних побічних реакцій належать ангіоневротичний набряк, гіперкаліємія, порушення функції печінки або нирок, панкреатит, тяжкі реакції з боку шкіри та нейтропенія/агранулоцитоз. Частота виникнення побічних реакцій класифікується таким чином: дуже часто (≥ 1/10); часто (від ≥ 1/100 до < 1/10); нечасто (від ≥ 1/1 000 до < 1/100); рідко (від ≥ 1/10 000 до < 1/1 000); дуже рідко (< 1/10 000), невідомо (не може бути розрахована за наявними даними). У кожній групі побічні явища представлені у порядку зменшення ступеня їх серйозності. Класи систем органів/ Частота Часто Нечасто Рідко Дуже рідко Невідомо Серцеві розлади Ішемія міокарда, включаючи стенокардію або інфаркт міокарда; тахікардія; аритмія; відчуття посиленого серцебиття; периферичні набряки З боку крові та лімфатичної системи Еозинофілія Зменшення кількості лейкоцитів (включаючи нейтропенію або агранулоцитоз), зменшення кількості еритроцитів, зниження рівня гемоглобіну, зменшення кількості тромбоцитів Недоста-тність кісткового мозку, панцито-пенія, гемолітична анемія З боку нервової системи Головний біль, запаморочення Вертиго, парестезія, агевзія, дисгевзія Тремор, порушення рівноваги Церебральна ішемія, у тому числі ішемічний інсульт і транзиторна ішемічна атака; порушення психомо-торних функцій; відчуття печіння; паросмія З боку органів зору Порушення зору, включаючи нечіткість зору Кон’юнктивіт З боку органів слуху та лабіринту Порушення слуху, дзвін у вухах Респіраторні, торакальні та медіастинальні розлади Непродукти-вний подразнюва-льний кашель, бронхіт, синусит, задишка Бронхоспазм, у тому числі загострення астми; закладеність носа Розлади з боку шлунково-кишкового тракту   Запальні явища у шлунково-кишковому тракті, розлади травлення, дискомфорт у животі, диспепсія, діарея, нудота, блювання Панкреатит (у поодиноких випадках повідомлялося про летальні наслідки при застосуванні інгібіторів АПФ), підвищення рівня ферментів підшлункової залози, ангіоневро-тичний набряк тонкого кишечнику, біль у верхній частині живота, включаючи гастрит, запор, сухість у роті Глосит Афтозний стоматит З боку нирок і сечовивідних шляхів Порушення функції нирок, включаючи гостру ниркову недостатність; збільшення сечоутворення, погіршення перебігу фонової протеїнурії, підвищення рівня сечовини у крові; підвищення рівня креатиніну у крові З боку шкіри та її похідних Висипання, зокрема макуло-папульозні Ангіоневро-тичний набряк; у дуже виняткових випадках – порушення прохідності дихальних шляхів внаслідок ангіоневро-тичного набряку, яке може мати летальний наслідок; свербіж, гіпергідроз Ексфоліати-вний дерматит, кропив’янка, оніхоліз Реакція фоточу-тливості Токсичний епідерма-льний некроліз, синдром Стівенса-Джонсона, мульти-формна еритема, пемфігус, загострення перебігу псоріазу, псоріати-чний дерматит, пемфігоїдна або ліхеноїдна екзантема або енантема, алопеція З боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини М’язові спазми, міалгія Артралгія Ендокринні розлади Синдром неналежної секреції антидіурети-чного гормону (СНСАГ) Метаболічні та аліментарні розлади Підвищення рівня калію у крові Анорексія, зниження апетиту Зниження рівня натрію у крові Судинні розлади Артеріальна гіпотензія, ортостатичне зниження артеріального тиску, синкопе Відчуття припливів Стеноз судин, гіпоперфузія, васкуліт Феномен Рейно Порушення загального стану Біль у грудях, втомлюваність Пірексія Астенія З боку імунної системи Анафілакти-чні та анафілакто-їдні реакції, підвищення рівня антинуклеа-рних антитіл Гепатобіліарні розлади Підвищення рівня печінкових ферментів і/або кон'югатів білірубіну Холестатична жовтяниця, пошкодження печінкових клітин Гостра печінкова недоста-тність, холестати-чний або цитоліти-чний гепатит (у дуже виняткових випадках – з летальним наслідком) З боку репроду-ктивної системи та молочних залоз Транзиторна еректильна імпотенція, зниження лібідо Гінекомастія З боку психіки Зниження настрою, тривожність, нервовість, неспокій, порушення сну, включаючи сонливість Стан сплутаної свідомості Порушення уваги

Лікарська взаємодія:

Протипоказані комбінації. Методи екстракорпоральної терапії, в результаті яких відбувається контакт крові з негативно зарядженими поверхнями, такі як діаліз або гемофільтрація із використанням певних мембран з високою інтенсивністю потоку (наприклад мембран з поліакрилонітрилу) та аферез ліпопротеїнів низької щільності із застосуванням декстрану сульфату – з огляду на підвищений ризик розвитку тяжких анафілактоїдних реакцій (див. розділ Протипоказання). Якщо таке лікування необхідне, слід розглянути питання про використання іншої діалізної мембрани або застосування іншого класу антигіпертензивних засобів.Комбіноване застосування препарату Раміприл Айкор® із лікарськими засобами, що містять аліскірен, протипоказане пацієнтам із цукровим діабетом або помірно тяжкими порушеннями функції нирок і не рекомендоване іншим категоріям пацієнтів (див. розділи Протипоказання та Особливості застосування).Комбінації, що вимагають запобіжних заходів. Солі калію, гепарин, калійзберігаючі діуретики та інші активні речовини, що збільшують рівень калію у плазмі крові (включаючи антагоністи ангіотензину ІІ, триметоприм, такролімус, циклоспорин). Може виникнути гіперкаліємія, тому потрібно ретельно контролювати рівень калію у плазмі крові.Антигіпертензивні лікарські засоби (наприклад діуретики) та інші речовини, здатні знижувати артеріальний тиск (наприклад нітрати, трициклічні антидепресанти, анестетики, алкоголь, баклофен, альфузозин, доксазозин, празозин, тамсулозин, теразозин). Слід очікувати збільшення ризику виникнення артеріальної гіпотензії (див. розділ Особливості застосування стосовно діуретиків).Вазопресорні симпатоміметики та інші речовини (наприклад ізопротеренол, добутамін, допамін, епінефрин), які можуть зменшити антигіпертензивний ефект препарату Раміприл Айкор®. Рекомендується ретельно контролювати артеріальний тиск. Алопуринол, імунодепресанти, кортикостероїди, прокаїнамід, цитостатики та інші речовини, що можуть спричиняти зміни картини крові. Підвищена ймовірність виникнення гематологічних реакцій (див. розділ Особливості застосування). Солі літію. Інгібітори АПФ можуть зменшити екскрецію літію, що може призвести до збільшення токсичності літію. Необхідно ретельно контролювати рівень літію. Протидіабетичні засоби, включаючи інсулін. Можуть виникнути гіпоглікемічні реакції. Рекомендується ретельно контролювати рівень глюкози у крові. Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) і ацетилсаліцилова кислота. Очікується зниження антигіпертензивного ефекту препарату Раміприл Айкор®. Більше того, одночасне застосування інгібіторів АПФ і НПЗП може супроводжуватися підвищеним ризиком погіршення функції нирок та збільшенням рівня калію у крові.Сіль. При надмірному споживанні солі можливе послаблення гіпотензивного ефекту препарату. Специфічна гіпосенсибілізація. Внаслідок інгібування АПФ зростає імовірність виникнення і тяжкість анафілактичних та анафілактоїдних реакцій на отруту комах. Вважається, що такий ефект може також спостерігатися і щодо інших алергенів.

Термін придатності:

2 роки.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Форма випуску / упаковка:

По 10 таблеток в блістері. По 3 блістери в картонній пачці.

Категорія відпуску:

Без рецепту.

Додатково:

ЗаявникАйкор ЛЛП.Місцезнаходження заявника та/або представника заявникаСюіт 4073, 10 Грейт Расселл Стріт, Лондон WC1B 3BQ, Велика Британія.
Медичне застереження
Дата додавання: 03.03.2020
Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

ДОДАТКОВІ ДАНІ

МНН:
Фарм. група:
Код АТХ C09AA05:

Тип данихВідомості з реєстру
Торгівельне найменування:Раміприл Айкор
Виробник:Актавіс Лтд. для "Айкор ЛЛП", Мальта/Великобританія
Форма випуску: По 10 таблеток в блістері. По 3 блістери в картонній пачці.
Реєстраційне посвідчення:№ UA/15242/01/02 від 04.07.2016. Наказ № 669 від 04.07.2016
Міжнародне непатентоване найменування:Ramipril
Умови відпуску:Без рецепту.
Склад:

діюча речовина: раміприл;1 таблетка містить раміприлу 5 мг або 10 мг;допоміжні речовини: таблетки по 5 мг: натрію гідрокарбонат, лактози моногідрат, натрію кроскармелоза, крохмаль прежелатинізований, натрію стеарилфумарат, суміш барвників (лактози моногідрат, заліза оксид червоний (Е 172), заліза оксид жовтий (Е 172);таблетки по 10 мг: натрію гідрокарбонат, лактози моногідрат, натрію кроскармелоза, крохмаль прежелатинізований, натрію стеарилфумарат.

Фармакотерапевтична група:Інгібітори АПФ. Інгібітори АПФ монокомпонентні. Раміприл.
Код АТС:C09AA05 - Раміприл
Реклама
Боротьба з туберкульозом відновлюється після пандемії COVID-19, але все ще відстає від мети
Згідно з доповіддю Всесвітньої організації охорони...
З 1970 року вдвічі подвоїлася кількість народжених близнюків
За даними Бази даних метаболомів людини (HMBD), з ...
Реклама
ГРВІ при ГВ
Чи потрібна ізоляція від немовляти та інших домоча...
ГРВІ психосоматика
Стрес та схильність до ГРВІСтрес та імунна система...
Реклама
Ін`єкційна косметологія та пластика: чому виникають набряки та як їх зменшити
Бажання покращити або дещо змінити зовнішність сьо...
Алергія весною: як впоратися зі свербежем та сльозотечею
Зима відступила, і щодня ми відчуваємо подих весни...
Реклама