Урофосцин інструкція по застосуванню

Урофосцин фото, инструкция
Зовнішній вигляд упаковки лікарського засобу може відрізнятися від зображення на сайті.
Дозування:
Урофосцин гранули д/ор. р-ну по 3 г у пак.-саше №1 в пач.
Виробник:
Реєстрація:
№ UA/15454/01/01 від 03.10.2016. Наказ № 1023 від 03.10.2016
Фарм. група:
Редакторска група
Перевірено
Avatar photo
Алла Волошонович Додано: 03.03.2020
Avatar photo
Юлія Жарікова Оновлено: 03.03.2020
Інструкція надана держ. реєстром мед. препаратів України

ОФІЦІЙНА ІНСТРУКЦІЯ

Склад:

діюча речовина: fosfomycin;1 пакет-саше містить фосфоміцину трометамолу 5,631 г, що еквівалентно 3 г фосфоміцину;допоміжні речовини: ароматизатор апельсиновий, ароматизатор мандариновий, сахарин, сахароза.действующее вещество: fosfomycin;1 пакет-саше содержит фосфомицина трометамола 5,631 г, что эквивалентно 3 г фосфомицина;вспомогательные вещества: ароматизатор апельсиновый, ароматизатор мандариновый, сахарин, сахароза. Лекарственная форма. Гранулы для орального раствора.Основные физико-химические свойства: гранулированный порошок белого или почти белого цвета с характерным запахом ароматизатора мандаринового. Фармакотерапевтическая группа. Противомикробные средства для системного применения. Другие противомикробные средства. Код АТХ J01X X01.

Виробник:

Київмедпрепарат, ПАТ

Фармакотерапевтична група:

Протимікробні засоби для системного застосування. Інші протимікробні засоби.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка.Урофосцинâ має широкий спектр антибактеріальної дії. Він ефективний відносно штамів збудників інфекцій сечовивідних шляхів, які найчастіше виділяються: E. coli, Citrobacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp., P. aeruginosa та Enterococcus faecalis, – навіть якщо вони стійкі до інших антибактеріальних препаратів. Препарат діє також на пеніциліназоутворюючі штами. Урофосцинâ чинить антиадгезивну дію на бактерії, що мають властивість адгезії до епітелію, який вистилає сечовивідні шляхи. Фармакокінетика. Урофосцинâ легко всмоктується зі шлунково-кишкового тракту, максимальна концентрація у плазмі спостерігається через 2 години і становить 30-35 мкг/мл, період напіввиведення – 2 години. Урофосцинâ не метаболізується в організмі, він виводиться шляхом клубочкової фільтрації в біологічно активній формі. Урофосцинâ накопичується переважно в нирках у концентрації 2500–3500 мкг/мл, а його мінімальна інгібуюча концентрація для E.соli становить 128 мкг/мл. Ентерогепатична циркуляція Урофосцинуâ дає змогу підтримувати терапевтичний рівень препарату протягом 48 годин, цього часу достатньо для стерилізації сечі і видужання.Фармакодинамика. Урофосцинâ имеет широкий спектр антибактериального действия. Он эффективен в отношении штаммов возбудителей инфекций мочевыводящих путей, которые чаще всего выделяются: E. coli, Citrobacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp., P. aeruginosa и Enterococcus faecalis, – даже если они устойчивы к другим антибактериальным препаратам. Препарат действует также на пенициллиназообразующие штаммы. Урофосцинâоказывает антиадгезивное действие на бактерии, имеющие свойство адгезии к эпителию, который выстилает мочевыводящие пути.Фармакокинетика. Урофосцинâ легко всасывается из желудочно-кишечного тракта, максимальная концентрация в плазме через 2 часа и составляет 30-35 мкг/мл, период полувыведения – 2 часа. Урофосцинâ не метаболизируется в организме, он выводится путем клубочковой фильтрации в биологически активной форме. Урофосцинâ накапливается преимущественно в почках в концентрации 2500-3500 мкг/мл, а его минимальная ингибирующая концентрация для E. соli составляет 128 мкг/мл. Энтерогепатическая циркуляция Урофосцинаâ позволяет поддерживать терапевтический уровень препарата в течение 48 часов, этого времени достаточно для стерилизации мочи и выздоровления. Клинические характеристики.

Показання до застосування:

Лікування гострих неускладнених інфекцій нижніх сечовивідних шляхів, спричинених чутливими до фосфоміцину мікроорганізмами, у чоловіків, у дівчат віком від 12 років та жінок. Профілактика під час діагностичних процедур та хірургічних втручань у дорослих пацієнтів. Лечение острых неосложненных инфекций нижних мочевыводящих путей, вызванных чувствительными к фосфомицину микроорганизмами, у мужчин, у девушек в возрасте от 12 лет и женщин. Профилактика во время диагностических процедур и хирургических вмешательств у взрослых пациентов.

Протипоказання:

Гіперчутливість до компонентів препарату, тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну < 10 мл/хв), дитячий вік до 12 років, проходження гемодіалізу.Гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина <10 мл/мин), детский возраст до 12 лет, прохождение гемодиализа. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Одновременный прием с метоклопрамидом и другими препаратами, которые повышают моторику ЖКТ, снижает всасывание Урофосцинаâ, что приводит к снижению концентрации Урофосцинаâ в сыворотке и моче.

Особливості застосування:

Застосування антибіотиків широкого спектра дії, у тому числі фосфоміцину трометамолу, може призвести до виникнення антибіотикоасоційованого коліту (включаючи псевдомембранозний коліт). Тому необхідно враховувати вірогідність цього діагнозу у пацієнтів при виникненні сильної діареї під час або після прийому фосфоміцину трометамолу. У разі підтвердження діагнозу необхідно негайно почати відповідне лікування. В даному випадку препарати, що інгібують перистальтику, протипоказані.Одночасний прийом їжі уповільнює всмоктування фосфоміцину. Тому бажано застосовувати препарат натще або через 2-3 години після їди.Урофосцинâ містить сахарозу. Хворим на цукровий діабет та тим, кому потрібно дотримуватись дієти, слід враховувати, що в 1 пакеті Урофосцинуâ міститься 2,213 г сахарози. Урофосцинâ не слід застосовувати пацієнтам з непереносимістю фруктози, глюкозо-галактозною мальабсорбцією або дефіцитом сахарози-ізомальтази.Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосування під час вагітності можливе тільки у разі необхідності, якщо очікуваний ефект терапії для матері перевищує потенційний ризик для плода. За наявними даними фосфоміцину трометамол не чинить ні тератогенної, ні фетотоксичної дії. Під час проведення досліджень на тваринах також не було виявлено репродуктивної токсичності.В період годування груддю застосування препарату слід припинити. Досліджень щодо застосування під час годування груддю не проводилося.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Немає даних, що підтверджують вплив на швидкість реакції.Применение антибиотиков широкого спектра действия, в том числе фосфомицина трометамола, может привести к возникновению антибиотикоассоциированного колита (включая псевдомембранозный колит). Поэтому необходимо учитывать вероятность этого диагноза у пациентов при возникновении сильной диареи во время или после приема фосфомицина трометамолу. В случае подтверждения диагноза необходимо немедленно начать соответствующее лечение. В данном случае препараты, ингибирующие перистальтику, противопоказаны.Одновременный прием пищи замедляет всасывание фосфомицина. Поэтому желательно применять препарат натощак или через 2-3 часа после еды.Урофосцинâ содержит сахарозу. Больным сахарным диабетом и тем, кому нужно соблюдать диету, следует учитывать, что в 1 пакете Урофосцинаâ содержится 2,213 г сахарозы. Урофосцинâ не следует применять пациентам с непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахарозы-изомальтазы. Применение в период беременности или кормления грудью. Применение во время беременности возможно только при необходимости, если ожидаемый эффект терапии для матери превышает потенциальный риск для плода.По имеющимся данным фосфомицина трометамол не оказывает ни тератогенного, ни фетотоксического действия. При проведении исследований на животных также не было выявлено репродуктивной токсичности. В период кормления грудью применение препарата следует прекратить. Исследований по применению во время кормления грудью не проводилось. Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Нет данных, подтверждающих влияние на скорость реакции.

Спосіб застосування та дози:

Урофосцинâ застосовують внутрішньо натще, бажано перед сном після випорожнення сечового міхура. Вміст пакета розчиняють в 1/2 склянки води. Режим дозування встановлюється індивідуально. Звичайно разова доза для дорослих, у т.ч. пацієнтів літнього віку (вік до 75 років), у гострій фазі захворювання становить 3 г (1 пакет) одноразово. З метою профілактики інфікування сечовивідних шляхів при хірургічному втручанні, трансуретральних діагностичних дослідженнях приймають вміст одного пакета за 3 години до втручання і другого пакета – через 24 години після втручання.Діти. Можливе застосування для лікування гострих неускладнених інфекцій нижніх сечовивідних шляхів у дівчат віком від 12 років. Немає достатніх даних щодо застосування препарату в терапевтичних цілях хлопцям віком від 12 років, як і достатніх даних щодо застосування препарату з метою профілактики як хлопцям, так і дівчатам.Урофосцинâ применяют внутрь натощак, желательно перед сном после опорожнения мочевого пузыря. Содержимое пакета растворяют в 1/2 стакана воды. Режим дозирования устанавливается индивидуально.Обычно разовая доза для взрослых, в т.ч. пациентов пожилого возраста (возраст до 75 лет), в острой фазе заболевания составляет 3 г (1 пакет) однократно.С целью профилактики инфицирования мочевыводящих путей при хирургическом вмешательстве, трансуретральных диагностических исследованиях принимают содержимое одного пакета за 3 часа до вмешательства и другого пакета – через 24 часа после вмешательства. Дети. Возможно применение для лечения острых неосложненных инфекций нижних мочевыводящих путей у девушек в возрасте от 12 лет. Нет достаточных данных относительно применения препарата в терапевтических целях парням в возрасте от 12 лет, как и достаточных данных по применению препарата с целью профилактики как мальчикам, так и девочкам.

Передозування:

Симптоми: вестибулярні порушення, погіршення слуху, металевий присмак у роті і загальне зниження смакового сприйняття. Лікування: симптоматична і підтримувальна терапія. Рекомендується вжити багато рідини для збільшення діурезу.Симптомы: вестибулярные нарушения, ухудшение слуха, металлический привкус во рту и общее снижение вкусового восприятия.Лечение: симптоматическая и поддерживающая терапия. Рекомендуется принять много жидкости для увеличения диуреза.

Побічні дії:

До найбільш частих побічних реакцій при одноразовому прийомі фосфоміцину трометамолу належать порушення роботи ШКТ, в основному діарея. Ці явища найчастіше нетривалі і минають самостійно.Частота побічних ефектів визначається таким чином: дуже часто (> 1/10); часто (> 1/100 – <1/10); нечасто (> 1/1000 – <1/100); рідко (> 1/10000 – <1/1000); дуже рідко (<1/100000); невідомо (не можна визначити за наявними даними). У кожній частотній групі побічні реакції представлені в порядку зменшення їх тяжкості.

Класи систем органів Побічні реакції та частота їх розвиткуЧасто Нечасто Рідко НевідомоІнфекції та інвазії ВульвовагінітЗ боку імунної системи Анафілактичний шок, алергічні реакціїЗ боку нервової системи Головний біль, запаморочення ПарестезіяЗ боку серцево-судинної системи Тахікардія Артеріальна гіпотензіяЗ боку дихальної системи, органів грудної клітки і середостіння АстмаЗ боку травної системи Діарея, нудота, розлади травлення Біль у животі, блювання Псевдомембра-нозний колітЗ боку шкіри і підшкірних тканин Висип, кропив’янка, свербіж Ангіоневротич-ний набрякСистемні порушення ВтомаТермін придатності

1,5 року.К наиболее частым побочным реакциям при однократном приеме фосфомицина трометамола относятся нарушения работы ЖКТ, в основном диарея. Эти явления чаще всего непродолжительны и проходят самостоятельно.Частота побочных эффектов определяется следующим образом: очень часто (> 1/10); часто (> 1/100 – <1/10); нечасто (> 1/1000 – <1/100); редко (> 1/10000 – <1/1000); очень редко (<1/100000); неизвестно (нельзя определить по имеющимся данным). В каждой частотной группе побочные реакции представлены в порядке уменьшения их тяжести.

Классы систем органов Побочные реакции и частота их развитияЧасто Нечасто Редко НеизвестноИнфекции и инвазии ВульвовагинитСо стороны иммунной системы Анафилактический шок, аллергические реакцииСо стороны нервной системы Головная боль, головокружение ПарестезияСо стороны сердечно-сосудистой системы Тахикардия Артериальная гипотензияСо стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения АстмаСо стороны пищеварительной системы Диарея, тошнота, расстройства пищеварения Боль в животе, рвота Псевдо-мембранозный колитСо стороны кожи и подкожных тканей Сыпь, крапивница, зуд Ангио-невротический отекСистемные нарушения Усталость

Лікарська взаємодія:

Одночасний прийом з метоклопрамідом та іншими препаратами, що підвищують моторику ШКТ, знижує всмоктування Урофосцинуâ, що призводить до зниження концентрації Урофосцинуâ в сироватці і сечі.

Термін придатності:

1,5 года.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 оС. Хранить в недоступном для детей месте.

Форма випуску / упаковка:

По 8 г в пакетах-саше. По 1 пакету-саше в пачці із картону. По 8 г в пакетах-саше. По 1 пакету-саше в пачке из картона.Категория отпуска. По рецепту.

Категорія відпуску:

Без рецепту.
Медичне застереження
Дата додавання: 03.03.2020
Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

ДОДАТКОВІ ДАНІ

Тип данихВідомості з реєстру
Торгівельне найменування:Урофосцин
Виробник:Київмедпрепарат, ПАТ
Форма випуску:По 8 г в пакетах-саше. По 1 пакету-саше в пачці із картону. По 8 г в пакетах-саше. По 1 пакету-саше в пачке из картона.Категория отпуска. По рецепту.
Реєстраційне посвідчення:№ UA/15454/01/01 від 03.10.2016. Наказ № 1023 від 03.10.2016
Міжнародне непатентоване найменування:Fosfomycin
Умови відпуску:Без рецепту.
Склад:

діюча речовина: fosfomycin;1 пакет-саше містить фосфоміцину трометамолу 5,631 г, що еквівалентно 3 г фосфоміцину;допоміжні речовини: ароматизатор апельсиновий, ароматизатор мандариновий, сахарин, сахароза.действующее вещество: fosfomycin;1 пакет-саше содержит фосфомицина трометамола 5,631 г, что эквивалентно 3 г фосфомицина;вспомогательные вещества: ароматизатор апельсиновый, ароматизатор мандариновый, сахарин, сахароза. Лекарственная форма. Гранулы для орального раствора.Основные физико-химические свойства: гранулированный порошок белого или почти белого цвета с характерным запахом ароматизатора мандаринового. Фармакотерапевтическая группа. Противомикробные средства для системного применения. Другие противомикробные средства. Код АТХ J01X X01.

Фармакотерапевтична група:Протимікробні засоби для системного застосування. Інші протимікробні засоби.
Код АТС:J01XX01 - Фосфоміцин
Реклама
Камера-таблетка для виявлення раку товстої кишки
Управління санітарного нагляду за якістю харчових ...
У США ліквідували мережі з поширенню наркотиків, які можуть спричинити сексуальну агресію на побаченнях
Підставка для напоїв з детекторною смужкою дозволи...
Реклама
Атрофічний гастрит
Причини розвитку атрофічного гастритуСтадії розвит...
Бактеріальний синусит
Бактеріальний синусит — симптоми, причини та факто...
Реклама
FDA: диклофенак викликає порушення серця
Диклофенак — це препарат із групи НПЗЗ (нестероїдн...
Господарське мило допоможе усунути запах поту та захистить від інфікування
Господарське мило містить мийні речовини, які допо...
Реклама